Сценарий Алыптардын маргааны Кайдын кÿÿзи Келип jаткан байрам кÿнигерле, кÿндÿлÿ адалар, уулчактар!! Амыр энчÿ, су кадык, ойгор билим, албатыбыстын бажы болыгар, ук тöзибистин тазыл тамыры, болыгар! «Алтай алыптар»жүктеу 27.55 Kb.
Дата28.04.2016
өлшемі27.55 Kb.
түріСценарий
: download -> version -> 1414820615 -> module
version -> Қазақстан тарихы бойынша Ұбт шпаргалкалары а а. Иманов көтерiлiс отрядтарын қаруландыру үшiн – қару-жарақ шығаруды ұйымдастырды
version -> Дома на окне пылился светильник со сломанным абажуром
version -> Қыс Қыстың ақ бояуы Көрпеге жер оранды Балалар ойнап далада Сырғанаққа тояды Ақ мамық қарды жер Балалар ойнап күлуде Мұзайдында сырғанап Астана
version -> Абай Құнанбайұлы
version -> Mұхтар Омарханұлы Әуезов
version -> Сабақ Қазақтың ұлттық ою түрімен құрлық суын бейнелеу
version -> Қазақ әдебиеті пәнінің негізгі мектепте оқытылу нысаны қазақ әдебиетінің үлгілері Басқа ұлт өкілдерінің қазақ халқының мәдениетін, әдебиетін, өнерін, тілін т б
module -> «Кижи болгон бийик адыста»
Сценарий

Алыптардын маргааны  1. Кайдын кÿÿзи

2.

Келип jаткан байрам кÿнигерле, кÿндÿлÿ адалар, уулчактар!! Амыр – энчÿ, су – кадык, ойгор билим, албатыбыстын бажы болыгар, ук – тöзибистин тазыл – тамыры, болыгар!


«Алтай алыптар» cöcтöри Е.Б.Чучинанын

Арып билбес алтай алыптар,

Алтайын кöдурген алтай эрлер.

Ойгорлыктын кöжöгöзин алып чыккан алыптар,

Тÿрбек армакчызын тÿре туткан эрлер.
Оттык одын öчурбеген,

От алыжкан алыптар.

Аргымак адын киштедип,

Алтайын корулаган эрлер.


Кандый да иште Слердин кÿчигер,

Кандый да öйдö Слердин ийдегер.

Кереес айткан сöзигер,

Келер öйдин некелтези.

Чактар колбузы угы – тöзине салынган

Чаракча бойыгарда албаты ийдези курчулалган.

Ойгор айткан сöзигер,
Слердин алдыгарда фольклорлык őмőлик «Струна души» кожон «Кара суу»
Кара суу

Кÿркÿреп аккан кара суу,

Ичеримде jакшызын.

Мöш бÿркеген алтайда,

Jÿреримде jаражын.
Тамырлап аккан кара суу,

Ичеримде jакшызын.

Тал бÿркеген алтайда,

Jÿреримде jакшызын.

Тайганан аккан тамыр суу,

Ичеримде jакшызын.

Таш jанынан тайгалар,

Кöрöримде jаражын.


Толголып аккан кара суу

Кечÿзине баш болзын.

Торко сынду алтайдын

Ажузына баш болзын.


3. Байрам кÿнигерле кару адалар, уулчактар слерди уткып турум.

«Алтай баатырлар» Чот Енчиновтын

Бис jуучыл алтайлар,

Ады чыккан баатырлар.

Кайран торол jер учун,

Каныбысты кысканбас.

Кайран Алтай jан учун,

Тыныбысты кысканбас.

Минген бистин аттарыс,

Салкын кепту мантады.

Колдо бистин ÿлдÿбис,

Jалкын болуп чагылды.

Шуурмакту сууларды,

Кече шунуп барарыс.

Шуурганду чöлдöрди,

Одо jелип барарыс.

Бис jуучыл алтайлар,

Ады чыккан баатырлар,

Кайран тöрöл jер учун,

Каныбысты кысканбас,

Кайран Алтай jан учун,

Тыныбысты кысканбас.


Б1. Кÿн jаркындый

Jÿректер чагылткан

Ай солондый

Албаты кőőрőткőн

кожон «Катюша» слерди баштамы класстын кызычактары уткыйт.

Б2. Фольклорлык őмőлик «Струна души» слерге «Скрипка» деп

биjезин сыйлап туру.

Б1. Кÿн ашканча

Кÿреелей туруп ойнойлык

2 чи класстын jаражайлары слерге «Чудики» деп кожонын сыйлайт.

Б2. Кöктö туулган кöк чечек

Кöп албаты сÿÿнчизи.

Коркырап аккан чанкыр суу

Кöп албаты jанары

Фольклорлык őмőлик «Струна души» «Jараттагы толкулар» деп биjезин сыйлайт.

2 чи бöлÿги маргаандар спортзалда öдöр

Интеллектуальный ойын

табышкактар

кеп сőстőр

ÿлгер


сÿÿнчилÿ

сурактар

В1. Jарык отторлу залда,

Алыптар ойын – маргаанын тугести.

Балдар суунчилу чуркуражып,

Камыстын созин сакыгылайт.

«Алыптардын маргааны» деп изу тартыжу тугенди.

Сости камыстын улузына берип jадырыбыс.Маргаанын jабылтазы.©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет