ОҚу -әдістемелік кешенбет1/32
Дата25.04.2016
өлшемі5.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
Сырдария” университеті

Дайындық бөлімі


“Дене шынықтыру ” пєнінен
“Дайындық бөлімі”

тыңдаушылары ‰шінОҚУ -ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН.

(Силлабус)


Оқу түрі: күндізгі.

Курс:


Семестр: 1,2

Кредит саны:

Практика: 280 сағ

ОБТ¤Ж: 124 саѓ.

Т¤Ж: 8 саѓ.

Барлық саѓат саны: - 412 саѓ.

Аралыќ баќылау: (40 балл)

Ќорытынды баќылау: емтихан (60 балл)

Жетісай 201__
Құрастырған: Қылышев Е.


“дене шынықтыру” пєні бойынша

“Дайындық бөлімі” тыңдаушылары

үшін әзірленген.

Оқу - әдістемелік кешен Университет Ғылыми кеңесінде бекітілген Оқу бағдарламасы негізінде жасалған


Бөлімнің мәжілісінде қаралған
Хаттама № ___ «___» _________20__ж
Бөлім меңгерушісі: Алтынбеков Б

қолы


Бөлімнің Оқу-әдістемелік Кеңесінде мақұлданған

Хаттама № ___ «___» _________200__ж


ОӘК төрағасы/ төрайымы/ _________ ___________________

қолы аты-жөні, ғылыми атағы


Бөлімнің Оқу-әдістемелік Кеңесінде бекітілген
Хаттама № ___ «___» _________200__ж

ОӘК төрағасы _________ ___________________

қолы аты-жөні, ғылыми атағы

Мазмұны


1. Алѓы сµз......................................................................................................................4

2. Жалпы мєліметтер......................................................................................................4

3. Курстың маќсаты мен міндеті...................................................................................4

4. Курстыњ пререквизиттері, постреквизиттері...........................................................5

5. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме.............................................................................5

6. Оқу сабақтарының құрылымы..................................................................................5

7. Студентке арналған ережелер...................................................................................5

15. Студенттердіњ академиялыќ білімін рейтингтік баќылау ж±мысы......................531. Алѓы сµз.


Оқу - әдістемелік кешені -“ дене шынықтыру” пєні бойынша дайындық бөлімі тыңдаушылары үшін осы курс бойынша оќытушыныњ ж±мыстан неѓ±рлым тиімді ±йымдастыруѓа арналѓан барлыќ ќажетті оќу-єдістемелік материалдарды ќ±райды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдалана отырып, барлық құжаттарды бір кешенге біріктіру, пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін, машықтануын және біліктілігін жоғарғы деңгейге көтеру мақсаты көзделініп отыр.

ОБТ¤Ж –Оќытушыныњ басшылыѓымен студенттіњ µзіндік ж±мысы, ТӨЖ – студенттердің өзіндік жұмысы.

ТӨЖ-де зерттеліп отырған материалды студент өз бетімен меңгеруі мен үйге берілген тапсырманы орындау көзделеді: Оқу материалы барлық оқыту формаларының өрімделуі мен ерекшеленеді.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыптан қарастырылуда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдармен терминдерді енгізеді. Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысынын барлық көлемін орындауы қажет.

Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтингтік бақылауды тапсыруға, сынақ/емтиханды алуға арналған.

2. Жалпы мәлімет


Лектор : Қылышев.

Кафедрада болу уақыты: 9.00-18.00¤ткізу уаќыты жєне орныАты-жөні


Сабаќты өткізу, орны

Байланыстырушы мәлімет

Аудиториялық сабақтар

СӨЖ

1


Қылышев Е

Уаќыты:

Ауд:


Уаќыты:

Ауд:


Тел:

Каб:

Корпус:3. Оқу процесіндегі пәннің орны, мақсаты мен міндеттері.

Мақсаты.

Кәсіптік спорт пәнінен студенттерді кәсіптік педагогикалық, бапкерлік, дене шынықтыру және спорттың әртүрлі саласында ұйымдастыру жұмыстарын атқаруға дайындау.Міндеттері.

 • спортық машықтанудың ілімі, оқыту әдістемесі және практикасы бойынша білім беру.

 • Кәсіптік спорттың, техникасын рационалды пайдалану және оқыту әдістемесі бойынша дағды қалыптастыру:

 • Оқытушы машықтану жұмыстарын жоспарлау және ұйымдастыру дағдыарын қалыптастыру:

 • Жарысты ұйымдастыру және төрешілік дағдыны қалыптастыру:

 • әртүрлі жастағы топтармен сауықтыру жұмыстарын орындауға дайындау.

 • Ғылыми – зерттеу жұмыстарды жүргізу, спортшыларды бақылау, сұрыптау, спорттық дайындықты басқару дағдыларын қалыптастыру.

 • 100 ден жоғары көрсеткішке жету.
 1. Курстыњ пререквизиттері жєне постреквизиттеріПререквизиттер (пәннің алдында міндетті түрде игерілуге қажетті пәндер)

Постреквизиттер (пәннен кейін өтілетін, осы пәнге сүйенетін пәндер )

Кафедра

Кафедра қабылдаған шешім, хаттаманың ретімен күні.

1ДТС
2

3

5. Ж±мыс оќу жоспарынан кµшірме.
Кредит саны

Семестр

Оқу жүктемесінің жалпы көлемі

Соның ішінде

Жалпы сағат саны

Лекция

Прак

ОБСӨЖ

СӨЖ

Қорытынды бақылау

1
1,2

412
280

124

8

Емтихан


6. Оқу сабақтарының құрылымы:

Ж±мыс баѓдарламасында саѓаттар оќу ж±мыстары т‰рлеріне ќарай бµлінген: лекция, еминар, ОБС¤Ж (оќытушыныњ баќылауындаѓы студенттіњ µзіндік ж±мысы), С¤Ж (студенттіњ µзіндік ж±мысы), ЛБС-лабараториялыќ сабаќтар.Лекция – студентке тақырыпты игеруде неге назар аударуына

бағыт береді

Пәнді толық меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттердің барлығымен

жұмыс істеуі кажет.ТӨЖ – студенттің өзіндік жұмысы. Студент үйге берілген тапсырмаларды

орындайды, өз бетімен меңгереді.ОБТӨЖ –оќытушыныњ баќылауындаѓы студенттіњ µзіндік ж±мысы.

Материалды сабаќ ‰стінде оќытушыныњ кµмегімен оќып мењгеру.

Оќытушы таќырыпќа сєйкес студенттіњ білім дењгейін тексереді,

баќылайды.Лабараториялыќ сабаќтарда студент теориялыќ ќорытындыларын, яѓни, теориямен тєжірибе бірлігін аныќтап, ќ±рал-жабдыќтарды ќ±растыруѓа, пайдалануѓа даѓдыланады, тєжірибе кезінде алынѓан нєтижелерді талдауды, теориямен сєйкестеліпдєлелдеуді ‰йренеді.

7. Студентке арналған ережелер (Rules):

 1. Сабаққа кешікпеу керек.

 2. Сабақ кезінде әңгімелеспеу, газет оқымау, сағыз шайнамау, ұялы телефонды өшіріп қою керек.

 3. Сабаққа іскер киіммен келу керек.

 4. Сабақтан қалмау, науқастыққа байланысты сабақтан қалған жағдайда деканатқа анықтама әкелу керек.

 5. Жіберілген сабақтар күнделікті оқытушының кестесіне сәйкес өтіледі.

 6. Тапсырмаларды орындамаған жағдайда қорытынды баға төмендетіледі.


1-тақырып

Жалпы және арнайы дайындық

Жоспар


 1. Шыдамдылыққа арналған жаттығуларПайдаланатын әдебиеттер тізімі

1. Асубаев А.Р. Спортивная игра и особенности. Алматы 1998

2. Алимханов Е. Самбо күресін үйретудің негіздері. Алматы 2000

3. Алимханов Е. Балуанның дене күш қабілетін арттыру. Алматы 2004

4. Байдосов К. Жылжымалы ойындарының негізгі мақсаты және ерекшелігі. Алматы 1987

5. Дьячков В.М. Физическая подготовка спортсмена. М: ФиС 1967

6. К.Койшыбек . Спорттык жарыстарға қатысушы балуаннын көпжылдык дайындығы. Алматы 2005

2.Қосымша:

7. Кожарский В.П. Сорокин Н.Н. Волейбол . М: ФиС 1978

Дайындық бөлім: Сапқа тұрғызу, Рапорт тапсыру, Сәлемдесу. Сабақтың тақырыбы мен мақсатын таныстыру. Қатардағы жүріс, спорттық жүріс. Оң және сол иықпен аяқты қосып – жазып жүгіру, тізені жоғары көтеріп жүгіру, жеңіл жүгіріс.

Арнайы жаттығулар: қозғалыс кезінде орындалатын жаттығулар.

а) оң және сол жақ қырларымен тіркес адыммен жүгіру, өкшені артқа жүгіре лақтырып жүгіру, қарқынды жүгіріс, жай жүгіріс, тыныс алуды қалпына келтіру.

б) шеңберде жасалатын жалпы дамыту жаттығулары, екі қол мықында мойынды оңға, солға айналдыру.

в) екі қол иықта, аяқ арасы алшақ иықты 1-2 алға айнадырамыз, 3-4 артқа айналдырамыз.

г) екі қолды алға созып білеті, 1-4 ішке қарай 5-8 сыртқа қарай айналдырамыз.

д) алақандарды айқастырып оң және сол аяқты ұшына тіреп бір мезгілде білезікпен тобық буындарын айналдыру.

ж) екі қол белде, аяқтың арасы иық көлемінде 1- 4 белді оңға айналдырамыз, 5-8 солға айналдырамыз

з) екі аяқты қойып, екі қол тізеде тізені оңға, солға айналдыру

и) қол алда, аяқтың арасы алшақ 1 оң аяққа отырамыз, 2 бастапқы қалыпқа келеміз, 3 сол аяққа отырамыз, 4 бастапқы қалыпқа келеміз.

й) екі аяқты қосып биіктікке секіреміз

Сабақтың мазмұны мен таныстырып көрсету. Допты торға лақтыруды жетілдіру, екі жақты ойын.

Допты бірбіріне ұзату – ойын жүргізу барысында ең бір керекті тәсілдердің бірі. Бұл тәсілдің ойында бір мақсатқа жету үшін допты шығырыққа дәл түсіру үшін және әріптес баскетболшыға допты беру үшін қолданылады. Көбінесе ойында допты екі қолмен ұзатылады. Бірақ ойынның әртүрлі өзгерістеріне қарай әртүрлі ерекшеліктері болуы мүмкін. Оның ішінде бір қолмен жоғарыдан,төменнен беру әдісі қолданылады.

1. Жоғарыдан келе жатқан допты екі қолмен қағып әріптесіне қайтып ұзату.

2. Жоғарыдан әртүрлі жылдамдықпен келе жатқан допты қағып төменнен ұзату.

3. Ұзатылған допты шығырыққа дәл түсіру

4. Екі ойыншы 5 метр арақашықтықта тұрып бір-біріне тоқтамастан допты ұзатып барып шығырыққа салу

5. Бір орында тұрып допты секіріп қағу.

6. Ойыншы гимнастикалық қабырғаның алдында тұрып допты екі қолмен бір қолмен ұру.

7. Бір орында тұрып допты секірмей


2-тақырып

Лақтыруға және қағуға арналған жаттығулар
Жоспар
1.Допты бір орында тұрып қағу

2. Допты бір орында тұрып лақтыру
Пайдаланатын әдебиеттер тізімі

1. Асубаев А.Р. Спортивная игра и особенности. Алматы 1998

2. Алимханов Е. Самбо күресін үйретудің негіздері. Алматы 2000

3. Алимханов Е. Балуанның дене күш қабілетін арттыру. Алматы 2004

4. Байдосов К. Жылжымалы ойындарының негізгі мақсаты және ерекшелігі. Алматы 1987

5. Дьячков В.М. Физическая подготовка спортсмена. М: ФиС 1967

6. К.Койшыбек . Спорттык жарыстарға қатысушы балуаннын көпжылдык дайындығы. Алматы 2005

2.Қосымша:

7. Кожарский В.П. Сорокин Н.Н. Волейбол . М: ФиС 1978


Дайындық бөлім: Сапқа тұрғызу, Рапорт тапсыру, Сәлемдесу. Сабақтың тақырыбы мен мақсатын таныстыру. Қатардағы жүріс, спорттық жүріс. Оң және сол иықпен аяқты қосып – жазып жүгіру, тізені жоғары көтеріп жүгіру, жеңіл жүгіріс.

Арнайы жаттығулар: қозғалыс кезінде орындалатын жаттығулар.

а) оң және сол жақ қырларымен тіркес адыммен жүгіру, өкшені артқа жүгіре лақтырып жүгіру, қарқынды жүгіріс, жай жүгіріс, тыныс алуды қалпына келтіру.

б) шеңберде жасалатын жалпы дамыту жаттығулары, екі қол мықында мойынды оңға, солға айналдыру.

в) екі қол иықта, аяқ арасы алшақ иықты 1-2 алға айнадырамыз, 3-4 артқа айналдырамыз.

г) екі қолды алға созып білеті, 1-4 ішке қарай 5-8 сыртқа қарай айналдырамыз.

д) алақандарды айқастырып оң және сол аяқты ұшына тіреп бір мезгілде білезікпен тобық буындарын айналдыру.

ж) екі қол белде, аяқтың арасы иық көлемінде 1- 4 белді оңға айналдырамыз, 5-8 солға айналдырамыз

з) екі аяқты қойып, екі қол тізеде тізені оңға, солға айналдыру

и) қол алда, аяқтың арасы алшақ 1 оң аяққа отырамыз, 2 бастапқы қалыпқа келеміз, 3 сол аяққа отырамыз, 4 бастапқы қалыпқа келеміз.

й) екі аяқты қосып биіктікке секіреміз

Допты бір орында тұрып қағу Допты екі ќолмен ќаѓып алу ‰шін ќолды ±шып келе жатќан допқа ќарсы баѓыттап, жарты шарды сипаттап , оныњ сол жерге кіруін ќадаѓалайды. Ќолдыњ саусаќтары допты ќарсы алѓан кезден-аќ олар ж±мсаќ ќимылмен б‰гіп немесе дене баѓытымен немесе бастапќы ќалып баѓытымен ќандайда келесі єдісті орындау міндеттілігімен орындалуын ќолдыњ б‰гілуі доптыњ жылдамдыѓын, серпілісін ќамтамасыз етеді. Допқа ќолдыњ жанасу маментінде доп ±рылмауы тиіс, алайда саусаќ, ќол б‰гілуі тиіс.

Допты бір ќолмен ќаѓу – б±л єдіс екі ќолмен ќаѓуѓа м‰мкіндік болмаѓан жаѓдайда немесе ќаѓу барысында єдіс болан болса, бір ќолмен орындалады. Допты екі ќолмен ќаѓу секілді бір ќолмен ќаѓу барысында, бір ќол допты ±шу баѓытына ќарсы ќойылып, ол алаќанѓа д±рыс келуін ќамтамасыз ету керек. Серпі ліс жєне басќа да келесі ќимылдар екі ќолмен ќаѓу єдісі мен оншалыќ ерекшеленбейді. Допты соњынан екі ќолдыњ кµмегімен ±стап ќалуѓа болады.3-тақырып

Допты альп жүгіру техникасын жетілдіру
Жоспар
1..Жеке-жеке допты жылдам альп жүру

2. Допты әріптестерімен бірге жылдам альп жүру
Пайдаланатын әдебиеттер тізімі

1. Асубаев А.Р. Спортивная игра и особенности. Алматы 1998

2. Алимханов Е. Самбо күресін үйретудің негіздері. Алматы 2000

3. Алимханов Е. Балуанның дене күш қабілетін арттыру. Алматы 2004

4. Байдосов К. Жылжымалы ойындарының негізгі мақсаты және ерекшелігі. Алматы 1987

5. Дьячков В.М. Физическая подготовка спортсмена. М: ФиС 1967

6. К.Койшыбек . Спорттык жарыстарға қатысушы балуаннын көпжылдык дайындығы. Алматы 2005

2.Қосымша:

7. Кожарский В.П. Сорокин Н.Н. Волейбол . М: ФиС 1978

Жеке жеке жылдам алып жүру үшін алдымен допты алып жүру ережесін толық меңгеруіміз қажет Бірінші орындайтынынмыз гимнастикалық жпттығулар. Секіру , спорттық жүріс, жіріс, жүгіру т,б. Допты иеленген ойыншы ойынныњ ќатал ережелерін б±збай, µзін ќолайлы, ыњѓайлы шабуыл пазициясына шыѓып торѓа жаќындап барып торѓа салу. Допты альп ж‰рген кезде еденге б‰гілген саусаќтармен ±рады. Егер ќасында ќарсмылас ойыншы болса допты еденге ќаттыраќ ±руѓа болады, ќарсылас ойыншы жаќындаѓанда доптыњ секіру биіктігін тµмендетіп, допты кеудемен кµлегейлеп ќарсыоластыњ допты Альп ќойуынан ќорѓанасыњ. Допты Альп ж‰рген де оны кµзбен ѓана емес, кµњілмен, ќолдыњ б±лшыќ еттерімен де сезу керек. Сондыќтан доп Альп ж‰рген кезде назарды допа емес, ќарсыластыњ торына да, басќа ойыншыларды да алањнаныњ сызыќтарында білу керек. Б±л ойыншыныњ алањды толыќ кµруіне, ондаѓы бос орындарды білуіне, ќай ойыншы ќай жерге орналасќанын аныќтауына, ќарсыластыњ торыныњ астындаѓы ќорѓалмаѓан не µтіп кетуге болатын позицияны аныќтауына м‰мкіндік береді.

Әріптесімен бірге допты альп жүру барысында қолданылатын әрекеттер ол : допты әртүрлі биіктіктен қағу, ұзату болып табылады. Ойын добын сенімді мењгеріп, ойыншылар µзара т‰сіністікпен жылдам шешім ќабылдап, ќарсыластардыњ ќорѓаныс Шубін б±зып µтіп, олардыњ торына кµбірек доп салып µз ќорѓаныстарын мыќты ±стаѓан жаѓдайда ойын µз нєтижесін береді. Жылдам ±мтылыспен шабуылдау, к‰тпеген жерден шабуылдау µте тиімді, ќапрсылас команда артќа ќайтып ќорѓанысты ±йымдастырѓанша допты торѓа салып ‰лгеру керек. Бір ойыншы ќарсы команданыњ торы астында, екі ойыншы екі б‰йірде келген допты жылдам бі-іріне асырып, сєті келгенде торѓа салады. Ќорѓаныстаѓы ойыншылар допты алѓан мезетінде допты алдаѓы ойыншыѓа беру керек. Допты бір інші алѓан ойыншыныњ міндеті алдаѓы ойыншыны кµріп, допты оѓан жететіндей етіп ±зату керек.

Ќарсылас ойыншы жылдамдыќ Альп ‰лгермес б±рын, ол жете алмайтындай етіп 4-5 метр ќашыќтыќта допты алѓа лаќтыру керек. Б±л жаѓдайда тиімді тєсіл допты иыќтан асырып лаќтыру. Алайда м±ндай ±заќ доп беру ‰немі нєтижелі бола бермейді. Доп жаќын б‰йірдеге ойыншыѓа берілсе, ол дереу алѓа ±мтылѓан ойыншыѓа жеткізеді, ќорѓаныс шебініњ ортасынан лаќтырылѓан доп, шабуылдыњ ењ жаќсысы, нєтижелісі болады.

4-тақырып

Допты ұстау
Жоспар
1. Жоғарыдан келген допты ұстау

2. Төменнен келген допты ұстау

Пайдаланатын әдебиеттер тізімі

1. Асубаев А.Р. Спортивная игра и особенности. Алматы 1998

2. Алимханов Е. Самбо күресін үйретудің негіздері. Алматы 2000

3. Алимханов Е. Балуанның дене күш қабілетін арттыру. Алматы 2004

4. Байдосов К. Жылжымалы ойындарының негізгі мақсаты және ерекшелігі. Алматы 1987

5. Дьячков В.М. Физическая подготовка спортсмена. М: ФиС 1967

6. К.Койшыбек . Спорттык жарыстарға қатысушы балуаннын көпжылдык дайындығы. Алматы 2005

2.Қосымша:

7. Кожарский В.П. Сорокин Н.Н. Волейбол . М: ФиС 1978

Жоғарыдан келген допты қағу үшін баскетболшы жоғары қарай секіріп ең жоғарғы биіктікте допты қағу қажет. Ол үшін баскетболшының бойы ұзын болғаны дұрыс. Доптыњ биіктігін аныќтап, ќолсаусаќтарыныњ допты ќарсы алуын д±рыс ќою керек. Сырттай доптыњ ±шып келе жатќан троекториясына ерекше назар аударып, баќылау жасау керек. Допты беру – бастр єдіс. Осы єдіс арќылы партнёлар ойында келіскен т‰рде єрекет етюді жєне допты корзинаѓа яѓни ќарсылас команданыњ торына жаќындатуѓа м‰мкінішлік беретін єдіс. Доп беру єрт‰рлі єдіс – тєсілдермен ерекшеленеді. Бір-бірімен бастапќы ќалыппен жєне ќимыл характермен орындалады. Доптыњ фазасы кез-келген доп беру, допты µткізу бастапќы жаѓдайдан ќамтамасыз етюді. Басты фазаныњ ќимылы керекті баѓытпен жєне доптыњ ±шу жылдамдыѓын ќамтамасыз етюді. Доп бер уклассификациясы бастапќы ќалыптыњ есебінде олардыњ орындалуынан т±рады.


Төменнен келген допты қағу үшін баскетболшы доптың бағытын анықтап сосын допқа қарай ұмтылу қажет. Допты қағып алар сәтте және міндетті түрде төменнен түсіріп алған дұрыс. Допты биік секіріп қағып алып және қауіпсіздік үшін қажетті шаралар қабылдамаған қарсыласы жерге қона салысымен төменнен келіп, қолдан түсіріп алған әсерлі болады. Егер қорғаушы қарсыласының финтіне қимыл көрсетіп, сол үшін секіруге мәжбүр болса, онда ол қонар сәтінде допты түсіріп алып, сол арқылы доп тастауға немесе өтуге жол бермеуі керек.
5-тақырып

Допты лақтыру
Жоспар
1. Ұзақ қашықтыққа лақтыру

2. Жақын қашықтыққа лақтыру
Пайдаланатын әдебиеттер тізімі

1. Асубаев А.Р. Спортивная игра и особенности. Алматы 1998

2. Алимханов Е. Самбо күресін үйретудің негіздері. Алматы 2000

3. Алимханов Е. Балуанның дене күш қабілетін арттыру. Алматы 2004

4. Байдосов К. Жылжымалы ойындарының негізгі мақсаты және ерекшелігі. Алматы 1987

5. Дьячков В.М. Физическая подготовка спортсмена. М: ФиС 1967

6. К.Койшыбек . Спорттык жарыстарға қатысушы балуаннын көпжылдык дайындығы. Алматы 2005

2.Қосымша:

7. Кожарский В.П. Сорокин Н.Н. Волейбол . М: ФиС 1978


Қарсылас командаларының негізгі мақсаты: орын алмастырулар, әперулер айла қимыл сериалары арқылы ойыншылардың бірін лақтыруға ыңғайлы жерге шығарып қарсылас торына допты дәл түсіріп ойнау.

Допты торға лақтырарда ойыншыдан бұлшық ет күшін дәл есептеп қол, дене, аяқ қимылдарын сәйкес келуін талап етіледі. Кеүдеден екіқолдап лақтыру түйін тәрізді жалпы беруден кейін допты шапшаң жүмсақ лақтыра отырып қажетті траеоктория бойынша торға түсіру.

Екі қолдап жоғарыдан лақтыру, көп жағынан алғанда лақтырудың кеудеден екі қолмен жасалатын түріне ұқсас, бастапқы қалыпта доп маңдайдан жоғары ұсталады, ал бүгілген қол шынтақтары бет деңгейіне дейін көтеріліп алға қарай бағытталады. Лақтырудың бұл түрін секіріп жасағанда айрықша тиымды себебі, доптың жоғары болуы оның ұшып бара жатқанда ұстап алуды қиындатады. Иықтан бір қолмен лақтырғанда дайындық қимылдары мен аяқпен жұмыс істеу. Сипатына қарай кеудеден екі қолмен лақтыру түріне ұқсас.Секіріп лақтыру – қазіргі заманға баскетболдан маңызды және тәсілдік жағынан ең ауыр түрі. Мұны секіруді лақтырумен үйлестіру керек. Лақтыруда бастапқы қалыпты қабылдаудың екі амалы бар.

1. Ойыншы допты жоғарыдан лақтыру үшін бірден оны бастапқы қалыпқа әкеледі, сосын итеріле секіріп ең жоғары нүктеге допты нысанаға қарай жібереді.

2. Ойыншы допты қағып алып бірден жоғары қарай секіреді де қолды сілтеп допты бастапқы қалыпта әкеледі.

Сосын лақтыруды орындайды.

Мұны мынадай жаттығулар арқылы орындауға болады: • Биікке секіріп қолмен лақтыру жасағандай қимылдар орындау.

 • Дәл осыны тек қолына допты ұстап жасау.

 • Допты алаңға ұрып жіберіп алға бір қадам жасап алып оны ұстап алып аяғын бүгіп бастапқы қалыпқа келу.

Жақын қашықтықтан лақтыру, секіру арқылы жасалады. Бір қолмен лақтыру кең таралған. Оны орындау үшін жүгіріп келудің соңғы қадаммен бірге доп қағып алынады да екінші қадам жасап итеріле секіреді. Жоғары ұшып бара жатып секіруші аяқпен алға – жоғары қарай қозғалыс жасайды да, сосын тіреуіш аяққа қарай түсіреді. Секірген сәтте допты қолмен шығара көтеріп ең жоғарғы нүктеде лақтыруды орындайды. Қозғала жүгіріп доп лақтырудан мынандай жаттығулар арқылы орындауға болады.

Жаттықтырушы допты қолын алға созып ұстап, ойын лақтыру сызығында тұрады. Айналысушы қалқанға жүгіріп келіп бір қадам жасап допты жаттықтырушының қолын сүріп, сосын тағы бір қадам жасап лақтыруды орындайды. • Дәл осы кезде жаттығушы айналысушы допқа ие болар сәтінде оны жай ғана вертикаль күйде лақтырады. Бұл допты қолдан алмай қағып алу үшін жасалынады.

 • Дәл осы, лақтыру қарсы келе жатқан серіктің әперуі арқылы жасалады.

Каталог: cdo -> Sillabus -> DTS
DTS -> Лекциялыќ: 45 Практика: 30 обсөЖ: 75 СӨЖ: 75 Барлық сағат: 225 1-Р. Б: 30б 2-Р. Б: 30б емтихан: 40б ∑: 100б
DTS -> Олимпиадалық білім” пәні бойныша 050108 “Дене шынықтыру және спорт” мамандығының студенттері үшін
DTS -> Лекция: 30 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 Барлық сағат саны: 90 1 рб-30балл 2рб-30 балл Емтихан 40балл
DTS -> «Шығармашылық мамандықтар» факультеті
DTS -> Лекциялыќ: 15 саѓ. Практикалыќ: 15 саѓ. С¤Ж: 30 саѓ. Обс¤Ж: 30 саѓ. Барлық саѓат саны: 90 саѓ
DTS -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
DTS -> “Жаратылыстану” факультеті


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет