Общински план за развитие на община асеновград 2014-2020 гбет29/32
Дата02.05.2016
өлшемі4.64 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

Индикативната финансова таблица е основен структурен елемент на Общинския план за развитие, която определя общата финансова рамка за реализацията на Общинския план за развитие на общината за периода 2014-2020 г. Тя представлява финансовата рамка на поетите ангажименти по изпълнението на ОПР от страна на всички партньори в местното развитие при водещата роля на органите на местното самоуправление, подпомагани от общинската администрация.

Индикативната финансова таблица обобщава необходимите ресурси за реализацията на Общинския план за развитие през периода 2014-2020 г., които са разпределени по приоритети.

Компонентите на индикативната финансова таблица включват: • Определените приоритети за устойчиво интегрирано местно развитие през периода до 2020 г.;

 • Общия и годишния обем на планираните средства за тяхната реализация;

 • Източниците на финансиране за реализация на приоритетите в развитието на Общината, като се имат предвид конкретните проекти, включени в Програмата за реализация на ОПР;

 • Относителния дял на предвидените средства по източници на финансиране в общата сума на поетите финансови ангажименти за реализацията на ОПР.

Източниците за финансиране на мерките и проектите, предвидени за реализация на приоритетите на ОПР, включат три групи финансови източници:

 • местни публични източници: общински бюджет, общински или други местни публични фондове и сметки (бюджетни и извънбюджетни);

 • външни публични източници: държавния бюджет, Структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС, фондове на ЕС в областта на земеделието/ развитие на селските райони и рибарството, други източници – банки, фондове и фондации, програми на ЕС, международни финансови институции, средства на неправителствени организации в обществена полза и др. публични финансови източници;

 • частни финансови източници: средства от частни банки, фондове, инициативи, проекти и средства на частни фирми и неправителствени организации в частна полза.

Експертната оценка за финансовите ангажименти за реализацията на ОПР е на база средносрочните прогнози за изпълнението на общинския бюджет и възможностите за усвояване на средствата от фондовете на ЕС от администрацията, бизнеса, образователните институции и неправителствените организации.

В Таблица 69 (по-долу) е представена Индикативната финансова таблица по приоритетни области и източници на финансиране. Относителният дял на финансирането в отделните приоритети на Индикативната таблица е както следва:  • Приоритет 1.1. Подобряване на бизнес средата, насърчаване на инвестициите и повишаване качеството на човешкия ресурс, чрез икономически растеж и икономическо сближаване – 8,05 %;

  • Приоритет 1.2. Повишаване конкурентоспособността на селскостопанския сектор – 18,52 %;

  • Приоритет 2.1 Интегрирано развитие на общината, чрез изграждане на инфраструктурни мрежи и услуги обезпечаващи по-висок стандарт на живота – 22,43 %;

  • Приоритет 3.1. Обществена инфраструктура и териториално устройство – 45,93 %.

  • Приоритет 3.2. Подобряване качествата на околната среда и устойчивото използване на природните ресурси – 3,76 %.

  • Приоритет 4.1. Прозрачна община и подобрено качество на обществените услуги – 1,12 %.

  • Приоритет 4.2. Повишаване на административния капацитет за управление на проекти – 0,19 %.

Индикативната финансова таблица се разгръща в конкретни мерки и проекти, които се разписват в Програмата за реализация на ОПР с конкретни ориентировъчни стойности.

В процеса на изпълнение на ОПР могат да възникнат допълнителни потребности, които да наложат реализирането на допълнителни проекти.Таблица 69: Индикативна финансова таблица (в хил.лв.)

Период

Местно публично финансиране в хил. лв.

 

Външно публично финансиране в хил.лв.

Частно финансиране в хил. лв.

2014-2020

ПРИОРИТЕТ

Общин-ски бюджет

Местни публични фондове

Общ дял

Центра-лен бюджет

Общ дял

Фондове на ЕС(1-5)*

Общ дял

Други източ-ници

Общ дял

Фондове, фирми

Общ дял

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 „Постигане на интелигентен икономически растеж, базиран на качествено образование и създаване на благоприятна среда за инвестиции, развитие на МСП и модернизация на земеделските производства“.

Приоритетна област 1.1. Подобряване на бизнес средата, насърчаване на инвестициите и повишаване качеството на човешкия ресурс, чрез икономически растеж и икономическо сближаване .

310

-

2,08

300

2,02

13 410

90,12

850

5,71

10

0,07

Приоритетна област 1.2. Повишаване конкурентоспособността на селскостопанския сектор.

1 330

-

3,88

1 680

4,9 4,91

16 131

47,10

7 835

22,88

7 270

21,23

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 „Подобряване качеството на живот, чрез създаване на условия за социална интеграция, достъпно и качествено здравеопазване, активна културна и спортна дейност“.

Приоритетна област 2.1. Интегрирано развитие на общината, чрез изграждане на инфраструктурни мрежи и услуги обезпечаващи по-висок стандарт на живота.

290

-

0,70

50

0,1

37 897

91,37

3 240

7,81

-

-

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 „Инфраструктура, териториално устройство и околна среда“.

Приоритетна област 3.1. Обществена инфраструктура и териториално устройство.

1275

-

1,5

9 600

11,30

48 313

56,89

22 350

26,32

3 385

3,99

Приоритетна област 3.2. Подобряване качествата на околната среда и устойчивото използване на природните ресурси.

297

-

4,27

-

-

6 257

89,98

-

-

400

5,75

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4. „ Добро управление и по-високо качество на административно обслужване“.

Приоритет 4.1. Прозрачна община и подобрено качество на обществените услуги .

60

-

2,91

-

-

885

42,86

820

39,71

300

14,53

Приоритет 4.1 Повишаване на административния капацитет за управление на проекти.

200

-

56,34

-

-

155

43,66

-

-

-

-

ОБЩО:

3 762

-

2,03

11 630

6,29

123 048

66,55

35 095

18,98

11 365

6,15

Каталог: userfiles -> file -> reshenia obs
file -> 2010 жылдың ІІІ тоқсанына арналған жоспарының орындалуы Шілде Облыс әкімдігінің мәжілісіне енгізілген мәселе Жамбыл облысының 2010 жылдың қаңтар-маусымында
file -> Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасына қарасты емдеу-алдын алу ұйымдары бас дәрігерлерінің жеке табысы және мүлкі туралы декларацияны жариялау
file -> Конкурстық құжаттаманы бекіту туралы
file -> Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидаттардың сенімді өкілдерінің сайлаушылармен кездесу үшін үй-жайлар тізбесі
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер,үй алу кезегінің тізімі
file -> Личная информация
file -> Жамбыл облысының құрметті азаматтарының тізімі 1999 жыл
reshenia obs -> Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Асеновград


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет