Ръководство на воденото от Общностите местно развитие в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондовежүктеу 1.15 Mb.
бет3/17
Дата02.05.2016
өлшемі1.15 Mb.
түріРегламент
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
: Admin -> upload
upload -> Алматы қаласы Бостандық ауданы бойынша сайлау учаскелері
upload -> Ақпараттық хабарлама 2009 жылдың 4 қыркүйегінде сағат 10. 00-да Қазақ Мемлекеттік академиялық Ғ. Мүсірепов атындағы жасөспірімдер театрында
upload -> Гу «Аппарат акима Алатауского района г. Алматы»
upload -> Кгу «Аппарат акима Алатауского района г. Алматы»

Защо трябва да се използва ВОМР на различни видове територии?


ВОМР може да се използва и от четирите ЕСИ фондове за справяне с много широк спектър от предизвикателства на различни видове територии:
   1. Две десетилетия стоят в основата на ВОМР в селските райони


Комисията има дълга и впечатляваща история в изпълнението на ВОМР в областта на развитието на селските райони. Тя е финансирала четири кръга на ЛИДЕР, започвайки през 1991 г. като малка инициатива на Общността с 217 партньорства. Оттогава броят на партньорствата се е умножил над десет пъти до 2 321 през периода 2007 - 2013, с общ бюджет на ЕС от 5,500 млн. евро, или 6% от ЕЗФРСР. Тези средства са мобилизирали допълнителни 3,072 млн. евро в националното публично финансиране, като на всяко партньорство са отпуснати средно от обществения бюджет по около 3,8 млн. евро за целия период.

Това публично финансиране се очаква да привлече значителни суми като частни инвестиции. Тези средства се използват за подпомагане на хиляди, обикновено малки проекти за добавяне на стойност към местни хранителни продукти, диверсификация, подобряване на селскостопанските услуги, екологични подобрения, малки инфраструктурни проекти, обновяване на селата и обучение. Тези малки проекти допринасят за подрегионални тематични инициативи, например в областите на селски туризъм или брандинг и маркетинг на местни продукти, които са в състояние да допринесат за икономическото развитие и за укрепване на социалната тъкан в даден район.

В последните оценки за ЛИДЕР6 са констатирани значителни подобрения в селскостопанските услуги и качеството на живот, диверсификацията, околната среда, включването на групи като жените и младите хора, управлението и изграждането на капацитет.

Значителен брой работни места са създадени и се поддържат в рамките на ЛИДЕР + (2007-13), въпреки че това не е основната цел на много групи, които често са съсредоточени върху по-широките цели като подобряване на качеството на живот в селските райони, повишаване на добавената стойност на местните продукти и информационните технологии. Например, в програмите, когато МГД са имали смесени цели, като във Валенсия, Испания, 8-те МГД са инвестирали € 41,2 милиона публични средства в техните местни стратегии, създавайки 1012 работни места. Въпреки това, в програми ЛИДЕР + с по-силен икономически акцент като в Северна Ирландия, съотношението на публичните инвестиции на работно място е много благоприятно7. Тук, МГД са е създали еквивалент на 1445 работни места на пълна заетост с публични инвестиции от 21 млн. - или около € 14 500 на работно място8.

Предложенията за 2014-2020 предлагат на селските райони възможност за задълбочаване и разширяване на подхода ВОМР в селските райони:


  • По отношение на задълбочаване (или засилване) на подхода, както РОР, така и Регламента за ЕЗФРСР съдържат редица предложения за увеличаване на местния капацитет (покриване на разходите за подготвителната фаза, стартов пакет за ЛИДЕР), по-високи проценти на съфинансиране, мерки за подобряване на качеството на местните стратегии за развитие, по-голяма гъвкавост в правилата за допустимост и по-голяма административна автономия на МГД. Целта е да се повиши капацитета на партньорствата, за да действат като лаборатории за нови идеи и двигатели на промяната в селските райони.

  • По отношение на разширяването (или увеличаване на обхвата) на подхода, ние знаем, че ЛИДЕР вече покрива голяма част от селските райони. Въпреки това, разделянето на градски и селски райони често може да отдели селските райони от естествените им градски центрове за пътуване до работа и обслужване. От това следва, че има големи възможности за нови форми на сътрудничество и партньорство между градските и селските райони.

  • Съществуващата гъвкавост на LEADER вече позволява на партньорство за финансиране на такива проекти, като подкрепа за МСП и малки инфраструктурни проекти, които могат да бъдат подпомагани от ЕФРР или обучение, което може да бъде подпомагано от ЕСФ. В някои страни, като например Испания, ЕФРР се очаква да похарчи толкова пари в селските райони, колкото харчи и в градските райони, но повечето от тях се управляват на национално или регионално ниво9. Съществуват големи възможности за подобряване на взаимодействието чрез по-добра координация на местно ниво и на двата фонда чрез местни партньорства (например чрез включване на МГД в решения за определени производствени и инфраструктурни проекти, финансирани от ЕФРР). По същия начин, инициативни групи по линия на ЛИДЕР са склонни да се насочват към най-активните хора в неравнопоставените райони. Чрез сътрудничество с ЕСФ, те биха могли да достигнат до някои от хората в най-неравностойно положение, които са най-откъснати от пазара на труда.


Каре A: Ментер Мон – Управление на множество финансови потоци и изграждане на активи в общността

Ментер Мон е местна компания за развитие на остров Ейнджълси (Инис Мон на уелски език), който се намира съвсем близо до северозападното крайбрежие на континенталната част на Уелс. Населението на острова е около 69 000 души на площ от около 711 кв. км. Селищата на острова са типично селски, с малки градчета с пазари, крайбрежни села, традиционни села във вътрешността, както и по-големи – на пътните артерии. Селското стопанство, туризма и малък брой големи производствени компании са най-големите работодатели на острова

Бивша МГД в рамките на ЛИДЕР II, Ментер Мон е създадена през 1995 г. за осъществяване на програмите за селските райони на ЕС. Това е дружество от третия сектор със съвет на директорите, привлечен от частния, доброволни и общинския сектор. В действителност само около 20% от членовете на съвета на директорите са от публичния сектор.

Основната цел на Ментер Мон е „да развива за Ейнджълси регенеративно предприемачество отдолу-нагоре”. За постигането й, дружеството възприема интегриран подход спрямо територията. Ментер Мон признава значението на опазването, честването и надграждането на уникалните и ценни ресурси на острова – социални, културни, икономически и природни. Активите са многообразни като уелския език, червената катеричка, възхитителната брегова линия и тамошните способни млади хора.

Стъпвайки върху основата на ЛИДЕР II и на метода и принципите за водено от общността местно развитие, дружеството се разраства значително. От корените на малко партньорство през първата година порастна корпоративен орган, чиито екип нарастна от координатор и секретарка до 50 човека. Беше създадено дъщерно дружество с идеална цел Аног Циф със структура да предоставя услуги в полза на селската икономика. С единствена цел да подкрепя устойчив икономически растеж, а не печалба, дружеството изпълнява проекти от името на частни, доброволни и обществени организации в Северен Уелс.

През своите 17 години живот, Ментер Мон привлича над € 50 милиона безвъзмездно финансиране от източници като ЕЗФРСР, ЛИДЕР, ЕФРР, ЕФР, ЕСФ, правителството на Уелс, както и от различни уелски и други органи. Тази инвестиция е създала над 500 работни места на острова, 90 новозапочващи фирми със стопанска дейност, 30 нови предприятия за производство и над 100 нови хранителни продукти, подпомогна диверсификацията на 35 стопанства и да направи устойчиви подобрения на много активи на общността.

Ментер Мон остава близко до корените си в ЛИДЕР и продължава да работи като МГД на ЛИДЕР, въпреки че сега това е сравнително малка част приходите от безвъзмездно финансиране. Напоследък дружеството се ангажира с местна група за действие в областта на рибарството заедно със съседна МГД в рамките на ЛИДЕР в Гуинед
Source: http://www.mentermon.com/menter-mon.htm

   1. ВОМР в крайбрежни и рибарски територии


ВОМР в областта на рибарството и крайбрежните райони е както по-малко, така и по-ново, отколкото в селските райони. В момента има 303 местни групи за действие по рибарство (МГДР) в 21 страни от ЕС. ЕФР инвестира около 567 милиона евро в местното развитие, което представлява около 13% от общия бюджет. Това привлича още 239 милиона националното финансиране, като на всяка група се пада средно около 3 милиона публично финансиране. Въпреки това, тази цифра варира значително от само 200 000 евро до над 17 милиона евро за някои групи за целия период.

Повечето групи работят само от 1-2 години, така че все още не е възможно напълно да се оценят резултатите от гледна точка на частните инвестиции или създадени работни места. Програмата обаче вече е довело до изпълнение на около 3000 предимно малки проекти, свързани с добавяне на стойност към продуктите на рибарството, диверсификация, екологични и социални подобрения и подобряване на връзките между рибарите и другите участници на местно ниво. По-подробно проучване на резултатите ще бъде направено през 2013 г.

Въпреки кратката си история, Ос 4 предлага множество поуки за бъдещето на ВОМР:


  • Ос 4 е повече секторно ориентирана и насочена към целевите групи в сравнение с ЛИДЕР, тъй като главната й цел е изграждане на по-устойчиво бъдеще на рибарските общности:

   • тя може да вдъхнови подобни бъдещи интервенции от ЕФРР или ЕСФ, които също могат да имат повече тематични, секторни или насочени към целеви групи приоритети.

  • Стратегиите на Ос 4 са интегрирани в смисъл, че се опитват да подобрят вертикалните връзки между рибарите и другите участници по веригата на доставки, както и хоризонталните връзки между риболов и други сектори като туризъм и околна среда:

   • това се отразява на географията на интервенциите по Ос 4, която следва разпределението на риболовната дейност по крайбрежието, устия, реки, езера, големи пристанища и изолирани рибарски селища.

  • Около две трети от партньорствата, финансирани по Ос 4 си сътрудничат по някакъв начин с местни групи за действие в рамките на ЛИДЕР. Това сътрудничество може да приеме много форми, партньорствата могат да бъдат или да формират част от една и съща организация, и са разработили различни методи за координиране на стратегиите и подбор на проекти:

   • това осигурява база от опит, който може да се използва за координиране на интервенции, финансиране от множество фондове през новия период.

  • Ос 4 дава пример за вида на проблемите, които могат да възникнат, и подкрепата, която е необходима, когато ВОМР се осъществява от национални, регионални и местни участници, които не са свикнали с такъв подход:

   • има възможност за съвместно обучение и изграждане на капацитет за участниците, свързани с четирите фонда

Комисията би искала да види разширяване на Ос 4. Предвидени са два вида стратегии: тесни стратегии, които са насочени повече към връзките в рамките на местните вериги на доставки в областта на риболова, и по-широки стратегии, свързани с диверсификацията, местните компоненти на растеж и управление на морски и крайбрежни райони.

И двата вида стратегии предлагат потенциал за сътрудничество с останалите три фонда: • ЕЗФРСР може да се използва за по-изолирани рибарски общности в селските райони,

 • ЕФРР може да подкрепя инфраструктурата и продуктивните инвестиции,

 • ЕСФ може да се използва за подобряване на образователните постижения, възможности за трудова заетост и социално включване на групи в неравностойно положение, като например мигранти, етнически малцинства и маргинализирани общности.


Каре Б: МГДР на делтата на р. Ебро, Каталуния, Испания – Пример за местно управление на няколко фондове

Територията, обхваната от МГДР се радва на възможностите, свързани с богатите природни ресурси на делтата на река Ебро, но изправена пред предизвикателството на борещите се за оцеляване традиционни сектори като риболова, аквакултурата и селското стопанство. Всъщност, над една трета от 75 000-те жители в момента са безработни.

Създаването на партньорство през 2009 г. е било важен пробив само по себе си, тъй като за първи път е обединило в сдружение 6 местни риболовни организации (confraries de pescadors), фермерите отглеждащи ракообразни, общините, природния парк на делтата на р. Ебро, неправителствени организации и частния сектор. В борда на МГДР риболовните организации и държавните органи са представени в партньорството с еднакъв дял от гласовете като частните партньори.

С публично финансиране от около € 3 милиона, партньорството си е поставило за цел да свърже устойчивия риболов с поддържащата високи цени туристическа икономика, като подчертава връзката между добре запазената околна среда и качеството на своите продукти.

През двете години на работа са финансирани 30 малки и средни проекти, включително рекламни и образователни дейности, свързани с местния риболов и насочени към училища и широката общественост, проекти за увеличаване на продажбите в местни ресторанти и туристически обекти, екотуристически дейности в традиционната среда на аквакултури като нов източник на доходи за производителите на ракообразни, диверсификация в допълнителни дейности като морска сол и производство на лед, както и набор за подпомагане на екологични подобрения. Мениджърът на партньорството играе важна роля да гарантира, че инвестициите отговарят на социалните и екологичните цели, определени в стратегията.

Публичните средства, които са получили досега са привлекли още 30% частни инвестиции и са генерирали значително по-високи цени за целеви местни рибни продукти. Основната им цел не е да създават заетост сама по себе си, тъй като това би било по-лесно просто чрез подкрепа на неконтролираното развитие на туризма. Въпреки това, към края на периода, те оценяват, че са създали или запазили около 60 работни места за местните хора.Източник: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/flagsheet/flag-factsheet-spain-litoral-costa-del-ebro

   1. ВОМР в градове и градски райони


В миналото, както ЕФРР, така и ЕСФ са подкрепяли важни, но отделни инициативи с много компоненти, подобни на ВОМР. Новото съвместно предложение обхваща и двата фонда и открива голяма възможност за по-тясно сътрудничество на местно ниво в градовете.

Между 1994 г. и 2006 г. политиката на сближаване подкрепя два кръга на инициативата на Общността URBAN, която беше насочена главно към изостаналите градски квартали със средно население от 28 000 души. Според последваща оценка на URBAN II, ключов фактор в основата успешните проекти е ангажираността на местно равнище. Проектите бяха избрани в съответствие с местните представи за необходимостта, с ангажимент от местните играчи и бяха изпълнявани в партньорство с местните жители. Независимо от това, големите играчи имаха важна роля за предоставяне на експертен опит и административен капацитет.

ЕФРР съфинансира също и международната програма за обучение и изграждане на мрежи URBACT. От 2007 г. URBACT II включва около 500 градове в приблизително 60 мрежи за тематичен обмен и обучение. Всеки град, който участва в мрежа по URBACT II, е създал широка местна група за подкрепа с множество заинтересовани страни, която разработва местен план за действие. Въпреки че местните групи за подкрепа в рамките на URBACT не са предназначени за осъществяване на местните планове за действие и последните не се финансират автоматично; много от тях могат да се считат за семената, от които покълват партньорства и стратегии за ВОМР.

Въз основа на опита от инициативите на Общността URBAN и URBACT, подходът ВОМР може да приеме множество конкретни форми в партньорствата и стратегиите на градовете, включително: • Подходи, насочени към малки квартали. Може да включват изостанали квартали, индустриални зони, промишлени зони, предградия и т.н.

 • По-малки градове, градове-пазари и заобикалящите ги селски райони.

 • Тематични подходи, занимаващи се с определено предизвикателство за града, като безработицата и пазара на труда, социалното изключване, градската мобилност, или местни планове за енергийна ефективност.

 • Подходи насочени към конкретна целева група, например с акцент върху младите хора, роми, жени или мигранти.

Във всички тези области има големи възможности за координиране на твърди инвестиции, подкрепени главно от ЕФРР с меки мерки, подкрепени основно от ЕСФ. Най-малко 5% от приноса на ЕФРР за държава-членка се отделя за интегрирани действия за устойчиво и интегрирано градско развитие. Инвестициите, включени в този пакет, най-вероятно ще бъдат управлявани с инструмент за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), специална оперативна програма или специална градска ос в рамките на оперативните програми. Въпреки това, възможностите за използване на ВОМР в градовете и градските райони е важно. Например, държавите-членки могат да предвидят възможност за насърчаване на включването на ВОМР като един от компонентите в стратегиите за градско развитие и ИТИ10.
Каре В: Берлин, десетилетие на инвестиции от ЕФРР в областта на социалното сближаване

Берлин експлоатира широкомащабна програма в рамките на федералната програма „Град с възможности за социална интеграция. Между 1999 г. и 2009 г. градът е използвал € 83.5 млн. от ЕФРР, 35.1 млн. от федерална програма и 83,5 милиона от бюджета на град Берлин.

Случаят с Берлин представлява изключителен пример за добра практика в смисъл, че първоначалните идеи на програмата са усъвършенствани и разширени. Започва с 15 района, а сега има 34. Но през този период някои райони са напуснали програмата, тъй като условията в тях, измервани чрез показатели, са се подобрили. Районите се класифицират като райони за превенция (за тези, изложени на риск) или райони за средни и широкомащабни интервенции.

В момента в програмата са включени 34 квартали въз основа на кошница от социално-икономически показатели. Районите се различават по размер, като най-голям е Marzahn NW - периферна система от жилищни комплекси с население от около 22 000 души. Трийсет и четирите квартала обхващат население от 391 968 в сравнение с 3.5милиона за Берлин като цяло.

Във всеки квартал е създадена служба за управление на квартала. Те се осигуряват предимно от частния сектор чрез открити тръжни процедури. Екипът за управление на квартала работи с квартален съвет за разработването на стратегия и план за действие за района.

Иновативният елемент в модела Берлин е използването на подходите на участие в бюджетирането за включване на идеи за проекти. След това те се гласуват от всеки като има пет вида фондове, обхващащи различни по вид и размер инвестиции и изискващи прякото участие на жителите. Кварталните управленски екипи осигуряват платформа за изграждане на мрежи и взаимодействие с редица групи и участници за обсъждане и идентифициране на местните потребности, ценности и отговори. Един от ефектите на програмата е оправомощаването на гражданите, чрез съвместна работа и сътрудничество по проекти.


Източник: AEIDL 2013 EU Urban case studies report

   1. ВОМР за справяне с проблемите на безработицата и социалното включване

В сравнение с ЕФРР, Европейският социален фонд провежда политика, ориентирана към хората, а не към местата; въпреки това ЕСФ също има дълга традиция в подкрепа на местни инициативи за развитие. Например, изчислено е, че около половината от приблизително 3,300 партньорства, финансирани от ЕСФ в периода 2000-2006 чрез инициативата на Общността EQUAL, са били местни (независимо че много от тях не са изпълнили всички условия за ВОМР). В периода 2007-2013 също има множество примери (например, Stärken vor Ort в Германия), но те не са така видими както при другите фондове.

Член 12 от ЕСФ позволява на ЕСФ да продължи подкрепата за местни инициативи за заетост и териториални пактове за заетост от периода 2007-2013, като открива възможност за подкрепа на ВОМР, както и на устойчиви стратегии за градско развитие успоредно с ЕФРР.

Комисията счита, че ВОМР може да бъде полезен инструмент за овластяване на местните общности, включително групи в неравностойно положение, за подобряване на институционалния капацитет на местните заинтересовани страни и специално на НПО и за предизвикване на социални иновации на местно равнище.

В контекста на ВОМР, ЕСФ може да се използва, наред с другото, за:


 • усигуряване на достъп до заетост на търсещите работа чрез обучение и мерки, пригодени към нуждите на пазара на труда;

 • подобряване устойчивото интегриране на младите хора, които не работят и не учат;

 • намаляване ранното отпадане от училище;

 • насърчаване равенството между мъжете и жените в достъпа до заетост и кариерно развитие чрез борба със стереотипите в образованието и обучението, намаляване на разграничаването по пол на пазара на труда, развитие на женското предприемачество и насърчаване на съчетаването на работата с личния живот при мъжете и жените;

 • развитие на индивидуални пътища за интегриране и повторно навлизане в трудовия живот за хора, отдалечили се от пазара на труда;

 • подобряване интегрирането на маргинализирани общности като ромските и борба с дискриминацията по пол, раса, етнически произход, религия или вяра, увреждания, възраст или сексуална ориентация;

 • насърчаване на социалната икономика и социалните предприятия
Каре Г: Stärken vor Ort, Германия – Програма за оправомощаване на уязвими младежи и жени, финансирана от ЕСФ

Германската федерална програма в рамките на ЕСФ - „STÄRKEN vor Ort“ (на английски език: „програма за местно оправомощаване“) представлява част от общата инициатива" Jugend STÄRKEN ", която имаше за цел да се насърчи социалната, образователната и професионалната интеграция на младите хора в неравностойно положение.STÄRKEN vor Ort стартира през 2009 г. и обхваща 280 административни области и местните територии в цяла Германия. Тя осигурява средства (които са комбинация от национални средства, предоставяни от местните власти (15%) и финансиране от ЕСФ (85%)) за осъществяване на микро-проекти, които имат за цел постигане, активиране и реинтегриране всички уязвими групи от млади хора (с и без имигрантски произход) до 25-годишна възраст и жени, които страдат от социално изключване и/ или уязвимост.

Крайните бенефициенти на програмата са малки местни инициативи и мрежи. Микро-проектите, които са вградени в местни планове за действие, се решават от местните комисии по места. Тези местни партньорства се състоят местни заинтересовани страни и институции, граждани, специалисти, доброволци, служители и политици.STÄRKEN vor Ort има проекти в цяла Германия. Тя е достигнала до 280 места в 158 общини и 45 области. Районите варират от много малки само с 734 жители (град Аслар) до 382 571 жители (област Ерцгебирге). Програмата е покрила области с общо население от 9.4 милиона. Около половината от тях са жени, а близо една четвърт са млади хора.

През жизнения си цикъл програмата е похарчила € 74 милиона средства на ЕСФ. Подкрепени са 9000 проекта, които са достигнали до близо 250 000 уязвими млади хора и жени.


Източник: AEIDL 2010 Local Employment Initiatives study, German Annex by Gsub


   1. Възползване от възможността за съвместна работа

Горните примери илюстрират възможните резултати, които могат да бъдат постигнати чрез използване на ВОМР в различни области с всеки от четирите основни фондове. Всеки фонд има различен фокус и с изключение на Европейския социален фонд, се се концентрира върху определен вид област. Въпреки това, в контекста на натиска върху публичните средства, по-добрата координация не е опция, а абсолютна необходимост.

Примери за потенциалната добавена стойност на сътрудничеството изобилстват: необходимостта от внимателно комбиниране на твърди инвестиции, финансирани от ЕФРР и меки инвестиции, финансирани от ЕСФ, за справяне с проблемите на необлагодетелстваните райони и групи в градовете; възможност използване както на ЕЗФРСР, така и на ЕФРР за подобряване на взаимноизгодни връзки между селските и градските райони; взаимодействие между ЕФМДР и ЕФРР и ЕСФ за справяне с инфраструктурата и обучението, необходими за адаптиране на по-големите риболовни пристанища и така нататък.

Най-мощната и изгодна форма на сътрудничество е възможността за съвместно финансиране, предложена от Комисията и обяснена по-нататък в настоящото ръководство. Въпреки това, държавите-членки ще трябва да въведат редица процедури, за да стигнат до този момент и това може да не е подходящо или възможно за всички страни или региони. В тези случаи, координацията все още може да бъде подобрена по много различни начини: тя може да бъде постигната на равнището на стратегията, участващите партньорства, както и чрез определяне на границите на областите на интервенция. Във всички случаи, целта трябва да бъде укрепването резултатите, които могат да бъдат постигнати от отделните програми чрез подобряване на взаимодействието и избягване на размиването. В следващите глави ще предоставим насоки за подпомагане на държавите-членки да изберат формата на сътрудничество, който най-добре отговаря на тяхното положение.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет