ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «20-30 жж. Ұлттық интеллегенияның әлеуметтік-философиялық және саяси бағыттары» курсы бойыншаДата03.05.2016
өлшемі209.2 Kb.


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті
3 деңгейлі СМЖ құжатОӘК


042-18-18.1.70/01-2013

«20-30 жж. Ұлттық интеллегенияның әлеуметтік-философиялық және саяси бағыттары»

№1 басылым

18.09.2013 ж.ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«20-30 жж. Ұлттық интеллегенияның әлеуметтік-философиялық және саяси бағыттары» курсы бойынша

6М011400»- Тарих мамандығына арналғанОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей 2013 1. ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы: «Қазақстан тарихы» кафедрасының профессоры м.а., т.ғ.д Байсарина Қ.Қ. 1. ТАЛҚЫЛАҒАН

2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Қазақстан тарихы» кафедрасының отырысында «0309.2013 жыл. №1 хаттама


Кафедра меңгерушісі Мухаметжанова Н.А.
2.2. Гуманитарлық-заң факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде

«05» 09.2013 жыл. №1 хаттама


Төрайымы Кенесбаева Ш.

3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында шығаруға мақұлданған және ұсынылған

«18» 09. 2013 жыл. №1 хаттама

ОӘК төрайымы _____________________Искакова Г.К

Мазмұны
1 Қолданылу аумағы

2 Жалпы ережелер

4 Оқытушыға арналған пәннің оқу-әдістемелік бағдарламасының мазмұны

5 Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі

6 Әдебиеттер


I. ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ - SYLLABUS
1.1. Оқытушы туралы мәлімет:

Байсарина Қ.Қ. - т.ғ.д.

Байланыс телефоны:35-05-25

Қазақстан тарихы кафедрасы, №1 оқу ғимараты


Кеңес беру уақыты: кесте бойынша
1.2.Пән бойынша мәлімет:

Пән атауы: «20-30 жж. Ұлттық интеллегенияның әлеуметтік-философиялық және саяси бағыттары»

кредит саны - 3

Жалпы сағат саны – 135Оқу жоспарынан көшірме

Курс

Семестр


Кредит саны

Дәріс

Тәжі

рибе


ОСӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақыдау

1

6

3

30

15

30

75

150

емтихан


Курстың пререквизиті: 20-30 жж. Ұлттық интеллегенияның әлеуметтік-философиялық және саяси бағыттары» арнайы пән ретінде Қазақстан тарихы, деректану мен тарихнама пәндерімен тығыз байланыста оқытылады.
Курстың постреквизиті: «20-30 жж. Ұлттық интеллегенияның әлеуметтік-философиялық және саяси бағыттары» курсын толық игеру нәтижесінде жаңа замандағы Қазақстан тарихы, қазіргі дүние тарихы пәндерін меңгеруге болады.


  1. Қысқаша сипаттама:

Арнаулы курс бағдарламасы студенттердің ХХ-ғ. Бас кезіндегі Қазақстан тарихы курсының тарауына қатысты тарихи құбылыстар негізін оқып, үйренуге және терең меңгеруіне бағытталған қосымша оқу құралы есебінде ұсынылды. Арнаулы курс тақырыбы 30 сағат дәріс және студентердің өздігінен ізденуге негізделген тапсырмалар мен емтиханды қамтиды.

Бұл тақырып Ұлттық интеллегенцияның қалыптасу тарихының жан-жақты ғылыми негізде қаралуына және оның Шығыс бөлімінің қызметінің тарихи маңызын көрсетуге бағытталған. Әсіресе Алашорданың Кеңес өкіметінің, антикеңестік ресейлік күштермен байланысты және ресейлік азаматтық қарсыласу жылдарындағы ұстанған позицияларының тарихи түп-тамырын түсіндіруге мүмкіндік береді. Сондай-ақ Алашорда қайраткерлерінің саяси тұрғыдағы өзіндік бет бейнесін көрсету қарастырылған. Алашорда маңында топтасқан қазақ зиялыларының қазақ халқының болашағын қамтамасыз – мақсатында қоғамдық саяси өмірде жетекші рөлге көтерілгенін ашып көрсетуде қарастырылған. Сонымен қатар ресей күштері тарапынан алашордамен қазақ қоғамы кеңістігіндегі бірден-бір халықтық негіздегі саяси күш ретінде санасуда орын алған тарихи деректер негізінде қарастырылады. Тақырып құрылымы тақырыптық- хрестоматиялық негізде құрастырылған.


Пәннің мақсаты: төл тарихымызда зор маңызы бар қазақ зиялыларының тарихын жаңа қалыптасқан тарихи зердеміз негізінде игеру болып табылады.
Пәннің міндеттері: студенттердің курс бағдарламасын игере отырып, тарихымыздың өзекті мәселелерінің түйінін шешуде ғылыми тұжырымдамалар жасауға ықпал ету.

Қазақ интеллегенциясының тарихи қызметі атты тақырыптағы арнаулы курс бағдарламасының қысқаша мазмұны.  1. Курсты жүргізу саясаты

Пәнді оқыту барысында қойылатын әкімшілік талаптар:

 • Студент сабаққа қатысуға тиісті;

 • Барлық академиялық тапсырмаларды жауапкершілікпен орындауға;

 • ОСӨЖ тапсырмаларын ұқыпты уақытында орындауға;

 • Аталынған талаптар орындалмаса тиісті айыптарды орындауға;


Курсты оқып-үйрену барысында магистранттар:

Білуі керек:

 • Алаш қозғалысының шығуы, алашорда қайраткерлерінің өмірінен және қызметі жайлы деректер;

 • Ұлт зиялылары, Алаш қозғалысының қайраткерлерінің халық жадында жаңғыруы мен олардың қилы тағдыры;

 • Алаш қозғалысы және ХХ ғасыр басындағы Қазақстанның саяси өмірі және БАҚ;

 • Алашорда және Кеңес өкіметі. (1918-1920 ж.ж);

 • Азаматтық қарсыласу кезіндегі саяси-әскери жағдайлар жәнеқазақ зиялыларының қызметі;

 • Өлкесіндегі ұлттық –демократиялық қозғалыс ;

 • Семей қаласындағы саяси партиялардың бөлімшелері және басқа да қоғамдық ұйымдар;

 • Қазақ зиялыларының саяси, әскери және мәдени саладағы байланыстары;


2) Алатын біліктілігі:

- аталған курстың мақсат-міндеттерін жете түсіне отырып, оны оқып-игеруі;

- Магистранттар Қазақ интеллегенциясының қалыптасу тарихы мен ХХ ғасыр басындағы Қазақстанның саяси-әлеуметтік ахуалын саралау деңгейіне жетуі;

- Қоғамдық, әлеуметтік институттардың тууы мен дамуын нақты дәлелді мәтіндер арқылы игеруі;

- Алаш партиясы өкілдерінің қызметінің маңызы мен тағылымын білуі;

- Қазақ интеллегенциясы тарихының жалпы қазақ тарихының бір кезеңі екендігін және оның теориялық негіздемелерін білуі.  1. Курстың тақырыптық жоспары


Тақырыптың атаулары

Сағат саны

Дәріс

Сем.

ОСӨЖ

СӨЖПәнге кіріспе

2
2

6Қазақ интеллегенциясының қалыптасуы мен дамуы

4

2

2

6Қазақ өлкесіндегі ұлттық-демокртиялық қозғалыс

4

4

2

6Қазақ интеллегенциясының қалыптасуындағы Айқап журналы мен Қазақ газеттерінің ролі

2
3

6Алашорда өкіметінің құрылу тарихы

4
2

6Алашорда және Кеңес өкіметі

2

2

2

6Алашорда және ресейлік күштер /азаматтық қарсыласу жылдарында/


6Алашорданың қызметінің ресми тұрғыда тоқтатылуы және оның нақты тарихи қалыптасқан жағдайлар барысында жалғаса беру

4
3

6Қазақ зиялыларының әлеуметтік-филосафиялық көзқарастарының мәні3

8Қазақ зиялыларының Кеңестік Қазақстан тұсындағы қызметтері.

4

4

4

6Ғасыр қасіретін арқалаған арыстар

2
4

7Тәуелсіз Қазақстанда ұлттық интеллегенцияның қайта жаңғыруы

2

3

3

6
Барлығы

30

15

30

75Семинар сағаттары
Жалпы тақырып: «20-30 жж. Ұлттық интеллегенияның әлеуметтік-философиялық және саяси бағыттары»
1 семинар (2 сағат)

Тақырыбы: Қазақ интеллегенциясының қалыптасуы мен дамуы

Патша өкіметінің құлатылуы. 1. Қос өкіметтің өзіне тән аймақтық ерекшеліктері.

 2. Саяси күштердің тоғысуы.

 3. Қазақ облыстық комитеттерінің құрылуы.

2 семинар (2 сағат)Тақырыбы: Алашорда және Кеңес өкіметі.

 1. Қазақстанның шығыс аймағында Кеңес өкіметінің орнауы.

 2. Семейлік Алашорда комитетінің Кеңес өкіметімен қарым-қатынасы.

3 семинар (4 сағат)Тақырыбы: Қазақ өлкесіндегі ұлттық-демокртиялық қозғалыс

 1. Алашорда және ресейлік саяси күштер. Антисоветтік саяси күштермен бірлесіп кеңес өкіметіне қарсы күресуі.

 2. Алашорда өкіметінің мемлекеттік құрылымы, оның ішінде әскер, шаруашылық және мәдени саладағы қызметі.

 3. Алашорданың қызметінің тоқтатылуы.

4 семинар (4 сағат) № 4 семинар (4 сағат)Тақырыбы: Қазақ зиялыларының Кеңестік Қазақстан тұсындағы қызметтері..

 1. Қазақ зиялыларының Шығыс Алашорда және Сібір өкіметі.

 2. Өзге саяси партиялар және ұйымдармен байланысы.

 3. Алашорда қайраткерлерінің Кеңес өкіметімен компромиске келуі.

4. Қазақ зиялыларының Кеңестік Қазақстан тұсындағы қызметтері..

5 семинар (3 сағат)Тақырыбы: Ғасыр қасіретін арқалаған арыстар.

 1. Алаш қайраткерлерінің қилы тағдыры.

 2. Алаш қайраткерлерінің халық жадында қайтадан жаңғыруы.

 3. Алаш қайраткерлерінің өмірі мен қызметінен деректер.


Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер:

 1. Қазақстан тарихы. Очерктер. 1995.

 2. Әлихан Бөкейханов. Шығармалар. А.,1994.

 3. Ө. Әбліманов «Қазақ» газеті. А.,1993.

 4. К. Нүрпейсов. Алаш һәм Алашорда. А., 1995.

 5. М. Қойгелдиев. Алаш қозғалысы. А., 1995.

 6. Қ. Абуев. Қазақстан тарихының «ақтаңдық» беттерінен. А., 1994.


Қосымша әдебиеттер:

 1. Т. Қожекеев. Көк сеңгірлер. А., 1992.

 2. М. Қойгелдиев, Т. Омарбеков. Тарих тағлымы не дейді. А., 1993.

 3. Ж. алмашұлы. Сұлтанбек Қожанұлы А.,1994.

 4. Бес арыс /жинақ/ А., 1992.

 5. Қазақ тарихы // №1-6,1993-1994жж

 6. Ақиқат // №1-12. 1992-1999жж

 7. Саясат. Политика // №1-6, 1996-1999жж

Қазақ тарихы // №1-6. 1993-1999жж
Арнаулы семинар тақырыптарына ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Қазақстан тарихы. Очерктер. А.1992ж

 2. Қозыбаев М. Қ. Ақтандықтар ақиқаты. А. 1992ж

 3. Қожанов Т. Көк сеңгңрлер. А.1992ж

 4. Қойгелдиев М. Алаш қозғалысы. А. 1995ж

 5. Нәубәт (жинақ) А. 1994ж

 6. Зобалаң (жинақ) А. 1994ж

 7. Қызылдар қырғыны А. 1993ж

 8. Зауал. А.1991ж

 9. Қ. Абуев. Қазақстан тарихының «ақтаңдық» беттерінен. А., 1994.

 10. К. Есмағанбетов. Қазақтар шетел әдебиетінен. А., 1994.

 11. Қойгелдиев. М., Омарбеков Т. Тарих тағлымы не дейді А. 1993ж

 12. К. Нүрпейсов. Алаш һәм Алашорда. А., 1995.

 13. Қазақстан тарихының журанал. 1993-1999жж

 14. Ақиқат журналы. 1991-1999жж

 15. Отан жураналы. 1998-1999жж


1.8. Пән бойынша орындалатын ОСӨЖ жұмыстары


№№

Тақырып

Мақсаты мен мазмұны

Әдебиеттер

Бақылау түрі

Балл

Орын

далу мерзімі1.

Пәнге кіріспе

Алаш кезеңі жайлы толық ғылыми мағлұмат беру. Пәннің негізгі теориялық мәселелерін қамту.

Ұсынылған әдебиеттер және қосымша деректерді қараңыз

Ауызша баяндау

3

1-2 апта

2.

Алаш қозғалысының қалыптасуы мен дамуы

Алаш қозғалысын ХХ-ғ. Бас кезіндегі Қазақстан тарихына қатысты тарихи құбылыс ретінде түсіндіру

Конспект

3

3-4 апта

3

Қазақ өлкесіндегі ұлттық-демокртиялық қозғалыс (1917ж)

Алашорда қайраткерлерінің, қазақ халқының саяси тұрғыдағы өзіндік бет-бейнесін көрсету

Ауызша баяндау

3

5-6 апта

4.

Қазақ интеллегенциясының қалыптасуындағы Айқап журналы мен Қазақ газеттерінің ролі

Айқап журналы және қазақ газеттерінің қызмет және тарихи маңызын көрсету

Конспект

3

7 апта

5.

Алашорда өкіметінің құрылу тарихы

Алашорда өкіметінің құрылу мен оның тарихи алғышаттрарын түсіндіру

Конспект

3

8-9 апта

6.

Алашорда және Кеңес өкіметі

Алашорда тарихының жан-жақты ғылыми негізде қаралуының тарихи маңызын көрсету

Конспект

4

10 апта

7.

Алашорданың қызметінің ресми тұрғыда тоқтатылуы және оның нақты тарихи қалыптасқан жағдайлар барысында жалғаса беру

Алашорда тарихы қазақ қоғамы кеңістігіндегі бірден-бір халықтық негіздегі саяси күш ретінде орын алған тарихи үрдіс ретінде түсіндіру

Конспект

4

11 апта

8.

Қазақ зиялыларының әлеуметтік-филосафиялық көзқарастарының мәні

Қазақ зиялыларын жан-жақты көрсету

Конспект

4

12 апта

9.

Алашорда қозғалысы қайраткерлері Кеңестік Қазақстан тұсындағы қызметтері

Алашорданың Кеңес өкіметімен, антикеңестік күштермен байланысы жайлы түсіндіру

Конспект

3

13 апта

10

. Ғасыр қасіретін арқалаған арыстар

Алаш арыстарының қилы тағдыры жайлы баяндау


14 апта

11

Тәуелсіз Қазақстанда ұлттық интеллегенцияның қайта жаңғыруы

интеллегенцияның қайта жаңғыруы


15 апта


1.9 СӨЖ тапсыру мерзімі және оның түрлері
Тақырып

Мақсаты мен мазмұны

Әдебиеттер

Бақылау түрі

Балл

Орын

далу мерзімі1.

Пәнге кіріспе

Алаш кезеңі жайлы толық ғылыми мағлұмат беру. Пәннің негізгі теориялық мәселелерін қамту.

Ұсынылған әдебиеттер және қосымша деректерді қараңыз

Конспект

2

1 апта

2.

Алаш қозғалысының қалыптасуы мен дамуы

Алаш қозғалысын ХХ-ғ. Бас кезіндегі Қазақстан тарихына қатысты тарихи құбылыс ретінде түсіндіру

Ауызша баяндау

2

2 апта

3

Қазақ өлкесіндегі ұлттық-демокртиялық қозғалыс (1917 ж)

Алашорда қайраткерлерінің, қазақ халқының саяси тұрғыдағы өзіндік бет-бейнесін көрсету

Конспект

2

3 апта

4.

Қазақ интеллегенциясының қалыптасуындағы Айқап журналы мен Қазақ газеттерінің ролі

1917 жылғы ақпан төкерісінен кейінгі Алашорда қызметінің тарихи маңызын көрсету

Ауызша баяндау

2

4 апта

5.

Алашорда өкіметінің құрылу тарихы

Алашорда өкіметінің құрылу мен оның тарихи алғышаттрарын түсіндіру

Конспект

2

5 апта

6.

Алашорда және Кеңес өкіметі

Алашорда тарихының жан-жақты ғылыми негізде қаралуының тарихи маңызын көрсету

Конспект

2

6 апта

7.

Алашорда өкілдері және Кеңес өкіметі азамат соғысы жылдарында

Алашорданың ресейлік азаматтық қарсыласу жылдарындағы ұстанған позицияларының тарихи түп-тамырын түсіндіру

Реферат

2

7 апта

8.

Алашорда және ресейлік күштер (азаматтық қарсыласу кезеңі).

Алашорданың және ресейлік азаматтық қарсыласу жылдарындағы ұстанған позицияның себептерін түсіндіру

Конспект

2

8 апта

9.

Алашорда және оның қызметі

Алашорда тарихы қазақ қоғамы кеңістігіндегі бірден-бір халықтық негіздегі саяси күш ретінде орын алған тарихи үрдіс ретінде түсіндіру

Ауызша жауап

2

9 апта

10.

Алашорданың қызметінің ресми тұрғыда тоқтатылуы және оның нақты тарихи қалыптасқан жағдайлар барысында жалғаса беру.

Алашорда тарихының жан-жақты қаралуының тарихи маңызын көрсету

Конспект

2

10-11 апта

11.

Алашорда қозғалысы қайраткерлері Кеңестік Қазақстан тұсындағы қызметтері.

Алашорданың Кеңес өкіметімен, антикеңестік күштермен байланысы жайлы түсіндіру

Ауызша жауап

2

12-13 апта

12.

Ғасыр қасіретін арқалаған арыстар

Алаш арыстарының қилы тағдыры жайлы баяндау

Конспект

2

14-15 апта


2. Бағалау туралы негізгі мәліметтер
СОӨЖ – ді бағалау балл ретінде жоғарыда 1.8. таблицасы бойынша қойылады.

Міндетті түрде орындалған тапсырмалармен қатар әр түрлі жағдайлар бойынша балл жинай алмаған студенттер қосымша тапсырмалар ала алады (тірек – сызбалар, таблица, кластер, постер, эссе, конспект, реферат).

Студеттердің лекцияға белсенді, продуктивті жұмыстары баллмен бағаланады.

Семестрдың аяғындағы аудиториялық жұмыстар, СОӨЖ уақыттарында жинаған баллдар қосылып, процентке ауысады


Семестрлік жүктемені орындауда студенттің білімі, іскерлігі келесі жүйе бойынша бағаланады:

1 дәріс х 0,5 б. = 30 д. = 15 б.

1 семинар х 0,25тен 1 б. дейін=15 с. =3,75-15б

5 = 1 б.; 4 = 0,75 б; 3 = 0,5 б.

Семинарға белсенді қатысқаны үшін 0,25 б.

ОСӨЖ және СӨЖ= 15-30 б.


1 аттестация 2 аттестация 1 и 2 аттест.

14 д. х 0,5 = 7 б. 16 д. х 0,5 б. = 8 б 60 б.

7 с. х 0,25 тен 1 б.дейін = 1,75 – 7 б. 8 с. х 0,25-1 б = 2,0 б – 8б.

ОСӨЖ және СӨЖ = 16 б. ОСӨЖ және СӨЖ = 14 б.


«20-30 жж. Ұлттық интеллегенияның әлеуметтік-философиялық және саяси бағыттары» пәні бойынша рейтинг көрсеткіші

І аттестация

Д,С, ОСӨЖ және СӨЖІІ аттестация

Д,С, ОСӨЖ және СӨЖСессияға рұқсат рейтингісі

Емтихан бағасы

Жиынтық көрсеткіш

15-30

15-30

30-60

20-40

50-100


Қорытынды баға көрсеткіші:

Қорытынды: 100 балл; А1 + А2 + Е = 100 балл; Қ = Р 60% + Е40% =100 %; 1 балл = 1%
Рейтинг

0-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95-100

Балл

0

1,0

1,33

1,67

2,0

2,33

2,67

3,00

3,33

3,67

4,0

Әріптік

эквивалентF

D

D+

C-

C

C+

B-

B

B+

A-

A

Баға

қана

ғ/з


қанағаттанарлық

жақсы

өте жақсы
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет