ПӘнінен оқУ-Әдістемелік кешені өлшемдердің жалпы теориясы


Өзін тексеру үшін арналған сұрақтарбет9/10
Дата17.04.2016
өлшемі1.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Өзін тексеру үшін арналған сұрақтар

1) Келесі нәтижелерді жуықтап жазыңыз:1234,50 мм;

8765,50 кг;

43210,500 с;

1234,51 мм;

8765,49 кг;

43211,500 с.

Жуықтап бутін санға келтіріңіз.

2) Қателік мәнін жуықтау ережесін қолданып және келесі өлшеу нәтижелерін жазыңыз:;

;

;

;

3) Өлшеу тізбегінде тоқтың жүктеме шамасы Ом. М906 типті микроамперметр қосылған дәлдік классы 1,0 өлшеу шегі мкА және ішкі кедергісі Ом. Аспаптың шартты дәлдік классының қателігі және әдістемелік қателікті салыстыру, анықтау, егер э.қ.к.қөрек көзі а Е = 22 мВ, ал ішкі кедергісі Ом.

4) Кернеу екі паралель қосылған вольтметрмен өлшенеді: V1, типті В-140, классы 2,5 өлшеу шегі В және V2 типті М366, классы 1,0 өлшеу шегі В. Вольтметрдің қай көрсеткіші дәл, егер кернеуді өлшеу кезінде аспаптардың көрсеткіші: В; В? Вольтметрлердің дәлдігін салыстырындар.

5) Кедергі магазинде дәлдік классының шартты белгісін талқылаңыз - .

Резистордың абсолютті және салыстырмалы қателігін анықтау, егер кедергі мынаған тең 65 кОм, ал кедергі магазинінің жоғарғы шегі - 100 кОм.

6) Электронды милливольтметр паспортында жазылған:

- келтірілген негізгі қателік - %;

- эксплуатициялаудың қалыпты жағдайы келесідей:

температура +20°С; кернеу қөрегі - 220 В; қөрек қөзінің жилігі - 50 Гц;

- жұмысшы диапазонның жағдайы:

температура °С; өзгерген кернеу қөрегі %, кернеу қөрек қөзінің жилігі - %,

- әрекет факторы өзгерісінде10°С; қосымша қателіктің жұмысшы интервалындағы шегі негізгі қателіктен аспайды, кернеуді өлшегенде 10%; жиліктің ауытқуы 1%.

Төмен жағдайдағы милливольтметрдің эксплуатациялық қателік шегін анықтау.

7) Цифрлік жилік мөлшері салыстырып тексеру кезінде стандарттың шығысындағы дабыл жилігі өлшенді, жилік 100 кГц тең. Келесі нәтижелер алынды: 100,010; 100,008; 100,006; 100,007; 100,006; 100,005; 100,006; 100,004; 100,006; 100,003 кГц. Цифрлік жилік мөлшері салыстырып тексеру нәтижесінде жүйелі және ОКҚ анықталды. Кездейсоқ тарату қателігін дұрыс дейміз.

8) 200 радиошам сыналды, қызмет мерзімі келесі нәтижелер берілді (нәтиже топтарының аралығы):t(сағ)

300-

- 400


400-

- 500


500-

- 600


600-

- 700


700-

- 800


800-

- 900


900-

- 1000


1000-

- 1100


1100-

- 1200
1

9

18

33

40

52

29

14

4

Тарату заңының қызмет мерзімін орнату. критерия көмегімен теориялық таратуын тексеру.

9) Калориметр жылыту қуаттын өлшеу амперметр және вольтметр көрсеткішімен жанама өлшеммен өлшенеді. Екі аспаптың дәлдік классы 0,5 және қалыпты жағдайда жұмыс істейді. Амперметрдің өлшеу шегі А, вольтметрдің өлшеу шегі В, аспаптың көрсеткіші 3,5 А және 24 В.

Қателікті анықтау, өлшеу нәтижесінің соңғы түрін жазу.

10) Резонанс контурының жилігін анықтау теңдеуі:.

Анықтау, қандай қателікпен жилік есептеледі, егер белгілі, мкН; пФ; , ал салыстырмалы қателік, параметр контуры белгілі:%; %; %.

Резонанс жилігінің контурының нәтижесі .Есеп шығару мысалдары

20-шы есеп

Есептің шарты: Вольтметрдің салыстырып тексеру дәлдік классы 1,0; В 8-ші В белгіде үлгілі вольтметр көрсеткіші 8,15 В және дәлдік классы 0,2. Салыстырып тексерілген вольтметр өз дәлдік классына сай келеме, анықта.

Шешуі:

Салыстырып тексерілген аспап өз дәлдік классына сай келуі, салыстырмалы келтірілген қателік шкаладағы дәлдік классы бір нүкте аспау керек (модулі процентпен), салыстырып тексерілген аспаптың абсолютті қателігі шкаладағы анықталған дәлдік классы жіберілген қателіктен аспау керек.Бірінші нұсқаның шешуі.

8-ші В белгіде салыстырып тексеру аспабында салыстырмалы келтірілген қателікті анықтау. ҮӨҚ салыстырып тексеру көрсеткіші белгілі, егер өлшенген шаманың нақты мәні.%,

% > 1%,

демек, аспаптың дәлдік классы 1,0 сай кемейді.Екінші нұсқаның шешуі.

Салыстырып тексерілген аспаптың жіберілген абсолютті қателік шегін анықтау, вольтметрдің салыстырып тексеру дәлдік классы шартты белгісіне тең:В.

Салыстырып тексеру аспабында абсолютті қателіктің нақты мәні шкала белгісінде 8 В тең:В.

В > В,

демек, аспаптың дәлдік классы 1,0 сай келмейді.Жауабы: аспаптың дәлдік классына сай келмейді.

21-ші есеп

Есептің шарты: Жөндеуден кейін вольтметрдің салыстырып тексерудегі алынған келесі мәндер (кестеде 1,2-ші бағана).

Салыстырып тексеру нәтижесінде салыстырып тексеру аспабында дәлдік классы беріледі.(В)

(В)

(В)

(В)

(В)

(В)

1

1,020

- 0,02

1,025

- 0,025

0,005

2

1,990

+0,01

2,010

- 0,01

0,02

3

2,980

+0,02

2,990

+0,01

0,01

4

3,975

+0,025

3,980

+0,02

0,005

5

4,950

+0,05

4,975

+0,025

0,025

Шешуі:

Электроөлшеу аспабында салыстырып тексеру дәлдік классы толық екі критеримен жүзеге асырылады немесе сәйкес келеді

1. Салыстырып тексеру аспабында шама қателігі шкалада жіберілген негізгі қателік шегі бір нүктеден аспау керек (абсолютті немесе салыстырмалы келтірілген формасы);

2. Аспаптың вариация көрсеткіші шкаладағы бір нүкте жіберілген шегі аспау керек. Вариация (ҮӨҚ айырма көрсеткіші шкаладағы белгі салыстырып тексеру аспабында көрсеткіші біресе үлкейіп, біресе азаяды) аспаптың ерекше конструкциясы жіберілген негізгі қателіктің шегі өзгермелі болады. Зертханалық аспаптар үшін вариация жіберілген негізгі қателіктің шегінен аспау керек..

Есептің шешуі келесі түрде болады:

1. Салыстырып тексерілген аспап абсолютті қателік әрбір нүктеде көрсеткіші үлкейген сайын салыстырып тексеріледі.(кестедегі 3-ші бағана) және көрсеткіші азайған кезде(кестедегі 4-ші бағана).

2. Салыстырып тексерілген аспаптың вариациясын анықтаймыз

(кестедегі 5-ші бағана).

3. Максималды модулі бойынша салыстырып тексерілген аспаптың абсолютті қателігі табамыз. Салыстырып тексеруде алынған (0,05 В белгі үшін 5 В көрсеткіші үлкееді, кестеде 2-ші бағананы кар.) және максималды вариация шамасы (0,025 В шкаладағы белгі, кестедегі 5-ші бағананы кар.). Егер вариацияның максималды көрсеткішінің мәні абсолютті қателіктің максималды мәнің жартысын құрайды. Онда шкаладағы белгі үшін абсолюттік қателіктің мәні 5 В. Салыстырып тексерілген аспаптың жіберілген негізгі қателік шегінің сапасын таңдауы.

4. Сонымен аспаптың дәлдік классы салыстырмалы келтірілген қателік шамасымен беріледі, салыстырып тексерілген аспаптың 5 В белгі үшін анықтау:.

Алынған келтірілген қателік мәні қатар сандарымен салыстыру, МЕСТ 8.401-80 ӨҚ дәлдік классы сандық мәні таңдалып беріледі, қортынды жасаймыз, что Вольтметрдің салыстырып тексеру дәлдік классын салыстырып тексеру нәтижесінен береміз 1,0.Жауабы: салыстырып тексеру аспабының дәлдік классына 1.0.

Өзін тексеру үшін арналған сұрақтар

1. Серіппелі манометрдің дәлдік классы 1,0 өлшеу 60 кПа жарамдығын бағалау. егер салыстырып тексеру үшін үлгілі манометрмен салыстыру әдісі қолданылады, дәлдік классы 0,2; 50 кПа нуктесінде қысымы жоғарлаған кезде 49,5 кПа тіркелді, ал төмендегенде 50,2 кПа.

2. Амперметрдің дәлдік классын анықтау, өлшеу шегі А, тұрақты тоқ компесатор көмегімен салыстырып тексеру. Амперметр шкаласындағы салыстырып тексеру нүктелері 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 А келесі тоқ мәндеріне сәйкес келеді, компенсатормен өлшегенде: 0,2038; 0,3976; 0,8021; 0,9982 А.

3. Амепметр жарамдылығы дәлдік классы 1,0 соңғы мәні 1 А оның шкаладағы соңғы көрсеткіші басқа амперметр көрсеткіші салыстыру жолымен бағаланады. Басқа амперметр дәлдік классы 0,2 соңғы мәні 5 А. Екінші амперметрдің дәлдігі анықтау, бірінші жарамдылығы бір мәнді қортындысын жасау (ҮӨҚ салыстырып тексеру дәлдігін жасау үшін минимум 3 рет дәлдігі салыстырып тексеріледі).

4. Бу-газды дистанционды термометрдің салыстырып тексеру үшін дәлдік классы 2,5 өлшеу шегі 100° С. Үлгілі термометрдің салыстырып тексеруде цифрланған нүктесінде алынған келесі көрсеткіштер:

Аспап шкаласындағы салыстырып тексеру нүктесі, ° С

0

20

40

60

80

100

Жоғарлату үшін үлгілі көрсеткіш t, ° С

0,1

12

40

59

76

98

Төмендету үшін үлгілі көрсеткіш t, ° С

0

22

41

60

77

97

Д истанционды термометрдің жарамдылығын бағалау.

5. Термостатағы температура техникалық термометр шкаласымен өлшенді 0 - 500° С, классы 4,0. Термометр көрсеткіші 346° С. Бір уақытта температура зертханалық салыстырып тексеру термометрімен өлшеді, қөрсеткіші 352° С. Түзету көрсеткіші, салыстырып тексеру куәлігі - (- 1° С).

Анықтау, техникалық манометрдің қателігі жіберілетін негізгі қателігінің шегі нақты мәннен аспау керек.

ҚОСЫМШАөлшеу нәтижесінің статикалық өңдеу үшін кестекесте 1 – Интегралдың ықтималдығы

z

Ф (z)

z

Ф (z)

0,00

0,000

0,40

0,311

01

008

41

318

02

016

42

326

03

024

43

333

04

032

44

340

0,05

0,040

0,45

0,347

06

048

46

355

07

056

47

362

08

064

48

369

09

072

49

376

0,10

0,080

0,50

0,383

11

086

51

390

12

096

52

397

13

103

53

404

14

111

54

411

0,15

0,119

0,55

0,418

16

127

56

425

17

135

57

431

18

143

58

438

19

151

59

445

0,20

0,159

0,60

0,452

21

166

61

458

22

174

62

465

23

182

63

471

24

190

64

478

0,25

0,197

0,65

0,484

26

205

66

491

27

213

67

497

28

221

68

504

29

228

69

510

0,30

0,236

0,70

0,516

31

243

71

522

32

251

72

529

33

259

73

535

34

266

74

541

0,35

0,274

0,75

0,547

36

281

76

553

37

289

77

559

38

296

78

565

Кестенің жалғасы 1

z

Ф (z)

z

Ф (z)

0,80

0,576

1,25

0,789

81

582

26

792

82

588

27

796

83

594

28

800

84

599

29

803

0,85

0,605

1,30

0,806

86

610

31

810

87

616

32

813

88

621

33

817

89

627

34

820

0,90

0,632

1,35

0,823

91

637

36

826

92

642

37

829

93

648

38

832

94

653

39

836

0,95

0,658

1,40

0,839

96

663

41

842

97

668

42

844

98

673

43

847

99

678

44

850

1,00

0,683

1,45

0,853

01

688

46

856

02

692

47

858

03

697

48

861

04

702

49

864

1,05

0,706

1,50

0,866

06

711

51

869

07

715

52

872

08

720

53

874

09

724

54

876

1,10

0,729

1,55

0,879

11

733

56

881

12

737

57

884

13

742

58

886

14

746

59

888

1,15

0,750

1,60

0,890

16

754

61

893

17

758

62

895

18

762

63

897

19

766

64

899

1,20

0,770

1,65

0,901

21

774

66

903

22

778

67

905

23

781

68

907

 z

Ф (z)

z

Ф (z)

1,70

0,911

2,00

0,955

71

913

05

960

72

915

10

964

73

916

15

968

74

918

20

972

1,75

0,920

2,25

0,976

76

922

30

979

77

923

35

981

78

925

40

984

79

927

45

986

1,80

0,928

2,50

0,988

81

930

55

989

82

931

60

991

83

933

65

992

84

934

70

993

1,85

0,936

2,75

0,9940

86

937

80

49

87

939

85

56

88

940

90

63

89

941

95

68

1,90

0,943

3,00

0,99730

91

944

10

806

92

945

20

863

93

946

30

903

94

948

40

933

1,95

0,949

3,50

0,99953

96

950

60

68

97

951

70

78

98

952

80

86

99

953

90

90

 

 

4,00

0,99994

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет