Пәні бойынша «050117»- «Қазақ тілі мен әдебиеті», мамандығының 3 курс студенттерінің білімін бақылауға арналғанбет4/15
Дата25.04.2016
өлшемі2.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
Негізгі

1. Античная литература /под.ред А.А.Тахо-Годи.М., «Просвещение»,1986.

2. Геродот. «Тарих», «Қазақ әдебиеті» N10,6 наурыз1992

3. История зарубежной литертуры ХХ века.-М.,Просвещение,1991.

4. Зарубежной литертура ХІХ века.Романтизм.Критический реолизм. Хрестоматия.

Под.ред.Я.Засурского.М.,1979.

5. Тебегенов Т. Шетел әдебиеттері тарихы(оқу құралы)-А.,РБК,1996

6. Тебегенов Т. Әлем әдебиеті(ХІХ-ХХғасырлар).Бірінші кітап Хрестомтиялық оқу құралы.-А.:

«Арыс» баспасы,2004.-168 б.

7. Байрон Дж.Таңдамалы шығармлар.Бір томдық.Құраст

8. Шетел әдебиеті. ҮІІІ-Х кл. Оқушыларына арналған І-кітап.құраст.Ә.Бекбаев.А.,Мектеп,1972.-

284б.


9. Зарубежная литература средних веков /латинская,италянакая,английскя,чешская,польская,

сербская,болгарская литература/.Хрестоматия.2-е изб./Сост.Б.И.Пуришев,М.,

«Просвещение»,1975,с.399.

10. Құран хикялары.А., «Жалын»,1991, б.224 бет.

11. История всемирной литературы в 9 томах.Т.І,М., «Наука»,1983,с.305-515.

Қосымша

1. Тронский И.М. История античной литературы.М., «Высшая школа»,1988.

2. Сыма Цянь.Тарихи жазбалар. «Қазақ әдебиеті», N11,13 наурыз,1992

3. Марғұлан Ә.Ежелгі жыр-аңыздар.Алматы:жазушы,1985-368 б.

4. Гемор.Одиссея /Пер.с древнегреч.В.Жуковского/М., «Првда»,1984,с.320.

Үзіндісі «Әлем» альманағында.107-125 б.

5. Еврипид. Медея.Елена.Троя аурулары:Трагедиялар /орыс тілінен аударған Қ.Жұмалиев-

«Өнер»,1986-223 б.

6. Эсхил.бұғауланған Прометей /Ауд. Ә.Нілібаев/. «Жазушы»1970

7. Махабхарата. /Ауд. Ә.Нілібаев/. Үзіндісі:шантану балықшы қыз Сатьяватинге үйленеді.

Кітапта: «Әлем» Альманах:Өлеңдер,очерктер,әңгімелер.А., «Жазушы»,1991-496 б.

8. Вошинина А.М. Очерк истории древнеримского искуство,Л.,1947.

9. История римской литературы.под.ред. Н.Ф.Дератини.М.,1964.

10. Құран Кәрім.Қазақша мағына және түсінігі.Аударған:Халифа Алтай. Өңдеуші:Дәлелхан

Жаңаотай.Редакциялаған абдүррахим Алтай.-іжри1411,Міләди 1991 жылында

басылды.Медине,Мұнаура Сауд Арафия.

11. Құран/ауд. Ақселеу Сейдімбеков// «Әлем», Альманах Өлеңдер,очерктер,әңгімелер.А.,

«Жазушы»,1991, б.2374-241.

12. Белинский В.Г Робинзон Крузо.Полн.соб.соч., в 13-томах, т.ҮІ,М.,1953.

20. История зарубежной литературы ХҮІІ века-М., 1974.

21. Артомонов С.Д., Зарубежная литеретураи ХҮІІ-ХҮІІІ вв.-М., 1979

22. Шекспир Вильям.Сонеттер.Ауд.М.Мақатаев. А., Жазушы,1970-56 б.

23. Дефо Даниель.Робинзон Крузо.А. Жалын,1980.-172 б.Қ.Бекхожин.А.,1960.-416 б.

24. Бальзак Оноре де.Үзілген үміттер /Ауд.Ж.Ысмағұлов.-А,1988-688 б.

25. Гюго В.Тоқсан үшінші жыл. Роман.Ауд. Б.Қойшыбаев, А.Сұлтанов.-Астана:Аударма.2002.-272б

26. Диккенс Ч.Бастилия тұтқыны./Ауд.марғұланұлы Әлкей.Қызылорда.Қаз.басп.1932,-25 б. (мәтін

латын әріпімен жазылған)

27. Драйзер Т. «Америка трагедиясы» романы./Ауд. Т.Исмайлов.1970.

28. Лахути Ә. Шығыс саздары /Ауд.Т.Рахимов.-А.,Жазушы,1987.312 б.

29. Несин Әзиз.Ахиреттен келген хаттар/Ауд.О.Әбубәкіров.-А.,1965.-126 б.

30. Хикмет Назым.Таңдамалы/Ауд.Қ.Жұмағалив. –А.,1975-125б.

31. Тебегенов Т. Рабиндранат Тагор (өмірі мен поэзиясы)// қазақ және әлем

әдебиеті:мектепте,коледжде және ЖОО-да оқыту.2004.№4.Б.20-25.

37. Күмісбаев Ө.Абай және шығыс.-А.,ҚазМУ,-1995.-344б,

38. Уәлиханов Ш.Таңдамалы.2-бас,-А.,Жазушы,1985.-б.203-224.

Бірінші аралық бақылау
Тақырыптар

Апталар

реті

Ұпайлар

Бақылау

түрі

1

Ежелгі дәуірдегі (антикалық) әдебиет.


1 аптаКонсультация


тест2

Гомерлік эпос


1 апта

1

Реферат

3

Классикалық кезең

(5-6 ғасыр)

1 апта
Семинар

4

Софокл (б.д.д 406-496 ж.шамасы)1 апта

1

Ой – бөліс

5

Эврипид

(б.д.д. V ғ. ІІ жартысы)2 апта
Семинар

6

Аристофан (б.д.д. 385-445ж. шамасы)

2 апта

1

Коллоквиум

7

Классикалық кезең өкілдері

2 апта
Семинар

тест


8

Эллинистикалық кезең


2 апта

1

Коллоквиум

9

Рим әдебиетінің ежелгі дәуірі (б.з.д.43-106)

3 апта
Семинар

10

М.Т.Цициронның шешендік өнер жайлы жазған шығармалары

1.Цицерон Марк Тулий шешендік сөз өнерінің теоретигі.

2. Шешендік өнердің атасы – Марк Тулий.

3.Цицерон Марк Тулийдың саяси идеясы.3 апта

1

Реферат

тест11

Ежелгі дүниенің классикалық әдебиеті

1. Ежелгі Қытай әдебиеті

2. Конфуций (479 - 551) адамды сүю гуманизімінің өкілдері


3 апта
Сұрақ- жауап

12

Үнді әдебиетінің ұлы дастаны

1.Үндінің классикалық эпосы – ,

«Рамаян»

2. «Рамаян» дастанындағы

мифологиялық дастандар


3 апта

1

Глоссарий

13

Ежелгі Үнді әдебиеті

«Махабхарата»

1. «Махабхарата» дастаны үнді халқының көп ғасырлық жемісі

2.«Махабхарата» - моральдық, саяси, өмір мазмұнының энциклопедиясы.4 апта
Семинар

тест14

Қасиетті кітап

1. «Кіші Авеста - қысқаша дұғалық жинағы».

2. Авестаның поэтикасынның ведалық поэзиясына және иран және иран фольклорына тән жақындықты танытуы.


4 апта

1

Тест

15

Ежелгі иран әдебиеті

1.Қасиетті кітап «Авеста» - ежелгі иран жазба ескерткіштерінің озық үлгісі.

2.Заратуштра есіміне қатысты

бақсылық арбау, әнұрандар, шешендік өнер дәстүрлерінің қалыптасуы4 апта
Семинар

тест16

Классикалық үнді әдебиеті

1.Калидастың өмірі, тұрмысы туралы аңыздар, шындық мазмұны.

2.Калидастың «Шакунтала» драмасы.


4 апта

1

Глоссарий

17

Ежелгі арабтардың сөз өнері

1 Ежелгі ауызша араб поэзиясы

2. Ежелгі арабтардың сөз өнері (6-7 ғасыр ортасы)

3. „Құран” - араб әдебиетінің классикалық ұлы ескерткіші5 апта
Семинар

тест18

Андалусиядағы араб әдебиеті

(8-15 ғасыр аралығы)

1. ХІІІ – ХV ғ/ғы араб әдебиеті.

2. «Мың бір түн» - араб, үнді, парсы түркі халықтарының әр ғасырда туған ертегілерінің жиынтығы.5 апта

1

Реферат

19

Қайта өрлеу дәуірінің әдебиеті

1.Қайта өрлеу мәдениетінің көп құрамдылығы және қайшылықты жақтары.

2. Діни театрдың дамуындағы негізгі кезеңдер.


5 апта
Семинар

20

Орта ғасырлық Еуропа әдебиеті

1.Скандинавтық эпос және лирикалық поэзия.

2. Скандинавия әдебиеті.


5 апта

1

Реферат

21

Итальян әдебиеті

1.Джовани Боккачо өмірі мен шығармашылығы.

2. Боккачоның итальян және европалық новеллистикаға әсері.


6 апта
Тест

22

Неміс әдебиеті


1.Қайта өрлеу дәуіріндегі неміс әдебиетін дәуірлеу.

2. ХV-ХVІ неміс гуманистерінің риторикалық мәдениеті.6 апта

1

Реферат

23

Француз әдебиеті

1.Ф.Рабленің өмірі мен шығармашылығы.

2. «Гаргантюа мен Пантагрюэль» романының әдеби негізі.


6 апта
Семинар

24

Қытай әдебиеті

1.ХІY - XYIII ғ.ғ. тарихи тақырыптағы прозалық шығармалар

2.ХІХғ. аяғы мен ХХғ.басындағы револяциялық әдебиеттің өрістеуі


6 апта

1

Коллоквиум

25

Испан әдебиеті

1. Испаниядағы әдеби дамуды дәуірлеу.

2. М.Сервантес тің өмірі мен

шығармашылығы.

3. М.Сервантестің әлем әдебиетіне танымал «Дон Кихот» романы, оның пародиялық астары.


7 апта
Семинар

тест26

Ағылшын әдебиеті

1.Қайта өрлеу дәуіріндегі ағылшын әдебиетін дәуірлеу.

2. В.Шекспир (1564-1616)өмір жолы.


7 апта

1

Тест

27

Ағылшын әдебиетінің ұлы өкілі В.Шекспир шығармашылығы.

1.Шекспир өлеңдері, сонеттері.

2.Шекспир пьесалары мен трагедиялары.


7 апта
Семинар

28

ХVІІғ. француз әдебиеті

1.Ж.Б.Мольер өмірі мен шығармашылығы

2.Мольер комедияларындағы пәлсапалық мәселелер


7 апта

2

Дөңгелек үстел

тест


ОБСӨЖ 15 балл


Каталог: CDO -> OBSOJ
OBSOJ -> Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> 1 обсөж тақырып: Әдеби тілдің жалпыхалықтық тілмен арақатынасы
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Áiëiì æ¸íå ¹ûëûì ìèíèñòðëiãi “Ñûðäàðèÿ” óíèâåðñèòåòi
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
OBSOJ -> «Мәдениеттану» пәнінен СӨЖ сабақтарының
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет