Ръководство на воденото от Общностите местно развитие в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондовежүктеу 1.15 Mb.
бет11/17
Дата02.05.2016
өлшемі1.15 Mb.
түріРегламент
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17
: Admin -> upload
upload -> Алматы қаласы Бостандық ауданы бойынша сайлау учаскелері
upload -> Ақпараттық хабарлама 2009 жылдың 4 қыркүйегінде сағат 10. 00-да Қазақ Мемлекеттік академиялық Ғ. Мүсірепов атындағы жасөспірімдер театрында
upload -> Гу «Аппарат акима Алатауского района г. Алматы»
upload -> Кгу «Аппарат акима Алатауского района г. Алматы»

Как да гарантираме координация между фондовете?


След като стратегическият избор е направен и общият подход е решен, трябва да бъдат определени механизмите за осъществяване на ВОМР. Въпреки че правилата за управление на различните ЕСИ фондове не са напълно хармонизирани, има начини за улесняване на изпълнението на ВОМР съгласно предложената правна рамка.


Каре 7: Как да се гарантира съгласуваност между фондовете?

Подкрепата от ЕСИ фондовете за воденото от общността местно развитие трябва да бъде съгласувана и координирана между ЕСИ фондовете. Това се гарантира, освен останалото, чрез координирано изграждане на капацитет, подбор, одобряване и финансиране на стратегиите за водено от общността местно развитие и местни групи за действие.(Член 32, параграф 3 от РОР)

Държавите-членки следва да се създадат координационен механизъм за ВОМР на национално или регионално ниво, който да обхваща всички структурни и инвестиционни фондове да гарантира последователен подход на всички етапи от процеса.


   1. Използване на междинни звена


С цел да се улесни управлението на ВОМР, държавите-членки могат да решат да делегират управлението на междинно звено29 на нивото на всяка програма / фонд или като „съвместно" междинно звено за ВОМР като цяло.

Такова решение може да освободи отделните управляващи органи на програмите от задачите им по управление във връзка ВОМР и да улесни координацията на подхода. От гледна точка на МГД, взаимодействието с един единствен орган в администрацията би представлявало действително опростяване, тъй като процеса на кандидатстване, на отчитане на равнище на стратегия за местно развитие и преразглеждането на стратегиите може да се координира от един орган. За да се позволи по-тясна връзка с МГД и бенефициентите, междинното звено може да бъде разположено на под-национално ил подрегионално ниво.

Определянето на специално междинно звено, което да отговаря за ВОМР, може да помогне да се отговори на нуждата от координация между различните фондове на национално, регионално и / или местно ниво. Примерът на местните агенции за развитие, които са играли подобна роля на местно ниво в периода 2007-2013, би могъл да бъде допълнително проучен в това отношение.

В съответствие с приложимите за отделните фондове регламенти, самата МГД може да бъде определена като междинно звено.


   1. Използване на обединени структури за координиране на ВОМР между фондовете


Отделно от възможностите, споменати по-горе, координацията между фондовете в областта на ВОМР трябва да бъде насърчавана. Ако държава-членка реши да се създаде съвместен комитет за наблюдение за всички фондове на национално или регионално ниво, към него може да бъде прибавена специална координационна структура за координация на ВОМР. При липса на съвместен комитет за наблюдение се препоръчва да се създаде специална координационна структура за ВОМР, в която да бъдат представени всички съответни управляващи органи.
   1. Възможност за водещ фонд при стратегии за местно развитие, финансирани от повече фондове

Каре 8: Какво е водещ фонд?

Когато комитетът за подбор на стратегиите за водено от общността местно развитие, сформиран съгласно член 33, параграф 3 предвижда, че когато изпълнението на избраната стратегия за водено от общността местно развитие изисква подкрепа от повече от един фонд, може да се определи водещ фонд, който да финансира текущите разходи и разходите за задвижване по т. (г) и т. (д) на член 35, параграф 1 по отношение на стратегията за водено от общността местно развитие.(Член 32, параграф 4 от РОР)

Възможността за водещ фонд е инструмент за опростяване на управлението на съвместно финансирани стратегии. Чрез определянето на водещ фонд, текущите разходи и разходите за задвижване, свързани с стратегията за местно развитие ще могат да се покриват само чрез един от фондовете. Използването на водещ фонд е по избор и не трябва да се прилага във всички случаи на стратегия за местно развитие, финансирана от повече фондове.

Изборът на водещ фонд вероятно ще зависи от дейностите, предвидени във всяка една стратегия за местно развитие и във въпросния район. Той може да бъде повлиян и от разпределението и наличието на финансиране за ВОМР от различните фондове в съответната държава-членка / регион и различните ставки на съфинансиране, предвидени в нормативните документи.

При изготвянето на стратегиите за местно развитие, МГД трябва да могат да изразят своите предпочитания по отношение на водещия фонд, въз основа на решението на държавата-членка/ регион за степента, в която различните фондове ще бъдат на разположение от географска гледна точка. Изборът на водещия фонд ще има последствия за финансовия план на стратегията за местно развитие.

В случай, че дадена държава-членка / регион иска да прилага възможността за водещ фонд и когато стратегията за местно развитие предвижда използването на повече от един фонд, комитетът за подбор взема официално решение относно водещия фонд в момента на одобряването на всяка отделна стратегия за местно развитие.

Държавите-членки/ регионите могат да решат дали да предоставят възможността за използване на водещ фонд: • в договора за партньорство (обосновано от териториален SWOT анализ и допълнено с подрегионална специфика, която може да бъде изразена в процес на консултации с териториите, които са заинтересовани от осъществяване на ВОМР);

 • по време на фазата за подготвителна помощ;

 • по време на процеса на подбор на стратегиите за местно развитие.   1. Изграждане на капацитет за администрациите


Важно е на всички етапи от изпълнението да се гарантира гладкото взаимодействие между ключовите играчи на ВОМР. Държавите-членки се насърчават да подпомагат добрата комуникация между управляващите органи, разплащателните агенции, одиторските органи и местните групи за действие/ вносители на проекти.

Всички органи, участващи в изпълнението, трябва да бъдат запознати с особеностите на ВОМР (като иновативен характер на интервенциите; участие на различни сектори и части от местното население; интегрирания характер на проектите; необходимостта от насочване не само към количествени резултати, но и към качествени процеси, генерирани чрез метода на ВОМР и т.н.).


   1. Съвместно изграждане на капацитет


Дейностите по изграждане на капацитет трябва да се извършват съвместно от Управляващите органи, за да се популяризира метода на ВОМР и да се подпомогне разработването на стратегии в цялата национална или регионална територия.

Тези дейности могат да бъдат предвидени по подготвителната помощ30, като един от елементите, които ще бъдат финансирани по ВОМР. Поканите за изразяване на интерес могат да бъдат отправени общо за всички фондове и обща база с експертен опит може да бъде предоставена за достъп на всички заинтересовани страни.31

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет