Сабақтар тақырыптары Сағаты Оқытушы 1 2 3 4жүктеу 164.19 Kb.
Дата03.05.2016
өлшемі164.19 Kb.
түріСабақ
: file.php
file.php -> Сведения о ведущей организации
file.php -> Фонд оценочных средств по учебной дисциплине биогеография
file.php -> Структура ариз-2010 В. М. Петров
file.php -> Исследования 4
file.php -> Педагогтардың желілік даярлығы оның БӘсекелестігінің негізгі шарты
file.php -> АҚпараттық білім беру орта ретінде электрондық ОҚытудың ТҰжырымдамасы


Біліктілікті арттыру курстарында оқытушының жетекшілігімен білім алушының өз бетінше жұмысы (ОБӨЖ)

(қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша)КЕСТЕСІ

График самостоятельной работы обучающегося под руководством преподавателя
Санаты: ҚАЖІІБ бастықтары – начальники ГОРЛОВД

Оқу уақыты: 16.09.-16.10.2013 ж.Күні

Сабақтар тақырыптары

Сағаты

Оқытушы

1

2

3

4

Оқудың бірінші аптасы – Первая неделя обучения

16.09.2013 ж.

13.55-14.45 с.Т.1.10. Жаппай қоғамдық тәртіп бұзушылықты тыю кезінде пайдаланылатын арнайы құралдардың түрлері мен тактикалық-техникалық сипаттамасы

Виды и тактико-технические характеристики специальных средств, используемых при ликвидации групповых нарушении общественного порядка1

Қазақстан Республикасы ІІМ Алматы академиясы әскери және арнайы тактикалық кафедрасының доценті, т.ғ.к., полиция полковнигі Балғабаев Нұртас Нұрғалиұлы

16.09.2013 ж.

14.50-15.40 с.Т.1.1. Қазақстан – 2050» стратегиясы: саясат, экономика, қоғам

Стратегия «Казахстан – 2050»: политика, экономика, общество1

Қазақстан Республикасы ІІМ Алматы академиясы философия және ӘЭП кафедрасының профессоры, т.ғ.к., Қайназарова Ақбаян Елеусінқызы

16.09.2013 ж.

15.45-16.35 с.Т.1.1. Қазақстан – 2050» стратегиясы: саясат, экономика, қоғам

Стратегия «Казахстан – 2050»: политика, экономика, общество1

Қазақстан Республикасы ІІМ Алматы академиясы философия және ӘЭП кафедрасының профессоры, т.ғ.к., Қайназарова Ақбаян Елеусінқызы

17.09.2013 ж.

10.00-10.50 с.Т.1.4. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметтің өзектіліктері

Актуальные проблемы государственной службы в Республике Казахстан1

Қазақстан Республикасы ІІМ Алматы академиясы әкімшілік-құқықтық пәндер кафедрасының аға оқытушысы Куленков Владимир Александрович

17.09.2013 ж.

11.00-11.50 с.Т.1.4. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметтің өзектіліктері

Актуальные проблемы государственной службы в Республике Казахстан1

Қазақстан Республикасы ІІМ Алматы академиясы әкімшілік-құқықтық пәндер кафедрасының аға оқытушысы Куленков Владимир Александрович

17.09.2013 ж.

12.00-12.50 с.Т.1.3. Қазақстан Республикасы ІІО қызметіндегі адам және азаматтардың конституциялық-құқықтық мәртебесі

Конституционно-правовой статус человека и гражданина в деятельности ОВД Республики Казахстан1

Мемлекеттік-құқықтық пәндер кафедрасының доценті, з.ғ.к., Ибраева Айгүл Қасымбекқызы

18.09.2013 ж.

09.00-09.50 с.Т.1.2. Діни радикализм мен экстремизмнің алдын-алудағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары

Основные направления политики государства в сфере противодействия религиозному радикализму и экстремизму1

Философия және ӘЭП кафедрасының аға оқытушысы, с.ғ.к., полиция аға лейтенанты Әмреева Ақтолқын Айтқанқызы

18.09.2013 ж.

10.00-10.50 с.Т.1.6. ІІО қызметінде азаматтық заңнаманы қолданудың өзекті мәселелері

Актуальные проблемы применения гражданского законодательства в деятельности ОВД1

Қазақстан Республикасы ІІМ Алматы академиясы азаматтық-құқықтық пәндер кафедрасының бастығының орынбасары, з.ғ.к., полиция подполковнигі Жантуаров Біржан Серікұлы

18.09.2013 ж.

11.00-11.50 с.Т.1.7. Қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасының қылмыстық саясатының түсінігі

Понятие и тенденции уголовной политики Республики Казахстан на современном этапе1

Қылмыстық құқық және криминология кафедрасының профессоры, з.ғ.к., полиция подполковнигі Цой Олег Романович

18.09.2013 ж.

13.55-14.45 с.Т.1.10. Жаппай қоғамдық тәртіп бұзушылықты тыю кезінде пайдаланылатын арнайы құралдардың түрлері мен тактикалық-техникалық сипаттамасы

Виды и тактико-технические характеристики специальных средств, используемых при ликвидации групповых нарушении общественного порядка1

Қазақстан Республикасы ІІМ Алматы академиясы әскери және арнайы тактикалық кафедрасының доценті, т.ғ.к., полиция полковнигі Балғабаев Нұртас Нұрғалиұлы

18.09.2013 ж.

14.50-15.40 с.Т.1.11. ІІО қызметкерлерінің каруды, арнайы құралдарды, күшті қолданудың негізі мен жауапкершілігі

Основания применения оружия, специальных средств и физической силы сотрудниками ОВД и их ответственность1

Қазақстан Республикасы ІІМ Алматы академиясы әскери және арнайы тактикалық дайындық кафедрасының доценті, т.ғ.к., полиция полковнигі Балғабаев Нұртас Нұрғалиұлы

19.09.2013 ж.

09.00-09.50 с.Т.1.9. Құқық қорғау органдары қызметінде ақпараттық технологияларды қолдану: теориялық-құқықтық аспект

Использование информационных технологий в деятельности правоохранительных органов: теоретико-правовой аспект1

Ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету кафедрасының доценті Омаров Толыбай Боранбайұлы

19.09.2013 ж.

10.00-10.50 с.Т.1.8. Қазіргі кезеңдегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету стратегиясы (қылмыстық-құқықтық және криминологиялық аспектілер)

Стратегия противодействия коррупции на современном этапе (уголовно-правовые и криминологические аспекты)1

Қылмыстық құқық және криминология кафедрасының доценті, з.ғ.к., полиция полковнигі Батырбаев Әділхан Көшкенұлы

20.09.2013 ж.

09.00-09.50 с.Т.1.5. Қоғамдық тәртіпті қорғау мен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ІІО басқару қызметін ұйымдастырудың өзекті мәселелері

Актуальные проблемы организации управленческой деятельности ОВД по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности1

Қазақстан Республикасы ІІМ Алматы академиясы әкімшілік-құқықтық пәндер кафедрасының аға оқытушысы Куленков Владимир Александрович

20.09.2013 ж.

10.00-10.50 с.Т.1.5. Қоғамдық тәртіпті қорғау мен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ІІО басқару қызметін ұйымдастырудың өзекті мәселелері

Актуальные проблемы организации управленческой деятельности ОВД по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности1

Қазақстан Республикасы ІІМ Алматы академиясы әкімшілік-құқықтық пәндер кафедрасының аға оқытушысы Куленков Владимир Александрович

Оқудың екіншісі аптасы – Вторая неделя обучения

23.09.2013 ж.

09.00-09.50 с.Т.2.14. Қылмыстарды тергеу органдарын басқарудағы ІІО лауазымдық қызметкерлерінің өкілеттігі мен рөлі

Роль и полномочия должностных лиц органов внутренних дел в управлении органами расследования преступлений1

Қылмыстық іс жүргізу кафедрасының бастығы, полиция полковнигі Макин Талғат Шерниязұлы

23.09.2013 ж.

10.00-10.50 с.Т.2.1. Әлеуметтік басқарудың жалпы теориясының негіздері

Основы общей теории социального управления1

Әскери және арнайы тактикалық дайындық кафедрасының оқытушысы, ә.ғ.д., профессор, ҚР БҒМ құрметті қызметкері Абраимов Досай Қасымұлы

23.09.2013 ж.

11.00-11.50 с.Т.2.3. Қазақстан Республикасы ІІМ офицерлік кадрларының басқару қызметі

Управленческая деятельность офицерских кадров МВД Республики Казахстан1

Әскери және арнайы тактикалық дайындық кафедрасының оқытушысы, ә.ғ.д., профессор, ҚР БҒМ құрметті қызметкері Абраимов Досай Қасымұлы

23.09.2013 ж.

13.55-14.45 с.Т.2.2. Басқару социологиясының объектісі, пәні және мақсаттары. Әлеуметтік басқарудың құрылымы мен функциясы

Объект, предмет и задачи социологии управления. Структура и функции социального управления1

ІІО педагогика және психология кафедрасының бастығы, з.ғ.к., полиция подполковнигі Байсеитова Әлия Темірханқызы

24.09.2013 ж.

09.00-09.50 с.Т.2.5. Бастық (Офицер) – басқару субьектісі ретінде

Начальник (Офицер) – как субьект управления1

Әскери және арнайы тактикалық дайындық кафедрасының оқытушысы, ә.ғ.д., профессор, ҚР БҒМ құрметті қызметкері Абраимов Досай Қасымұлы

24.09.2013 ж.

10.00-10.50 с.Т.2.7. Басқару шешімдерін қабылдау дағдысын қалыптастыру – табысты кәсіби қызметтің негізі

Формирование умения принимать управленческое решение – основа успешной профессиональной деятельности1

Әскери және арнайы тактикалық дайындық кафедрасының оқытушысы, ә.ғ.д., профессор, ҚР БҒМ құрметті қызметкері Абраимов Досай Қасымұлы

24.09.2013 ж.

11.00-11.50 с.Т.2.11. Ұжымдардағы негізгі тәрбие үрдістері

Основные воспитательные процессы в коллективах1

Әскери және арнайы тактикалық дайындық кафедрасының оқытушысы, ә.ғ.д., профессор, ҚР БҒМ құрметті қызметкері Абраимов Досай Қасымұлы

24.09.2013 ж.

13.55-14.45 с.Т.2.4. ІІО-ндағы басқару қызметінің ерекшеліктері. ІІО-ндағы басқару стилдері мен әдістері

Особенности управленческой деятельности в ОВД. Методы и стили управления в ОВД1

ІІО педагогика және психология кафедрасының бастығы, з.ғ.к., полиция подполковнигі Байсеитова Әлия Темірханқызы

25.09.2013 ж.

09.00-09.50 с.Т.2.10. ІІО кадрлық-тәрбие жұмысы мен қызметкерлерді басқару жүйесінің мазмұны және оны ұйымдастыру

Содержание и организация кадрово-воспитательной работы и системы управления персоналом в ОВД1

ІІО педагогика және психология кафедрасы бастығының орынбасары, полиция полковнигі Медеева Сауле Қаипжанқызы

25.09.2013 ж.

10.00-10.50 с.Т.2.8. Басқару шешімдерін жоспарлау, ұйымдастыру және қабылдау

Планирование, организация и принятие управленческих решений1

ІІО педагогика және психология кафедрасының доценті, полиция полковнигі Бакеев Бақыт Төлегенұлы

25.09.2013 ж.

13.55-14.45 с.Т.2.6. Басқару қызметінің ақпараттық-талдаулық қамтамасыз етілуі

Информационно-аналитическое обеспечение управленческой деятельности1

ІІО педагогика және психология кафедрасының бастығы, з.ғ.к., полиция подполковнигі Байсеитова Әлия Темірханқызы

26.09.2013 ж.

13.55-14.45 с.Т. 2.15. Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары қызметін бағалау жүйесі

Система оценки деятельности органов внутренних дел Республики Казахстан1

Қылмыстық іс жүргізу кафедрасының бастығы, полиция полковнигі Макин Талғат Шерниязұлы

27.09.2013 ж.

09.00-09.50 с.Т.2.9. ІІО қызметіндегі бақылау жүйесі

Система контроля деятельности в ОВД1

ІІО педагогика және психология кафедрасының бастығы, з.ғ.к., полиция подполковнигі Байсеитова Әлия Темірханқызы

27.09.2013 ж.

12.00-12.50 с.Т.2.12. ҚАЖІІБ бастықтарының жұмысын ұйымдастыру

Организация работы начальников ГОРЛОВД1

ІІО педагогика және психология кафедрасының бастығы, з.ғ.к., полиция подполковнигі Байсеитова Әлия Темірханқызы

27.09.2013 ж.

13.55-14.45 с.Т.2.13. Құқық қорғау органдары баспасөз қызметінің бұқаралық ақпарат құралдарымен және қоғаммен байланысы

Взаимодействие пресс-служб правоохранительных органов со СМИ и общественностью1

ІІО педагогика және психология кафедрасының бастығы, з.ғ.к., полиция подполковнигі Байсеитова Әлия Темірханқызы

Оқудың үшінші аптасы – Третья неделя обучения

30.09.2013 ж.

09.00-09.50 с.Т.3.1. Құқық қорғау жүйесінде дау-дамайлы жағдайларды басқару. Оларды шешудің жолдары

Управление конфликтными ситуациями в правоохранительной системе. Пути их разрешения

1

ІІО педагогика және психология кафедрасы бастығының орынбасары, полиция полковнигі Медеева Сауле Қаипжанқызы

30.09.2013 ж.

10.00-10.50 с.Т.3.2. Дау-дамайлы жағдайдағы басшының іс-әрекеті

Действия руководителя в конфликтной ситуации

1

ІІО педагогика және психология кафедрасының доценті, полиция полковнигі Бакеев Бақыт Төлегенұлы

02.10.2013 ж.

09.00-09.50 с.Т.3.3. Дау-дамай жағдайында құқық қорғау органдары қызметкерлері қызметіндегі психологиялық құралдар

Психологические средства деятельности сотрудников правоохранительных органов в ситуации конфликтов1

Бос орын

ІІО педагогика және психология кафедрасы02.10.2013 ж.

10.00-10.50 с.Т.3.4. Құқық қорғау органдары қызметіндегі экстремалды және дағдарысты жағдайлар Экстремальные условия и кризисные ситуации в правоохранительной деятельности

1

ІІО педагогика және психология кафедрасының доценті, полиция полковнигі Бакеев Бақыт Төлегенұлы

02.10.2013 ж.

14.50-15.40 с.Т.3.5. Экстремалды жағдайлардағы адамдардың стихиялық іс-әрекеті. Тобырдың психологиясы

Стихийное массовое поведение людей в экстремальных условиях. Психология толпы1

ІІО педагогика және психология кафедрасы бастығының орынбасары, полиция полковнигі Медеева Сауле Қаипжанқызы

04.10.2013 ж.

09.00-09.50 с.Т.3.6. Профессиональная компетентность руководителя в экстремальных условиях

Экстремалды жағдайлардағы басшының кәсіби құзыры1

Бос орын

ІІО педагогика және психология кафедрасы04.10.2013 ж.

10.00-10.50 с.Т.3.7. Қазіргі кездегі лаңкестік: психологиялық аспектілері лаңкестің психологиялық портреті және оның құрбандары

Современный терроризм: психологический аспект. Психологические портреты террориста и его жертвы1

Бос орын

ІІО педагогика және психология кафедрасы04.10.2013 ж.

11.00-11.50 с.Т.3.8. Құқық қорғау органдарындағы келіссөз жүргізуді психологиялық жағынан қамтамасыз ету

Психологическое обеспечение переговорной деятельности в правоохранительных органах1

Бос орын

ІІО педагогика және психология кафедрасыОқудың төртінші аптасы – Четвертая неделя обучения

07.10.2013 ж.

11.00-11.50 с.Т.3.9. Экстремалдық жағдайлардағы қызметкерлердің психикалық күйін реттеу және өздігінен реттеудің психологиялық негіздері

Психологические основы регуляции и саморегуляции психических состояний сотрудников в экстремальных условиях1

Бос орын

ІІО педагогика және психология кафедрасы07.10.2013 ж.

12.00-12.50 с.Т.3.10. Необходимость, виды и задачи психологического обеспечения действий при чрезвычайных обстоятельствах

Төтенше жағдайлар кезіндегі іс-әрекетті психологиялық қамтамасыз етудің қажеттілігі, түрлері мен міндеттері1

ІІО педагогика және психология кафедрасының доценті, полиция полковнигі Бакеев Бақыт Төлегенұлы

09.10.2013 ж.

09.00-09.50 с.Т.3.13. Әскери күйді қайта қалпына келтірудің психологиялық қамтамасыз етілуі.Өмірдің қиын сәттерінде табандылық танытуды насихаттау

Психологическое обеспечение восстановления сил боевого настроя. Пропаганда стойкости в трудных жизненных ситуациях1

ІІО педагогика және психология кафедрасы бастығының орынбасары, полиция полковнигі Медеева Сауле Қаипжанқызы

09.10.2013 ж.

10.00-10.50 с.Т.3.11. Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қорғау бойынша полиция қызметінің психологиясы

Психология полицейской деятельности по охране общественного порядка и безопасности1

ІІО педагогика және психология кафедрасының оқытушысы, полиция капитаны Садықова Зауре Тоқбергеновна

09.10.2013 ж.

11.00-11.50 с.Т.3.12. Қызметкерлердің экстремалды жағдайларға психологиялық бейімделуі. ІІО қызметкерлерінің жеке қауіпсіздігін қамтамасыз етудің психологиялық әдістері

Психологическая адаптация сотрудников к экстремальным ситуациям. Психологические методы обеспечения личной безопасности работников ОВД1

ІІО педагогика және психология кафедрасының оқытушысы, полиция капитаны Садықова Зауре Тоқбергеновна

11.10.2013 ж.

10.00-10.50 с.Т.3.14. ІІО қызметкерлерінің моральды және кәсіби-психологиялық дайындығы. Жағдайы төмен қызметкерлер отбасыларын ертерек анықтау және жанұямен азара байланыс

Морально-психологическая подготовка сотрудников ОВД. Раннее выявление семейного неблагополучия и взаимодействие с семьей1

ІІО педагогика және психология кафедрасының оқытушысы, полиция капитаны Садықова Зауре Тоқбергеновна


11.10.2013 ж.

11.00-11.50 с.Т.3.15. Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің девиантты-делинквентті мінез-құлығының себептері

Причины девиантно-делинквентного поведения у сотрудников правоохранительных структур1

ІІО педагогика және психология кафедрасы бастығының орынбасары, полиция полковнигі Медеева Сауле Қаипжанқызы


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет