Құрастырушы: аға оқытушы Қасқабасова А. АДата28.04.2016
өлшемі206.44 Kb.

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Тарих және құқық факультеті
Тарих, археология және этнология кафедрасы
5B020300-Тарих мамандығының студенттеріне арналған

«Алғашқы қоғам тарихы»
ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

ПавлодарПәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

ТжҚ факультеттің деканы

___________ Ақышев А.А.

(қолы)


20__ж. «___»____________

Құрастырушы: ___________аға оқытушы Қасқабасова А.А.


Тарих, археология және этнология кафедрасы

5B020300-Тарих мамандығының күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған «Алғашқы қоғам тарихы» пәні бойынша

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.
20__ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.
Кафедра меңгерушісі______________ Ерманов А.Ж. 2010 ж. «____» ________
Факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған _________ 20__ж. «_____»____________№____ хаттама
ОӘК төрағасы ________________ Мошна Н.И. 20___ж. «_____»___________


Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Қасқабасова Алтынгуль Абаевна – тарих, археология және этнология кафедрасының аға оқытушысы, магистр. (Дәріс және тәжірибе сабақтары).


431 ауд. Байланыс тел. 673685: ішкі 1326


Пән туралы мәліметтер

Пән теориялық (дәрістік) және тәжірибелік (семинарлар) оқуларынан құралады. Теориялық курс негізгі принциптері: нақты-тарихи жағдайда алғашқы адам қоғамы дамуының негізгі бағыты мен факторларын анықтайтын тарихи танымның әлеуметтік негізін көрсету, тәжірибелік сабақтар студенттердің алғашқы адам қоғамы дамуының негізгі бағыттары мен факторлары және заңдылықтарын анықтау бойынша жасау дағдыларын жетілдіруге бағытталған. Студенттердің өздік жұмыстарының негізінде дәрістік оқуларды игере отырып, тәжірибе оқуларына дайындалу жатыр.
Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлы-ғы

Дәріс

практи-ка

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СРСП

1

2

30

15

15


90

45

Емт.

Бар-лығы
120

15

15


90

45


1 Пәннің мақсаты Алғашқы адам қоғамы пәнінің тарихи білімдер жүйесіндегі орнын ашу.

.

Пәннің міндеттері: • тарих ғылымының даму заңдылықтарын анықтау;

 • алғашқы қоғам тарихының ерте кезеңімен, адам дамуының және адам қоғамының негізгі кезеңдерінің даму ерекшеліктерін салыстыра отырып, ерекшеліктерін, мәнін ашу.

 • алқашқы тұрмыстық қоғам формациясын оқып үйрену негізінде толық тарихи білім негізін қалыптастыру

 • тарих ғылымы саласында мамандар дайындау

Курсты оқу барысында студент мынаны білуі керек - алғашқы қоғамның қалыптасу, гүлдену және ыдырауының жалпы заңдылықтарын; таптық қоғам қалыптасуының негізгі заңдылықтарын ашу; тарихи фактілерге, құбылыстарға талдау жасай білу, салыстыра білу; ғылыми көзқарастарға баға беру білу икемдерін, дағдыларын қалыптастыру;

Курсты оқу барысында студент мынаны істей білуі керек сабақ барысында игерген теориялық мәліметтерді тәжірибеде қолдана білу дәрістерді конспектілеу, семинар сабақтарына дайындалуды білу; ғылыми жұмыстың алғашқы сатыларын жасау; тарихилық, ғылымилылық принциптерін игеру.
2 Пререквизиттер: «Археология», «Этнология», «Мәдениеттану», «Ежелгі Қазақстан тарихы»
3 Постреквизиттер: Қазақстан тарихы, Дүниежүзілік тарихы пәндерін игеру үшін қажетті білімдер, икемдер мен дағдылар


Пәннің тақырыптық

жоспары

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/104 пәннің мазмұны


№ п/п

Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

дәріс-тер

практи-калық (сем)

Зертха-налық

студия-лық

жеке

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Кіріспе

1

1


10

2

Алғашқы қауым тарихының дерек көзі

2

2


10

3

Адамның пайда болуы

2

2


10

4

Адам қоғамының даму кезеңдері

1

1


10

5

Антропогенез процессінің аяқталуы

1

1


10

6

Егіншілер мен малшылардың дамыған рулық қауымы

2

2


10

7

Алғашқы қауымдық құрылыстың ыдырауы

2

2


10

8

Номадизмнің тууы

2

2


10

9

Таптық қоғам институттарының пісіп жетілуі

2

2


10
15

15


90КУрс КОМПОНЕНТТЕРІ

5 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
Тақырып 1

Алғашқы қоғам тарихы ның пәні

Алғашқы қауымдық қоғам тарихы пәні, маңызы, мақсаттары. Оның ғылым жүйесінде алатын орны. Антропогенез проблемасы.
Тақырып 2

Алғашқы қауымдық қоғамды оқытудағы деректер

Ертеде және орта ғасырларда алғашқы қауымдық қоғам жөніндегі көріністер. XIX ғ. ортасында эволюциялық теориясының дамуы. Марксизмнің негізін салушылар. Алғашқы қоғам археологиясы мен палеантропологиясының дамуы. XX ғ. тарихи-этнологиялық қайта құру.
Тақырып 3

Адамның пайда болуы.

Адамның жануарлар дүниесінен бөлініп шығуы мәселесі. Адам туралы. Адамның ең таяу ата тектері мен адамзаттың ең арғы атасы проблемалары туралы. Ертедегі гоминидтер және олардың іс-әрекеттері туралы.
Тақырып 4

Адам қоғамының даму кезеңдері.

Адамзат тарихында адам қоғамының алғашқы ұйытқылары. Адам тобыры. Алғашқы қауымдық коллективизм.

Тақырып 5

Антропогенез процессінің аяқталуы.

Рулық-қауымдық құрылыстың пайда болуы.Антропогенез процессінің аяқталуы. Homo Sapiens – осы заманғы түрпатты адам, олардың ерекшеліктері. Адамның шығу-тегінде әлеуметтік және биологиялық заңдылықтардың синтезі болуы.
Тақырып 6

Егінші-малшылық дамыған рулық қоғам.

¤ндірілетін шаруашылықтың және жаңа өндіріс жетістіктерінің дамуы. Әлеуметтік-экономикалық қатынастар. Халықтардың қоңыстануы. Неке және отбасы. Қоғамдық-рулық қауым. ‡кіметтің құрылуы. Рухани мәдениет.
Тақырып 7

Алғашқы қауымдық құрылыстың ыдырауы.

Таптардың пайда болу дәуірі. Алғашқы қауымдық қоғамның алғы шарттары және ыдырау жолдары. Өндірілетін шаруашылықтың дамуы және оның ыңғайлануы. Металлургияның дамуы. Айырбастың дамуы. Қоғамдық өнімнің және артық өнімнің қосымша өнімге айналуы.
Тақырып 8

Номадизмнің дамуы.

Б.э.д. 1 мыңжылдықта еңбек бөлінісі нәтижесінде тууы және жолдары, оның тарихи маңызы. Көшпелі, жартылай көшпелі мал шаруашылығы. Басқару жүйесі және үкімет. Рулық-тайпалық ұйымдар. Жаңа және қазіргі кездегі көшпенділер қоғамы.

Тақырып 9

Таптық қоғам институттарының пісіп жетілуі.

Жеке меншіктің, тап және мемлекеттің шығуы. Мемлекет пен құқықтың қалыптасуы. К. Маркс пен Ф. Энгельс жеке меншіктің , таптың және мемлекеттің шығуы туралы. Жаулап алушылық соғыстардың болуы. «Әскери демократиясының» таптық қоғам қалыптасуы кезіндегі саяси ұйым ретінде қалыптасуы.

6 СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ МАЗМҰНЫСӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындық

Конспект

Сабаққа қатысу

18

2

Тәжірибе сабақтарына дайындық, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері

Тәжірибелік сабақтарға қатысу

36

3

Аудитория сабағының мазмұнына кірмеген материалды меңгеру

Конспект

Баяндама

14

4

Бақылау шараларына дайындық

Бақылау жұмысы

МБ 2


9

5

Курстық жұмысты дайындау

Курстық жұмыс

қорғау

23

Барлығы:

90Өздік жұмыстарға арналған тақырыптар тізімі.

Тақырып 1

Алғашқы қоғам тарихы ның пәні

Алғашқы қауымдық қоғам тарихы пәні, маңызы, мақсаттары. Оның ғылым жүйесінде алатын орны. Антропогенез проблемасы.

Ұсынылатын әдебиет: 1, 3, 5, 7


Тақырып 2

Алғашқы қауымдық қоғамды оқытудағы деректер

Ертеде және орта ғасырларда алғашқы қауымдық қоғам жөніндегі көріністер. XIX ғ. ортасында эволюциялық теориясының дамуы. Марксизмнің негізін салушылар. Алғашқы қоғам археологиясы мен палеантропологиясының дамуы. XX ғ. тарихи-этнологиялық қайта құру.

Ұсынылатын әдебиет: 2, 5, 3, 9


Тақырып 3

Адамның пайда болуы.

Адамның жануарлар дүниесінен бөлініп шығуы мәселесі. Адам туралы. Адамның ең таяу ата тектері мен адамзаттың ең арғы атасы проблемалары туралы. Ертедегі гоминидтер және олардың іс-әрекеттері туралы.

Ұсынылатын әдебиет: 1, 4, 12, 16


Тақырып 4

Адам қоғамының даму кезеңдері.

Адамзат тарихында адам қоғамының алғашқы ұйытқылары. Адам тобыры. Алғашқы қауымдық коллективизм.

Ұсынылатын әдебиет: 1, 3, 5, 7


Тақырып 5

Антропогенез процессінің аяқталуы.

Рулық-қауымдық құрылыстың пайда болуы.Антропогенез процессінің аяқталуы. Homo Sapiens – осы заманғы түрпатты адам, олардың ерекшеліктері. Адамның шығу-тегінде әлеуметтік және биологиялық заңдылықтардың синтезі болуы.

Ұсынылатын әдебиет:1, 2, 5, 9


Тақырып 6

Егінші-малшылық дамыған рулық қоғам.

¤ндірілетін шаруашылықтың және жаңа өндіріс жетістіктерінің дамуы. Әлеуметтік-экономикалық қатынастар. Халықтардың қоңыстануы. Неке және отбасы. Қоғамдық-рулық қауым. үкіметтің құрылуы. Рухани мәдениет.

Ұсынылатын әдебиет: 3, 5, 7, 17


Тақырып 7

Алғашқы қауымдық құрылыстың ыдырауы.

Таптардың пайда болу дәуірі. Алғашқы қауымдық қоғамның алғы шарттары және ыдырау жолдары. Өндірілетін шаруашылықтың дамуы және оның ыңғайлануы. Металлургияның дамуы. Айырбастың дамуы. Қоғамдық өнімнің және артық өнімнің қосымша өнімге айналуы.

Ұсынылатын әдебиет: 5, 7, 9, 10


Тақырып 8

Номадизмнің дамуы.

Б.э.д. 1 мыңжылдықта еңбек бөлінісі нәтижесінде тууы және жолдары, оның тарихи маңызы. Көшпелі, жартылай көшпелі мал шаруашылығы. Басқару жүйесі және үкімет. Рулық-тайпалық ұйымдар. Жаңа және қазіргі кездегі көшпенділер қоғамы.

Ұсынылатын әдебиет: 6, 7, 9, 15Тақырып 9

Таптық қоғам институттарының пісіп жетілуі.

Жеке меншіктің, тап және мемлекеттің шығуы. Мемлекет пен құқықтың қалыптасуы. К. Маркс пен Ф. Энгельс жеке меншіктің , таптың және мемлекеттің шығуы туралы. Жаулап алушылық соғыстардың болуы. «Әскери демократиясының» таптық қоғам қалыптасуы кезіндегі саяси ұйым ретінде қалыптасуы.

Ұсынылатын әдебиет: 2, 5, 7, 16
7 Ұсынылатын әдебиет тізімі
Негізігі әдебиеттер

1 Алексеев В. П. Историческая антропология. М., 1979

2 Алексеев В. П. История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы антропосоциогенеза. М., 1983

3 Алексеев В. П. История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины. М.,1986

4 Алексеев В. П. История первобытного общества. Эпоха классообразования.М., 1988

5 Марков В. М. Экономика и социальный строй древних обществ. М., 1979

6 Семенов Ю. И. Происхождение брака и семьи. М., 1985

7 Столяр А. Д. Происхождение изобразительного искусства. М.,1985

8 Токарев С. А. Ранние формы религии и их развитие. М., 1964

9 Шниральман В. А: Происхождение производящего хозяйства. М. 1989

10 Алексеев В. П. Перщиц А. И. История первобытного общества. М., 2001

Қосымша әдебиеттер


11 Бадер О. Н. Древнейшие металлурги Приуралья. М. 1964

12 Борисовский П. И. Древнейшее прошлое человечества. Л., 1979

13 Виноградов А. В. Древние охотники и рыболовы Среднеазийского междуречья. М. 1975

14 Всемирная история. Т. 1. Каменный век. Москва-Астана. 2002

15 Всемирная история. Т. 1.Бронзовый век. Москва-Астана. 2002

16 Мерперт Н. Я. Древнейшие скотоводы Волжско-Уральского междуречья. М., 1981

17 Қазақстан тарихы. Ежелгі дәүірден бүгінгі күнге дейін. 1 т. А., 2000

Курс Саясаты

Әрбір студент сабақтың барлық түріне қатысуға міндетті, топтың тақырыпты таллқылауында белсенділік танытып, өз курстарыныңыздық қалыпты жұмыс істеуіне кедергі келтіреді. Сабақта өзін-өзі устаудың алгиақтығына шара қолданылыды, типті аудиториядан қуылғанға шейін. Мен сіздерден мына талаптардың орындалуын талап етемін: сабақ барысында ұялы телефондар сөндірілсін, аудиторияға сырт киімен кірмеу, университеттің ішкі ережесін бұзбау.

Сабақтың жібергендерге мен мынадай айыптық санкция белгілеймін; белгісіз себептермен дәріс, тәжірибе сабақтарына қатысқапағандардан 1 балл алынып тасталынады.

Максималды балл курс сабақтарына нақты және уақытымен қатысып жоспарлаған тапсырмаларды орындау үшін және сабаққа 100% қатысқаны үшін қойылады

1. Дәріс сабақтарында жұмыс істеу – 2 б.

2 Семинарға дайындалып жауап беру – 5 б.

3. Қосымша тақырыптармен жұмыс істеу – 10 б.

4. Межелік бақылау – 20 б.


Айып салу шаралары

Сабақты босатуы, кешігуі, плагиат, жұмысты мерзімінде орындамауы кезінде студентке белгіленген ұпайлар қойылмайды.

Егер студент нақты себеппен сабақты босататын болса және растайтын құжаты болса (мед. анықтама, деканаттан жазбаша рұқсат), студент 2 жұма ішінде оқытушы белгіленген мерзімде босатқан күндерін қосымша жұмыс алып, өтеуге құқығы бар. Бұл жағдайда балл 0,5 коэффициентімен қойылады.
Межелік және қорытынды бақылауды жүргізу формасы

Межелік бақылау жазбаша өткізіледі. Межелік бақылау сұрақтарын студент 7 және 14 аптада алады.

Курсты аяқтаудың бағасы: жалпы үлгерім мен қорытынды бақылаудың максималды балдарын қосқан кезде шығарылады. Қорытынды нәтиже СО ПГУ 8.01.1-05 4 пункті “Студенттердің білімін балл-рейтингілік жүйе бойынша бақылау және бағалау ережелеріне” сәйкес шығарылады.
Аудитория мен емтиханда тәртіпті сақтау ережелері

Студент міндетті: 1. Сабаққа кешікпеуге.

 2. Сабақ барысында сөйлеспеуі, газет, журнал т.с.с. оқылмауы тиіс .

 3. Ұялы телефондарын сөндіруге.

 4. Сағыз шайнамауы.

 5. Оқу үрдісіне белсенді араласуы.

 6. Сабаққа уақытында келу.

 7. Оқу бөлмелерінде темекі тартпау.

 8. Аудиторияларда қоқым шашпай, тазалық сақтауы.

 9. Сабаққа сыртқы киіммен кірмеуі.

 10. Жиһаз бен көрнекі оқу құралдарын сақтай білу.

Студенттің тәртібі мен этикасы университеттің ішкі тәртібіне сай келуі керек.

Белгіленген тәртіптерді бұзғаны үшін оқытушы студентті аудиториядан шығарып тастау және деканның рұқсатымен сабаққа кіргізу құқығына ие.Студенттердің білімін бағалау

Қорытынды баға балдармен белгіленеді (Қ)


Балдардың сандық

эквиваленті (С)
Әріптік жүйемен бағалау


Дәстүрлі жүйемен бағалау


Емтихан, диф.сынақ

сынақ

95 -100


4


А


Өте жақсы


Сынақ


90-94


3,67


А-


85-89


3.33


В+


Жақсы


80-84


3,0


В


75 - 79


2,67


В-


70-74


2,33


С+


Қанағаттанарлық


65-69


2,0


С


60-64


1,67


С-


55-59


1,33


D+


50-54


1,0


D


0-49


0


F


Қанағатсыз


Сынақтан өтпеген

«Өте жақсы» бағасы негізгі және қосымша фактілерді толық білуде қойылады; олардан дұрыс қорытынды жасай алуда (заңдылықтарды анықтау); тарихнаманы, мәселенің теориясын игерген жағдайда қойылады. «Жақсы» деп негізгі, қосымша фактілерді білу; оларды түсіндіріп, қорытынды жасай білу; теориялар, тарихнаманың негізін білу кезінде қойлады. «Қанағаттандырарлық» бағасы негізгі фактілерді айтып, оларды дұрыс қорытындылау, тарихнама, теорияларды жалпы айтып өтіп, жалпы білімнің болмауы мен қосымша фактілерді келтірмеуінде бағаланады. «Қанағатсыз» білім мен негізгі фактілер, тарихнама, теориялық сұрақтарына жауап берілмеуі кезінде бағаланады.

Семинар кезіндегі қорытынды, бақылаудың барлық формаларын негізінде пән бойынша әр студенттің қорытынды рейтингісі анықталады. Бақылау түрлерінің үлестік коэффициенті (үлесі) осыны құрайды: өтпелі үлгерімнің бақылауы (ВДту) – 0,4; емтихан (ВДэ) – 0,6. Қорытынды рейтинг мына формул бойынша шығарылады:

И= (Р1+Р2) : 2 х ВДту + Э х Вдэ где Р1, Р2, Э – балдар, бірінші мен екінші рейтинг қорытындылары бойынша алынған, емтихан 100 балдық жүйемен; ВДту, ВДэ – өтпелі үлгерім мен емтихандарда алынған үлестер.Мысалы: бірінші рейтингте студент 76 бал алған болсын, екіншісінде – 80, емтиханды «жақсы» тапсырды, әріптік жүйеде “В-“, бұл 79 балды құрайды. Онда қорытынды рейтинг : И= (76+80) : 2 х 0,4 + 79 х 0,6 = 78,6 болады.

Пән бойынша балдармен белгіленетін (И) қорытынды рейтинг 2 таблицаға сәйкес сандық эквивалентке, әріптік және дәстүрлі бағаға айналдырылады да “Студенттердің білімін бағалау” журналына және “Рейтингі ведомосіне” енгізіледі. Біздің мысалымызда бұл 2,67; В-; «жақсы» болады.

Пән бойынша уақытаралық аттестация ведомості мен сынақ кітапшасына қорытынды баға дәстүрлі формада қойылады.
Апелляция жайында

Емтихандық сессия кезінде объективті емес баға үшін туған жағдайларды шешу үшін сессия басталуына 10 күн бұрын апелляциялық комиссия құрылады. Апелляциялық комиссияның төрайымы болып оқу ісінің проректоры болады,ол апелляциялық комиссияның құрамын белгілейді.

Апелляция студенттің ұсынысымен келесі жағдайларда шақырылады:

- тесттік тапсырмалар немесе емтихан сұрақтары дұрыс қойылмаған жағдайда;

- тесттік тапсырмалар бірнеше дұрыс жауапты қамтыса, дұрыс жауабы болмаса, бірдей жауаптарды қамтыған болса;

- тесттік тапсырмалар немесе емтихан сұрақтарының билеттері пәннің ӘОК белгілеген оқу бағдарламасына сәйкес келмесе.

Апелляцияға арыз апелляциялық комиссияның төрайымының атына емтиханнан соң келесі күннің 13 сағатына дейін арнайы бланкіде тапсырылары және деканмен қабылданады.

Апелляциялық комиссия арызды емтиханнан кейінгі келесі күні 17 сағатта жұмыс күні аяқталысымен қарастыра бастайды және апелляцияға арызды оқып жатқанның қатысуынсыз қарастыра алады. Апелляциялық комиссия апелляция қорытындыларын апелляця жөнінде арыз жасау бланкісіндегі апелляциялық комиссияның әр бір сұрақ бойынша шешімін қарастырады. Апелляцияның қорытындылары декан дайындаған апелляциялық ведомостке енгізіледі.Апелляция барысында оқып жатқанның семестрлік (емтиханға дейін) рейтингтің ауысуы қабылданбайды.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет