Програма економічного І соціального розвитку Городнянського району на 2013 рік м. Городня 2012 Вступбет1/12
Дата01.05.2016
өлшемі0.72 Mb.
түріПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


ГОРОДНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОГРАМА

економічного і соціального розвитку Городнянського району

на 2013 рік

м. Городня 2012

Вступ

Програму економічного і соціального розвитку Городнянського району на 2013 рік (далі Програма) розроблено з метою посилення ефективності спільних дій райдержадміністрації та структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які будуть спрямовані на подолання негативних явищ в економіці, забезпечення стабілізації і подальшого розвитку економіки району, підвищення рівня життя населення та посилення його соціального захисту.Для цього райдержадміністрацією реалізовуватимуться заходи та завдання по забезпеченню вирішення гострих проблем в економічній та соціальній сферах, поступовому відновленню економічного розвитку району, стабільному функціонуванні закладів соціальної сфери, недопущенню зниження рівня життя населення.

Програму розроблено відповідно до вимог Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", з урахуванням положень Програми економічних реформ "Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава", Державну стратегію регіонального розвитку на період до 2015 року, Середньострокову програму соціально – економічного розвитку Чернігівської області на 2011-2015 року «Чернігівщина – 2015. Спільний шлях до добробуту» та Середньострокової Програми соціально – економічного розвитку Городнянського району на 2011-2015 роки «Городнянщина – 2015». Складовими частинами Програми є завдання інших районних програм, які будуть реалізовуватись у 2013 році та заходи підприємств, установ і організацій, щодо розв’язання важливих соціально-економічних питань. Проект Програми економічного і соціального розвитку Городнянського району на 2013 рік розроблено управлінням економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації спільно з управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації з урахуванням пропозицій районної ради, керівників підприємств і організацій усіх форм власності та посадових осіб органів місцевого самоврядування.


На основі оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку району за 2012 рік та нагальних проблем визначено головну мету, основні напрями соціально-економічного розвитку району у 2013 році, а також пріоритети діяльності місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, цілі розвитку відповідних сфер економічної діяльності, та очікувані результати. 

Аналіз економічного і соціального розвитку у 2012 році


Головними пріоритетами діяльності органів місцевої влади протягом 2012 року були забезпечення подолання негативних явищ в усіх галузях і сферах діяльності, закріплення позитивних тенденцій сталого економічного зростання шляхом створення сприятливих умов для реалізації завдань у бюджетній, соціальній, економічній та культурній сферах із врахуванням реальних фінансових можливостей районного бюджету.

Аналізуючи основні показники економічного і соціального розвитку Городнянського району за 2012 рік треба зауважити, що по окремим плановим показникам забезпечено стабільний приріст, але разом з тим маємо факти невиконання планових показників в окремих галузях.Зокрема, у галузі промисловості за підсумками 2012 року за прогнозними даними обсяги промислового виробництва у порівняних цінах в порівнянні з минулим роком орієнтовно знизяться до 55%. Така ситуація обумовлена перш за все тим, що у 2012 році припинили виробничу діяльність МПД «Ковальовське» ДП «Укрспирт» та ПрАТ «Механічний завод». Питома вага обсягів МПД «Ковальовське» ДП «Укрспирт» у загальних обсягах складає майже 47%, питома вага обсягів ПрАТ «Механічний завод» - 3%. Загалом припинення діяльності вказаних вище підприємств стало причиною загального спаду обсягів промислового виробництва по району.

У галузі торгівлі за підсумками 2012 року за попередніми даними товарообіг зросте на 11,4% в порівнянні з минулим роком і складе 309563,7 тис. грн. Буде реалізовано послуг населенню на суму 12230,8 тис.грн., темп росту до відповідного періоду минулого року складе 101,0%.

У сфері малого бізнесу очікується, що кількість малих підприємств залишиться на рівні минулого року та становитиме 98 одиниць. Чисельність працюючих у цій сфері за підсумками 2012 року за прогнозними даними залишиться на рівні минулого року і складатиме близько 2,4 тис. чол., що становитиме близько 30% загальної чисельності зайнятого населення.Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування за попередніми даними з врахуванням малих підприємств на кінець року очікується у сумі 9,4 млн. грн. прибутку, питома вага прибуткових підприємств складе 80,0%, збитки залишаються значними (-4,3 млн.грн.), при тому, що збиткові підприємства – це саме підприємства, які віднесені до малих підприємств згідно статистичної звітності.

Залишається напруженою ситуація на ринку праці. Прогнозний рівень зареєстрованого безробіття станом на 1 січня 2013 року становитиме 5,6% і знизиться у порівнянні з першосічневим 2012 року на 0,04%.

Протягом поточного року планується створити 600 нових робочих місць, основну їх кількість буде створено у сфері малого бізнесу.

За підсумками 2012 року за попередніми даними загальний обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування складе 21,2 млн.грн. Найактивніше вкладають кошти в оновлення виробництва підприємства галузі сільського господарства (близько 6,0 млн. грн.) та ДП «Городнянське лісове господарство». Решта підприємств через недостатність обігових коштів вкладають в оновлення виробництва незначні обсяги фінансових ресурсів.

В 2012 році виробничою діяльністю займались 44 сільгосппідприємств всіх форм власності, в тому числі 21 фермерське господарство, а також 7625 домогосподарств населення.

На протязі 2012 року сільгосппідприємствами очікується виробити:

зернових культур – 3300 тн, що більше на 6%

льоно-волокна – 227 тн

олійні культури – 1750 т – 121%

картоплі – 6600 т – 112%

молока – 9651 т – 98%

м"яса всього – 1077 т – 98%

яйця – 23730 тис.шт. – 93%.

Зменшення виробництва молока, м"яса, яєць відбулось по ряду об"єктивних причин. Перша і основна причина зменшення маточного поголів"я корів на 265 голів, це те, що покупці майнових паїв не займаються виробництвом тваринницької галузі.

Проблемним питанням в сільському господарстві району, які потребують невідкладного вирішення:

- збут сільськогосподарської продукції за відповідними цінами;

- відсутність державної підтримки товаро-виробників в галузі рослинництва та тваринництва;

- високі ціни на насіння високих репродукцій для проведення сортооновлення;

- високі ціни на паливно-мастильні матеріали, мінеральні добрива, техніку.

У 2012 році продовжувалась реалізація державної політики щодо поступового підвищення заробітної плати. Так, за підсумками 2012 року середньомісячна заробітна плата штатних працівників, зайнятих економічною діяльністю (без врахування малих підприємств) становитиме 2000,0 грн. проти 1634,0 у минулому році. Також протягом року вдалося в повному обсязі погасити загальну заборгованість із виплати заробітної плати.

Досить напруженою ситуація є не тільки в економіці, а й у багатьох інших сферах нашого життя, зокрема і в гуманітарній.

На сьогоднішній день у районі функціонує 14 ЗОШ І-ІІІ ст.., Городнянська районна гімназія, 9 ЗОШ І-ІІ ст.., 2 ЗОШ І ст.., обласна ЗОШ – інтернат, спеціальна ЗОШ – інтернат. Також у системі освіти району функціонують МНВК, ДЮСШ, ЦДЮТ, СЮТ.

Працює 12 дошкільних установ.

Всього в освітніх навчальних закладах району навчалося у 2011-2012 н. р. 3000 учнів, що на 81 учня менше, чим в минулому учбовому періоді.

Зменшення учнівського контингенту стало причиною збільшення кількості шкіл із низькою наповнюваністю учнів. Відтак частка малокомплектних шкіл у мережі з кожним роком зростає. Наповнюваність класів і класів-комплектів учнями в 2011-2012 навчальному році складала по району 67,9 (19 шкіл). Тому нагальною виступає необхідність оптимізації мережі навчальних закладів. З цією метою в районі розроблена програма оптимізації мережі.

Основними питаннями, над якими планується працювати найближчим часом є: оптимізація мережі навчальних закладів (в районі розроблено програму оптимізації мережі). Така необхідність викликана зменшенням учнівського контингенту, як наслідок – збільшення кількості шкіл з низькою наповнюваністю учнів. Забезпечення належних умов перебування дітей відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних вимог, подальше поліпшення технічної та методичної бази навчальних закладів, посилення контролю за якістю знань. Розширення мережі дошкільних навчальних закладів, охоплення дітей п'ятирічного віку дошкільною освітою, реалізація програми "Шкільний автобус".

Мережа установ культури району протягом 2012 року істотно не змінилась, закладів культури в районі нараховується 80 одиниць в тому числі: клубів -40, масових бібліотек - 36, музеїв – 3 та школа мистецтв.

Виходячи з аналізу проблем у сфері культури та ресурсних можливостей району, пріоритетами культурної політики місцевої влади в 2012 році будуть недопущення погіршення доступності закладів культури, насамперед для дітей і юнацтва, створення організаційно-економічних і матеріально-технологічних передумов для повноцінного використання культурно-туристичного потенціалу району. На належному творчому рівні проводяться культурно-мистецькі заходи, також проводиться робота по залученню різних вікових категорій населення до регулярної культурно-мистецької діяльності, підвищення рівня охоплення дітей, підлітків і студентської молоді різними видами послуг. Проводиться відповідна робота щодо нарощування обсягів надання платних послуг та збільшенню надходжень від оренди майна. Завдяки отриманим коштам вдалося провести заміну дверей у районному будинку культури, ремонт туалетів, виконано робіт на суму 44,5 тис.грн.Головними проблемами, які не повністю вирішені у процесі виконання програми соціально-економічного розвитку у 2012 році та стримують розвиток є:

у промисловості:

  • значна зношеність основних виробничих фондів;

  • обмеженість власних обігових коштів підприємств, високі відсоткові ставки кредитування, як наслідок - наявність збиткових виробництв;

  • слабко розвинені менеджмент та робота маркетингових служб на більшості підприємств;

  • зростання вартості енергоносіїв, сировини, матеріалів;

Діє ряд факторів, що гальмують економічне зростання галузі АПК. До них належать:

 • підвищення цін на нафтопродукти в період сівби і збирання урожаю, а також високі ціни на сільськогосподарську техніку, машини та обладнання;

 • недостатня кількість, а часто і повна відсутність внесення органічних і мінеральних добрив у низькородючі поліські ґрунти через значне скорочення поголів’я худоби та високі ціни на мінеральні добрива;

 • нераціональна структура посівів, коли значну частину посівних площ займають зернові культури, які досить часто висіваються без дотримання сівозміни;

 • демографічний стан та питання кадрового забезпечення села.

у інвестиційній сфері:

 • високі банківські кредитні ставки;

 • нестабільність законодавчої бази щодо впровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку.

 • недостатній рівень інвестиційної активності промислових підприємств;

у соціальній сфері:

 • низький рівень доходів значної частини населення в умовах швидкого зростання вартості життя, невирішеність низки соціальних проблем, зокрема:

 • у зв'язку з демографічними тенденціями до старіння населення та зростання кількості осіб пенсійного віку, поглибленням диференціації рівня доходів громадян необхідним є застосування нових механізмів соціального захисту. Екстенсивний характер окремих соціальних програм, які за своїм змістом спрямовані не на подолання причин бідності, а на збільшення кількості осіб, що одержують соціальну допомогу, призводять до нераціональних витрат бюджетних коштів, а також сприяють зростанню пасивності серед населення щодо пошуку місця реалізації свого трудового потенціалу;

 • недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення закладів соціальної сфери.

Каталог: web docs
web docs -> На засіданні Чернігівської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
web docs -> Звіт про здійснення делегованих районною радою повноважень в частині соціально економічного розвитку району та у сприянні інвестиційній діяльності
web docs -> Городнянський район
web docs -> Довідка «Про хід виконання Програми економічного І соціального розвитку та бюджету району за І півріччя 2016 року»
web docs -> Розпорядження 29 грудня 2014 року сел. Козелець №464
web docs -> Розпорядження 12 вересня 2012 року м. Чернігів №333 Зареєстровано
web docs -> Наказ Міністерства фінансів України


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет