Оқу жұмыс бағдарламасының титулдық парағыжүктеу 132.79 Kb.
Дата18.04.2016
өлшемі132.79 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Оқу жұмыс бағдарламасының

титулдық парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министірлігі

С.Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетіБиология және экология кафедрасы

Әлемдік экология пәнінен


050608 – Экология, 5В060800 – Экология мамандықтарының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар

Мамандың элективті пәндер каталогының негізінде әзерленген пәннің жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы
Нысан
ПМУ ҰС Н 7.18.3/34БЕКІТЕМІН
ОІ жөніндегі проректор

___________ Н.Э.Пфейфер

20____ж. «____» _________
Құрастырушы: доцент Төлеужанова Ә.Т. _______________
Биология және экология кафедрасы

Әлемдік экология пәні бойынша

050608 – Экология, 5В060800 – Экология мамандықтарының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


Жұмыс бағдарламасы ___________ бекітілген жұмыс оқу жоспаларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді.


Кафедра отырысында ұсынылды 2010 ж. «11» 11 №5 Хаттама.

Кафедра меңгерушісі_____________Ж.М. Исимбеков 2010 ж. «___» _______


Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 2010 ж. «25» 11 №3 Хаттама.

ОӘК төрағасы ______________У.Д. Буркитбаева 2010 ж. «___» __________
КЕЛІСІЛДІ
Факультет деканы ______________ К.К. Ахметов 20___ ж. «___» __________МАҚҰЛДАНДЫ

ОҮЖжӘҚБ бастығы_____________ А.А. Варакута 20__ ж. «___» __________
Университеттің оқу- әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20___ ж. «___» _______ № ___Хаттама1 Пәнді оқытудың мақсаты – әлемдік экология биосфера туралы ғылымды, агробиоценоз және биоценоздардыдың негізі жүйесімен, арнайы оқу білімдерімен студенттерді таныстыру. әлемдік экологиясы бойынша қазіргі кезде жеткен ғылыми жетістіктер туралы студенттерді таныстыру.

Пән оқудың міндеттері арнайы пән бойынша дарынды ізденіс әдістерімен студенттерді үйрету, өздік жұмыстарды орындау әдістемесімен таныстыру.
Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

Пән оқу студенттер білу керек: • Тірі ағзалардың орта факторларымен қарым қатынасының жалпы заңдылықтары;

 • Тірі ағзалардың кеңістік пен уақыт атымында таралу заңдылықтары;

 • Ағзалардың тірі жүйе арқылы энергя атысының өзгеруін және қайта тұрақтануын;

 • Тұтас бойынша экологиялық жүйелердің және биосфераның функцианалуы;

 • Рационалды табиғатты пайдалануының.

курсты игеру барысында студенттер істей білуге тиіс: • Қоршаған ортаға әсер ететін антропогенді әдістермен байланысты экологиялық үрдістердің жүру барысын анлиздеу;

 • Тірі ағзалардың қоршаған орта факторларымен әрекеттесі заңдылықтары бойынша алынған білімдерді практикалық ортада білу.

2 Пререквизиттер экология, топырақтану, биология, химия, физика.
3 Постреквизиттер қоршаған орта мониторингі
4 Тақырыптық жоспар


ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырып атауы

Сағат саны

Дәріс

Тәж

ОӨЖ

1

Кіріспе. Пәннің мақсаты мен міндеті

1

1

6

2

Әлемдік экология – биосфера туралы ғылым

1

1

6

3

Литосфераның экологялық қызметі

1

1

6

4

Қазақстанның экологиялық шөлдену мәселелері

2

2

6

5

Топырақ тіршілік ету ортасының маңызды қасиеттер ретінде

2

2

6

6

Гидросфкра биосфреа құрамында

2

2

6

7

Әлемдік мұхиттың ластануы

2

2

8

8

Экологиялық аудандар және мұхиттағы ағзалардың жиынтығы

2

2

8

9

Атмосфералық ауаның ластануы

2

2

8

БАРЛЫҒЫ:

15

15

60


4.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны

1 Тақырып Кіріспе.

Экологиялық саясат. Қазақстан Республикасының 2004 – 2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздік және Қазақстан Республикасының 2007 – 2024 жылдарға арналған орнықты дамуға көшу тұжырымдамалары.2 Тақырып Әлемдік экология – биосфера туралы ғылым Қоршаған табиғи ортаны қорғау. Мемелекттік қор және кадастр жүйесі. Қаулыны сәйкес, жер қойнауын және қоршаған табиғи ортаны қорғау жүйесі.

3 Тақырып Литосфераның экологялық қызметі

Табиғатты пайдалануды басқарудың функциялары және формалары. Табиғи ортаны қорғау басқару. Экологиялық бақылау. Қоршаған табиғи ортаның сапасын мөлшерлеу. Табиғатты пайдалану басқару концепциясы.4 Тақырып Қазақстанның экологиялық шөлдену мәселелері

Экологиялық аттестация. Экологиялык, төлқұжат. Экологиялық аттестация және төлқұжаттау объектілер.5 Тақырып Топырақ тіршілік ету ортасының маңызды қасиеттер ретінде Экологиялық қауiпсiздiктiң мақсаты. Экологиялық қауiпсiздiктiң негiзгi мiндеттерi. Экологиялық қауiпсiздiктi қамтамасыз етудiң негiзгi қағидаттары. Экологиялық қауiпсiздiк проблемалары және оларды шешу жолдары.

6 Тақырып Гидросфкра биосфреа құрамында

Экологиялық қауiпсiздiктi қамтамасыз етудiң негiзгi бағыттары: экономиканы, заңнаманы және қоғамды экологияландыру.7 Тақырып Әлемдік мұхиттың ластануы

Қазақстан Республикасының заңнамасын жетiлдiру. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын жүйеге келтiру.

8 Тақырып Экологиялық аудандар және мұхиттағы ағзалардың жиынтығы

Экологиялық бiлiм беру және тәрбие. Экологиялық қауiпсiздiктi ғылыми қамтамасыз ету. Экологиялық үгiт-насихат және жұртшылықтың қатысуы.

9 Тақырып Атмосфералық ауаның ластануы

Қазақстандағы экологиялық білім беру. Экологиялық білім беру саласындағы мемлекеттік саясат. Қазақстанның жалпы білім беру жүйесіндегі ҚР экологиялық білім беру және тәрбиелеу тұжырымдамасы. ҚР Конституциясының 31-бабы, «2030 Бағдарламасы», «Қоршаған ортаны қорғау» туралы заңның 74-бабы, Білім беру туралы заң. 25.09.02 №697 Білім және ғылым министрлігі мен 24.09.02 №229 Қоршаған ортаны қорғау министрлігімен ҚР Экологиялық білім беру тұжырымдамасы


4.3 Тәжірибелік (семинар) сабақтарының мазмұны

1 Тақырып Кіріспе (1 cағат)

Биоресуррстардың басқаруының беруі бойынша Павлодар облысы және Қазақстанның ҚО жағдайы

Әдебиет: [1], [4], [5].
2Тақырып Әлемдік экология – биосфера туралы ғылым (1 cағат)

Деградация (шөлдену) және әртүрлі елдерде жерді қолдану. Экотоптың жылулық режимі. Топырақ температуралық өзгеруі.

Әдебиет: [3], [6], [10].
3 Тақырып Литосфераның экологиялық қызметі (1 cағат)

Атмосфералық ауаны қорғаудағы стандарттары. Ауылдық жерлердегі ҚО жағдайы және сапа стандарттары.

Әдебиет: [2], [5], [9].
4 Тақырып Қазақстанның экологиялық шөлдену мәселелері (2 cағат)

Жердің озондық қабатының жұқаруы экологиялық маңызды мәселе ретінде. Ғылыми зерттеулердің және басып шығаруларды салыстыру.

Әдебиет: [4], [8], [9].
5 Тақырып Топырақ тіршілік ету ортасының маңызды қасиеттер ретінде (2 cағат)

Қазақстанның шөлдену және топырақтың деградация ұшырау мәселелері. Материалдық баспа, интернет, биоресурстармен басқару.

Әдебиет: [3], [4], [8].
6 Тақырып Гидросфкра биосфреа құрамында (2 cағат)

Мұхит экожүйесінің ластануы экологиялық зардап негізінде. әдебиеттер және интернет жүйесін пайдалану.

Әдебиет: [1], [7], [9].
7 Тақырып Әлемдік мұхиттың ластануы (2 cағат)

Мұнай және мұнай өнемдерінің мұхитты ластану мінездемесі. Ластанудың физико–химиялық құрамы және апаттың зардаптары.

Әдебиет: [1], [2], [4], [5].
8 Тақырып Экологиялық аудандар және мұхиттағы ағзалардың жиынтығы (2 cағат)

Арал мәселесі. Шөлдену әлемдік экологияның мәселесі ретінде. Материалдық баспа, интернет.

Әдебиет: [7], [8], [9].
9 Тақырып Атмосфералық ауаның ластануы (1 cағат)

Әлемдік атмосфералық ластануының экологиялық зардаптары. Интернет, ғылыми зерттеулер баспасының материалдар бойынша.

Әдебиет: [6], [8], [10].
Реферат тақыраптары

1 Тақырып Жер шары суларының кұлем мен сапасы. Адамның суға және сапасына қажеттілігі. Су балансының перспективтік өзгеруі.

2 Тақырып Қазақстанның топырығы және оның дамуы мен жағдайы . Қазақстанның топырағына антропогендік ісерлердің деңгейі

3 Тақырып Экожүйедегі ауаның мағызы. Атмосфераның дамуы. Құрамның тұрақтануы және өзгеріс нәтижесі

4 Тақырып Жердің ауылшаруашылық белгілеуі. Топырақ деградациясынын себебі мен шарты.

5 Тақырып Дамыған елдердің экологиялық құқығы. ТМД елдердін экологиялық құқығы. ҚР – ның экологиялық құқығы.

6 Тақырып Поллютанттардың құрамы. Себебі мен шарты. Поллютанттардың мұхит экожүйесіндегі таралуы мен бөлінуі.

7 Тақырып Мұхит экожүйесінің мәні. Олардың биосферада арақатынасындағы орны. Мұхит экожүйесінің жағдайы мен денсаулығы.

8 Тақырып Ауа сапасының критериилері, бақылау әдістері. Атмосфера құрамының антропогенді өзгеру деңгейі.

Әдебиет: [1–17].Студенттің өздік жұмысының мазмұны
СӨЖ түрлерінің тізіміСӨЖ түрі

Есеп беру түрі


Бақылау түрі

Сағатқа шаққан

дағы көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу

Жұмыс дәптері


ДС қатысу

20

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу

Конспект

СЖ қатысу

10

3

Семинар сабақтарды қорғау

Ауызша жауап беру

Сабаққа қатысу

8

5

Бақылау шараларына дайындалу
1 МБ, 2 МБ

Тестілеу


12

Барлығы:

90


12 Әдебиеттер тізімі
Негізгі әдебиет

 1. Будынко М.И. Глобальная экология. – М.: Мысль, 1977.

 2. Говиков В.И., Передельский Л.В. Экология для студентов вузов. – Ростов –на- Дону: Феникс, 2001.

 3. Одум Ю. Экология. Т.1-2. – М.: Мир, 1986

 4. Петров К.М. Общая экология. Учебное пособие. – С-Пб.: Химия, 1997.

Қосымша әдебиет


 1. Алксеев С.В., Груздева Н.В., Муравьев А.Г. и др. Практикум по экологии. Учебное пособие. – М.: АО МДС, 2001.

 2. Бейсенова А.С., Шильдебаев Ж.Б., Саутбаева Г.З. Экология. – Алматы: Галым, 2001.

 3. Биосфера Эволюция. Пространство. Время. Биогеографические очерки. – М.: Прогресс, 1988.

 4. Горелов А.А. Экология. Курс лекций. – М.: Центр, 1997.

 5. Закон об особо охраняемых территориях РК от 15.07.97.

 6. Закон РК об охране окружающей среде. «Каз. правда» от 05.08.97

 7. Киселев В.Н. Основы экологии. – Минск, 2000.

 8. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек. Учебное пособие. – М. 1998.

 9. Постановление Правительства РК «Об утверждении положения о государственном мониторинге недр РК» от 27.01.97.

 10. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.

 11. Фурсов В.И. Экологические проблемы окружающей среды. – Алма-Ата: Анна тілі, 1991

 12. Шилов И.А. Экология. – М.: Высшая школа, 2000.

 13. Экологическая антология.// Сб. Публикаций (перев. с англ.), 1993.

Мамандықтың жұмыс

оқу жоспарынан көшірме

ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

050608 – Экология, 5В060800 – ЭкологияМамандықтарының жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Пән аталуы Қоршаған ортаны қорғау саласындағы экологиялық саясат


Оқу нысаны

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр бойынша бақылау түрлері

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыстарының көлемі

Кре-

дит-


тер

Академиялық сағат

Кре

дит


тер

Аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. сағат)барлығы

ауд

СӨЖ

емт.

сын

КЖ-а

КЖбарлығы

дәр

пр.

зертх

Барлы

ғы


СОӨЖ

ЖОБ

негізінде күндізгі2

90

30

60

7

-

-

-

7

2

30

155

15

-

60

30

ЖБ

негізінде сыртай3

135

18

117

3

-

-

-

3

3

18

9

6

3

(6)


117

18Кафедра меңгерушісі __________ Ж.М. Исимбеков 20___ж «_____»_____________
: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет