Орман пайдалану Рубежный рейтинг 2Дата03.05.2016
өлшемі47.65 Kb.
Орман пайдалану

Рубежный рейтинг 2

1.Төменгі қоймалар туралы жалпы мәліметтер. Төменгі қоймалардың

2.маңызы және жіктелуі, олардың негізгі міндеттері. қоймаға орын тандау және қойма алаңына қойылатын талаптар. Төменгі қоймалардағы негізгі жұмыстар, элементтері және өлшемдері.

3.Ағаш тасу жолдарының жалғасу пункттерін жоспарлау, өзен және темір жол жағасындағы ағаш қоймалары мен тасымалдау базаларының технологиялық сұлбалары. Жүк айналымы аз қоймалар.

4.Бөлшектеу мен тиеу жұмыстарын механикаландыру және оның технологиясы. Кіріс жолдар, қоймадағы ішкі жолдар, цехтың және цехаралық көліктер. Сүрек жүктерін түсіру машиналары мен тәсілдері. Сүрек діндерін бұзып тасу және бөлшектеу.

5.Үрдістерді механикаландыру және автоматтандыру. Бұтақтар мен басқа қалдықгарды кесу, алып тастау және қысқарту. Сүрек діңдерін ұтымды өндеу.

6.Ағаш өнімдерін есепке алу, қабылдау және таңбалау. Сүрек діңдерінің қорын жасағанда механикаландырылған құралдар қолдану. Еңбек қорғау және техника қауіпсіздігінің шаралары.

7.Қысқа өлшемді ағаш материалдарының өндірісі. Сүректі екі сатылы өңдеу және баланс, кеніштік тіреулері және отын өндірісі. Шикізат және өнім. қабық аршу, сүрек жару және ұзын өлшемділерді көлденеңінен өңдеу станоктары мен машиналары. қыска өлшемдерді шығаратын учаскелер мен цехтарды жоспарлау және технологиялық сұлбалары.

8.Сапасы төмен сүректерді баланстарға қайта өңдеу. Өнімділік және өңдеу нормалары. Қысқа өлшемдерге арналған көтергіш жабдықтар және қойма ішіндегі көліктер. Автотиегіштер. Транспортерлер. қалдықтар, оларды жайғастыру және пайдалану жолдары. Жұмыстардың қауіпсіздік жағдайлары.

9.Жалпы мәліметтер. Ағаш өңдеу цехтарындағы өндіріс, өндірістік және технологиялық процестер. Ағаш кәсіпорындарындағы сүректі химиялық қайта өндеу процестері және механикалық өңдеу өндірісінің сипаттамасы.

10.Орман қоймаларында ағаш тілу. Төменгі ағаш қоймаларында ағаш тілу. Шикізат және өнімдер. Кеспекті ұтымды кесу әдістері. Жеткізу. Шикізат таңдап алу. Ағаш тілетін рамалар, станоктар, ағаш таситын машиналар және тағы басқа құрылымдардың технологиялық өлшемдері.

11.Ұтымды жоспарлау және ағаш тілу цехтарының кәдімгі технологиялық сұлбалары. Өнімділік. Өнімдерді қалау және сақгау. Еңбек қорғау шаралары.

12.Шпалдар және ұсақ кесілген материалдар өндірісі. Шикізат пен өнімдер. Шпал кесетін және жәшік цехтарының станоктары мен жабдықтары. Өнімділік. Өнімдерді қалау және сақтау. Еңбек қорғау шаралары.

13.Сапасы төмен сүректерді және қалдықтарды пайдалану. Қалдықтарды пайдалану жолдары. Сапасы төмен және қалдық сүректерді қайта өңдеу және жаңқаға өңдеу технологиясы. Қылқандар, оны пайдалану. Цехтарды жоспарлау үлгілері.

14.Қорытынды. Кешенді орман кәсіпорындарын жобалау. Қазақстанда ағаш өңдеуді дамыту және жетілдірудің келешегі.

Жалпы мәліметтер. Орманнан шайыр алу сипаттамасы - қылқан және жалпақ жапырақты орманды өсіп тұрғанда пайдалану формалары. Шайыр алынатын ағаш түрлері. Қосалқы пайдалану және оларды еліміздің халық шаруашылығында пайдалану.

15. ТМД елдерінде орманнан шайыр алу мен қосалқы пайдаланудың дамуы туралы тарихи анықтама.

16. Шайырдың физикалық-химиялық сипаттамасы және оны қайта өңдеуден алынатын өнімдер. қазіргі стандарттарға сәйкес шайыр сапасына қойылатын техникалық талаптар. Канифольді, скипидарды және оларды қайта өңдеуден алынатын өнімдерді пайдалану. Халық шаруашылық салалардың дамуы үшін орман-химиялық өнімдердің маңызы.

17. Шайыр алудың биологиялық негіздері. Шайыр жолдары: жүйелері, құрылысы, таралуы, жйілігі, олардың жылдық қабаттар еніне тәуелділігі, шайырдың түзлуі менбөлінуіне шайыр жолдарының саны мен жылдық қабаттары енінің әсері.

18.Тік және көлденең шайыр жалдарының құрылысы. Патологиялық шайыр жолдары, олардың шайыр бөлінуіндегі ролі. Шайыр түзілуінің процестері, қосалқы өндіріс практикасы үшін теориялық негіз ретінде шайырдың түзілуі мен бөлінуінің физиологиясы.

19.Қалыпты жағдайда және шайыр толған уақытта шайырдың бөлінуіне әсер ететін күштердің өзара қатынасы. Шайыр бөлінуінің тоқтау себептері мен оларды болдырмаудың жолдары. Каналдардың шайырға толуы мен түзілу жиілігі. Шайырлылық және шайыр өнімділігі туралы түсінік.

20. Экологиялық факторларға шайыр өнімділігінің тәуелділігі. Шайыр бөлінуінің тәуліктік және мерзімдік динамикасы. Алқа ағаштардың орманшылық ерекшеліктері мен таксациялық сипаттамасына шайыр өнімділігінің тәуелділігі. Алқа ағаштарға шайыр алудың әсері. Шайыр сапасын жоғарылатуға бағытталған шаралар.

21. Шайыр алудың соңғы жұмыстары. Шайыр алуды орындау уақыты, олардың ерекшеліктері, карра жабдықтарын жинау және тазалау, оларды сұрыптау, шайыр алу құралдарын сақтау.

Шайырлы ағаш түбірлерін алу, оның техникасы мен технологиясының ерекшеліктері, технологиялық сұлбалары. Шайырлы діңдерді дайындау.

22.Шайыр алу технологиясы мен техникасы. Шайыр алу терминдері мен анықтамалары. Шайыр алу жүйелері. Шайыр алу технологиясы негізгі элементтерінің сипаттамасы. Мерзімдері, жүйелері және типтік технологиялық сұлбалары. Тиімді технологиялық сұлбаны таңдау. Ағаштардағы карралардың саны. Шайыр алу категориясының кестесі. Жарақат жасау жиілігі және жаңартулар аралығындағы үзілістер. Ағаш тіршілігіне жарақат типтерінің, жаңарту мен науа тереңдігінің әсері. Жаңартудың ені, адымы, бұрышы және олардың өзара тәуелділігі. Діңнің беткі қабатын тиімді пайдалануға жаңарту адымының байланысы. Карра ені және жаңартулардың ұзындығы.

23. Дайындық жұмыстары: карраларды белгілеу және санау, ағаштардың қабығын аршу, науаларды жүргізу, карраларды жабдықтау. Дайындық жұмыстарын орындауға қажетті құрал-жабдықтар мен техникалық талаптар.

Шайыр алу және жинау бойынша өндірістік жұмыстар. Тілудің негізгі заңдылықтары және жаңарту тілгіштері. Кәдімгі шайыр алудың әртүрлі тәсілдеріне арналған хактар. Жаңарту жүргізу және шайыр жинау бойынша жұмыстарды орындау реті.

Шайыр алу түрлері мен тәсілдері. Жоғары бағытталған, төмен бағытталған және екі ярусты тәсілдердің сипаттамасы. Шайыр алу тәсілдерін негіздеу. қолданылатын шайыр алу тәсілдерінің тиімді үйлесуі. Сатылы жаңарту тәсілдері және басқа арнаулы тәсілдер.

Шайырдың бөлінуін және түзілуін жылдамдататын тәсілдер. Химиялық әсер арқылы шайыр алу тәсілдері. Өте белсенді стимуляторлармен шайыр алуда технологиялық элементтердің ерекшеліктерінің механизмі. Биологиялық белсенді стимуляторларды қолдану арқылы шайыр алу тәсілдері, оларды қолдану техникасы мен технологиясы.Химиялық және биологиялық стимулдеу тәсілдерін қолдану арқылы шайыр алуды дамытудың тиімді бағыттары. Жұмыс ерітінділері мен стимуляторлардың құрамына байланысты қолданылатын химиялық хактар, дозалаушы құралдардың түрлері. Шайыр жинау.

Карраларды орнату биіктігі мен қабылдағыш түрлеріне байланысты шайыр жинау техникасы. Науаларды тазалауға, шайыр мен баррасты жинауға арналған құрал-жабдықтар мен саймандар. Шайырды тасымалдау, бөтен заттардан тазалау және ыдыстарға құю. Жұмыс учаскелеріндегі қабылдағыш пункттер. Мерзім бойы шайырды сақтау.
Каталог: ebook
ebook -> 8 зертханалық жұмыс Желілік хаттамаларды оқу №1 бөлім Жұмыстың мақсаты
ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
ebook -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
ebook -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
ebook -> Типовая учебная программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов уровня начального образования
ebook -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
ebook -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
ebook -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
ebook -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
ebook -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет