Семинарлық сабақ 15 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 45 сағат


Курс саясаты және іс-жосығы (процедурасы)бет13/13
Дата22.03.2020
өлшемі2.42 Mb.
түріСеминар
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

11.3 Курс саясаты және іс-жосығы (процедурасы)

Студенттерге қойылатын талаптар:

Курс бойынша жоғары балл алу үшін әрдайым жұмыстану қажет. Себебі пән бойынша баға жалпы семестр бойы жинақталады. Сабаққа белсенді қатысып, барлық тапсырмаларды нақты, дұрыс, ұқыпты, толық орындаған жағдайда студентке жоғары баға қойылады. Студент әрбір кредит сағат бойынша жинаған балдарын есептеп жүру қажет (жоғарыда көрсетілген пән бойынша білімді бағалау және апталық тақырыптық кесте бойынша)1. Сабаққа қатысу

Студент сабаққа қатысуға міндетті. Қалдырылған сабақтар пәннің оқу-әдістемелік кешенінде көрсетілгендей толық көлемде орындалу қажет. Пәннің 3/1 себепсіз қалдырса, курстан шығарылады.2. Аудиториядағы тәртіп

Студент сабаққа кешікпеу, сабақ уақытында сөйлеспеу, газет оқымау, ұялы телефоның сөндіру, оқу үрдісіне белсенді қатысуы қажет.3. Үй тапсырмасы

Үй тапсырмасы міндетті түреде көрсетілген мерзімде орындалуы қажет. Үй тапсырмалары негізінде қорытынды баға шығарылады.4. Жеке тапсырмалар

Семестрлік жеке тапсырмалар міндетті болып табылады. Олар реферат (баяндама, хабарлама т.б.) ретінде орындалып, қорғалады. Бұл тапсырмалардың әрқайсысы бағаланып, қорытынды баға шығарылады.5. Бақылау жұмысы.

Бақылау жұмысы сабақ уақытында орындалып, тапсырылады. Студенттердің білімін бақылау негізінен тест тапсырмаларын орындату арқылы тексеріледі.6. Пікірлесу.

Пікірлесу әр топта кесте бойынша жүзеге асады. Студенттердің білімін бақылау тест тапсырмаларын орындату арқылы жүргізілуі мүмкін.11.4 Емтиханға дайындық сұрақтары.

1-7 апталардағы тақырыптар бойынша тексеру сұрақтары:

 1. Қазақстандағы көшпенділердің /номадизм/ пайда болуының зерттелу мәселесі бойынша М.П. Грязнов, К.А. Ақышев, Н.Э. Масанов, С.А. Плетнева, А.М. Хазанов, Г.Е. Марков еңбектері.

 2. Әлеуметтік – саяси құрылыс, әдебиет және дін туралы мәліметтер беретін зороастризм дінінің қасиетті текстер жиынтығы – Авеста (Ясна, Яшты және Вендидат).

 3. С.Асфендияровтың Қазақстан тарихы ғылымының қалыптасуына қосқан үлесі.

 4. Қазақстандағы ерте көшпелі тайпалалары тарихының зерттелу мәселесі бойынша М.П. Грязнов, К.А. Ақышев, А.Х. Маргулан, С.П. Толстов, А.Н. Бернштам, В.В. Бартольд, Н.Я. Бичурин, Л.Н. Гумилев, К.Ф. Смирнов, Г.А. Кушаев еңбектері.

 5. Көне түркі руникалық жазба ескерткіштерінде: ҮІ-Х ғасырлардағы Қазақстан территориясы және халқы туралы.

 6. 1920-30 жылдардағы тарихи өлкетану ғылымның дамуы. А.П.Чулошников. Қазақстанды зерттеу қоғамы.

 7. Геродот еңбегінің тақырыптары мен мазмұндары. Страбонның географиясындағы сақ (скиф) тайпалары сипаттамасының негізгі мәселелері.

 8. Ежелгі қалалар тарихының зерттелу тарихы бойынша Ә.Х. Марғұлан, С.П. Толстов, А.Н. Бернштам, К.М. Байпақов, Л.Б. Ерзакович, Т.К. Сенигова т.б зерттеулері.

 9. ХХ ғасырдың 70-80-ші жылдардағы Қазақстандағы тарих ғылымының дамуына үлес қосқан Б.Төлепбаев, М.Х. Асылбеков, К.Н. Нүрпейіс, Б.С. Сүлейменов, Р.Б. Сүлейменов, Х.А. Арғынбаев, М.Қ. Қозыбаев, Ж.Қ. Қасымбаев, Т.З. Рысбеков т.б. еңбектері.

 10. Сыма Цянь, Бань гу, Фань хе және т.б. еңбектеріндегі тарих және этнография, саяси бағыт.

 11. Қазақстан және Ресей ғалымдарының ортағасырлық қала мәдениеті мен тарихын зерттеуге арналған К.А. Ақышев, Ә.Х. Марғұлан, К.М. Байпақов, А.Н. Бернштам, Т.К. Сенигова т.б. еңбектері.

 12. Батыс Қазақстан қалалар тарихының зерттелу мәселелері арналған Г.А. Кушаев, И.Герасимова, Т.З. Рысбеков, М.Н. Сдыков, Х.Б. Табылдиев т.б. еңбектері.

 13. Ерте көшпенділер дәуірі туралы Ахеменид жазбалары, Дарий І патшаның Бехистун, Ксеркстің Персеполь жазбалары.

 14. Түркі дәуірін зерттеген Н.А. Аристов, А.Н. Бернштам, В.В. Бартольд, Л.Н. Гумилев, Т.И. Султанов, С.Г. Кляшторный т.б. еңбектері.

 15. Қазақстан тарихы бойынша жинақталған еңбектер: «Қазақ ССР тарихының материалдары» /1940ж./, «Қазақ КСР тарихы» /1943ж./, «Қазақ КСР тарихы ежелгі дәуірден революцияға дейін» 1-ші том /1959ж./, «Қазақ КСР тарихы кеңестік дәуірі» /1965ж./, «Қазақ КСР тарихы /ежелгі дүниеден қазіргі заманға дейін» 5 томдық /1977-1980/.

 16. Дала көшпенділерінің тарихын зерттеуде Аммиан Марцелиан, Иордан, Менандр Протектор, Константин Богрянородный т.б. шығармалары.

 17. Түркітілдес мемлекеттер тарихын зерттеудегі В.П. Юдин, Ю.А. Зуев, М.К. Қозыбаев, С.М. Ақынжанов, Б.Е. Көмеков, С.М. Сыздыков, Ш.Құдайбердіұлы, О.С. Сүлейменов үлестері.

 18. 1916 жылғы ұлт - азаттық көтерілісін зерттеуде С.Х. Асфендиаров, Т. Рысқұлов, Б.С. Сүлейменов, В.Я. Басин, Х.Т. Тұрсынов, М.К. Қозыбаев, Ж.К. Қасымбаев т.б. еңбектерінің ролі.

 19. ІХ - ХІІ ғасырлардағы түркі ғалымдарының еңбектері /Әбу Насыр әл-Фараби, Ж.Баласағуни, А.Яссауи, М.Қашғари/.

 20. Қазақстан ғалымдарының Ұлы Отан соғысы тарихын зерттеуге Г.А. Абишев, Т.Б. Балакаев, П.С. Белан, М.К. Қозыбаев, Х.С. Алдажуманов, П.Р. Букаткин т.б. қосқан үлесі.

 21. ІХ-Х ғасырлардағы Әбу Райхан Мұхаммед Ибн Ахмед әл-Бируни, Махмуд Қашғари,. Жүсіп Баласағұни, Әл – Фараби еңбектері.

 22. Қазақ қоғамының ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы әлеуметтік-саяси ұйымдасуы мен құрылымдарының тарихының мәселелерін зерттеуге С.В. Толыбеков, В.Ф. Шахматов, С.З. Зиманов, Е.Б. Бекмаханов, Н.Э. Масанов, Ә.Қ. Мұхтар т.б. қосқан үлестері.

 23. Ұжымдастырудың тарихнамалық мәселелері /Г.Ф. Дахшлейгер, М.К. Қозыбаев, Ж.Б. Абылхожин, К.С. Алдажуманов, Т.О. Омарбеков т.б./.

 24. Эпикалық ескерткіштер – «Қорқыт кітабы», Оғызнаме», Фирдоусидің «Шахнамесі», «Қобыланды», «Алпамыс», «Манас» және т.б. тарихнама тұрғысында.

 25. Мұхаммед Хайдар Дулатидің «Тарих-и-Рашиди» еңбегінің Қазақстан тарихнамасындағы орны.

 26. Қазақстандағы «Алаш» қозғалысы тарихының тарихнамасы / А.К. Бочагов, Н.И. Мартыненко, С.Х. Брайнин, Ш.Я. Шафиро, Г.И. Сафаров, К.Н. Нүрпейіс, Д.Б. Аманжолова, М.К. Қойгелдиев т.б./.

 27. Қадырғали Жалайыридың «Жамиғат-тауарих» еңбегі.

 28. ХҮ - ХҮІІІ ғғ. қазақ хандығы тарихы бойынша зерттеулер /С.Ж. Асфендияров, М.Тынышбаев, В.П. Юдин, Ю.А. Зуев, Т.И. Сұлтанов, С.Г. Кляшторный, К.А. Пищулина, М.Х. Абусеитова т.б./.

 29. ХІХ ғасырдың ІІ-ші жартысы мен ХХ ғасырдың басындағы Қазақстан тарихының мәселелері Батыс Еуропалық тарихнамада.

8-15 апталардағы тақырыптар бойынша тексеру сұрақтары:

 1. ІХ - ХІІ ғасырлардағы Қазақстан тарихы бойынша араб және парсы зерттеулері.

 2. Қазақстанның әлеуметтік-демографиялық дамуы мәселелері / М.Х. Асылбеков, Н.Е. Бекмаханова, А.Б. Ғали, М.Тәтімов, М.Н. Сдыков т.б./.

 3. М.Тынышбаевтың қазақ халқының тарихы мен мәдениетін зерттеуге қосқан үлесі.

 4. Қазақстанның ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы шаруашылығы және мәдени тарихың зерттеудегі Ресей ғалымдарының үлесі / А.И. Левшин, П.С. Паллас, Ф. Георги, П.И. Рычков, В.В. Радлов т.б./.

 5. Қазақ ұлттық-демократиялық зиялыларының көрнекті өкілдерінің тарихи көзқарастары (ХІХ ғасырдың ІІ жартысы мен ХХ ғасырдың басы).

 6. Батыс Қазақстанның кеңестік дәуірі тарихының мәселелеріне жаңаша көзқарас / И.Н. Кенжалиев, Т.З. Рысбеков, Б.Қ. Бірімжаров, Б.Ғ. Шынтемирова, Н.А. Абдоллаев, Г.С. Султангалиева, Х.Б. Табылдиев, У.С. Қыдыралин т.б./.

 7. Ш.Уәлихановтың тарихи - этнографиялық еңбектері және оның Орталық Азия халықтары тарихын зерттеудегі үлесі.

 8. Қазақ халқының тарихи сапасын оятудағы «Айқап» журналы мен «Қазақ» газетінің ролі.

 9. Қазіргі заманғы тарих ғылымының өзекті мәселелері. «Тарихи сананы қалыптастыру тұжырымдамасы».

 10. А.И. Левшиннің «Қырғыз-казак немесе қырғыз-қайсақ ордасы мен даласына сипаттама» кітабы – қазақ халқы тарихын зерттеудегі іргелі еңбек.

 11. Қазақстанның Ресей империясы құрамына енуінің тарихнамалық мәселелері /С.Ж. Асфендияров, Е.Б. Бекмаханов, М.П. Вяткин, Н.Г. Аполлова, Б.С. Сүлейменов, В.Я. Басин, Т.Ж. Шоинбаев, М.К. Қозыбаев, Қасымбаев Ж.К., Сабырханов А./.

 12. Азамат соғысының тарихнамасы.

 13. М.С. Бабажановтың тарихи-этнографиялық еңбектері және оның Батыс Қазақстан тарихың зерттеудегі үлесі.

 14. Жер мәселесінің тарихы Т.Шонанұлының еңбектерінде.

 15. Қазақстандағы мәдени құрылыс /1920-1940 жж./ мәселесінің тарихнамасы / Ә.Қанафин, Р.Б. Сүлейменов, Х.И. Бисенов, Х.Б. Табылдиев т.б./.

 16. ХҮІІІ - ХІХ ғасырлардағы ұлт-азаттық қозғалыстардың тарихнамалық мәселелері / Е.Б. Бекмаханов, М.П. Вяткин, В.Ф. Шахматов, А.Ф. Рязанов, М.Қ. Қозыбаев, Ж.Қ. Қасымбаев, Т.Ж. Шоинбаев т.б./.

 17. П. Чулошников және оның қазақ - қырғыз халқының тарихы бойынша еңбегіне М.Тынышбаевтың сыни пікірі.

 18. Бөкей хандығы тарихының тарихнамасы / Б.Аспандияров, С.З. Зиманов, В.Ф. Шахматов, Ж.К. Қасымбаев т.б./.

 19. Х.Досмұхамедұлының қазақ батырлары: Исатай, Махамбет, Жалаңтөс батырлар туралы зерттеулері.

 20. Е.Бекмахановтың Қазақстан тарихы ғылымының қалыптасуындағы қосқан үлесі.

 21. Батыс Қазақстанның көне және ортағасырлық тарихының зерттелу мәселелері / Г.А. Кушаев, Б.Ф. Железчиков, Т.З. Рысбеков, Б.Қ. Бірімжаров, М.Н. Сдыков т.б./.

 22. 1946-1970 жылдардардағы Қазақстан тарихының тарихнамасы /Марғұлан А.Х., Бәйішев С.Б., Бейсембаев Г.Б., Нусупбеков А.Х., Елеуов Т., Елагин А.С., Дахшлейгер Г.Ф./.

 23. Бөкей Орда тарихының мәселелеріне жаңаша көзқарас /Кенжалиев И.Н., Рысбеков Т.З., Бірімжаров Б.Қ., Сдыков М.Н., Табылдиев Х.Б., Қарабалин Г., С.Х. Сагнаева т.б./.

 24. Ұлы Отан соғысы кезеңіндегі Қазақстан тарихын зерттеудің проблемалары.

 25. Қазақ халқының этникалық тарихы мен этногенезі бойынша зерттеулер /Левшин А.И., Уәлиханов Ш., Асфендияров С.Ж., Тынышпаев М., Ақынжанов С.М.., Востров В.В., Мұқанов М. С., Исмағұлов О./

 26. Күнбатыс Алаш Орда тарихының зерттелу тарихы /Нүрпейіс К.Н., Қойгелдиев М.Қ. Озғанбай Ө., Кенжалиев И.Н., Рысбеков Т.З., Бірімжаров Б.Қ., Мұхтар Ә.Қ./.

 27. Жалаири Қадыр - Ғали бидің зерттеулеріндегі қазақтар туралы мәліметтер.

 28. Тәуелсіз Қазақстан тарихының тарихнамалық мәселелері / Н.Ә. Назарбаев, М.К. Қозыбаев, Б.Аяған, Б.Ғ. Шынтемирова, Ә.Қ. Мұхтар, Х.Абжанов /.

 29. Қазақстан тарихы тарихнамасы курсының мақсат – міндеттері, зерттеу объектісі.

 30. 1917 жылғы Ақпан революциясы тарихының тарихнамалық мәселелері

 31. Батыс Қазақстан Ұлы Отан соғыс жылдарындағы тарихының тарихнамалық мәселелері / П.Р. Букаткин, П.С. Белан /.

11.5 Студенттердің білімін тақырыптар бойынша тексеру және емтихан сұрақтары:

 1. Қазақстандағы көшпенділердің /номадизм/ пайда болуының зерттелу мәселесі /Грязнов М.П., Ақышев К.А., Масанов Н.Э., Плетнева С.А., Хазанов А.М., Марков Г.Е./.

 2. Зороастризм дінінің қасиетті текстер жиынтығы – Авеста (Ясна, Яшты және Вендидат) әлеуметтік – саяси құрылыс, әдебиет және дін туралы.

 3. С.Асфендияровтың Қазақстан тарихы ғылымының қалыптасуына қосқан үлесі.

 4. Қазақстандағы ерте көшпелі тайпалалары тарихының зерттелу мәселесі / Грязнов М.П., Ақышев К.А., Маргулан А.Х., Толстов С.П., Бернштам А.Н., Бартольд В.В., Бичурин Н.Я., Гумилев Л.Н., Смирнов К.Ф., Кушаев Г.А./.

 5. Көне түркі руникалық жазба ескерткіштерінде: ҮІ-Х ғасырлардағы Қазақстан территориясы және халқы туралы.

 6. 1920-30 жылдардағы тарихи өлкетану ғылымның дамуы. А.П.Чулошников. Қазақстанды зерттеу қоғамы.

 7. Геродот еңбегінің тақырыптары мен мазмұндары. Страбонның географиясындағы сақ (скиф) тайпалары сипаттамасының негізгі мәселелері.

 8. Ежелгі қалалар тарихының зерттелу тарихы /Ә.Х. Марғұлан, С.П. Толстов, А.Н. Бернштам, К.М. Байпақов, Л.Б. Ерзакович, Т.К. Сенигова т.б./.

 9. ХХ ғасырдың 70-80-ші жылдардағы Қазақстандағы Қазақстандағы тарих ғылымының дамуы, оның жетістіктері /Б.Төлепбаев, М.Х. Асылбеков, К.Н. Нүрпейіс, Б.С. Сүлейменов, Р.Б. Сүлейменов, Х.А. Арғынбаев, М.Қ. Қозыбаев, Ж.Қ. Қасымбаев, Т.З. Рысбеков т.б./.

 10. Сыма Цянь, Бань гу, Фань хе және т.б. еңбектеріндегі тарих және этнография, саяси бағыт.

 11. Қазақстан және Ресей ғалымдарының ортағасырлық қала мәдениеті мен тарихын зерттеуге қосқан үлестері /К.А. Ақышев, Ә.Х. Марғұлан, К.М. Байпақов, А.Н. Бернштам, Т.К. Сенигова т.б./.

 12. Батыс Қазақстан қалалар тарихының зерттелу мәселелері / Г.А. Кушаев, И.Герасимова, Т.З. Рысбеков, М.Н. Сдыков, Х.Б. Табылдиев т.б./.

 13. Ерте көшпенділер дәуірі туралы Ахеменид жазбалары, Дарий І патшаның Бехистун, Ксеркстің Персеполь жазбалары.

 14. Ресей ғалымдарының Қазақстан тарихындағы түркі дәуірінің зерттелуіндегі алатын орыны /Н.А. Аристов, А.Н. Бернштам, В.В. Бартольд, Л.Н. Гумилев, Т.И. Султанов, С.Г. Кляшторный т.б./.

 15. Қазақстан тарихы бойынша жинақталған еңбектер: «Қазақ ССР тарихының материалдары» /1940ж./, «Қазақ КСР тарихы» /1943ж./, «Қазақ КСР тарихы ежелгі дәуірден революцияға дейін» 1-ші том /1959ж./, «Қазақ КСР тарихы кеңестік дәуірі» /1965ж./, «Қазақ КСР тарихы /ежелгі дүниеден қазіргі заманға дейін» 5 томдық /1977-1980/.

 16. Дала көшпенділерінің рим-византия шығармаларында зерттелу тарихы (Аммиан Марцелиан, Иордан, Менандр Протектор, Константин Богрянородный т.б.).

 17. Түркітілдес мемлекеттер тарихын зерттеудегі қазақстандық ғалымдардың үлесі / В.П. Юдин, Ю.А. Зуев, М.К. Қозыбаев, С.М. Ақынжанов, Б.Е. Көмеков, С.М. Сыздыков, Ш.Құдайбердіұлы, О.С. Сүлейменов /.

 18. 1916 жылғы ұлт - азаттық көтерілістің тарихнамасы /С.Х. Асфендиаров, Т. Рысқұлов, Б.С. Сүлейменов, В.Я. Басин, Х.Т. Тұрсынов, М.К. Қозыбаев, Ж.К. Қасымбаев т.б./.

 19. ІХ - ХІІ ғасырлардағы түркі ғалымдарының еңбектері /Әбу Насыр әл-Фараби, Ж.Баласағуни, А.Яссауи, М.Қашғари/.

 20. Қазақстан ғалымдарының Ұлы Отан соғысы тарихын зерттеуге қосқан үлесі / Г.А. Абишев, Т.Б. Балакаев, П.С. Белан, М.К. Қозыбаев, Х.С. Алдажуманов, П.Р. Букаткин т.б./.

 21. ІХ-Х ғасырлардағы Отандық тарихи ой (Әбу Райхан Мұхаммед Ибн Ахмед әл-Бируни, Махмуд Қашғари,. Жүсіп Баласағұни, Әл – Фараби).

 22. Қазақ қоғамының ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы әлеуметтік-саяси ұйымдасуы мен құрылымдарының тарихының мәселелері /С.В. Толыбеков, В.Ф. Шахматов, С.З. Зиманов, Е.Б. Бекмаханов, Н.Э. Масанов, Ә.Қ. Мұхтар т.б./.

 23. Ұжымдастырудың тарихнамалық мәселелері /Г.Ф. Дахшлейгер, М.К. Қозыбаев, Ж.Б. Абылхожин, К.С. Алдажуманов, Т.О. Омарбеков т.б./.

 24. Эпикалық ескерткіштер – «Қорқыт кітабы», Оғызнаме», Фирдоусидің «Шахнамесі», «Қобыланды», «Алпамыс», «Манас» және т.б. тарихнама тұрғысында.

 25. Мұхаммед Хайдар Дулатидің «Тарих-и-Рашиди» еңбегінің Қазақстан тарихнамасындағы орны.

 26. Қазақстандағы «Алаш» қозғалысы тарихының тарихнамасы / А.К. Бочагов, Н.И. Мартыненко, С.Х. Брайнин, Ш.Я. Шафиро, Г.И. Сафаров, К.Н. Нүрпейіс, Д.Б. Аманжолова, М.К. Қойгелдиев т.б./.

 27. Қадырғали Жалайыридың «Жамиғат-тауарих» еңбегі.

 28. ХҮ - ХҮІІІ ғғ. қазақ хандығы тарихы бойынша зерттеулер /С.Ж. Асфендияров, М.Тынышбаев, В.П. Юдин, Ю.А. Зуев, Т.И. Сұлтанов, С.Г. Кляшторный, К.А. Пищулина, М.Х. Абусеитова т.б./.

 29. ХІХ ғасырдың ІІ-ші жартысы мен ХХ ғасырдың басындағы Қазақстан тарихының мәселелері Батыс Еуропалық тарихнамада.

 30. ІХ - ХІІ ғасырлардағы Қазақстан тарихы бойынша араб және парсы зерттеулері.

 31. Қазақстанның әлеуметтік-демографиялық дамуы мәселелері / М.Х. Асылбеков, Н.Е. Бекмаханова, А.Б. Ғали, М.Тәтімов, М.Н. Сдыков т.б./.

 32. М.Тынышбаевтың қазақ халқының тарихы мен мәдениетін зерттеуге қосқан үлесі.

 33. Қазақстанның ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы шаруашылығы және мәдени тарихың зерттеудегі Ресей ғалымдарының үлесі / А.И. Левшин, П.С. Паллас, Ф. Георги, П.И. Рычков, В.В. Радлов т.б./.

 34. Қазақ ұлттық-демократиялық зиялыларының көрнекті өкілдерінің тарихи көзқарастары (ХІХ ғасырдың ІІ жартысы мен ХХ ғасырдың басы).

 35. Батыс Қазақстанның кеңестік дәуірі тарихының мәселелеріне жаңаша көзқарас / И.Н. Кенжалиев, Т.З. Рысбеков, Б.Қ. Бірімжаров, Б.Ғ. Шынтемирова, Н.А. Абдоллаев, Г.С. Султангалиева, Х.Б. Табылдиев, У.С. Қыдыралин т.б./.

 36. Ш.Уәлихановтың тарихи - этнографиялық еңбектері және оның Орталық Азия халықтары тарихын зерттеудегі үлесі.

 37. Қазақ халқының тарихи сапасын оятудағы «Айқап» журналы мен «Қазақ» газетінің ролі.

 38. Қазіргі заманғы тарих ғылымының өзекті мәселелері. «Тарихи сананы қалыптастыру тұжырымдамасы».

 39. А.И. Левшиннің «Қырғыз-казак немесе қырғыз-қайсақ ордасы мен даласына сипаттама» кітабы – қазақ халқы тарихын зерттеудегі іргелі еңбек.

 40. Қазақстанның Ресей империясы құрамына енуінің тарихнамалық мәселелері /С.Ж. Асфендияров, Е.Б. Бекмаханов, М.П. Вяткин, Н.Г. Аполлова, Б.С. Сүлейменов, В.Я. Басин, Т.Ж. Шоинбаев, М.К. Қозыбаев, Қасымбаев Ж.К., Сабырханов А./.

 41. Азамат соғысының тарихнамасы.

 42. М.С. Бабажановтың тарихи-этнографиялық еңбектері және оның Батыс Қазақстан тарихың зерттеудегі үлесі.

 43. Жер мәселесінің тарихы Т.Шонанұлының еңбектерінде.

 44. Қазақстандағы мәдени құрылыс /1920-1940 жж./ мәселесінің тарихнамасы / Ә.Қанафин, Р.Б. Сүлейменов, Х.И. Бисенов, Х.Б. Табылдиев т.б./.

 45. ХҮІІІ - ХІХ ғасырлардағы ұлт-азаттық қозғалыстардың тарихнамалық мәселелері / Е.Б. Бекмаханов, М.П. Вяткин, В.Ф. Шахматов, А.Ф. Рязанов, М.Қ. Қозыбаев, Ж.Қ. Қасымбаев, Т.Ж. Шоинбаев т.б./.

 46. П. Чулошников және оның қазақ - қырғыз халқының тарихы бойынша еңбегіне М.Тынышбаевтың сыни пікірі.

 47. Бөкей хандығы тарихының тарихнамасы / Б.Аспандияров, С.З. Зиманов, В.Ф. Шахматов, Ж.К. Қасымбаев т.б./.

 48. Х.Досмұхамедұлының қазақ батырлары: Исатай, Махамбет, Жалаңтөс батырлар туралы зерттеулері.

 49. Е.Бекмахановтың Қазақстан тарихы ғылымының қалыптасуындағы қосқан үлесі.

 50. Батыс Қазақстанның көне және ортағасырлық тарихының зерттелу мәселелері / Г.А. Кушаев, Б.Ф. Железчиков, Т.З. Рысбеков, Б.Қ. Бірімжаров, М.Н. Сдыков т.б./.

 51. 1946-1970 жылдардардағы Қазақстан тарихының тарихнамасы /Марғұлан А.Х., Бәйішев С.Б., Бейсембаев Г.Б., Нусупбеков А.Х., Елеуов Т., Елагин А.С., Дахшлейгер Г.Ф./.

 52. Бөкей Орда тарихының мәселелеріне жаңаша көзқарас /Кенжалиев И.Н., Рысбеков Т.З., Бірімжаров Б.Қ., Сдыков М.Н., Табылдиев Х.Б., Қарабалин Г., С.Х. Сагнаева т.б./.

 53. Ұлы Отан соғысы кезеңіндегі Қазақстан тарихын зерттеудің проблемалары.

 54. Қазақ халқының этникалық тарихы мен этногенезі бойынша зерттеулер /Левшин А.И., Уәлиханов Ш., Асфендияров С.Ж., Тынышпаев М., Ақынжанов С.М.., Востров В.В., Мұқанов М. С., Исмағұлов О./

 55. Күнбатыс Алаш Орда тарихының зерттелу тарихы /Нүрпейіс К.Н., Қойгелдиев М.Қ. Озғанбай Ө., Кенжалиев И.Н., Рысбеков Т.З., Бірімжаров Б.Қ., Мұхтар Ә.Қ./.

 56. Жалаири Қадыр - Ғали бидің зерттеулеріндегі қазақтар туралы мәліметтер.

 57. Тәуелсіз Қазақстан тарихының тарихнамалық мәселелері / Н.Ә. Назарбаев, М.К. Қозыбаев, Б.Аяған, Б.Ғ. Шынтемирова, Ә.Қ. Мұхтар, Х.Абжанов /.

 58. Қазақстан тарихы тарихнамасы курсының мақсат – міндеттері, зерттеу объектісі.

 59. 1917 жылғы Ақпан революциясы тарихының тарихнамалық мәселелері

 60. Батыс Қазақстан Ұлы Отан соғыс жылдарындағы тарихының тарихнамалық мәселелері / П.Р. Букаткин, П.С. Белан /.

12.Оқу сабақтарының бағдарламалық және мультимедийлік қамтамасыздандыру (пәннің мазмұнына қарай). ПОӘК шығыс мәліметтерді және мекенжайы көрсетілу қажет – кітапхана, кафедра т.б. - жоспарланбаған.

13.Арнаулы аудитория, кабинет және лабораториялар тізімі – кесте бойынша.
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Община: брезник
dmdocuments -> Семинар сабағы 15 c ағат Оқытушының жетекшілігімен Студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 15 сағат
dmdocuments -> 5В070300- «Ақпараттық жүйелер» мамандығына арналған «алгоритмдеу және мәліметтер қҰрылымы және бағдарламалау»
dmdocuments -> Жаратылыстану-математика факультеті деканы
dmdocuments -> Семинар сабақ 15 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 30сағат СӨЖ 30 сағат
dmdocuments -> Сабақ Өткізу уақыты Байланыс сағаты 1 (дәріс, практика)
dmdocuments -> Педагогика факультетінің деканы Т. А. Ботагариев


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет