Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы 2002 ж. 17 қаңтардағы №284-іі қазақстан Республикасының Заңыбет1/11
Дата18.04.2016
өлшемі1.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Источник: Информационная система «ПАРАГРАФ»

Документ: 17.01.02 Ж. № 284-ІІ ҚР ЗАҢЫ

Дата: 23.12.2015 14:47:17


Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы
2002 ж. 17 қаңтардағы № 284-ІІ Қазақстан Республикасының Заңы

(2015.27.10. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 

1-тарау. Жалпы ережелер

(1 - 8 баптар)

1-1-тарау. Сауда мақсатында теңізде жүзу саласындағы қауіпсіздіктің жалпы талаптары

(8-1 - 8-4-баптар)

2-тарау. Кеме

(9 - 15 баптар)

3-тарау. Кемелерді және оларға құқықтарды мемлекеттік тіркеу

(16 - 21 баптар)

4-тарау. Кеме экипажы

(22 - 28-1-баптар)

5-тарау. Кеме капитаны

(29 - 31 баптар)

6-тарау. Теңіз порты

(32 - 38 баптар)

7-тарау. Теңіз портындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау

(39 - 44 баптар)

8-тарау. Теңіз лоцмандары

(45 - 49 баптар)

9-тарау. Суға батқан мүлік

(50 - 53 баптар)

10-тарау. Жүкті теңіз арқылы тасымалдау шарты

(54 - 108 баптар)

11-тарау. Теңіз арқылы жолаушылар тасымалдау шарты

(109 - 123 баптар)

12-тарау. Кемені экипажымен жалдау (тайм-чартер) шарты

(124 - 132 баптар)

13-тарау. Кемені экипажсыз жалдап алу шарты (бербоут-чартер)

(133 - 143 баптар)

14-тарау. Сүйретіп жүзу шарты

(144 - 148 баптар)

15-тарау. Көлік экспедициясының, теңіз агенттігін жүргізудің, теңіз делдалдығының шарттары

(149 - 151 баптар)

16-тарау. Жалпы авария

(152 - 168 баптар)

17-тарау. Кемелер соқтығысқан жағдайда зиянды өтеу

(169 - 170 баптар)

18-тарау. Қауіпті жүктерді тасымалдаудан және теңіздің кемелерден аққан мұнаймен ластануынан келтірілген залал үшін жауапкершілік

(171 - 178 баптар)

19-тарау. Кемелерді және басқа да мүлікті құтқару

(179 - 194 баптар)

20-тарау. Теңіз талаптары бойынша жауапкершілік мөлшерін шектеу

(195 - 202 баптар)

21-тарау. Кемеге теңіз кепілі. Кеме немесе жасалып жатқан кеме ипотекасы

(203 - 221 баптар)

22-тарау. Кемені тұтқындау

(222 - 225 баптар)

23-тарау. Теңіздегі наразылық

(226 - 230 баптар)

24-тарау. Актілер, кінә қою және талап қою. Талап қою мерзімі

(231 - 239 баптар)

25-тарау. Қолданылатын құқық

(240 - 248 баптар)

Түпнұсқада мазмұны жоқ

 

2005.02.06. № 55-III ҚР (бұр. ред. қара); 2007.15.05. № 253-III (бұр.ред.қара) Заңдарымен мәтін бойынша сөздер ауыстырылды 

Осы Заң сауда мақсатында теңiзде жүзу саласындағы мемлекеттік басқарудың құқықтық, ұйымдық, экономикалық және халықаралық негiздерiн белгiлейдi және жүк, жолаушылар мен багаж тасымалдауға, теңiз көлiгiнде қауiпсiздiктi қамтамасыз етуге және қоршаған ортаны қорғауға байланысты қатынастарды реттейдi.

 

 

1-тарау. Жалпы ережелер 

22.10.04 ж. № 601-II ҚР Заңымен (01.01.05 ж. бастап қолданысқа енгізілді); 2004.20.12. № 13-III ҚР Заңымен (01.01.05 ж. бастап қолданысқа енгізілді); 2005.02.06. № 55-III ҚР Заңымен 1-бап өзгертілді; 2006.29.12. № 209-III ҚР Заңымен 1-бап жаңа редакцияда (бұр. ред.қара); 2010.19.03. № 258-ІV ҚР Заңымен (бұр. ред.қара); 2010.28.12. № 369-IV ҚР Заңымен (бұр. ред.қара); 2012.10.07. № 34-V ҚР Заңымен (бұр. ред.қара); 2013.04.07. № 132-V ҚР Заңымен (бұр. ред.қара); 2014.29.09. № 239-V ҚР Заңымен (бұр. ред.қара); 2015.13.01. № 276-V ҚР Заңымен (бұр. ред.қара) 1-бап өзгертілді1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

1) авариялық жарна - тасымалдаушыға жүк берген кезде жалпы авария жағдайындағы шығыстарды өтеу үшін оның жалпы авариялық шығыстардағы үлесін төлеуді қамтамасыз ету ретінде алушы тасымалдаушыға енгізуге міндетті болатын ақша сомасы;

2) алушы - жүкті теңіз арқылы тасымалдау шарты бойынша жүк алуға уәкілетті тұлға;

3) арнаулы персонал - экипаж мүшесі болып табылмайтын, кеменің мақсатына байланысты бортта үнемі болатын адам (теңіздің тірі ресурстарын аулаумен және өңдеумен айналысатын, ғылыми, инженер-техник қызметкерлер, зертхана қызметкерлері, жұмысшылар және басқалар);

4) бербоут-чартер - жолаушылар, багаж бен жүк тасымалдауға және сауда мақсатында теңізде жүзудің өзге де мақсаттарына арнап жарақтандырылмаған және экипажбен жасақталмаған кемені немесе бірнеше кемені жалдаушының иеленуіне және пайдалануына кемемен жалданушы келісілген ақы (жалдау ақысын) алып, белгілі бір мерзімге беруге міндеттенетін жалға кеме беру (алу) шартының түрі;

5) дағдылы маршрут - теңіз практикасында жалпы қабылданған кеме жүретін маршрут;

6) демерредж - контрсталиялық уақыт үшін төленетін ақы;

7) диспач - кемені жалдаушыға кемеге жүк тиеуді сталиялық уақыт біткенге дейін аяқтағаны үшін төленетін сыйақы;

8) диспаша - жалпы авария бойынша залалдар мен шығыстарды есептеуді және оларды жалпы теңіз кәсіпорнына қатысушы тараптар арасында бөлуді қамтитын, диспашер жасайтын құжат;

9) диспашерлер - теңіз құқығы саласында білімі мен тәжірибесі, бар, диспашаны анықтау жөнінде есеп жасайтын тұлғалар;

10) есеп айырысу бірлігі - қарызға алудың арнайы құқығының Халықаралық валюта қоры белгілейтін бірлігі;

11) жалдау ақысы - жүкті тасымалдағаны үшін алынатын ақы, сондай-ақ бербоут-чартер мен тайм-чартер шарттары бойынша берілетін сыйақы;

12) жалпы теңіз кәсіпорны - мүлік (кеме, жалдау ақысы және жүк), жалпы авария бойынша шығындар соның есебінен өтелуге тиіс;

13) жолаушы - тасымалдаушымен шарттық қатынастарда тұратын және билетте немесе оның жүру құқығын растайтын өзге де құжатта көрсетілген, не тасымалдаушының келісімімен теңіз арқылы тасымалдау шарты бойынша автокөлік құралдарын, жануарларды және өзге де жүкті ілесе алып жүруді жүзеге асыратын тұлға;

14) жолаушылар тасымалдайтын кеме - жолаушылар тасымалдауға арналған және он екіден астам жолаушы тасымалдайтын кеме;

15) жолаушылық куәлік - жолаушылардың кемеге алуға жол берілетін ең көп саны туралы мәліметтер бар кеме құжаты;

16) жөнелтуші - теңіз тасымалы шартына сәйкес жүк жөнелткен және тасымал құжаттарында көрсетілген тұлға;

17) жүзбелі бұрғылау қондырғысы - теңіз түбіндегі жерасты ресурстарын барлау және (немесе) өндіру жөніндегі бұрғылау жұмыстарын орындауға арналған кеме (жүзбелі құрылыс);

18) жүк таситын кеме - жолаушы кемесі болып табылмайтын, жүктерді тасымалдауға арналған кеме;

19) инцидент - нәтижесінде зиян келтірген немесе сондай зиян келтірудің елеулі және тікелей қаупі төнген оқиға немесе шығу жағдайы белгілі дәрежеде ұқсас бірқатар оқиғалар;

20) каботаж - Қазақстан Республикасының теңіз порттары арасындағы қатынаста, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңды құзырындағы тиеу портынан (пунктінен) түсіру портына (пунктіне) дейін тасымалдау мен сүйретіп жүзу;

21) каюталық багаж - жолаушының белгіленген мөлшер мен көлем шегінде өзімен бірге алып жүретін, жинақы буып-түйілген және каютаға немесе жалпы орындардағы сөрелерге еркін орналастырылатын заттары;

21-1) кәсіби диплом - кеме экипажы мүшесіне берілген және оның біліктілігін растайтын диплом;

22) кеме - сауда мақсатында теңізде жүзуге пайдаланылатын, су ығыстырмайтын кеме мен гидроұшақты қоса алғанда, өздігінен жүретін немесе өздігінен жүрмейтін жүзбелі құрылыс;

23) 2010.28.12. № 369-IV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)

24) кеме иесі - кеменiң меншiк иесі болып табылатынына немесе оны өзге де заңды негiзде пайдалануына қарамастан өз атынан кемені пайдаланатын тұлға;

25) кеме ипотекасы - мемлекеттік тіркелуге жататын теңіз кемесінің, ішкі суда жүзетін кеменің, «өзен-теңізде» жүзетін кеменің, сондай-ақ жасалып жатқан кеменің тиісті тізілімде тіркелген шарт негізінде туындайтын ипотекасы;

25-1) Кеме қатынасының тіркелімі - кемелерді сыныптайтын және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорын;

24) кеме иесі - кеменiң меншiк иесі болып табылатынына немесе оны өзге де заңды негiзде пайдалануына қарамастан өз атынан кемені пайдаланатын тұлға;

26) кемелерді лоцмандық алып өту - лоцман жүзеге асыратын кемелерді алып өту;

27) кемемен жалданушы - кемені жалдау шартының жолаушыларды, багаж бен жүкті тасымалдау немесе сауда мақсатында теңізде жүзудің өзге де мақсаттары үшін белгілі бір мерзімге кеме немесе бірнеше кеме беретін тарабы;

28) кемені жалдаушы - кемені жалдау шартының жолаушыларды, багаж бен жүкті тасымалдау немесе сауда мақсатында теңізде жүзудің өзге де мақсаттары үшін белгілі бір мерзімге кеме немесе бірнеше кеме берілетін тарабы;

29) кеменің меншік иесі - Кемелер мен оларға құқықты мемлекеттік тіркеу қағидасына сәйкес кеменің меншік иесі ретінде тіркелген тұлға;

30) кеменiң сыйымдылығы - кеменің текше метрмен не текше футпен есептелетін, оның жүк үй-жайларының көлеміне қарай тасымалдауға жүк мөлшерін қабылдай алатын мүмкіндігі;

31) коносамент - тасымалдаушы жөнелтушіге беретін және жүктің тасымалдауға қабылданғанын куәландыратын құжат;

32) контрсталиялық уақыт - кеме сталиялық уақыттан тыс жүк тиеліп тұратын уақыт кезеңі;

33) қауіпті жүк - өзіне тән қасиеттеріне қарай тасымалдау, тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізу және сақтау кезінде техникалық құралдардың, қондырғылардың, ғимараттар мен құрылыстардың жарылысына, өртенуіне немесе зақымдануына, сондай-ақ адамдардың, жануарлардың мерт болуына, жарақаттануына немесе ауруына, қоршаған ортаға зиян келтіруге себеп болуы мүмкін жүк;

34) лоцман - кемені арқанға байлайтын, зәкірге қоятын және портта кемелердің орнын ауыстыратын жерге қауіпсіз жеткізу саласында белгілі бір білімі мен дағдылары бар маман;

35) лоцмандық қызмет - лоцманның (лоцмандардың) қызметі;

36) мұнай құйылатын кеме - мұнайды және мұнай өнiмдерiн тасымалдау және сақтау үшін жасалған немесе бейімделген жүк кемесі;

37) нақты тасымалдаушы - жолаушыны, багаж бен жүкті немесе оның бір бөлігін тасымалдауды нақты жүзеге асыратын тасымалдаушы;

38) өткізу коносаменті - тасымалдаушы жөнелтушіге беретін және жүктің тасымалдауға қабылданғанын куәландыратын құжат, онда тасымалдың бір бөлігін басқа тасымалдаушының жүзеге асыруға тиіс екендігі көзделеді;

39) порт айдыны - порттың гидротехникалық және басқа да құрылыстарының теңіз жағындағы eң алыс нүктесі арқылы өтетін сызықпен шектелген немесе Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шарттарға сәйкес белгіленетін Қазақстан Республикасының ішкі сулары;

40) портта сүйрету - порт айдынында, соның ішінде кемені немесе өзге де жүзбелі объектіні портқа кіргізу не оны порттан шығару үшін сүйрету және маневрлерді орындау;

41) сауда мақсатында теңізде жүзу - жолаушыларды, багаж бен жүкті кемемен тасымалдау жөніндегі қызмет, сондай-ақ өздеріне жүктелген міндеттерді орындау үшін пайдаланылатын әскери және шекаралық кемелерді қоспағанда, кемелерді өзге де коммерциялық және коммерциялық емес (гидрографиялық, ғылыми, гидротехникалық, құтқарушылық және басқа) мақсаттарда пайдалануға байланысты қызмет;

42) сталиялық уақыт - жалдау ақысына қосымша төлемсіз, кеме жүк тиеуде тұратын уақыт кезеңі;

43) суббербоут-чартер - кемені жалдау шарты, ол бойынша кемені жалдаушы жолаушыларды, багаж бен жүкті тасуға және сауда мақсатында теңізде жүзудің өзге де мақсаттарына арнап жарақтандырылмаған және экипажбен жасақталмаған кемені немесе бірнеше кемені келісілген ақы (жалдау ақысын) алып, үшінші тұлғаларға белгілі бір мерзімге иелену және пайдалану үшін беруге міндеттенеді;

44) субтайм-чартер - кемені жалдау шарты, ол бойынша кемені жалдаушы жолаушыларды, багаж бен жүкті тасымалдауға және сауда мақсатында теңізде жүзудің өзге де мақсаттарына арнап жарақталған және экипажбен жасақталған кемені немесе бірнеше кемені сыйақы алып, үшінші тұлғаларға белгілі бір мерзімге беруге міндеттенеді;

45) сүйреткіш кеме - басқа кемелерді және жүзбелі құрылыстарды сүйрету мен жиекке келтіруге арналған кеме;

46) 2010.28.12. № 369-IV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)

47) тайм-чартер - кемемен жалданушы келісілген ақыға (жалдау ақысы) кемені жалдаушыға кемені және кеме экипажы мүшелерінің көрсететін қызметтерін жолаушыларды, багаж бен жүкті тасымалдау және сауда мақсатында теңізде жүзудің өзге де мақсаттары үшін белгілі бір мерзімге пайдалануға беруге міндеттенетін уақытқа кемені жалдау шарты;

48) тасымалдау қағидалары - жолаушыларды, багажды, жүкті тасымалдауды жүзеге асыру кезінде теңіз көлігінің қызметін реттейтін, уәкілетті орган бекітетін нормативтік құқықтық актілер;

49) тасымалдаушы - жолаушыларды, багажды, почта жөнелтілімдері мен жүктердi тасымалдау жөнiндегі қызметті көрсететiн және тасымалдау құжаттарында көрсетiлген кеме иесі;

50) 2010.28.12. № 369-IV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)

51) 2010.28.12. № 369-IV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)

52) теңіз жолдары навигациялық жағдайының құралдары - жүзу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін маяктар, қалқымалар және басқа да навигациялық жабдықтар;

53) теңіз жүкқұжаты - жүктерді теңіз көлігімен тасымалдау кезінде ресімделетін тасымал құжаты;

53-1) теңіз оқу-тренажер орталығы - теңіз көлігі мамандарын даярлауды (қайта даярлауды) және олардың біліктілігін арттыруды халықаралық талаптарға сәйкес жүзеге асыратын заңды тұлға;

54) теңіз порты - Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен берілген жер учаскелерінде орналасқан, кемелерге, жолаушыларға, багажға қызмет көрсетуге және жүктермен жасалатын операцияларды жүзеге асыруға, сондай-ақ теңіз көлігі қызметінің өзге де мақсаттарына арналған құрылыстар кешені;

55) теңіз талабы - кемелерді сауда мақсатында теңізде жүзуді көздеп пайдалануға байланысты мәлімделетін талап (зиянның орнын толтыру, алымдар төлеу және өзгелер);

56) теңіз терминалы - жүктерді тиеуге (түсіруге), оларды сақтауға, теңіз көлігінің түрімен сабақтас көлік құралдарын жөнге келтіруге, сондай-ақ жолаушыларды отырғызуға, түсіруге және оларға өзге де қызмет көрсетуге арналған жағдайларды қамтамасыз ететін техникалық құралдардың, инженерлік құрылыстардың, көтергіш-көліктік және өзге де жабдықтардың жиынтығын қамтитын теңіз портындағы мамандандырылған учаске;

57) теңіз терминалының операторы - теңіз портындағы терминалға меншік немесе өзге де заңды негіздерде құқығы бар тұлға;

57-1) теңiзде сүйрету - кеменi немесе өзге де жүзбелi объектiнi белгiлi бір қашықтыққа сүйрету;

57-2) теңiздегi наразылық - кеме жүзiп бара жатқан немесе тұрған кезеңде орын алған оқиға туралы кеме капитанының дәлелдемелердi қамтамасыз ету мақсатында кеме иесiне мүлiктiк талаптар қоюға негiздеме бола алатын мәлiмдемесi;

58) уәкiлеттi орган - сауда мақсатында теңiзде жүзу саласындағы басшылықты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шекте салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

58-1) Ұлттық теңіз тасымалдаушысы - жолаушыларды, багажды, почта жөнелтілімдері мен жүктерді теңізде тасымалдау жөнінде қызмет көрсететін және Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлға;

59) чартер - теңіз арқылы жолаушыларды, багаж бен жүкті тасымалдау шартының бір түрі, бұл жағдайда жөнелтушіге бүкіл кеме, оның бір бөлігі немесе кеменің белгілі бір жайы беріледі;

59-1) шағын көлемді кеме - балық аулау, жүктерді тасымалдау, сүйретіп жүзу, пайдалы қазбаларды іздеуді, барлауды және өндіруді, құрылыс, жол, гидротехникалық және басқа да осыған ұқсас жұмыстарды, лоцмандық және мұзжарғышқа ілестіріп алып өтуді жүргізу, сондай-ақ су объектілерін ластанудан және қоқыстанудан қорғау жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру үшін жасалған немесе жабдықталған кемелерден басқа, ұзындығы жиырма метрден аспайтын, бортына алуға рұқсат етілген адамдар саны он екі адамнан аспайтын кеме;

60) шетелдік сыныптау қоғамы - уәкілетті орган таныған, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында белгiленген тәртiппен кемелердi техникалық байқауды, куәландыруды және сыныптауды жүзеге асыратын шетелдік ұйым.

 

2-бап. Сауда мақсатында теңiзде жүзу туралы заңдар1. Қазақстан Республикасының сауда мақсатында теңiзде жүзу туралы заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi және осы Заңнан, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актілерінен тұрады.

2. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта осы Заңда көзделгенiнен өзгеше ережелер белгiленсе, халықаралық шарттың нормалары қолданылады.

 

2013.04.07. № 132-V ҚР Заңымен 3-бап өзгертілді (бұр. ред.қара)3-бап. Осы Заңның қолданылу аясы

1. Осы Заң:

1) теңiз кемелерiне - олардың Қазақстан Республикасының теңiз жолдарымен, өзендерiмен, көлдерiмен, су қоймаларымен және басқа да су жолдарымен жүзуi кезiнде;

2005.02.06. № 55-III ҚР Заңымен 2) тармақша өзгертілді (бұр. ред. қара)

2) iшкi суда жүзу кемелерiне, «өзен-теңiзде» жүзетiн кемелерге - олардың Қазақстан Республикасының теңiз жолдарымен, өзендерiмен, көлдерiмен, су қоймаларымен және басқа су жолдарымен теңiз портына кiре отырып, жүктi, жолаушыларды және багажды тасымалдауды жүзеге асыру кезiнде, құтқару операциялары кезiнде және теңiз кемесiмен соқтығысуы кезінде;

3) Каспий теңізінде жүзуді жүзеге асыратын шағын көлемді кемелерге қолданылады.

2013.16.01. № 71-V ҚР Заңымен 2-тармақ өзгертілді (бұр. ред. қара)

2. Осы Заң Қазақстан Республикасының Әскери-Теңiз Күштерi мен Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметiнің теңiз бөлiмдерi туын көтерiп жүзушi кемелерге қолданылмайды.

 

2013.04.07. № 132-V ҚР Заңымен 4-бап өзгертілді (бұр. ред.қара)4-бап. Сауда мақсатында теңiзде жүзу саласындағы мемлекеттік басқару

1. 2005.02.06. № 55-III ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред. қара)

2. Сауда мақсатында теңiзде жүзу саласында Қазақстан Республикасы Үкіметінiң құзыретiне:

1) сауда мақсатында теңiзде жүзу саласындағы мемлекеттік саясаттың негiзгi бағыттарын, оны жүзеге асыру жөніндегі стратегиялық және тактикалық шараларды әзiрлеу;

2) 2004.20.12. № 13-III ҚР Заңымен алып тасталды (01.01.05 ж. бастап қолданысқа енгізілді) (бұр. ред. қара)

2012.10.07. № 35-V ҚР Заңымен 2-1) тармақшамен толықтырылды

2-1) Халықаралық маңыздағы мәртебесі бар теңіз порттарын ұлттық басқарушы холдингтің, ұлттық холдингтің, ұлттық компанияның акциямен төлеуге беру қағидаларын бекіту;

3) сауда мақсатында теңiзде жүзу саласындағы мемлекетаралық және халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру;

4) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша транзиттік жолаушылар қатынасына тыйым салу туралы шешiмдер қабылдау;

5) Қазақстан Республикасының аумағына багаж бен жүктi әкелуге, одан әкетуге, транзитке тыйым салу туралы шешiмдер қабылдау;

6) - 7) 2014.29.09. № 239-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)

8) 2012.10.07. № 36-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)

9) - 10-1) 2014.29.09. № 239-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)

11) 2010.28.12. № 369-IV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)

12) 2004.20.12. № 13-III ҚР Заңымен алып тасталды (01.01.05 ж. бастап қолданысқа енгізілді) (бұр. ред. қара)

13) - 15-1) 2014.29.09. № 239-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)16) 2010.28.12. № 369-IV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)

17) 2014.29.09. № 239-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)

18) 2010.28.12. № 369-IV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)

19) 2014.29.09. № 239-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)

20) - 31-1) 2014.29.09. № 239-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)

2015.13.01. № 276-V ҚР Заңымен 31-2) тармақшамен толықтырылды

31-2) Қазақстан Республикасының теңiзшiсi жеке куәлiгiнiң үлгiсiн және оны қорғауға қойылатын талаптарды, сондай-ақ оны ресімдеу, беру, ауыстыру, тапсыру, алып қою және жою тәртiбiн бекiту;

32) Қазақстан Республикасының Конституциясында, осы Заңда, өзге де заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру жатады.

2-1. Уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған өкілеттіктер шегінде Қазақстан Республикасының Теңіз әкімшілігі ретінде әрекет етеді.

2010.28.12. № 369-IV ҚР Заңымен 3-тармақ өзгертілді (бұр. ред.қара)

3. Уәкілетті органның құзыретiне:2010.28.12. № 369-IV ҚР Заңымен 1) тармақша өзгертілді (бұр. ред.қара)

1) өз құзыретi шегiнде сауда мақсатында теңiзде жүзу саласындағы мемлекетаралық және халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыруға қатысу мен халықаралық ұйымдарда Қазақстан Республикасының мүдделерiн білдiру, оның ішінде халықаралық шарттардың орындалуын қамтамасыз ету;

2) 2014.13.01. № 159-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)

2012.10.07. № 35-V ҚР Заңымен 2-1) тармақшамен толықтырылды2-1) Халықаралық маңыздағы мәртебесі бар теңіз порттарын ұлттық басқарушы холдингтің, ұлттық холдингтің, ұлттық компанияның акцияларын төлеуге беру қағидаларын әзірлеу;

2012.10.07. № 35-V ҚР Заңымен 2-2) тармақшамен толықтырылды

2-2) Халықаралық маңыздағы мәртебесі бар теңіз порттарын, порт құрылыстарын және теңіз порты акваториясын пайдалану қағидаларын әзірлеу;

3) 2010.28.12. № 369-IV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)

4) 2012.10.07. № 36-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)

5) теңiз портының капитаны туралы ереженi бекіту;5-1) 2010.28.12. № 369-IV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)

6) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын көтерiп жүзу құқығын беру және кеменi шет мемлекеттiң туын көтеріп жүзуге уақытша ауыстыру туралы шешiм қабылдау;6-1) 2010.28.12. № 369-IV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)

7) 2010.28.12. № 369-IV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)

8) 2013.04.07. № 132-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)

9) 2014.29.09. № 239-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)9-1) кеме кітабында мемлекеттік тіркеуге жататын кемелердегі көлік оқиғаларын тексеру;

10) 2013.04.07. № 132-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)

11) 2013.04.07. № 132-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)

2010.28.12. № 369-IV ҚР Заңымен (бұр. ред.қара); 2011.06.01. № 379-IV ҚР Заңымен (бұр. ред.қара) 12) тармақша жаңа редакцияда

12) нысанды киім (погонсыз) берілетін теңіз көлігіндегі мемлекеттік бақылау қызметкерлері лауазымдарының (кәсіптерінің) тізбесін, нысанды киімнің (погонсыз) және айырым белгiлерiнің үлгiлерiн, нысанды киім (погонсыз) киiп жүру тәртібін бекіту;

13) 2011.15.07. № 461-IV ҚР Заңымен алып тасталды (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізілді) (бұр. ред. қара)13-1) 2011.15.07. № 461-IV ҚР Заңымен алып тасталды (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізілді) (бұр. ред. қара)

14) 2004.20.12. № 13-III ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред. қара)

2004.20.12. № 13-III ҚР Заңымен 3-тармақ 15) тармақшамен толықтырылды; 2006.31.01. № 125-III ҚР Заңымен (бұр. ред. қара); 2010.28.12. № 369-IV ҚР Заңымен (бұр. ред.қара) 15) тармақша өзгертілді

15) кеме кітабындағы кемелердi және оларға құқықтарды мемлекеттік тiркеудi жүзеге асыру;

2006.31.01. № 125-III ҚР Заңымен 16)-47) тармақшалармен толықтырылды; 2011.06.01. № 378-IV ҚР Заңымен 16) тармақша өзгертілді (бұр. ред.қара); 2012.10.07. № 36-V ҚР Заңымен 16) тармақша жаңа редакцияда (бұр. ред.қара)

16) порттың теңіз әкімшілігі арқылы жүзеге асырылатын теңізде жүзу қауіпсіздігінің қамтамасыз етілуін бақылау;

2010.28.12. № 369-IV ҚР Заңымен 17) тармақша өзгертілді (бұр. ред.қара)

17) шет мемлекеттің туын көтеріп жүзетін кемелердің каботажды және сауда мақсатында теңiзде жүзумен байланысты өзге де қызметті жүзеге асыруына рұқсаттар беру;

2012.10.07. № 36-V ҚР Заңымен 18) тармақша жаңа редакцияда (бұр. ред.қара)

18) уәкілетті органның аумақтық бөлімшелерінің пайдаланудағы, қыста тоқтатып қойған кемелерге тексеріп қарау жүргізуін бақылау;

2011.06.01. № 378-IV ҚР Заңымен 19) тармақша өзгертілді (бұр. ред.қара); 2014.29.09. № 239-V ҚР Заңымен 19) тармақша жаңа редакцияда (бұр. ред.қара)

19) уәкілетті орган бекіткен Қағидаларға сәйкес кемелермен болған авариялық жағдайларды тергеп-тексеру және сыныптау;

 2011.06.01. № 378-IV ҚР Заңымен 20) тармақша өзгертілді (бұр. ред.қара)20) кеме экипажын жинақтауға қойылатын талаптардың сақталуын бақылау және қадағалау;

21) 2011.15.07. № 461-IV ҚР Заңымен алып тасталды (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізілді) (бұр. ред. қара)

22) 2010.28.12. № 369-IV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)

2010.28.12. № 369-IV ҚР Заңымен 23) тармақша жаңа редакцияда (бұр. ред.қара); 2011.06.01. № 378-IV ҚР Заңымен 23) тармақша өзгертілді (бұр. ред.қара); 2012.10.07. № 36-V ҚР Заңымен 23) тармақша жаңа редакцияда (бұр. ред.қара)

23) порттық құрылыстардың қауіпсіз пайдаланылуын бақылау және қадағалау;

24) 2010.28.12. № 369-IV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)

25) 2013.04.07. № 132-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)

26) су көлігіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен өзара іс-қимыл жасасу;

27) 2010.28.12. № 369-IV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)

28) кемеде кеме құжаттарының болуын тексеру;

29) 2010.28.12. № 369-IV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)

30) 2010.28.12. № 369-IV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)

31) 2014.29.09. № 239-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)

2010.28.12. № 369-IV ҚР Заңымен (бұр. ред.қара); 2011.06.01. № 378-IV ҚР Заңымен (бұр. ред.қара) 32) тармақша өзгертілді

32) жеке және заңды тұлғалардың су көлігінің жұмыс істеу тәртібін айқындайтын Қазақстан Республикасы заңдарының және Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулыларының талаптарын сақтауын мемлекеттік бақылау және қадағалау, оларды бұзушылықты анықтау және жолын кесу жөніндегі шараларды қабылдау;

33) 2010.28.12. № 369-IV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)

2011.06.01. № 378-IV ҚР Заңымен 34) тармақша өзгертілді (бұр. ред.қара)

34) тасымалдаушы тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасуын мемлекеттік бақылау және қадағалау;

2011.06.01. № 378-IV ҚР Заңымен 35) тармақша өзгертілді (бұр. ред.қара); 2012.10.07. № 36-V ҚР Заңымен 35) тармақша жаңа редакцияда (бұр. ред.қара)

35) 2013.04.07. № 132-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)

36) 2010.28.12. № 369-IV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)

37) жеке және заңды тұлғалардан уәкілетті органның құзыретіне кіретін барлық мәселелер бойынша қажетті ақпарат, материалдар, анықтамалық деректер сұрату;

38) су көлігінде тасымалдау және басқа да қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалардың қызметін олардың Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауына қатысты тексеру;

39) 2012.10.07. № 36-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)

2010.28.12. № 369-IV ҚР Заңымен 40) тармақшаның мемлекеттік тілдегі мәтіні өзгеріссіз қалдырылды

40) тексеру нәтижелері бойынша өз құзыреті шегінде актілер жасау және су көлігінің жұмыс істеу тәртібін айқындайтын Қазақстан Республикасының заңнамасын, стандарттар мен нормаларды бұзушылық анықталғанда оларды жою туралы нұсқамалар енгізу;

41) хаттамалар жасау, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізуді жүзеге асыру;

42) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және жағдайларда теңіз және шағын көлемді кемелерді әкімшілік ұстауды жүзеге асыру, теңіз және шағын көлемді кемелерді тексеріп қарауды жүргізу;

43) заңды тұлғаға тиесілі, әкімшілік құқық бұзушылық жасаудың құралы немесе тікелей объектісі болған, әкімшілік құқық бұзушылық жасалған жерде не заңды тұлғаға тиесілі аумақты, үй-жайларды, көлік құралдарын, тауарларды, өзге мүліктер мен заттарды тексеріп қарауды жүргізу кезінде табылған құжаттарды, тауарларды, өзге де мүліктер мен заттарды алып қоюды жүзеге асыру;

2010.28.12. № 369-IV ҚР Заңымен 44) тармақшаның мемлекеттік тілдегі мәтіні өзгеріссіз қалдырылды

44) өз құзыреті шегінде заңды тұлғаға тиесілі аумақты, тауарларды, өзге де мүліктерді қарап шығу, сондай-ақ тиісті құжаттарды тексеру;

45) уәкілетті органның құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша сараптамаларға қатыстыру үшін тиісті мамандарды тарту;

2010.28.12. № 369-IV ҚР Заңымен 46) тармақша өзгертілді (бұр. ред.қара)

46) мемлекеттік органдарға авариялық жағдайлардың және көлік оқиғаларының, су көлігін пайдалану ережелерін бұзушылықтың алдын алу жөніндегі шаралар туралы ұсыныстар енгізу;

47) 2014.29.09. № 239-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)

2010.28.12. № 369-IV ҚР Заңымен 48), 49), 50), 51), 52), 53), 54), 55) және 56) тармақшалармен толықтырылды

48) Теңiз кемелерiн сыныптау және жасау қағидасын бекіту;

49) Теңiз кемелерiнiң жүк маркасы туралы қағиданы бекіту;50) 2014.29.09. № 239-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)

51) Теңіз кемелерінің жүк көтергіш құрылғыларын куәландыру қағидасын бекіту;

52) Теңіз кемелерінің экипаждарын азық-түлікпен қамтамасыз ету қағидасын бекіту;

53) еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен келісім бойынша Қазақстан Республикасының теңіз флоты кемелерінің жүзу құрамының жұмыс уақыты мен демалыс уақытын реттеу ерекшеліктерін белгілеу;

54) еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен келісім бойынша теңізшілердің еңбегі мен олардың еңбекақысын реттеу ерекшеліктерін белгілеу;

2014.16.05. № 203-V ҚР Заңымен 54-1) және 54-2) тармақшалармен толықтырылды (ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізілді)

54-1) кеме экипажының ең аз құрамы туралы куәлiк беру тәртiбiн бекіту;

54-2) кеме экипажының ең аз құрамы туралы куәлiктiң нысанын әзiрлеу және бекiту;55) 2014.29.09. № 239-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред.қара)

55-1) теңіздегі кеме қатынасы аясында навигация және байланыс саласындағы қызметтерді ұсыну жөніндегі уәкілетті ұйымды айқындау;

2014.29.09. № 239-V ҚР Заңымен 55-2) - 55-26) тармақшалармен толықтырылды

55-2) Кемелердi және оларға құқықтарды мемлекеттiк тiркеу қағидаларын бекіту;

2015.13.01. № 276-V ҚР Заңымен 55-3) тармақша жаңа редакцияда (бұр. ред.қара)55-3) кәсіби дипломның, кәсіби диплом растамасының үлгілерін, кәсіби дипломды, кәсіби диплом растамасын, жеңілдік рұқсатын беру, олардың қолданылу мерзімін тоқтата тұру, оларды алып қою қағидаларын бекіту;

55-4) кемелермен тасымалдауға арналған қауiптi жүктердiң тiзбесiн бекiту;

2015.13.01. № 276-V ҚР Заңымен 55-5) тармақша жаңа редакцияда (бұр. ред.қара)

55-5) теңізде жүзу кітапшасының үлгісін, оны ресімдеу және беру тәртібін бекіту;

55-6) шет мемлекеттiң туын көтеріп жүзетін кемелердiң каботажды және сауда мақсатында теңізде жүзумен байланысты өзге де қызметті жүзеге асыруына рұқсаттар беру тәртiбiн бекіту;

55-7) Қазақстан Республикасының сауда мақсатында теңiзде жүзу саласындағы халықаралық шарттары негiзiнде кемелердi техникалық куәландыру мен сыныптауды жүзеге асыратын сыныптау қоғамын тану туралы шешiм қабылдау;2015.13.01. № 276-V ҚР Заңымен 55-8) тармақша жаңа редакцияда (бұр. ред.қара)

55-8) теңiз көлiгi, теңіз оқу-тренажер орталықтары мамандарын даярлауды (қайта даярлауды) және олардың біліктілігін арттыруды жүзеге асыратын бiлiм беру ұйымдарын куәландыру жөнiндегi уәкiлеттi ұйымды айқындау;

55-9) теңiз кемелерiн жабдықтау жөнiндегi қағидаларды бекiту;55-10) сауда мақсатында теңiзде жүзу саласындағы техникалық регламенттердi бекiту;

55-11) Қазақстан Республикасының теңіз порттарында және оларға кіреберістерде кемелердің жүзу және тұрақта тұру қағидаларын бекіту;

55-12) кемелермен болған авариялық жағдайларды тергеп-тексеру қағидаларын бекіту;

55-13) кеме құжаттарының тізбесін, кеме құжаттарын жүргізу қағидаларын және кеме құжаттарына қойылатын талаптарды бекіту;

55-14) жолаушыларды, багаж бен жүктерді тасымалдау қағидаларын бекіту;55-15) халықаралық маңыздағы мәртебесі бар теңіз порттарын, порт құрылыстарын және теңіз порты акваториясын пайдалану қағидаларын бекіту;

55-16) кеме экипажының ең аз құрамына қойылатын талаптарды белгілеу;

55-17) кеме кітабында мемлекеттік тіркелуге жататын кемелермен болған көлік оқиғаларын тергеп-тексеру қағидаларын бекіту;

55-18) кеме жүргізушілерді шағын көлемді кемені басқару құқығына аттестаттау қағидаларын бекіту;

55-19) шағын көлемді кемелерді және олар тоқтауға арнағлан базаларды (құрылыстарды) пайдалану қағидаларын бекіту;

55-20) кеме тарихын үздіксіз тіркеу журналының нысанын және оны жүргізу тәртібін бекіту;

55-21) Қазақстан Республикасының теңіз көлігі кемелеріндегі қызмет жарғысын бекіту;

55-22) Қазақстан Республикасының сауда мақсатында теңізде жүзу саласындағы халықаралық шарттарының талаптарына сәйкес теңіз көлігі мамандарын даярлау куәліктерінің тізбесі мен нысандарын бекіту;

55-23) теңiз порттарын салу үшiн оларды орналастыру тәртiбiн айқындау;

55-24) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша теңіз көлігіндегі мемлекеттік бақылау қызметкерлерін нысанды киiммен (погонсыз) қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекiту;55-25) мұнайдан болатын ластанудан залал үшін азаматтық жауапкершілікті сақтандыру немесе өзге де қаржылық қамтамасыз ету туралы куәлік беру қағидаларын бекіту;

55-26) шағын көлемді кемелерді техникалық қадағалау қағидаларын бекіту;

2015.13.01. № 276-V ҚР Заңымен 55-27) - 55-31) тармақшалармен толықтырылды

55-27) Қазақстан Республикасы теңізшісінің жеке куәліктерінің, кәсіби дипломдардың, кәсіби дипломдар растамаларының, жеңілдік рұқсаттарының, теңізде жүзу кітапшаларының тізілімдерін жүргізу тәртібін бекіту;

55-28) кеме экипажы мүшелерін медициналық қарап-тексеру қағидаларын, олардың денсаулығы мен дене жарамдылығына қойылатын талаптарды, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша медициналық қорытындының нысанын бекіту;

55-29) кеме экипажы мүшелеріне қойылатын біліктілік талаптарын бекіту;

55-30) теңiз көлiгi, теңіз оқу-тренажер орталықтары мамандарын даярлауды (қайта даярлауды) және олардың біліктілігін арттыруды жүзеге асыратын білім беру ұйымдарын куәландыру қағидаларын және оларға қойылатын талаптарды бекіту;

55-31) теңiз көлiгi, теңіз оқу-тренажер орталықтары мамандарын даярлауды (қайта даярлауды) және олардың біліктілігін арттыруды жүзеге асыратын білім беру ұйымдарын куәландыру жөніндегі уәкілетті ұйымды айқындау қағидаларын бекіту;56) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру жатады.

2004.20.12. № 13-III ҚР Заңымен 3-1-тармақпен толықтырылды

3-1. Жергiлiктi атқарушы органдар сауда мақсатында теңiзде жүзу саласындағы көлiк инфрақұрылымы объектілерін салуды және қайта жаңартуды ұйымдастыру кезiнде жобаларды уәкiлеттi органмен келiседі.

2014.29.09. № 239-V ҚР Заңымен 3-2-тармақпен толықтырылды3-2. Жергілікті атқарушы органдардың құзыретіне:

1) өздiгiнен жүзетін шағын көлемдi кемелердi басқару құқығына куәлiктер беру;

2) шағын көлемді кемелердің кеме жүргізушілерін даярлау жөніндегі курстарды есепке алу;

3) жағалау объектілерін жобалауды, орналастыруды, салуды және пайдалануды келісу жатады;

2004.20.12. № 13-III ҚР Заңымен 4-тармақ өзгерді (бұр. ред. қара)

4. Теңiз жолдарын навигациялық-гидрографиялық жағынан қамтамасыз етудi Қазақстан Республикасының Әскери-теңiз Күштерiнiң тиiстi қызметi жүзеге асырады.

 

2010.28.12. № 369-IV ҚР Заңымен 4-1-баппен толықтырылды4-1-бап. Ұлттық теңіз тасымалдаушысы

1. Ұлттық теңіз тасымалдаушысы:

1) жолаушыларды, багажды, почталық жөнелтілімдер мен жүктерді, оның ішінде гуманитарлық жүкті, арнайы жүктерді тасымалдау жөнінде қызметтер көрсетеді;

2) теңіз флотына арналған кадрларды оқытуға мемлекеттік тапсырысты қалыптастыру жөнінде ұсыныстар енгізеді;

3) сауда мақсатында теңiзде жүзу саласындағы халықаралық шарттарды іске асыруға қатысады.

2. Ұлттық теңіз тасымалдаушысына теңіз портының міндетті қызметтері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жеңілдіктер мен артықшылықтар ескеріле отырып, ұсынылады.

2014.29.09. № 239-V ҚР Заңымен 3-тармақ жаңа редакцияда (бұр. ред.қара)

3. Ұлттық теңіз тасымалдаушысы туралы ережені уәкілетті орган бекітеді.

 

2005.02.06. № 55-III ҚР Заңымен (бұр. ред. қара); 2013.04.07. № 132-V ҚР Заңымен (бұр. ред.қара) 5-бап жаңа редакцияда; 2014.29.09. № 239-V ҚР Заңымен 5-бап өзгертілді (бұр. ред.қара)Каталог: upload -> company -> np akty rk
np akty rk -> Қазақстан Республикасының Заңы
np akty rk -> Банкроттық туралы Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 21 қаңтардағы №67-1 Заңы
np akty rk -> Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі
np akty rk -> Нормативтiк құқықтық актiлер туралы 1998 ж. 24 наурыздағы
np akty rk -> Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы Қазақстан Республикасының 1998 ж. 2 шiлдедегі №267-1
np akty rk -> Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы 2002 ж. 17 қаңтардағы №284-іі қазақстан Республикасының Заңы
np akty rk -> Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі (Жалпы бөлім)
np akty rk -> Қазақстан Республикасының Су Кодексі
np akty rk -> Акционерлік қоғамдар туралы 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-іі


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет