Рабочая учебная программа Мамандық: 5В071100 «Геодезия және картография»Дата02.05.2016
өлшемі169.53 Kb.
түріРабочая учебная программа
Д. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджмент жүйесі

Пәннің оқу-жұмыс бағдарламасы


бет
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

Сәулет-құрылыс

факультетінің деканы


_____________Б. Нұхаева

___________________2014 ж.


ҚҰРЫЛЫС АЛАҢЫНДАҒЫ ИНЖЕНЕРЛІК ҚОНДЫРҒЫЛАР

Жұмыс оқу бағдарламасы
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Рабочая учебная программа


Мамандық: 5В071100 «Геодезия және картография»

Өскемен

Усть-Каменогорск2014

Жұмыс бағдарламасы Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Су-ауа бассейнін тиімді пайдалану және жылугазбен жабдықтау» кафедрасында дайындалып Мамандық: 5В071100 «Геодезия және картография» мамандығындағы студенттерге арналған.

«САБТП ж ЖГЖ» кафедра отырысында талқыланды
Кафедра меңгерушісі Н. Акименко
№____ хаттама ____________________ж.

Сәулет-құрылыс факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды


Төрайымы Е.Феоктистова
№____ хаттама ______________________ж.

Дайындаған


аға оқытушы Г. Мамырбекова

Норма бақылаушы Т. Тютюнькова

1 ПӘННІҢ ЕҢБЕК СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ


семестр

Кредит саны

Оқу түрі

СӨЖ сағат саны

Жалпы сағат саны

Бақылау түрі

Байланысу сағат саны

Дәріс

Семинар. (тәжір.)

оқу


Зертханал оқу

СОӨЖ

Барлық сағат саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Күндізгі оқу түрі

6

3

15

30
30

75

60

135

КЖКүндізгі қысқартылған оқу түрі

Сырттай оқу түрі

Сырттай қысқартылған оқу түрі

4

3

5

10
15

30

105

135

КЖ


2 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ


2.1 Оқылатын пән сипаттамасы
«Құрылыс алаңындағы инженерлік қондырғылар» пәні қаланың инженерелік жүйелері туралы жалпы мәлімет береді: су құбыры, лас суды әкету құбыры, жылу, газ желілері, төменгі және жоғарғы кернеулі тоқ сымдары, телекомму­никация. Сонымен қатар пән елді мекен мен өндіріс орнының инженерлік коммуникацияларын орнатып төсеу жайлы оқытады.

2.2 Пәнді оқытудағы мақсат
«Құрылыс алаңындағы инженерлік қондырғылар» пәнін оқытудың мақсаты студенттерге олардың өз мамандықтарына сай жер асты инженерлік коммуникацияларды орнатудың маңызын түсіндіре отырып, қажетті арынмен өніміділікте, үзіліссіз тұтынушыларға су жеткізіп тұратындай құбыр желісін және өздігінен ағатын лас суды әкету желі жүйесінің ерекшелігін ескерте отырып жобалауға үйрету.
2.3. Пәнді оқытудың міндеттері
- су құбыр желісінің төселуі мен гидравликалық есептелуін, негізгі сорғыш бекеттерінің жұмыс істеу принципін және құрылымын, олардың сипаттамаларын білуге;

- су құбыр желісіндегі арынды, арын жоғалуларды анықтауды үйрету;

- су құбыр мен лас суды әкету желілерінің төселу ерекшеліктері мен сипатының жобалау және жинақтау әдістерін үйрету.

2.4 Пререквизиттар
Физика, математика, геодезия, компьютерлік графика.
2.5 Постреквизиттар
Инженерлік құрылыстарды салу және пайдалану кезіндегі геодезиялық жұмыстар.

3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


3.1 Оқу жұмысының жоспары


Тақырып атаулары

Пәнді игеруге кететін сағат көлемі, сағат
Оқу түрі
күндізгі

Күндізгі қысқ.

Сырттай

Сырттай қысқ.
1

2

3

4

5
Дәрістік сабақ
Тақырып 1. Кіріспе. Инженерлік жүйелер жайлы жалпы мәліметтер. Инженерлік жүйелердің түрлері. Елді мекендер мен өндіріс орнының тіршілік әрекетіндегі инженерлік жүйелердің алатын орны. Инженерлік жүйелерді жобалау мен пайдаланудың негізгі мақсаты. Тұрғындардың әлеуметтік деңгейі мен өндірістің дамуына қалалардың және елді мекендердің санитарлы – техникалық жайлылығының әсері. Қалалар мен өндіріс орындарының санитарлы – техникалық жайының даму барысындағы инженерлі – экономикалық және экологиялық мәселелері.

20,5

Тақырып 2. Сумен жабдықтау. Сыртқы су желісі.

Елді мекендер мен өндірістік орындарды сумен жабдықтау жүйесі мен үлгісі. Су тұтыну мөлшері. Су тұтыну тәртібі. Судың есептік шығынын анықтау.10,5
Тақырып 3. Елді мекендердің су желісін төсеудің негізгі принциптері. Гидравликалық есебі. Меншіктік, жолай, түйіндік және есептік шығындар. Су құбырындағы гидравликалық үйлесім тәсілдері. Пьезосызықты тұрғызу.

10,5
Тақырып 4. Су желісіндегі құрылғылар мен ғимараттар. Су желісін құрастыру. Құбырлар. Арматуралар. Құдықтар. Төсеу тереңдігі.

10,5
Тақырып 5. Су арынды және реттеуші сыйымдылықтар. Сорғыш бекеттері. Жер беті және жер асты су көздерінен су алу ғимараттары. Санитарлық қорғау аймақтары.

10,5
Тақырып 6. Канализация. Елді мекендердің лас суды әкету желілері. Лас суды әкету жүйесі, оның үлгісі, бөлшектері. Лас сулардың түрлері.

11
Тақырып 7. Елді мекендер мен өндіріс орнының лас суын әкету жүйесі. Желіні төсеу принципі. Есептік шығындарды төсеу. Есебі.


1


1

2

3

4

5

Тақырып 8. Лас су желісіндегі құрылғылар мен ғимараттар. Лас су құбырларын төсеу тереңдігі. Оларды орнату. Құбырлар. Құдықтар. Құбырлардың кедергілермен қиылысуы. Лас суды айдамалау. Лас су құрамы. Тазалау тәсілдері. Санитарлық қорғау аймақтары.

10,5

Тақырып 9. Электрмен жабдықтау.

Энергетика жайлы жалпы ұғым. Электр станциялары, электр тоғын тұтыну мөлшері, тәртібі. Қалалық төмен және жоғарғы кернеулі электр желілерін орнату принциптері.10,5

Тақырып 10. Жылумен жабдықтау.

Жылу энергиясының көздері. Қазандықтар, ЖЭО, ЖЭС, олардың қаланы және өндіріс орнын электрмен жабдықтау жүйесінде алатын орны. Жылумен жабдықтау жүйесі мен желісі. Жылу желілерін төсеу принципі. Жылу желісінің құрастырма бөлшектері. Санитарлық қорғау аймақтары.20,5

Тақырып 11. Газбен жабдықтау. Газбен жабдықтау жүйесінің жіктелуі. Магистраль газ құбырлары, компрессор станциясы және газ тарату станциясы. Газ тарату желісі – құрылғылар және қондырғылар.

10,5

Тақырып 12. Байланыс сымы. Елді мекен территориясында жер асты желілері мен коллекторларын орнату. Байланыс желілерін төсеу, орнату ерекшеліктері. Жер асты желілерін жоспарда орнату.

20,5

Семинарлық (тәжірибелік) сабақ

Тақырып 1 Ең көп су тұтыну кезіндегі есептік шығынды анықтау. Су арынды мұнара багінің және таза су резервуарының сыйымдылықтарын анықтау.

41

Тақырып 2. Ең көп су тұтыну жағдайына су құбырының гидравликалық есебін жүргізу. Пъезосызықты тұрғызу.

41

Тақырып 3. Елді мекеннің лас су әкету желісін орнату (жүргізу). Есептік шығындарды анықтау.

41

Тақырып 4. Лас су желісінің гидравликалық есебі.


41

Тақырып 5. Есеп нәтижесімен желі төселуінің қимасын сызу.

41

Тақырып 6. Жел раушанын тұрғызу. Су дайындау станциясын, лас су тазарту ғимаратын, қазандықтарды орнату орнын таңдау. Санитарлық қорғау аймақтары.

41

Тақырып 7. Төмен және жоғарғы кернеулі электр желілерін орнату. Қала жоспарында трансформатор мен таратушы станцияларды орнату.Қала жоспарында жылу желілерін орнату.


32

1

2

3

4

5

Тақырып 8. Қала жоспарында төмен қысымды газ желілерін орнату.

32

Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы

Тақырып 1. Қаланы сумен жабдықтау жүйесі мен үлгісін таңдау.

22

Тақырып 2. Қала бас жоспарында су желісін орнату.

31

Тақырып 3. Барлық тұтынушылар бойынша есептік шығынды анықтау.

31

Тақырып 4. Бірінші және екінші көтеру сорғыш бекеттерінің ең көп су тұтыну тәулігіндегі жұмысы, су тұтынудың сатылы графигі, арынды су мұнара багі мен реттеуші сыйымдылықтардың көлемін анықтау.

31

Тақырып 5. Желіні гидравликалық есептеуге дайындау – жолай, түйіндік есептік шығындарды анықтау, алдын ала ағаын тарату.

32

Тақырып 6. Ең көп су тұтыну кезіндегі су құбырына гидравликалық есептеу.

31

Тақырып 7. Ең көп су тұтыну жағдайына екінші көтеру сорғыш бекетінің арынын анықтау және пьезосызықты тұрғызу.

32

Тақырып 8. Қаланың лас суын әкету жүйесі мен желісін анықтау.

31

Тақырып 9. Тұрмыстық лас су желісін орнату

31

Тақырып 10. Лас судың есептік шығынын анықтау. Лас суды әкетудің гидравликалық есебі.

22

Тақырып 11. Гидравликалық есептеу нәтижесі бойынша көлбеу қиманы тұрғызу.

21

Студенттің өздік жұмысы

Тақырып 1. Су тұтыну мөлшері.

611

Тақырып 2. Су тұтыну тәртібі.

611

Тақырып 3. Судың есептік шығынын анықтау.

611

Тақырып 4. Елді мекендердің су желісін төсеудің негізгі принциптері.

611

Тақырып 5. Гидравликалық есебі.

611

Тақырып 6. Су желісіндегі құрылғылар мен ғимараттар.

610

Тақырып 7. Су желісін құрастыру. Төсеу тереңдігі.

610

Тақырып 8. Лас суды әкету жүйесі, оның үлгісі, бөлшектері.

610

Тақырып 9. Желіні төсеу принципі.

610

Тақырып 10. Жылумен жабдықтау, газ жүйесі мен желілері және байланыс сымдары

610

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1 Журба М.Г. Проектирование систем и соружении. в 3-х томах. Т1. АСВ, 2003

2 Карелин В.Я., Минаев А.В. Насосы и насосные станции. М: ООО «Ид «БАСТЕТ»,2010 г

3 Погодина Л.В. Инженерные сети, инженерная подготовка и оборудование территорий, зданий и стройплощадок. М.: ИТК «Дашков и Ко», 2008-476 с.

4 Таги-Заде ф.Г. Энергоснабжение городов.- М-: Стройиздат,


1992-320 с-.

5 Ярошевский Д.А., Мельников Ю.Ф., Корсакова И.Н. Санитарная техника городов. –М-: Стройиздат 1990-320 с.

6 Алексеев М.И., Дмитриев В.Д., Быховский Е.М., и др. Городские инженерные сети и коллекторы- Л-: Стройиздат, 1990-384

7 СНиП РК 4.01-02-2001 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения - Проектная академия «КАZGOR» 2002г.

8 СНиП 2..04-03-85 Канализация . Наружные сети и сооружения. –М.- Стройиздат, 1986 г.

9 СНиП 04-07-86 Тепловые сети- - И-: Стройиздат, 1988.

10 СНиП 2-04-08-87 Газоснабжение. - М-: Стройиздат, 1988

11 С.Б. Анапьянова Қаланы сумен жабдықтау және лас суын әкету желілері ШҚМТУ, 2008

12 Лукиных А.А., Лукиных Н.А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формулам Павловского. М: Стройиздат, 1974

13 Белан А.Е., Хорунжий П.Д., Проектирование и расчет устройств водоснабжения. - Киев: "Будивильник", 1981

14 Шевелёв Ф.А., Шевелев А.Ф. Таблицы для гидравлического расчёта стальных, чугунных, асбестоцементных, пластмассовых и стеклянных водопроводных труб. М: ООО «Ид «БАСТЕТ», 2009-352с.

15 Сомов М.А. Водопроводные системы и сооружения. –М.: Стройиздат 1988.

16 Белан А.Е. Хоружий П.Д. Проектирование и расчет устройств водоснабжения.-Киев, Будівельник,1981.

17 Жұмағұлов Н.Ж.Сумен жабдықтау. –Алматы: Білім 1995-129 б.

18 Справочник по специальным работам. Монтаж систем внешнего водоснабжения и канализации / Под ред. Перешивкина А.К. – М.: Стройиздат, 1986 г.

19 Карелин В.Я., Минаев А.В. Насосы и насосные станции. М: ООО «Ид «БАСТЕТ»,201020 Стаскевич Н. Л., Северинец Г. Л., Викдорчик Д. Я. “Справочник по газоснабжению и использованию газа” Л. Недра. 1990
Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 1.Әбішев К. А. Философия А., 2006ж. Бөрібаев Т.Қ. Ұлт менталиенті. А.,2002ж
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық: 5В070500 Математикалық және компьютерліқ улгілеу Оқу түрі: күндізгі Өскемен Усть-Каменогорск 2013
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Жылу техникасы
MethodBook -> Д. Серікбаев атындағы ШҚмту «Көлік және логистика» кафедрасы
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
MethodBook -> «Жалпы инженерлік пәндер» кафедрасы, машинажасау және көлік факультеті
MethodBook -> Ф1 и вкгту 701. 01-01-1-2011
MethodBook -> Ғылым философиясы және тарихы
MethodBook -> Дәріс сабағының құрылымы: Дәріс №1,2 Тақырып


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет