Программа Форма ф со пгу 18. 2/06жүктеу 123.43 Kb.
Дата24.04.2016
өлшемі123.43 Kb.
түріРабочая программа
: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы

Рабочая программа

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/06


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

050601 Математика мамандығының студенттеріне арналған
Программалау пәні бойынша

жұмыс бағдарламасы
Павлодар
Лист утверждения к рабочей программе дисциплины, разработанной на основании государственного общеобязательного стандарта образования специальности и типовой программы


Форма

Ф СО ПГУ 7.18.1/06
БЕКІТЕМІН

Оқу ісі жөніндегі проректор

___________ Пфейфер Н.Э.

«__»_____________200 ж.

Құрастырушы: аға оқытушы Оспанова Н.Н.

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

050601 Математика мамандығының студенттеріне арналған


Программалау пәні бойынша
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс бағдарламасы 050601 «Математика» мамандығының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес (ҚР МЖМБС 3.08.316-2006) және 22 маусым 2006 ж. бұйрығымен енгізілген әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-і жасаған типтік бағдарламасы негізінде әзірленген.
Кафедраның отырысында қарастырылған «28» қараша 2008 ж. № 4 хаттама
Кафедра меңгерушісі _____________________________ Нұрбекова Ж.К.

(қолы)Факультеттің әдістемелік кеңесінде құпталған «___»___________200__ж. № __ хаттама
ӘК төрайымы _______________________________ Кишубаева А.Т.

(қолы)


КЕЛІСІЛГЕН

Факультет деканы ____________ Тлеукенов С.К. «___»_______________ 200___ ж.

(қолы) (айы, күні)


ОӘҚжЖБ КЕЛІСІЛГЕН

ОӘҚжЖБ бастығы _______________ Варакута А.А. «____»______________ 200__ ж.

(қолы) (айы, күні) 1. курстың МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТІ жӘне Оқу үрдісіндегі орны
  1. Пәнді оқытудың мақсаты – нақты ғылым игеру тұрғысынан қарағандағы пән ретінде программалаудың негізін меңгеру болып табылады.
  1. Курстың міндетістуденттерге алгебра, математикалық талдау, математикалық статистика, сызықтық программалау есептерін жоғары деңгейлі программалау тілдерін пайдаланып шығаруға үйрету.
  1. Пререквизиттер:

Осы курсты оқыту студенттердің орта мектеп курсындағы “Информатика” пәнінен алған біліміне негізделген.
Тематический план дисциплины

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/07


 1. Пәннің тақырыптық жоспары

050601 «Математика» мамандығы үшін жалпы орта білім негізінде оқуға түскен жылы 2008
Тақырыптар атауы

Сағаттар саны

Дәріс

Тәжірибе

Зертхана

СӨЖ

1

Кіріспе

15

2

Программалау тілі алгоритмді жазу құралы ретінде

2

4

2

5

3

Жоғарғы деңгейдегі тілде программалау

3

6

3

20

4

Динамикалық айнымалылар


3

4

3

20

5

Программалардың функциялар мен құрылымы

3

4,5

4

20

6

Программа құрудың негізгі принциптері

3

4

3

20
Барлығы

15

22,5

15 (7,5)

903 Курстың мазмұны
3.1 Дәрістік сабақтың мазмұны
1 ТақырыпКіріспе

Программалау жүйелері. Компьютерде есепті шығару. Алгоритм ұғымы. Алгоритмдерді көрсету әдістері. Алгоритмдердің негізгі структуралары. Алгоритмді құруға структуралық тұрғыдан қарау. Орындалатын программа, объектілік модель. Компиляция және интерпретация.2 ТақырыпПрограммалау тілі алгоритмді жазу құралы ретінде

Программалау тілі. Программалау тілінің даму тарихы. Программалау тілдерінің деңгейлері. Программалаудың негізгі технологияларына шолу. Логикалық программалау.  1. Жоғарғы деңгейдегі тілде программалау.

Программалау тілінің синтаксисі және семантикасы: алфавит, түсінік, синтаксистік ережелер. Тілдің синтаксисін және семантикасын жазу түрі. Программа структурасы.

Айнымалылар. Костанттар. Типтерді сипаттау. Стандартты қарапайым типтер. Күрделі типтер. Файлдық типтер. Типтердің сыюшылығы. Типтерді түрлендіру. Өрнектер. Арифметикалық өрнектер. Логикалық өрнектер. Жолдық өрнектер.

Операторлар. Қарапайым операторлар. Құрама операторлар. Деректерді өңдеу процесінің тармақтылығы. Шартты оператор. Таңдау операторы. Операторлар синтаксисі және семантикасы.


  1. Динамикалық айнымалылар

Нұсқағыштар және адрестік арифметика. Массивтер. Массив элементтеріне жол ашықтық. Көпөлшемді массивтерге нұсқағыштар. Нұсқағыштармен жұмыс. Нұсқағыштар массивтері. Массивтердің динамикалық орналасуы.

Турбо Паскаль мен С – әмбебап программалау тілдері. Салыстырмалы талдау.  1. Программалардың функциялар мен құрылымы

Функциялар туралы негізгі мағлұматтар. Сыртқы айнымалылар. Тілдің препроцессорлары. Рекурсивті функциялар. Функциялар және массивтер.

  1. Программа құрудың негізгі принциптері

Қадам бойынша құру. Құрылымдық программалау принциптері. Интеграцияланған программалау жүйелері: компоненттері мен қызметі. Компиляцияны басқару процесінің құралдары және программаны орындау. (тіл компиляторының директивалары. Олардың түрлері мен қызметі). Программаны құру процесі. Құру процесінің схемасы. Программаны компиляциялау. Ортаның және компилятор директиваларының параметрлерін орнату.

Программаны тексеру және жөндеу, олардың қызметі, тексерудің принциптері, тексеру жүйелері, жөндеу әдістері. Компияляция барысында программаны жөндеу. Программаның спалылығы – тиімділігі және сенімділігі. Қорғау программалары.3.2 Практикалық сабақтардың мазмұны

ПР1. Сызықтық алгоритмді программалау.

Сызықтық алгоритмді программалау. Программаны толықтыру (түзету) және тестілеу.ПР2. Шартты операторлар.

Шартты операторларының қысқа және толық формалары.ПР3. Таңдау операторлары.

Таңдау операторларымен байланысты есептерді шығару.ПР4-5. Параметрлі циклдік оператор.

Параметрі бар циклдік оператормен қатысты есептерді шешуге бағдарлама құрастыру.ПР6-7. Циклді процестерді ұйымдастыру.

Шарты алдын ала берілген және шарты соңынан берілген цикл операторлары. Кірістірілген циклдер.ПР8-9. Ішкі бағдарламалар: процедуралар және функциялар.

Процедуралар және функцияларды қолданып шығарылатын есептерді бағдарламалау.ПР10-11. Символдық және жолдық мәндер

Жолды өңдеу алгоитмі. Жолдан ішкі жолды іздеу алгоритмі. Жолдармен жұмыс істеуге арналған функциялар мен процедуралар.ПР12. Массивтер

Бір өлшемді массивтерге бағдарлама құрастыру.ПР13-14. Массивтер

Екі өлшемді массивтерге бағдарлама құрастыру.ПР15-16. Массивті сұрыптау

Ең үлкенін (ең кішісін) іздеу алгоритмі. Ішкі және сыртқы массивті сұрыптау алгоритмі: таңдау арқылы сұрыптау, орын ауыстыру арқылы т.б.ПР17-18. Массивті сұрыптау

Ішкі және сыртқы массивті сұрыптау алгоритмі: таңдау арқылы сұрыптау, орын ауыстыру арқылы т.б.ПР19-20. Мәндердің күрделі типі

Мәндердің күрделі типі – жазбаларды, біріктіру операторын пайдаланып бағдарлама құрастыру.ПР21. Мәтіндік файлдармен жұмыс

Мәтіндік файлдарды өңдеуге арналған процедуралар мен функциялар.ПР22. Мәтіндік файлдармен жұмыс

Мәтіндік файлдарда берілгендерді енгізу және шығару.ПР23. Графиктік операторлар.

Графиктік ақпаратты өңдеу. Геометриялық объектілерді қолданып, тақырыптық суреттер салу бағдарламасы.


3.3 Зертханалық сабақтардың мазмұны
1. Алгебра, математикалық талдау, математикалық статистика, сызықтық программалау есептерін программалау.

2. Сызықтық структуралы программалау.

3. Тармақталу, циклдік структураларға программалар құру.

4. Массивтерді өңдеу программалары.

5. Текстік файлдармен жұмыс.

6. Функция және көмекші программаларды қолдану.

7. Структураланған деректерді өңдеу.

8. Типтік файлдар деректерін өңдеу.

9. Символдық ақпаратты өңдеу.

10. Динамикалық айнымалылар. Стек, кезек, тізім.
3.4 СӨЖ мазмұны


№ р/с

СӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Көлемі (сағат)Дәрістік сабақтарға дайындық
сабақтардағы белсенділік

10Зертханалық жұмыстарға дайындық

қажет кестелерді, сызбаларды және т.б. даярлау

зертханалық жұмысқа жберілуі

15Зертханалық жұмыстар бойынша есептер даярлау және оны қорғау

есеп

зертханалық жұмысты қорғау

10Практикалық сабақтарға дайындық, үй тапсырмаларын орындау

жұмыс дәптерлері

сабаққа қатысуы

15Өз бетімен оқу материалдары

конспект
30Бақылау шараларына дайындық
МБ1, МБ2 және т.б. тестілеу жұмыстары

10

Барлығы
90


Студенттердің өз бетімен оқуына ұсынылатын тақырыптардың тізімі


 1. Қатарлар. Қатарлармен жұмыс жасау үшін қолданылатын процедуралар мен функциялар.

Әдебиеттер: [1], [4]

 1. Стандартты функциялар қорын пайдаланып программа құру.

Әдебиеттер: [1], [3], [5], [11]

 1. Модульдік программалау, қолдану мысалдары.

Әдебиеттер: [4], [7], [8]

 1. Графикалық құрастыруларды қолданып программа құру.

Әдебиеттер: [2], [5], [8],[10]

 1. Динамикалық жадыны қолданып программа жасау.

Әдебиеттер: [1], [3], [4]


Выписка из рабочего учебного плана специальности

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.1/10

Мамандықтың жұмыс оқу жоспарынан көшірме
050601 –Математика

(шифр және мамандықтың толық аты)Пән: ПрограммалауОқу формасы

Бақылау формасы

Студенттің жұмыс көлемі (сағат)

Курс және семестрлер бойынша таратылуы (сағ)

емтихан

сынақ

к. жоба

к. Жұм.

ЕГЖ

БЖ

барлығы

дәріс

практика

зертхана

СӨЖ

жалпы

ауд

СӨЖ


ЖОБ негізіндегі күндізгі оқу

2
135

45

90

2 семестр

15

22,5

15 (7,5)

90


Әдебиеттер
Негізгі

 1. Абрамов В.Г. Введение в язык Паскаль. М. Наука. 2002

 2. Пильщиков В. Н. Сборник упражнений на языке Паскаль. М. Наука. 2003

 3. Климова Л. М. Практическое программирование. Решение типовых задач в Pascal 7.0. М. Кудиц-образ. 2004.

 4. Фаронов В.В. TurboPascal 7.0. Начальное пособие. М. изд. «Номирис». 2002

 5. Культин Н.Б. TurboPascal в задачах и примерах. СПб.: БХВ-Петербург, 2003


Қосымша


 1. Грогоно П. Программное обеспечение персональных ЭВМ. М. Мир. 1982

 2. Йенсен К., Вирт Н. Паскаль: Руководство для использования и описание языка. М. Финансы и статистика. 1982.

 3. Марченко А.И., Марченко Л.А. Программирование в среде TurboPascal. Киев. «Век» 1999

 4. Цейл Дейл. Программирование на СИ. ДМК. 2000

 5. Ян Борецкий. Турбо-Паскаль с графикой для персональных компьютеров М. Машиностроение. 1991.

Айтов Ж.А., Мақамбаев М.Б. Паскаль тілінде программалау. 1998


Лист согласования рабочей программы дисциплины


Форма

Ф СО ПГУ 7.18.1/11
2008-2009 оқу жылына

Программалау пәні бойынша жұмыс бағдарламасына келісім парағы


КЕЛІСІМ ПАРАҒЫ


Шығаратын

кафедра

Кафедра меңгерушісінің аты-жөні

Қолы

Келісім мерзімі

1

2

3

4

Алгебра және математикалық талдау

Павлюк И.И.


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет