Програма за развитие на читалищната дейност в община Божурище за 2012гДата02.05.2016
өлшемі39.65 Kb.
түріПрограма
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ


П О К А Н А
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА
С В И К В А М
Заседание на Общински съвет – Божурище на 01.12.2011 г. /четвъртък/, от 14:00 часа в салона на читалище „Христо Ботев” – гр.Божурище при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д :
1. Приемане на Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ

Докладва: Аспарух Аспарухов – кмет


2. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Божурище за 2012г.

Докладва: Аспарух Аспарухов – кмет


3. Промяна в бюджетните кредити за 2011г.

Докладва: Аспарух Аспарухов - кмет


4. Даване на съгласие за закупуване на търговска сграда – магазин, пивница, фурна с ЗП 171 м2, находяща се в УПИ І72, кв.14 по ПР на с.Пожарево, общ.Божурище

Докладва: Аспарух Аспарухов - кмет


5. Одобряване проект за ПУП – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Уличен водопровод по полски път с №232 по КВС на м.”Горни соват”, с.Пролеша – от осова точка (ОТ) №18 от кв.8 до УПИ VІІІ-112, ІХ-111 от кв.17 по плана на кв.М.Горки, гр.Божурище

Докладва: Аспарух Аспарухов - кмет


6. Одобряване проект за ПУП – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – външно ел. захранване кабелна линия 20kW на имот №034007 в м.”Добър мъж” по КВС на с.Пожарево

Докладва: Аспарух Аспарухов - кмет


7. Одобряване проект за ПУП – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – за обект „Уличен водопровод по полски път с №021013 и №021021 по КВС на м.”Новините”, с.Гурмазово – с трасе от имот №015158 до УПИ ІІ-021106, кв.2, м.”Новините”, с.Гурмазово, общ.Божурище”

Докладва: Аспарух Аспарухов - кмет


8. Предоставяне на имот №125032 с площ 5,342 дка, м.Бобен по КВС на с.Хераково с начин на трайно ползване, нива V категория при неполивни условия, земя от общинския поземлен фонд (земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в реални граници), актуван с АЧОС №801/19.09.2011г., от който е образуван имот №125041 с площ 0,710 дка на наследниците на Иван Златков Паунов

Докладва: Аспарух Аспарухов - кмет


9. Предоставяне на имот №040239 с площ 1,211 дка, м.Село/Селище по КВС на с.Пролеша с начин на трайно ползване, нива ІV категория при неполивни условия, земя от общинския поземлен фонд (земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в реални граници), актуван с АЧОС №800/19.09.2011г., от който е образуван имот №040274 с площ 0,876 дка на наследниците на Никифор Станиславов Жотев

Докладва: Аспарух Аспарухов - кмет


10. Предоставяне на имот №054064 с площ 2,710 дка, м.Унгол по КВС на с.Пожарево с начин на трайно ползване ливада ІХ категория при неполивни условия, образуван от имот №054046 с площ 6,806 дка, земя от общинския поземлен фонд (земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в реални граници), актуван с АОС №787/17.06.2011г. на наследниците на Свилен Миланов Колев

Докладва: Аспарух Аспарухов - кмет


11. Предоставяне на имот №019019 с площ 2,281 дка, м.Камен кладенец по КВС на с.Росоман с начин на трайно ползване нива Х категория при неполивни условия, земя от общинския поземлен фонд (земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в реални граници), актуван с АЧОС №798/29.07.2011г., от който е образуван имот №019076 на наследниците на Павел Аначков Игнатов

Докладва: Аспарух Аспарухов - кмет


12. Предоставяне на имот №019018 с площ 2,067 дка, м.Камен кладенец по КВС на с.Росоман с начин на трайно ползване нива Х категория при неполивни условия, земя от общинския поземлен фонд (земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в реални граници), актуван с АЧОС №797/29.07.2011г. на наследниците на Павел Аначков Игнатов

Докладва: Аспарух Аспарухов – кмет


13. Предоставяне на имот №042178 с площ 0,961 дка, м.Село/Селище по КВС на с.Пролеша с начин на трайно ползване, нива ІV категория при неполивни условия, земя от общинския поземлен фонд (земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в реални граници), актуван с АЧОС №789/17.0(69.2011г. на наследниците на Апостол Кузманов Чонев

Докладва: Аспарух Аспарухов – кмет


14. Определяне на нов размер на дневен оклад за хранене на децата от ОДЗ „Буратино” и ОДЗ „Детелина”

Докладва: Аспарух Аспарухов – кмет


15. Одобряване проект за ПУП – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – ІІІ етап – клон 53, с.Хераково, общ.Божурище”

Докладва: Аспарух Аспарухов – кмет


16. Отдаване под наем на земеделска земя, предоставена от ОПФ за обезщетение

Докладва: Аспарух Аспарухов - кмет


17. Отмяна на решение №97 от Протокол №10/26.09.2011г. на ОбС-Божурище

Докладва: Аспарух Аспарухов - кмет


18. Други

Заседания на комисии:
Комисия „Икономика, транспорт и устройство на територията”

28.11.2011 г. /понеделник/ от 16:00 ч. в кабинета на председателя на ОбС
Комисия „Бюджет и финанси”

28.11.2011 г. /понеделник/ от 17:00 ч. в кабинета на председателя на ОбС
Комисия „Здравеопазване, социална политика и околна среда”

28.11.2011 г. /понеделник/ от 17:30 ч. в кабинета на председателя на ОбС
Комисия „Евроинтеграция”

28.11.2011 г. /понеделник/ от 17:30 ч. в кабинета на председателя на ОбС
Комисия „Наука, образование, култура, спорт и туризъм”

28.11.2011 г. /понеделник/ от 17:15 ч. в кабинета на председателя на ОбС
Комисия „Земеделие, гори и екология”

28.11.2011 г. /понеделник/ от 17:30 ч. в кабинета на председателя на ОбС
Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

28.11.2011 г. /понеделник/ от 17:30 ч. в кабинета на председателя на ОбС

23.11.2011 г. Председател на ОбС:гр.Божурище /П. Котупанова/
Каталог: file
file -> Шығыс Қазақстан облысындағы мұрағат ісі дамуының 2013 жылдың негізгі бағыттарын орындау туралы есеп
file -> Анықтама-ұсыныс үлгісі оқу орнының бланкісінде басылады. Шығу n күні 20 ж
file -> «Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беру ұйымдарына және үйлеріне кері тегін тасымалдауды ұсыну үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік қызмет стандарты
file -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
file -> Регламенті Жалпы ережелер 1 «Мұрағаттық анықтама беру»
file -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының басшысы А. Шаймарданов
file -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының бастығы А. Шаймарданов
file -> Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 2012 жылға арналған операциялық жоспары
file -> Тарбағатай ауданының ішкі саясат бөлімі 2011 жылдың 6 айында атқарылған жұмыс қорытындысы туралы І. АҚпараттық насихат жұмыстары


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет