Резервы повышения продуктивности и плодородия орошаемых земель на западе казахстанажүктеу 2.26 Mb.
бет13/13
Дата25.04.2016
өлшемі2.26 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
: 2014 -> elektronnaia bibl -> nauki i obrazavanie -> nauka i obrazavanie 2007
nauki i obrazavanie -> Ауыл шаруашылық ғылымдары агрономия
nauki i obrazavanie -> Ауыл шаруашылық ғылымдары Агрономия ауыл шаруашылық Ғылымдары
nauki i obrazavanie -> Особенности формирования структуры насыпи зерна в силосе
nauka i obrazavanie 2007 -> Ауыл шаруашылық ғылымдары агрономия
nauki i obrazavanie -> Ауыл шаруашылық ғылымдары Агрономия ауыл шаруашылық Ғылымдары
nauki i obrazavanie -> Ауыл шаруашылық ғылымдары Агрономия ауыл шаруашылық Ғылымдары
nauki i obrazavanie -> Факторы распространения вирусных болезней картофеля
nauki i obrazavanie -> Д. К. Тулегенова, кандидат с х. наук, Г. Х. Шектыбаева
nauki i obrazavanie -> Системы менеджмента как инструмент повышения конкурентоспобности вуза

Абай афоризмдерін оқыту операциялары мынадай сатылармен кезектесіп орындалуы қажет:


 • Абай афоризмдерін және оның негізгі ұғымдарының мазмұнын түсіндіру. Мәселен, мұнда көңілім сырласар сұрғылт тартқан бей уақытта.

Үлгі: Бейуақ дүниені қоңыр тарттырып, жүдете береді. Абай осы сәтте бұл дүниені өзіне де бір соны болған жаңа оймен шолып, баға берген.

 • Берілген операцияның орындалуын бақылау және талдау жасау;

 • Операцияның орындалуында ұтымдылық таныту үшін жеке және ұжымдық тренинг өткізу;

 • Берілген операцияны бұрынғы игерілгендер тізбегіне қосу үшін ұжымдық және жеке тренинг өткізу;

 • Абай афоризмдерін игеруде алға басуға бақылау жасау.

Ал ендігі кезекте студенттерге Абай афоризмдерін топтап бере отырып, олармен жүргізілген жұмыстың әдістемелік қағидалары тұстарына тоқталайық. Абайдың білім турасында айтқан афоризмдерін топтап беріп, оны түсініп, талдау жасау керектігін айту:
- Артық ғылым кітапта,

Ерінбей оқып көруге.


- Баламды медресеге біл деп бердім,

Кызмет қылсын, шен алсын деп бермедім.


- Білімді ден шыққан сөз

Талаптыға болсын кез.


- Надандық – ғылым-білімнің жоқтығы.
- Ғылымды үйренгенде ақиқат мақсатпен білмек үшін үйренбек керек.

- Өзің тірі болсаң да көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөз ұға алмайсың.

- Жасымда ғылым бар деп ескермедім,

- Ер жеткен соң түспеді уысыма,

- Қолымды мезгілінен кеш сермедім.
- Дүние де өзі, мал да өзі,

Ғылымға көңіл бөлсеңіз.


- Ғылым таппай мақтанба,

Орын таппай баптанба.


- Болмасаң да ұқсап бақ,

Бір ғалымды көрсеңіз

Ондай болмақ қайда деп,

Айтпа ғылым сүйсеңіз.


Бұл афоризмдерді сабақта пайдаланудың негізгі әдістемелік қағидалары мынада: Абайдай ұстаз ақынның мұндай афоризмдерінің көздеген мақсаты адамның бойында туа пайда болатын білім-ғылымға деген қабілеті арқылы өз ұрпағының санасына тек қана білімнің пайдалы жақтарын сіңдіру еді. Міне, жоғары оқу орнының студенттеріне Абайдың ағартушылық көзқарасының тамыр алған бір саласының қайнар көзі осы жақта екенін ұғындыру.

Сөз өнерін шебер пайдалануды қажет етпейтін мамандық жоқ та шығар. Айталық, заңгер, мұғалім, психологтар, философтар, әлеуметтік сала қызметкерлері, менеджерлер, саясаткерлер өздері таңдаған мамандық аясында қандай да бір жетістіктерге қол жеткізу үшін міндетті түрде сөз өнерін меңгеруі шарт.

Өйткені, олар әр адаммен сұхбаттасады, оларға ақыл-кеңестерін береді немесе жұрт алдында ресми жағдайларда сөз сөйлеуге мәжбүр болады. Ал қалың бұқараның алдында шығып сөз сөйлеу үшін не айтуды ғана емес, қалай айтуды да білу қажет, яғни сөз сөйлеу кезінде тындаушыларға ықпал етудің ерекшеліктері мен техникасын дұрыс меңгерген жөн.
Абай афоризмдерін үйрету, негізінен, екі маңызды мәселені қамтиды:


 • студенттердің сөйлеу біліктілігін, тілін, сөйлеу қабілетін дамыту;

 • Жалпы сөз өнері мен жеке Абай сөз өнерін үйретудің әдістемесін үйрету жолдары.

Абай афоризмдерін оқығанда жол үстінде кездесетін, жолаушылар еңкеймей өтпейтін тұнық сулы тұщы бұлақтар еріксіз еске түседі. Ондай бұлақтардың басын уақтылы тазалап, күл-қоқыс төгілмеуін қадағалап, көзін құм мен топырақтан үнемі аршып тұрса, одан халыққа келер пайда ұшан теңіз.

Жалпы Абай афоризмдерінің шеберлігі – жоғары оқу орындарында кәсіби маман даярлаудың ажырамас бөлігі. Әсіресе, еліміздегі нарықтың өтпелі кезеңінде мемлекет саясатын жұртшылыққа ұғындыруда, қоғамдағы демократиялық үрдісті жеке түсіндіруде жоғары сапалы, шынайы сөз шеберлігінің мәні тіпті ұлан-ғайыр. Демек, Абай афоризмдерінің шеберлігі – лектордың, насихатшының, кәсіби маман иесінің, студенттің қоғамдық көзқарасының мызғымастығы мен таным көкжиегінің, жан-жақты даярлығының тұңғиық қорытпасы, олардың жоғары эрудициясы мен шешендік білік, білім және дағдылар жиынтығын қамтитын мәдениеті.

Жоғары оқу орны мұғалімдерінің алдында тұрған талап – жас ұрпақты ұлттық рухта тәрбиелеп, келешек өмірге жан-жақты даярлап шығару. Мұндай талапты орындау мұғалімге әр сабақта шығармашылық жұмыстар атқаруды ұтымды және орынды әдіс-тәсілдерді пайдалануды және оқытудың жаңа технологияларын қолдануды жүктейді. Бұл мақсаттарды жүзеге асыру амалдары арасында тағы да сөз өнерінің, соның ішінде, Абай афоризмдерінің алатын орны ерекше. Сонымен афоризм деген не? Афоризм – әлем әдебиетіне ортақ заңдылық негізінде абайлық өсиет сөздерінің, дидактикалық, философиялық, тілдік-стильдік тәсілі.

УДК 502:17.026.4
Экологическая ответственность в духовном становлении личности
О.М. Чернявская
Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова,

кафедра «Стандартизация, метрология и сертификация»
Система экологического образования страны предназначена формировать, развивать и закреплять стереотипы поведения людей, обладающих умениями принимать решения в соответствии с природоохранными нормами, то есть обладающими экологической ответственностью. В данной статье рассматривается экологическая ответственность в духовном становлении личности.
The system of ecological education of country is intended to form, develop and fix behaviour stereotypes of people who have skills to take a decission according to nature protection standards, in other words, people who have ecological responsibility.Eecological responsibility in spiritual forming of a person is considered in this article.
В международном сообществе взят позитивный курс на сближение с экологическим законодательством развитых стран и внедрение международных экологических стандартов, согласно которым экологический аспект знаний, экологическая ответственность не прихоть дня, а реально продиктованная потребность цивилизованного общежития, отраженная Декларацией по окружающей среде и развитию, принятой в Рио-де-Жанейро (1992 г.). Международный руководящий экологический принцип гласит, что для достижения устойчивого развития и более высокого качества жизни всех народов необходимо снижение и уничтожение неустойчивых форм производства и потребления, укрепление возможностей научного понимания проблем как результата ответственного природопользования. Данная направленность отвечает потребностям мирового сообщества, нашедшим адекватное отражение во многих значимых документах. В частности, в «Основных положениях стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого развития» (2005 г.) отмечается необходимость «…удовлетворять потребности нынешнего поколения, не нанося при этом ущерб возможностям будущих поколений» [1].

Образование в интересах устойчивого международного развития продолжает формироваться в качестве обширной и всеобъемлющей концепции, расширяющей экологическое образование требованием переориентации основного внимания с обеспечения знаний на проработку проблем и отыскание возможных решений. Следовательно, в интересах устойчивого развития в образовании следует открыть возможности для многостороннего и междисциплинарного анализа ситуаций реальной жизни, что послужит основой для воспитания ответственного отношения к решению связанных экологических, экономических и социальных проблем.

Система экологического образования страны, согласно Концепции экологического образования Республики Казахстан (2002 г.), предназначена формировать, развивать и закреплять стереотипы поведения людей, обладающих умениями принимать целесообразные решения в соответствии с природоохранными нормами и стандартами, то есть, обладающими экологической ответственностью.

Идея конвергенции, то есть взаимного проникновения, обогащения и сближения образовательных педагогических и эколого-педагогических систем РФ, РК и других стран, нацеливает развивающуюся личность на овладение общечеловеческими ценностями и решение стратегической проблемы земной цивилизации – выживание и прогрессивное развитие человечества на основе создания целостного образовательного пространства, общего для всей человеческой цивилизации.

С целью защиты и сохранения окружающей среды общество должно активно применять предупредительный подход в преобразованиях различного рода. В стратегии воспитания экологической ответственности следует мобилизовать молодежь, создавая и расширяя среду для реализации ее творческих способностей, гуманистических потенций, чтобы у выпускника была выработана готовность к проектированию и внедрению затратных процедур, программ и технологий для экологически эффективной созидательной деятельности. Именно это отмечается в Государственном стандарте Республики Казахстан «Системы управления окружающей средой».

В Законе РК «Об охране окружающей среды» (1997 г.) отмечается, что «природа и ее богатства являются естественной основой жизни и деятельности народов Республики Казахстан, их устойчивого социально-экономического развития и повышения благосостояния». Но, как свидетельствует Концепция экологической безопасности Республики Казахстан на 2004 – 2015 годы, до сих пор остается статус нашего государства как государства с нерешенными экологическими проблемами [2]. Разработаны стратегические документы развития, создана основа природоохранного законодательства, подписан ряд международных конвенций по вопросам окружающей среды, принята система управления природоохранной деятельностью. Однако, устойчивое продвижение к экологической безопасности возможно лишь при воспитании населения, обладающего чувством экологической ответственности.

Система всеобщего и непрерывного экологического образования ведет поиск возможностей этого становления через «новую систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся». При этом констатируется, что базовые условия современной экологической подготовки школьников малоэффективны. Так в Концепции экологического образования РК (2002 г.) отмечается проблема: «В реальных условиях... в связи с несогласованностью деятельности учителей различных предметов, эффект экологического образования невысок. Оно страдает отсутствием систематичности и глубины» [3].

Анализ содержания учебных планов, программ, образовательных стандартов, в контексте исследования условий формирования экологической ответственности школьников, выявил фрагментарность, эпизодичность, оторванность экологического образования от общей системы, его формальный характер. Наряду с общей неразвитостью системы экологического обучения, стихийное проникновение экологических знаний в учебный процесс ведет к несогласованности действий в педагогическом коллективе, к дублированию. Чтобы быть высокоэффективной в формировании экологической ответственности школьников, самоорганизация школы должна базироваться на надежном научном фундаменте. Для осуществления этих условий рационально рассматривать экологоориентированную образовательную среду.

Проблема исследования экологической ответственности и путей ее формирования, по мнению Г.П. Сикорской и В. Франкла, в настоящее время становится одной из центральных в спектре вопросов, связанных с изучением взаимодействия личности в системе «человек – общество – природа». Однако рассмотрение экологической ответственности зачастую подменяется пафосным морализированием, не связанным с рациональным отношением к окружающей среде в действительности. Ее изучение при этом представляет собой реальный интерес в плане объективной оценки педагогических инноваций, включенных в теорию и практику образовательного процесса школы.

Экологическое образование приобретает статус системообразующего фактора образования в целом, определяя стратегическую цель – воспитание ответственного сознания, экологической ответственности как меры свободы человека в условиях экологической необходимости. Профессор Г. Мертенс в книге «Экологическое воспитание: обоснование целей» ключевым понятием экологической этики называет «ответственность». Комплексная цель воспитания экологической ответственности, по его убеждению, включает экологическую ориентацию, как представление об основных направлениях общекультурного отношения к природе в деловой, ценностной и чувственной сферах, экологическую деловую компетенцию, как принятие рациональных деловых решений с позиций ответственности перед окружающей средой, экологическую заботу, как обязанность каждого взять на себя защиту конкретной сферы экологического поля деятельности.

Профессор В.Н. Максимова актуализирует цель современной школы: «Человек разумный – это человек, рефлексирующий свои цели и способы действий, умеющий предвидеть результаты своих действий, …ответственный за свою жизнь и ее качество» [4]. Приходит осознание о важности совпадений ценностных ориентаций семьи, школы, общества, ибо, в противном случае, это порождает условия двойной морали, не совместимой с понятием «ответственность». Цель коллектива воспитателей – дать понять ребенку, что он, как личность, несет ответственность за свои удачи и неудачи. На основании вышесказанного можно утверждать, что инициирование экологической ответственности школьника начинается с аналогичного процесса в среде воспитателей. В воспитании ответственности растущего человека не менее важна ответственность и самого учителя, ибо качества воспитателя в совместной деятельности проецируются на личность ребенка.

Современный период экологического образования характеризуется возрастающей ролью экологической ответственности и уяснением того, что «эта тенденция немногими еще осознана, а потому слабо реализуема» (А.В. Лосев, Г.Г. Провадкин). Ее формирование происходит, по мнению Л.В. Моисеевой, «в результате взаимодействия всех сфер сознания: научной, художественно-эстетической, эмоциональной, правовой, экономической. В связи с этим имеет место диверсификация организационных форм практической деятельности. Развитие форм непрерывного экологического образования, являясь инновационным процессом, представляет собой сложную динамическую систему, отличающуюся полиструктурностью и полифункциональностью» [5].

Формирование ответственности прямо связано с предоставлением личности свободы в принятии решений. Ответственность нельзя навязать, она должна проявиться «изнутри», на основе ценностной ориентации, полученной дома и вне семьи. Чувство ответственности, указывает психолог Х.Д. Джайнотт, не является врожденным, нельзя его также автоматически приобрести в некотором определенном возрасте. Ответственность за свои слова и поступки порождается долголетней практикой на основе жизненного опыта самого ребенка, становясь чертой его характера.

Ответственность личности перед обществом характеризуется сознательным соблюдением моральных принципов и правовых норм, поэтому ответственность, как черта личности, формируется в ходе совместной деятельности, как результат интериоризации социальных ценностей, норм и правил. Социальные нормы определяют требования к поведению личности, создающей оптимальные условия оптимального бытия. В отличие от правовых норм, кодифицированных государством на уровне закона, нарушение которого оценивается как преступление, нравственные нормы кодифицируются не столь строго, и их нарушение оценивается как безнравственные или аморальные поступки, указывает К.К. Платонов. З.И. Тюмасева определяет экологически ориентированное воспитание личности как направленное на формирование ответственных рациональных взаимоотношений человека и окружающей среды. Рациональные взаимоотношения человека и окружающей среды – такие, которые не разрушают сущностных свойств ни человека, ни окружающей его среды [6].Список литературы

    1. Основные положения стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого развития. – Вильнюс, 17-18 марта 2005 года.

 1. Концепция экологической безопасности Республики Казахстан на 2004 – 2015 г.

 2. Концепция экологического образования РК / утв. Министерством образования и науки РК от 25 сентября 2002 года №697 и Министерством охраны окружающей среды РК от 24 сентября 2002 года №229-п.

 3. Максимова, В.Н. Акмеология: новое качество образования/ В.Н. Максимова // Завуч. – 2004. – №3. – С. 3-23.

 4. Моисеева, Л.В. Стратегия развития экологического образования в регионах большого Урала / Л.В. Моисеева // Образование и наука. – 2000. – №1(3). – С. 101-116.

 5. Тюмасева, З.И. Почему экологическое образование не выполняет свою основную функцию / З.И. Тюмасева // Народное образование. – 2003. – №2. – С. 50-57.

iiiiiiiv

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет