Програма за кандидат-докторантски конкурсен изпит по Руска литература на ХІХ в.жүктеу 40.91 Kb.
Дата27.04.2016
өлшемі40.91 Kb.
түріПрограма
: index.php -> bul -> content -> download
download -> ПРограма за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление
download -> Катедра по германистика и скандинавистика
download -> Изпитна сесия януари-февруари 2014 г. Специалност Скандинавистика – бакалаври
download -> Арменистика и кавказология
download -> Ще се проведе публична защита
download -> Суси-4 Помощна информация за преподавателя
download -> Милка владимирова енчева
download -> Програма за кандидатдокторантски конкурс по направление
Софийски университет „Св.Климент Охридски”

Факултет по славянски филологии

Катедра по руска литература

Програма
за кандидат-докторантски конкурсен изпит по
Руска литература на ХІХ в. (Руската литературна класика във визуалното изкуство)
1. Руският литературен канон на ХІХ век и редуцираното му българско усвояване. Стратегии на рецептивния избор.

2. Руският романтизъм – времево ситуиране, светогледен и литературен модел, приемственост и оригиналност. Представители.

3. Руският роман от ХІХ век: дискурсни и жанрови измерения.

4. Руската драматургия от ХІХ век – поетика на архетипния сюжет.

5. Творчеството на А. С. Пушкин – периодизация, жанров обхват, проблематика.

6. М. Ю. Лермонтов и литературната ситуация през 30-те години на ХІХ век. Жанрови и дискурсни трансформации в творчеството му.

7. Огледалният космос на Гоголевата проза. Високото и ниското в оптиката на сюжета, художествения дискурс и светогледа на автора.

8. Романовият модел на И. С. Тургенев – идеология и поетика.

9. Романите от „Петокнижието” на Ф. М. Достоевски – структура и поетика.

10. Явлението Толстоев роман. Мобилност на мотивите, еволюция на сюжета: митологизиращи и демитологизиращи стратегии за нацията и човека.

11. Творчеството на А. П. Чехов. Поетика на прозата. Европейски измерения на драматургията му.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:


А. С. Пушкин и българската култура. Юбилеен сборник. Съставител Петко Троев. С. 1999.

Аникст, Александр А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. Москва, 1972.

Бахтин, Михаил. Проблеми на поетиката на Достоевски. С. 1976.

Бердяев, Николай. Мирогледът на Достоевски. С. 1992.

Бердяев, Николай. Руската идея. Основни проблеми на руската мисъл през ХІХ век и в началото на ХХ век. Велико Търново, 2001.

Бицили, П. М. Класическото изкуство. Стилови изследвания. С. 1995.

Бочева, Милка. Лев Толстой. С. 1982.

Вечният Гогол. Сборник. Велико Търново. 2010.

Виготски, Лев. Психология на изкуството. С. 1978.

Германов, Георги. Лермонтов – личност и проблеми. С. 2001.

Гинзбург, Лидия. За лириката. С. 1984.

Гросман, Леонид. Поетиката на Достоевски. С. 1996.

Гургулова, Мария. Лермонтов в българската литература. С. 1987.

Диалози с Чехов. 100 години по-късно. Сборник. Съставител Людмил Димитров. С. 2004.

Димитров, Людмил. “Четвероевангелие” от Пушкин. Опит за изучение на драматургичния цикъл “Малки трагедии”. С. 1999

Димитров, Людмил. Да бъдеш шут в играта на съдбата. Руската драматургия от ХІХ век. Херменевтика на канона. С. 2006.

Звезданов, Николай. Космосът на Гогол. Същият в огледалото на другия. Велико Търново, 2005.

Лермонтовская энциклопедия. Москва, 1981 (ІІ изд. 1999).

Лотман, Юрий М. Роман А. С. Пушкина “Евгений Онегин”. Комментарий. Москва, 1983.

Лотман, Юрий. Поетика. Типология на културата. С. 1990.

Манолакев, Христо. Между образа и четенето. Руската преводна белетристика през Българското възраждане. С. 1996.

Манолакев, Христо. Текст и граници. А. С. Пушкин и неговите „Повести на Белкин”. С. 2001.

Михайлов, Димитър. Страх по руски. С. 2010.

Набоков, Владимир. Комментарии к “Евгению Онегину” Александра Пушкина. Москва, 1999.

Набоков, Владимир. Лекции по русской литературе. Москва, 1996.

Нейчев, Николай. Литература и месианизъм. Руското литературно месианство през ХІХ век. Пловдив, 2009.

Нейчев, Николай. Ф. М. Достоевски – тайнствената поетика. Пловдив, 2001.

Онегинская энциклопедия. Под редакцией акад. Н. И. Михайловой. Т. 1-2. Москва, 1999-2004.

Разказът „Шинел” на Гогол: Сътворен! Направен? Съшит?? С. 2002.

Руска литература ХІХ и ХХ век. Пловдив, 2002 (ІІ изд. 2005).

Стоянов, Цветан. Геният и неговият наставник. С. 1978.

Тодд ІІІ, У. М. Литература и общество в эпоху Пушкина. Санкт Петербург, 1996.

Троев, Петко. Етюди за руската литература. С. 1996.

Троев, Петко. Руският роман от първата половина на ХІХ век. С. 1989.

Троев, Петко. Руска класическа литература. Литературен справочник. С. 1995

Троев, Петко. Руска класическа литература. Първа част. С. 2006.

Троев, Петко. Руска литературна класика. Том 1 и 2. С. 1994-1995.

Чавдарова, Д. Homo Legens в русской литературе ХІХ века. Шумен, 1997.

Чавдарова, Дечка. Храната/трапезата в руската литература. ХVІІІ – началото на ХХ век. Велико Търново, 2010.

Четене на литературната класика. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дфн Петко Троев. С. 2002.

Чудаков, Александр. Поэтика Чехова. Москва, 1971.

Чудаков, Александр. Мир Чехова. Возникновение и утверждение. Москва, 1986.

Шах-Азизова, Татьяна К. Чехов и западноевропейская драма его времени. Москва, 1966.

Шестов, Лев. Достоевски и Ницше. Киркегор и екзистенциалната философия. С. 1993.

Шкловски, Виктор. Лев Толстой. С. 1971 (ІІ изд. 1987).

Шкловски, Виктор. Художествената проза. Размисли и разбори. С. 1988.

Эйхенбаум, Борис М. Лев Толстой. Семидесятые годы. Ленинград, 1974.

Эйхенбаум, Борис М. О литературе. Работы разных лет. Москва, 1987.София, юни2014 г.

Проф. д-р Людмил Димитров©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет