Постанова №247-сх-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперівжүктеу 37.22 Kb.
Дата18.04.2016
өлшемі37.22 Kb.
түріПостанова
: docs -> postanovi
docs -> Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2009 жылғы 24 қарашадағы №764 бұйрығы «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы»
docs -> Бұрын белгісіз болған оқиға жөніндегі кез келген мәлімет аталады
postanovi -> Постанова №270-сх-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
postanovi -> Постанова №272-сх-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
postanovi -> Постанова №273-сх-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
postanovi -> Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку кримське територіальне управління постанова №163-кр-1-Е
postanovi -> Постанова №134- кр-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів м. Сімферополь 27 червня 2012 року


Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ПОСТАНОВА № 247-СХ-1-Е

про накладення санкції за правопорушення

на ринку цінних паперів

м. Харків «03» вересня 2015 року
Я, Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія або НКЦПФР) на підставі п. 7 рішення НКЦПФР № 1239 від 11.09.2012 року «Про надання повноважень уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку посадовим особам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» (зі змінами) начальник Східного теруправління НКЦПФР – Степанова Валентина Сергіївна, у відношенні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГВА ІНТЕРКОМ» (далі – Товариство), місцезнаходження: 61075, м. Харків, вул. СІМНАДЦЯТОГО ПАРТЗ'ЇЗДУ, будинок 38-А, код ЄДРПОУ – 23919668,

В С Т А Н О В И Л А:

1. Частиною 1 статті 39 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” № 3480-IV від 23.02.2006 (зі змінами) (далі – Закон про ЦП) визначено, що емітенти цінних паперів зобов`язані розкривати інформацію відповідно до вимог, в обсязі та строки, встановлені Законом та нормативно-правовими актами Комісії.

Частиною 4 статті 40 Закону про ЦП встановлено, що регулярна річна інформація про емітента є відкритою і в обсязі, встановленому Комісією, підлягає оприлюдненню емітентом не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним шляхом: розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів (далі – ЗДІБД), опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або НКЦПФР (далі – офіційне друковане видання), розміщення на власному веб-сайті.

Частиною 6 статті 40 Закону про ЦП передбачено, що строки, порядок і форми розкриття регулярної інформації про емітента (річної та квартальної) і додаткових відомостей, що містяться у такій інформації, встановлюються НКЦПФР. Крім того, Комісія встановлює додаткові вимоги до розкриття регулярної інформації про емітента та вживає заходів щодо її розкриття.

Пунктом 3 розділу І “Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого Рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 р. за № 2180/24712, (далі – Положення), встановлено, що емітенти цінних паперів зобов`язані розкривати на фондовому ринку у такій послідовності інформацію шляхом:  • розміщення в ЗДІБД;

  • опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або НКЦПФР;

  • розміщення на власному веб-сайті (веб-сторінці) (далі – сторінка в мережі Інтернет);

  • подання до НКЦПФР.

Пунктом 4 глави 4 розділу ІІ Положення встановлено, що розміщення регулярної річної інформації у ЗДІБД, опублікування в офіційному друкованому виданні та розміщення на сторінці в мережі Інтернет здійснюється у термін не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, подання до НКЦПФР – не пізніше 1 червня року, наступного за звітним.

Пунктом 12 Розділу І Положення визначено, що при поданні інформації до Комісії емітент зобов`язаний подавати (надсилати) таку інформацію у вигляді електронних документів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок подання адміністративних даних, та інформації у вигляді електронних документів.2. Регулярна річна інформація про емітента за 2014 рік не подана Товариством до Комісії, що є порушенням Товариством ч. 1 ст. 39 та ч. 6 ст. 40 Закону про ЦП з урахуванням вимог п. 3 розділу І, п. 1 глави 4 розділу ІІ та п. 4 глави 4 розділу ІІ Положення, та є неподанням регулярної річної інформації до Комісії.

3. Вищезазначені факти підтверджуються актом про правопорушення на ринку цінних паперів № 247-СХ-1-Е від 26.08.2015р.

Враховуючи вищевикладене, на підставі п.14 ст.8, п.7) ч.1 ст.11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та п.1 Розділу XVII “Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій”, затверджених Рішенням НКЦПФР від 16.10.2012р. № 1470 (зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05.11.2012р. за № 1855/22167), зі змінами, -П О С Т А Н О В И Л А:

1. За порушення чинного законодавства України, а саме: за неподання інформації до Комісії застосувати до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГВА ІНТЕРКОМ» санкцію у вигляді штрафу в розмірі 100 (ста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 1700 (одна тисяча сімсот) гривень.

Кошти за штрафні санкції, накладені за порушення законодавства на ринку цінних паперів, слід перерахувати в дохід Державного бюджету України на рахунок, відкритий на ім`я територіальних органів Державної казначейської служби за балансовим рахунком 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету" по коду бюджетної класифікації 21081100 “Адміністративні штрафи та інші санкції”, символ звітності банку 106.

2. Дану постанову протягом п’яти робочих днів направити особі, щодо якої її винесено – до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГВА ІНТЕРКОМ».

3. Штраф має бути сплачений не пізніше як через 15 днів з дати отримання цієї постанови.

4. Надати до Східного територіального управління НКЦПФР (61022, місто Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 1 під’їзд, 4 поверх, кімнати 71-73) документ, який підтверджує сплату штрафу, протягом 5 робочих днів після сплати.Ця постанова набирає чинності з дня її винесення. Постанову може бути оскаржено протягом п’ятнадцяти робочих днів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому законодавством порядку.
Уповноважена особа Комісії – начальник

Східного теруправління НКЦПФР В.С. Степанова
Рішення оголошено в засіданні «03» вересня 2015р.

Примірник постанови отримано “___”____ 2015 р.
Уповноважена особа Товариства

©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет