«Сапа менеджменті негізіндегі өңдеу өндірісінің техно-химиялық бақылау»


Бақылау нәтижелерін өлшеу ережелерібет6/6
Дата02.05.2016
өлшемі1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6

8 Бақылау нәтижелерін өлшеу ережелері

Бастапқы өнім салмағына пайыздық қарым-қатынаста көрінетін шикі дән маңызының

санының (X) дәндігі екінші ондық белгіге дейін төмендегі формула бойынша

анықталады: X= Мкх100 , мүнда

М3

Мк- шикі дән маңызының салмағы, г

М3- тұтастай тартылған дән өлнендісінің салмағы, г

9 Бақылау нәтижелерін ресімдеу ережелері

9.1 Шикі дән маңызын анықтау нәтижелерін талдауға арналған карточкаларға екінші ондық санға дейінгі дәлдікпен, ал сапасы туралы құжаттарға -1,0% дейінгі дәлдікпен қояды.

9.2 Талдау нәтижесін келесі үлгіде дөңгелектейді: алынып тасталатын сандардың ең біріншісі 5 кем болса , онда соңғы сақталатын санды өзгертпейді, егер алынып тасталатын сандардың ең біріншісі 5 артық немесе тең болса, онда соңғы сақталатын санға 1 қосады.

9.3 ИДК түрлі аспап таблосынан көрсеткіштерді алуды берілген аспаптың 1 шартты бірлігіне дейінгі дәлдікпен жүзеге асырады.

 1. Бақылаудың рұқсат етілетін кінәратының шегі

10.1 Бақылау жабдықтарын және көмекші құрылғыларды пайдалану жөніндегі барлық талаптар мен ұсыныстарды сақтаған жағдайда, бірдей дән сұрыптамасы мен бірдей аспаптарды пайдаланып, бір лаборантпен бір уақытта немесе бірінен кейін бірін жылдам өткізген жағдайда, екі даудың нәтижелері арасындағыайырмашылықта шикі дән маңызының саны 0,5% артық және ИДК түрлі аспаптың шартты бірлігінің 5 артық болмауы тиіс.

10.2 Анықтау нәтижелері жөнінен талас туындаған жағдайда, дән маңызы жуылған

әдіспен бақылау таңдауы жүргізіледі.

Бақылау және алғашқы талдаулар аласындағы рұқсат етілетін айырмашылықтар төмендегілердін аспауы керек: • шикі дән маңызының саны жөнінен + 1%ҚР СТ 1054-2002

 • Дән маңызының сапасы жөнінен – ИДК түрлі аспаптың + шартты бірлігі.

10.3 Егер алғашқы талдаудың деректерін бақылау талдаулары нәтижелерімен

салыстырғанда рұқсат етілерін айырмашылықтардың бекітілген шектерінен шықпайтын болса, онда алғашқы талдаудың нәтижелері дұрыс болып есептеледі. Рұқсат етілетін айырмашылықтардан асып кеткен жағдайда дұрыс деп бақылау талдауының нәтижелерін есептейді.

Шикі дән маңызын анықтауда талдаудаулар арасындағы рұқсат етілетін

айырмашылықтарды шамаларға 1% дейін, дән маңызының сапасы жөнінен ИДК 5 шартты белгісіне дейін дөңгелектелетін шамаларға жатқызу керек.


4 Тақырып. Сынаманы пісіру әдісі арқылы ұнның сапалылығын бағалау.
Жұмыстың мақсаты: Нан пісірудегі ұн спалылығымен пісіру үлгілерінің тәсілдерін бағалауды алу.

Құрал – жабдықтар, реактивтер: Үстелдік және техникалық таразылар, Л-101 немесе ЛТ-900 зертханалық қамыр илеу, қамыр қалпында болуына арналған термостат,ЛППЛ-53 айналатын зертханалық нан пісіру пеші, нанға пішін беретін пішінділер, (негізгі 10*15см, үстіңгі жағы 12*17, биіктігі 10см) , қамырға арналған ыдыс, ашытқы, тұз.

Жалпы жағдай: Нан пісіру жетістігі – ұнның сапалық көрсеткіштерінің негізі. Ұн құрама жем зауыттарында зертханалық пісіру МЕСТ-9404-60 тісілдерімен өндіру бағаланады.

Тәсілдік көрсеткіштер: Жұмысты 2-3 студенттер топқа бөлініп орындайды. Жұмыс уақытының созылуы 6 сағат.

Келесі операциялар МЕСТ 9404- 60 тәсілдерінің негізінде қарастырылады:

-шикізатты дайындау,

-қамыр қоспасын араластыру,

-қамыр иленуі және көтерілуі,

-қамырға пішін беру,

-қамыр тұрақтылығы,

-нанның пісуі,

-нанның сапалылығына баға беру;
Келесі қамыр бусыз тәсіліндегі рецептура: ұнның құрғақ затпен шешімінде - 960г, тұздары – 15г, престелген ашытқылар 30г. Фактілі ылғалдылықпен есептегенде ұнның мөлшері (тм, г) мына формулада:

тм = 960*100/100-w, (1)

мұнда: 960 – ұнның құрғақ затындағы масса,г;wұнның ылғалдылығы, % ;

Судың мөлшерін қамыр қоспасына к\кті мына формуламен есептейді:тв=(960+тд.с+тс)*100\100-wт -(тм+тд+тс.ф) , (2)

мұнда: 960 – ұнның құрғақ массасы, г;тд.с-құрғақ ашытқы массасы, г (престелген ашытқының ылғалдылығын 75%-пен қабылдайды).

тс-құрғақ тұздың массасы,г;

тм-фактілі ылғалдылық б\ша ұнның массасы, г;

тс.ф-фактілі ылғалдылықпен тұздың массасы, г;

тд-фактілі ылғалдылықпен ашытқының массасы, г;

wт-қамыр ылғалдылығы, % (жоғарғы сортта – 43,5; бірінші сортта – 44,5; екінші сортта – 45,5)

Ұн мен судың мөлшері қажетті пісіру үлгісіне сай анықталады (31 кесте)31 кесте. Ұн және су мөлшері, бидай ұнынан жоғарғы, бірінші және екінші сорттарының ұн ылғалдылығына тәуелді қажетті нан пісіру үлгісі.

Ұн ылғалдылығы,%

Ұн мөлшері,г

Пісіруге арналған ұн сұрыптарына қажетті су мөлшері,г

Ұн ылғалдылығы, %

Ұн мөлшері,г

Пісіруге арналған ұн сұрыптарына қажетті су мөлшер,г

10,0

10,1


10,2

10,3


10,4

10,5


10,6

10,7


10,8

10,9


11,0

11,1


11,2

11,3


11,4

11,5


11,6

11,7


11,8

11,9


12,0

12,1


12,2

12,3


12,4

12,5


12,6

12,7


12,8

12,9


1066

1068


1070

1071


1072

1073


1074

1075


1076

1077


1079

1080


1081

1082


1083

1085


1086

1087


1088

1090


1091

1092


1093

1095


1096

1097


1098

1100


1101

1102


628 659 692

626 657 690

624 655 688

623 654 687

622 653 686

621 652 685

620 651 684

619 650 683

618 649 682

617 648 681

615 646 679

614 645 678

613 644 677

612 643 676

611 642 675

609 640 673

608 639 672

607 638 671

606 637 670

604 635 668

603 634 667

602 633 666

601 632 665

599 630 663

598 629 662

597 628 661

596 627 660

594 625 658

593 624 657

592 623 65613,0

13,1


13,2

13,3


13,4

13,5


13,6

13,7


13,8

13,9


14,0

14,1


14,2

14,3


14,4

14,5


14,6

14,7


14,8

14,9


15,0

15,1


15,2

15,3


15,4

15,5


15,6

15,7


15,8

15,9


1103

1105


1106

1107


1108

1109


1111

1112


1114

1115


1116

1117


1119

1120


1121

1123


1124

1125


1127

1128


1130

1131


1132

1133


1135

1136


1137

1139


1140

1141


591 622 655

589 620 653

588 619 652

587 618 651

586 617 650

585 616 649

583 614 647

582 613 646

580 611 644

579 610 643

578 609 642

577 608 641

575 606 639

574 605 638

573 604 637

571 602 635

570 601 634

569 600 633

567 598 631

566 597 630

564 595 628

563 594 627

562 593 626

561 592 625

559 590 623

558 589 622

557 588 621

555 586 629

554 585 618

553 584 617


Ескертпе: Престелген ашытқымен пісірілген нанға есептелген.

Ашытқы және тұз техникалық таразыда дәлдігі 0,1г-ға дейін өлшенеді, ұнды дәлдігі 1г-да.Суды көлеммен өлшеу шешілген. Қамырды зертханалық қамырараластырғыш машинада біркелкі консистенциямен 2,5 – 3минут аралығында араластырады.

Қамырды көтерілу кезде 320С т-да ұстау керек.Бұдан бұрын қамыр иленуінен кейін термостатқа қояды. Температура термостатта 320С, ауаның қатысты ылғалдылығы 80-85%. Қамырдың көтерілу ұзақтығы:-170мин. Қамырды басу екі рет қайталанады: көтерілудің басталуынан 60 және 120 минуттан кейін. Қамыр көтерілгеннен кейін өлшеп және бірдей массадағы үш нанға бөледі: екі пішінді және бір жалпақ. Барлық үш нанды 320 С температурадағы термостатқа орналастырады және тұрақтылығы үшін 80-85% қатынасты ылғалдылық.

Органолептикалық тұрақты жалғасуы анықталады және 40-тан 70-80 минутқа дейін аралығында ұнның күштілігіне тәуелді пісіріледі.

Нан айналатын зертханалық пештің (ЛППЛ-53) ылғалды пісіру камерасында пісіріледі.

Пісіру температурасы 210-2300С. Нанның пісіру уақыты ұнның сортына және қандай наның пісірілуінде: пішінді не жалпақ.

(32 кесте) Нанның пісіру ұзақтығы,минут.


Ұн сұрыптары

Нан пісіру ұзақтығы, минпішінді

жалпақ

Жоғарғы

Бірінші


Екінші

30

32

3528

30

32Нан сапасы пісірілгеннен кейін 4 не 24 сағат ішінде бағаланады.Дайын нанды 1г дәлдікте өлшейді.

Пішінді наның көлемін арнайы приборда анықтайды(16 сурет). Жалпақ наның биіктігі Н және оның диаметрі сызығымен анықталады.

Органолептикалық бағалау пішінді нандардың келесі көрсеткіштерін береді.Нанның сыртқы көрінісі – пішіннің симметриялылығы және дұрыстығы; шетінің түсі («алтын-сары», «қоңырқай» және т.с.с);Жұмсақтығының түсі (ақ, ашық сұр, сұрқай, сары-түнекті).Нанның иісі (орташа,өзіндік нандық, бөтен); Дәмін және үлпілдектілігін жеу арқылы анықтайды;

Қабығының қалыңдығы және біркелкі бөлінгені, көтерілу деңгейі анықталады (ұсақ, орташа, ірі, біркелкі, әр түрлі, жіңішкелі, жуанды);

Жұмсақ эластикті саусақ батыру арқылы анықтайды, егер нан пішіні осыдан кейін қайтадан толық қалпына келсе, онда эластиктылығы жақсы деп саналады.16 сурет. Нанның көлемін анықтайтын құрал

5 Тақырып. Бидай және бидай өнімдерінің күлділігін анықтауЖұмыстың мақсаты: негізгі принциптері және негізгі реті мемлекетаралық стандарттау жұмысын іске асыру үшін және де стандартқа сай күлділіктегі бидайды бағалаумен танысу
Бақылау сұрақтары:

    1. Қандай құрылғылар қолданылады?

    2. Анализді өткізу реттілігін айтыңыз?

    3. Үлгіні таңдау әдісі?

    4. Қорытындыны жасау жолдары?


Қолданылатын әдебиеттер:

1.А.И.Стародубцева, В.С.Сергунов. Практикум по хранению зерна, Москва ВО «Агропромиздат» 1987.143-144стр.

2. МЕСТ 28418-2002

3. Г.А.Егоров, З.Д.Гончарова, Т.П.Петренко «Практикум по технохимическому контролю производства хлебопродуктов»,-М.: Колос, 1980.-192с

6. Тақырып. 1000 дәннің массасын анықтау әдісі

Жұмыстың мақсаты: осы әдістің негізі бидай өлшемділігін өлшеуге, негізделген толық дәнді бөліп алуға, қалдықты өлшеуге, толық дәнді санауға негізделген, сосын оның саны бойынша толық дән массасына бөледі, сосын 1000 дән әдіс қорытындысы шығарылуын үйрену.
Бақылау сұрақтары:

1.Анықтауды өткізу жолдары қалай жүреді?

2.Қолданылатын құрылғыларды атаңыз?

3.Таңдаулы үлгіні алу әдісін айтыңыз?


Қолданылатын әдебиеттер:

1.А.И.Стародубцева, В.С.Сергунов. Практикум по хранению зерна, Москва ВО «Агропромиздат» 1987.143-144стр.

2. МЕСТ 10842-1989

3. Г.А.Егоров, З.Д.Гончарова, Т.П.Петренко «Практикум по технохимическому контролю производства хлебопродуктов»,-М.: Колос, 1980.-192с


7. Тақырып. Жәндіктермен зақымдану мен ластануын анықтау
Жұмыстың мақсаты: дәндік және дәндік дақылдар тұқымына таралған, оны сатуға, техникалық мақсаттарға қолдану және жәндіктермен зақымдануы мен ластану әдісін үйрену.
Бақылау сұрақтары:

1.Үлгіні алу әдісі?

2.Реактивтер мен құрылғыларды таңдау?

3.Анализді өткізу әдісін түсіндіріңіз?


Қолданылатын әдебиеттер:

1.А.И.Стародубцева, В.С.Сергунов. Практикум по хранению зерна, Москва ВО «Агропромиздат» 1987.143-144стр.

2. МЕСТ -135863

3. Г.А.Егоров, З.Д.Гончарова, Т.П.Петренко «Практикум по технохимическому контролю производства хлебопродуктов»,-М.: Колос, 1980.-192с8.3. ОСӨЖ және СӨЖ тақырыптарының тізімі.
ОСӨЖ

СӨЖ

Аудиторияда

Аудиториядан тыс

1

Дәнді дақылдарды сақтаудың ерекшеліктері

Астықты сақтау және сапасын арттырудағы технологиялық тәсілдер

Дәнді дақылдарды сақтаудың технологиялық тәсілдері

2

Сорбциялық құбылыстар сипаттамасы

Астық қабылдау мен орналастырудың технологиялық негіздері

Астық сапасын арттырудағы технологиялық тәсілдер

3

Дәнаралық кеңістігіндегі ауа астық құрамына әсерін тигізуі

Базистік және шектелген кондициялар
4

Астық қабылдау кәсіпорындары

Астықты қоймаларға дұрыс орналастыру
5

Астықтың әрбір партиясының әртүрлі жағдайда сақталуға төзімділігі

Астықтың әрбір партиясының сапа көрсеткіштері
6

Тұқымдыққа арналған дән

Сақтау барысында орын алатын физиологиялық құбылыстар

Астықты екінші тазарту не үшін қажет?

7

Жүгері сабақтарын өңдегенде басқа астық түйірлеріне қарағанда қандай ерекше үрдістер пайдаланылады?8

Сортты тұқым партияларын қабылдау

Тұқым өнгіштігі мен өну энергиясына әсер ететін себептер

Деннің температурасы

9

Дәннің өніп кетуі

Тұқымдық дәнді сақтау
10

Бұршақтұқымдастар дәндері микроортанизмдермен зақымдануы11

Фитогенді микроортанизмдермен зақымданған астық түйірлер12

Термофильдің астыққа тигізетін зияны

Астық сақтау шарттары және оған күтім жасау тәсілдері
13

Афлатоксиндер дәнде пайда болуы

Пассивті салқындату

Активті салқындату

14

Күріште кездесетін токсиндер15

Жылу бөлетін физиологиялық және микробиологиялық үрдістер нәтижесі

Жаппай қызуы

Тік қабатты қызуы

Сағ

24

21

458.5. «Өңдеу өндірісінің технохимиялық бақылауы» пәнінен

емтихан сұрақтары


 1. Технохимиялық бақылау пәніне қысқаша түсініктеме.

 2. Астықтың сапасын стандарттау.

 3. Техникалық шарттар

 4. Дәнді – қосындылар.

 5. Бидай сапасын стандарттау.

 6. Бидай сапа көрсеткіштері, кластары.

 7. Шөп-шалаң қосындылары.

 8. Астық қорын сақтаудың ерекшеліктері.

 9. Л.А.Трисвятский ғалымының негізі.

 10. Астық сақтауда технологиялық өзгерістер.

 11. Техно-химиялық бақылау бөлімінің міндеттері

 12. Техно-химиялық бақылау бөлімінің өркендеу тарихы

 13. Астық сақтауда химиялық өзгерістер.

 14. Өлшеу әдістерімен құралдарын стандарттау.

 15. Мал азығына арналған бидайдын сапасы.

 16. Астықты сақтаудағы техно-химиялық бақылау.

 17. Негізгі дән, шөп-шалаң және дәнді қосындылар.

 18. Астық дайындауда жүргізілетін технологиялық бақылаулардың кестесі жаз.


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет