Сабақ Тақырып мазмұны Сағ. саны Орындалу мерзіміжүктеу 239.97 Kb.
Дата02.05.2016
өлшемі239.97 Kb.
түріСабақ
: 2009
2009 -> Отраслевой pr а. Таболин Особенности pr в спорте
2009 -> Белый абажур Вам потребуется
2009 -> Сюрпризы Кувайской тайги
2009 -> С. В. Прожогина ностальгия (Этюд о печали Алжирской войны)
2009 -> Южно-казахстанской медицинской академии
2009 -> Математический кружок 7 класс Решения занятия №1 Могло ли так быть?
7 «А» сынып. ФИЗИКА ЖӘНЕ АСТРОНОМИЯ


Сабақ

Тақырып мазмұны


Сағ.

саны

Орындалу

мерзімі

3-ТОҚСАН (19 сағат)

4-ТАРАУ: МАССА ЖӘНЕ КҮШ(жалғасы) 5-сағат

33

34

3536

37


Күштерді қосу. Тартылыс құбылысы. Ауырлық күші

Дененің салмағы. Салмақсыздық


Үйкеліс күші.

Техникада үйкеліс әрекетін ескеру.

Есеп шығару

1

1

11

1

5-ТАРАУ: ҚЫСЫМ (15 сағат)

38

39

4041
42

43

4445

46

4748

49

5051

Қысым. Қысымның берілуі

Паскаль заңы.

Гидравликалық машиналар. Газдың қысымы

Ауырлық күшінің әсерінен сұйықтар мен газда болатын қысым.

Қатынас ыдыстар. Су құбыры

Атмосфералық қысым. Торричелли тәжірибесі

Барометр. Манометрлер

Сорғылар

Архимед күші. Денелердің жүзу шарты. Аэрометрлер

Зертханалық жұмыс№5 (Архимед заңы)

Су көлігі. Ауада ұшу

Зертханалық жұмыс№6 (Дененің сұйықта жүзуі)

Беттік керілу. Жұғу. Қылтүтіктер .

Бақылау жұмысы. Қатемен жұмыс

1

1

11
1

1

11

1

11

1

11
4-ТОҚСАН (15-сағат)

6-ТАРАУ: ЖҰМЫС. ҚУАТ. ЭНЕРГИЯ (15-сағат)

52

53

5455

56

5758

59

6061

62

6364

65-66


67-68

Дененің қозғалыс бағытында әрекет ететін күш жұмысы

Қуат

Энергия. Дененің кинетикалық, потенциалдық энергиясы

Кинетикалық энергия. Есеп шығару

Потенциалдық энергия. Есеп шығару

Механикалық энергия, оның сақталу заңы

Есеп шығару. Физикалық диктант

Тыныштықтағы денелердің тепе-теңдігі. Күш моменті.

Иінді таразылар. Жай механизмдер

Зертханалық жұмыс №7

Көлбеу жазықтық. Механиканың «Алтын ережесі»

Механизмнің ПӘК-і

Зертханалық жұмыс №8.

Бақылау жұмысы. Қатемен жұмыс

Резерв

1

1

11

1

11

1

11

1

11

2

2


8 «А» сынып. ФИЗИКА


Сабақ

Тақырып мазмұны


Сағ.

саны

Орындалу мерзімі

3-ТОҚСАН (20-сағат)

3-ТАРАУ: ЭЛЕКТР ҚҰБЫЛЫСТАРЫ (16 сағат) жалғасы

33-34

35

3637

38

3940

41-42


43

44
45

46

47

48Ток күші. Оның бірлігі . Амперметр Кернеу оның бірлігі.

Зертханалық жұмыс.№5

Өткізгіштің электр кедергісі. Реостат

Тізбек бөлігі үшін Ом заңы

Зертханалық жұмыс.№6

Өткізгішті тізбектеп, параллель қосу.

Зертханалық жұмыс.№7

Есеп шығару . Бақылау жұмысы.

Электр тоғының жұмысы, қуаты.

Электр тоғын қолдану, қыздырғыштар қысқа тұйықталу, сақтандырғыштар.

Электр тоғының энергиясы.

Зертханалық жұмыс.№8

Электр тоғының ПӘК-і

Есеп шығару

2

1

11

1

11

2

11
1

1

11
4-ТАРАУ МАГНИТ ӨРІСІ (7 сағат)

49

50

5152

Магнит өрісі, магнит сызығы.

Тоғы бар катушкадағы магнит өрісі

Бақылау жұмысы

Электромагниттер Тұрақты магнит

1

1

11
4-ТОҚСАН (14 сағат)

МАГНИТ ӨРІСІ (жалғасы)53

54

55Зертханалық жұмыс №9

Жердің магнит өрісі. Электр двигателі

Зертханалық жұмыс №10.

1

1

1


5-ТАРАУ ЖАРЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ (11 сағат)

56

57-58


59

60

61-6263

64

65-66Жарық көзі. Жарықтың таралуы

Жарықтың шағылу заңы. Жазық айна.

Жарықтың сыну заңы

Линза Линзадан кескін салу

Линзаның оптикалық күші. Фотоаппарат .

Зертханалық жұмыс №11

Көз. көзілдірік. Жақыннан және алыстан көргіштік

Бақылау жұмысы. Қатемен жұмыс.

1

2

11

2

11

2


9 «А» сынып. ФИЗИКА

Сабақ реті

Тақырып мазмұны


Сағ.

саны

Орындалу

мерзімі

3-ТОҚСАН (20 сағат)

6-ТАРАУ АСТРОНОМИЯ НЕГІЗДЕРІ (7 сағат)

33

34

3536

37

3839
Жұлдызды аспан. Аспан сферасы.

Аспан координаталарының жүйелері.

Жұлдызды аспанның жылжымалы картасы.

Әр түрлі географиялық ендіктегі аспан сферасының қозғалысы.

Жергілікті, белдеулік және бүкіләлемдік уақыт. Күнтізбе.

Күн жүйесіндегі планеталардың қозғалыстарының заңдары.

Астрономиядағы қашықтықты анықтаудың кейбір тәсілдері.

1

1

11

1

11
7-ТАРАУ АТОМ ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ АТОМДЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАР (13 сағат)

40

41
42

43

44

4546

47

4849

50

51-52Жылулық сәулелену. Абсолют қара дене.

Степан-Больцман заңы. Денелердің сәуле шығару құбылысын түсіндірудегі қиыншылықтар.

Планк теориясы. Планк формуласы.

Фотоэффект құбылысы. Эйнштейн формуласы.

Фотоэффект құбылысын техникада пайдалану.

Рентген сәулелері. Атомның құр-сын анықтайтын құбылыстар. Радиоактивтілік.

Резерфорд тәжірибесі. Атомның планетарлық моделі.

Атом ядросының құрамы.

Атомдардың сәуле шығару және жұту спектрлері.

Бор постулаттары.

Тест жұмысы. Қатемен жұмыс. Қорытынды

1

1
1


1

1

11

1

11

1

2


4-ТОҚСАН (14 сағат)

8-ТАРАУ АТОМ ЯДРОСЫ. ЭЛЕМЕНТАР БӨЛШЕКТЕР (8-сағат)

53

54

5556

57

5859

60


Ядролық әрекеттесу. Ядролық күш.

Масса ақауы. Ядроның байланыс энергиясы.

Радиоактивті сәулелердің болуы. Радиоактивті ыдырау заңы.

Ауыр ядролардың бөлінуі. Тізбекті ядролық реакция.

Сандық масса. Ядролық реакторлар.

Термоядролық реакциялар. Күн мен жұлдыздар энергиясы. Радиоактивті изотоптар. Радиоактивті сәуледен қорғану.

Элементар бөлшектер және ғарыш сәулелері.

1

1

11

1

11

1

ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ПРАКТИКУМ (4-сағат)

61

62

6364

Дененің еркін түсуін өлшеу .Серпімді деформацияны зерделеу.

Ньютонның 2-заңын зерделеу. Мех энергияның сақталу заңы.

Электр қыздырғышы бар қондырғының ПӘК-ін өлшеу.

Жылжымалы жұлдызды картаны пайдалану.

1

1

11
65-66

Тест жұмысы. Қорытынды сабақ.

2
67-68

Уақыт қоры.

2

10 «А» сынып. ФИЗИКА.Сабақ

Тақырып мазмұны


Сағ.

Саны

Орындалу

Мерзімі

2-ЖАРТЫ ЖЫЛ ( 17 сағат)

5-ТАРАУ: МОЛЕКУЛАЛЫҚ КИНЕТИКАЛЫҚ ТЕОРИЯНЫҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТӘЖІРИБЕЛІК НЕГІЗДЕУ (5 сағат)

18

19
20

21

22


Заттардың құрылысына көзқарас. МКТ негізгі қағидалары

Молекулалардың өлшемдері мен массасы. Молекула саны. Зат мөлшері. Молярлық масса.

Молекулалардың өзара әрекеттесуі.

Молекулалардың қозғалысы. Броундық қозғалыс. Диффузия

Газ молекулаларының қозғалыс жылдамдығы.

Штерн тәжірибесі.

1

1
1


1

1

6-ТАРАУ: ИДЕАЛ ГАЗДЫҢ МОЛЕКУЛАЛЫҚ КИНЕТИКАЛЫҚ ТЕОРИЯСЫ (6 сағат)

23

24
25

26

27

28Идеал газ. Идеал газдың МКТ-сының негізгі теңдеуі

Температура. Абсалют температура. Термометрдің жасалу тарихы.Температураның МК мағынасы

Изопроцестер. Изотермиялық процесс.

Изобара, изохоралық процесс.

3 зертханалық жұмыс. (Бойль-Мариотт заңын тексеру)Идеал газ күйінің теңдеуі.

1

1
1


1

1

1


7-ТАРАУ: ТЕРМОДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ (6 сағат)

29

30

3132
33

34


Жылу табиғаты.Ішкі энергия

Термодинамиканың 1-заңы. Термодинамиканың 1-заңын изопроцестерге қолдану.Табиғаттағы жылу процестерінің қайтымсыздығы

Термодинамиканың 2-заңы

Жылу қозғалтқыштары. Олардың ПӘК-і. Жылу қозғалтқыштарының ролі және қоршаған ортаны қорғау.

Тест жұмысы.

Қайталау. Есептер шығару.

1

1

11
1

1
11 «А» сынып. ФИЗИКА.
Сабақ

Тақырып мазмұны


Сағ.

Саны

Орындалу

Мерзімі

3-ТОҚСАН ( 40 сағат)

7-ТАРАУ: СӘУЛЕ ШЫҒАРУ ЖӘНЕ СПЕКТРЛЕР (8 сағат)

64

65-66


67

68-69


70

71


Сәуле шығару түрі. Жарық көздері.

Спектр. Спектр түрлері. Спектрлік анализ.

Зертханалық жұмыс №5

Инфрақызыл және ультракүлгін сәулелерРентген сәулелері

Электромагниттік толқын шкаласы.

7-тарау маңыздысы. Физикалық диктант

1

2

12

1

1

Кванттық физика


8-ТАРАУ: ЖАРЫҚ КВАНТТАРЫ (7 сағат)

72

73

7475-76

77

78


КВАНТТЫҚ ТЕОРИЯ


Фотоэффект. Фотоэффект теориясы

Фотондар. Фотоэффектіні пайдалану.

Есептер шығаруЖарық қысымы.

Жарықтың химиялық әсері. Фотосурет

8-тарау маңыздысы. Өздік жұмыс.

1

1

12

1

1


9-ТАРАУ: АТОМДЫҚ ФИЗИКА (6 сағат)

79

80

8182-83

84

Атомның құрылысы. Резерфорд тәжірибесі

Бордың кванттық постулаттары


Бор теориясының қиыншылықтары. Кванттық механика

Лазерлер. Лазер принципі. Есептер шығару.

9-тарау маңыздысы. Физикалық диктант

1

1

12

1

10-ТАРАУ: АТОМ ЯДРОСЫНЫҢ ФИЗИКАСЫ. (19 сағат)

85

86

8788

89

9091

92

9394-95

96

97-9899
100

101


102-103

Элементар бөлшектерді тіркеу және қабылдау әдістері

Зертханалық жұмыс №6

Радиоактивтіктің ашылуы.

Альфа, вета және гамма сәуле шығару.

Радиоактивтік түрленулер.

Радиоактивтік ыдырау заңы. Есептер шығару.

Изотоптар. Нейтронның ашылуы

Атом ядросының құрылысы. Ядролық күштер.

Ядроның байланыс энергиясы.

Ядролық реакциялар. Уран ядросының бөлінуі.

Тізбекті ядролық реакциялар.

Ядролық реакторлар. Термоядролық реакциялар.

Ядролық энергияны қолдану. Радиоактивті изотоптарды шығарып алу және қолдану.

Радиоактивті сәуленің биологиялық әсері.

10 тарау маңыздысы. Есептер шығару.

Бақылау жұмысы. Қатемен жұмыс.

1

1

11

1

11

1

12

1

21
1

1

2


4-ТОҚСАН (27 сағат)

11-ТАРАУ: ЭЛЕМЕНТАР БӨЛШЕКТЕР (3 сағат)

104

105


106

Элементар бөлшектер физикасы


Позитронның ашылуы. Антибөлшектер.

11-тарау маңыздысы. Есептер шығару.

1

1

1


ҚАЙТАЛАУ, ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ПРАКТИКУМ ( 24 сағат)

107-109

110-111


112-113

114-115


116-117

118


119-121

122-124


125-127

128


129

130-131


132

Механика (Кинематика, статика, динамика)


Есептер шығару

Тұрақты ток индуктивтілігін зерттеу.

Трансформатор қасиетімен, құрылысымен танысу

Электр күшейткіш құрылысымен танысу

Есептер шығару.

Молекулалық физика жылу құбылыстары.

Электродинамика негіздері

Оптика

Дүниенің біртұтас физикалық көзқарасы.

Физика және техникалық эволюция.
Қорытынды бақылау жұмысы. Қатемен жұмыс

Қорытынды сабақ

3

2

22

2

13

3

31

1

21


11 «А» сынып. АСТРОНОМИЯ.


Сабақ

Тақырып мазмұны


Сағ.

саны

Орындалу

мерзімі

1-ЖАРТЫ ЖЫЛ. (17 сағат)

17

18

19-2021-22

23-24


25-26

27

28-2930

31

3233

Астероидтар. Метеориттер.

Кометалар. Метеорлар

Күн туралы мәлімет Күн атмосферасы.

Күн энергиясы. Ішкі құрылысы. Күн және тіршілік

Жұлдыздарға дейінгі қашықтық. Жұлдыздар жылдамдығы.

Жұлдыздар табиғаты. Қос жұлдыздар.

Жаңа жұлдыздар.

Біздің галактика. Басқа галактикалар

Метагалактика

Галактиканың пайда болуы. Ғаламшарлардың пайда болуы.

Тіршілік және сана.

Тест. Қорытынды сабақ.

1

1

22

2

21

2

11

1

1ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ


ОРТА ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ КОМИТЕТІ.

(7А- 11А сыныптар)
2-жарты жыл


Пән мұғалімі: Жанғозы Оңғарбайұлы.

Ленинград селосы

2004-2005 оқу жылы.

Бекітемін: Тексерілді: ӘБ қаралды:

Мектеп директоры оқу –ісі меңгерушісі бұйрық №

______________ _____________ ____________А.Тошкен З.Ибраева Н. Кучма


Әдістемелік тақырып:
Аудандық: «Демократиялық және гуманизм жағдайында жаңадан қалыптасқан мектеп өмірінде дені сау, жоғары саналы, білімді жеке тұлғаны тәрбиелеу.»

Мектептің:

«Оқушылардың шығармашылық қабілетін сабақта және

сабақтан тыс уақыттарда дамыту. »

Өзімнің алға қойған мақсатым:
«Оқушыларға физика және информатика пәндерін

байланыстыра оқыту».

7-11 сыныптардағы 2-жарты жылдағы сағат саны.
Сынып
Пәндераптасына

3 тоқсан

4 тоқсан

барлығы

аптасына

3 тоқсан

4 тоқсан

барлығы

аптасына

3 тоқсан

4 тоқсан

барлығы

ФИЗИКА

2

20

15

35

2

20

14

34

3

30

21

51

Бақылау

-

1

1

2

-

2

1

3

-

1

1

2

Зертханалық жұмыс

-

3

2

5

-

5

2

7

-

4

1

5

Сынақ жұмысы

-

-

1

1

-

--

-

-

-

2

1

3
сынып
Пәндер

10А

11А
аптасына

3 тоқсан

4 тоқсан

барлығы

аптасына

3 тоқсан

4 тоқсан

барлығы

ФИЗИКА

3

30

22

52

4

40

27

67

Бақылау

-

1

1

2

-

1

1

2

Зертханалық жұмыс

-

4

1

5

-

2

-

2

Сынақ жұмысы

-

2

1

3

-

3

-

3
сынып
Пәндер

11А
аптасына

2 жарты жыл

барлығы

Астрономия

1

17

17

Сынақ жұмысы

-

1

17-11 сыныптардың ФИЗИКА және АСТРОНОМИЯ сабақтарына қолданылған әдебиеттер:


 1. 7-сынып ҚАЗАҚБАЕВА Д., ТОҚБЕРГЕНОВА У. ФИЗИКА және Астрономия –Алматы: Атамұра-2003
 1. 7-сынып ҚАЗАҚБАЕВА Д., ТОҚБЕРГЕНОВА У. ФИЗИКА және Астрономия –методикалық құрал. Алматы: Атамұра-2003
 1. 8-сынып.Физика- Перышкин А.В., Родина Н.А. Физика –Москва:Просвещение-1996-2001
 1. 9-сынып. Физика- ШахмаевН.М., Шахмаев С.М., Шодиев Д.Ш. - М:Просвещение-1996-2001.
 1. 10 сынып. Физика- Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., М:Просвещение-1994-2001.
 1. 11сынып. Физика.- Буховцев Б.Б т.б М:Просвещение-1996-2001
 1. 11-сынып Астрономия. Воронцев-Вельяминов Б.А.- М:Просвещение-1996-2001
 1. 11-сынып Астрономия. Левитан Е.Г..- М:Просвещение-1994-2001
 1. 9-11 сынып Физикадан есептер жинағы. Рымкеевич П.А -. М:Просвещение-1994-2001
 1. 7-8 сынып Физикадан есептер жинағы. Лукашик В.И.- -. М:Просвещение-1994-2001
 1. 7-11 сынып. Физикадан бақылау жұмыстары. Башарұлы.Р. Алматы: Рауан-1998
 1. 9-11 сынып. Физикадан есептер жинағы. Под ред.Степанова . -. М:Просвещение-1994-2001
©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет