Правда и внатрешни работижүктеу 6.72 Mb.
бет37/51
Дата02.05.2016
өлшемі6.72 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   51
:

3. Со кои посебни облици на криминал, особено организиран криминал, треба да се справи вашата држава? Ве молиме приложете статистика.

Во последните неколку години (2001,2002,2003 и во текот на 9-те месеци од 2004 година) во Република Македонија беа регистрирани вкупно 74.297 кривични дела. Од овој број, најголемиот дел, или 90,6% се кривични дела од областа на класичните облици на криминал, 5,5% се кривични дела од областа на економскиот и финансискиот криминал, 2,8% се кривични дела од областа на недозволената трговија, 1,1% се кривични дела од областа на организираниот криминал како што е прикажано во табела бр.1, поединечно по години:

Тaбела број 1


Вкупно регистрирани кривични дела

Видови на

криминал

2001 год.

2002 год.

2003 год.

9 м.2004 г.

Вкупно

Вкупно регистрирани кривични дела

17.139

18.308

22.547

16.303

74.297

Кривични дела од областа на класичниот криминал

15.749

16.843

20.018

14.686

67.296

Кривични дела од областа на економскиот криминал

669

756

1.663

1.028

4.116

Кривични дела од областа на недозволената трговија

526

487

644

432

2.089

Кривични дела од областа на организираниот криминал

195

222

222

157

796

Извор -МВР
Оваа поделба на видовите на кривични дела е според Класификацијата на кривичните дела во Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“, бр. 60/97).

Во областа на класичниот криминал активностите на Министерството за внатрешни работи особено беа насочени кон справување со кривичните дела против животот и телото, понатаму, против слободите и правата на човекот и граѓанинот, половата слобода и половиот морал, против бракот, семејство, младината, имотот, општата сигурност на луѓето и имотот, правниот сообраќај и јавниот ред. Од областа на економскиот криминал доминираат кривичните дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството, службената должност, животната средина и производството. Од областа на недозволената трговија карактеристични се разните облици на криумчарење, недозволена трговија со оружје, опојна дрога и др.

Во следната табела се презентирани покарактеристични кривични дела од разни области на криминалот.

Табела број 2Регистрирани кривични дела

Покарактеристични

кривични дела

2001 год.

2002 год.

2003 год.

9 м.

2004 г.

Вкупно кривични дела

Убиство

56

61

73

36

226

Тешка телесна повреда

188

203

231

183

805

Тешка кражба

8.193

8.370

9.128

6.891

32.582

Разбојништво

252

447

548

554

1.801

Одземање моторно возило

511

576

560

570

2.217

Измама

313

345

534

450

1.642

Изнуда

16

28

31

32

107

Уцена

12

3

Насилство

68

95

109

54

326

Грабнување

6

20

18

19

63

Злоупотреба на службена положба

168

178

854

408

1.608

Фалсификување службена исправа

86

76

80

105

347

Проневера во службата

22

71

66

31

190

Примање поткуп

20

13

4

9

46

Давање поткуп

7

8

9

15

39

Посредување во вршење проституција

31

17

27

21

96

Силување

39

36

56

35

166

Полов напад врз дете

44

56

52

29

181

Недозволено префрлување преку државна граница

26

8

9

4

47

Засновање ропски однос

6

6

2
14

Трговија со луѓе
18

42

11

71

Недозволена трговија со дрога

348

282

406

273

1.309

Недзволена трговија со оружје

138

153

213

151

655

Тероризам

46

27

16

2

91

Фалсификување пари

145

177

144

91

557

Извор- МВР
Во областа на организираниот криминал најзастапени се кривични дела од областа на корупцијата и коруптивното однесување, трговијата со луѓе и принудната проституција. Заради сузбивање на овој криминал се спроведени значајни активности, реализирани се и документирани повеќе оперативни истраги во врска со повеќе малверзации и случаи на коруптивно однесување во областа на економијата и финансиското работење, а беа интензивирани и активностите во областа на трговијата со луѓе, преку вршење на зачестени контроли во угостителските објекти. Покрај наведеното, реализирани се и голем број на случаи во областа на фалсификатите и криминалитетот со елементи на насилство. Од реализираните оперативни истраги во областа на финансиското и економското работење, откриени се малверзации вршени од страна на директори, управители и други раководни лица во соработка со лица од приватни фирми во процесот на приватизацијата, односно трансформацијата на претпријатијата, јавните набавки и други незаконски трансакции во јавниот сектор. Покрај наведеното, во областа на класичните форми на корупцијата откриени се кривични дела- примање и давање поткуп, при што во најголем број случаи се работи за давање поткуп со парични средства на службени лица заради извршување, односно неизвршување на службени дејствија.

Значајни, континуирани и организирани активности беа спроведени за откривање на носителите на криминалните дејствија поврзани со трговијата со луѓе и фалсификување на пари. Во реализираните случаи на фалсификувани пари најчесто се работи за обиди на граѓани за пуштање во оптек на фалсификувани банкноти - ЕВРА , а не се работи за поорганизирани форми на изработување и пуштање во оптек на фалсификувани банкноти.

Во табелата што следи се прикажани статистички податоци за бројот на регистрирани кривични дела од областа на организираниот криминал во изминатите три години и деветте месеци од 2004 година.

КРИВИЧНИ ДЕЛА ОД ОБЛАСТА НА ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛИТЕТ

Извор на презентираните статистички податоци се евиденциите и податоцитге во Министерството за внатрешни работи на РМ, кои се во согласност со Класификацијата на кривичните дела во Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“, бр.60/97).
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   51


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет