ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенібет1/13
Дата28.04.2016
өлшемі2.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК


042-18-10.1.03/03-2014

ПОӘК

«Аналитикалық және физколлоидтық химия» пәндерінің оқу-әдістемелік материалдары

№2 - басылым.09.__ 2014ж.


ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
«Аналитикалық және физколлоидтық химия»
5B072800 - Өңдеу өндірістерінің технологиясы (салалар бойынша) және 5В072700 - Азық-түлік өнімдерінің технологиясы мамандықтары үшін

ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК МАТЕРИАЛЫ

Семей


2014

МАЗМҰНЫ 1. Глоссарий

 2. Дәрістер

 3. Зертханалық сабақтар

 4. Білім алушының өздік жұмысы


Глоссарий
1. Абсорбционды спектральды анализ молекула (атом ) сырттан энергия алғанда оның белгілі спектр аймағын жұтады

2. Аналитикалық химия – заттардың химиялық құрамын оқитын ғылым

3. Адсорбция – қатты заттардың сыртқы бетіменен газ, бу және еріген заттарды сіңіре алу қабілеті

4. Буфер ерітінділер – тұрақты Н+ концентрациясы бар ерітінділер , оның концентрациясы заттың аз мөлшерін құйғаннан, не сұйытылғаннан, не концентрленгеннен өзгермейді

5. Вольтамперометрия (полярография) - сырттан берген кернеуге байланысты электролиттік ұяшық арқылы өткен тоқты тіркеуге және оны зерттеуге арналған әдіс

6. Гравиметриялық анализ әдісі анықталатын заттың массасын дәл анықтауға негізделген

7. Гравиметриялық (өлшенетін) форма – тұнбаны қақтағаннан соң қалатын масса

8. Гальваностатикалық (амперостатикалық) кулонометрия - кулонометриялық титрлеу тұрақты тоқ күшінде жүргізіледі

9. Жартылай толқын потенциалы - толқынның ортасына сәйкес келетін потенциалды (Е1/2)

10. Изоморфизм – кристалдық формалардың бір типті болуы

11. Индикатордың көрсеткіші (рТ) ол индикатор түсі өзгеретін интервал ортасына сәйкес келеді рТ = pH ±1

12. Индикаторлы электрод - aнықталатын ионның концентрациясына потенциалы тәуелді электрод

13. Кулонометриялық анализ заттың электролиз процесіне жұмсалған электр мөлшерін өлшеуге негізделген

14. Окклюзия кезінде тұнбаны кірлететін зат тұнбаның бетінде емес, оның іш жағына кіреді, яғни тұнбаның кристалдары өскен кезде кристалл торының ішінде болады

15. Оптикалық тығыздық ( А не D деп белгіленеді) - объектке түскен алғашқы сәуле интенсивтігінің өткен сәуле интенсивтілігіне қатынасының логарифмы lg Io / Il

16. Полярограмма - индикатор электродында (тамшылайтын сынап электроды) кернеу мен тоқ байланысы арасында график

17. Потенциостатикалық кулонометрия - тұрақты потенциалда жүргізіледі электролиз

18. Редоксиметрия - тотығу-тотықсыздану реакциясын пайдаланып титрлеу әдісі

19. Сәуленің электромагнитті спектрі - толқын ұзындықтарының (не жиіліктерінің) жиынтығы

20. Сутектік көрсеткіш - сутек иондары концентрациясының теріс таңбамен алынған ондық логарифмі рН = -lg[H+]

21. Спектроскопиялық (оптикалық)анализ – заттың электромагниттік энергиясымен әрекеттесуіне негізделген анализ

22. Титр – ерітіндінің концентрациясын көрсетеді, яғни титр – 1 мл ерітіндідегі еріген заттың грамын көрсетеді – Т

23. Титриметрлік анализ әдісі анықталатын затпен реакцияға түсуге кеткен реактивтің мөлшерін өлшеуге негізделген

24. Титрант не титрленген (стандартты ерітінді) - ерітіндінің титрі дәл анықталған ерітінді

25. Титрлеу - титрленген ерітіндіні анықталатын заттың ерітіндісінің эквивалент мөлшеріне дейін қосса

26. Эквивалент нүктесі (э.н.) - титрант қосқанда оның мөлшері титрленетін заттың мөлшеріне дәл келсе

27. Эмиссионды спектральды анализ молекула (атом ) сырттан энергия алғанда өзінен спектрдің белгілі аймағын шығарады

28. Электрохимиялық анализ (ЭХА) – электродтар бетінде немесе электродтар арасында ерітінде байқалатын құбылыстарға негізделген анализ

29. Хроматографиялық анализ – сорбент бойымен жылжығанда қоспа компоненттерінің әр түрлі сорбциялануына немесе еруіне негізделген бөлу және анализдеу әдістері

30. Хроматографиялық процесс - қозғалмайтын фаза арқылы бөлінетін компоненттері бар қозғалатын фазадағы қоспаның жылжуы


Дәріс № 1. Гомогенді жүйедегі тепе-теңдік

1.1 Кіріспе

1.2 Тамақ өнеркәсібіндегі аналитикалық химияның маңызы

1.1 Кіріспе

Аналитикалық химия – заттардың химиялық құрамын оқитын ғылым. Аналитикалық химия сапалық және сандық анализден тұрады. Сапалық анализ жасау арқылы заттың құрамын және қандай заттардан тұратынын анықтайды, ал сандық анализ арқылы заттың компоненттерінің мөлшерін анықтайды.

Аналитикалық химияда химиялық, физика-химиялық және физикалық әдістер қолданылады.

Анализдің химиялық әдістері заттың химиялық реакцияға түсуіне негізделген. Химиялық әдістерге титриметриялық және гравиметриялық әдістер жатады.

Физикалық әдістер заттың қандай да бір параметрін өлшеуге негізделген.

Физика-химиялық әдістер заттың физикалық қасиеттерінің химиялық реакция нәтижесінде өзгеруіне негізделген (кондуктометрия, потенциометрия, амперометрия, хроматография, фотометрия).1.2 Тамақ өнеркәсібіндегі аналитикалық химияның маңызы

Бұл өндірісте аналитикалық химияның әдістері арқылы мына мәселелер шешіледі:1) шикі заттың (сырье) сапасын анықтау; 2) өндіріс процесін қадағалау; 3) шыққан өнімнің сапасын қадағалау; 4) қоршаған ортаны қорғау; 5) шикі зат пен алынған өнімнің құрамындағы адам организіміне улы заттарды (ауыр металдарды –қорғасын, сынап, кадмий т.б. канцерогенді қосылыстарды) анықтау. Улы заттар мөлшері белгіленген концентрациядан (ПДК) аспауы керек.

Сандық анализ макро-, микро- және ультрамикроанализ болып бөлінеді. Макроанализ 0,5-1 г затты анализдейді. Микроанализ заттың миллиграмм мөлшерін анықтайды.

Затқа анализ жасау үшін мынадай операциялар жүргізеді: 1)өндіріске түскен шикізаттың барлық құрамына сәйкес болатындай анализге қажет масса алу (средняя проба-орташа сынама); 2) алынған массаны өлшеу; 3) анализ жасау үшін ерітінді дайындау; 4) анализге кедергі келтіретін қоспаларды бөліп алу; 5) анализге керек әдісті тандап алу.

Өндірісте шикізаттың, дайын өнімнің көп мөлшері, яғни тоннамен өлшенетін (ұн, дән, ет, сүт т.б. ) мөлшері болады. Мұндай мөлшердегі затты анализдеуге мүмкіндік жоқ, сондықтан тек анализ жасауға қажетті ғана мөлшерді ала білу керек. Ол үшін ГОСТ (МЕСТ-тер), инструкциялар болады.

Анализ әдісіне қойылатын талаптар: 1) анализ тез жасалуы керек; 2) тек көрсетілген затты ғана анықтай алатын болуы керек; 3) көрсетілген заттың өте аз мөлшерін анықтай алатын болуы керек; 4) анализдің нәтижесі бір-біріне жақын болуы керек.

Осы дәріс материалымен танысқан соң, мына мағлұматтарды білу керек:


 1. химияның негізгі стехиометриялық заңдарын қолдана білу;

 2. сонымен бірге заттың мөлшері «моль» деген ұғымды түсініп,

 3. газдардың заңдарын қолданып, олардың молярлық массаларын анықтауды білу қажет.


Өзін-өзі тексеру сұрақтары:

1. Аналитикалық химияда қолданылатын әдістер, қысқаша сипаттамалары.

2. Анализ жазау үшін жүргізілетін операциялар.

3. Анализ әдістеріне қойылатын талаптар.

4. Орташа сынаманы қалай алады?

5. МЕСТ деген қандай құжат?


Дәріс №2. Гомогенді жүйедегі тепе-теңдік

2.1 Диссоцициялану реакциялары , рН, рОН

2.2. Әлсіз электролиттердің диссоциациясына біртектес иондардың әсері

2.1. Гомогенді жүйедегі тепе-теңдік. Диссоцициялану реакциялары

Сапалық және сандық анализде кең мөлшерде қайтымды реакциялар қолданылады:

аА +вВ  сС+ d D

Реакция кезінде А және В заттары әрекеттесіп, олардың концентрациялары азайып, С және D заттарының концентрациясы көбейеді. Соның нәтижесінде тура реакция жылдамдығы азаяды, кері реакция жылдамдығы артады. Тура және кері реакциялар жылдамдығы теңескен кезде, жүйеде тепе-теңдік орнайды. Тура реакция жылдамдығы:V1=K1[A]a[B]в , кері реакция жылдамдығы V2=K2[С]с[D]d Химиялық тепе-теңдік кезінде V1= V2 , яғни K1[A]a[B]в =K2[С]с[D]d

K1 және K2 - реакция жылдамдығының константасы.(1)K1 / K2 =[С]с[D]d /[A]a[B]в = K; К – тепе-теңдік константасы.

(1) теңдеу - әрекеттесуші массалар заңының теңдеуі, математикалық өрнегі. Оны былай оқуға болады: тепе-теңдік орнаған кезде реакция нәтижесінде алынған өнімдердің концентрацияларының көбейтіндісінің алынған заттар концентрацияларының көбейтіндісіне қатынасы белгілі бір температурада тұрақты сан, оны тепе-теңдік константасы деп атайды. Тепе-теңдік константасының мәні арқылы тура реакция мен кері реакциялар жылдамдықтары туралы қорытынды жасауға болады. Егер К өте үлкен шама болса, онда тура реакция аяғына дейін жүреді, егер К1, онда кері реакция үлкен жылдамдықпен жүреді, К=1, жүйеде тепе-теңдік орнаған.

Аналитикалық реакциялардың көпшілігі төмендегідей реакциялар типінің біреуіне жатады:


 1. АВА+В – диссоциациалану реакциясы HCNH++CN- және тұнба еру процесі AgClAg++Cl- .

 2. А+ВС – комплекстік ион түзілу реакциясы: NH3+H+ [ NH4]+

 3. А+ВС+D – гидролиздену және тотығу-тотықсыздану реакциялары:

Na2CO3 + H2O  NaHCO3 + NaOH; FeCl2+SnCl4 SnCl2 + FeCl3

Ерітіндіде электролиттер әр түрлі мөлшерде ионданады. Ерітіндіде еріген электролиттің жалпы санының қанша мөлшері ыдырағанын көрсететін сан диссоциациялану дәрежесі деген ұғым (): =Ng/NE немесе = Ng/NE *100% Ng – иондарға ыдыраған молекулалар саны; NE жалпы еріген молекулалар саны.

Мысалы, 0,01М ерітіндіде сірке қышқылының диссоциациалану дәрежесі  = 0,0419 болса, ол 100 молекуланың тек 4,19 % ыдырағаны, 95,81% молекула күйінде жүр .

Диссоциация дәрежесіне байланысты электролиттерді күшті және әлсіз электролиттерге бөледі.

Сірке қышқылының диссоциациалану теңдігін былай жазуға болады: CH3COOHH+ + CH3COO-

Әлсіз электролиттердің диссоциациясы қайтымды процесс болғандықтан әрекеттесуші массалар заңына бағынады: (2) К=[H+][CH3COO-]/ [CH3COOH]; К-диссоциациялану константасы

Электролиттік диссоциация константасының мәні неғұрлым көп болса, электролит молекулалары соғұрлым иондарға көбірек ыдырайды. К-нің мәні тұрақты температурада тұрақты болады, оған концентрацияның өзгеруі әсер етпейді. К=[H+][CH3COO-]/ [CH3COOH]= 1,810-5

К=[H+][CN-]/ [HCN]= 7,2 10-10 , бұл мәндерге қарап, циан қышқылы сірке қышқылымен салыстырғанда әлде қайда әлсіз екені көрінеді.

Көп қышқылды негіздер мен көп негізді қышқылдар біртіндеп (сатылап) иондарға ыдырайды және сатының әрқайсысына тиісті мәні бар диссоциациялану константасы сәйкес келеді.

H2CO3  H+ + HCO-3 К1 =4,510-7

HCO-3  H+ + CO32- К2=4,710-11

Электролиттің диссоциациялану константасы мен дәрежесінің арасында тығыз байланыс бар. Екі ионға ыдырайтын электролиттер үшін әрекеттесуші массалар заңын қолданып:

КА К+ + А- К=[К+][А-]/[КА], КА электролит бір катионға, бір анионға ыдырайтындықтан, бұл иондардың концентрациясы өзара тең болады:

+]= [А-]. См-ерітіндінің жалпы концентрациясы; СК = САК = СА Ск/ См; [К+] = [А-] = См  : иондарға ыдырамаған молекулалардың концентрациясын КА былай көрсетеді:

[КА] = См - См = См (1-); К= См  См м(1-) = См 2 /1-, әлсіз электролиттердің диссоциациалану дәрежесі өте аз болатындықтан 1-=1, сондықтан К= См 2 немесе =К/ См (1)

Бұл теңдеу(1) электролит ерітіндісінің концентрациясының азаюына, яғни сұйылуына байланысты оның диссоциациялану дәрежесінің артатынын көрсетеді. (Освальдтың сұйылту заңы). 1. теңдеудегі тепе-теңдік константасы концентрация арқылы көрсетілген, ол ерітіндінің шындық жағдайын толық көрсетпейді, ол үшін активті концентрация деген ұғым керек. Бірақ практикада концентрацияларды қолданып, константаны табуға болады.

2.2. Әлсіз электролиттердің диссоциациясына біртектес иондардың әсері.

Әлсіз электролиттер диссоциациясы әрекеттесуші массалар заңына бағынатындықтан, химиялық тепе-теңдікті әрекеттесуші заттардың біреуінің концентрациясын өзгерту арқылы ығыстыруға болады. Мысалы, сірке қышқылының СН3СООН СН3СОО-+ерітіндісіне оның тұзын қосса, тепе-теңдік бұзылады, себебі СН3СООNa СН3СОО- +Na +

Көп мөлшерде СН3СОО- иондары пайда болады. Сонда СН3СОО- иондары мен Н+ иондары иондалмаған СН3СООН молекуласын түзіп, қайта тепе-теңдік орнына келеді. Демек, әлсіз электролиттің ерітіндісіне біртектес ионы бар күшті электролит ерітіндісін құйса, әлсіз электролиттің диссоциациялану дәрежесі төмендейді, яғни әлсіз электролит одан әрі әлсізденеді. Бұл жағдай анализ жасағанда кең көлемде қолданылады.

Күшті электролиттер ерітіндіде толық диссоциациаланатындықтан, олар әрекеттесуші массалар заңына бағынбайды, сондықтан олардың диссоциациялану константасы жоқ.Судың диссоциациясы. Сутектік және гидроксидтік көрсеткіштер.

Анализге қолданылатын көптеген реакциялар суда жүреді. Су әлсіз электролит, аздап диссоциацияға түседі: Н2О H+ +ОН- 25 0С 1 л суда 10-7 моль/л [H+]=[ОH-]=10-7 моль/л болады.

К=[H+][ОH-]/[H2О]=1,810-16 не К[H2О]= [H+][ОH-]

К[H2О]= Кw - судың иондық көбейтіндісі

Ксу =10-14 ; [H+][ОH-] =10-14 ; 10-7 10-7 =10-14

1л суда 1000/18=55,56 моль су бар [H+][ОH-] =1,810-18 55,56=10-14 , бұл мән температураға байланысты өзгереді.

[H+][ОH-] көбейтіндісі тұрақты шама болғандықтан, кез келген ерітіндіде сутегі мен гидроксид иондарының әрқайсысының концентрациясы нөлге тең болмайды.

[H+]= [ОH-]=10-14 =10-7, бұл теңдеуден ( 22 0С –да) 1 л суда 10-7 моль сутегі иондары, 10-7 моль гидроксид иондары болатындығын көру қиын емес.

Осындай дәреже көрсеткіші теріс болып келетін сандарды қолданып есептер шығару қолайсыз болғандықтан, сутегі иондарының концентрациясын сутектік көрсеткіш (рН) арқылы белгілеу қабылданған.

Сутектік көрсеткіш деп сутек иондары концентрациясының теріс таңбамен алынған ондық логарифмін айтады рН = -lg[H+].

Мысалы, ерітіндідегі сутегі иондарының концентрациясы [H+]=10-6 моль/л болса, сутектік көрсеткіш 6-ға тең болады: рН = -lg10-6= 6. Сонымен , нейтрал ортада рН=7, қышқылдық ортада рН7, сілтілік ортада рН7

Сутектік көрсеткішпен қатар гидроксидтік көрсеткіш те рОН қолданылады. рОН = -lg[ОH-]. рН+рОН=14; рН=14-рОН; рОН=14-рН .

рН0 не рН14 те бола алатын ерітінділер болады, бірақ бұл жағдайда ерітінді ортасын 1 л ерітіндідегі қышқыл не негіздің концентрациясын моль арқылы көрсетеді.Әлсіз қышқыл мен әлсіз негіздің ерітінділерінің рН есептеу.

Әлсіз қышқылдардың диссоциациясын мына теңдеу арқылы көрсетуге болады:

НАn Н++Аn- К НАn =[ Н+][ Аn-]/[ НАn] (4)

5% [ Н+]= [ Аn-] Әлсіз қышқыл аз мөлшерде ғана диссоциацияға ұшырайтындықтан [НАn] ерітіндідегі қышқылдың жалпы концентрациясына тең болады.

[НАn] =С қышқыл = С НАn ; К НАn[НАn] =[ Н+][ Аn-] олай болса,

+]= К НАn  С НАn (5) Бұл теңдеуді логарифмдеп және белгілерді кері өзгертіп, мына теңдеуді аламыз

-lg[ Н+]=-1/2 lg К НАn -1/2 lg С НАn ,

рН=1/2р К НАn -1/2 lg С НАn (6)

рОН=14-рН =14-1/2р К НАn +1/2 lg С НАn (7)

Әлсіз негіз ерітіндісінің рН-ы да осылай есептелінеді

КtОН Кt + + OH- ККtОН = [Кt +][ OH- ]/[ КtОН]

[Кt +]=[ OH- ] = ККtОН[ КtОН]. Әлсіз негіз ерітіндіcі де аз диссоциацияланатындықтан [КtОН] = С КtОН . Олай болса,[OH- ]= К КtОН С КtОН (7а) -lg[ОН]= -1/2 lg К КtОН -1/2 lg С КtОН

рОН=1/2р К КtОН -1/2 lg С КtОН (8)

рН=14-рОН =14-1/2р К КtОН +1/2 lg С КtОН (9)

Өзін өзі тексеру сұрақтары:

 1. Тепе-теңдік константасы деген не және оның физикалық мәні.

2.Диссоциация константасы және дәрежесі нені көрсетеді және олардың мәндері туралы не айтуға болады?

3.Сутектік және гидроксидтік көрсеткіш деген не және олардың физикалық мәні.Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет