Пәндердің элективті каталогыбет8/8
Дата25.04.2016
өлшемі1.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Пререквизиттер: ТҚН, Экология және тұрақты даму, Экологиялық заң
постреквизиттер: техника және технология қауіпсіздігі, Инженерлік жүйе, топтар және жабдықтар, Өнеркәсіптік қауіпсіздік

Мақсат:
- өндiрiсте өнеркәсiптiк қауiпсiздiк және төтенше жағдайларды пайда болудың тәуекелiнiң бағасына үйренушi тәсiлдемелермен таныстыру;
- экологиялық қауiпсiздiктiң реттеуiнiң мемлекеттiк тетiктерi туралы ақпарат беру;
- зиян бағалап және өндiрiстегi техногендi қауiпсiздiктiң қамтымы үшiн нақты шешiмдердi қабылдап негiздей алдуға үйрету.
Мазмұн: Қауiпсiздiк жүйелiк талдау. Экологиялық қауiпсiздiктiң аспектiлерi әлеуметтiк-экономикалық. Техникалық жүйелердiң қауiпсiздiгi. Өнеркәсiптiк қауiпсiздiк және тәуекелдiң бағасына әдiсiн табар жолдар. Қауiпсiздiк ықтималдық модель. Техникалық нысанның тоқтаусыздығы. Тәуекелдiң теориясының негiзiнде қауiпсiздiктiң бағасы. Тәуекелдiң ұғымы. Тәуекелдiң өңдерiн жiктеу.

Білу керек:

Оқу тәртiбiн игеру нәтижесiнде үйренушi бiлiмнiң келесi нәтижелерi көрсетуi керек: Бiлу керек: техносферада қауiп-қатердiң негiзгi көздерi; -экологиялық қауiпсiздiктiң аспектiлерi әлеуметтiк-экономикалық;Істей алу керек:

- өнеркәсiптiк қауiпсiздiк және тәуекел тұжырымдама және талдау әдiстерi; техногендi қауiпсiздiктiң реттеуiнiң тетiктерi.Дағдысы болу керек:

- өндiрiстiк ортаның қауiпсiздiгiнiң бағасын өткiзу; зиян бағалансын, өндiрiстегi техногендi қауiпсiздiктiң қамтымы үшiн нақты шешiмдер қабылдап негiздей алды.13, 23

Уран өңдеуші өндірісінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

БП/ ТК

OBUP2309

2

1/0/1/2/2

6

 

Пререквизиттер: Физика, Химия, ОХТ, ТҚН

постреквизиттер: Негіздерін игереді, теориялық және практикалық білімдерге ие болады

Мақсат: Төтенше жағдайлардағы әрекеттерге студенттерiн үйрету. Қауiптi және зиянды өндiрiс факторлармен және жұмыстарды қауiпсiз жүргiзудiң ережелерiне таныстыру. Төтенше жағдайлардағы әрекеттерге студенттерiн үйрету. Қауiптi және зиянды өндiрiс факторлармен және жұмыстарды қауiпсiз жүргiзудiң ережелерiне таныстыру.
Мазмұн: Қауiпсiздiктiң әдiстемелiк негiздерi. Қауiптi өндiрiс. Қауiпсiздiктi қамтамасыз етудiң қағидат және әдiстерi. Зиянды және қауiптi өндiрiс факторлар және әсер олардыңды адамның организмына. Қауiп-қатердiң потенциалының мөлшерлеу және бағасы. Қауiпсiздiк басқару әдiсi және метрологиялық қамтамасыз ету. Адам факторы және өндiрiстiк орта. Адамның қауiптi әрекетi. Қауiпсiздiк жалпы талаптар. Бұрғылау және геофизикалық жұмыстар. Жер асты ұңғыма сiлтiсiздендiруiнiң өндiру кешенi.

Білу керек:

- негiзгi қағидаттар және қауiпсiздiктi қамтамасыз етудiң әдiстерiн атау;


- қауiптi және зиянды өндiрiс факторлар жiктеу;
Істей алу керек:

- қауiп-қатер бағалау;


- адамның қауiптi әрекеттерi алдын ала сақтандыру;
- қауiпсiздiк талабы бұрғылау жұмыстарда бiлсiн, өндiруге және қайта өңдейтiн кешен;

Дағдысы болу керек:

- өндiрiстiң ахуалы санитариялық-эпидемиологиялық бағалау;


- жұмыстарды қауiпсiз жүргiзудi ереже бiлу;
- тапсырмалар бойымен есептi құрау.

15, 25

Әскери токсикология және радиобиология

БП/ ТК

WTR4214

2

1/1/0/2/2

6

 

Пререквизиттер: Базалық орта білімі болуы қажет, ТҚН
постреквизиттер: Зиянды заттар және кәсіби ауруларды ескерту, ағзаға зиянды заттардың әсерін анықтау

Мақсат: Зәрлi және мүмкiндiк беретiн үшiн олардыңның қолдануы мүмкiн жағдайы зиянысыз сақтап қал жұмыс iстейтiн қауiптi заттардың әрекеттiң дұрыс анықтауы.
Мазмұн: УЗ-дың жұқтыру жiктеуi адамдар, шоғырландырумен жануар жұқтырулары, тығыздығы УЗ-дың саны немесе КӘУЗ, ауа райы, қорғаныс дәрежесi химия жағдайын бағаның әдiстемесi, негiзгi бастапқы мәлiметтер. Радиациялық жағдай химиялық iндеттенудiң ауқымдары, жұқтырудың ұзақтығы. Радиациялық жағдайды бағаның әдiстемесi. Радиоактивтi жұқтырудың деңгейлерiнiң болжауы үшiн бастапқы мәлiметтер. ядролық жарылысты уақыт (радиацияның авариялық жағдайы, деңгейлерi). Анықтау сәулеге түсiрудiң дозалары мүмкiн. Қорғаудың тәсiлдерi жұқтырудың мiнезi.
Жаттығуы: Анықтау түрiндегi, аспаптарды көмекпен жерде УЗ-дың шоғырландыруы.

Білу керек:

- жауынгерлiк УЗ-ды сияқты пайдаланатын улы заттарға анықтау беру;


Істей алу керек:

- УЗ-дың жiктеуiн беру;


- адамның организмына УЗ-дың түсуiн негiзгi жолдар;
- жауынгерлiк УЗ-дан қорғаудың тәсiлдерi;

Дағдысы болу керек:

- адамның организмына радиоактивтi сәуле шығарудың зиянды биологиялық әсерi және жануар;


- сәулеге түсiрудiң рұқсат етiлген дозасы; - енетiн радиацияданғы қорғаудың тәсiлдерi.

5,23

3.8.
Психологическая подготовка спасателей в экстримальных ситуациях
(4 кредита)

Экстремальдық жағдайларда адамның автономды өмір-сүру тәсілдері

БП/ ТК

SAWChES2224

2

1/0/1/2/2

5

 

Пререквизиті:_-_Жақсы_игерілген_орта_білімді_базасы_болуы;_-_Экологиялық_білімділігі_болуы_керек._постреквизиті'>Пререквизиті:
- Жақсы игерілген орта білімді базасы болуы;
- Экологиялық білімділігі болуы керек. постреквизиті:
психология, экология, химия, тіршілік қауіпсіздігінің негіздері, тіршілік қауіпсіздігінің негіздері, еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау

Мақсаты: студенттерге экстремалды жағдайларда адамның автономды өмір сүру тәсілдері денсаулық сақтау және экономиканың басқа салаларының барлық медициналық қызметкерлерін төтенше (ерекше) жағдайларда іс-әрекет жасауға үйретеді.

Мазмұны: Төтенше жағдайларда бірінші медициналық және дәрігрлікке дейінгі жәрдемді ұйымдастыру және оның көлемі. Төтенше жағдайларда санитарлық-гигиеналық және эпидемияға қарсы шаралар.Төтенше жағдайларда халықты, ауру адамдарды және катастрофалар медицинасы қызметінің қызметкерлерін қорғау Төтенше жағдайларда қорғаныстың негізгі қағидалары мен тәсілдері. Төтенше жағдайларда зақымданғандарға жедел медициналық жәрдем.Төтенше жағдайларда қорғаныстың негізгі қағидалары мен тәсілдерін оқып білу

Білу керек:

Эпидемиялық ошақтардың медициналық-тактикалық сипаттамасы мен төтенше жағдайларда халықтың медициналық қамсыздығын ұйымдастыруІстей алу керек:

-адамның өмір сүру ортасының қауіпсіздігі қызметінің міндеттері және ұйымдастыру қағидалары мен төтенше жағдайларда зардап шеккен халықты емдеу-көшіру қамсыздығын іске асыруды толығымен меңгереді.3,26

Төтенше жағдайлар кезіндегі қауіпсіздік психологиясы

БП/ ТК

PB4308

2

1/0/1/2/2

5

 

Пререквизиті:
- Жалпы психология, ТҚН
- саясаттардан хабардар және ТЖ табиғаттық, техногендік жағдайлармен хабардар болуы керек;
постреквизиті:
Төтенше жағдайлар кезіндегі қауіпсіздік психологиясы. психология, экология, химия, адам анатомиясы мен физиологиясының негіздері

Мақсаты: «Төтенше жағдай кезінде объектілердің тұрақтылығын жоғарылату» пәнінің мақсаты адамның қауіпсіздігі мен оларға қойылатын мақсатқа жету үшін мамандарды қалыптастыру. Табиғи және техногенді қауіпті төтенше жағдай кезінде объектілердің тұрақтылығы мен қауіптілік статикалық бағалауды үйрету. Өмір сүріп отырған ортадағы негативті әсері мен одан қорғану әдісін жасау.
Мазмұны: Қауіптіліктің шығу себептері мен салдары. Радияциялық қауіпті обьектілер. Қауіптілік мөлшерін бағалау. Химиялық қауіпті обьектілер. Жарылыс және өрт қауіпті обьектілер. Транспорттар. Гидротехникалық құрылыстар. Коммуналды шаруашылық обьектілер. Табиғи қауіптілік. Стихиялық көріністер. Табиғи қауіптіліктің жалпы заңдылығы. Зілзала, өрттер және су басу қауіптілігі.

Білу керек:

-қазіргі жағдайдағы қоғамның денсаулығы мен әлеуметтік хал-ахуалы.Істей алу керек:

- Қауіпсіздік және оны қамтамасыз етудің мәселесі. Қазіргі жағдайдағы төтенше жағдайлар кезіндегі адамдардың іс-әрекетіне әсері.Дағдысы болу керек:

- Кәсіби қызмет кезіндегі экстремальды жағдай мен төтенше жағдайларда іс-әрекет жасауға психологиялық дайын болуды үйреніп біледі.6,26

БІЛІКТІЛІК ШЕҢБЕРІНЕН ШЫҒАТЫН ТАҢДАУ БОЙЫНША МОДУЛЬДЕР

БШШТМ 1. Тілдік дайындық модулі (4 кредит)

Шет тілі часть ІІІ

ПП/ТК

 

3

0/0/3/3/3

 

 

Пререквизиттер: қазақ тілі, орыс тілі ,Шетел тілі I,

постреквизитер: формированию умение и навыков профессиональных достижении.

Мақсаты :қарым -қатынас жасаудың 4 түрін (оқу, жазу,сөйлеу және қолдана отырып,мамандардың кэсіби аясында шет тілін қолданумен анықталады, шет тілінде қарым катынас жасау

Мазмұны:Практикалық сабақ ағылшын тілін оқуды жалғастырушы топтарға қарастырылған, -онда төменд сұрақтар қаратырылады:ағылшын/неміс тілдерінің терминологиялық лексикасы. Тілдің ғылы стилінің морфологиясы. Тілдің ғылыми стилінің синтаксисі. Тезистер. Реферат

Білу керек:

-күнделікті кең тараған жағдаяттарда қарым-қатынас жасау үшін қажет лексико-грамматика материалдарды меңгеруІстей алу керек:

-тілдің және сөйлеу іс-әрекеттерінің әр түрін дамыту.13, 26

Мемлекттік тілде іс жүргізу

БП/ ТК

 

1

0/0/1/1/1

 

 

Пререквизитер: Қазақ тілі. Кәсіби қазақ тілі постреквизитер: Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу пәнін меңгеру үшін, қазіргі қазақ тілінің фонетика, орфография, орфоэпия заңдылықтары мен іс қағаздарының стильдік ерекшеліктерін меңгеру тиіс


Пәннің мақсаты:

- жиі кездесетін іс қағаздарын сауатты толтыра білу; - академиялық, арнаулы публицистикалық және басқа басылымдардан алынған мәтіндерді сыни көзқараспен оқи алу; - эссе, баяндама, іскери хат, мазмұндама, шығарманы сауатты жаза білу; -қазақ тілінің грамматикалық жүйесін меңгеру. Пәннің қысқаша мазмұны: - басқару-реттеу қызметіне қатысты құжаттар; -азаматтық қарым-қатынастарды реттейтін құжаттар; - басқару, ұйымдастыру, өкім шығару қызметіне қатысты құжаттар.Білу керек:

Мекемеде жүргізілетін іс қағаздарын қазақ тілінде сауатты толтырып, олардың стильдік ерекшелігін ескере отырып дұрыс құрастырып,Істей алу керек:

- құжаттардың барлық түрлерімен сауатты түрде жұмыс жүргізе алауы қажет.52, 53

БШШТМ 2. Университет ішкілік (2 кредит)

Акмеология, және және әлеуметтік жетістік негізі

БП/ ТК

 

2

1/0/1/2/2

 

 

Пререквизитер:
мамандыққа кіріспе, психология,философия,тулға психология , әлеуметтану,мәдениеттану
постреквизитер:
алдына қойған мақсаттарды шешу жолдарынды психологиялык білім алу және оларды пайдалы қолдануы

Мақсаты:Акмеология- алдына қойған мақсаттарды шешу жолдарынды психологиялык білім алу және оларды пайдалы қолдануы
Мазмұны:Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістік негізі психологиялык үлгі оқу бағдарламасы жоғарғы кәсіби білім беру жүйесіне арналған.
Акмеология оқу бағдарламасы осы ғылым туралы, оның теориясы мен методологиясы, психологиялык әдісі мен технологиясы, ерекшелігі мен тәжірибелік мақсатарды психологиялык шешу тәсілі туралы қажетті білімдерді ендірген.
Акмеология курсымен танысу барысында студенттер кәсіпке байланасты психологиялык білім, білік,дағдыны меңгереді.
Аакмеологияны оқытуда акмеологиялық білім жүйесін меңгеру, кең аукымды акмеологиялық, жеке, әлеуметтік мәселелер мен мақсаттарды, оның ішінде кәсіби іс-әрекеттің түрлі салалары бойынша шеше алу білігінен қалыптастырудан кұралады.
Тәжірибелік іс-әрекет үрдісінде пайдалануға кажет болатын акмеологиялық, жеке, әлеуметтік білім мен білік меңгерумен белгіленеді. Акмеологияның теоретиялық- методологиялық негізін, есейген түлғаның, оның прогрессивті даму үдерісіндегі заңдылығы мен өзгеру кезеңін, негізгі прогрессивті дамуға мүмкіндік беретін акмеологиялық жағдайлар мен факторлардың мәндік сипатын. акмеологиялық әдістер мен технологиялардың ғылыми мәнін білу

Білу керек:

-тәжірибелік іс-әрекет үрдісінде пайдалануға қажет болатын акмеологиялық,психологиялык жеке, әлеуметтік білім мен білік дағдыларын меңгерумен белгіленеді.


Істей алу керек:

- алдына қойған мақсаттарды шешу жолдарынды психологиялык білім алу және оларды пайдалы қолдануы


-гуманитар¬лық және қоғамдық ғылымдар жүйесіндегі акмеологияның орнын, акмеологиялық мәселелердің мәні мен мазмұнын және оның ғылымда жасалу жағдайын, тәжірибеде акмеологиялық білімнің пайдалану мүмкіндігі туралы түсініктерінің болуы;

Дағдысы болу керек:

- акмеологияның теоретиялық-методологиялық негізін, есейген тұлғаның, оның прогрессивті даму үдерісіндегі заңдылығы мен өзгеру кезеңін, негізгі прогрессивті дамуға мүмкіндік беретін акмеологиялық жағдайлар мен факторлардың мәндік сипатын, акмеологиялық әдістер мен технологиялардың ғылыми мәнін білу;


- акмеологиялық зерттеу дағдысы мен тәжірибелік мақсаттарды шешу тәсілін меңгеру;
- Кәсібі жетістіктерге жету жолдарына дағдыларды іс-әрекетте нақты пайдалана алады.

52, 53


«ТҚжәнеҚОҚ»кафедрасының меңгерушісі

Наукенова А.С.


Эдвайзер
Келісілді:


Бектуреева Г.У.


Тіркеу кеңсесінің жетекшісі


Байнеева П.Т.


Қазақстан Республикасы Энергетикалық министрлігі

Мұнай-газ кешеніндегі экологиялық реттеу, бақылау және

мемлекеттік инспекциялаукомитеті Оңтүстік Қазақстан облысы

бойынша экология департамент РММ басшы орынбасарыУтебаев Р.С.
ҚР ІІМ ТЖК Оңтүстік Қазақстан облысы Төтенше жағдай

департаментінің ӨСҚ полковнигі
Путейко А.М.

Каталог: ckfinder -> userfiles -> files -> katalog
files -> Халыќ денсаулыєы жјне денсаулыќ саќтау жїйесі туралы
files -> Мазмұны кіріспе
files -> Есеп комитеті қызметінің негізгі қорытындысы
files -> Сыртқы мемлекеттік қаржылық бақылау органдарының 2013 жылғы 1-тоқсандағы бақылау қызметінің негізгі қорытындысы
files -> Инструкция по эксплуатации Производитель : «Prestige Medical Ltd»
katalog -> Пәндердің элективті каталогы
katalog -> Ф. 02-10 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
katalog -> Ф 02-05 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет