Решением Правления тоо «ҚазМұнайГаз Өнімдері»бет1/2
Дата03.05.2016
өлшемі455.97 Kb.
түріРешение
  1   2


Үлгілік нысан

«ҚазМұнайГаз Өнімдері» ЖШС

Басқармасының

20 жылғы «_____» ____________

_____ шешімімен бекітілген


Типовая форма

утверждена

решением Правления

ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»

_____от «_____» __________20 года
Мұнай өнімдерін карточка жүйесі бойынша сатып алу туралы (ақшалай шот, жылдық шарт)

_____ ШАРТЫ


«___» 201___ ж.

ДОГОВОР № ___________

о закупках нефтепродуктов по карточной системе (денежный счет, годовой договор)
«___» 201___ г.

«ҚазМұнайГаз Өнімдері» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан, бұдан әрі «Сатушы» деп аталатын, 201_ жылғы «____» _______ № ___ _______ негізінде әрекет ететін, __________ , бір тараптан және _____________________ атынан, бұдан әрі «Сатып алушы» деп аталатын, ______________негізінде әрекет ететін, ____________________, келесі тараптан, бірлесіп «Тараптар» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесімен бекітілген (201__ жылғы _____________________ хаттамасы) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамымен және «Самұрық-Қазына» АҚ-ға меншік немесе сенімгерлік басқарма құқығында тікелей немесе жанама түрде тиесілі елу және одан көп дауыс беретін акция пайыздары (қатысу үлесі) бар ұйымдармен тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу қағидасы және __________________ тәсілімен өткен 20____ жылғы ____________ сатып алу қорытындысы негізінде, сатып алу туралы осы Шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді: 1. ОСЫ ШАРТТА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТЕРМИНДЕР


Жанар-жағар май құю станциясы/автогаз құю станциясы (бұдан әрі - ЖМҚС/АГҚС) -– бұл жабдықтармен жарақтандырылған, мұнай өнімдерінің сақталуын және бөлшек саудада өткізуді қамтамасыз ететін/сұйытылған мұнай газын сақтау және бөлшек сауда арқылы өткізуге арналған, Картаның иесі картаны ұсыну арқылы белгіленген тәртіпте Тауарды алуға құқылы болатын технологиялық кешендер;

«Карта» - дербестендірілген  техникалық құралды білдіретін пластикалық карта, енгізілген электронды микросхемасы (чип) және Сатып алушыны тану үшін ақпаратты сәйкестендіргіштен тұратын штирх коды бар.

«Картаны бұғаттау» - Сатып алушының жазбаша өтініші бойынша немесе Сатушының шешімі бойынша жасалатын Карта арқылы транзакцияларды Сатушының тоқтата тұратын немесе тоқтататын қажетті шараларды қабылдауы;

«Карта иесі» - Сатып алушы немесе Шарт аясында Сатып алушы алған Картаны иеленген басқа үшінші тұлға.

«Ақшалай шот» - Сатып алушының шартты дербес шоты, оған Сатушы Сатып алушымен төленген ақша қаражатын аударады, Карта иесі осы сома шегінде құюды жүзеге асыру сәтінде қолданылатын Сатушының бағалары бойынша ЖМҚС/АГҚС -да Тауарды алуға құқылы.

«Нақтыланған есеп беру» - Сатушымен жасалған және Карта Иесімен жүргізілген Шот қаражатын толықтыру, және пайдаланудың барлық операцияларынан көрініс беретін, Сатып алушының Шот бойынша көшірмесі.

«Өтінім» - Сатып алушымен жазбаша түрде ресімделетін және Сатып алушының қаражатты бөлу туралы ақпараттан тұратын Сатушымен бекітілген өтініш нысаны. Өтінім Сатып алушының Шотын толықтыру, сондай-ақ лимиттерді бөлу және белгілеу үшін негіздеме болып табылады.

«Шотты толықтыру» - Сатып алушының Шотына қаражатты аудару.

«Лимит» - Шоттағы қаражатты тәулік немесе бір ай ішінде пайдалану үшін Шотқа немесе Картаға қойылатын шектеу.

«ПИН код» - ЖМҚС/АГҚС -да орнатылған электрондық құрылғылар арқылы транзакцияны жасау кезінде оны сәйкестендіру үшін қызмет ететін, Картаның Дербес Сәйкестендірілген Нөмірі.

«Тауар» - Шартпен белгіленген тәртіпте ЖМҚС/АГҚС -да Карта Иесіне берілетін мұнай өнімдері (бензин, дизель отыны және т.б.). Тауардың өлшем бірлігі – литр.

Мұнай өнімдері – Аи-92, Аи-95, Аи-98 маркалы бензині, дизель отыны*, қысқы дизель отыны**, сұйытылған мұнай газы;

* - сүзгілеудің орташа температурасы нормаланбайды.

** - сүзгілеудің шекті температурасы -20ºС төмен емес, өткізу мерзімі 15 желтоқсаннан 31 наурызға дейін.

«Транзакция» - Тауарды Карта Иесіне тапсыру кезінде, Шоттан қаражатты шығаруды білдіретін Карта Иесімен ЖМҚС/АГҚС -да ұсынғанда Сатушы өкілімен жүргізілетін Картамен операция.

«Картаның жоғалуы» - Сатып алушының (Иесінің) Картаны өз иелігінен кез-келген жағдайда айырылуы, сонымен қатар, ұрлануы, бүлінуі, жоғалтуы және т.б.

«Абоненттік сектор/Сату орталығы » (бұдан әрі – АС/СО) – Шарттың талаптарымен көзделген тәртіпте Карталарды беру, ауыстыру, бұғаттау, сондай-ақ өзге де қызмет көрсету жүргізілетін Сатушының құрылымдық бөлімшесі.


 1. ШАРТТЫҢ МӘНІ

2.1. Сатушы осы Шартпен белгіленген талаптарда босатуға, ал Сатып алушы Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында ЖМҚС/АГҚС -да мұнай өнімдерін (бұдан әрі - Тауар) қабылдауға және төлеуге міндеттенеді.

2.2. Шот толықтырылған сәтінен бастап Тауарға меншік құқығы Сатып алушыға өтеді. Тауарды босату сәтінде Сатушының міндеттеріне Картаны ұсынған тұлғаның карта иелену негізділігін тексеру енбейді.

2.3. Ақша сомасы және лимитін Сатып алушы осы Шартпен белгіленген тәртіпте берілетін Өтінімде белгілейді.

2.4. Сатушының жергілікті қамтылуы уәкілетті мекемемен берілген Тауардың шығуы туралы СТ-КZ нысанды сертификатпен белгіленеді, оның куәландырылған көшірмесі шарттың орындалуын бақылауды жүзеге асыратын Сатып алушының тиісті құрылымдық бөлімшесіне ұсынылады.


 1. КАРТАНЫ ҚАБЫЛДАУ МЕН ТАПСЫРУ

3.1. Сатып алушыға Карта осы Шарттың қолданылуы мерзімі ішінде уақытша өтеусіз пайдалануға ұсынылады.

3.2. Сатып алушы Сатушының банктік шотына ақшаны аудару арқылы немесе кассаға қолма-қол ақшаны төлеу арқылы Картаның сатып алу құнын (____ (________________) теңге көлемінде, ҚҚС-ты қоса алғанда) төлеп, Картаны меншікке сатып алуға құқығы бар.

3.3. Сатушымен Картаны тапсыру және Сатып алушының уәкілетті өкілімен оларды қабылдау Тараптармен қол қойылатын шығыс жүкқұжаты бойынша, осы Шарттың талаптарымен көзделген тәртіпте онымен ақша сомасын енгізу талаптары кезінде, Сатып алушымен Өтінімді ұсынған сәтінен бастап 5 (бес) жұмыс күннің ішінде жүзеге асырылады. Аталған мерзім бұзылған жағдайда, Сатушы Сатып алушыда осыған байланысты туындаған салдарлар мен тәуекелдерге жауапкершілікте болмайды. Сатушымен Карталарды тапсыру Сатып алушының уәкілетті өкілімен ҚР заңнамасымен белгіленген тиісті нысандағы Сенімхатты ұсынған кезде жүзеге асырылады.

3.4. Сатып алушымен немесе оның уәкілетті өкілімен осы Шарттың талаптарына сәйкес тиісті шығыс жүкқұжатына қол қойғаннан кейін Сатушы Картаны тапсыру бойынша өз міндеттемелерін орындаған деп саналады және Сатып алушы Сатушыдан қандайда бір ақауларды жою және/немесе Карталарды ауыстыруды талап етуге құқығы жоқ.

3.5. Карта жоғалған жағдайда, алынбаған Тауарды Сатып алушы Сатушыға алдағы уақытта түпнұсқасын ұсынумен факсимильді байланыс/электронды почта арқылы жолданған Сатып алушының жазбаша өтінішінің негізінде жоғалған Картаны бұғаттағанда ғана қайта қалпына келтіруге құқылы. Картаны қалпына келтіру Сатып алушыдан аталған өтінішті алған сәтінен бастап 3 (үш) жұмыс күні өткеннен кейін жүргізіледі. Жоғалғанның орнына Карта беру осы Шарттың 3.2.-тармағында белгіленген көлемде оның құнын төлегеннен кейін жүргізіледі.

3.6. Карта жоғалған жағдайда, осындай Карта арқылы ЖМҚС/АГҚС-да үшінші тұлғалармен жасалған барлық операциялар оны бұғаттағанға дейін Сатып алушымен жасалған деп саналады. Осыған байланысты Сатып алушыда туындауы мүмкін барлық шығындар мен залалдарды, соңғысы ақша қаражаттарын қайтаруды немесе Тауарды жеткізуді талап ету құқығын иеленбей, дербес өткереді.

3.7. Осы Шарттың 3.5.-тармағында белгіленген тәртіпте жоғалған Картаны қалпына келтіргенде, Картаны бұғаттау сәтінде тиісті Шотта қалған қаражат қалпына келтіруге жатады.

3.8. Осы Шарттың аясында алынған Карталар тиісті түрде сақталуы және Карта иелері оларды тікелей тағайындауы бойынша пайдалануы тиіс.


 1. ТАУАРДЫ ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ ТАПСЫРУ
  1. Сатып алушыға Тауарды тапсыру транзакция жүргізу үшін ЖМҚС/АГҚС -да Картаны міндетті түрде ұсыну арқылы автокөлік құралдарын жанар маймен толтыру арқылы Сатушының ЖМҚС/АГҚС -ның орналасқан орнында жүзеге асырылады.

4.2. Тауарды босату Шотта сома болған жағдайда, Картаны ұсынғанда ғана және Сатушының электрондық құрылғыларында Картаның ПИН кодын терген кезде жүзеге асырылады.

4.3. Сатушымен Шотты толықтыру мен лимиттерді белгілеу (Сатып алушы Өтінімін орындауды) Сатушының Өтінімді алған күнінен бастап 1 (бір) жұмыс күннің ішінде жүзеге асырылады.

4.4. Карта Иесіне Тауарды тапсыру (босату) ЖМҚС/АГҚС -да Картаны ұсынған жағдайда және Шотқа аударылған/ қолжетімді көлем қаражаты жағдайында жүзеге асырылады. 1. БАҒАСЫ
  1. Тауардың өлшем бірлігінің бағасы теңгемен белгіленеді және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген барлық салықтар мен алымдар енеді және ЖМҚС/АГҚС -да Тауарды тапсыру күнінде Сатушының қолданыстағы бағасымен белгіленеді.
 1. ЕСЕП АЙЫРЫСУ ТӘРТІБІ

6.1. Шарттың шеңберінде жүзеге асырылатын барлық есеп айырысуды Сатып алушы ұлттық валюта - Теңгемен, Сатушының банктік шотына ақшаны аудару арқылы (қолма-қол ақшасыз төлем) немесе Шарттың жалпы сомасы 1000 айлық есептік көрсеткіштен аспаған жағдайда, Сатушының кассасына қолма-қол ақша қаражатын енгізу арқылы жүзеге асырады.

6.2. Осы Шарт бойынша Тауардың құнын төлеу _______ % алдын-ала төлем жағдайында жүргізіледі, қалған сомасы шот-фактураларды қойған кезінен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде нақты алынған Тауарға қойылған шот-фактуралар негізінде төленеді.

6.3. Тауардың құнына төлемді жүзеге асыру күні Сатушының банк шотына немесе Сатушының кассасына ақшаның нақты түсуі күні саналады.
 1. ТАУАРДЫҢ САПАСЫ

7.1. Тауардың сапасы аталған Тауар түріне әзірленген Кеден Одағының техникалық регламентіне 013/2011 КО ТР «Автомобиль мен әуе бензиніне, дизель және кеме отынына, реактивті қозғағыш үшін отынға және мазутқа қойылатын талаптар туралы» (2011 жылдың 18 қазанындағы №826 Кеден Одағы Комиссиясы шешімімен бекітілген), стандарттарға (МемСТ және ТЕ және т.б.) сәйкес келуі тиіс және дайындаушы зауыттың/жеткізушінің техникалық сапа паспортымен, сәйкестік декларациясымен немесе 013/2011 КО ТР қарастырылған сәйкестік сертификатымен расталады.

7.2. Тауардың сапасы бойынша талаптар осы Шарттың шеңберінде ЖМҚС/АГҚС -да осындай Тауарды алғандығын растайтын, сондай-ақ Тауардың белгіленген сапаға сәйкессіздігін растайтын құжаттардың (чектер, шығыс жүкқұжаты, тәуелсіз аккредиттелген зертхананың ресми қорытындысы және т.б.) түпнұсқаларын ұсынған жағдайда, ЖМҚС/АГҚС -да осындай Тауарды алған кезінен 14 (он төрт) күнтізбелік күннің ішінде қарастыруға қабылданады. Тауардың сапасы бойынша талаптар екі Тараптың да өкілдерінің қатысуымен, тәуелсіз аккредиттелген сынақтау зертханасы өткізген ЖМҚС/АГҚС -дағы сыйымдылықтан Тауардың осындай түрін алған кезінен бастап 2 (екі) күнтізбелік күннің ішінде таңдап алынған Тауардың сынамасының қорытындысы бойынша қарастырылады.

7.3. Тауардың сапасы бойынша аккредиттелген зертханаға талдау жүргізу бойынша шығындар, жұмсалған қаражат Сатып алушыға жүктеледі.

 1. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҒЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ


Сатып алушы міндетті:

8.1.1. Шартта белгіленген талаптарда және тәртіпте Тауардың құнын уақытылы төлеуді жүргізуге;

8.1.2. Шартта қарастырылған тәртіпте және мерзімде Сатушыдан Картаны қабылдауға.

8.1.3. Осы Шарттың шеңберінде алынған Карталарды пайдалану кезінде олардың сақталуы мен дұрыстығын қамтамасыз етуге, сондай-ақ осы Шартқа № 2 қосымшаға сәйкес Карталарды пайдалану ережесін сақтауға.

8.1.4. Сатушыны Картаның жоғалғандығы туралы шұғыл түрде жазбаша ескертуге.

8.1.5. Сатушыға осы Шарттың № 1 қосымшасымен көзделген нысан бойынша Өтінімді факсимильді, электронды байланыс арқылы Сатушының орындаушысы Өтінімді алғандығы туралы міндетті түрде растауды алумен уақытылы ұсынуға.

8.1.6. Карта иелерінің назарына Картаны пайдалану қағидасын жеткізсін.

8.2. Сатып алушы құқылы:

8.2.1. Сұрау салу негізінде Шот бойынша нақтыланған есеп алуға.

8.2.2. Шарттың 3.5.-тармағына сәйкес, тиісті жазбаша өтінішті уақытылы ұсынып Картаны бұғаттауға.

8.2.3. Сатушыға тиісті жазбаша өтініш беру арқылы Картаның Пин-кодын өзгертуге.8.3. Сатушы міндетті:

8.3.1. Осы Шартта белгіленген тәртіпте және талаптарда Сатып алушының уәкілетті өкіліне Карталардың тиісті көлемін тапсыруға, Шотты толықтыруға, Сатып алушының Тапсырыстарына сәйкес лимиттерді белгілеуге.

8.3.2. Сатып алушы Шартпен қарастырылған төлем бойынша өз міндеттемелерін уақытылы және тиісті деңгейде орындаған жағдайда, ЖМҚС/АГҚС -ға босату арқылы Сатып алушыға Тауарды тапсыруға.

8.3.3. Сатып алушының жазбаша өтініші негізінде Картаның ПИН кодын өзгертуге.

8.3.4. Карта жоғалған кезде, Шарттың талаптарына сәйкес, Сатып алушының тиісті жазбаша өтінішімен оны бұғаттауға және қайта қалпына келтіруге.

8.3.5. Шарт талаптарына сәйкес Сатып алушының жазбаша (ресми) сұрау салуы бойынша Карталар транзакциясы туралы нақтыланған есеп беруге.

8.3.6. Сатып алушыға растайтын құжаттар көшірмесімен бірге жергілікті қамтылуы бойынша есепті ұсынуға.

8.4. Сатушы құқылы:

8.4.1. Шарт шеңберінде, егер Сатып алушы Шарт бойынша өз міндетін орындамаған және/немесе дұрыс орындамаған жағдайда Сатып алушыға берілген Карталарды бұғаттауға.

8.4.2. Бұрын «жоғалған» деп өтінім білдірілген Карталарды айқындаған жағдайда, мұндай карталарды оларды ЖМҚС/АГҚС -да ұсынған кезде алуға.

8.5. Тараптар бірін-бірі өздерінің заңды және/немесе почталық мекенжайының, телефон нөмірлерінің, сондай-ақ, өздерінің банктік және өзге де деректемелерінің өзгеруі туралы шұғыл хабарлауға міндетті.
 1. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ МЕН ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

9.1. Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Шарттың талаптарына сәйкес Шарт бойынша жауапкершілікте болады.

9.2. Сатып алушы:

- шарт бойынша алынған Карталардың жоғалғаны;

- Шарттың талаптарына сәйкес Карталарды алу үшін Сатып алушы өкілінің келмеуі немесе уақытылы келмеуі;

9.3. Сатып алушы Шарттың талаптарымен белгіленген тәртіпте ЖМҚС/АГҚС -да Тауардың белгілі бір көлемі мен түрін алуға байланысты Карта Иелерінің барлық әрекеттеріне жауапкершілікте болады.

9.4. Сатушы тікелей бақылау жасай алмайтын, кейіннен қызмет көрсетуді уақытша тоқтатуға әкеп соғатын, сондай-ақ, егін егу және жинау жұмыстары кезеңінде Тауарды жеткізудегі тоқталыстарға, техникалық құралдардың жұмысындағы ақауларға, бағдарламалық қамтамасыз ету, энергиямен жабдықтаудың жаңылыстарына Сатушы жауапкершілікте болмайды.

9.5. Жергілікті қамтылуы бойынша есептілікті уақытылы ұсынбаған кезде Сатушы Сатып алушыға  Шарттың жалпы сомасынан 1 % мөлшерде айыппұл және есептiлікті ұсынуды мерзімінен қалдырған әрбір күнтізбелік күнге Шарттың жалпы сомасынан 0,1% көлемінде, бірақ 5%-дан аспайтын көлемде  төлейді.

9.6. Барлық туындауы мүмкін келіспеушіліктерді Тараптар келіссөздер арқылы шешеді. Тараптармен келісімге қол жеткізілмеген жағдайда, даулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сотта шешіледі.


 1. ДҮЛЕЙ-КҮШ МӘН ЖАЙЛАРЫ

10.1. Осы Шарт бойынша Тараптар өзінің міндеттемелерін орындамау егер дүлей жағдайлары салдарынан яғни төтенше және осы шарттармен болжанбаған жағдайларымен (өрт, жер сілкінісі, су тасқыны және басқа да табиғи апаттық жағдайлар, індет, әскери жағдайлар, осы шарт бойынша Тараптармен өзінің міндеттемелерін орындауға бөгет болатын мемлекеттік органдармен актілердің шығарылуы) және т.б. болған екенін дәлелдесе, Тараптар міндеттемелерді орындау жауапкершілігінен босатылады.

10.2. Дүлей күш мән-жайлары туындаған жағдайда, Тараптар шұғыл түрде бір-біріне хабарлайды.

10.3. Форс-мажор мән-жайларына сілтеме жасайтын Тарап оларды растау үшін уәкілетті мемлекеттік органның немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының құжатын ұсынуға міндетті.

10.4. Дүлей күш мән-жайлары 30 (отыз) күнтізбелік күннен артық созылатын болса, кез-келген Тарап осы шартты міндетті түрде өзара есеп айырысу жүргізумен, шартты болжанған бұзу датасына дейін 10 (он) күнтізбелік күн бұрын бастамашылық жасайтын Тарап келесі Тарапты жазбаша ескерту арқылы осы шартты бұзуға құқылы.


 1. ЕСКЕРТУЛЕР МЕН ХАБАРЛАМАЛАР

11.1. Шартты орындауға немесе оған байланысты Шарттың бір Тарапының келесі Тарапына жолданатын барлық хабарламалар, ескертулер, ұсыныс-хаттар мен өзге де құжаттар жазбаша нысанда жасалуы тиіс және өз қолымен жеткізілуі тиіс немесе Шарттың 16-тарауында көрсетілген мекенжайларға курьермен, хабарламасын алумен тапсырысты хатпен, экспресс-почтамен, электронды почтамен немесе алдағы уақытта түпнұсқасын жөнелтумен факс арқылы алған күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күннің ішінде жөнелтілуі мүмкін.

11.2. Барлық ескертулер, хабарламалар, ұсыныстар мен өзге құжаттар Тараптардың бірінің алған құжатында көрсетілген мерзімде тиісті деңгейде алғаннан кейін олардың қайсысы кешірек түседі, соған байланысты күшіне енеді.

11.3. Сатушы Шарттың 16-тарауында көрсетілген Сатып алушының электронды мекенжайына және ұялы телефонына SMS-хабарлама/хат жөнелте алады.

11.4. Тараптар бір-біріне Шарт бойынша хат-хабар алмасу үшін өзге мекенжайларды (мекенжайды) хабарлай алады.
 1. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ

12.1. Тараптар осы Шарттың мәтіні, сондай-ақ, Тараптармен Шарттан туындайтын міндеттемелерді орындау барысында бір-біріне тапсырылған барлық ақпарат көлемін келесі Тараптың құпия ақпараты (заңнамамен рұқсат етілетін шегінде – коммерциялық құпия) деп санауға келісті.

12.2. Әрбір Тарап келесі Тараптың жазбаша келісімінсіз Шартты орындау барысында алынған оның құпия ақпаратын үшінші тұлғаларға ешқандай тәсілдермен болсын жарияламау туралы өзіне Қазақстан Республикасының Заңнамасымен қарастырылған жағдайларды қоспағанда міндеттемелерді қабылдайды.

12.3. Әрбір Тарап келесі Тарапқа Шарттың талаптарын бұза отырып оның құпия ақпаратын жариялаумен келтірілген барлық шығындарды толық көлемде орнын толтыруға міндеттенеді.

12.4. Құпиялылық талаптары осы Шарттың қолданылуы аяқталған күннен бастап бір жыл ішінде күшінде қалады.  


 1. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ
  1. Осы Шарт екі жақты Тараптармен қол қойған кезінен бастап күшіне енеді және 20__ жылғы «___» ______ дейін қолданылады.
 1. ШАРТТЫ БҰЗУ ТӘРТІБІ
  1. Шарт Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Шартқа сәйкес мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.

  2. Кез-келген Тарап келесі Тарапты Шартты тоқтатудың болжанған датасына дейін 5 (бес) күн бұрын міндетті түрде жазбаша ескертумен, шарттан мерзімінен бұрын бас тартуға құқылы:

Сатып алушы Шартта белгіленген мерзімде Тауарды таңдамаған жағдайда;

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және Шартпен қарастырылған басқа да негіздемелер бойынша.  1. Шарттың мерзімінен бұрын тоқтатылуы жағдайында Тараптар толық өзара есеп айырысуды жүргізуге міндеттенеді.
 1. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

15.1. Осы Шартқа қол қойғаннан кейін Тараптар арасындағы барлық алдыңғы келіссөздер мен хат жазысу заңды күшін жояды.

15.2. Осы Шарттың барлық қосымшалары, Шартқа қосымша келісімдер оның ажырамас бөліктері болып табылады.

15.3. Шартқа енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтырулар егер олар жазбаша нысанда жасалса, екі Тараптың уәкілетті өкілдерімен қол қойылса және мөрлерімен бекітілсе ғана жарамды деп саналады.

15.4. Осы шартқа өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асады.

15.5. Тараптардың бірде-бірі осы Шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттемелерін келесі Тараптың алдын-ала жазбаша келісімін алмай үшінші Тарапқа бере алмайды.

15.6. Шарт Тараптары қайта ұйымдастырылғаны жағдайында, ол бойынша  құқықтар мен міндеттер құқық мұрагеріне өтеді. Сонымен қатар, келесі тарапты ескерткен жағдайда, қайта ұйымдастырылу аяқталғаннан кейін құқық мұрагерімен Шарттың Қосымша келісіміне қол қойылады.

15.7. Шартпен қарастырылмаған барлық қалған жағдайларда, Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

15.8. Осы Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде екі данада, әрбір Тарап үшін бір данада жасалған.Товарищество с ограниченной ответственностью «ҚазМұнайГаз Өнімдері», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ___________________, действующего на основании ___________от «___» __________ 201_ года № ____, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных Советом директоров акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (протокол от ___________________201___ года № ______), и итогов закупок, проведенных ______________________ 20__ года способом _____________, заключили настоящий Договор о закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.


 1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ


Автозаправочная станция/ автогазозаправочная станция (далее - АЗС/АГЗС) - это технологические комплексы, оснащенные оборудованием, обеспечивающие хранение и розничную реализацию нефтепродуктов /предназначенные для хранения и розничной реализации сжиженного нефтяного газа, на которых Владелец карты вправе получить Товар посредством предъявления карты в соответствии с условиями Договора;

«Карта» - пластиковая карта, представляющая собой персонифицированное техническое средство, со встроенной электронной микросхемой (чип) и штрих кодом, содержащей идентификатор информации для распознавания Покупателя.

«Блокирование Карты» – принятие Продавцом необходимых мер, приостанавливающих или прекращающих транзакции, посредством Карты, производимых по письменному заявлению Покупателя или по решению Продавца.

«Владелец Карты» – Покупатель или иное третье лицо, владеющее Картой, полученной Покупателем в рамках Договора.

«Денежный счет» - условный персональный Счет Покупателя, на который Продавцом зачисляется оплаченная Покупателем денежная сумма, в пределах которой Владелец Карты вправе получить Товар на АЗС/АГЗС по ценам Продавца, действующим на момент осуществления заправки.«Детализированный отчет» - выписка по Счету Покупателя, формируемая Продавцом и отражающая все операции пополнения и использования средств Счета, произведённые Владельцем Карты.

«Заявка» - утверждённая Продавцом форма заявления, оформляемая Покупателем в письменном виде и содержащая информацию о распределении средств. Заявка является основанием для пополнения Счета Покупателя, а также распределения и установления лимитов.

«Пополнение Счета» - зачисление средств на Счет Покупателя.

«Лимит» - ограничение, накладываемое на Счет или Карту для использования средств Счета в течение суток или месяца.

«ПИН код» – Персональный Идентификационный Номер Карты, служащий для ее идентификации при производстве транзакции через электронные устройства, установленные на АЗС/АГЗС.

«Товар» - нефтепродукты, передаваемые Владельцу Карты на АЗС/АГЗС, в порядке, установленном в Договоре. Единица измерения Товара – литр.

«Нефтепродукты» - бензин марок Аи-92, Аи-95, Аи-98, дизельное топливо*, дизельное топливо зимнее**, сжиженный нефтяной газ;

* - предельная температура фильтруемости не нормируется;

** - предельная температура фильтруемости не ниже -20ºС, период реализации с 15 декабря по 31 марта.

«Транзакция» - операция с Картой, проводимая представителем Продавца при предъявлении Владельцем Карты на АЗС/АГЗС, представляющая собой списание средств со Счета, при передаче Товара Владельцу Карты.

«Утрата Карты» – любое выбытие Карты из владения Покупателя (Владельца), в том числе кража, порча, утеря и т.п.«Абонентский сектор/ Центр продаж» (далее АС/ЦП) – структурное подразделение Продавца, в котором производится выдача, замена, блокирование Карт, а также иное обслуживание в порядке, предусмотренном условиями Договора.
2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Продавец на условиях, определенных настоящим Договором, обязуется отпускать, а Покупатель оплачивать и принимать нефтепродукты (далее-Товар) на АЗС/АГЗС по всей территории Республики Казахстан.

2.2. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента пополнения Счета. В обязанности Продавца в момент отпуска Товара не входит проверка обоснованности владения Картой, лицом ее предъявившим.

2.3. Сумма денег и лимит определяются Покупателем в Заявке, подаваемой в порядке, установленном настоящим Договором.

2.4. Местное содержание Продавца определяется сертификатом о происхождении Товара формы СТ-КZ, выданным уполномоченной организацией, удостоверенная копия которого предоставляется в соответствующее структурное подразделение Покупателя, осуществляющее контроль за исполнением настоящего договора.


3. ПРИЁМ - ПЕРЕДАЧА КАРТ
3.1. Покупателю Карта предоставляется во временное безвозмездное пользование в течение срока действия настоящего Договора.

3.2. Покупатель вправе приобрести Карту в собственность, оплатив ее закупочную стоимость (в размере __________ (_____________________) тенге с учетом НДС), путем перечисления денег на банковский счет Продавца или внесения наличных в кассу.

3.3. Передача Карты Продавцом и их приёмка уполномоченным представителем Покупателя, осуществляется по расходной накладной, подписываемой Сторонами, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи Покупателем Заявки, при условии внесения им денежной суммы в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора. В случае нарушения данного срока Продавец не несет ответственности за последствия и риски, возникшие в связи с этим у Покупателя. Передача Карт Продавцом осуществляется при предоставлении уполномоченным лицом Покупателя Доверенности, соответствующей формы, установленной законодательством РК.

3.4. После подписания Покупателем или его уполномоченным представителем соответствующей расходной накладной, согласно условиям настоящего Договора, Продавец считается исполнившим свои обязательства по передаче Карт, и Покупатель не вправе требовать от Продавца устранения каких-либо дефектов и/или замены Карт.

3.5. В случае утраты Карты, Товар по которой не получен, Покупатель вправе ее восстановить только при условии блокирования утраченной Карты на основании письменного заявления Покупателя, направленного посредством факсимильной связи/ электронной почты с последующим предоставлением оригинала Продавцу. Восстановление Карты производится по истечении 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанного заявления Продавцом. Выдача Карты взамен утраченной производится после оплаты ее стоимости в размере, установленном п.3.2. настоящего Договора.

3.6. В случае утраты Карты, все операции, совершенные третьими лицами на АЗС/АГЗС посредством такой Карты до момента блокирования, будут считаться совершенными Покупателем. Все расходы и убытки, которые могут возникнуть в связи с этим у Покупателя последний несёт самостоятельно, не имея права требовать возврата денежных средств или поставки Товара.

3.7. При восстановлении утраченной Карты в порядке, определенном в п. 3.5 настоящего Договора, восстановлению подлежит часть средств, оставшихся на соответствующем Счете на момент блокирования Карты.

3.8. Полученные в рамках настоящего Договора Карты, должны надлежащим образом храниться и использоваться Владельцами Карт по их прямому назначению.


4. ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА
4.1. Передача Товара Покупателю осуществляется в месте его нахождения на АЗС/АГЗС Продавца, путем заправки автотранспортных средств, посредством обязательного предъявления Карты на АЗС/АГЗС для проведения транзакций.

4.2. Отпуск Товара осуществляется только при предъявлении Карты и наборе ПИН кода Карты на электронных устройствах Продавца при наличии суммы на Счете.

4.3. Пополнение Счета и установление лимитов (исполнение Заявки Покупателя) осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения Заявки Продавцом.

4.4. Передача (отпуск) Товара Владельцу Карты осуществляется на АЗС/АГЗС при предъявлении им Карты и при условии зачисленного/допустимого количества средств на Счете.


5.ЦЕНА
5.1. Цена за единицу измерения Товара устанавливается в тенге и включает в себя все налоги и сборы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, и определяется по ценам Продавца, действующим на день передачи Товара на АЗС/АГЗС.
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Все расчеты, осуществляемые в рамках Договора, производятся Покупателем в национальной валюте – тенге, путем перечисления денег на банковский счет Продавца (безналичного платежа) либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Продавца в случае, если общая сумма Договора не превышает 1000 месячных расчетных показателей.

6.2. Оплата стоимости Товара по настоящему Договору производится на условиях ____ % предоплаты, оставшаяся сумма оплачивается на основании выставленных счетов-фактур за фактически полученный Товар в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента выставления счетов-фактур.

6.3. Днем осуществления оплаты стоимости Товара считается день фактического поступления денег на банковский счет Продавца, либо в кассу Продавца.
7. КАЧЕСТВО ТОВАРА
7.1. Качество Товара должно соответствовать техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года №826), стандартам (ГОСТам, ТУ и др.), разработанным на данный вид Товара, и подтверждаться техническим паспортом качества завода – изготовителя/поставщика, декларацией соответствия либо в случаях, предусмотренных ТР ТС 013/2011- сертификатом соответствия.

7.2. Претензии по качеству Товара принимаются к рассмотрению в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения такого Товара на АЗС/АГЗС, при условии предоставления оригиналов документов, подтверждающих получение такого Товара на АЗС/АГЗС в рамках настоящего Договора, а также несоответствие Товара установленному качеству (чеки, расходная накладная, официальное заключение независимой аккредитованной лаборатории и др.). Претензии по качеству Товара рассматриваются только по результатам проводимых независимой аккредитованной лабораторией испытаний проб Товара, отобранных в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения такого Товара с емкости на АЗС/АГЗС, в присутствии представителей обеих Сторон.

7.3. Расходы, затраты по проведению анализа аккредитованной лабораторией по качеству Товара возлагаются на Покупателя.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1.Покупатель обязан:

8.1.1. Своевременно производить оплату стоимости Товара в порядке и на условиях, определенных в Договоре.

8.1.2. Принять Карты от Продавца в порядке и сроки, предусмотренные в Договоре.

8.1.3. При использовании полученных в рамках Договора Карт обеспечить их сохранность и исправность, а также соблюдать правила пользования Картами, согласно Приложению №2 к настоящему Договору.

8.1.4. Незамедлительно письменно уведомлять Продавца об утрате Карты.

8.1.5. Своевременно представлять Продавцу Заявки по форме, предусмотренной Приложением №1 к настоящему Договору, посредством факсимильной, электронной связи с обязательным подтверждением о получении Заявки исполнителем Продавца.

8.1.6. Довести до сведения владельцев Карт Правила пользования Картой.

8.2.Покупатель вправе:

8.2.1. По запросу получать Детализированный отчет по Счету.

8.2.2.Блокировать Карты, своевременно подав соответствующее письменное заявление, в соответствии с пунктом 3.5. Договора.

8.2.3.Изменить Пин-код Карты путем подачи соответствующего письменного заявления Продавцу.8.3.Продавец обязан;

8.3.1. Передать уполномоченному представителю Покупателя соответствующее количество Карт, производить пополнение Счета, устанавливать лимиты в соответствии с Заказами Покупателя в порядке и на условиях, определенных в настоящем Договоре.

8.3.2. Передать Покупателю Товар на АЗС/АГЗС путем отпуска, при условии своевременного и надлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по оплате, предусмотренных Договором.

8.3.3. Изменить ПИН код Карты, на основании письменного заявления Покупателя.

8.3.4. В случае утраты Карты произвести ее блокирование и восстановление по соответствующему письменному заявлению Покупателя, в соответствии с условиями Договора.

8.3.5. По письменному (официальному) запросу Покупателя предоставлять детализированный отчет о транзакциях по Картам, согласно условиям Договора.

8.3.6. Предоставить Покупателю отчет по местному содержанию с приложением копий подтверждающих документов.

8.4.Продавец вправе:

8.4.1.Блокировать Карты, переданные Покупателю в рамках Договора, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по Договору.

8.4.2.При обнаружении Карт, ранее заявленных как «утраченные», изымать такие Карты при их предъявлении на АЗС/АГЗС.

8.5. Стороны обязаны незамедлительно извещать друг друга об изменениях своих юридических и/или почтовых адресов, номеров телефонов, а также об изменении своих банковских и иных реквизитов.


9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН и ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Стороны несут ответственность по Договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями Договора.

9.2. Покупатель самостоятельно несет полную ответственность за последствия, которые могут возникнуть в результате:

- утраты полученных по договору Карт;

- неявки или несвоевременной явки представителя Покупателя для получения Карт в соответствии с условиями Договора.

9.3. Покупатель несет ответственность за все действия Владельца Карты в связи с получением им определенного количества и вида Товара на АЗС/АГЗС в порядке, определенном условиями Договора.

9.4. Продавец не несет ответственности за отказы в работе технических средств, сбои программного обеспечения, систем энергоснабжения, над которыми Продавец не имеет прямого контроля, но которые могут повлечь за собой временную приостановку обслуживания, а также за перебои в поставках Товара в период посевных и уборочных работ.

9.5. В случае несвоевременного предоставления отчетности по местному содержанию, Продавец оплачивает Покупателю штраф в размере 1% от Общей суммы Договора, а также 0,1% от Общей суммы Договора за каждый календарный день просрочки предоставления отчетности, но не более 5% от Общей суммы Договора.

9.6. Все разногласия, которые могут возникнуть, Стороны решают путем переговоров. В случае не достижения соглашения Сторонами споры решаются в суде в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
 1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по настоящему договору, если они докажут, что неисполнение обязательств было вызвано непреодолимой силой, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами (пожаром, землетрясением, селем и прочими природными стихийными явлениями, эпидемиями, военными действиями, изданием государственными органами актов, препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору), и т.п.

10.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно уведомляют о них друг друга.

10.3. Сторона, ссылающаяся на форс - мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ уполномоченного государственного органа либо Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан.10.4. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 30 (тридцати) календарных дней любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор путем письменного уведомления другой стороны за 10 (десять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения договора, с обязательным проведением взаиморасчетов.


 1. УВЕДОМЛЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ
  1. Все извещения, уведомления, письма-предложения и иные документы, направляемые в соответствии с исполнением Договора или в связи с ним одной из Сторон Договора другой Стороне, должны быть выполнены в письменной форме и предоставлены нарочно либо отправлены по адресам, указанным в разделе 16 Договора, курьером, заказным письмом с уведомлением, экспресс-почтой, электронной почтой или факсом с последующим предоставлением оригинала в течение 20 (двадцати) календарных дней.

  2. Все извещения, уведомления, предложения и иные документы вступают в силу после надлежащего получения их одной из Сторон или в срок, указанный в них, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

  3. Продавец также может производить рассылки SMS-сообщений/писем на электронный адрес и мобильный телефон Покупателя, указанные в разделе 16 Договора.

  4. Стороны могут сообщить друг другу и иные адреса (адрес) для обмена корреспонденцией по Договору.
 1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
  1. Стороны согласились считать текст настоящего Договора, а также весь объем информации, переданной Сторонами друг другу в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора, конфиденциальной информацией (в пределах, допускаемых законодательством - коммерческой тайной) другой Стороны.

  2. Каждая из Сторон принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны ее конфиденциальную информацию, к которой был получен доступ в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством Республики Казахстан.

  3. Каждая из Сторон обязуется возместить другой Стороне в полном объеме все убытки, причиненные разглашением ее конфиденциальной информации в нарушение условий Договора.

  4. Условия конфиденциальности остаются в силе в течение одного года со дня окончания срока действия настоящего Договора.
 1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
  1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «___» ______________ 20__ г.
 1. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
  1. Договор может быть досрочно прекращен в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Договором.

  2. Любая из Сторон имеет право досрочно отказаться от Договора с обязательным письменным уведомлением другой Стороны за 5 (пяти) дней до предполагаемой даты прекращения Договора:

в случае невыборки Покупателем Товара в срок, установленный Договором;

по другим основаниям, предусмотренным и действующим законодательством Республики Казахстан и Договором.  1. В случае досрочного прекращения Договора Стороны обязуются произвести полный взаиморасчет.
 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему между Сторонами теряют юридическую силу.

15.2. Все приложения к настоящему договору, дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемыми частями.

15.3. Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и заверены печатями.

15.4. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15.5. Ни одна из Сторон не может переуступить свои права и обязательства по настоящему договору третьей Стороне без получения предварительного письменного согласия другой Стороны.

15.6. В случае реорганизации Сторон договора, права и обязанности по нему переходят к их правопреемникам. При этом при условии уведомления другой стороны после завершения реорганизации с правопреемником подписывается Дополнительное соглашение к договору.

15.7. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны будут руководствоваться законодательством Республики Казахстан.

15.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на государственном и русском языках, по одному для каждой из сторон.


 1. ТАРАПТАРДЫҢ МЕКЕНЖАЙларЫ, БАНКТІК ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛДАРЫ

САТУШЫ:

сАТЫП АЛУШЫ:

16.АДРЕСА, банковские РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:

Покупатель:

Телефон:+7(7172)__________ Телефон: +7 (7172) __________

Ұялы тел: +7______________

Факс:+7(7172)__________ Факс:+7 (7172) __________
Адрес электронной почты: _____@azskmg.kz

Электрондық пошта: _____@azskmg.kz

Телефон:+7(7172)__________ Телефон: +7 (7172) __________

Мобильный тел: +7______________

Факс:+7(7172)__________ Факс:+7 (7172) __________
Адрес электронной почты:_______

Электрондық пошта:______


Каталог: upload -> medialibrary
medialibrary -> Программа вступительных испытаний (междисциплинарного экзамена) для поступающих в магистратуру по направлению 12. 04. 05 «Лазерная техника и лазерные технологии»
medialibrary -> Цель, задачи и предмет дисциплины
medialibrary -> Единая сеть районных маршрутов регулярного сообщения пассажирского транспорта общего пользования Чайковского муниципального района
medialibrary -> Дубай отель
medialibrary -> Академик хубларян мартин гайкович
medialibrary -> «Аквамарин» Отель и Спа приглашает провести новогодние каникулы!
medialibrary -> Программа по предмету «Аккомпанемент» для учащихся 1- 7 классов
medialibrary -> Наименование полей


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет