ОҚу курсының каталогы 050205 Филология: өзбек тіліжүктеу 1.96 Mb.
бет2/13
Дата03.04.2016
өлшемі1.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
: sites -> default -> files
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> ТӘуелсіздік жылдарынан кейінгі сыр өҢірі мерзімді басылымдар: бағыт-бағдары мен бет-бейнесі
files -> Ф 06-32 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
files -> Т. Н. Кемайкина психологические аспекты социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей методическое пособие
files -> Техническая характеристика ао «нак «Казатомпром»
files -> Үкіметтің 2013 жылға арналған Заң жобалау жұмыстары Жоспарының орындалуы бойынша ақпарат
files -> Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқарма басшысыныңПәннің аталуы

Өзбек халық ауыз әдебиеті

Қысқартылған атауы

К (О)НА

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, семинар,ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

Семестр1

Оқытушының Т.А.Ә.

Мадалиев Ж.

Доцент/оқытушы:

аға оқытушы

Жұмыс тілі

өзбекша

Оқу жоспарымен сәйкестігі
Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -15, семинар-15,ОСӨЖ-30,СӨЖ-30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -90 сағат.

Кредиттер/сынақ бірліктері

2 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Өзбек халық ауыз әдебиетінің тарихы мен теориясы.

Білім беру мақсаттары/ құзіреттілігі

Өзбек халық ауыз әдебиетінің басты ерекшеліктерімен танысу.

Нәтижесінде: Өзбек халық ауыз әдебиетін оқу, танысу.
МазмұныДәрістер: Халық әдебиетінің тарихы мен теориясы туралы түсінік. Халық лирикасының жанрлық ерекшеліктері және оның түрлері. Тұрмыс-салт өлеңдері. Мақал-мәтелдердің жанрлық белгілері және оларды жіктеу ұстанымдары. Жұмбақ, жаңылтпаш жанрларының табиғаты. Шешендік сөздердің поэтикасы. Аңыздың баяндау құрылымы. Миф және ертегі. Ертегінің түрлері. Көне эпос, батырлық эпос, лиро-эпос, тарихи эпос және олардың жиналуы мен зерттелуі. Мифтер, аңыз-әңгімелермен байланысы. Эпос және этнос. Тарихи жырдың басты ерекшеліктері. Сюжет типологиясы. Лиро-эпостың жанрлық сипаты. Ғашықтық жырлардағы этнографиялық құндылықтар. Халық поэзиясы мен әдеби шығарманың жүйелі байланысы. Фольклористиканың тарихнамасы. Фольклордағы академиялық мектептер. Қазіргі өзбек және әлем фольклорындағы бағыттар мен үрдістер. Фольклорды жинау, жүйелеу, зерттеу және поэтикалық мұраны жариялау мәселесі. Өзбек фольклорының жанрлық жүйесі. Жанрлардың тектік байланысы. Өзбек фольклорының құрамы және жіктемесі. Фольклор жанрларының поэтикасы – көркемдік жүйе.Тұрмыс – салт жырлары. Ертегіден тыс проза: аңыз, әпсана, хикаят. Батырлық эпос. Тарихи жырлар және балладалар. Лирикалық жырлар. Частушкалар. Балалар фольклоры. Әдебиет және фольклор. Мифопоэтика және фольклористика мен әдебиеттану мәселелері. Әдеби ертегі. Әдеби мұраны сақтау тұжырымдамасы және фольклор мәселесі.

Семинар сабақтар: Әдебиет және фольклор. Фольклористиканың тарихнамасы. Фольклордағы академиялық мектептер. Қазіргі өзбек және әлем фольклорындағы бағыттар мен үрдістер. Фольклорды жинау, жүйелеу, зерттеу және поэтикалық мұраны жариялау мәселесі. Өзбек фольклорының жанрлық жүйесі. Жанрлардың тектік байланысы. Өзбек фольклорының құрамы және жіктемесі. Фольклор жанрларының поэтикасы – көркемдік жүйе.Тұрмыс – салт жырлары. Ғұрыпқа қатыссыз поэзия. Ертегіден тыс проза: аңыз, әпсана, хикаят. Батырлық эпос. Тарихи жырлар және балладалар. Лирикалық жырлар. Балалар фольклоры. Әдебиет және фольклор. Мифопоэтика және фольклористика мен әдебиеттану мәселелері. Әдеби ертегі.

Оқу жұмысының нәтижелері/ Қорытынды бақылау түрлері

Ауыз әдебиетімен танысу.


2

1

Пәннің аталуы

Тіл біліміне кіріспеҚысқартылған атауы

TВК 1203Оқу іс-шаралары

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

1Оқытушының Т.А.Ә.

Ә.ӘЛІМКУЛОВДоцент/ оқытушы:

аға оқытушыЖұмыс тілі


Оқу жоспарымен сәйкестігі


Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Дәрістер 15, практикалық 15, ОСӨЖ30, СӨЖ30Еңбек сыйымдылығы

Барлығы 90Кредиттер/ сынақ бірліктері


Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: « Тіл біліміне кіріспе»
2

Білім беру мақсаттары

Тіл білімі курсының басты мақсаты – студенттерді тіл туралы ғылымның негізімен таныстырады. Тіл туралы ғылымның алғашқы кіріспесі, бастамасы болып табылатын бұл курста тіл теориясын атап айтқанда тілдің ішкі құрылымы және оның ойлаумен, қоғаммен, қоғам дамуының тарихымен, тілдің функциональдық және құрылымдық баламалармен байланысы және т.б. мәселелер қарастырылады. Студенттің кәсіби дайындығының, филолог мамандығын алудың алғашқы кірпішін қалайды.

Курстың міндеттері – студенттер аталмыш курста лингвистикалық терминдермен танысып, оларды ғылыми тұрғыдан пайдалануға үйренуі қажет. Тіл білімінің негізгі нысаны тіл болғандықтан, оның табиғаты, қоғамдық мәні, тілдің пайда болу теориялары, оның құрылымдық және жүйелік сипаттары, құрылымдық элементтердің бір-бірімен байланысы, арақатынастары, тілдер дамуындағы ортақ қасиеттер мен ерекшеліктер жалпыхалықтық тіл мен оның өмір сүру формалары, тілдердің типологиялық және генеологиялық топтастырылулары, жазудың пайда болуы мен даму үрдістері, тіл білімінің зерттеу әдістері мен методологиясы, басқа ғылымдар жүйесімен байланысы және т.б. мәселелер тұрғысынан студенттердің өзіндік ойы мен тұжырымдары болуы қажет.

Мазмұны

Тіл – адамзат қоғамында ғана өмір сүретін, адамдардың бір-бірімен қатынас жасайтын құралы. Лингвистика ғылымының негізгі нысаны да осы адамзат тілі болып табылады. Тіл адамзат қоғамына ортақ құрал болғандықтан, лингвистиканың негізгі қағидалары мен ғылыми тұжырымдары да бәріне ортақ болуы заңды құбылыс.Оқу жұмысының нәтижелері/ Қорытынды бақылау түрлері

емтиханНазвание дисциплины

Латинский язык

Сокращенное название

ТҒК 1204

Учебные мероприятия / курсы учебных дисциплин (если есть)

Практические - 15, СРСП - 30, СРС - 30

Семестр:

Семестр 1

Ф.И.О. преподавателя:

Алимжанова Фатима Баймановна

Доцент / преподаватель:

Алимжанова Фатима Баймановна

Рабочий язык

Латинский язык / русский

Соотнесение с учебным планом

Базовая дисциплина

Форма обучения / количество академических часов

Практические – 15, СРСП- 30, СРС - 15

Трудоемкость

Всего - 90

Кредиты / зачетные единицы

2

Условия приема на обучение в рамках модуля
Образовательные цели / компетентности

Целью преподавания латинского языка является усвоение студентами специфики и закономерности фольклорного процесса, идейно-эстетической и художественной сущности произведений устного народного поэтического искусства, их своеобразия и связей с литературой.

Содержание

Главным задачам курса является: приобретения навыков теоретического и конкурентно-исторического изучение фольклора, комплекса знаний о научных направлениях, умений выделить и прокомментировать фольклорный образ, сюжет или поэтический прием в авторских литературных произведении.

Значения дисциплины детерминировано многими факторами, прежде всего глубокой связью устно-поэтической традиции с профессиональным литературным творчеством, с древними формами мифологического сознания, с культурно-эстетическим контекстом разных эпох, определяя своеобразно и вектор развития литературы, философии, эстетики, культурологи и других сфер социогуманитарного знания.Результаты учебной деятельности / формы итогового контроля

экзамен4

1

Пән аталуы

Түркі филологиясына кіріспеҚысқартылған атауы

ААТ 1206Оқу іс-шаралары

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

5Оқытушының Т.А.Ә.

Боранбаев С.Доцент/ оқытушы:

ф.ғ.д., доцентЖұмыс тілі

өзбекОқу жоспарымен сәйкестігі

БП міндеттіОқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Дәріс 15, Практикалық 15, ОСӨЖ30, СӨЖ30Еңбек сыйымдылығы

Барлығы 90Кредиттер/ сынақ бірліктері

2Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Түркі филологиясына кіріспеБілім беру мақсаттары

Тарихи грамматика қазіргі қазақ тілінің лексикасы, фонетикасы, грамматикасы пәндері бойынша алынған біліміді тереңдете жүйелей келіп, болашақ маман иесіне тілдегі барлық деректерді, заңдылықтарды, тілдің жүйелі құбылыстарды дұрыс танып, оның тарихи қалпын, тарихи даму жолын саралауға мүмкіндік береді.

Қазіргі қазақ тілі бойынша алынатын білімді тереңдете отырып, қазақ тілінің тарихи лексикалық қоры мен құрамын, толығу жолдары мен жүйесін, тіл тарихының қалыптасу, кемелдену жолындағы фонетикалық өзгерістердің рөлін, этимологиялық және этнолингвистикалық ерекшеліктерін, сөзжасам жүйесі мен оның теориялық номинациялық қисындарын, грамматикалық құрылымындағы тұлғалық және қызметтік, мағыналық өзгерістердің себебі мен салдарын, сөз және сөйлем құрылымының күрделену сипатын т.б. ғылыми негіздеп, кешенді түрде оқыту.

Мазмұны

Қазақ тілінің шығуын дәуірге бөліп қарастыру керек. Оның жалпы түркі семьясындағы тілдердің даму, қалыптасу жолдармен тектес еркіндігін студенттерге түсіндіре білу керек. Қазақ тілінің тарихын оқытуда студенттерге көне түркі алфавитінен бастап қазіргі күнге дейінгі жазудың даму барысы, ондағы алфавиттер мен қазіргі кезеңдегі жазу таңбаларының айырмашылығы, дыбыстық өзгерістер, кірме сөздердің қалыптасуы – бәрі нақты түрде көрсетілуі тиіс. Сондай-ақ тіл даму барысында түбір сөздердің қалыптасуы, олардың қазіргі күнде көсемшелерден көп болғандығы, олардың көбінің қолданыстан түсіп қалғандығына назар аударту қажет.1

1

Пәннің аталуы

Өзбек тілінің лексико-фразеологиясыҚысқартылған атауы

ОКТLF 1213Оқу іс-шаралары

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

2Оқытушының Т.А.Ә.

Абатаева Г.Доцент/ оқытушы:

аға оқытушыЖұмыс тілі

өзбекОқу жоспарымен сәйкестігі

БП міндетті компонентОқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Дәріс 30, Практикалық 15, ОСӨЖ45, СӨЖ45Еңбек сыйымдылығы

Барлығы 135Кредиттер/ сынақ бірліктері

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Өзбек тілінің лексико-фразеологиясыМазмұны

Өзбектің байырғы тума лексикасы,оның бірнеше қабаттан тұратыныөзбектілі сөздік құрамының толығу, даму жолдары: а) байырғы тума сөздер негізінде,ә) кірме сөздер негізінде іске асатындығы.өзбектілі сөздік құрамының қолдану сипатына қарай бөлінетін түрлері Сөздердің стильдік қызметіне қарай түрлері. Бейтарап лексика. Сөйлеу тілінің лексикасы.өзбектілі сөздік құрамының актив және пассив қабаттары. Фразеология, оның зерттеу нысаны, мақсаты.өзбектілінің біртұтас лексикалық жүйесіне фразеоло- гияның қатысы. Тұрақты тіркестердің басты белгілері. Фразеологизмдердің мақал-мәтелдерге қатысы. Фразеологизм- дердің сөз табына қатысы. Лексикография.өзбеклексикография сының қалыптасуы мен зерттелу тарихына шолу жасау.өзбектіліне қатысты түркологиялық сөздіктер Этимологияның лексикология ғылымы үшін мәні. Этимологияның негізгі обьектісі, зерттеу әдістері, өзіндік ерекшеліктері мен принциптері.Оқу жұмысының нәтижелері/ Қорытынды бақылау түрлері

емтихан


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет