Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Филология факультетіжүктеу 244.73 Kb.
Дата03.05.2016
өлшемі244.73 Kb.
: files -> panderkatalogy -> magistratura
magistratura -> Ф-об-001/186 Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Жаратылыстану факультеті Экология және химия кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы
magistratura -> Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Тарих-педагогика факультеті «Жалпы педагогика және этнопедагогика»
magistratura -> Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Жаратылыстану факультеті Физика кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы
magistratura -> Ф-об-001/186 Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Тарих – педагогика факультеті Дінтану және теология кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы
magistratura -> Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Жаратылыстану факультеті Физика кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы
magistratura -> Пән атауы, кредит саны, Пререквизиттер, сабақ
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті

Филология факультеті

Ағылшын филологиясы кафедрасы

Мамандықтың пәндер каталогы


МАМАНДЫҚ (6M021000-Шетел филологиясы (ағылшын тілі)
Пән коды

Пән атауы, кредит саны,

Пререквизиттер, сабақ түрі

бойынша бөлінуі

Модуль (курс) мақсаты, міндеті,

қысқаша мазмұны

Білім алу нәтижесі

(білу, игеру, менгеру)
1

2

3

4
1 КУРС

модуль

1 семестр

МЕМЛЕКЕТТІК МІНДЕТТІ МОДУЛЬ

GFT 1101

Ғылым тарихы мен философиясы

2 кредит/ 3 ECTS

Пререквизиттер:Философия, мәдениеттану

1+1+0Мақсаты және міндеті: ғылым тарихы мен теориясын, классикалық, классикалық емес және классикалық еместен кейінгі ғылымның өзіндік ерекшеліктерін анықтау.

Пәннің ысқаша сипаттамасы:

Пәндік анықтаманың және жаратылыстанудың эпистемологиялық стасусының, техникалық ғылымдардың , әлеуметтік-гуманитарлық пәндердің салыстырмалы талдауын, Ғылымдардың бірігуінің және дифференциясының қазіргі бағыттарын, ғылымдағы концептуализация мәселесін, әдістемелік өлшемділігін, ғылым жолының, парадигмалығын, ғылыми ойлаудың стильдерін ашып көрсетеді.
Білігі:

ғылым тарихы мен философиясын терең меңгерілуі тиіс.

Білуі:

Ғылым тарихы мен философиясын меңгеру.Құзыреттілігі:

Магистраннтар ғылым тарихы мен философиясын мәдениетін, тарихи ерекшелігін ұғып білуді, сондай-ақ жаһандану процесінде ұлттық болмысын сақтауда қажетті біліммен қаруландыруды мақсат етеді.


Psi 1103

Психология

2 кредит / 3 ECTS

Пререквизиттер: шет тілін оқытудың психологиясы, психология

1+1+0


Мақсаты және міндеті: Болашақ кәсіби өмірде оқу тәрбие міндеттерін жүзеге асырудың тиімділігін арттыру мақсатында ғылыми ізденіс жұмыстары мен тәжірибелер нәтижелерін біртұтастандырудың әдістемелік негіздерін қамтамасыз ету

Пәннің қысқаша сипаттамасы:

Мектеп жасындағы балалардың жас ерекшеліктері, олардың жеке дара психологиялық қасиеттері, психологиядағы жеке адам теориясы, мектеп баласының (оқушылардың) жеке тұлға болып қалыптасуындағы іс-әрекеттің рөлі.Білігі:

Жас ғалымның қалыптасуының психологиялық аспектілерін жоғарғы деңгейде талдауы

Білуі:

Жоғарғы оқу орнының психологиялық қызметі: ұйымдастыру, мақсаты, еңбек тәжірбиесін терең игеруі керекҚұзыреттілігі:

кәсіби оқыту үрдісінің мәнін білім беру арқылы меңгерумодуль

КӘСІПТІК МІНДЕТТІ МОДУЛЬ

AOM 1202


Шетел әдебиеттанудың өзекті мәселелері

2 кредит/ 3 ECTS

Пререквизиттер: Шетел әдебиеті, әдебиет теориясы, оқытылып отырған тіл елінің XX-XXI ғасырлардағы әдебиеті.

1+1+0


Мақсаты және міндеті:

Шетел әдебиеттанудың өзекті мәселелеріне талдау, сараптау, шешімдерді қарастыру.Пәннің қысқаша сипаттамасы:

Шетел әдебиеттанудың өзекті мәселелерін қарастырып, түрлі әдебиеттанушылардың жұмыстарымен таныстырылылады.
Мақсаты және міндеті:

Шетел әдебиеттанудың өзекті мәселелерін қарастырып, түрлі әдебиеттанушылардың жұмыстарымен танысу.Пәннің қысқаша сипаттамасы:

Батыс Еуропаның қазіргі заманғы әдебиеті күрделі эволюцияны бастан кешірді, оның бағасы өткен жүз жалдықтың 80-90 жылдары зерделеуден өтті. Бұған қоса орта ғасыр дәуірінен бастап, біздің заманымызға дейінгі шетел әдебиетінің дәстүрлі құбылыстары жаңа тұрғыдан түсіндірілді. Оларды білу болашақ оқытушы филологтар және филолог зерттеушілер үшін өте қажетті болып табылады.KMKP 1203


Негізгі шет тілінің кәсіптік мәдени коммуникация практикумы

2 кредит/ 3 ECTS

Пререквизиттер: Мәдениеттану, шет тілі

1+1+0


Мақсаты және міндеті: Магистранттардың мәдени қарымқатынастарын кәсіптік деңгейде көтеру

Пәннің қысқаша сипаттамасы:

Мәдениетсіз рух тіршілік ете алмайтыны сияқты, қоғам да мәдениетсіз, тарихсыз, яғни рухани ұстанымдарсыз өз болмысы мен дамуын баянды ете алмайды. Мәдени қарымқатынастың кәсіптік деңгейде оқытылуы туралы мәліметтер беріледіБілігі:

өзге халық мәдениетінің ерекшелігіне құрметпен қарау, мәдени коммуникациясы туралы білімі жоғарғы деңгейде болу

Білуі:

өз елі мен шетел мәдениетінің ұқсастық пен айырмашылықтарын білу, негізгі шет тілінің кәсіптік мәдени коммуникация практикумын іс-жүзінде қолдануҚұзыреттілігі:

Оқу барысында білімгерлер туған жер мен оқытылатын тілді тұтынатын елдің мәдени ерекшелігін құрайтын культуронимдер жүйесін білуі және өзге мәдениет өкілдерінің іс-әрекеті мен мәдени реалийлерін талдап, өзіндік қорытындылар мен тұжырым жасай алу


FZA 1204


Филологиялық зерттеулер әдіснамасы

3 кредит/ 5 ECTS

Пререквизиттер: тіл біліміне кіріспе, шет тілінің әдістемесі

2+1+0


Мақсаты және міндеті:

Магистранттарды шетел филология саласындағы ғылыми зерттеу іс-әрекеттеріне дайындау, теориялық білім, білік, дағды және келесідей прагматикалық құзыреттілікпен қаруландырады.

Пәннің қысқаша сипаттамасы:

Бұл пәннің рөлі мен орны ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындауды жетілдіру міндеттермен жүзеге асырылады. Қоғамда болып жатқан жаңа үдерістер, ҚР халықаралық аренаға шығуы ЖОО-ң алдына сапалы деңгейдегі түрлі бағыттағы мамандарды дайындауға жаңа міндеттер қояды.Білігі:

әртүрлі сараптамасатыларындағы зерттеу нәтижелерімен таныс болу

Білуі:

Ғылыми әдебиеттермен аналитикалық жұмыс пен қажетті ақпаратты іріктеу, диссертациялық зерттеу мәселесін анықтау мен оны шешу жолдарын табуҚұзыреттілігі:

Филологиялық зерттеулер әдіснамасын игеруZhMShBBZA 1205


Жоғарғы мектепте шеттілдік білім берудің заманауи әдіснамасы

2 кредит/ 3 ECTS

Пререквизиттер: Шет тілін оқытудың әдістемесі
1+1+0


Мақсаты және міндеті: Жоарғы мектепте шетел тілінде білімберудің қазіргі әдіснамасы тілдің коммуниктивтік қызметін ескере отырып, оны коммуникативтік танымдық жағынан меңгерту. Компьютерлік техниканы, интернет, коммуникациялық желі, электрондық және телекоммуникациялық құралдарды, мультимедиялық электронды оқулықтарды оқу үрдісінде тиімді пайдалану арқылы білім сапасын көтеру.

Пәннің қысқаша сипаттамасы:

Жоғары мектепте шетел тілінде білім берудің қазіргі әртүрлі әдіснамаларымен таныстырылады. Қазіргі заманауи технологияларды тиімді пайдалануды талап етіледі.Білігі:

Озық әдіс тәсілдерді тиімді пайдалана білу керек

Білуі:

Пәнді оқу нәтижесінде білім жиынтығын меңгеруі тиісҚұзыреттілігі:

магистр оқып үйренушілердің танымдық функцияларын ынталандыратын күрделі жағдайаттар жасай алуға міндетті.

Жоғары мектепте шетел тілінде білім берудің қазіргі әдіснамасын меңгеру
МодульЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫ МОДУЛЬ

ShNt 1304

Шығарма негіздерінің түрлері

3 кредит/ 5 ECTS

Пререквизиттер: Көркем әдебиет

1+2+0


Мақсаты және міндеті:

Шығарма, оған қойылатын талаптар, шығарманың негізгі түрлерін зерттеу. Ойды, пікірді әдеби тілмен жатық, сауатты жаза білуге және шығармашылық ізденіске баулу, логикалық ой өрісті кеңейтуге машақтандыру.Пәннің қысқаша сипаттамасы:

Білімгерлердің шығарма негіздерінің түрлері пәні бойынша алған білімдерін тереңдету, қазіргі шығарма жазудың өзекті мәселелермен таныстыруБілігі:

мақала және эссе жазу

Білуі:

Тақырыппен, мәтінмен, мақаламен, сентенциямен байланысты фактілер, құбылыстар туралы әсерін, мәселені түсінуін, дәлелдеме келтіре отырып, шығармашылық тұрғыдан ойын ашық, терең айтады.Құзыреттілігі:

Ойды, пікірді әдеби тілмен жатық, сауатты жаза білуге және шығармашылық ізденіске баулу, логикалық ой өрісті кеңейтуге машақтандыру.AJM 1304

Аннотация жасау мәселелері

3 кредит/ 5 ECTS

Пререквизиттер: ағылшын тілінің әдебиеті мен теориясы

1+2+0


Мақсаты және міндеті: Аннотация жасау тәсілдерін меңгеру.

Пәннің қысқаша сипаттамасы: бұл курста магистранттар әдеби шығармаларға аннотация жазуға, көркемдік тәсілдерді үйренуге қалыптастырады

Білігі:

мақала және эссе жазу

Білуі:

Тақырыппен, мәтінмен, мақаламен, сентенциямен байланысты фактілер, құбылыстар туралы әсерін, мәселені түсінуін, дәлелдеме келтіре отырып, шығармашылық тұрғыдан ойын ашық, терең айтады.Құзыреттілігі:

Ойды, пікірді әдеби тілмен жатық, сауатты жаза білуге және шығармашылық ізденіске баулу, логикалық ой өрісті кеңейтуге машақтандыру.модуль

2 семестр

МЕМЛЕКЕТТІК МІНДЕТТІ МОДУЛЬ

KBSh 1102

Шетел тілі

2 кредит/ 3 ECTS

Пререквизиттер: Тіл біліміне кіріспе, ағылшын тілі тарихы, герман филологиясына кіріспе
0+2+0


Мақсаты және міндеті:: Білім алушыларға шетел халқының тілін, тарихын, ұлттық мәдениетін таныту. Өзіндік дүниетанымы, ой еркіндігі, ар-ождан бостандығы, білімге құштарлықты, ақиқатты сүйетін, жасампаздыққа бейім отаншылдықты қалыптастыру.

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Мәдениетсіз рух тіршілік ете алмайтыны сияқты, қоғам да мәдениетсіз, тарихсыз, яғни рухани ұстанымдарсыз өз болмысы мен дамуын баянды ете алмайды. Ал ұлттық рухани жаңаруы оның төл мәдени-рухани арналармен үндестігіне байланысты екендігін тарих тәжірибесі айқындап отыр.

Білігі:

Оқытылатын шетел тілінің фонетикалық, орфографиялық, грамматикалық нормаларын ажырату

Білуі:

Сөйлеу, жазу тыңдалымдарды белсенді игеруШетел тілінің грамматикасын, мәтінмен жұмыс жасауды, тыңдалымды жетік меңгеру.

Құзыреттілігі:

Шетел тілінің барлық нормаларын жетік меңгерту


Ped 1104

Педагогика

2 кредит/ 3 ECTS

Пререквизиттер: педагогика, психология

1+1+0


Мақсаты және міндеті: Болашақ кәсіби өмірде оқу тәрбие міндеттерін жүзеге асырудың тиімділігін арттыру мақсатында ғылыми ізденіс жұмыстары мен тәжірибелер нәтижелерін біртұтастандырудың әдістемелік негіздерін қамтамасыз ету

Пәннің қысқаша сипаттамасы:

Педагогиканың объектісі, негізгі ұғымдар. Тұлға дамуы педагогикалық проблема. Оқыту түсінігі және мәні. Оқытудың әдіснамалық негіздері. Жеке тұлғалар арасындағы қарым-қатынастың негіздері және ұстаз тұлғасының психологиясы.Білігі:

Болашақ мамандарды даярлаудағы белсенді оқыту әдістерімен түрлерін іс жүзінде пайдалану

Білуі:

Педагогикалық жүйелерді басқару мәні және принциптері, мектепте оқушылармен тәрбиелік- әдістемелік жұмастарды жүзеге асыра білу Құзыреттілігі:кәсіби оқыту үрдісінің мәнін білім беру арқылы меңгеру

модуль

КӘСІПТІК МІНДЕТТІ МОДУЛЬ

GFT 1201

Ғылыми жұмысты ұйымдастыру және жоспарлау

2 кредит/ 3 ECTS

Пререквизиттер:Философия, психология, мәдениеттану

1+1+0


Мақсаты және міндеті:

білім беру магистрлік бағдарламасын әзірлеу және жүзеге асыру шартына қойылатын талаптарды меңгеруПәннің қысқаша сипаттамасы:

магистранттардың ғылыми зерттеу жұмыстарын жазу барысында қолданылатын ғылыми әдістерді үйрету және сонымен қатар, магистранттардың шығармашылық қабілеттерін дамыту.Білігі:

ғылыми жұмысты ұйымдастыру және жоспарлауды жетік игеруі

білуі:

Ғылыми жұмысты ұйымдастыру және жоспарлауды меңгеру.

Құзыреттілігі:

Магистраннтар ғылыми жұмысты ұйымдастыру және жоспарлау түрлерін нгақты меңгеруде қажетті біліммен қаруландыруды мақсат етеді.


модуль

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ (ЖБТ)

Lmt 1301


Лингвомәдениеттану (ағылшын тілінде)

2 кредит/ 3 ECTS

Пререквизиттер: Мәдениеттану, тіл біліміне кіріспе, лексикология

1+1+0


Мақсаты және міндеті:

Ұлттық мәдениет пен дәстүрлердің тілдегі алатын орнын және ерекшелендіретін ықпалын зерттеу.Пәннің қысқаша сипаттамасы:

Әдеби шығармалардың жанрлық спецификасын анықтау, әдеби шығармалардың поэтикасының сипатын, жазушы стилі мен шығармашылық әдісінің ерекшеліктері талданады.Білігі:

Мәдениеттану мәселелерін игеру

Білуі:

Осы пәнге байланысты зерттеулермен танысуҚұзыреттілігі:

Магистранттың әртүрлі коммуникативті мақсаттарды нақтылы қарым-қатынас жасау жағдаятында ең нәтижелі стратегияларды таңдау және оларды қолдану іскерліктерін қаруландыру.TjMKE 1301


Тілді және мәдениетті қабылдаудың ерекшеліктері

2 кредит/ 3 ECTS

Пререквизиттер: Мәдениеттану, тіл біліміне кіріспе, лексикология

1+1+0


Мақсаты және міндеті: Білімгерлердің коммуникативтік-мәдениетаралық және кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Бұл курс жалпы тіл мен мәдениет жайында жалпы мағлұмат береді. Негізгі кәсіптік салада қолданылатын терминдердің қолдланысы жайында түсінік беру.

Білігі:

мәдениеттану мәселелерін игеру

Білуі:

осы пәнге байланысты түрлі зерттеулермен танысуҚұзыреттілігі:

Тілді және мәдениетті қабылдаудың ерекшеліктерін айқындауKling 1302Когнетивті лингвистика

2кредит/ 3 ECTS

Пререквизиттер: Тіл біліміне кіріспе, лексикология

1+1+0


Мақсаты және міндеті: Пән мақсаты - тіл біліміндегі танымдық теорияның ғылыми негіздерін меңгеру, оның басты тұжырымдары мен негізгі қағидалары арқылы магистранттардың ой-өpiciн кеңейту; санада тілге дейінгі бейнеленген дүниелердің ішкі мәнін түсіндірудің әдіс-тәсілдерін қарастыру, логикальқ-позитивті және эстетикалық таным-білімнің реттелген, жүйеленген, өңдеуден өткен ақпараттарын тіл арқылы іздеп айқындау.

Пәннің қысқаша сипаттамасы:

Когнитивті лингвистика – жеке ғылым саласы. Когнитивті лигвистиканың зерттеу нысаны. Когнитивті лингвистиканың анықтамасы. Когнитивті лингвистиканың зерттелу тарихы. Когнитивті лингвистиканың басқа ғылымдармен байланысыБілігі:

Теориялық талдау жасай алу, лингвистика мәселелерін игеру

Білуі:

Лингвистикалық әдіс-тәсілдердің негізінде тілдік деректерді зерттей, талдай алуы қажет, осы пәнге байланысты түрлі зерттеулермен танысуҚұзыреттілігі:

Когнетивті лингвистика

ерекшеліктерін айқындау

MLing 1302

Медиалингвистика

2 кредит/ 3 ECTS

Пререквизиттер: Лексикология, пресса

1+1+0


Мақсаты және міндеті: Ақпараттық құралдар шеңберіндегі тілдің қолданылуын зерттеу.

Пәннің қысқаша сипаттамасы:

Ақпарат құралдары, теледидар, жаңалықтар, газет журналдардағы ғылыми мәтіндерге талдау жасау, аудару.Білігі:

Медиа мәселелерін игеру

Білуі:

Осы пәнге байланысты түрлі зерттеулермен танысуҚұзыреттілігі:

Медиа лингвистика

ерекшеліктерін айқындау

Медиалингвистика саласымен танысу.


KIAT 1303

Коммуникативтік іскерлік ағылшын тілі

2 кредит/ 3 ECTS

Пререквизиттер: іскерлік ағылшын тілі, ағылшын тілінің практикасы
1+1+0


Мақсаты және міндеті: Білімгерлердің коммуникативтік-мәдениетаралық және кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру

Пәннің қысқаша сипаттамасы: коммуникативті Іскерлік шет тілі курсы қазіргі саяси-экономикалық, ғылыми, және мәдени байланыстардың кезінде студенттердің халықаралық байланыс, сауда, банк ісі мен финанс саласындағы терминологиялық және арнайы лексиканы, сондай-ақ іскер хаттар жазысу ережелерін, шарттар мен келісімдер жасау ережелерін білуге, іскерлік қарым-қатынастағы құжат түрлерін жазуға және сөйлесуге дағдыландыру.

Білігі:

Ағылшын тілін іскерлік деңгейде меңгеру

Білуі:

Коммуникативтік іскерлік ағылшын тілінің теориясы мен практикасын жүзеге асыру және танысуҚұзыреттілігі:

Коммуникативтік іскерлік ағылшын тілін қолдануды үйрену.
IRKRTmT 1303

Іскерлік ресми қағаздарды рәсімдеудің теориясы мен тәжірибесі

2 кредит/ 3 ECTS

Пререквизиттер: іскерлік ағылшын тілі, ағылшын тілінің практикасы

1+1+0


Мақсаты және міндеті:Іскерлік ресми қағаздарды рәсімдеудің үлгілерімен танысу. Жазу жолдарын үйрету

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Саяси-экономикалық, ғылыми, және мәдени байланыстардың кезінде студенттердің халықаралық байланыс, сауда, банк ісі мен финанс саласындағы терминологиялық және арнайы лексиканы, сондай-ақ іскер хаттар жазысу ережелерін, шарттар мен келісімдер жасау ережелерін білуге, іскерлік қарым-қатынастағы құжат түрлерін жазуға және сөйлесуге дағдыландыру.

Білігі:

Ағылшын тілін іскерлік деңгейде меңгеру

Білуі:

Халықаралық байланыс, сауда, банк ісі мен финанс саласына қажетті терминалогиялық және арнайы лексикалы тұрақты сөз тіркестері мен меңгерту. Іскерлік ресми қағаздарды толтырудың теориясы мен практикасын жүзеге асыру және танысу.Құзыреттілігі:

Іскерлік ресми қағаздарды рәсімдеуді үйрену, меңгеру. Ресми қағаздарға тән тұрақты оралымдар мен терминдерді қолдана білу


TBFiLM 1305


Тіл білімінің философиялық мәселелері

3 кредит/ 5 ECTS

Пререквизиттер: философия, тіл біліміне кіріспе, ғылым тарихы

2+1+0


Мақсаты және міндеті:

Тіл білімінің философиялық мәселелерімен таныстырып, талқылау.Пәннің қысқаша сипаттамасы:

Тіл білімінің философиялық мәселелері пәні лингвистика ғылымының бір бөлімі болып табылады. Шетел тілі магистранттардың жеке басын ақыл ой және шығармашылық дамуын ынталандыру жолы. Бөтен мәдениетті объективті қабылдауға және адамзат құндылықтарына араласуғаБілігі:

Тіл біліміне кіріспе және философия пәндерін жоғарғы деңгейде меңгеру

Білуі:

Тіл білімінің философиялық мәселелерінің теориясы мен практикасын жүзеге асыру және танысуҚұзыреттілігі:

Тіл білімін философиялық тұрғыдан зерттеу, саралау, талдау..


AKTLJT 1305

Ағылшын-қазақ тілдерінің лексикалық жүйесінің типологиясы

3 кредит/ 5 ECTS

Пререквизиттер: лексикология

2+1+0


Мақсаты мен міндеттері: тілдердің типологиялық сипаттамасынын негізгі принциптерімен студенттерді таныстыру, назарды ағылшын мен қазақ тілдерінің мәдениаралық айырмашылықтарынына аудару және олардың болашақ мамандығынын қызметіне рационалдық негізін қалау.

Пәннің міндеттері:

- ана тілі мен шетел тілдерінің жүйелерін жалпы және бөлек алынған ықшам жүйе ретінде салыстырып қарастыру;

- тілдер құрылымының жалпы қасиеттерін өзара байланыс түрінде салыстыру;

-студенттердің назарын ағылшын және қазақ тілдерінің тіларалық келіспеушіліктеріне аударып, олардың келешек кәсіби іс-әрекетіне рационалды негіз жасау.

Пәннің қысқаша сипаттамасы:

Ағылшын-қазақ тілдерінің лексикалық жүйесінің типологиясын салғастыра отырып оқытады..Білігі:

Ағылшын-қазақ тілдерінің лексикалық жүйесінің типологиясын игеру

Білуі:

тілдер құрылымының жалпы қасиеттерін өзара байланыс түрінде салыстыру керекҚұзыреттілігі:

Ағылшын-қазақ тілдерінің лексикалық жүйесінің типологиясын салыстыра отырып талдау, сараптауKATYNOM 1306


Қазіргі ағылшын тілінің ұлттық нұсқаларының өзекті мәселелері

3 кредит/ 5 ECTS

Пререквизиттер: шетел тілі

2+1+0


Мақсаты және міндеті: Қазіргі ағылшын тілінің ұлттық нұсқаларының мәселелерін қарастырып, талқылау.

Пәннің қысқаша сипаттамасы: әр түрлі ғалымдардың жұмыстарымен танысу, олардың ағылшын тілін қолдану ерекшеліктерін талдау.

Білігі:

қазіргі ағылшын тілінің өзекті мәселелерімен таныс болу керек.

Білуі:

Қазіргі ағылшын тілінің ұлттық нұсқаларын қарастыру, талдау, сараптау, анализ жасау.Құзыреттілігі:

қазіргі ағылшын тілінің ұлттық нұсқаларының мәселелерін қарастырып, талқылау.


МК 1306

Мәдениетаралық коммуникация

3 кредит/ 5 ECTS

Пререквизиттер: Мәдениеттану, тіл біліміне кіріспе, психология

2+1+0


Мақсаты және міндеті: Мәдениетаралық коммуникация саласындағы ғылыми зерттеулер тілдік қызметте мәдени шартты айырмашылықтарына және солардың салдарларына душарласқан адамдардың мінез – құлқын зерттеу.

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Мәдениеттердің өзара байланысы, мәдениетаралық айырмашылықтар. Оқылатын тілді тұтынатын ел мен туған жердің мәдени ерекшелігі.оқытылатын тілді тұтынатын ел мен қазақстандағы құндылықтар жүйесі. Оқытылатын тіл мен ана тіліндегі мәдени-ұлттық ерекшеліктердің көрінісі

Білігі:

Ағылшын ұлтының мәдениеті мен дәстүрін мен таныс болу керек.

Білуі:

Мәдениетаралық коммуникация теориясы мен практикасын меңгеруҚұзыреттілігі:

Мәдениетаралық коммуникация саласына қатысты жаңа терминдер мен сөздерді меңгерумодуль

ПӘНАРАЛЫҚ МОДУЛЬ

КТT 1301


Кәсіби түрік тілі

1кредит / 2 ECTS

Пререквизиттер: Түрік тілі

0+1+0Пәннің мақсаты: Түрік тілін үйрету мақсатымыз магистранттардың түрік тілін жетік мегеру арқылы түрікше мәтіндерді дұрыс оқып, мазмұнын түсініп, түсіндіре алатын дәрежеде болуын қамтамасыз ету. Түрік тілін оқыту барысында, белгілі бір лексикалық тақырып, оған сәйкес грамматикалық материалдар, сөйлеу әдебінің түрлері анықталады.

Пәннің қысқаша сипаттамасы:

Магистранттардың оқу деңгейіне қарай белгілі бір лексикалық тақырып және граммтикалық материалдың тиісті көлемі ұсынылады, етістіктің минимумы белгіленеді. Лексикалық тақырыпта актуальдандырылған коммуникативтік сөз кірістіру, тұрақты клише мен стандартты этикеттік айналымдар қарастырылады. Пәннің міндеті: Магистрант түрік тілін салыстырмалы түрде қарастырып, егжей-тегжейлі үйренеді. Түрік тілін үйренушілер түрікше жазылған мәтіндер, оқиғалар мен түрлі әдеби шығармаларды түсінумен қатар, еркін сөйлеуге машықтандырылады.


Білігі:

Тілдік нормаларды жетік меңгеруі

Білуі:

түрік тілін салыстырмалы түрде қарастырып, егжей-тегжейлі үйренеді.Құзыреттілігі:

Магистратнттар түрік тілінде жазылған мәтіндерді оқып, түсінеді. Күнделікті өмірдегі сөздерді қолдана отырып, еркін сөйлейтіндей дәрежеге жетеді.ZMN 1302

Зияткерлік меншік негіздері

1кредит / 2 ECTS

Пререквизиттер: Құқық негіздері

0+1+0Пәннің мақсаты:

Авторлық құқығы және сабақтас құқығы, патенттер, тауар таңбалары білім және шығармашылық нәтижесі сияқты – барлық дүниежүзілік қоғамдастық жәрдемдесуінің қуатты құралдарын заңды түрде қорғау.Пәннің қысқаша сипаттамасы:

Авторлық құқық обьектіліріне әдеби шығармашылықтар, ғылыми жұмыстар, құжаттарды қалай қорғау керектігі және авторлық құқықтар және сабақтас құқықтар бұзылған жағдайда , авторлармен немесе басқа да құқық иеленушілерме.н субьектілеріне тексеріс жүргізуіне құқық органына арыз берілетіндігі туралы кеңінен айтылады.
Білігі:

Өз құқығын қорғай алуы

Білуі:

Заңды тұрғыдан зияткерлік меншік құқығын қалай қорғау керектігін меңгертуҚұзыреттілігі:

Заңды тұрғыдан зияткерлік меншік құқығын қорғауға толық құқылыекндігін көрсетеді.GZJKIK

1303


Ғылыми зерттеу жұмыстарын коммерциялизациялау және инновациялық кәсіпкерлік

1кредит / 2 ECTS

Пререквизиттер: Экономика негіздері

0+1+0Пәннің мақсаты:

Ғылыми зерттеу жұмыстарын коммерциялизациялау және инновациялық кәсіпкерлікті меңгерту.Пәннің қысқаша сипаттамасы:

Ғылыми зерттеу жұмыстарды және басқа меншік негіздерін нарыққа шығару жолдарын қарстырады. Жаңашыл өнертапқыштарды қолдау, олардың еңбектерін коммерциялизациялау түрлері айтылады.
Білігі:

Коммерциялизациялау, нарыққа шығару жолдарының қырларын білу

Білуі:

Эканомика негіздерімен, құқық негіздерімен таныс болуҚұзыреттілігі:

Ғылыми зерттеу жұмыстарын коммерциялизациялау және инновациялық кәсіпкерлік жолдарын, нұсқаларын қарастыру.2 КУРС
3 семестр

МЕМЛЕКЕТТІК МІНДЕТТІ МОДУЛЬ

КӘСІБИ МОДУЛДЕР БЛОГЫ

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ (ЖБТ)

ShTOGA 1307


Шетел тілін оқытудың жаңа әдістері

3 кредит/ 5 ECTS

Пререквизиттер: Шет тілін оқытудың әдістері
2+1+0


Мақсаты және міндеті:

Әртүрлі заманауи әдістерді тиімді пайдаланып сабақ беруді үйрету.Пәннің қысқаша сипаттамасы:

«Шет тілін оқытудың жаңа әдістері» курсы университеттік шет тілінде білім беруде 6M021000 – Шетел филологиясы (ағылшын тілі) - мамандығы арнайы кәсіби пәндер блогына енеді. Шетел тілдерінің мүғалімдерін даярлау жүйесінде профильдік пәндердің бірі болып табылатын «Шет тілін оқытудың жаңа әдістері» курсы қазіргі жоғары оқу орындарының студенттеріне, жалпы орта мектептердің окушыларына шетел тілдерін оқыту процесін ұйымдастыру заңдылықтарын және оқыту әдіс — тәсілдерін, тактикалары мен стратегияларын ғылыми тұрғыдан талдау, гуманизация (адамзат) идеясы негізінде тіл үйренуші мен тіл үйретушінің арасындағы өзара әрекеттістікті ұйымдастыру біліктілігін терең меңгерген мамандармен қамтамасыз ету үшін қажет. Бұл курстың ерекшеліктерінің бірі - оқу процесіне кредиттік жүйенің және магистранттардың өздік жұмыстарының көлемін көбейтудің енгізілуіне байланысты лекция сабақтарында магистранттардың когнитивтік қызметін арттыратын әдіс - тәсілдерді (синектика тәсілі, көсіби бағыттағы мәселелік тапсырмаларды шешу жөне т.б.) қолдану арқылы мәселелік сипаттағы сұрақтар талқыланады.

Магистранттардың оқу материалдарымен істейтін өзіндік жұмысы теориялық білімді кеңейтуді және терендетуді көздейтін семинарлық - практикалық дәрістерін жаңаша ұйымдастыруға, кәсіби тұрғыдан сабақты тиімді өткізуге бағытталады


Білігі:

Озық технологияларды іс-жүзінде тиімді қолдана алу

Білуі:

Компьютерлік техниканы, интернет, коммуникациялық желі, электрондық және телекоммуникациялық құралдарды, мультимедиялық электронды оқулықтарды оқу үрдісінде тиімді пайдалану Құзыреттілігі:Шетел тілін оқытудың озық технологияларын меңгеру.


FGZAT 1307

Филологиялық ғылыми-зерттеудің әдіс-тәсілдері

3 кредит/ 5 ECTS

Пререквизиттер:

2+1+0


Мақсаты және міндеті:Шетел тілі мен әдебиетін оқытудың көкейкесті лингводидактикалық мәселелерін білу; әдістемелік тапсырмаларды туынды шешу, әдебиет және лингвистика саласында филологиялық ғылыми-зерттеулер жүргізу.

Пәннің қысқаша сипаттамасы:

Қоғамда болып жатқан жаңа үдерістер, Қазақстан Республикасының халықаралық аренаға шығуы жоғары оқу орындарының алдына сапалы деңгейдегі түрлі бағыттағы мамандарды дайындауға жаңа міндеттер қояды. “Шетел тілі” білім беру саласындағы әлеуметтік тапсырыстың міндетті – жас мамандардың шетел тілін мәдениет аралық және кәсіби қарым қатынас құралы ретінде игеруін қамтамасыз ету. Шетел тілі магистранттардың жеке басын ақыл ой және эмоциялық дамуын ынталандыру жолы. Бөтен мәдениетті объективті қабылдауға және адамзат құндылықтарына араласуға дайындайды.Білігі:

әртүрлі сараптамалармен, зерттеу нәтижелерімен таныс болу

Білуі:

Ғылыми әдебиеттермен аналитикалық жұмыс пен қажетті ақпаратты іріктеу, диссертациялық зерттеу мәселесін анықтау мен оны шешу жолдарын табуҚұзыреттілігі:

Филологиялық зерттеулер әдіснамасын игеру және филологиялық ғылыми-зерттеудің әдіс-тәсілдеріне зерттеулер жүргізу
ПӘНАРАЛЫҚ МОДУЛЬ

GJ 1303

Ғылыми жазба (Scientific writing)

1кредит / 2 ECTS

Пререквизиттер:

0+1+0Мақсаты және міндеті: Болашақ кәсіби өмірде оқу тәрбие міндеттерін жүзеге асырудың тиімділігін арттыру мақсатында ғылыми ізденіс жұмыстары мен тәжірибелер нәтижелерін біртұтастандырудың әдістемелік негіздерін қамтамасыз ету

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Ғылыми жұмыстарға қатысты ұғымдар, әртүрлі оқыту технологияларының ерекшеліктері, оқыту технологияларының оқу үдерісіндегі алатын орны және қолданылуы, мектептің немесе сыныптың технологиялық сұраныстарының (қажетілік) айқындалуы, лайықты (тиісті) технология жоспарлау жұмыстарының жүргізілуі, оқыту технологиялары арқылы екі және үш өлшемді (жақты) материалдар жетілдіру, оқыту құралдарын дамыту (жұмыс жасау әдістері, іс-шараларды жоспарлау, проектор көріністері, слайдтар, бейне құралдары (VCD, DVD), компьютерге негізделген құралдар), оқу бағдарламаларының қарастырылуы, әртүрлі ерекшеліктегі оқу құралдарын бағалау, интернет және қашықтан білім беру, бейне жобалау принциптері, оқыту материалдарының белсенділігіне қатысты зерттеулер, Қазақстан және әлемде оқыту технологияларының қолданылу жағдайы.

Білігі:

Ғылыми жұмыс жазу үлгілерін ұқыпты пайдалана алу

Білуі: Ғылыми жұмыстарды жазудың ережелерімен таныс болу

Құзыреттілігі:Ғылыми жұмысты жазуды жоспарлауды үйрену.

©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет