Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Голова правлiння Домбровська Валентина Феодосiївна


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 12 місяців 2017 рбет13/16
Дата17.05.2020
өлшемі1.53 Mb.
түріПоложення
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

22157

19782


Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

38

8

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

6322

0

Надходження від повернення авансів

3020

2509

32

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

5848

4503

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

36

7

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 30474 )

( 22547 )Праці

3105

( 1606 )

( 1360 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 448 )

( 368 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 1353 )

( 1289 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 25 )

( 10 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 395 )

( 528 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 933 )

( 751 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 3501 )

( 718 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 385 )

( 298 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-857

-2248

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

9

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

216

651

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 19 )

( 92 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

197

568

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 8 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-8

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-668

-1680

Залишок коштів на початок року

3405

2386

4066

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

1718

2386
Примітки

Станом на 31.12.2017 року на рахунках Товариства залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв становить – 1718 грн. . В тому числi, грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточному рахунку Товариства – 1718. Iнших коштiв немає.

Керівник

Домбровська Валентина Феодосiївна

Головний бухгалтер

Рибак Iрина Василiвна


КОДИДата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Енко"

за ЄДРПОУ

13367676
(найменування)


Каталог: files -> builders
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> Регламенті Жалпы ережелер 1 «Мұрағаттық анықтама беру»
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының басшысы А. Шаймарданов
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының бастығы А. Шаймарданов
files -> Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 2012 жылға арналған операциялық жоспары
files -> Тарбағатай ауданының ішкі саясат бөлімі 2011 жылдың 6 айында атқарылған жұмыс қорытындысы туралы І. АҚпараттық насихат жұмыстары
builders -> Аудиторська фірма “Баррістер агенс груп” Audit Firm “Barrister agens group” Код єдрпо 31992339
builders -> Рішення про перспективи та основні напрямки діяльності Товариства в 2012 р. Затвердження плану реструктуризації Товариства
builders -> Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів
builders -> Рішення за наслідками розгляду звіту правління Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2013-2015 р р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет