«Патенттану» пәнінен 1-межелік бақылауға арналған тест сұрақтары Құрастырған: аға оқытушы Кундызбаев Д. КДата03.05.2016
өлшемі212.17 Kb.
«Патенттану» пәнінен 1-межелік бақылауға арналған

тест сұрақтары

Құрастырған: аға оқытушы Кундызбаев Д.К.
$$$ 1

Патенттану дегеніміз – бұл: 1. Өнеркәсіптік меншік объектілерін қорғау және тұтыну жөніндегі теориялық және практикалық зерттеулермен айналысатын ғылымның бір саласы

 2. патенттер мен олардың шығу процедураларын зерттейтін ғылым

 3. патенттелген өнертабысқа байланысты субъектінің іс-әрекеті

 4. мемлекеттік мекемеде жұмыс атқарушының патенттерді беру және оларды тіркеу жөніндегі бағытталған іс-әрекеті

 5. берілген патенттерді талдау және оларды өндірісте қолдану

$$$ 2


Қандай құқықтың бір бөлігі болып патентті құқық табылады?

 1. ішкі-істер министірлігінің құқығы

 2. әкімшіліктік құқық

 3. азаматтық құқық

 4. конституциялық құқық

 5. халықаралық құқық

$$$ 3


Өнеркәсіптік меншік келесілерге құқық береді:

 1. өнеркәсіптік ғимараттар мен құрал-жабдықтарға

 2. өнеркәсіптік ғимараттар мен тауар белгілеріне

 3. өнеркәсіптік үлгілерге, пайдалы модельдерге, фирмалық атауларға және өнертабысқа

 4. өнеркәсіптік белгілерге және көркем-өнер шығармаларына

 5. өнеркәсіптік үлгілерге, пайдалы модельдерге, өнертабысқа және ЭЕМ бағдарламаларына

$$$ 4


Өнеркәсіптік меншік объектісі болып табылады:

 1. жаңашыл ұсыныстарға куәлік

 2. өнімнің сапалық сертификаты

 3. ашылуға рұқсат беретін құжат (диплом)

 4. адал емес бәсекелестікке жол берілмеуі

 5. заңды тұлғаны тіркеу жөніндегі куәлік

$$$ 5


Қазақстан Республикасының патент заңының таралуы мыналарға қатысты:

 1. өнертабыс, жаңашыл ұсыныстар, тауарлы белгілері

 2. өнертабыс, пайдалы модельдер, өндірістік үлгілер

 3. ашылым, өнертабыс, өндірістік үлгілер, пайдалы модельдер

 4. өнертабыс, өндірістік үлгілер, тауарлы белгілер

 5. ашылым, өнертабыс

$$$ 6


Қазақстан Республикасының патентік ведомствосы (Қазпатент) қай жылы пайда болды?

 1. 1956 ж.

 2. 1990 ж.

 3. 1991 ж.

 4. 1992 ж.

 5. 1993 ж.

$$$ 7


Қазақстан Республикасының парламентімен екі патент заңы қай жылдары енгізілді?

 1. 1992 жылдың 24 маусымында және 1999 жылдың 16 шілдесінде

 2. 1993 жылдың 18 қаңтарында және 1999 жылдың 16 шілдесінде

 3. 1992 жылдың 24 маусымында және 1998 жылдың 5 қарашасында

 4. 1991 жылдың 28 желтоқсанында және 1997 жылдың 25 қарашасында

 5. 1994 жылдың 27 желтоқсанында және 1999 жылдың 16 шілдесінде

$$$ 8


Қазақстан Республикасының патенттік ведомствосымен (Қазпатент) өнертабысқа қандай қорғау құжаты беріледі?

 1. алдын ала патент

 2. патент

 3. алдын ала патент және патент

 4. авторлық куәлік және патент

 5. авторлық куәлік

$$$ 9


Өнеркәсіптік меншікті қорғау жөніндегі Париж конвенциясы қай жылы дипломатиялық конвенциямен қабылданды:

 1. 1825 ж.

 2. 1883 ж.

 3. 1990 ж.

 4. 1925 ж.

 5. 1967 ж.

$$$ 10


Техника мен технология саласында жаңашыл ойлардың авторы болған адамдарға марапат құжаты берілетін тарихи құбылыс ең алғаш рет қай мемлекетте орын алды:

 1. АҚШ-та

 2. Германияда

 3. Ресейде

 4. Қытайда

 5. Ұлыбританияда

$$$ 11


Өнертабысқа берілетін патент келесілерді куәландырады:

 1. өзі ойлап тапқан өнертабысқа айырықша құқықты

 2. патент иеленушінің өнертабысқа деген құқығын

 3. мемлекеттің өнертабысқа деген айырықша құқығын

 4. өнертабыстың авторы жұмыс жасаған мекеме немесе кәсіпорынның осы өнертабысқа деген айырықша құқығын

 5. патентиеленушінің өнертабыс авторының өтінімі бойынша өнертабысты іске асыру құқығын

$$$ 12


Өнертабысқа (өнеркєсіптік үлгіге) Қазпатентпен берілген патент:

А) өнеркєсіптік меншікті қорғау жөніндегі Париж конвенциясына қосылған Париж одағының мүшесі болатын барлық мемлекеттерде айырықша құқық береді

В) аймақтық патенттік келісімге, яғни Еуразиялық патенттік конвенцияға кіретін мемлекеттерде айырықша құқық береді

С) тек қана Қазақстан Республикасының аймағында айырығша құқық береді

D) тек қана өнертабыс ойлап шығарылған аймақта (облыста, қалада) ғана айырықша құқық береді

Е) тек қана өнертабыс ойлап шығарылған өнеркәсіпте (кәсіпорында) ғана айырықша құқық беріді


$$$ 13

Өнертабыс нысанасына жатпайды: 1. ғылыми теория

 2. құрылғылар

 3. бұрыннан бері қолданылған құрылғыны жаңа салада тағайындау

 4. зат

 5. микроорганизмдер штаммы

$$$ 14


Өнертабыстарға қойылатын белгілі патенткеқабілеттілік критерийларын сақтай отырып нелерге патенттер берілуі мүмкін:

 1. есептеу машиналары мен алгоритмдік бағдарламаларға

 2. шаруашылықты басқару және ұйымдастыру әдістеріне

 3. өнім сорттары мен жануарлар тұқымына

 4. жануар мен өсімдік клеткаларының культураларына

 5. шартты белгілер, кесте мен ережелерге

$$$ 15


Қазақстан Республикасының Патент заңына сәйкес өнертабыстың патенткеқабілеттілік критерийінің бірі:

 1. өзгешілдігі

 2. қандай да болмасын айырмашылықтың болуы

 3. өнеркәсіпте қолдану мүмкіндігі

 4. пайдалылығы

 5. айырмашылықтық қабілетінің болуы

$$$ 16


Өнеркәсіптік меншік объектісі ретінде өнеркєсіптік үлгіге не жатады:

 1. тәжірибе сынағынан өткен бұйым немесе құрылғы жіне оның өндірісте қолданылуы

 2. бұйымның сыртқы көрінісін көркем – құрылымдық жолмен шешу

 3. бұйым немесе құрылғғының құрылымдығы

 4. шартты белгілер, олар бір өнеркәсіп пен екінші өнеркәсіп арасындағы айырмашылықты беретін болса

Е) өндірістік, гидротехникалық және басқада стационарлы құрылыс
$$$ 17

ҚР Патент заңына сәйкес өнеркәсіптік үлгінің патенткеқабілеттілік критерийінің бірі: 1. айырмашылықтың бар болуы

 2. өнертабыс дәрежесінің бар болуы

 3. пайдалылығы

 4. айырмашылықтық қабілетінің болуы

 5. өзгешілдігі

$$$ 18


ҚР-да өнертабысты жіктеу үшін қолданылатын құрал ретінде не қолданылады?

 1. өнертабысты жіктейтін ұлттық жүйе, негізіне СССР-да 1991 жылы қабылданған өнертабысты жіктеу жүйесі анынған

 2. өнертабысты жіктейтін ұлттық жүйе, негізіне Германияның өнертабысты жіктеу жүйесі анынған

 3. өнертабысты жіктейтін ұлттыќ жүйе, оның негізіне американдық өнертабысты жіктеу жүйесі алынған

 4. халықаралық өнертабысты жіктеу жүйесі, оны халықаралық патенттік жіктеу деп те атайды

 5. ерекше жіктеу жүйесі, ол дүние жүзінде Қазақстандық өнертабысты жіктеу жүйесі ретінде мәлім

$$$ 19


Өнертабысты суреттеген кезде библиографиялық элементтерді белгілеу үшін қолданылатын халықаралық кодтар дегеніміз не?

 1. андық белгілеу (араб сандарын қолдану), мысалы: 11 саны патент құжатының нөмірі

 2. әріптік белгілеу (латындық әріптер қолдану), мысалы: А әрпі патент құжатының нөмірі

 3. сандық және әріптік белгілеу (араб санын және латын әрпін қолдану), мысалы: А22 өтінім берілген күн

 4. сандық белгілеу (рим сандарын қолдану), мысалы: V саны патент нөмірі

 5. аббревиатураны, қысқартылған мағлұмат ретінде (латын әріптерін қолдану), мысылы: SU өтінім нөмірі

$$$ 20


Халықаралық өнертабыстарды жіктеу жүйесінде неше тарау қолданылады:

 1. 9

 2. 8

 3. 7

 4. 6

Е) тараулар қолданылмайды
$$$ 21

Халықаралық өнертабыстарды жіктеу жүйесі қандай принципке негізделген: 1. заттық – тематикалық принціп бойынша ұғымдарды реттеу

 2. функционалды принціпке негізделіп ұғымдарды реттеу

 3. бір ізділік принціпіне негізделіп ұғымдарды реттеу

 4. парралельді принціпке негізделіп ұғымдарды реттеу

 5. заттық – тематикалық және екінші принціпті үйлестіру арқылы ұғымдарды реттеу

$$$ 22


ҚР-да өнертабысқа патент алу үшін шетелдік өтінушілер (АҚШ-тан, Германиядан) өтінім материалдарын Қазпатентке міндетті түрде кім арқылы жіберуі тиіс:

 1. ҚР –ғы сәйкес елдің елшісі арқылы

 2. өтінім берушінің еліндегі ҚР-ң консулы арқылы

 3. ҚР нотариусы арқылы

 4. тікелей өзі, басқаларға жүгінбей

 5. ҚР патентке сенімді өкілі арқылы

$$$ 23


ҚР-да өнертабысқа патент алу үшін өтінім материалдарын Ресей Федерациясының өтінушілері Қазпатентке кім арқылы беруі тиіс:

А) МҚР –ғы сәйкес елдің елшісі арқылы

B) өтінім берушінің еліндегі ҚР-ң консулы арқылы


 1. ҚР нотариусы арқылы

 2. тікелей өзі, басқаларға жүгінбей

 3. ҚР патентке сенімді өкілі арқылы

$$$ 24


ҚР-да өнертабысты және санаткерлік меншікті қорғау жөніндегі заңдылығына сәйкес ҚР патенттік ведомствосы қандай санаткерлік қызмет объектілеріне патенттер береді?

 1. селекциялық табыстар мен өнертабыстарға

 2. тауар белгілері, қызмет ету белгілері, тауардың шығу тегі жерлерінің атауларына

 3. өнертабыс, ашылымдарға

 4. өндірістік үлгілер, жаңашыл ұсыныстарға

 5. пайдалы модельдер, фирмалық атауларға

$$$ 25


ҚР патенттік ведомствосы келесілерді іске асырады:

 1. өнертабыс, пайдалы модельдер, өндірістік үлгі, ноу – хау, тауар белгілеріне өтінім қабылдап, сараптама жүргізеді де патент береді; берілген патентті ресми түрде жария етеді

 2. өнеркәсіптік меншік объектілері бойынша өтінім қабылдайды да сараптама жүргізіп, патент береді; берілген патентті ресми түрде жария етеді

 3. өµнертабыс, ашылым, тауар белгілері бойынша өтінімдерді қабылдап, сараптама өткізеді де, патент береді; берілген патентті ресми түрде жария етеді

 4. өнертабыс бойынша өтінім қабылдап, сараптама өткізеді де, патент береді; берілген патентті ресми түрде жария етеді

 5. өнеркәсіптік меншік бойынша өтінім қабылдап, сараптама өткізеді де, патент береді; берілген патентті ресми түрде жария етеді

$$$ 26


Шартты белгіні тауар белгісі ретінде тіркеген соң, ҚР Патенттік ведомсвосымен қандай құжат беріледі:

 1. патент

 2. сертификат

 3. куәлік

 4. алдын ала патент

 5. диплом

$$$ 27


Қандай жағдайда өнертабысты ҚР – да патенттеген кезде патенттік баж салығын төлеу өтінушіден керек етілмейді:

 1. өнертабысқа өтінім бергені үшін

 2. патентті өз күшінде сақтау үшін

 3. сараптаманы өз затына сай етіп өткізгені үшін

 4. патент бергені үшін

 5. бекітілген уақытта өтінім берген материалдарға сараптама жүргізу шараларына себепті қарсылық көрсеткені үшін

$$$ 28


Патент иеленушінің келесідей заң жағынан маңызды іс-әрекеттер үшін, өнертабыстың алуы мен құдыретін сүйемелденгеніне байланысты, ҚР патенттік баж салығын төлеу тиісті:

 1. өтінім беруші атына сенімхатты куәландырғаны үшін

 2. берілген уақыт аралығында өтінім материалдарға сараптама жүргізу шараларына қарсылық көрсеткені үшін

 3. патентке патентиеленушінің аты өзгергеннен кейін белгілі бір өзгерістер енгізгені үшін

 4. патентті әрекет мерзімінен бұрын тоқтатқаны үшін

 5. өтінімді қайтарғаны үшін

$$$ 29


Егер қызметкер жасаған құпия өнертабыс болмаса, егер ол «қызметтік» деп саналса, онда ҚР – да 1999 жылы қабылданѓан Патент заңына сәйкес бұндай өнертабысқа патентті алу құқығы кімге беріледі:

 1. мемлекетке

 2. патент ведомствосына

 3. өнертабыстың авторы болып саналатын қызметкерге

 4. қызметкермен келісім шартқа отырған жұмыс берушіге

 5. қызметкермен келісім шартқа отырмаған жұмыс берушіге

$$$ 30


1999 жылы қабылданған Патент заңы бойынша автор - қызметкердің өнертабысты ойлап тапқаны туралы мәліметінен соң жұмыс беруші Қазпатентке қай мерзім аралығында өтінім беруі тиіс немесе бұл құқықты басқа біреуге беруі құқығы бар немесе бұл өнертабысты құпия сақтап белгілі уақыттан кейін бұл автордың өзіне өтуі мүмкін:

 1. 15 күн ішінде

 2. 1 ай ішінде

 3. 4 ай ішінде

 4. 6 ай ішінде

 5. 1 жыл ішінде

$$$ 31


Өтінім берілгеннен кейін ҚР – да өнертабысқа берілетін патенттің әрекет ету мерзімі қанша:

 1. 20 жыл

 2. 15 жыл

 3. 10 жыл

 4. 18 жыл

 5. 25 жыл

$$$ 32


Өтінім берілген күннен бастап ҚР –да пайдалы модельге берілетін патенттің әрекет ету мерзімі қанша:

 1. 1жыл

 2. 3жыл

 3. 5 жыл

 4. 10 жыл

 5. 15 жыл

$$$ 33


Өтінім берілген күннен бастап ҚР –да өнеркәсіптік үлгіге берілетін патенттің әрекет ету мерзімі қанша:

 1. 10 жыл

 2. 5 жыл

 3. 15 жыл

 4. 18 жыл

 5. 7 жыл

$$$ 34


Өтінім берілген күннен бастап ҚР –да тауар белгісіне берілетін куәліктің әрекет ету мерзімі қанша:

 1. 5 жыл

 2. 10 жыл

 3. 15 жыл

 4. 20 жыл

 5. мерзімсіз

$$$ 35


Пайдалы модельге берілетін патенттің әрекет ету мерзімі өткен соң, оның мерзімін қаншаға ұзартуға болады:

 1. 6 айға

 2. 1 жылға

 3. 3 жылға

 4. 5 жылға

 5. ұзартуѓа жатпайды

$$$ 36


Өнеркәсіптік үлгіге берілетін патенттің әрекет ету мерзімі өткен соң, оның мерзімін қаншаға ұзартуға болады:

 1. 3 жылға

 2. 5 жылға

 3. 10 жылға

 4. 15 жылға

 5. ұзартуға жатпайды

$$$ 37


Заң шығарушы үкіметке жетік мүшелердің рұқсаты берілгеннен кейін өнертабысқа берілетін патент мерзімі өткен соң, оның мерзімін қаншаға ұзартуға болады:

 1. 3 жылға

 2. 5 жылға

 3. 10 жылға

 4. 15 жылға

 5. ұзартуѓа жатпайды

$$$ 38


Өнеркәсіптік меншікті қорғау жөніндегі Париж конвенциясына сәйкес тауар белгісіне өтінім беру үшін арналған конвенциялық басымдылық мерзімі:

 1. 3 жыл

 2. 5 жыл

 3. 10 жыл

 4. 15 жыл

 5. 20 жыл

$$$ 39


Тауар белгісіне берілетін куәлік мерзімі өткен соң, оның мерзімін қаншаға ұзартуға болады:

 1. 3 жыл

 2. 5 жыл

 3. 10 жыл

 4. 15 жыл

 5. ұзартуға жатпайды

$$$ 40


Өнеркәсіптік меншікті қорғау жөніндегі Париж конвенциясына сәйкес өнертабысқа өтінім беру үшін арналған конвенциялық басымдылық мерзімі:

 1. 6 ай

 2. 10 ай

 3. 12 ай

 4. 18 ай

 5. 2 жыл

$$$ 41


Өнеркәсіптік меншікті қорғау жөніндегі Париж конвенциясына сәйкес өнеркәсіптік үлгіге өтінім беру үшін арналған конвенциялық басымдылық мерзімі:

 1. 6 ай

 2. 10 ай

 3. 12 ай

 4. 18 ай

 5. 2 жыл

$$$ 42


Өнеркәсіптік меншікті қорғау жөніндегі Париж конвенциясына сәйкес пайдалы модельге өтінім беру үшін арналған конвенциялық басымдылық мерзімі:

 1. 6 ай

 2. 10 ай

 3. 12 ай

 4. 18 ай

 5. 2 жыл

$$$ 43


ҚР өнеркәсіптік меншік объектілерін патенттеу жүйелері келесідей:

 1. көріну-тексеру

 2. көріну

 3. тексеру

 4. қоя тұрған

 5. классикалық

$$$ 44


Тұтыну заттарын жңне өндіру әдістерін жаңа конструкциямен орындау, сонымен қатар олардың құрам бөліктерін ешбір талапсыз қамтамасыз ету үшін, олардың жоғары сапалы өнертабыс деңгейімен ерекшеленуі керек:

 1. өнеркєсіптік үгі

 2. өнертабыс

 3. пайдалы модель

 4. тәжірибелік үлгі

 5. макет

$$$ 45


Патенттік ведомствосында тіркелген сөздік, өнертабыс, көлемдік және басқа бір белгілеулер белгілі бір заңды немесе жеке тұлғаның тауарлары мен қызметтерін басқа заңды тұлғаның тауарлары мен қызметтері арасындағы айырмашылықтардың бар болуына әсер етеді:

 1. тауар белгісімен

 2. сертификатты белгімен

 3. тауарлардың тауар белгілерімен және ұызметтер үшін қызмет белгілерімен

 4. клеймомен

 5. өндірудің штрих-кодымен

$$$ 46

ҚР азаматтық заңдылығына сай, санаткерлік шығармашылық жұмыстың нәтижесін қолдану және құралдарды жекелендіруді (мысалы, атау) қолдану мына келісім болса ғана жүзеге асады: 1. құқығы бар адамнан

 2. автордан

 3. ҚР өкіметінен

 4. автормен жұмыс істейтін мекемеде немесе кәсіпорында

 5. ешкімнің келісімі қажет емес

$$$ 47


Өнертабыс ҚР патент заңына сєйкес өнертабыстық деңгейге ие болады, егер:

 1. оның аналогтары болмаса

 2. ол туралы өтініш уақытында хабарланбаса

 3. мамандар үшін техника жағдайы айтылмаса

 4. кеңінен қолдануға жарамды болса

 5. техника деңгейі жөніндегі мәліметтерден белгілі болмаса

$$$ 48


Өнертабыс ҚР патент заңына сәйкес жаңа деп саналады, егер:

А) оның аналогтары болмаса 1. ол туралы өтініш уақытында хабарланбаса

 2. мамандар үшін техника жағдайы айтылмаса

 3. кеңінен қолдануға жарамды болса

 4. техника деңгейі жөніндегі мәліметтерден белгілі болмаса

$$$ 49


Өнертабыс ҚР патент заңына сай өндірісте қолдануға жарамды деп саналады, егер:

 1. өндірісте қолданылуы мүмкін болса

 2. өндірісте, ауыл шаруашылығында, денсаулық сақтауда т.б. қолданылуы болса

 3. адамдар қолдана алса және міндетті түрде қажет болса ғана

 4. өндірісте, ауыл шаруашылығында, денсаулық сақтау т.б. органдарда қолданылып, тек пайда әкелсе ѓана

 5. оны адам өміріне қолдана алса

$$$ 50


Авторлық құқық келесілерге таралады:

А) белгілі болған шығармаларға

В) белгілі және белгісіз шығармаларға

С) тек қана жарияланған шығармаларға және көрмелерде көрсетілген бұйымдарға

D) жарияланған және жарияланбаған шығармаларға

Е) шектеусіз, адам қолымен жасалған барлық заттарға

$$$ 51

Айырықша авторлық құқықтың иесі өзінің құқықтарын жариялау үшін келесі белгіні қолдана алады:А) шығармаға айырықша авторлық құқығы бар мекеменің толық немесе қысқаша атауы, автордың толық атын қамтитын белгі

В) келесі үш элементтен тұратын белгі: шеңберге енгізілген латын «С» әрпі, айырықша авторлық құқық иесінің аты (атауы), шығарманың алғашқы жарияланған жылы

С) шығарманың стандартқа сәйкестігін көрсететін белгі

D) келесі екі элементтен тұратын белгі: шеңберге енгізілген латын «R» әрпі, шығарманың алғашқы жарияланған жылы

Е) автордың толық атауын көрсететін тауарлық белгі

$$$ 52


Өдірісті немесе жеке және заңды тұлғаны сәйкестендіру үшін қолданатын белгі немесе атау.

 1. тауарлық белгі

 2. қызмет белгісі

 3. сертификатау белгісі

 4. фирмалық атау

 5. өндірушінің штрих-коды

$$$ 53


ҚР өнертабысқа патенттің берілуі туралы мәліметтер бюллетендерде мына мерзім өткен соң жарияланады:

A) өтінім берген уақыттан бастап 6 ай

B) өтінім берген уақыттан бастап 12 ай

C) өтінім берген уақыттан бастап 18 ай

D) патентті беру туралы шешім қабылданған соң 2 ай

E) патентті беру туралы шешім қабылданған соң 6 ай


$$$ 54

Авторлық құқық қанша уақытқа беріледі?

A) автордың өмірінің соңына дейін

B) мерзімсіз, автордың тірі не өлуіне байланыссыз

C) автордың өмірінің соңына дейін және оның өлімінен кейін 50 жыл

D) автордың өмірінің соңына дейін және оның өлімінен кейін 100 жыл

E) автордың өмірінің соңына дейін және оның өлімінен кейін 10 жыл
$$$ 55

ҚР өнеркәсіптік үлгіге патенттің берілуі туралы мәліметтер бюллетендерде мына мерзім өткен соң жарияланады:

A) өтінім берген уақыттан бастап 6 ай

B) өтінім берген уақыттан бастап 12 ай

C) өтінім берген уақыттан бастап 18 ай

D) патентті беру туралы шешім қабылданған соң 2 ай

E) патентті беру туралы шешім қабылданған соң 6 ай
$$$ 56

ҚР пайдалы модельге патенттің берілуі туралы мәліметтер бюллетендерде мына мерзім өткен соң жарияланады:

A) өтінім берген уақыттан бастап 6 ай

B) өтінім берген уақыттан бастап 12 ай

C) өтінім берген уақыттан бастап 18 ай

D) патентті беру туралы шешім қабылданған соң 2 ай

E) патентті беру туралы шешім қабылданған соң 6 ай
$$$ 57

Санаткерлік меншікті қорғау жөніндегі халықаралық ұйымның атауының қысқаша аты қандай?

A) МОТ

B) ВОЗ


C) МАГАТЭ

D) ВОИС


E) МВФ
$$$ 58

Қазақстан Республикасында өнертабысқа патенттерді беру туралы және олардың әрекет етуін тоқтатуы туралы мәліметтері бар патенттік құжаттамаға не жатады?

А) «Дүниежүзі елдердің өнертабыстары» атты реферативті журнал

В) Қазақстандық мемлекеттік ғылыми-техникалық ақпараттар институтымен шығарылатын реферативті журнал

С) Қазақстан Республикасының «Өнеркәсіптік меншік» атты ресми бюллетені

D) «Патенттер жєне лицензиялар» атты журнал

Е) «Қазақстанның ғылыми жаңалықтары» атты реферативті журнал
$$$ 59

Қазақстан Республикасының 1999 жылдың Патент заңына сәйкес негізгі термин болып саналса да, қандай терминге нақты анықтама жоқ?

А) өнертабыс

В) патентиеленуші

С) лицензиялық келісім

D) патентке сенім білдірген өкіл

Е) айырықша құқық
$$$ 60

Құқықты қорғау қатынастарын реттеу жөнінде Қазақстан Республикасында қандай объектілерге арнайы заң жоќ?

А) селекциялық табыстарға

В) өнеркәсіптік үлгілерге

С) пайдалы моделдерге

D) рационализаторлық ұсыныстарға

Е) тауар белгілеріне
$$$ 61

Қазақстан Республикасында селекциялық жетістіктерді қорғау жөніндегі заң қашан қабылданды?

А) 1991 жылы

В) 1992 жылы

С) 1994 жылы

D) 1996 жылы

Е) 1999 жылы
$$$ 62

Тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің адамзаттық айналымға қатысушылардың жекеленген құралдарына не жатады?

А) әдебиет, ғылыми және көркем шығармалары

В) ғылыми ашылулар

С) тауарлық белгілер

D) өнертабыстар, пайдалы моделдер және өнеркєсіптік үлгілер

Е) селекциялық жетістіктер
$$$ 63

Меншіктің үш түрі бар: жылжымалы, жылжымайтын және ...

А) жекеменшік

В) өнеркәсіптік

С) авторлық

D) санаткерлік

Е) патенттік
$$$ 64

Өнертабыс болып есептеледі:

А) химиялық зат

В) математикалық әдістер

С) есептегіш машиналарға арналған бадарламалар

D) ғылыми теориялар

Е) шартты белгіленулер
$$$ 65

Пайдалы моделдер ретінде қорғалатын шешімдер неге жатады?

А) әдістер

В) заттар

С) микроорганизмдер штаммаларына

D) өнертабыстар

Е) өндіріс құралдарының құрамды бөлшектеріне
$$$ 66

Өндіріс құралдарының жаңа конструктивтік орындалуы, сонымен қатар олардың құрамдық бөліктерін жасау барысында жоғары өнертабыстық деңгейін қамтамасыз етуге талаптар қойылмайды. Осы өнеркәсіптік меншік объектісі қалай аталады?

А) өнертабыс

В) пайдалы модел

С) өнеркәсіптік үлгі

D) тауарл белгісі

Е) фирмалық атау
$$$ 67

Өнеркәсіптік үлгі өнеркәсіпте қолдануға жарамды деп саналады, егер ол...

А) бұйымды дайындау жолымен шығарылса

В) бұйымды дайындау жолымен бірнеше рет шығарылса

С) техника деңгейі мәліметтерінен оның маңызды қасиеттерінің жиынтығы белгілі болмаса

D) ол өнеркәсіпте, ауыл-шаруашылығында және денсаулық сақтауда қолданыла алса

Е) оның маңызды қасиеттері бұйымның эстетикалық ерекшеліктерінің шығармашылық сипаттамасын анықтаса
$$$ 68

Тауар белгісі ретінде тіркелетін белгілену қалай көрсетіледі?

А) тек қана бір түсті гаммада

В) екіден көп емес гаммада

С) үштен көп емес гаммада

D) кез-келген түсте, бірақ ақ түстіњ бар болуы қажет етіледі

Е) кез-келген түсте
$$$ 69

Пайдалы моделге берілетін патенттің құқықтық қорғау көлемі немен аныќталады?

А) пайдалы моделдің формуласымен

В) пайдалы моделдің сипаттамасымен

С) рефератпен

D) пайдалы моделдің мәнімен

Е) МПК (МКИ) индексімен
$$$ 70

Санаткерлік меншікке анықтама қандай Халықаралық конвенцияда берілген?

А) МОТ

В) ВОЗ


С) ВТО

D) ВОИС


Е) Еуразиялық патенттік конвенцияда
$$$ 71

Халықаралық патенттік жіктеу (МПК) қандай салаларды қамтиды?

А) химияны

В) текстильды

С) құрылысты

D) физиканы

Е) білімнің барлық салаларын
$$$ 72

Өнертабыстардың бірлігін сақтау шарттарына не жатпайды?

А) мемлекеттік және орыс тілінде құжаттардың аудармасының болмауы

В) бір өнертабыстың өнертабыс формуласындағы сипаттамасы

С) өнертабыстар тобының ішінен екінші өнертабысты алуға арналған бір өнертабыстыњ өнертабыс формуласындағы сипаттамасы

D) өнертабыстар тобының ішінен екінші өнертабысты орындауға арналған бір өнертабыстың өнертабыс формуласындағы сипаттамасы

Е) бірдей техникалық нәтижені алуды қамтамасыз ететін тағайындалуы бірдей объектілердің бір түріне жататын өнертабыс тобының өнертабыс формуласындағы сипаттамасы
$$$ 73

Патентті құжаттамада ақпараттың қандай түрі беріледі?

А) библиографиялық

В) техникалық

С) библиографиялық және техникалық

D) патентті-технологиялық

Е) негізгі және қосымша
$$$ 74

Қазіргі кезде МКИ қандай редакциясы күшіне енді?

А) 7

В) 8


С) 9

D) 10


Е) 11
$$$ 75

Авторлық құқық неге таралады?

А) ойлаптабуға

В) ашылуларға

С) деректерге

D) бейнелеуге

Е) процестерге
$$$ 76

Сабақтас құқықтарды қорғау белгісі фонограмманың әр данасына қойылады және ол келесіден тұруы керек?

А) шығармаға сабақтас құқығы бар мекеменің толық және қысқаша атауы және автордың толық ата-жөні

В) үш элементтен: шеңбердегі латын «Р» әрпінен, айырықша авторлық құқығы бар иесінің аты (атауы), шығарманың ал.ашқы жарияланған жылы

С) шығарманың сәйкестік белгісініә стандартқа сай болуы

D) екі элементтен: шеңбердегі латын «С» әрпінен, шығарманың алғашқы жарияланған жылы

Е) автордың толың атын көрсететін ауызша белгіден
$$$ 77

Тауарлық белгі ретінде келесілер тіркелуі мүмкін:

А) тауардың белгілі түрін белгілеуге қолдануға кіретін белгіленулер

В) қабылданған символдар мен терминдер болып есептелетін белгіленулер

С) бір жақтыњ біртекті тауарларын екінші жақтың тауарларынан айыруға қажетті бейнеленген белгіленулер

D) тіркеуге керекті тауарлардың схемалық бейнеленуі

Е) тек қана түсті көрсететін белгіленулер
$$$ 78

Тауарлық белгіні тіркеуге берілетін өтінім бойынша сараптаманың қандай түрі (түрлері) жүргізіледі?

А) толық

В) алдын-ала және толық

С) мәні бойынша өтінімге сараптама

D) формалды

Е) формалды және толық
$$$ 79

Тауарлық белгіні тіркеуге берілетін өтінім бойынша толық сараптаманы қай уақыт аралықта жүргізеді?

А) 2 ай

В) 6 ай


С) 12 ай

D) 18 ай


Е) сараптаманың мұндай түрі жүргізілмейді
$$$ 80

Тауарлық белгілерді мемлекеттік тіркеу қандай болып есептеледі?

А) бәріне қолы жетімді

В) жабық


С) тек қана уәкілетті мемлекеттік органдарға ғана ашық

D) тек қана «Ұлттық санаткерлік меншік институтына» ғана ашық

Е) ҚР мұндай тіркеу жоқ
$$$ 81

Тауарлардың шығу тегінің атауы ретінде тіркелмейді:

А) тауарлардың атаулары бар мемлекеттердің атауы

В) тауарлардың атаулары бар тұрғылықты жерлердің атауы

С) тауарлардың атаулары бар жерлердің атауы

D) тауарлардың атаулары бар географиялық объектілердің атауы

Е) формалды түрде тауарды өндірген нақты жерін көрсететін атау, бірақ тауар басқа жерде өндірілген
$$$ 82

Тауардың шығу тегінің атауын тіркеу мерзімі қанша уақыт?

А) 3 жыл

В) 5 жыл


С) 10 жыл

D) 20 жыл

Е) мерзімсіз
$$$ 83

Тауардың шығу тегінің атауын қолдану құқығы қанша уақытқа беріледі?

А) 3 жыл

В) 5 жыл


С) 10 жыл

D) 20 жыл

Е) мерзімсіз
$$$ 84

Тіркелген тауардың шығу тегіне қандай құжат беріледі?

А) патент

В) сертификат

С) куәлік

D) инновациялық патент

Е) диплом
$$$ 85

МПК жаңа редакциясы қандай уақыт аралықта жаңарылып тұрады?

А) жыл сайын

В) 3 жыл сайын

С) 5 жыл сайын

D) 10 жыл сайын

Е) қайта басылып шығарылмайды
$$$ 86

МПК А бөлімі қалай аталады?

А) Адамның өмірлік қажеттіліктерін қанағаттандыру

В) Әртүрлі технологиялық процестер

С) Химия және металлургия

D) Текстиль, қағаз

Е) Құрылыс, тау жұмыстары
$$$ 87

МПК В бөлімі қалай аталады?

А) Механика, жарық, жылу, насостар, қару-жарақтар, жарылыс жұмыстары

В) Физика

С) Жарық

D) Химия және металлургия

Е) Әртүрлі технологиялық процестер
$$$ 88

МПК С бөлімі қалай аталады?

А) Физика

В) Химия және металлургия

С) Механика, жарық, жылу, насостар, қару-жарақтар, жарылыс жұмыстары

D) Текстиль, қағаз

Е) Әртүрлі технологиялық процестер
$$$ 89

МПК D бөлімі қалай аталады?

А) Жарық

В) Әртүрлі технологиялық процестер

С) Физика

D) Текстиль, қағаз

Е) Химия және металлургия
$$$ 90

МПК Е бөлімі қалай аталады?

А) Құрылыс, тау жұмыстары

В) Адамның өмірлік қажеттіліктерін қанағаттандыру

С) Жарық

D) Физика

Е) Химия және металлургия
$$$ 91

МПК F бөлімі қалай аталады?

А) Адамның өмірлік қажеттіліктерін қанағаттандыру

В) Механика, жарық, жылу, насостар, қару-жарақтар, жарылыс жұмыстары

С) Жарық

D) Текстиль, қағаз

Е) Физика
$$$ 92

МПК G бөлімі қалай аталады?

А) Физика

В) Механика, жарық, жылу, насостар, қару-жарақтар, жарылыс жұмыстары

С) Жарық

D) Химия және металлургия

Е) Текстиль, қағаз
$$$ 93

МПК Н бөлімі қалай аталады?

А) Механика, жарық, жылу, насостар, қару-жарақтар, жарылыс жұмыстары

В) Адамның өмірлік қажеттіліктерін қанағаттандыру

С) Физика

D) Химия және металлургия

Е) Жарық
$$$ 94

МПК бойынша қандай деңгейде объектілердің жіктеуін А 23 С белгіленуде жүргізіледі?

А) бөлімнің деңгейінде

В) бөлімшенің деңгейінде

С) кластың деңгейінде

D) кластан төмен деңгейде

Е) негізгі топ деңгейінде
$$$ 95

МПК бойынша объектінің «А» жіктеу индексінде жіктеу объектісі қандай деңгейде анықталады?

А) бөлімнің деңгейінде

В) бөлімшенің деңгейінде

С) кластың деңгейінде

D) кластан төмен деңгейде

Е) негізгі топ деңгейінде
$$$ 96

МПК бойынша объектініњ «В 03» жіктеу индексінде жіктеу объектісі қандай деңгейде анықталады?

А) бөлімнің деңгейінде

В) бөлімшенің деңгейінде

С) кластың деңгейінде

D) кластан төмен деңгейде

Е) негізгі топ деңгейінде
$$$ 97

МПК бойынша объектініњ «F 25 B 6/00» жіктеу индексінде жіктеу объектісі қандай деңгейде анықталады?

А) бөлімнің деңгейінде

В) бөлімшенің деңгейінде

С) кластың деңгейінде

D) кластан төмен деңгейде

Е) негізгі топ деңгейінде
$$$ 98

Монографиялар, әдебиеттік шолулар, журналдық мақалалар, ҒЗЖ бойынша есептер қандай әдебиеттерге жатады?

А) ғылыми-техникалық әдебиеттерге

В) патенттік әдебиеттерге

С) конъюнктуралық ақпарат көздеріне

D) патенттік құқық көздеріне

Е) жарнама материалдарына
$$$ 99

Өнертабыстарға берілетін патенттердің сипаттамалары, патенттік ведомствовалардың бюллетендері, өтініштерге сипаттамалар қандай әдебиеттерге жатады?

А) ғылыми-техникалық әдебиеттерге

В) патенттік әдебиеттерге

С) конъюнктуралық ақпарат көздеріне

D) патенттік құқық көздеріне

Е) жарнама материалдарына
$$$ 100

Фирмалық анықтамалар, каталогтар қандай әдебиеттерге жатады?

А) ғылыми-техникалық әдебиеттерге

В) патенттік әдебиеттерге

С) конъюнктуралық ақпарат көздеріне

D) патенттік құқық көздерінеЕ) жарнама материалдарына
Каталог: ebook
ebook -> 8 зертханалық жұмыс Желілік хаттамаларды оқу №1 бөлім Жұмыстың мақсаты
ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
ebook -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
ebook -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
ebook -> Типовая учебная программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов уровня начального образования
ebook -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
ebook -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
ebook -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
ebook -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
ebook -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет