Сабақтың тақырыбы Сағат саны барлығы теория практикаДата27.04.2016
өлшемі172.75 Kb.
түріСабақ
Химия

11 сынып

№ п\п

Сабақтың тақырыбы

Сағат саны

барлығы

теория

практика
Бөлім I


Органикалық химияға кіріспе.Органикалық қосылыстардың құрылыс теориясы


6

2


8 часов

1

1

Органикалық химия-көміртек қосылыстарының химиясы,көміртек атомы құрылысының гибридтенуі Демонстрации № 1.1:
      шаростержневые модели молекул воды, метана, алмаза, графита, оксида углерода (IV), этана, этилена, ацетилена, бензола, метанола, этанола;

12

2

Молекулалар пішіні,валенттілік бұрыштары,байланыс түрі,түзілу механизмі.1лабараториялық тәжірибе Метан,этан,этен,этин,пропан,аммиак,су молекулалары модельдері

13

3

А.М.Бутлеровтың органикалық қосылыстарың химиялық құрылысы теориясы,оның маңызы,изомерия.Бос радикалдар туралы түсінік,олардың тірі ағзалар тіршілігіндегі маңызы


14

4

Органикалық қосылыстардың жіктттелуі мен номенклатттурасы,функцииионалдық топтар ,көмірсутектер,оттекті , азотты қосылыстар,гомология, гомологтар,изомерия Қазақстан ғалымдарының қосқан үлесі


15

5

Сандық есептер. Метан,бутан, этанол,сірке қышқылының формулалары боиынша элемент атомдарының массалық үлесін есептеу

16

6

Көміртек атомының электрондық құрылысының ерекшеліктері

17

7

Практикалық жұмыс 1 "Органикалық заттың сапалық құрамын анықтау"
1
8

8

Бақылау жұмысы 1 «Органикалық химияға кіріспе.Органикалық қосылыстардың құрылыс теориясы»
1№ п\п

Сабақтың тақырыбы

Сағат саны

барлығы

теория

практика
Бөлім 2

Көмірсутектер мен олардың табиғи құрылысы

22

2

24 сағат

9

1

Алкандар.Алкандардың гомологтық қатары,жалпы формуласы.Метан молекуласының құрылысы,гибридтенуі.2.1 көрсетілім: (Қаныққан көмірсутектер мен олардың алкидтік радикалдарының гомологтық қатары)кестесі.

110

2

Алкандардың номенклатурасы, құрылысы,табиғатта кездесуі,алынуы

111

3

Алкандардың физикалық, химиялық қасиеттері.Орынбасу,галогендеу,нитрлеу,жану,термиялық айрылу реакциялары.Көрсетілім 2.2 метан,этилен,ацетиленнің жануы

112

4

Алкандардың қолданылуы.

113

5

     Циклоалкандар,гомологтық қатары,жалпы формуласы,құрылысы,изомерленуі,атаулары,табиғатта таралуы,қасиеттері.

114

5

Сандық есептер.Газтектес көмірсутектің салыстырмалы тығыздығы бойынша немесе құрамындағы көміртек көміртек пен сутектің массалық үлестері бойынша оның молекулалық формуласын анықтау

115

7

Алкендердің химиялық қасиеттері, алынуы.Марковников ережесі,тотығуы,полимерлену реакциясы,полиэтилен,қолданылуы.Көрсетілім:каучук,резина,эбонит үлгілерімен танысу

116

8

молекуласының құрылысы, гибридтенуі,аталуы, изомерленуі

117

9

Алкендердің химиялық қасиеттері, алынуы.Марковников ережесі,тотығуы,полимерлену реакциясы,полиэтилен,қолданылуы.Көрсетілім:каучук,резина,эбонит үлгілерімен танысу

118

10

Практикалық жұмыс 2 :"Этилен алу және оның қасиеттерін зерттеу"
1
19

11

Алкадиендер,жалпы формуласы,молекуласының құрылысы , гибридтенуі,изомерленуі,аталуы,қасиеттері,полимерленуі

120

12

Табиғи және синтетикалық каучуктар.Каучук вулканизациясы.Резина.Көрсетілім:Парафиннің жеткілікті,жеткіліксіз мөлшерде балқуы және жануы.Қыздырғанда каучуктың айырылуы

121

13

Алкиндер,гомологтық қатары,жалпы формуласы,ацетиленмен басқа алкиндердің молекула құрылысы,гибридтенуі,изомерленуі,аталуы,алынуы

122

14

Алкиндердің химиялық қасиеттері;қосылу реакцияларды(галогендеу,гидрогалогендеу,гидротациялау,гидрлеу,ацетиленің бензолға тримерленуі

123

15

Арендер,бензол-арендер өкілі,құрылысы,изомерленуі,атаулары,алынуы,гомологтары.

124

16

Арендердің қасиеттері.Бензол қатысуымен жүретін орынбасу,галогендеу,нитрлеу реакциялары.Толуол-бензол гомологы.2 лаб-қ тәжірибе "этилен,ацетилен,мұнай үлгісі мен бензолдың калий перманганаты мен йод суына

125

17

Көмірсутектер мен олардың туындылары арасындағы генетикалық байланыс.

126

18

Көмірсутектердің табиғи көздерінің шығу тегі,пайдалы қазбаларды өндіру.Табиғи газ, құрамы, қолданылуы.

127

19

Мұнай құрамы,өңдеу әдістері және өнімдері

128

20

Отынның түрлері.Таскөмірді кокстеу. Қазақстандағы мұнай,газ және көмірдің негізгі кен орындары

129

21

Сандық есеп:табиғи газдың жануы,этанның дегидрленуі,ацетиленнің гидрлену реакцияларындағы газдардың көлемдік қатынастарын есептеу;

130

22

« Көмірсутектер мен олардың табиғи құрылысы»

тақырыбын қорытытындылау131

23

« Көмірсутектер мен олардың табиғи құрылысы»

тақырыбын қорытытындылау132

24

2 бақылау жұмысы Көмірсутектер мен олардың табиғи құрылысы
1
Бөлім 3

Оттекті органикалық қосылыстар

17

3

20 сағат

33

1


Оттекті қосылыстардың жіктелуі,номенклатурасы;Спирттер,құрамы,жіктелуі,гомологтық қатары,жалпы формуласы,изомерленуі,алынуы. Көрсетілім: спирттер мен карбон қышқылдарының үлгілері

134

2

Спирттердің химиялық қасиеттері: металдармен,галоген сутектермен әрекеттесуі.Молекулааралық,молекулаішілік дегидратациялану,эфирлену,тотығу,дегидрленуі

Көрсетілім 3

135

3


Сандық есептер: органикалық қосылыстың жану өнімдерінің массасы,көлемі бойынша молекулалық формуласын анықтау

136

4

Көпатомды спирттер. Этиленгликоль,глицерин,құрылысы,қасиеттері.Сапалық реакция,қолданылуы.3 лабораториялық тәжірибе.

1


37

5

Фенол,молекуласының құрылысы,қасиеттері,алынуы,сапалық реакция,қолданылуы.

138

6

Алдегидтер, молекуласының құрылысы, гомологтық қатары, изомерленуі,номенклатурасы,карбонил тобының құрылысы, алынуы,қасиеттері. Көрсетілім.

139

7

 Алдегидтер, химиялық касиеттері

140

8

кетондар молекуласының құрылысы, гомологтық қатары, изомерленуі,номенклатурасы,карбонил тобының құрылысы, алынуы,қасиеттері.

141

9

      Карбон қышқылдары,карбоксил тобының құрылысы,жіктелуі,жалпы формуласы,изомерленуі,номенклатурасы,табиғатта таралуы

142

10

Карбон қышқылдарының қасиеттері ,жеке өкілдері,қолданылуы. Бірнегізді қанықпаған қышқылдар. Құрылысы мен қасиеттері

143

11

Жай және күрделі эфирлер, құрылысы,изомерленуі,номенклатурасы,күрделі эфирлердің гидролизі. Көрсетілім:сірке-этил эфирін алу

144

12

Майлар,құрамы,құрылысы,жіктелуі,номенклатурасы,табиғатта таралуы,биологиялық функциясы,қасиеттері,гидрлеу,гидролиздеу

.Көрсетілім: майдың қасиеті1145

13

Көмірсулар,моносахаридтер глюкоза,молекула құрылысы,табиғатта таралуы,қасиеттері,биологиялық маңызы.Көрсетілім "Күміс айна"р

146

14

Дисахаридтер,сахароза,құрылысы құрамы,қасиеттері. .

147

15

Полисахаридтер, құрамы,құрылысы, биологиялық

маңызы. Лабораториялық тәжәрибе 4148

16

Көмірсутектер мен оттекті органикалық қосылыстар арасындағы генетикалық байланыс.

149

17

« Оттекті органикалық қосылыстар» тақырыбын қорытындылау

150

18

Практикалық жұмыс 3: "Көмірсутектер мен оттекті органикалық қосылыстар арасындағы генетикалық байланыс" тақырыбына сандық және сапалық есептер шығару
1
51

19

Практикалық жұмыс 4 "Оттекті органикалық қосылыстарға сапалық реакциялар" эксперименттік есеп
1
52

20

Бақылау жұмысы 3 «Оттекті органикалық қосылыстар»
1
Бөлім 4

Азотты органикалық қосылыстар"Гетероциклді қосылыстар","Нуклеин қышқылдары10 сағат

53

1

Аминдер,құрамы,құрылысы,амин тобы,жіктелуі,изомерленуі,номенклатурасы,аминдердің тотығуы

154

2

Анилин-ароматты аминдер өкілі,құрылысы,қасиеттері,қолданылуы

155

3

Амин қышқылдары, құрамы, құрылысы,номенклатурасы,изомерленуі,қасиетінің екіжақтылығының себебі,күрделі эфирлер түзуі,биологиялық маңызы. Көрсетілім:Амин қышқылы ерітіндісінен функционалдық топтарды анықтау

156

4

Амин қышқылдарының химиялық касиеттері

157

5

Белоктар,құрамы,құрылысы,қасиет тері,байланыс түрлері. Көрсетілім: белокты еріту,тұнбаға түсіру,белок денатурациясы. Белоктардың ағзадағы өзгерісі,биологиялық қызметі,белок жетіспеушіліктің жахандық проблемасы,шешу жолдары

158

6

Құрамында азоты бар гетероциклді қосылыстар туралы түсінік, пиррол, перидин,пиримидинді,пуринді негіздер туралы түсінік

159

7

Нуклеин қышқылдары, құрамы, құрылысы,ДНҚ және РНҚ биологиялық ролі,гендік инженерия және биотехнология туралы түсінік. Көрсетілім

160

8

Сандық есептер : химиялық реакция теңдеулері бойынша экологиялық мазмұнды есептер шығару Теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы өнім шығымының массалық,көлемдік үлестері

161

9

«Азотты органикалық қосылыстар"Гетероциклді қосылыстар» тақырыбың қорытытындылау

162

10

Бақылау жұмысы 4 «Азотты органикалық қосылыстар"Гетероциклді қосылыстар","Нуклеин қышқылдары»
1


Синтетикалық жоғары молекулалы қосылыстар "Химия және адам денсаулығы6 сағат

63

1

Синтетикалық жоғары молекулалы қосылыстартарды алу реакциялары

164

2

Пластмассалардың аса маңызды өкілдері және оларды синтездеу. 6 лаб-қ тәжірибе: "Пластмасса және талшықтарды танып білу"

165

3

Синтетикалық талшықтар,каучуктер, Қазақстандағы полимер өндірісі

166

4

Синтетикалық каучуктер

167

5

Сандық есептер : органикалық заттардың қасиеттеріне арналған аралас есептер шығару

168

6

Витаминдер,дәрілер,гормрндар мен ферменттер жөніндегі түсініктер,тұрмыстағы химиялық сауаттылық.Қорытындылау

1Каталог: files -> blogs
blogs -> Ақсу қаласы гимназиясының тарих пәні мұғалімі Альдекенова Анар Толыбайқызы Тест
blogs -> Национальная академия образования им. Ы. Алтынсарина
blogs -> Национальная академия образования им. Ы. Алтынсарина
blogs -> Шығыс Қазақстан облысы әкімі Д. К. Ахметовтың есебінің тезисіне тұрғындардың сұрақтары, ескертпелері мен ұсыныстарды жинау үшін қойылған жәшіктердің орналасқан жерлері
blogs -> «МӘШҺҰр-жұсіп: Өмірдің философиялық МӘНІ, ізденістері» атты оқушылар арасындағы интеллектуалдық сайысының ережесі негіздеме
blogs -> Оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін ұйымдарында ғылым негіздерін оқытудың ерекшеліктері туралы
blogs -> Сабақ жоспары Тақырыбы: Тәуекел хан Пән мұғалімі: Ибраева Б. Ш
blogs -> Сабақ Тақырыбы: Excel-де формулалар мен функцияларды енгізу Сынып: 8
blogs -> Табиғи газ өндіруден алдынғы орындағы ел: а Өзбекстан; в Ұлыбритания; с Индонезия; д Ресей
blogs -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Ақсу қаласы гимназиясы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет