Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдаубет3/8
Дата18.04.2016
өлшемі1.02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Қолданылған әдебиеттер тізіміНегізгі әдебиеттер

 1. Тарусов Б.Н.и др. Биофизика – М. Высшая школа, 1968.

 2. Блюменфельд Л.А. Проблемы биологической физики – М.Наука, 1977.

 3. Губанов Н.И.Утепбергенов А.А.Медицинская биофизика. – М. Медицина,1978

 4. Рубин А.Б. Биофизика 1-2 книга. – М. Высшая школа, 1987.

 5. Березин Т.И. Медицинская биофизика – М. Высшая школа, 1988.

 6. Булычев А.А. и др. Современные методы биофизических исследований. Практикум по биофизике – М. Высшая школа, 1988.

 7. Волькенштейн М.В. Биофизика – М.Наука, 1988.

 8. Арызханов Б.С. Биологиялық физика – Алматы .Қайнар, 1990

 9. Инющин В.М. Конспект лекций по общей биофизике. – Алматы. Қайнар, 1994

Қосымша әдебиеттер
 1. Пригожин И. Введение в термодинамику необратимых процессор – М. ИЛ, 1960.

 2. Бурлакова Е.В. и др. Малый практикум по биофизике.- М.Высшая школа,1964

 3. Сетлоу Р, Поллард Э. Молекулярная биофизика. М,- Мир, 1964

 4. Ингрем Д. Электронный парамагнитный резонанс в биологии – М. Мир, 1964.

 5. Гландсдорф П. Пригожин И. Термодинамическая теория структуры стобилности и флуктуации – М. Мир 1973

 6. Гурвич А. А. и др. Энергетические основы митогенетического излучения и его регестрация на фотоэлектронных умножителях. М.Медицина 1974.

 7. Инющин В.М. Чекуров П.Р. Биостимуляция лучом лазера и биоплазма – Алма Ата- Кахзахстан 1975.

“Биофизика”

ОБСӨЖ –сабақтарының күнтізбелік –тақырыптық жоспары және тапсырмаларды қабылдау кестесі.

050113-биология 3курс 5 семестр 30 сағат


Тақырыбы, мазмұныөткізілетін уақыты (сабақ кест. сәйкес)

бақылау түрлері және ұпайлары

Консуль-тация

Реферат

Бақылау сұрақ.

Тест. тапс.

Глос-сарий

Колл

Апта

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

№1.Тарау.

1

Биофизикалық зерттеулердің әдістері


1
+
1 апта


2

Биофизика ғылымының мазмұны1 апта
Глос

2 б

3

Термодинамиканың І – заңы

2
+
2 апта


4

Термодинамиканың І – заңының биологиялық жүйелерде орындалуы

2 апта

Бақылау
2 б
5

Тірі жүйелерде болатын стационарлық күй.


3
+
3 апта


6

Тірі жүйелерде болатын стационарлық күй. Пригожин принципі


3 апта

Реферат


3 б

7

Ашық жүйеде болатын энтропия және бос энтропия байланысы

4
+
4 апта

8

Биологиялық жүйелердің термодинамикасы


4 апта

5 б


9

Әрекет потенциалы


5
+
5 апта


10

Биопотенциалдар
5 апта

Тест
3 б

11

Электронды – парамагнитті резонанс және оның биологияда қолданылуы

6
+
6 апта


12

ЭПР,ЯМР,-спектроскопия, электрондық микроскопия әдістерінің биологияда қолданылуы


6 апта

Реферат


3 б

13

Сырғитын жіпшелер моделінің негізгі қағидалары

7
+
7 апта


14

Бұлшық ет жиырылу биофизикасы.


7 апта

5 б

№1.Тарау.
7 апта ( )
1.Тарау.
23 балл

№2.Тарау.

15

Бұлшық ет биомеханикасы.

.


8
+
8 апта


16

Биомембраналарда электрондар тасымалдануы мен энергияның трансформациялануы

8 апта

Бақылау


3 б


17

Биологиялық мембрананың заманауи сұйық мозаикалы моделі


9
+
9 апта


18

Биологиялық мембраналар

мембрана арқылы заттардың тасымалдануы


9 апта

Тест. тапс.


3 б19

Заттардың мембрана арқылы белсенді тасымалдануы.

10
+
10 апта


20

Заттардың мембрана арқылы тасымалдануының түрлеру.Диффузия,осмос, жеңілдетілген диффузия,симпорт,унипорт,антипорт т.б.
10 апта

Глоссарий

2 б

21

Фоторецепция және фотохимиялық реакциялар

11
+
11 апта


22

Фотобиологиялық процестер


11 апта
Колл

4 б


23

Фотореттеуші процесстер

12
+
12 апта


24

Фотореттеуші және фотодеструктивті процесстер

12 апта

Бақылау


3 б

25

Электромагниттік толқын биологиялық әсері.13
+
13 апта


26

Медицинада және физиологияда биоэлектрлік потенциалды тіркеудің мәні.13 апта

реферат
3 б


27

Әр түрлі организмдердің сезімталдығы.

Радиациялық сәулеленудің адам организміне әсері.14
+
14 апта


28

Электромагниттік толқындардың, лазер сәулесінің, иондаушы радиацияның биологиялық әсерлері.


14 апта
Колл

5 б


29

Судың құрылысы және автореттеуші ролі

15
+
15 апта


30

Организмде болатын автореттеуші механизмдер.
№2.Тарау.

8 апта ( )
2.Тарау.

23 балл
Барлығы

46 балл

Ескерту:


Студенттердің білімін бақылау, бағалау – СӨЖ – есептері, жаттығулар, тестілік бақылау (Т), рефераттар (Р), глоссарий (Г), коллоквиум (К) – оқытушыға тапсыру кестесі: әр аптада:

сейсенбі – 1000 – 1200 – 5 ауд

сәрсенбі - 1000 – 1200 – 3 ауд
Қолданылған әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер


 1. Тарусов Б.Н.и др. Биофизика – М. Высшая школа, 1968.

 2. Блюменфельд Л.А. Проблемы биологической физики – М.Наука, 1977.

 3. Губанов Н.И.Утепбергенов А.А.Медицинская биофизика. – М. Медицина,1978

 4. Рубин А.Б. Биофизика 1-2 книга. – М. Высшая школа, 1987.

 5. Березин Т.И. Медицинская биофизика – М. Высшая школа, 1988.

 6. Булычев А.А. и др. Современные методы биофизических исследований. Практикум по биофизике – М. Высшая школа, 1988.

 7. Волькенштейн М.В. Биофизика – М.Наука, 1988.

 8. Арызханов Б.С. Биологиялық физика – Алматы .Қайнар, 1990

 9. Инющин В.М. Конспект лекций по общей биофизике. – Алматы. Қайнар, 1994

Қосымша әдебиеттер
 1. Пригожин И. Введение в термодинамику необратимых процессор – М. ИЛ, 1960.

 2. Бурлакова Е.В. и др. Малый практикум по биофизике.- М.Высшая школа,1964

 3. Сетлоу Р, Поллард Э. Молекулярная биофизика. М,- Мир, 1964

 4. Ингрем Д. Электронный парамагнитный резонанс в биологии – М. Мир, 1964.

 5. Гландсдорф П. Пригожин И. Термодинамическая теория структуры стобилности и флуктуации – М. Мир 1973

 6. Гурвич А. А. и др. Энергетические основы митогенетического излучения и его регестрация на фотоэлектронных умножителях. М.Медицина 1974.

 7. Инющин В.М. Чекуров П.Р. Биостимуляция лучом лазера и биоплазма – Алма Ата- Казахстан 1975.

СӨЖ жоспары.

Р/с

СӨЖ тақырыптарыСағат

саны
Орындалу мерзімі

Аудитория

1

2

3
5.Биофизиканың даму тарихы.


1
5Биофизика – биологиялық кеңістіктегі

физикалық процестері1
5Биотермодинамикалық жүйенің термодинамикалық жүйеден айырмашылығы.


1
5Антиэнтропия жайында

1.П.В.Кобзевтің концепциясы және тірі

жүйеде ұдайы өндіріс. алгоритмнің

жоқ болуы.
1
5Өндіріс және энтропия ағымдары,

“теріс энтропия” немесе “негэнтропия1
5Медицинада және физиологияда

биоэлектрлік потенциалды тіркеудің

мәні.


1
5Акупунктуралық диагностика. 1.Медицинаның, ауыл шаруашылығының, дамуына биофизиканың

қосқан үлестері.
1
5Патологиялық процестердің биофизикалық механизмдері.

1
5Биопотенциалдық, электрөткізгіштік.

2. хемилюминесценциялық тіркеулер1
5Биолокация және оның геологияда, экологияда қолданылуы.


1
5Иондаушы сәуленің салыстырмалы

биологиялық күшті әсері.
1
5Электродтық және иондық

потенциалдар.
1
5Концентрациялық тізбек. Нернст

теңдеуі. Тотығу – тотықсыздану

Потенциалдары


1
5Модельдік липидтік мембраналар.


1
5Белоктарда және нуклеин

қышқылдарында болатын

фотохимиялық процестер,


1
5Ауыл шаруашылығында және биотехнологияда лазерлерді пайдалану.


1
5Өлшеудің физикалық мінездемесі.

Күшті қуатты және төмен қарқынды

лазерлі сәуле әсерінің биофизикалық

механизмдері
1
5Ультродыбыстың әсері.


1
5Ультрофиолетті сәуленің биологиялық

жүйеге әсерлік механизмі.
1
5Фотобиологиялық процес тер

1
5Жарықты жұту заңдары.

1
5Жартылай өткізгіштік құбылыс.


1
5Көрудің және фотосинтездің

биофизикалық механизмдері.
1
5Ультрофиолетті сәуленің

биологиялық жүйеге әсерлік1
5Медицинада электронды және магниттік өрістерді қолдану.


1
5Триплетті деңгей және бос

радикалдар.1
5Тепе – теңсіздік немесе биогенді су.

1
5Физиотерапияда биофизиканың мәні (диатермия, индуктотермия, УВЧ-терапия, рентгентерапия, лазертерапия және т.б).


1
5Қуаттың босатылуы, қамдану және пайдалану негізгі процестерінің термодинамикалық мінездемесі (көмірқышқылдарының тотығуы және ыдырауы, фотосинтез, АТФ гидролизі).

1
5


Ғылымда және іс жүзінде, медицинада және ауыл шаруашылығында иондаушы сәулені пайдалану.

1
530Каталог: CDO -> OBSOJ
OBSOJ -> Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> 1 обсөж тақырып: Әдеби тілдің жалпыхалықтық тілмен арақатынасы
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Áiëiì æ¸íå ¹ûëûì ìèíèñòðëiãi “Ñûðäàðèÿ” óíèâåðñèòåòi
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
OBSOJ -> «Мәдениеттану» пәнінен СӨЖ сабақтарының
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет