Программа учебной Форма практики ф со пгу 18. 2/03Дата02.05.2016
өлшемі146.98 Kb.
түріПрограмма
Программа учебной Форма

практики Ф СО ПГУ 7.18.2/03


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
«Азық-түлік өнімдерінің технологиясы және

қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы

050727-«Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» мамандығының 1курс

студенттеріне арналған оқу тәжірибесі бойыншаБАҒДАРЛАМА

Павлодар


Лист утверждения программы Форма

учебной практики Ф СО ПГУ 7.18.2/04БЕКІТЕМІН

ОЖ бойынша проректор

________ Пфейфер Н.Э.

«___»___________200_ж.


Құрастырушылар:___________ «АТӨТжҚОҚ» кафедрасының менгерушісі, т.ғ.к., профессор Арынғазин К. Ш.

___________ «АТӨТжҚОҚ» кафедрасының оқытушысы Альжанова А. С.

___________ «АТӨТжҚОҚ» кафедрасының

аға оқытушысы Сарлыбаева Л. М.

___________ «АТӨТжҚОҚ» кафедрасының мастері Оспанова Б. М.
«Азық-түлік өнімдерінің технологиясы және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы
050727-«Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» мамандық

студенттеріне арналған оқу тәжірибесі бойыншаБАҒДАРЛАМА
050727-«Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» мамандығының 1 курс студенттеріне арналған

Оқу тәжірибесінен бағдарлама 3.08. 353-2006 ҚР МЖМБС Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген


Кафедра мәжілісінде ұсынылған «28» тамыз 2007ж.

№ 1 хаттамасы

Кафедра меңгерушісі ____________ Арынғазин Қ. Ш.

Сәулет-құрылыс факультетінің методикалық кеңесінде мақұлданған

«29» тамыз 2007ж. № 1 хаттамасы

МК орынбасары ______________ Козионов В. А.


КЕЛІСІЛДІ
Факультет деканы ________ Кудерин М. Қ. «____»_____________200_ж.


ОӘК МАҚҰЛДАНДЫ

ОӘК басшысы __________ Головерина Л. Т. «__»______________ 200_ж.


КІРІСПЕ

Оқу жоспарына және Мемлекеттік жалпы білім беретін стандартына ҚР МЖМБС 3.08.353-2006, №779 бұрығына сәйкес "Азық-түлік өнімдері технологиясы" 050727 мамандығының студенттері оқу тәжірибесін екінші семестрден кейін 0,5 апта 1 кредит 15 сағат көлемінде өтеді.

Оқу тәжірибесі алдыңғы қатарлы тамақ өндірістерінде және қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында жүргізіледі.

Тәжірибе кезінде студент ішкі тәртіп ережелерін сақтау міндетті.

Тәжірибе өту графигі, тәжірибе уақытын бөлу негізінде, кафедрадан тәжірибе жетекшісімен құрастырылады.

1 ОҚУ ТӘЖІРИБЕСІНІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Бұл тәжірибе білімгерлер өндірістік өнеркәсіптегі жұмыстардың технологиясы, ұйымдастырылуын және механикаландырылуы туралы алғашқы түсініктер алу мақсатында жүргізіледі.

1.1 Тәжірибенің мақсаты: тәжірибе студенттердің келешек мамандығы жайында алғашқы түсініктеріналу мақсатыман өткізіледі.

Таныстыратын тәжірибе оқу процессінің бір бөлігі болып табылады және таныстыру түрінде болады, өзінің мақсаты – студенттердің өнеркәсіп орталықтарының технологиялық жағдайы туралы , техникалық құжаттама туралы тәжрибелік мәліметтерін алу , бұл мәліметтер студенттерге кейінгі курстарда оқылатын, арнайы пәндерді көбірек зерделі қабылдауы үшін , сонымен қатар кәсіби таңдаудың дұрыстығын анықтау үшін қажет.

1.2 Тәжірибенің міндеті

- негізгі және қосымша шикізатты сақтау ережелерімен таныстыру;

- технологиялық жабдықтармен және өндісістік процеспен таныстыру;

- дайын өнімді сақтау және тасымалдау шарттарын игеру, дайын өнімдердің сапасын тексеру әдістерімен таныстыру


Тәжірибе уақытын бөлу

Кесте 1


р/с

Объектілер және жұмыс тізімі

Сағат саны

1

Кәсіпорынмен жалпы таныстыру, кәсіпорыннан бастық бекіту, қауіпсіздік техника нұсқау бойынша, графикті құрастыру, тәжрибені өту

1

2

Негізгі және қосымша шикізаттар сақталуғаарналған қоймалармен таныстыру.

1

3

Қосымша шикізатты дайындайтын бөлмелермен таныстыру

1

4

Өндірістік цехпен таныстыру

2

5

Экспедиция және дайын өнім қоймасымен таныстыру

1

6

Ет өнеркәсібінің негізгі технологиялық процестерімен таныстыру

1

7

Кафе, асхана, мейрамханалардың салқын цехімен таныстыру

1

8

Кафе, асхана, мейрамханалардың ет және балық цехтерімен таныстыру

1

9

Кафе, асхана, мейрамханалардың ыстық цехімен таныстыру

1

10

Кафе, асхана, мейрамханалардың аспаздық цехімен таныстыру

1

11

Есепті жасау және есеп беруге дайындық

3

12

Есеп беруБарлығы

15


2 ОҚУ ТӘЖІРИБЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ
Студенттер тәжірибені кез келген меншік түрі бар кәсіпорында 5-10 адам топта өтеді.

Тәжірибенің оқу-әдістемелік тәжірибені ұйымдастыру жөнінде кафедрада жиналыс өткізіледі.

Тәжірибе алдында студенттермен тәжірибені ұйымдастыру жөнінде кафедрада жиналыс өткізіледі.

Жиналыста студенттерге есепті дайындау жөнінде кеңестер береді, күнделіктерді жүргізу, материалдарды жинау түсіндіреді.

Тәжірибе басында кәсіпорын бастығы қауіпсіздік техника, өртке қарсы сақтық техника, санитария бойынша студенттерге нұсқау ұйымдастырады, жұмысшының, шебеодің ережелерімен және міндеттерімен таныстырады.

Тәжірибе өту кезінде студент мамандық алу бойынша техминимум тапсыра алады. Техминимум тапсыру және жұмысшы мамандыққа иелену кәсіпорында бекітілген ретте шығарылад, студенттің сынақ кітапшасына жазылады және баспамен куәландырылады.

Студенттердің кәсіпорындағы тәжірибесін басқару университеттің бұйрығымен белгіленген жетекші (оқытушы) және кәсіпорын тағайындаған жетекші арқылы жүзеге асады.

Кәсіпорынның ішкі тәртібі ережелерін бұзған студенттерге міндетті университет ректорына мәлімдеу арқылы төлетулер таңыла алады.


3 СТУДЕНТТІҢ ОҚУ ТӘЖІРИБЕСІН ӨТУДЕГІ МІНДЕТТЕРІ
Тәжірибе басына дейін 1 ай қалған мезгілде студент дәрігерлік байқауды өтеді және санитарлық кітапшаны толық дайындайды.

Тәжірибе басына дейін студент университетте тәжірибе бойынша күнделік, тәжірибе бойынша бағдарламаны, дара тапсырманы, курстық және дипломдық жобалардың тақырыптарын, жіберілу қағазын алады.

Кәсіпорынға келгеннен соң студент тәжірибе бойынша бағдарламамен, дара тапсырмалармен басшылықты танысиыру, қауіпсіздік және өртке қарсы сақтақтық қауіпсіздік техника, жабдықтарды қолдану ережелері бойынша сақтандыру нұсқау өту және оларды бұдан былай қатал сақтау тиісті.

Әрбір студент күнделікті жүргізу міндетті. Күнделік есеп беруге арналған құжат.

Студент күнднлікті бағдарлама және дара тапсырмаларға сәйкес техника–экономикалық есеп–қисаптармен, сын талдаумен күн сайын жүргізу тиісті.

Студент күнднлікті бағдарлама және дара тапсырмаларға сәйкес технологиялық процестердің техника–экономикалық есеп–қисаптармен, сын талдаумен, машиналар туралы қажетті мәлімдемелермен, кәсіпорынның цехтері, сонымен қатар цехтердің, нобайлардың, графиктердің, схемалардың жоспарлары түрінде суреттерді материалмен күн жүргізу тиісті.

Графикалық материал (жоспарлар, сызулар, схемалар және т.б.), сонымен қатар нұсқаулардан көшірмелер, ережелер және техникалық құжатнамалар қағаз бетінде, калькаларда, миллиметровкаларда орындауға болады және есепке немесе күнделікке қосымша тіркеледі.

Тәжірибе аяқталу алдында есеп беру, кәсіпорын тағайындаған жетекшіге тіжирибе күнделігін және есебін ұсыну мен өз жұмысы туралы мінездеме алу.


4. ОҚУ ТӘЖІРИБЕСІН ӨТУ РЕТІ
Студент кәсіпорынға уақытында келіп және практикаға жіберу қағазында белгіленген мерзімі бойынша шығу тиісті.

Зауыт (фабрика) бұйрығымен практикаға еңгізіліп кәсіпорын жетекшісін тағайындағаннан кейін студент қауіпсіздік техника, өртке қарсы сақтық техника, санитария бойынша нұсқау өтеді, жұмысшының, шебердің ережелері және міндеттерімен танысады, мамндақ алу жөнінде техминимум тапсырады.

Практика өту кезінде әрбір студент күнделік жүргізуге міндетті. Күделік есеп беруге арналған негізгі құжат.

Студенттердің кәсіпорында практикасын басқару университеттің бұйрығымен белгіленген жетекші (оқытушы) және кәсіпорын тағайындаған жетекші арқылы жүзеге асырылады.


5. КӘСІПОРЫНМЕН ТАНЫСТЫРУ, НҰСҚАУ
Практика алдында студент дәрігерлік тесеру мен қауіпсіздік техника бойынша нұсқаудан өту тиісті.

Осы бөлімде студент кәсіпорынның сипаттамасымен танысу қажет:

-кәсіпорынның өндіріс қуаттылығы мен шығарылатын өнімнің ассортиментімен;

-негізгі және қосалқы цехтарымен;

- кәсіпорынның жұмыс тәртібімен;

- жеке гигиена ережесімен.

Студент қорытынды есеп бергенде кәсіпорынның сипаттамасын, жұмыс графигін және шығарылатын өнімнің ассортиментін ұсынады.
6. НЕГІЗГІ ЖӘНЕ ҚОСЫМША ШИКІЗАТТЫ САҚТАУҒА

АРНАЛҒАН ҚОЙМАЛАРМЕН ТАНЫСТЫРУ
6.1 Ұн қоймасы

Кәсіпорынға ұнды жеткізу ережерелімен таныстыру. Ұнның сапасы туралы куәлік. Ұнды салу, сақтау шарттары ережелері мен мезгілдері.Ұнды сақтау тәсілдері.

Ұн қоймаларына жабдықтарды орнату, олардың сипаттамасы. Ұн қоймалары жабдықтарын, құралдары мен механизмдерін қолдану барысында еңбектік қорғау ережелері және қауіпсіздік техникасын сақтау.

6.2. Қосымша шикізат, тұз, қант, май, ашытқылардың және т.б. қоймалары.

Жеткізу ережелері, сапа куәлігі. Қосымша шикізатты сақтау шарттары мен мерзімдері.

Негізгі және қосымша шикізатты сақтауға арналған қоймаларға қойылатын санитарлық талаптар.

Студент қорытынды есеп беруде негізгі және қосымша шикізатты сақтау шарттары мен мерзімдерін, салу ережелерін сипаттау тиісті. Шикізат қоймаларында қондырылған жабдықтардың. Құралдар мен механизмдердің сипаттамасын қоса берсін.
7 СИЛОС СЕБУ ЖӘНЕ ҚОСЫМША ШИКІЗАТТЫ ДАЙЫНДАУҒА АРНАЛҒАН БӨЛІММЕН ТАНЫСТЫРУ
Негізгі және қосымша шикізатты өндіріске жіберуге дайындау.Себу, аэрация, магниттік тазалау. Ұнды өндіріске дайындауға арналған жабдықтар, олардың сипаттамасы. Силос-себу бөлімдегі ұн қоры.

Тұз, қант ерітінділерін дайындау. Ерітінділердің тығыздығын анықтау, қамырды илеуге арналған мөлшерлердің есеп-қисабы. Май дайындау (жағу, сүзу).

Ашытқы суспензиясын даярлау, сүзу.

Қосымша шикізатты дайындауға қолданылатын жабдықтар, олардың сипаттамасы.

Қосымша шикізатты дайындауға арналған қоймалар және силос-себу бөлімдеріне қойылатын санитарлық талаптар.

Студент есеп беру нәтижесіндешикізатты ыдысқа салу ережелерін, олардың қорын, ұнды, қантты себуге арналған елеуіштердің нөмірлерін, ерітінділердің даярлауын, олардың тығыздығын, ашытқы суспензиясын даярлауын ұсынады. Шикізатты дайындауға арналған жабдықтардың сипаттамасы.8 ӨНДІРІСТІК ЦЕХПЕН ТАНЫСТЫРУ
Біріңғайлы (нормативті) рецептура, оның өндірістіктен айырмашылық ерекшелгігі.

Нан, тәтті тағам бұйымдары және макарондық бұйымдарды даярлау тәсілдері.

Осы кәсіпорындағы қамырды даярлау технологиялық схемалары, рецептуралары және өндіріс тәртібі.

Жартылай фабрикаттардың негізгі сапа көрсеткіштері. Жартылай фабрикаттардың даярлығын анықтау әдістері. Жартылай фабрикаттарды өндеу.

Қамыр даярлау бөлімінің жабдықтары, олардың сипаттамасы. Қамыр даярлау жабдықтарына қойылатын санитарлық талаптар.

Мөлшерлеу және қамыр илеу машиналарында жұмыс істеу барысындағы қауіпсіздік техникасы.

Есеп беру нәтижесінде қамырды даярлау технологиялық схемасын, өндіріс рецептураның және өндіріс тәртібін сипаттау, қамыр даярлау жабдықтар және олардың сипаттамасы.
9 НАН ПІСІРЕТІН БӨЛІМІМЕН ТАНЫСТЫРУ
Нан-тоқаш бұйымдарын, ұн тәтті тағам бұйымдарын пісіру. Нан пісіретін камераның температурасы, салыстырмалы дымқылдығы. Пісіру ұзақтығы, пісіру ұзақтығына әсер етуші факторлар. Бұйымдардың даярлығын анықтау.

Нан және тәтті тағам бұйымдар пісіру пештері, олардың сипаттамасы. Нан пісіретін бөлімінің жұмысын ұйымдастыру, нан бөлімінің жабдықтарын қолданудағы еңбек қорғау негізгі талаптары.

Студент есеп беру нәтижесінде бұйымдардың пісіру ерекшеліктерін ұсынады.

10 ЭКСПЕДИЦИЯМЕН ЖӘНЕ ДАЙЫН ӨНІМ ҚОЙМАСЫМЕН ТАНЫСТЫРУ
Есеп, сорттау, шығарылған өнім сапасын бағалау. Іске жарамау, сапасы стандартты емес бұйымдарды салу. Кәсіпорындағы дайын бұйымдардың сақтау шарттары және мерзімдері.

Экспедиция және дайын өнім қоймасындағы жабдықтарды қолдану қауіпсіздік техникасынның негізгі талаптары.

Экспедиция және дайын өнім қоймасына қойылатын санитарлық талаптар.

Студент есеп беру нәтижесінде шығарылған өнім сапсын бағалауын, салу және сақтау мерзімдері ережелерін ұсынады.

Экспедиция және дайын өнім қоймасындағы жабдықтар, олардың сипаттамасы, қауіпсіздік қызмет ету.
11 ЕТ ӨНЕРКӘСІБІНІҢ НЕГІЗГІ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕССТЕРІ
11.1 Шикізат және дайын өнімнің негізгі талаптары

Мал қабылдау, сою алдында ұстау және оларды союға тапсыру әдістерімен және негізгі ережелерімен танысу.

Піскен, жартылай кепкен жұжықтардың, ет консервтердің, ішектерді өңдеу, май айыру өндірістерінің қысқаша технологиялық схемалары. Етті союдан кейін таңбалау.
11.2 Технологиялық жабдықтарды зерттеу

Мал сою цехтерінде (оглушенияға арналған бокс, шкуросъемка, нутровочный үстел, ұшаны арамен кесуге арналған ара, шарлайлы күбі, скребмашина, ұйыту пеші), ішек цехте (вальцтер, шлямодробильная машина, пензеловочная машина); май өңдеуцехте (негізгі жұмысшы аппарат, сепараторлар, тұндырғыштар, суытқыштар) технологиялық жабдықтарды зерттеу.

Шұжық цехтерде волчок, фаршемешалок, жіңішке ұсақтауға арналған агрегаттар, шприцтер, термокамеролар жұмысымен танысу.

Консервілік цехтерде обвалка, жиловка, мясорезка, ет мөлшерлегіштер конвейерлері, стерилизаторлар, закатка машиналардың жұмысымен танысу.12 ҚОҒАМДЫҚ ТАМАҚТАНУ КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ НЕГІЗГІ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРІ
12.1 Кафе, асхана, мейрамханалардың салқын цехімен таныстыру.

Салқын цех технологиялық процестерін зерттеуі. Жабдықтар жұмысымен танысу.


12.2 Кафе, асхана, мейрамханалардың ыстық цехімен таныстыру.

Цстық цех технологиялық процестерін зерттеу. Жабдықтар жұмысымен танысу.


12.3 Кафе, асхана, мейрамханалардың ет және балық цехтерімен таныстыру.

Ет және балық цехтердің технологиялық процестерін зерттеу. Жабдықтар жұмысымен танысу.


12.4 Кафе, асхана, мейрамханалардың аспаздық цехімен таныстыру.

Аспаздық цех технологиялық процестерін зерттеу. Жабдықтар жұмысымен танысу.13 ОҚУ ТӘЖІРИБЕСІ БОЙЫНША ЕСЕП БЕРУ

Студент практика бойынша есеп беруді «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасына практика аяқталғаннан кейін 10 күннен кеш болмайтындай қорғауға тиісті. Бағдарлама кафедраға міндетті түрде қайтарылуы керек.


Отчет осы бағдарламада баяндалғанға сәйкес жоспар бойынша жазылуы керек, көк немесе қара түспен қолдан немесе компьютерде басылып шығарылған стандартты А-4 форматты беттерде орындалады. Титул беті А қосымшасында келтірілген үлгі бойынша жасалады,

Графикалық материал (жоспарлар, сызбалар, схемалар және т.б.), сонымен қатар нұсқаулардан, ережелерден және басқа да техникалық құжаттардан алынған кешірмелер, беттерде, калькаларда, миллиметровкаларда орындалуы мүмкін және отчетқа немесе күнделікке қосылады.

А Қосымшасы
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
«Азық-түлік өнімдерінің технологиясы және

қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы
ПРАКТИКА БОЙЫНША ЕСЕП

ПР. _____________. _______-________. _______. ХХ


(практика түрінің атауы)
(практика және кәсіпорын орны)


______________

(баға)
Комиссия мүшелері

(қызметі, ғылыми дәрежесі)

(аты-жөні)

_______________________ ___________________

(қолы) (күні)

(қызметі, ғылыми дәрежесі)
(аты-жөні)

_______________________ ___________________

қолы) (күні)

Нормабақылаушы

(қызметі, ғылыми дәрежесі)

(аты-жөні)

_______________________ ___________________

қолы) (күні)


Жетекшісі

(қызметі, ғылыми дәрежесі)

(аты-жөні)

_______________________ ___________________

(қолы) (күні)
Студент

(аты-жөні)

_______________________ ___________________

(қолы) (күні)


(топ)


200__


ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ
Негізгі

  1. Ауэрман Л. Я. Технология хлебопекарного производства. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 2000.

  2. Головань Ю. П., Ильинский Н. А., Ильинская Т. Н. Технология оборудования хлебопекарных предприятий. – М: ВО Агропромиздат, 1988.

  3. Завьялов А. А. Пособие пекаря. – М.: Экономика, 1982. – 222 с.

  4. Зверева Л. Ф., Немцова З. С., Волкова Н. П. Технология и технохимический контроль хлебопекарного производства. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983 – 456 с.

  5. Киез М. Руководство по хлебопечению. – М.: Экономика, 1979-125 с.

  6. Маршалкин Г. А. Технология кондитерских изделий. – М.: Пищевая промышленность, 1978.

  7. Никитин Б.И. Переработка птицы и кроликов. – М.: Пищевая промышленность, 1975 – 240 с.


Қосымша

  1. Мартенова М. И. Технологическое оборудование кондитерского производства. – М.: Пищепромиздат, 1968.

  2. Назаров Н. И. Технология макаронных изделий. М.: Пищевая промышленность, 1978.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет