ОҚУҒА Қабылдау емтиханның бағдарламасыДата18.04.2016
өлшемі58.56 Kb.
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
С. Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Бекітемін

С. Торайғыров атындағы ПМУ ректоры

____________ А. Өрсариев

20 __ж. «___» ___________


6М080100 – Агрономия мамандығы бойыншаОҚУҒА ҚАБЫЛДАУ ЕМТИХАННЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Бағдарлама ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты және ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 109 Қаулысымен бекітілген Жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидалары негізінде әзірленген.


Құрастырушы/лар: ________________ профессор, а.ш.ғ.к., Мустафаев Б.

Агротехнология кафедрасы

Агротехнология кафедрасы отырысында ұсынылған,

2015 ж. «___» ____________ № ___ хаттама


Кафедра меңгерушісі ___________ _ Омашев К. 2015 ж. «___» __________

Агротехнология факультеті оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған

2015 ж. «___» ____________ № ___ хаттама
ОӘК төрағасы ___________ _ Сейтханова К. 2015 ж. «___» __________
Келісілді:
Факультет деканы ___________ _ Бексеитов Т. 2015 ж. «___» _________
МАҚҰЛДАНДЫ:
АҚБД директоры ___________ Нургожин Р. 2015 ж. «___» __________
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20___ ж. «___» ____________ № ___ хаттамапгу_блэк1


Қазақстан республикасының Білім және ғылым министірлігі
С. Торағыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

«Агротехнология» кафедрасы


6М080100 – Агрономия мамандығы бойынша магистратураға
ОҚУҒА ҚАБЫЛДАУ ЕМТИХАННЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ


Павлодар

Талапкерлердің білім деңгейіне қойылатын талаптар
Қазақстан республикасының Білім және ғылым министірлігінің 2003 жылдың 29 мамыр айындағы № 3541 бұйрығымен бекітілген, жоғарғы оқу орындарында магистратураға қабылдау типтіқ ережелеріне сәйкес:

 • Қазақстан республикасының жоғарғы оқу орындарының магистратурасына жоғары кәсіби білімі бар Қазақстан республикасының азаматтары, шет ел және азаматтығы жоқ азаматтар қабылданады;

 • басқа мемлекеттің азаматтығындағы ұлты қазақ азаматтар, Қазақстан республикасының азаматтары мен бірдей жоғары ғылыми-педагогикалық білім алуға құқылы;

 • мемлекеттік тапсырыс бойынша магистранттар қатарына оқудың бастапқы сатыларының барлық мерзімдерінде жалпы рейтингілік балы 4,0 (5 балдық жүйе бойынша) төмен азаматтарды қабылдауға жол берілмейді;

 • магистратураға түсуге талапкерлер шет тілі және арнайы пән бойынша қабылдау емтихандарын тапсырады;

 • шет тілі бойынша қабылдау емтиханын, тест түрінде, білім саласындағы кұзырлы орталық атқарушы органдармен құрылған орталықтарда тапсырады;

 • арнайы пән бойынша емтихан, бастапқы жоғары кәсіби білім бағдарламаларының мөлшерінде, жоғары оқу орындарының қабылдау комиссияларында өткізілінеді.

Емтихандарды қайта тапсыруға жол берілмейді.

Магистратураға түсу емтихандарының бағдарламалары жоғарғы оқу орындары мен жоғары бастапқы және кәсіби білім пәндерінің типтік бағдарламалары негізінде құрылады. Қабылдау комиссиясының шешімімен келіспеген талапкер, жазбаша апелляциялық арыз беруге құқылы. Апелляцияны қарастырғаннан кейін (оны жоғарылату немесе төмендету жағдайында да), апелляциялық комиссия емтихан жұмысы бойынша шешім шығарады. Апелляциялық комиссияда қойылған баға бойынша келіспеушіліктер пайда болғанда дауыс беріледі және шешім көпшілік дауысы арқылы мақұлданады. Талапкердің жоғары білімі туралы құжатты болуы керек. Іріктеу конкурстық негізде жүзеге асырылады.Емтихан мақсаты

Талапкерлердің білімін 6М080100 – «Агрономия» оқыту бағытына сай келетіндігін бағалау.Пререквизиттар

 • Өсімдік шаруашылығы;

 • Егіншшілік;

 • Мал азығын өңдіру.


Емтихан ережелері

Емтихан 3 пән бойынша аралас емптихан түрінде қабылдады, компьютермен тестілеу (60%), пәннің үлесі 20% және жазбаша сұрақ пәннің үлесі 40%, емтихан билеттері бағдарламада белгіленген әр пәннің 1 сұрақтан тұрады.

«Өте жақсы» баға (А-дан А- «өте жақсы», сандық эквиваленті 4,0 және пайыздық қатынаста 90-94% қатынаста. «Жақсы» бағасы әріптік қатынаста В+ сандық эквивалентте – 3,33 және пайыздық қатынаста 85-89%; В -3,00 және 80-84 % қатынаста. В- 2,67 және 75-79% қатынаста.

«Қанағаттанарлық» С+ сандық эквиваленті – 2,33 және пайыздық қатынаста 70-74%, С – 2,00 және 65-69% қатынаста, С- сандық эквиваленті – 1,67 және пайыздық қатынаста 60-64%, Д + сандық эквиваленті – 1,33 және пайыздық қатынаста 50-54% қатынаста, «Қанағаттанарлықсыз» F сандық эквиваленті – 0 және пайыздық қатынаста 0-49%,Емтихан бағдарламасына еңгізілген пәндер тізімі.

 • Өсімдік шаруашылығы;

 • Егіншшілік;

 • Мал азығын өңдіру.


Пәндер бойынша тақырыптар тізімі


 1. Егіншілік

Егін шаруашылығының даму тарихы. Агрофитоценоз туралы түсінік, арам шөптердің биологиялық ерекшеліктері. Арамшөптерден келетін зиян. Түсініктер: зияндылықтің шегі, өсімдіктердің гербокритикалық кезеңдері, егістіктердің ластану болжамы. Ластануды есепке алу әдістері. Өсімдіктердің өмір сүру факторлары: ғарыштық, жерлік және оның егін шаруашылығындағы маңызы. Өсімдіктердің өмір сүру факторларына қоятын талаптары. Егіншілік заңдары: минимум, максимум, оптимум, факторлардың мәні бірдейлігі және ауыстыруға болмайтындығы, топырақтың құнарлылығының кемуі. Олардың ғылымдағы маңыздылығы мен егін шаруашылығында қолдануы.

 1. Өсімдік шаруашылығы

Қазақстанда егілетін негізгі дақылдар. Маңызы. Биологиясы. Өсіру технологиясы.

 1. Мал азығын өңдіру

Ауыл шаруашылығы малдарының азығы және оларды бағалау әдістері. Мал азықтарының химиялық құрамы және қорытылуы. Мал азықтарының химиялық құрамы мен биологиялық құндылығы. Мал азықтарының коректілігі мен сіңімділігі. Мал азығы дақылдары және олардың сипаттамасы туралы жалпы мағлұматтар. Шабындық және жайылым мал азығы өндірісі. Шабындық шаруашылығының биологиялық және экологиялық негіздері. Шабындықтар мен жайылымдар өсімдіктерінің тіршілік формалары және олардың маңызы. Өсімдіктердің биологиялық және морфологиялық формаларына байланысты типтері.

Әдебиеттер

Негізгі:


1) Елешев Р. Топырақ химиясы: оқулық, - Павлодар: Кереку, 2011. – 188 б.

2) Мустафаев Б. А. Топырақтану. Далалық және зертханалық жұмыстардың орындалу әдістемесі. - Павлодар, ПМПИ. 2011. – 145 б.

3) Бигалиев А. Б Жамалбеков Е. У. Қазақстан топырақ экологиясы, Алматы, 1998

4) Тайжанов Ш.Т Топырақтану. Оқу құралы (1,2 бөлім), - Павлодар, 2012. – 106 б.

5) Тазабеков Т. Тазабекова Е. Топырақтану түсіндірме сөздігі. «Наука», 2008, 104 б.

6) Бигалиев А. Б., Жамалбеков Е. У. Қазақстан топырақ экологиясы,

Алматы, 2010. −198 б.

7) Агрономия негіздері: оқулық/ Қ. Ш.Жанабаев – Астана: Фолиант, 2010. – 351 б.

8) Агрономия негіздері: оқулық/ Қ. Әрiнов – Астана: Фолиант, 2011 г. – 272 б.

9) Можаев Н. И. Өсімдік шаруашылығы. – Астана, 2012 − 250 б.

10) Жаңабаев Қ. Ш., Саудабаев Т. С., Сейітов И. С. Өсімдік

шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы, - 2009. – 230 б.

11) Әуезов Ә. Ә., Атақұлов Т. А., Сүлейменова Н.Ш., Жаңабаев Қ. Ш. Егіншілік. – Алматы, 2004.− 200 б.

12) Щепетков Н. Г., Ысқақов М. А. Жеміс-көкөніс шаруашылығы: оқулық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. − Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011.− 536 б.

13) Агрохимия пәнінен оқу-әдістемелік кешіні. – Астана, 2009. – 151 б.

Қосымша:


 1. Агрохимия / В.Г. Минеев. – М.: Изд-во Моск. ун-та, Наука, 2006. –

 1. с.

 1. Агрохимия / Под ред. Б.А. Ягодина. – М. Мир, 2008. – 584 с.

 2. Ефимов В.Н. Система удобрения / В.Н. Ефимов, И.Н. Донских, В.П.

Царенко; под ред. В.Н. Ефимова. – М.: КолосС, 2009. – 320 с.

 1. Минеев В.Г. Агрохимия. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: МГУ, КолосС, 2005. – 720 с.

 2. Практикум по агрохимии / Под ред. В.В. Кидина. – М.: КолосС, 2008. – 599 с.

 3. Андреев Н.Г. Луговое и полевое кормопроизводство. – М.: Колос,2005. – 495 с.Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет