Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағыжүктеу 204.56 Kb.
Дата03.04.2016
өлшемі204.56 Kb.
: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Тарих және құқық факультеті
Философия және мәдениеттану кафедрасы
5В020400-Мәдениеттану мамандық студенттеріне арналған

«Қазақ қоғамының мәдениеті және әлеуметтік-саяси ойы»


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

ПавлодарПәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

ТжҚ факультеттің деканы

___________ Ақышев А.А.

(қолы)


20__ж. «___»____________

Құрастырушы: ___________т.ғ.к., доцент Жапекова Г.К.


Философия және мәдениеттану кафедрасы

5В020400-Мәдениеттану мамандығының күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған

«Қазақ қоғамының мәдениеті және әлеуметтік-саяси ойы» пәні бойынша

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.
20__ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.
Кафедра меңгерушісі______________ Ахметова Г.Ғ. 20 ж. «____» ________
Факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған _________ 20__ж. «_____»____________№____ хаттама
ОӘК төрағасы ________________ Батталов К.К. 20___ж. «_____»___________

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Жапекова Гульфайрус Кабдуловна – философия және мәдениеттану кафедрасының аға оқытушысы.

Кафедра №519 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 1153

2 Пән туралы мәліметтер

«Қазақ қоғамының мәдениеті және әлеуметтік-саяси ойы» – «Мәдениеттану» мамандығының студенттерінің тарихи ретроспективада Қазақстандағы саяси ой мәдениетінің қалыптасуы бойынша басты мәселелері туралы білімдерін кеңейту үшін бағытталған таңдау бойынша компоненттің базалық пәні.3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлы-ғы

Дәріс

практи-ка

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СРСП

4

3

135

30

15

-

-

-

90

45

Емт.

Бар-лығы

3

135

30

15


90

45

4 Пәннің мақсаты және міндеттері

Пәннің мақсаты – қазақтардың саяси ойының тарихын және құндылық-мәндік мазмұнын ашу, бай мұрамызды көрсету, халықтың мәдени дамуының заңдылықтарын және тенденцияларын, мәдени трансформациялардың мәнін анықтау.

Пәннің міндеттері:

- мәдениет саласы шін негізгі болып табылатын әлеуметтік-экономикалық және саяси үрдістерді талдау;

- мәдениетті ғылыми талдаудың теоретикалық және эмпирикалық әдістері мен түсіну жолдарын өзгеріп отыратын қоғаммен байланысты болатын қоғамдық құбылыс ретінде қарастыру;

- мәдениеттің негізгі концепцияларымен және қоғамның әлеуметтік-мәдени талдау және оған әртүрлі бағытта практикалық түрде әсер ету саласында оның қосымшалармен таныстыру;

- қоғамда мәдениеттің құндылық-нормативті, құрылымдық-типологиялық және институционалдық ұйымдасудың негізгі ұстанымдарын және критерийлерін анықтау;

- отаршылдық дәуірінде мәдени мұраны сипаттау, европалық білім беру жүйесі мен отаршылдық саясатының ықпалында болған дүниетанымның өзгеруімен байланысты болған рухани-мәдени үрдістердің қайшылықтары мен тенденцияларын, қазақ ағартушылығының мәнін, шығыс-батыс өркениеттік диалог пен синтездің мәселелерін анықтау.

Пәнді игеру нәтижесінде студент білуі керек:

- мәдениеттің негізгі параметрлерін және инновациялық құбылыстардың ерекшеліктері;

- қазақтың ұлттық мәдениетінің мәнін және ерекшелігінің, мәдени эволюция заңдарын;

Пәнді зерделеу нәтижесінде студент істей білуі керек:

- өз бетінше және объектиті ойлау, қазақтардың мәдениетінде, дәстүрлі қоғамның дамуында әлеуметтік-саяси ойдың рөлі мен мәнін бағалау;

- басқа пәндерді игеру үшін осы пән бойынша алынған базалық білімдерді пайдалану;- білімді және эрудицияны кеңейту үшін алынған білімдерді қолдану;

- дұрыс өз пікірін, өз сөзін құрастыру

5. Пререквизиттер: Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: Қазақстан тарихы, Саясаттану, Философия.

6. Постреквизиттер: Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар келесі пәндерді меңгеруі үшін қажет: Қазақ мәдениетінің тарихы, Қазақ халқының дәстүрлі рухани мәдениеті, Мәдениет философиясы мен теориясы.7 пәннің мазмұны


р/с

Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

дәрістер

практи-калық (сем)

Зертха-налық

студия-лық

жеке

СӨЖ

1

Кіріспе

2

1

-

-

-

10

2

Қазақ ойының тарихы

4

2

-

-

-

10

3

Жаңа заманның қазақ мәдениетінің рухани-идеологиялық негіздері

4

2

-

-

-

10

4

Қазақ ағартушылығы және ұлттық интеллегенцияның мұрасында рухани жаңғырудың мәселелері

4

2

-

-

-

12

5

Қазақ ағартушылығының мазмұны

4

2

-

-

-

12

6

Абай дәуірі және оның идеялық-өнегелік ізденістері

4

2

-

-

-

12

7

ХІХ-ХХ ғғ. ширегінде қазақ интеллектуалдық элитаның мұрасы

4

2

-

-

-

12

8

XX ғасырда қазақ халқының рухани жаңғыруы

4

2

-

-

-

12

БАРЛЫҒЫ:

30

15

-

-

-

90


8 Курстың қысқаша сипаттамасы

«Қазақ қоғамының мәдениеті және әлеуметтік-саяси ойы» - Курсты жасау және оқыту ең алдымен гуманизациялау, пәнаралық интеграциялау бағытында білім беру жүйесін жетілдірудің, жалпы тарихи контекстінде ұлттық мәдениетінің мәселелерін тереңдеп зерттеудің қажеттіліктерімен себептелінген.
9 КУрс КОМПОНЕНТТЕРІ

Пән тақырыптарының мазмұны

Тақырып I. Кіріспе

«Қазақ қоғамының мәдениеті және әлеуметтік-саяси ойы» атты курсы ХІХ ғ.-дан бастап ХХ ғ. басына дейінгі кезеңді қамтиды. Көптеген ғасырлар бойы әрбір халықтың мәдениеті ішкі логикаға сәйкес және сыртқы импульстердің әсеріне байланысты дамиды және байытылады. Мәдениеттер мен өркениеттердің өзара ықпал етудің, синтез бен синкретизм құбылыстарының факторын бағаламау дұрыс емес. Мәдени эволюцияның қозғалмалы бөлігі – дүниетанымның қарқыны. Өзгеру үрдісі бір мәдени жүйеден екінші жүйеге өту - өте күрделі және жоғарғы деңгейлі болып табылады.


Тақырып 2 Қазақ ойының тарихы

Қазақ дәстүрінің мазмұны (тарихи-мәдениеттанулық талдау)

Көп қырлы қазақ шаруашылығының өмірлік мәнді құндылықтары. Рухани құндылықтардың артық болуы. Халық философиясы. Қазақ мәдениетінің универсализмі мен интеллектуалдығы. Генеалогиялық дәстүрлер, аңыздар және шежірелер. Ханды тағайындау рәсімі. Ұлттық мейрамдарының рухани-рәсімдік, эстетикалық, коммуникативтік функциялары. Қазақтардың космогониялық және экологиялық білімдері. Дәстүрлі қазақ қоғамында діннің және ағартушылықтың ерекшеліктері.

XVIII ғ. Қазақстанның мәдениеті. Ағартушылықтың дамуы. Қазақстан территориясында Орта Азия мен Шығыс Түркістанмен сауда орталықтарының орналасуы.Тақырып 3 Жаңа заманның қазақ мәдениетінің рухани-идеологиялық негіздері

Хандық билікті жою. Губайдулла Уалиханов. Кенесары Қасымұлы бастаған 1837-1847 жылдардығ көтеріліс. ХІХ ғ. 50-шы жылдарда ұлт-азаттық күрес.

Дәстүрлі дін мен мәдениеттің дағдарысы. Дәстүрлі білім беру мен діннің дамуында болған қайшылықтар. Қазақ дәстүрінің жойылуы идеялық және рухани бастаулардың әлсізденуіне байланысты жүйе ретінде. ХІХ ғ. дәстүрлі білім берудің жағдайы.

Отаршыл тәуелді Қазақстанда Ресейдің мәдени саясатының мақсат ыжәне мазмұны.

Қазақ-орыс қатынастардың бастаулары. Екі халықтардың менталитетінің жалпы «евразиялық» тамырлары. «Келімсектердің» ағартушылығының саласында ресей үкіметінің реформалары. Ғылымның дамуы. Орыс әдебиетінің демократиялық идеялары, рухани мәні.

ХІХ ғ. екінші жартысында келімсіктер арасында білім беру саясатының отаршылдық идеялары мен реакцияшылдықты күшейту. Алдыңғы ұлттық интеллегенцияның қалыптасуы. Сыни дүниетаным, дәстүрлі және заманауи өркениеттерді біріктіруге деген талпыныс.


Тақырып 4 Қазақ ағартушылығы және ұлттық интеллегенцияның мұрасында рухани жаңғырудың мәселелері

Қазақ ағартушылығының рухани және әлеуметтік қайнар көздері. Қазақстандағы мұсылмандық-түрік джадидзмнің ұлттық нұсқасы. Ұлы Абай және «Алаш» интеллектуалдық қозғалысы. Түркияның, Мысырдың, Қырымның және Жайық-Орал аймағының рухани орталықтарының рөлі.


Тақырып 5 Қазақ ағартушылығының мазмұны

Демократиялық бағыттың алғашқы ғалымдары, реформаторлар-ағартушылар. Ш.Уәлиханов – жаңа қазақ мәдениетінің көрнекті өкілі, ғалым-шығыстанушы. Ы.Алтынсариннің көзқарастары. Ағартушылық қызметі. Мұса Шорманов шығыс-батыс синтезді философияға негізделген алғашқы қазақ өкілдерінің бірі ретінде. Жәңгір хан - реформатор. 1841 ж. Бөкей Ордасында алғашқы мұсылман-нвропалық мектептің ашылуы. Басқа қарқынды бастаулар, мәдениетке Жәңгір мен оның ұрпағының қосқан үлестері.


Тақырып 6 Абай дәуірі және оның идеялық-өнегелік ізденістері

Абай және қазақ халқының рухани мұрасы. Қазіргі заманда абайтану мәселелері. Абайдың дәуірі және идеялық-өнегелік ізденістері. Абай Құнанбаевтың дүниетанымның қайнар көздері. Жаңа ағартушы қазақтың үлгісі («жауанмард» атты ежелгі ұлттық-сопылық концепцияны шығармашылық қайта қарастыру негізінде). Абай өлеңдері. «Ғаклия».


Тақырып 7 ХІХ-ХХ ғғ. ширегінде қазақ интеллектуалдық элитаның мұрасы

Ұлттық интеллегенцияның қалыптасу жолдары, оның дүниетанымы және үлгілері. ХХ ғ. басында Қазақстанда ағартушылықтың ары-қарайғы ағартушылығы. Қазақ демократтардың саяси ұстанымы. А.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов басқарған қазақ либеральды-демократиялық интеллегенциясы. «Алаш» бағдарламасының мәдени-ағартушылық бөлігі. реовлюциялық-демократиялық интеллегенция - Т. Рысқұлов, Т. Бокин, А. Майкотов, С. Сейфуллин С. Мендешев, Б. Атшюв. А. Жангильдин.

ХІХ-ХХ ғ. басында тәуелсіз Қазақстанда рухани жаңғырудың қазіргі заманғы үрдістері үшін қазақ және шығыс ойшылдары мен интеллегенттерінің ойларының өзектілігі. Жаңа қазақ элита өкілдерінің көркем және ғылыми мұрасы.
Тақырып 8 XX ғасырда қазақ халқының рухани жаңғыруы

Баспасөз беттерінде тіл, мәдениет, дін және ұлттық бірлік бойынша мәселелер. Ұлттық баспасөз дәуірі. Қазақ әйелінің алатын орны, ағартушылықтың, ұлттық сана-сезімнің мәселелері. Халықтың ұлттық сана-сезімнің қалыптасуы.


Тәжірибе сабақтар тақырыптарының тізімі

Тақырып 1. Кіріспе

 1. Мәдениеттер мен өркениеттердің өзара ықпал етудің, синтез бен синкретизм құбылыстарының факторы

 2. Мәдени эволюцияның қозғалмалы бөлігі – дүниетанымның қарқыны.

3. Өзгеру үрдісі бір мәдени жүйеден екінші жүйеге өту - өте күрделі және жоғарғы деңгейлі болып табылады.

Тақырып 2 Қазақ ойының тарихы

 1. Қазақ дәстүрінің мазмұны (тарихи-мәдениеттанулық талдау)

 2. Қазақ қоғамының өмірлік құндылықтары.

 3. Аристократиялық және батырлық дәстүрлері.

 4. Көшпенділердің халық философиясы.

 5. Қазақ мәдениетінің универсализмі мен интеллектуалдығы.

 6. Ұлттық батырлар мен ойшылдарды қадірлеу, ру байланыстарда аруақтарды білу.

 7. Генеалогиялық дәстүрлер, аңыздар және шежірелер.

 8. Дәстүрлі қазақ қоғамында діннің және ағартушылықтың ерекшеліктері.Тақырып 3 Жаңа заманның қазақ мәдениетінің рухани-идеологиялық негіздері

 1. Дәстүрлі дін мен мәдениеттің дағдарысы.

 2. Отаршыл тәуелді Қазақстанда Ресейдің мәдени саясатының мақсаты және мазмұны

 3. Қазақ-орыс қатынастардың бастаулары.

 4. Хандық билікті жою. Губайдулла Уалиханов.

 5. Кенесары Қасымұлы бастаған 1837-1847 жылдардағы көтеріліс.

 6. ХІХ ғ. 50-шы жылдарда ұлт-азаттық күрес.

 7. ХІХ ғ. 60-70 жж. ұлт-азаттық күрес.

 8. «Келімсектердің» ағартушылығының саласында ресей үкіметінің реформалары.

 9. Ғылымның дамуы. Орыс әдебиетінің демократиялық идеялары, рухани мәні.

 10. Баспасөздің дамуы.

 11. Алдыңғы ұлттық интеллегенцияның қалыптасуы.Тақырып 4 Қазақ ағартушылығы және ұлттық интеллегенцияның мұрасында рухани жаңғырудың мәселелері

 1. 1822 және 1824 жж жарлықты қабылдау. Экономикалық, әлеуметтік-саяси зардаптары.

 2. ХІХ ғ. 60-шы жалдардағы реформалар.

 3. Шығыс ағартушылықтың мәні (джадидизм).

 4. «Алаш» қозғалысы. «Алаш» бағдарламаның мәдени-ағартушылық бөлігі

 5. Мұсылмандық реформашылдықтың көрнекті өкілдері.

Тақырып 5 Қазақ ағартушылығының мазмұны 1. Демократиялық бағыттың алғашқы ғалымдары, реформаторлар-ағартушылар.

 2. Ш.Уәлиханов – жаңа қазақ мәдениетінің көрнекті өкілі, ғалым-шығыстанушы.

 3. Ы.Алтынсариннің көзқарастары. Ағартушылық қызметі.

 4. Мұса Шорманов шығыс-батыс синтезді философияға негізделген алғашқы қазақ өкілдерінің бірі ретінде.

 5. Жәңгір хан - реформатор. 1841 ж. Бөкей Ордасында алғашқы мұсылман-европалық мектептің ашылуы. Басқа қарқынды бастаулар, мәдениетке Жәңгір мен оның ұрпағының қосқан үлестері.


Тақырып 6 Абай дәуірі және оның идеялық-өнегелік ізденістері

 1. Абай және қазақ халқының рухани мұрасы.

 2. Қазіргі заманда абайтану мәселелері.

 3. Абай Құнанбаевтың дүниетанымның қайнар көздері.

 4. Абай өлеңдері. «Ғаклия».

 5. Жаңа ағартушы қазақтың үлгісі («жауанмард» атты ежелгі ұлттық-сопылық концепцияны шығармашылық қайта қарастыру негізінде).


Тақырып 7 ХІХ-ХХ ғғ. ширегінде қазақ интеллектуалдық элитаның мұрасы

 1. Ұлттық интеллегенцияның қалыптасу жолдары, оның дүниетанымы және үлгілері.

 2. А.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов басқарған қазақ либеральды-демократиялық интеллегенциясы.

 3. «Алаш» бағдарламасының мәдени-ағартушылық бөлігі.

 4. Революциялық-демократиялық интеллегенция - Т. Рысқұлов, Т. Бокин, А. Майкотов, С. Сейфуллин С. Мендешев, Б. Атшюв. А. Жангильдин.

 5. Жаңа қазақ элита өкілдерінің көркем және ғылыми мұрасы.Тақырып 8 XX ғасырда қазақ халқының рухани жаңғыруы

 1. Баспасөз беттерінде тіл, мәдениет, дін және ұлттық бірлік бойынша мәселелер.

 2. Ұлттық баспасөз дәуірі.

 3. Қазақ әйелінің алатын орны, ағартушылықтың, ұлттық сана-сезімнің мәселелері.

 4. Халықтың ұлттық сана-сезімнің қалыптасуы.


Студенттің өздік жұмысының мазмұны

СӨЖ түрлерінің тізіміОӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындық

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысуы

18

2

Тәжірибе сабақтарына дайындық, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысуы

36

3

Аудиториялық сабақтың мазмұны кірмеген материалдарды меңгеру

конспектер

Коллоквиум

27

4

Бақылау шараларына дайындық.
1 МБ, 2 МБ, коллоквиум, тестілеу

9

Барлығы:

90

Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі

 1. Батырлық эпос. Лирикалық эпос [1, 5, 6];

 2. Қазақ халқының интеллектуалдық элитасы (XIX-XX ғғ) [3, 4, 6];

 3. Қазақ қоғамында биліктің дәстүрлі қоғамдық-саяси жүйесінің ерекшеліктері [1, 2];

 4. Орыс отаршыл биліктің орналасуына қарсы қазақтардың ұлт-азаттық күресі кезеңінде қазақ элитаның қоғамдық-саяси қызметі [1, 3];

 5. Орта жүзде ХІХ ғ. бірінші жартысындағы қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалыстары [1, 2]

6. Қазақстан Республикасының тұрақты дамуының тенденциялары мен перспективаларға шолу. [1, 6]

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі


Негізгі

 1. Қойгелдиев М.Қ. Ұлттық саяси элита. – Алматы: Жалын. – 2007. - 136 б.

 2. Абжанов Х. «Қазақстан тарих, тіл, ұлт», 2007.

 3. Әнес, Ғ. Алаш. Алашорда: энциклопедия. - Алматы: Арыс. Алаш.-2009.-544 с.

 4. Нұрпейiс, К. Тарихи тұлғалар. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы.-2007.-375 с.

Қосымша


 1. Артықбаев Ж.О. Қазақстан тарихы: Оқулық – хрестоматия.-Астана, 2007.

 2. Копеев М.Ж. Абылай хан // «Абылай хан» жинағы /Құраст. Дәуітов С.-Алматы: Жазушы, 2008-318 б.


Курс Саясаты
Әрбір студент сабақтың барлық түріне қатысуға міндетті, топтың тақырыпты таллқылауында белсенділік танытып, өз курстарыныңыздық қалыпты жұмыс істеуіне кедергі келтіреді. Сабақта өзін-өзі устаудың алгиақтығына шара қолданылыды, типті аудиториядан қуылғанға шейін. Мен сіздерден мына талаптардың орындалуын талап етемін: сабақ барысында ұялы телефондар сөндірілсін, аудиторияға сырт киімен кірмеу, университеттің ішкі ережесін бұзбау.

Сабақтың жібергендерге мен мынадай айыптық санкция белгілеймін; белгісіз себептермен дәріс, тәжірибе сабақтарына қатысқапағандардан 1 балл алынып тасталынады.

Дәріс сабақтарын қатысу-1, тәжірибелік сабақтарға-1. үй тапсырмасын орындағаны үшін максималдық балл саны-1, себепсіз сабақтарға қатыспағаны үшін -0 балл. тәжірибелік сабаққа толық ауызша жауап -2 б.

Өздік жұмыстардың орындауы және орындалмауы жағадйында 1 рейтингте -1-8 аптада- 7,5 балл, 2 рейтингте 9-14 аптада 8,5 балл 15 аптада 9 балл, орындалмаған жағдайда «0» балл.

Әрбір сабаққа дайындық міндетті, берілген тапсырма толығымен оқылуға тиіс.

Сіздің дайындығыңыз тәжірибе сабағы барысында сұрақ беру мен тест тапсырмаларын арқылы пәннің әрбір аяқталған тарауы барысында тексеріледі.

Егер сіз бақылау шаралары уақытында белгілі себептермен қатыса алмасаңыз, сізге келесі сабақтың барысында қайта өтуіңізге мүмкіндік беріледі, басқаша жағдайда сіз «0» баллға ие баласыз.

Семестр барысы 2 мәрелік бақылаудан тұраып тест түрінде өтеді. Тест бақылауы пәннің өтілген тараулары материадарынан беріледі.

Семестрдің аяғында емтихан тапсырылады. Емтихан біріктірілген түрде өтеді, яғни тестілеу (25 тест сұрақтары) + жазбаша (1 билет 2 сұрақтан).
Өтпелі үлгерімдер мен қорытынды бақылау түрлері бойынша сапа бөлігін бөлу

Университеттің Ғылыми кеңесінің бектіу бойынша бақылау түрлері мен өтпелі үлгерімдері бойынша келесі кестеде (1) берілген сапалық бөлу ұсынылған.Кесте. 1. Өтпелі үлгерімдер мен бақылау түрлері бойынша сапалық бөлу

Қорытынды бақылау түрі

Бақылау түрі

Сапалық бөлігі

Емтихан

Сынақ

0,4

Өтпелі үлгерім қорытындысы

0,6


Қорытынды рейтинг пән бойынша балл бойынша төмендегі формула бойынша есептелінеді Қ= (Р1+Р2/2)* ВДту + е*ВДэ

Мұнда Р1, Р2, Е – с бірінші, екінші рейтинг қоры тындысы және емтихан бойынша алынған баллға сәйкес, 100 баллдық шкаламен анықталады.

Қорытынды пәннің рейтингі балл бойынша (Қ), 2 кестеге сәйкес сандық эквивалетке алмастырылады, әріптік немесе дәстүрлі бағаға және сонымен қатар оқушылардың жетістіктерінің «Рейтинг ведососына» енгізіледі.

Өтпелі үлгерімдердің қорытынды баллы әр семестрдің жартысында (Р1, Р2) жинаған баллдарының қосындысынан тұрады, бұған студенттің сабаққа дайындық, топтағы сабаққа белсенді қатысуы, бақылау жұмыстарынан, өздік жұмыстарды уақытында тапсыру, аралық бақылау, сабаққа қатысуы жатады.. Қосымша 2 Студенттердің білімін бағалау

Қорытынды баға балл бойынша(Қ)

Баллдардың сандық эквиваленті (С)

Әріптік баға жүйесі (Б)

Дәстүрлі жүйедегі баға(Д)

Емтихан, диф. сынақ

Сынақ

95-100

4

А

Өте жақсы

Сынақ

90-94

3,67

А-

85-89

3,33

В+

Жақсы

80-84

3,0

В

75-79

2,67

В-

70-74

2,33

С+

Қанағаттарлық

65-69

2,0

С

60-64

1,67

С-

55-59

1,33

D+

50-54

1,0

D

0-49

0

F

Қанағаттарлық емес

Сынақ емес
©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет