ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Математика 2»Дата25.04.2016
өлшемі101.52 Kb.


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18.37.1.405/01-2015
ПОӘК

Оқытушыға арналған «Математика 2» пәнінің бағдарламасы21.05.2015 ж.

№1 басылымПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«Математика 2»5B073100 –«Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»

мамандықтары үшін
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2015

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН


Құрыстырушы _________ 21.05.2015 ж.

Абдуалиева К.К. «Математика және математиканы оқыту әдістемесі» кафедрасының аға оқытушысы


2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 «Математика және математиканы оқыту әдістемесі» кафедра отырысында
21.05.2015 ж., № 10 хаттама.
Кафедра меңгерушісі ______________ О.М.Жолымбаев
2.2 Физика-математика факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында
«____» _______________ 2015ж., № ___хаттама.
Төраға ______________ К.Батырова
3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға мақұлдаған және ұсынылған
«____» _______________ 2015ж., № ___хаттама.
ОӘК төрағасы ______________ Г.К. Искакова
4 АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН

Мазмұны


1

Қолдану саласы

4

2

Нормативтік сілтемелер

4

3

Жалпы ережелер

4

4

Оқу пәнінің мазмұны

6

5

Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптарының тізімі

7

6

Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы

7

7

Әдебиет

7


1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ

Оқу-әдістемелік кешеннің құрамына кіретін «Математика 2» пәні бойынша оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы 5В071700 – «Жылу энергетика», 5В072400 – «Технологиялық машиналар және жабдықтар», 5B071100 - «Геодезия и және картография», 5B073100 - «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» мамандықтарына арналған.2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

«Математика 2» пәнінің оқытушыларына арналған осы пәндердің оқу жұмыс бағдарламасын келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін бекітеді:

- Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары;

- 5В071700 – «Жылу энергетика», 5В072400 – «Технологиялық машиналар және жабдықтар», 5B071100 - «Геодезия и және картография», 5B073100 - «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» мамандықтарының типтік оқу жоспары;

- СТУ 042-ГУ-4-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;


  • ДП 042-1.01-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны» құжаттандырылған рәсімдемесі.


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

Әртүрлі шаруашылық істерін басқару әдістерін жетілдіру көбінесе экономикалық ғылым мен практикада түрлі математикалық зерттеулер әдістерін кеңінен қолдануға әкеліп отыр. Қазіргі кезеңде күрт дамып келе жатқан есептеу техникасын қарқынды түрде пайдалану математиканы табысты қолдану мүмкіндігін айтарлықтай кеңейтеді.

Математика экономикалық ілімнің көптеген салалар үшін сандық есептеу құралы болып қана қоймай, сонымен қатар, дәл зерттеу әдісі және әртүрлі түсініктер мен проблемаларды бұлжытпай тұжырымдайтын құрал болып отыр. Сондықтан, математикалық білімді қазіргі заманның инженер маманын сапалы дайындау жүйесінің маңызды бір бөлігі деп қарауға болады.

Оқу бағдарламасы инженерлік мамандықтар бойынша жоғары білімді мамандарға математика бойынша мемлекеттік жалпы білім беру стандарты талабына сәйкес құрастырылған.
3.2 Пәнді оқыту мақсаты:

- инженерлік есептердің үлгісін жасауға, оны талдауға және қажет болса компьютерлік техникамен шешуге көмегін тигізетін математикалық аппаратты меңгеру;

- студенттердің маман ретінде болашақ қызметітінде орын алатын әртүрлі үрдістер мен құбылыстарды үйренуге және болжам жасауға мүмкіндік беретін математикалық әдістемелерді меңгеруге жәрдемін тигізу;

- инженерлік проблемаларды зерттеуде өздігінен талдау жасай білу шеберлігі мен дағдысын қалыптастыру;

- жұмысын жетілдіру жолында ғылыми ізденске талаптандыруын дамыту;

- әлеументтік-экономикалық өзгерістер кезеғіндегі қойылатын талаптарға сәйкес ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізгенде студенттердің негізгі практикалық шеберлігін шыңдау


3.3 Пәнді оқытудың негізгі міндеттері:

- студент өзінің логикалық және алгоритмдік ойлау қабілетін дамыту;

- математикалық түрде қалыптасқан есептерді шешу және зерттеу әдістерін меңгере білу;

- студент қарапайым сандық әдістерді жетік білім, оны есептеу машиналарында іске асыру деңгейін жету.


3.4 Оқып-білудің нәтижесі:

- математикалық түрде қалыптасқан есептерді шешу және зерттеу әдістерін меңгере білу;

- студент қарапайым сандық әдістерді жетік білім, оны есептеу машиналарында іске асыру деңгейін жету меңгеруі тиіс.
3.5 Курс пререквизиттері:

Орта мектептің бағдарламасы деңгейінде арифметика, алгебра, геометрия курстарын білу.


3.6 Курс постреквизитері:

Жалпы білім беретін инженерлік пәндер мен бітіртіп шығарушы кафедралар оқитын пәндер.


3.7 Жұмыс жоспарынан көшірме:

1 кесте


Курс

Семестр

Кредиттер

Дәр

сағ.


Прак

сағ.


Зерт

сағ.


БОӨЖ

сағ.


БӨЖ

сағ.


Барлығы сағ.

Қорытынды бақылау түрі

1

1

3

15

30
22,5

45

112,5

емтихан


4 ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ

2 кесте


Тақырыптардың атауы және олардың мазмұны

Сағат саны

1

2

Дәріс сабақтары

Көп айнымалы функциялар. Олардың негізгі ұғымдары.1

Екі айнымалы функцияның дербес туындысының қолданулары.

1

Екі еселі интегралды есептеу және оның қолданылуы

2

Үш еселі интегралды есептеу және оның қолданылуы

2

Дифференциалдық теңдеу ұғымы. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер.

1

Жоғары ретті дифференциалдық теңдеулер. Реті төмендетілетін дифференциалдық теңдеулер.

1

Коэффициенттері тұрақты сызықтық біртекті n-ретті дифференциалдық теңдеулер.

1

Коэффициенттері тұрақты сызықтық біртекті емес n-ретті дифференциалдық теңдеулер.

1

Сандық қатар ұғымы. Мүшелері теріс емес қатарлардың жинақтылығының кейбір белгілері. Айнымалы таңбалы қатарлар.

1

Дәрежелік қатарлар.

1

Ықтималдықтар теориясының элементтері. Негізгі теоремалар мен түсініктемелер

1

Кездейсоқ шамалар

1

Математикалық статистика

1

Практикалық сабақтар

Көп айнымалы функциялар. Олардың негізгі ұғымдары.1

Екі айнымалы функцияның дербес туындысының қолданулары.

1

Екі еселі интегралды есептеу және оның қолданылуы

2

Үш еселі интегралды есептеу және оның қолданылуы

2

Дифференциалдық теңдеу ұғымы. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер.

1

Жоғары ретті дифференциалдық теңдеулер. Реті төмендетілетін дифференциалдық теңдеулер.

1

Коэффициенттері тұрақты сызықтық біртекті n-ретті дифференциалдық теңдеулер.

1

Коэффициенттері тұрақты сызықтық біртекті емес n-ретті дифференциалдық теңдеулер.

1

Сандық қатар ұғымы. Мүшелері теріс емес қатарлардың жинақтылығының кейбір белгілері. Айнымалы таңбалы қатарлар.

1

Дәрежелік қатарлар.

1

Ықтималдықтар теориясының элементтері. Негізгі теоремалар мен түсініктемелер

1

Кездейсоқ шамалар

1

Математикалық статистика

15 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

5.1 Сан қатарлары және олардың жинақтылық белгілері

5.2 Функционалдық қатар. Дәрежелік қатар.

5.3 Ықтималдықтар теориясының элементтері.

5.4 Кездейсоқ шамалар.
6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ

3 кесте


Оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың атауы

Даналардың саны

Студенттердің саны

Қамтамасыз ету пайызы

1

2

3

4

Қабдықайыр, Қ. Жоғары математика/ Қ. Қабдықайыр; оқулық.- 3-бас., өнд., толықт.- Алматы: Қазақ ун-ті, 2006.- 561 б.

Электрондық нұсқа

95

100 %

Айдос, Е.Ж. Жоғары математика. Үш бөл. 1- бөл.: оқулық / Е.Ж. Айдос.- Алматы: Бастау, 2008.- 238 б.

Электрондық нұсқа

95

100 %

Айдос, Е.Ж. Жоғары математика. Үш бөл. 2- бөл.: оқулық / Е.Ж. Айдос.- Алматы: Бастау, 2008.- 464 б.

Электрондық нұсқа

95

100 %

Қасымов, Қ. Жоғары математика курсы: (Сызықты алгебра) / Қ. Қасымов; Қасымов, Е.- Алматы: Санат, 1997.- 264б.

12

95

13 %

Н.М.Махмеджанов. Жоғары математика есептерінің жинағы: Алматы 2008 ж, -389 б.

Электрондық нұсқа

95

100 %7 ӘДЕБИЕТ

7.1 Негізгі әдебиеттер:

7.1.1 Қабдықайыр, Қ. Жоғары математика/ Қ. Қабдықайыр; оқулық.- 3-бас., өнд., толықт.- Алматы: Қазақ ун-ті, 2006.- 561 б.

7.1.2 Айдос, Е.Ж. Жоғары математика. Үш бөл. 1- бөл.: оқулық / Е.Ж. Айдос.- Алматы: Бастау, 2008.- 238 б.

7.1.3 Айдос, Е.Ж. Жоғары математика. Үш бөл. 2- бөл.: оқулық / Е.Ж. Айдос.- Алматы: Бастау, 2008.- 464 б.

7.1.4 Айдос, Е.Ж. Жоғары математика. Үш бөл. 3- бөл.: оқулық / Е.Ж. Айдос.- Алматы: Бастау, 2008.- 535 б.

7.1.5 Досымов, Т. Жоғары және сызықты алгебра: оқу құралы / Т. Досымов.- Алматы: Қазақ университеті, 1992.- 121б.

7.1.6 Қасымов, Қ. Жоғары математика курсы: (Сызықты алгебра) / Қ. Қасымов; Қасымов, Е.- Алматы: Санат, 1997.- 264б.

7.2 Қосымша әдебиеттер:

7.2.1 Жоғары математика пәні бойынша тест тапсырмаларының жинағы/ Ә.П.Мустафаев, С.К.Калиев, Ф.Х.Вильданова, ж.б.- Семей: Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік ун-т, 2008.- 298 б.7.2.2 Н.М.Махмеджанов. Жоғары математика есептерінің жинағы: Алматы 2008 ж, -389 б.


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет