Распоредиспит а mајски апсолвентски испитни рок ( 1 – 7 ЈУН) Предмети прве године студијаДата02.05.2016
өлшемі155.15 Kb.
Р А С П О Р Е Д И С П И Т А

MАЈСКИ АПСОЛВЕНТСКИ ИСПИТНИ РОК

( 1 – 7 ЈУН)

Предмети прве године студија

Предмет и наставник

Датум испита


Проф.др Жарко Требјешанин

Лука Мијатовић, асистентОПШТА ПСИХОЛОГИЈА СА ПСИХОЛОГИЈОМ ЛИЧНОСТИ

НЕМА КАНДИДАТАМаја Иванчевић-Отањац

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

НЕМА КАНДИДАТАПроф.др Ивана Новаковић

Др Јасмина Максић, асистентМЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА

НЕМА КАНДИДАТАПроф.др Светлана Славнић

УВОД У ДЕФЕКТОЛОГИЈУ

НЕМА КАНДИДАТАПроф.др Томислав Јовановић

МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА СА АНАТОМИЈОМ

НЕМА КАНДИДАТАПроф.др Ивица Радовановић

Мр Марија Јелић, асист.П Е Д А Г О Г И Ј А

НЕМА КАНДИДАТАПроф.др Мирко Филиповић

С О Ц И О Л О Г И Ј А

НЕМА КАНДИДАТА

Р А С П О Р Е Д И С П И Т А

MАЈСКИ АПСОЛВЕНТСКИ ИСПИТНИ РОК

( 1 – 7 ЈУН)

ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА


ПРЕДМЕТ И НАСТАВНИК

ТЕРМИН ИСПИТА

Проф. др Сања Остојић

Мина Микић, асис.СУРДОАУДИОЛОГИЈА


НЕМА КАНДИДАТА

Проф. др Надица Јовановић-Симић

Ивана Терзић, асис.ЛОГОПЕДИЈА


03.06.2015. у 10:00 часова

Проф. др Надежда Крстић

НЕУРОПСИХОЛОГИЈА СА РЕЕДУКАТИВНИМ МЕТОДАМА

02.06.2015. у 9 часоваПроф. др Весна Вучинић

Марија Анђелковић, асис.ТИФЛОЛОГИЈА

НЕМА КАНДИДАТАПроф. др Ненад Глумбић

Мирјана Ђорђевић, асист.ОЛИГОФРЕНОЛОГИЈА


01.06.2015. у 11,30 часова

Проф. др Миодраг Стошљевић

Милосав Адамовић, асис.СОМАТОПЕДИЈА


НЕМА КАНДИДАТА

Проф.др Милица Глигоровић

Мр Наташа Буха,асис.ОПШТА ДЕФЕКТОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА

06.06.2015. у 13 часоваПроф.др Мира Лакићевић

Јелисавета Вукелић, асист.СОЦИОЛОГИЈА ХЕНДИКЕПИРАНИХ

01.06.2015. у 10 часовапроф.др Зорица Кандић-Поповић

др Милица Ковачевић, асист.К Р И В И Ч Н О П Р А В О

02.06.2015. у 10:30 часовапроф.др Александар Југовић

Јелисавета Вукелић, сарад.С О Ц И Ј А Л Н А П А Т ОЛ О Г И Ј А

03.06.2015. у 9 часовапроф.др Зорица Матејић-Ђуричић

др Ирена Стојковић, доцентРАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА


09.06.2015. у 9,30 часова

доц. др Марина Арсеновић-Павловић

др Слободанка Антић, асист.ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА

НЕМА КАНДИДАТАПроф.др Дијана Лазић-Пушкаш

НЕУРОЛОГИЈА И ПСИХИЈАТРИЈА

НЕМА КАНДИДАТА
Р А С П О Р Е Д И С П И Т А

МАЈСКИ АПСОЛВЕНТСКИ

ИСПИТНИ РОК

О л и г о ф р е н о л о ш к и с м е р


Наставник и предмет

датум испита

Проф.др Мирјана Јапунџа -Милисављевић

Проф.др Драгана Маћешић-Петровић

Др Александра Ђурић-Здарвковић

П Е Д А Г О Г И Ј А МРЛ


НЕМА КАНДИДАТАПроф. др Мирјана Јапунџа -Милисављевић

Сања Гагић, сарадник


МЕТОДИКА МАТЕМАТИКЕ ЗА МРД

НЕМА КАНДИДАТАПроф.др Бранислав Бројчин

Слободан Банковић, асист.МЕТОДИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА МРД

04.06.2015. У 9 ЧАСОВАПроф.др Ивона Милачић

П С И Х О Л О Г И Ј А МРЛ

НЕМА КАНДИДАТАПроф.др Мирјана Јапунџа -Милисављевић

Проф.др Драгана Маћешић-Петровић

Др Александра Ђурић-Здарвковић

МЕТОДИКА ПРЕДШКОЛСКОГ РАДА СА МРД
НЕМА КАНДИДАТА

Проф.др Дијана Лазић-Пушкаш

МЕДИЦИНСКЕ ОСНОВЕ МЕНТАЛНЕ РЕТАРДАЦИЈЕ

НЕМА КАНДИДАТАПроф.др Светлана Каљача

Бојан Дучић, асист.МЕТОДИКА ВАСПИТНОГ РАДА СА МРД

02.06.2015. у 11 часоваПроф.др Светлана Каљача

Бојан Дучић, асист.

МЕТОДИКА РАДА СА УМЕРЕНО,

ТЕЖЕ И ТЕШКО МРЛ02.06.2015. у 11 часоваПроф.др Милица Глигоровић

Мр Наташа Буха, асис.прип.КЛИНИЧКА ОЛИГОФРЕНОЛОГИЈА

06.06.2015. у 10 часоваПроф.др Мирјана Филиповић

ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА

И ЗАНИМАЊА СА МЕТОДИКОМ

08.06.2015. у 10 часоваПроф.др Драгана Маћешић-Петровић

Др Александра Ђурић-Здарвковић


МЕТОДИКА ПОЗНАВАЊА ПРИРОДЕ И ДРУШТВА ЗА МРД


08.06.2015. у 13 часоваПроф.др Миленко Кундачина

Др Татјана Ментус, асист.


Др Предраг Теовановић, асист МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА
НЕМА КАНДИДАТА

Проф. Др Марина Радић-Шестић

Мр Биљана Милановић-Доброта, асист.ПРОФЕСИОНАЛНО И РАДНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ МРЛ


04.06.2015. у 12:00 часова

Проф. др Мирјана Јапунџа -Милисављевић

Сања Гагић, сарадникМЕТОДИКА ВЕШТИНА ЗА МРД

01.06.2015. у 9:00 часова

Р А С П О Р Е Д И С П И Т А

MАЈСКИ АПСОЛВЕНТСКИ ИСПИТНИ РОК

( 1 – 7 ЈУН)
Л о г о п е д с к и с м е р

Наставник и предмет

Датум испита

Проф.др Боривој Бабић

А У Д И О Л О Г И Ј А

НЕМА КАНДИДАТАПроф.др Боривој Бабић

Ф О Н И Ј А Т Р И Ј А

НЕМА КАНДИДАТАПроф.др Нада Доброта

Мр Јадранка Оташевић, асист.КЛИНИЧКА ЛОГОПЕДИЈА I

02.06.2015. у 9 часоваПроф.др Зорка Кашић

Мр Маја Ивановић,асист.Ф О Н Е Т И К А

НЕМА КАНДИДАТАПроф.др Весна Радоман

др Сања Димоска, доцентПСИХОЛОГИЈА ЛИЦА СА ГОВОРНИМ ПОРЕМЕЋАЈИМА

04.06.2015. у 9:00 часоваПроф.др Зорка Кашић

Мр Маја Ивановић,асист.Л И Н Г В И С Т И К А


01.06.2015. у 13 часова

Проф.др Миле Вуковић

Бојана Дрљан, асист.АФАЗИОЛОГИЈА


04.06.2015. у 10:00 часова

Проф.др Весна Половина

ПРИМЕЊЕНА ЛИНГВИСТИКА03.06.2015. у 11 часова

Проф.др Славица Голубовић

Мр Гордана Чолић, асист.КЛИНИЧКА ЛОГОПЕДИЈА II

03.06.2015. у 9:00 часоваПроф.др Миленко Кундачина

Др Татјана Ментус, асист.

Др Предраг Теовановић, асист.

МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА


03.06.2015. у 19 часоваПроф.др Славица Голубовић

Мр Гордана Чолић, асист.КЛИНИЧКА ЛОГОПЕДИЈА III

03.06.2015. у 9:00 часова


Проф др Мирјана Петровић-Лазић


Мр Ивана Шеховић, асистент

ФОНОПЕДИЈА

02.06.2015. у 9:00 часова

КБЦ „ЗВЕЗДАРА“Р А С П О Р Е Д И С П И Т А

MАЈСКИ АПСОЛВЕНТСКИ ИСПИТНИ РОК

( 1 – 7 ЈУН)
Т и ф л о л о ш к и с м е р

Наставник и предмет

Датум испита

Проф. др Бранка Јаблан

Ксенија Станимиров, асист.МЕТОДИКА ВАСПИТНОГ РАДА СА СЛЕПИМ ЛИЦИМА

НЕМА КАНДИДАТАПроф.др Бранка Ешкировић

МЕТОДИКА ВАСПИТНОГ РАДА СА СЛАБОВИДИМ ЛИЦИМА


03.06.2015. у 10 часова

Доц.др Мирослав Стаменковић

О Ф Т А Л М О Л О Г И Ј А

НЕМА КАНДИДАТАПроф.др Весна Жигић

ПЕДАГОГИЈА СЛЕПИХ И СЛАБОВИДИХ

НЕМА КАНДИДАТАПроф.др Весна Вучинић

Марија Анђелковић, асист.МЕТОДИКА ПРЕДШКОЛСКОГ

РАДА СА СЛЕПОМ ДЕЦОМ

НЕМА КАНДИДАТАПроф. др Весна Вучинић

Марија Анђелковић, асист.МЕТОДИКА ПРЕДШКОЛСКОГ

РАДА СА СЛАБОВИДОМ ДЕЦОМ

НЕМА КАНДИДАТАДоц. др Драгана Станимировић

Лука Мијатовић, асист.ПСИХОЛОГИЈА СЛЕПИХ И СЛАБОВИДИХ

НЕМА КАНДИДАТАДоц.др Мирослав Стаменковић

РАЗВОЈНИ ОФТАЛМОЛОШКИ ПОРЕМЕЋАЈИ

НЕМА КАНДИДАТАПроф.др Бранко Станков

Мр Милорад Љутица, асист.ОСНОВИ СТРАБОЛОГИЈЕ СА ОРТОПТИКОМ И ПЛЕОПТИКОМ11.06.2015. у 12 часова

Проф.др Зорица Савковић

КЛИНИЧКА РЕФРАКЦИЈА

НЕМА КАНДИДАТА


Проф.др Бранка Ешкировић


МЕТОДИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ СА СЛАБОВИДОМ ДЕЦОМ


03.06.2015. у 10 часова

Проф. др Бранка Јаблан

Ксенија Станимиров, асист.

МЕТОДИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ СА СЛЕПОМ ДЕЦОМ
НЕМА КАНДИДАТА

Проф.др Весна Жигић

ПРОФЕСИОНАЛНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ СЛЕПИХ И СЛАБОВИДИХ СА ПЕРИПАТОЛОГИЈОМ05.06.2015. у 10 часова

Проф.др Миленко Кундачина

Др Татјана Ментус, асист.

Др Предраг Теовановић, асист МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА
НЕМА КАНДИДАТАР А С П О Р Е Д И С П И Т А

MАЈСКИ АПСОЛВЕНТСКИ ИСПИТНИ РОК

( 1 – 7 ЈУН)
С у р д о л о ш к и с м е р


Наставник и предмет

датум испита

Проф. др Боривој Бабић

А У Д И О Л О Г И Ј А

НЕМА КАНДИДАТАПроф. др Боривој Бабић

Ф О Н И Ј А Т Р И Ј А

НЕМА КАНДИДАТАПроф.др Зорка Кашић

Мр Маја Ивановић, асист.Ф О Н Е Т И К А

НЕМА КАНДИДАТАПроф.др Сања Ђоковић

др Тамара Ковачевић, асист.МЕТОДИКА ПРЕДШКОЛСКОГ РАДА СА ГЛУВОМ И НАГЛУВОМ ДЕЦОМ

04.06.2015. У 9 ЧАСОВАПроф.др Весна Радоман

Др Сања Димоска, доцентПСИХОЛОГИЈА ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ЛИЦА

НЕМА КАНДИДАТАПроф.др Јасмина Ковачевић

СУРДОПЕДАГОГИЈА


НЕМА КАНДИДАТА

Проф.др Јасмина Ковачевић

МЕТОДИКА ВАСПИТНОГ РАДА СА ГЛУВОМ И НАГЛУВОМ ДЕЦОМ


НЕМА КАНДИДАТА

Проф.др Јасмина Карић

др Весна Радовановић, доцентМетодика познавања природе и друштва за глуву и наглуву децу

НЕМА КАНДИДАТАПроф.др Јасмина Карић

др Весна Радовановић, доцентМетодика математике за глуву и наглуву


НЕМА КАНДИДАТА

Проф.др Надежда Димић

др Љубица Исаковић, асисМетодика артикулације


НЕМА КАНДИДАТАПроф.др Надежда Димић

др Љубица Исаковић, асис.Методика српског језика за глуву и наглуву децу

НЕМА КАНДИДАТА


Проф.др Зорка Кашић


Мр Маја Ивановић

ЛИНГВИСТИКА

НЕМА КАНДИДАТАПроф.др Марина Радић-Шестић

ПРОФЕСИОНАЛНО СПОСОБЉАВАЊЕ

ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ


04.06.2015. у 10:00 часова

Проф.др Светлана Славнић


Проф.др Марина Радић-Шестић

МЕТОДИКА ВЕШТИНА ЗА ГЛУВУ

И НАГЛУВУ ДЕЦУНЕМА КАНДИДАТА

Проф.др Миленко Кундачина

Др Татјана Ментус, асист.Др Предраг Теовановић, асист

МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

НЕМА КАНДИДАТАР А С П О Р Е Д И С П И Т А

MАЈСКИ АПСОЛВЕНТСКИ ИСПИТНИ РОК

( 1 – 7 ЈУН)

С о м а т о п е д с к и с м е р

Наставник и предмет

датум испита

Проф.др Данијела Илић

П Е Д А Г О Г И Ј А ТИЛ


НЕМА КАНДИДАТА

Проф.др Снежана Николић

Мр Снежана Илић, асист.МЕТОДИКА ПРЕДШКОЛСКОГ РАДА СА ТИЛ01.06.2015. у 10 часова

Проф.др Горан Недовић

МЕТОДИКА РАДА СА ТИЛ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА


НЕМА КАНДИДАТА

Проф.др Вера Иланковић

К И Н Е З И О Л О Г И Ј А


НЕМА КАНДИДАТА

Проф. др Ивона Милачић

П С И Х О Л О Г И Ј А ТИЛ


НЕМА КАНДИДАТА

Проф.др Драган Рапаић

КЛИНИЧКА СОМАТОПЕДИЈА

НЕМА КАНДИДАТАПроф.др Вера Иланковић

ОСНОВИ КИНЕЗИТЕРАПИЈЕ

02.06.2015. у 13 часоваДоц.др Катарина Парезановић

МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ТИЛ


НЕМА КАНДИДАТАПроф.др Радмила Чукић

МЕТОДИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ ТИЛ/1


НЕМА КАНДИДАТАПрофр Фадиљ Еминовић

МЕТОДИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ ТИЛ/2


НЕМА КАНДИДАТАПроф.др Гордана Одовић

ПРОФЕСИОНАЛНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ТИЛ


02.06.2015. у 16,30 часоваПроф.др Миленко Кундачина

Др Татјана Ментус, асист.Предраг Теовановић, асист

МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊАНЕМА КАНДИДАТА
Р А С П О Р Е Д И С П И Т А

MАЈСКИ АПСОЛВЕНТСКИ ИСПИТНИ РОК

( 1 – 7 ЈУН)

Превенција и ресоцијализација лица са поремећајима у друштвеном понашању


Наставник и предмет

Датум испита

Проф. др Дијана Лазић-Пушкаш

СОЦИЈАЛНА ПСИХИЈАТРИЈА СА РЕХАБИЛИТАЦИЈОМ

02.06.2015. у 14 часоваПроф. др Зоран Илић

ПЕДАГОГИЈА МЛАДИХ СА ПОРЕМЕЋАЈИМА У ДРУШТВЕНОМ ПОНАШАЊУ

НЕМА КАНДИДАТАПроф. др Весна Николић-Ристановић

Мр Љиљана Стевковић, асистентКРИМИНОЛОГИЈА СА МАЛОЛЕТНИЧКОМ ДЕЛИНКВЕНЦИЈОМ

05.06.2015. у 8 часоваПроф. др Мира Лакићевић

Јелисавета Вукелић, асистентСОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

01.06.2015. у 10 часоваПроф. др Весна Жунић-Павловић

Марина Ковачевић-Лепојевић, асист.МЕТОДИКА РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ I

03.06.2015. у 17 часоваПроф. др Данка Радуловић

ПСИХОЛОГИЈА ЛИЦА СА ПОРЕМЕЋАЈИМА У ПОНАШАЊУ

03.06.2015. у 10;00 часоваДоц.др Даница Васиљевић-Продановић,

П Е Н О Л О Г И Ј А

04.06.2015. у 8 часоваПроф.др Бранислава Поповић-Ћитић

Марија Марковић, сарадникПРЕВЕНЦИЈА ПОРЕМЕЋАЈА У ДРУШТВЕНОМ ПОНАШАЊУ

02.06.2015. у 10 часоваДоц.др Горан Јованић

ПЕНОЛОШКА АНДРАГОГИЈА

НЕМА КАНДИДАТАПроф. др Весна Жунић-Павловић

Марина Ковачевић-Лепојевић, асист.МЕТОДИКА РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ II

03.06.2015. У 18,30 ЧАСОВАПроф.др Миленко Кундачина

Др Татјана Ментус, асист.

Др Предраг Теовановић, асист МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

03.06.2015. у19 часова


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет