Педагогика кафедрасыДата02.05.2016
өлшемі257.38 Kb.

УМКД 042-14-5-08.01.20.01/01-2013

Ред. № 1 от 03.09.2013

Страница изҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

ПЕДАГОГИКА ФАКУЛЬТЕТІ

ПЕДАГОГИКА КАФЕДРАСЫ


СМЖ 3 - деңгейдегі құжаты

ПОӘК

УМКД 042-18.30-2013«Этнопедагогика» пәнінің оқу-әдістемелік кешені

(оқытушылар үшін)


№ 2 – басылым
«Этнопедагогика»


ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
(Барлық мамандықтарға арналған)

Оқытушыларға арналған пәндердің оқу


жұмыс бағдарламасы

Cемей -2013


1.ӘЗІРЛЕГЕН:

Құрастырушы: 28.08.2013

Педагогика кафедрасының доцент м.а., п.ғ.к. Тұрғанбаева Б.Ш.
2.ТАЛҚЫЛАНДЫ:

2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің Педагогика кафедрасының мәжілісінде қаралды.

Хаттама № 1 04.09.2013ж.

Кафедра меңгерушісі: ______________ /Джанбубекова М.З./


2.2. Педагогика факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында.

Хаттама № 1 «05» 09.2013ж.

Төрағасы: ________________ /Ахметова Т.Ш./
3. БЕКІТІЛДІ:

Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің

Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданған және басып шығаруға ұсынылды.

Хаттама №1 18.09.2013ж.

ОӘК төрағасы: ____________ /с.ғ.д. Искакова Г.К./
4. АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН (Хаттама №1, 18.09.2013ж. басылымның орнына)

М А З М Ұ Н Ы :

1.Қолдану аясы

2.Нормативтік сілтемелер

3.Жалпы ережелер

4.Оқытушы үшін пәннің жұмыс бағдарламасы

5.Практикалық сабақтың тақырыптары

6.Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары

7.Пәннің оқу-әдістемелік картасы

8.Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

9.Әдебиеттер1. ҚОЛДАНУ АЯСЫ:

«Этнопедагогика» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені университеттің барлық мамандықтардың 1-2-3 курстың оқу топтарына арналған. Оқу-әдістемелік кешенде қоғам өміріндегі күрделі құбылыстар мен процестерді, оларды этнопедагогикалық теориялар арқылы түсіндірудің бағдарламалары мен әдіс-тәсілдері, этникалық маңызды мәселелерді түсіну мен шеше білудің жолдары сынды т.б. маңызды мәліметтері қамтылған. Оқыту үрдісінде студенттерді курс мазмұнымен, оның өзектілігі және қажеттілегімен, курс саясатымен студенттерді таныстырады. Пәннің оқу-әдістемелік кешені студенттердің пәнді танудағы басшылыққа алатын оқу көмекші құралы ретінде пайдалануға құрастырылды.


2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР:

Этнопедагогика пәнінен осы оқу бағдарламасы пәннен типтік бағдарламаға сәйкес жасалған және оқу үрдісін ұйымдастыруда мына құжаттар негізінде негіз болады:

- Барлық мамандығының жалпы білім беретін стандарты ҚР, Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің өзгерістер мен толықтырулар енгізілген 13.02.2012 жылғы білім заңы, СТУ 042-ГУ-4-2013 университетінің «Пәннің оқу - әдістемелік кешендерін жасау мен безендіруге жалпы талаптар» стандарты.

- ДП-042-1.01.-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы және мазмұны» құжаттық процедурасы.3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР:

3.1 Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы

Этнопедагогика пәні қазіргі уақытта барлық мамандықтарға міндетті өткізілетін пән. Себебі этнопедагогика пәні адамзат мәдениетінің ерекше саласы ретінде қоғамдағы әлеуметік - мәдени тұтастықты жасап, бүкіл адамзаттың ақыл-ойын жинақтаушы ғылым.

Этнопедагогика пәнін оқыту арқылы Қазақстан Республикасын мекендеген әрбір этностың дамуын ынталандыру, жалпы мәдени құндылықтарды меңгеру, этникалық мәдениетті өзара шығармашылықпен байыту бағытында студенттердің педагогикалық дүниетанымын, педагогикалық мәдениетін және жалпы кәсіби құзыреттеліктерін қалыптастыру.
3.2 Бұл курстын мақсаты болашақ мұғалімдерді жан-жақты педагогикалық білімге сәйкес халықтық педагогикалық дәстүрлерді сақтау, қайта жаңғырту, нығайту, жұмысына теориялық дайындау, алған білімді тәжірибеде қолдану дағдысын қалыптастыру.
3.3 Пәнді оқытудын негізгі мақсаты:


 • студенттер санасында қазіргі заманғы этнопедагогикалық білімін қалыптастыру,

 • болашақ мамандардың этнопедагогикалық ой-өрісін дамыту,

 • қоғамдағы этникалық мәселелер мәнін дұрыс түсінуге және дұрыс шешудің жолдарын таба білуге дағдыландыру.


3.4 Пәнді оқу барысында студент білу керек:

а) білімдерді меңгеруге:

- этнопедагогиканың базалық ұғымдары, Қазақстан Республикасы этностарының мәдениеті мен салт-дәстүрлері туралы;

- көпұлтты ортадағы педагогикалық іс-әрекет ерекшеліктері туралы;

- білім беру мекемелерінің тәрбиелік іс-әрекеттері тәжірибесіне ҚР этностары этнопедагогикасының негізгі жолдарын, әдістерін, формалары мен құралдарын енгізу материалдарын түсіну туралы;

- ҚР этностары мен әлем халықтары этнопедагогикасының мәселелерін зерттеу негіздері туралы;

б) біліктіліктерді игеруге:

- этнопедагогика бойынша әлеуметтік әдебиеттерді талдау барысында өздігінен білім алу;

- әр түрлі халықтардың этнопедагогикалық жүйесін теңестіре-салыстырмалы талдау;

- этнопедагогика мәселелері саласындағы ғылыми-ізденіс, шығармашылық жұмыстары;

- этнопедагогика материалдарын оқу-тәрбие үрдісіне енгізу.
3.5 Курстың талаптары:

студенттер дәрістермен семинар сабақтарына толық қатысуы керек. • СӨЖ (О) тапсырмаларын уақытында өткізіп, қорғау,

 • семинар сабақтарына, СӨЖ тапсырмаларына үнемі дайындықпен келу,

 • босатылған сабақтарды дер кезінде қайта қалпына келтіру

 • курс аяқталғаннан кейін тестілеу емтиханын тапсыру


3.6 Пререквизиттер:

Жалпы білім беретін мектептерің бағдарламасындағы гуманитарлық пәндер бойынша білім.3.7 Постреквизиттер:

Этнопедагогика курсын оқыту негізінде білім мен дағдысын қалыптастыра отырып педагогика тарихы, тәрбие жұмысының әдістемесі, әлеуметтік педагогика және басқада педагогикалық циклдардағы пәндерді меңгеру.
КЕСТЕ 1. Жұмыстық оқу жоспарынан үзінді көшірме

Курс

Семестр

Несие

Лек (сағ)

Сем

(сағ)


СӨЖ(О)

сағ


СӨЖ


Бақылау

түрі


1-2-3

1-4

3

30

15

30

75

емтихан


4. Оқытушы үшін пәннің жұмыс оқу бағдарламасы

Кесте 2 - Пән мазмұны, сабақ түрлеріне қарай сағатты бөлуТақырып аты

Мазмұны

Сағат саны

Әдебиеттер

1

2

3

4

5

Лекциялық сабақтар

1

Этнопедагогиканың методологиялық негіздері.


Халықтық педагогиканың мазмұны және негізгі қызметі. Этнопедагогиканың басқа ғылыми салаларымен байланысы.


2

Қосков Г.Н., Этнопедагогика Чебоксары, 1990

О. Табылдиев. Қазақ этнопедагогикасы А-2001ж2

Этнопедагогика және оның қалыптасуы мен дамуының тарихы.


Халықтың әлеуметтік тәжірибесі мен халықтық дәстүрлері педагогикалық ойдың дамуының негізі екенін түсіндіру.

Халықтық әлеуметтік тәжірибесі мен халықтық дәстүрлері педагогикалық ойдың дамуының негізі ретінде. Орта ғасырдағы Орта Азия және Қазақстанның жас ұрпақ тәрбиелеудегі халықтық педагогикалық дәстүрлерінің мәні туралы. Я.А.Коменский, И.Г.Песталоцци, Ш.Уәлиханов, А.Құнанбаев, К.Д.Ушинский, Ы.Алтынсарин шығармаларындағы тәрбиенің халықтық қағидасы.3

Арғынбаев X, Қазақ халқының қол өнері, Алматы, 1987

Табылдиев. Қазақ этнопедагогикасы А-2001ж

Жарықбаев Қ., Қалиев С. Қазақтың халық педагогикасының тарихынан. Алматы, «Кітап», 19923

Тұлға қалыптастырудағы халықтық педагогиканың негізгі факторлары.


Тұқышқуалаушылық, орта, тәрбиеге деген халықтық көзқарас. Табиғат. Қарым-қатынас. Тұрмыс. Балалар ортасының уақытша топтар, артельдер, ұжымдар. Халықтық ойындар, жарыстар.


3

Жарықбаев Қ., Қалиев С. Қазақтың халық педагогикасының тарихынан. Алматы, «Кітап», 1992

Қалиев С., Базилов Ж. Қазақ халқының салт-дәстүрлері. Алматы, РБК, 19934

Халық идеалындағы «жетілген тұлға» және оны тәрбиелеудің тәжірибесі.

Халық ұғымындағы тұлға. Балаларды оқыту мен тәрбиелеудегі халық ауыз әдебиеті және оның жанрлары, мақал-мәтелдер адамгершілік, имандылық тәрбиесінің құралы ретінде. Халық ертегілері. Этнос. Аңыздар. Балалар фольклоры.

3

Жарықбаев Қ., Қалиев С. Қазақ тәлім-тәрбиесі. Алматы, «Сана», 1995

Қалиев С., Базилов Ж. Қазақ халқының салт-дәстүрлері. Алматы, РБК, 1993

Мырзатаева Б.Халықтық салт-дәстүрлердің бала дамуына ықпалы. Ұлағат – 2002 №5 37 б.


5

Этнопедагогика курсы бойынша тәрбие жұмысының әдістемесі.


Отбасы тәрбиесі халықтық педагогиканың негізі ретінде.

Отбасының әлеуметтік тарихи дамуы. Халықтық педагогикадағы отбасындағы қыз және ер балалар тәрбиесінің ерекшеліктері. Отбасы тәрбиесінің жетекші ұлттық дәстүрлері
3

Жарықбаев Қ., Қалиев С. Қазақтың халық педагогикасының тарихынан. Алматы, «Кітап», 1992

З.Әбілова, Қ.Қалиева «Этнопедагогика оқулығы» Алматы 1999жыл6

Ақыл-ойды дамыту халық қамқорлығының бастауы.


Ақыл-ой тәрбиесіне халықтық көзқарас. Балаларды білімге, ой-өрісті кеңейту икемділіктерімен дағдаларына таратудың халықтық құралдары. Халықтық білімдер және оны күнделікті өмірде қолдану.


3

З.Әбілова, Қ.Қалиева «Этнопедагогика оқулығы» Алматы 1999жыл

Арғынбаев Х. Қазақ отбасы: /Қазақ отбасының кешегісі мен бүгінгісі жайындағы ғылыми зерттеу еңбек/ Алматы: Қайнар, 1996 – 286 б.

4. Ақбаев Н. Ата салтыңды аяла: салт-дәстүрлері туралы таным. Алматы: Ана тілі, 1998 – 159


7

Еңбек халық педагогикасының өзегі.


Халақтық еңбек дәстүрлері және олардың педагогикалық мәні. Еңбек дәстүрлі түрлерін үйрету. Еңбек тәрбиесінің әдістері: түсіндіру, әрекет түрлерін көрсету,жаттығу, өсите, мадақтау, тиым т.б.


3

З. З.Ә Әбілова, К.М.Қалиева. Этнопедагогика.А-1999ж

4. Ә. Табылдиев.Халық тағылымы. А-1992

Ғаббасов С. Халық педагогикасының негіздері Алматы, 1995 ж.


8

Халық ұғымындағы адамгершілік тәрбиесі.


Халық ұғымындағы адамгершілік тәрбиесінің мазмұны: гуманизмді, азаматтықты, жағымды адамгершілік қасиеттерді, ата-ана алдындағы парыз сезімін, оларға деген сүйіспеншілігін. адалдығын, шыншылдығын қалыптастыру.


3

З. З.Ә Әбілова, К.М.Қалиева. Этнопедагогика.А-1999ж

4. Ә. Табылдиев.Халық тағылымы. А-1992

Ғаббасов С. Халық педагогикасының негіздері Алматы, 1995 ж.


9

Әсемдік халықтың идеалы.


Халықтық педагогикасындағы эстетикалық тәрбиенің негізгі бағыттары. Әсемдіктің халықтық идеалы, эстетикалық талғам, ұғым, балаларды қолданбалы өнер, музыка, халықтық әндер және билер, ертегілер, жырлар, мерекелер, салт-дәстүрлер т.б. арқылы көркемдікке баулу.


3

С.Ғаппасов.Ізгілік әліппесі А-1991

З. З.Ә Әбілова, К.М.Қалиева. Этнопедагогика.А-1999ж

4. Ә. Табылдиев. Халық тағылымы. А-1992

Ғаббасов С. Халық педагогикасының негіздері Алматы, 1995 ж.10

Мектептегі этнопедагогикалық жұмыстардың мазмұны.


Этнопедагогикалық білімдерді мұғалімнің кәсіптік іс-әрекетінде қолдану, этнопедагогика бойынша сыныптан тыс жұмысты ұйымдастырудың түрлері. Қазақстанның жалпы білім беретін мектептеріне этнопедагогиканы еңгізудің қазіргі жағдайы «Атамекен», «Елім-ай», «Жұлдыз», «Кәусар бұлақ», ұлттық бағдарламалары, олрадың Қазақстан Республикасыны орта және жалпы білім беретін мектептеріндегі бағыттары және қолданылуы.

3

З. З.Ә Әбілова, К.М.Қалиева. Этнопедагогика.А-1999ж

4. Ә. Табылдиев. Халық тағылымы. А-1992

5. Ғаббасов С. Халық педагогикасының негіздері Алматы, 1995 ж.


Барлығы

30


5. Практикалық сабақтың тақырыптары
Семинар сұрақтары

Прак-қ сағат саны

Әдебиеттер

1

2

3

4

1

Этнопедагогика пәні: пәннің мақсаттары мен міндеттері.

1.Халықтық педагогиканың мазмұны және негізгі қызметтері

2.Этнопедагогиканың басқа ғылыми салаларымен байланысы

3.Халықтық педагогикалық көзқарас және этнопедагогика2

Қосков Г.Н., Этнопедагогика Чебоксары, 1990

О. Табылдиев. Қазақ этнопедагогикасы А-2001ж2


Этнопедагогиканың этникалық компоненті.

1.Этнос, ұлт және халық ұғымдары

2.Этностар мәдениетін зерттейтін қоғамдық ғылымдар және олардың өзара байланысы

3.Қазақ этносының пайда болу тарихы2

Арғынбаев X, Қазақ халқының қол өнері, Алматы, 1987

Табылдиев. Қазақ этнопедагогикасы А-2001ж

Жарықбаев Қ., Қалиев С. Қазақтың халық педагогикасының тарихынан. Алматы, «Кітап», 1992


3

Халықтық тәрбие құралдары және олардың факторлары.

1.Педагогтардың ғылыми еңбектеріндегі халықтық тәрбие

2.Этнопедагогикалық түсініктерге ғылыми анықтамалар


2

Жарықбаев Қ., Қалиев С. Қазақтың халық педагогикасының тарихынан. Алматы, «Кітап», 1992

Қалиев С., Базилов Ж. Қазақ халқының салт-дәстүрлері. Алматы, РБК, 19934

Этнопедагогика бойынша зерттеулерді талдау.

1. Этнопедагогика әдіснамасы.

2.Интегративті этнопедагогика.

3.Этнопедагогикалық менеджмент.

4.Этнопедагогикалық антропология.


2

Жарықбаев Қ., Қалиев С. Қазақ тәлім-тәрбиесі. Алматы, «Сана», 1995

Қалиев С., Базилов Ж. Қазақ халқының салт-дәстүрлері. Алматы, РБК, 1993

Мырзатаева Б.Халықтық салт-дәстүрлердің бала дамуына ықпалы. Ұлағат – 2002 №5 37 б.


5

Қазақ этнопедагогикасы.

1.Қазақ этнопедагогикасының негіздері, қызметі, ұстанымдары, заңдылықтары.

2.Қазақтың халықтық педагогикасының қайнар көздері.

3.Қазақтың халықтық педагогикасының мазмұны.2

Жарықбаев Қ., Қалиев С. Қазақтың халық педагогикасының тарихынан. Алматы, «Кітап», 1992

З.Әбілова, Қ.Қалиева «Этнопедагогика оқулығы» Алматы 1999жыл6

Этномәдениет – этнопедагогика негізі ретінде.

1.Этникалық мәдениет және білім. Этномәдени білім туралы түсінік.

2.Білімнің мәдени сәйкестілігі.

3.Қазақстанда этномәдени қызығушылықтарды жүзеге асыру. Этномәдени білімді іске асыру ұстанымдары. Мәдениетаралық толеранттылық. Полиэтникалық білімдік орта.2

З.Әбілова, Қ.Қалиева «Этнопедагогика оқулығы» Алматы 1999жыл

Арғынбаев Х. Қазақ отбасы: /Қазақ отбасының кешегісі мен бүгінгісі жайындағы ғылыми зерттеу еңбек/ Алматы: Қайнар, 1996 – 286 б.

4. Ақбаев Н. Ата салтыңды аяла: салт-дәстүрлері туралы таным. Алматы: Ана тілі, 1998 – 159


7

Тұлға қалыптастырудағы халықтық педагогиканың негізгі факторлары.

1) Тұқымқуалаушылық, орта, тәрбие деген халықтық көзқарас.

2)Табиғат. Қарым-қатынас Тұрмыс. Балалар ортасының уақытша топтар, ұжымдар.

3) Халықтық ойындар, жарыстар.1

З. З.Ә Әбілова, К.М.Қалиева. Этнопедагогика.А-1999ж

4. Ә. Табылдиев.Халық тағылымы. А-1992

Ғаббасов С. Халық педагогикасының негіздері Алматы, 1995 ж.


8

Еңбек халық педагогикасының өзегі

1. Халықтық еңбек дәстүрлері және олардың педагогикалық мәні.

2. Еңбек дәстүрлі түрлерін үйрету.

3. Еңбек тәрбиесінің әдістері, түсіндіру, әрекет түрлерін көрсету, жаттығу өсиет, мадақтау, тиым т.б.1

З. З.Ә Әбілова, К.М.Қалиева. Этнопедагогика.А-1999ж

4. Ә. Табылдиев.Халық тағылымы. А-1992

Ғаббасов С. Халық педагогикасының негіздері Алматы, 1995 ж.


9

Болашақ мұғалімдерді этнопедагогика бойынша даярлау.

1.Этнопедагогикалық білімдерді мұғалімдік кәсіптік іс-әрекетіне қолдану, этнопедагогика бойынша сыныптан тыс жұмысты ұйымдастырудың түрлері. 

2.Қазақстанның жалпы білім беретін мектептеріне этнопедагогиканы енгізудің қазіргі жағдайы «Атамакен», «Елім-ай», «Жұлдыз», «Кәусар бұлақ», ұлттық бағдарламалары, олардың Қазақстан Республикасын орта және жалпы білім беретін мекемелердегі бағыттарды және қолданылуы.


1

С.Ғаппасов.Ізгілік әліппесі А-1991

З. З.Ә Әбілова, К.М.Қалиева. Этнопедагогика.А-1999ж

4. Ә. Табылдиев. Халық тағылымы. А-1992

Ғаббасов С. Халық педагогикасының негіздері Алматы, 1995 ж.


Барлығы

15

6. Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары

 1. Қазақ ауыз әдебиетінің этонпедагогикалық мәні.

 2. Қазақ салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарының тәрбиелік мәні.

 3. Қазақстандағы этнопедагогикалық ойлардың даму тарихы.

 4. ХХ – ғасырдағы этнопедагогикалық ойлардың дамып, қалыптасуы.

 5. Ұлттық тәрбиені сахна арқылы іске асыру жолдары.

 6. Қазақ халқының тілашар дәстүрі, оның мектептегі және отбасындағы тәрбие ісіне пайдаланудың әдістемелері.

 7. Шешендер. Шешендік дік сөздер. Олардың этнопедагогикалық мәні.

 8. Қазақ халқының әдептілік дәстүрлерінің тәрбиелік мәні, оларды өзара пайдалану жолдары.

 9. Қорқыт ата шығармаларының тәрбиелік мәні.

 10. Құлқожа Ахмет Яссауидың өсиет-өнегелері.

 11. Әлемнің Екінші ұстазы әл-Фарабидің этнопедагогикалық еңбектері.

 12. Жүсіп Баласағұнидың этнопедагогикалық ойлары.

 13. Ыбырай Алтынсарин – қазақтың тұңғыш педагогы.

 14. Ахмет Байтұрсыновтың этнопедагогикалық еңбектері.

 15. Мағжан Жұмабаевтың педагогикалық еңбектері.

 16. Жүсіпбек Аймауытовтың этнопедагогикалық еңбектері.

 17. Абай шығармаларының этнопедагогикалық мәні.

 18. Ғұлама жазушы Мұхтар Әуезоатың этнопедагогикалық еңбектері.

 19. Ұлы тәрбиеші Мұхаммед Хайдар Дулатидың тәлімдік ойлары.

 20. Халел Досмұхамедов, Нәзира Құлжанова, Төлеген Тәжібаев және соңғы педагогтардың этнопедагогикалық еңбектері.

 21. Ахмет Байтұрсынов,Міржақып Дулатов,Мағжан Жұмабаев,Жүсіпбек Аймауытовтың этнопедагогикалық еңбектері.

 22. Қазақ ауыз әдебиетінің этнопедагогикалық мәні.

 23. Қазақ салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарының тәрбиелік мәні.

 24. Қазақстандағы этнопедагогикалық ойлардың даму тарихы.

 25. ХХ – ғасырдағы этнопедагогикалық ойлардың дамып, қалыптасуы.

 26. Ұлттық тәрбиені сахна арқылы іске асыру жолдары.

 27. Қазақ халқының тілашар дәстүрі, оның мектептегі және отбасындағы тәрбие ісіне пайдаланудың әдістемелері.

 28. Батырлық жырларды сахналап, тәрбиеге пайдалану жолдары.

 29. Ғашықтық жырларды сахналап, тәрбиеге пайдалану жолдары.

 30. «Әдеп» сабағын мектептерде оқытудың тәрбиелік мәні.

 31. Қазақ халқының әдептілік дәстүрлерінің тәрбиелік мәні, оларды өзара пайдалану жолдары.

 32. Қорқыт ата шығармаларының тәрбиелік мәні.

 33. Құлқожа Ахмет Яссауидың өсиет-өнегелері.

 34. Әлемнің Екінші ұстазы әл-Фарабидің этнопедагогикалық еңбектері.

 35. Жүсіп Баласағұнидың этнопедагогикалық ойлары.

 36. Ыбырай Алтынсарин – қазақтың тұңғыш педагогы.

 37. Ахмет Байтұрсыновтың этнопедагогикалық еңбектері.

 38. Мағжан Жұмабаевтың педагогикалық еңбектері.

 39. Жүсіпбек Аймауытовтың этнопедагогикалық еңбектері.

 40. Абай шығармаларының этнопедагогикалық мәні.

 41. Ғұлама жазушы Мұхтар Әуезовтың этнопедагогикалық еңбектері.

 42. Ұлы тәрбиеші Мұхаммед Хайдар Дулатидың тәлімдік ойлары.

 43. Халел Досмұхамедов, Нәзира Құлжанова, Төлеген Тәжібаев және соңғы педагогтардың этнопедагогикалық еңбектері.

 44. Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытовтың этнопедагогикалық еңбектері.


7.Пәннің оқу-әдістемелік картасы
Кесте 3

Тақырып

Көрнекті құралдар, ТОҚ, плакаттар, мультимедиалық тақта

Өзіндік оқуға сұрақтар

Бақылау форма-сы

Лекциялық сабақ

Тәжірибелік сабақ

Лаб.

сабақ


Этнопедагогиканың методологиялық негіздері.


Этнопедагогика пәні: пәннің мақсаттары мен міндеттері.
Тест, кесте

Этнопедагогика қандай ғылым салаласынан бөлінген? Қандай салалармен байланысты?

Ауызша сұрау

Этнопедагогика және оның қалыптасуы мен дамуының тарихы.


Этнопедагогиканың этникалық компоненті.

Викторина, реферат

Этностар мәдениетін зерттейтін қоғамдық ғылымдар және олардың өзара байланысы

Ауызша сұрау

Тұлға қалыптастырудағы халықтық педагогиканың негізгі факторлары.

Халықтық тәрбие құралдары және олардың факторлары.

Тест

Қазіргі тәрбие құралдары мен ертеректе қолданылған тәрбие құралдарына қандай салыстырмалы талдау жасауға болады?

Ауызша сұрау

Халық идеалындағы «жетілген тұлға» және оны тәрбиелеудің тәжірибесі.

Этнопедагогика бойынша зерттеулерді талдау.

Тест

Тұлға қалыптасуына әсер ететін халықтық педагогикалық факторларды ата.

Ауызша сұрау

Халық педагогикасындағы балалар мен жастарды өмірге тәрбиелеу.

Қазақ этнопедагогикасы.

Тест

Адам өміріндегі халықтың тәрбиенің алатын маңызды рөлін анықтаңыз

Ауызша сұрау

Ақыл-ойды дамыту халық қамқорлығының бастауы.


Этномәдениет – этнопедагогика негізі ретінде.
Тест

Этникалық мәдениет дегеніміз не?


Ауызша сұрау

Еңбек халық педагогикасының өзегі.


Еңбек халық педагогикасының өзегі

Тест

Халықтық еңбек дәстүрлері және олардың педагогикалық мәні қандай?

Ауызша сұрау

Халық ұғымындағы адамгершілік тәрбиесі.


Тұлға қалыптастырудағы халықтық педагогиканың негізгі факторлары.
Тест

Қазақстанның жалпы білім беретін мектептеріне этнопедагогиканы енгізудің қазіргі жағдайы қандай?

Ауызша сұрау

Әсемдік халықтың идеалы.
Мультимедиалық тақта

Эстетикалық тәрбиені ұлттық педагогикамен ұштастырып мәнін түсіндір

Ауызша сұрау

Мектептегі этнопедагогикалық жұмыстардың мазмұны.


Болашақ мұғалімдерді этнопедагогика бойынша даярлау.

Викторина, реферат

Этнопедагогика бойынша сыныптан тыс жұмысты ұйымдастырудың түрлерін атаңыз

Ауызша сұрау


8.Оқу - әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы
Кесте 4

Оқулық, оқу - әдістемелік құрал аты

Экземпляр саны

Студент саны

Қамтамасыз ету пайызы

1

2

3

4

 1. З.Ә Әбілова,К.М.Қалиева. Этнопедагогика.А-1999ж

20 1. Б.Мұқанова, Р.Ильясова. Этнопедагогика. Оқу құралы. Астана. 2008ж.

30 1. Ә. Табылдиев.Халық тағылымы. А-1992

10 1. С.Ғаппасов.Ізгілік әліппесі А-1991

40 1. К.Б.Жарықбаев. Қазақтың тәлімдік ой-пікір антологиясы А-І994

5 1. Б.Адамбаев Шешендік сөздер А-1992

5 1. С.Қалиев. Қазақ этнопедагогикасының теориялык негіздері мен тарихы. А 1998

25 1. К.Б.Жарыкбаев,С.Қалиев Қазактың халық педагогикасының тарихы.А-І992

5 1. К.Ж.Қожахметов Халыктық педагогиканы зерттеудің кейбір ғылыми және теориялык мәселелері. А-1993

15
9. Әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер

 1. К.Б.Жарыкбаев,С.Қалиев Қазактың халық педагогикасының тарихы.А-І992

 2. К.Ж.Қожахметов Халыктық педагогиканы зерттеудің кейбір ғылыми және теориялык мәселелері. А-1993

 3. І.М.Әлімбаев Халық ғажап тәлімгер.А-1994

 4. С.Ұзақбаева. Тамыры терең тәрбие. А: 1995ж

 5. С.Ғаббасов. Халықтық педагогика. А.1991ж

 6. Б.Адамбаев. Қазақтың шешендік өнері. А:1984ж

 7. Бержанов К.Б., Мусин С.М., Педагогика тарихы – Алматы 1996

 8. Абай Құнанбаев. Шығармалары. 2 томдық. А:1968

 9. Абайдың қара сөздері.

 10. І.Абзелбекова М. Б.Момышұлы және патриоттық тәрбие. Ұлағатты тағылым.: 2009.

 11. Момышұлы Б. Ұшқан ұя. Повесть, әңгіме, нақылдар.А: 2003ж.

 12. Антология педагогической мысли Казахстана. //составители Жарыкбаев К.Б., С. Калиев. - Алматы, 1995.- 512с.

 13. Бережнова Л.Н., И.Л.Набок, В.И.Щеглов. Этнопедагогика. Москва, «Академия» 2007.– 240 с.

 14. Волков Г.Н. Этнопедагогика. - Чебоксары, 1974. (Москва, 2000)

 15. Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии:Эпохи и цивилизации. – М.,1993.

 16. Жарикбаев К.Б. Из истории развития педагогической мысли в дореволюционном Казахстане. - Алма-Ата, 1978.

 17. Жарикбаев К.Б. История казахской психологии. - Алматы, 1996.

 18. Жарикбаев К.Б., Калиев С. Национальные аспекты обучения и воспитания. - Алма-Ата, 1990.

 19. Измайлов А.Э. Народная педагогика: Педагогические воззрения народов Средней Азии и Казахстана. - М.. 1991.

 20. Калыбекова А. Теоретические и практические основы народной педагогики казахов. - Алматы, 2005.

 21. Кожахметова К.Ж. Казахская этнопедагогика: методология, теория, практика.- Алматы, 1998.

 22. Этнопедагогика народов Казахстана. - Алматы, 2001.

 23. Маргулан А.Х. Древние свидетельства культуры. - Алма-Ата, 1986.

 24. Узакбаева С.А., Муканова Е.Н. Казахская этнопедагогика. - Алматы, 1998.

 25. Этнопедагогика:С.Ж.Пірәлиев,Г.Т.Хайруллин,Д.Ә.Нұрғалиева,А.А.Бейсенбаева, Қ.Атемова, Г.С.Саудабаева, Б.Т.Махметова, Ғ.Ахатаева, Қ.Қ.Шалғынбаева, А.Д.Қайдарова, М.Б.Тленбаева, Г.К.Шолпанқұлова, М.М.Абсатова, Р.К.Төлеубекова, Е.Ө.Жұматаева. -Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ-ті, 2010. - 465 б.

 26. Әлемдік педагогикалық ой-сана. 10-томдық. 1-2 том.–Алматы, 2009.- 400 б.

 27. Қалиұлы С. Қазақ этнопедагогикасының теориялық негіздері мен тарихы. Алматы, «Білім» 2003. – 280 бет.

 28. Көшербаева А.Н., Шолпанқұлова Г.К., Тленбаева М.Б., Махметова Б.Т. Этнопедагогикалық білім негіздері. Оқу құралы. -Алматы, 2009. -131б.

Қосымша әдебиеттер:

 1. Концепция Этнокультурного Образования в Казахстане // казахстанская правда, август, 7. 1996

 2. Культурно-философский энциклопедический словарь /Сост. Т.Габитов, А.Кулсариева и др. – А: Раритет, 2007-416с.

 3. Магауова А.С. Этнопедагогика в система профессиональной подготовки учителя. -Семипалатинск, 2002.

 4. Материнская школа в этнокультурном образовании. - Алматы, 2002.

 5. Мустафина P.M. Представления, культы, обряды у казахов. - Алма-Ата, 1992.

 6. Мухамметбердиев О.Б. Национальное самосознание. - М., 1992.

 7. Назарбаев Н.Н. – 2030. Процветание, безопасность и благополучие народов Казахстана. Послание Народам Казахстана// Мысль – 1997. - №2-стр.3-11

 8. Народ - истинный воспитатель. - Алматы, 2000.

 9. Народные знания, фольклор, народное искусство. - М., 1991.

 10. Народы Казахстана. - Алматы, 2003.

 11. Наурызбай Ж.Ж. Этнокультурное образование. - Алматы, 1997.

 12. Нысанбаев А.Н. Философия взаимопонимания. Алматы, 2001, стр. 253

 13. Обычаи и традиции в развитии. - Алма-Ата, 1965.

 14. Пирлиев К. Народная педагогика и современность. - Ашхабад, 1983.

 15. Рудь Ю.А. Методологические и теоретические проблемы изучения народной педагогики. - М., 1980.

 16. Руководство по курсу этнопедагогики. /Сост. Жумаканова Р.А. - Алматы, 1994.

 17. Сегизбаев О.А. Казахская философия XV - начала ХХ века. - Алматы, 1996.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет