Регионално състезание „Евроскола“ Благоевград 12/04/2014 Политически групи в Европейския парламентжүктеу 80.06 Kb.
Дата27.04.2016
өлшемі80.06 Kb.
: resource -> static -> files
resource -> Баспа релизі алматыда Даму жөніндегі ақпарат орталығының ашылуы Алматы, 2009 ж
resource -> Сведения о наличии фонда учебной, учебно-методической и научной литературы
resource -> Сведения о наличии фонда учебной, учебно-методической и научной литературы по специальности 5В050500 – «Регионоведение» по состоянию на 2013 г
resource -> 4. ƏЛемдік мұхит төсенішінің ЖƏне оның континенттік жағалауларының ҚҰрылымдық элементтері
resource -> Контрольные вопросы Что называется первообразной для функции на промежутке ?
files -> Турция — еп призова към помирение и предупреди срещу предприемане на груби мерки Депутатите са дълбоко притеснени от непропорционалната и прекомерна употреба на сила от страна на турската полиция срещу мирните и законни демонстрации в истанбулския парк
Регионално състезание „Евроскола“ Благоевград
12/04/2014

Политически групи в Европейския парламент

 
Местата на членовете на Европейския парламент в законодателната зала са разпределени по политически групи: членовете на ЕП се обединяват по политически, а не по национален принцип. В момента в Европейския парламент има 7 политически групи:

  • Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - 271 MEPs


http://www.eppgroup.eu/home/bg/default.asp?lg1=bg  • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократи в Европейския парламент- 190 MEPs


http://www.socialist group.eu/gpes/index.jsp?request_locale=ENhttp://www.alde.eu/


  • Група на Зелените/Европейски свободен алианс-58 MEPs


http://www.greens-efa.eu/  • Европейски консерватори и реформисти- 52 MEPs


http://ecrgroup.eu/  • Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица-34 MEPs


http://www.guengl.eu/showPage.php?ID=  • Група " Европа на свободата и демокрацията"-34 MEPs


http://www.efdgroup.eu/


  • Независими членове-30 MEPs

Българските членове на ЕП са 18, избрани на вторите за страната избори за ЕП, които се проведоха на 7 юни 2009 г. NB— на предстоящите избори през 2014 г. броят на избраните членове на Парламент аот България ще е 17.


БЪЛГАРСКИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕП

ГРУПА НА ЕВРОПЕЙСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ

(ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИ)

д-р Андрей КОВАЧЕВ

Владимир УРУЧЕВ

Мария ГАБРИЕЛ

Моника ПАНАЙОТОВА

Надежда НЕЙНСКИ

доц. д-р Светослав МАЛИНОВ

Преслав БОРИСОВ


ГРУПА НА АЛИАНСА НА ЛИБЕРАЛИТЕ И ДЕМОКРАТИТЕ ЗА ЕВРОПА (АЛДЕ)

Антония ПЪРВАНОВА

Владко ПАНАЙОТОВ

Метин КАЗАК

Станимир ИЛЧЕВ

Филиз ХЮСМЕНОВА


ГРУПА НА ПРОГРЕСИВНИЯ АЛИАНС НА СОЦИАЛИСТИТЕ И ДЕМОКРАТИТЕ

В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Ивайло КАЛФИН

Илияна ЙОТОВА

Евгени КИРИЛОВ

Маруся ЛЮБЧЕВА
ГРУПА „ЕВРОПА НА СВОБОДАТА И ДЕМОКРАЦИЯТА

Слави БИНЕВ


НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ

Димитър СТОЯНОВ


Източник:: http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/search.html?country=BG


Институции

http://www.europarl.bg/bg/eu_information.html
Европейски парламент

http://www.europarl.europa.eu/portal/bg
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=eb87c56b-11e4-472d-957c-a29800ce968a

Европейска комисия

http://ec.europa.eu/index_bg.htm
Европейски съвет

http://www.european-council.europa.eu/home-page.aspx?lang=bg
Съвет на Европейския съюз

http://www.consilium.europa.eu/homepage.aspx?lang=bg
Съд на ЕС

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/
Европейска централна банка

http://www.ecb.int/ecb/html/index.bg.html
Европейска сметна палата

http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home
Консултативни органи, други органи и организации на ЕС
Икономически и социален комитет

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.bg.home
Комитет на регионите

http://cor.europa.eu/en/regions/bulgaria/Pages/bulgaria.aspx
Европейска инвестиционна банка

http://www.eib.org/?lang=en
Европейска служба за външна дейност

http://www.eeas.europa.eu/index_bg.htm
Eвропейски омбудсман

http://www.ombudsman.europa.eu/bg/home.faces;jsessionid=DDCA5652CF7786E0509D73808F64F799
Европейски надзорен орган за защита на данните

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=bg

Ключови европейски теми
Избори 2014 г.
http://www.elections2014.eu/bg
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=4c478472-4fee-4eaa-b7df-a298014a1637
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=41682fb6-418b-4caa-b770-a284011d40f1
http://www.europarl.bg/bg/elections.html
Регионално развитие
Регионалната политика на ЕС е инвестиционна политика. Тя подкрепя създаването на работни места, конкурентоспособността, икономическия растеж, подобряването на качеството на живот и устойчивото развитие. Тези инвестиции подпомагат изпълнението на стратегията "Европа 2020".

Източник: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_bg.cfmЗаетост
Политиката на заетост и социалната политика на ЕС носят практическа полза на гражданите, например при намирането на работа, преместването в друга страна членка за работа или по други причини, повишаването на квалификацията и др. Съвместно с националните власти, социалните партньори, организациите на гражданското общество и другите заинтересовани лица, генералната дирекция отговаря на предизвикателствата, свързани с глобализацията, застаряването на населението на Европа и променящите се социални реалности. 
Източник:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=bg&catId=656

http://ec.europa.eu/policies/employment_social_rights_bg.htm
2013 г. - Европейска година на гражданите
Европейският парламент гласува на 24.10.2012г.и прие решение 2013 г. да бъде Европейската година на гражданите с цел увеличаване на осведомеността за правата, свързани с европейското гражданство.
Източник: www.europa.eu/citizens-2013
Политика на разширяване
http://ec.europa.eu/enlargement/

Младежка безработица

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20130108STO05234/htm
Области на политиката на ЕС

Източник: http://europa.eu/pol/index_bg.htm
Kак функционира ЕС?

Източник: http://europa.eu/about-eu/index_bg.htm
Как функционира ЕП?

Източник: http://www.europarl.europa.eu/portal/bg#organisation_links
Регионална политика на ЕС

Източник: http://ec.europa.eu/regional_policy/indexes/who_we_are_bg.cfm
Европейски Социален фонд:

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=bg

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/social/index_bg.cfm
Европейски фонд за регионално развитие

http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/regionalcohesion/article_7259_bg.htm

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_bg.cfm

Кохезионен фонд

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/cohesion/index_bg.cfm
Европейски младежки портал

Източник: http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=bg

Други интернет източници:
Интернет страница на Европейския съюз:

http://europa.eu/index_bg.htm
Интернет страница на Информационното бюро на ЕП в България:

http://www.europarl.bg/

http://www.europarl.europa.eu/portal/bg


Европейският информационен център EUROPE DIRECT - София

http://direct.europe.bg/index.php
Европейски Социален фонд:

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=bg

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/social/index_bg.cfm
Европейски фонд за регионално развитие

http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/regionalcohesion/article_7259_bg.htm

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_bg.cfm
Кохезионен фонд

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/cohesion/index_bg.cfm
Националните Europass центрове

http://europass.cedefop.europa.eu/bg/home;jsessionid=AE643EBA2AC183FD41F4600422ACDB46.wpnew2
SOLVIT

http://ec.europa.eu/solvit/site/about/index_bg.htm#what
EURES

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=bg
Програма „Евроскола“:

http://www.europarl.europa.eu/euroscola
Евробарометър

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

http://www.europarl.bg/bg/eu_information/eurobarometer.html
EuroparlTV

http://www.europarltv.europa.eu/en/home.aspx
Предавания на живо на пленарни заседания на ЕП

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary
Предавания на живо на заседания на комисии

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary
Евростат

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
Официални публикации на ЕС

http://bookshop.europa.eu/en/bundles/students-and-teachers-cb10iep2IxlM4

AAAEuC2UD0U0O/
Тематични аудиоматериали

http://europarltv.europa.eu/bg/channels.aspx
Информация за ЕС за ученици и учители
http://europa.eu/kids-corner/index.htm
Твоята Европа: Европейска година на гражданите 2013 г.

https://osha.europa.eu/bg/teaser/your-europe-the-european-year-of-citizens-2013
Брошури онлайн

http://www.europarl.bg/bg/at_your_service/publications.html©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет