Семинарлық сабақ 15 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 45 сағатбет2/13
Дата22.03.2020
өлшемі2.42 Mb.
түріСеминар
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Дәрістің мазмұны: 1. Аммиан Марцелианның ғұндарға берген сипаттамасы. 2. Иорданның зерттеуіндегі Еділдің жеке тұлғасы. 3. Менандр Протектор (ҮІғ.) еңбегіндегі көшпелілер тарихы. 4. Константин Богрянородный (Хғ.) «О управление империи», «О населении Великой степи первой половины Х столетия». 5. Орыс жылнамалары С.М. Соловьев ХІІ ғасырдағы дала көшпелілері туралы.

Әдебиеттер: Аманжолов К.Р. Түркі халықтарының тарихы. 1-кітап. (Көне дәуірден біздің заманымыздың ХІҮ ғасырына дейінгі кезең). - Алматы: «Білім», 2002.; Асфендияров Прошлое Казахстана в источниках и материалах. - А.: Казахстан, 1997.; Ежелгі дүниедегі және византиялық дереккөздеріндегі Ұлы Дала тарихы: 4 томдық / Құраст. А.Н. Гаркавец. – Астана: Фолиант, 2007. Т.1: Ертедегі грек авторлары Ұлы Дала туралы / Қазақ тіліне ауд. М.Ілес, Ә.Шашаев. – 2007. – 464 б.; Ежелгі дүниедегі және византиялық дереккөздеріндегі Ұлы Дала тарихы: 4 томдық / Құраст. А.Н. Гаркавец. – Астана: Фолиант, 2007. Т.2: Ертедегі грек авторлары Ұлы Дала туралы / Қазақ тіліне ауд. А.Нысаналин. – 2007. – 352 б.; Қазақстан тарихы көне заманнан күні бүгінге дейін. 1 том. – А., 1996.; Тарих – адамзат ақыл – ойының қазынасы: Он томдық – Астана: «Фолиант», 2005. – 416 бет. Т.2: Антикалық Грекия және Рим тарихи ойы. – 2005. – 416 бет.; Соловьев С.М. Сочинения. В 18 кн. Кн. 1. Т. 1-2 \ Отв. ред. И.Д. Ковальченко, С.С. Дмитриев; Вступ. ст. И.Д. Ковальченко, С.С. Дмитриева. – М: Мысль, 1988. – 797 с.

ОЖСӨЖ мазмұны: Самат Өтениязовтың «Аттила», Тұрсын Жұртбаевтың «Дулыға», Томас Костейннің «Аттила властелин мира» атты еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Самат Өтениязов Аттила –А:Арыс, 2000.; Тұрсын Жұртбаев Дулыға А:Жалын, 1994. том-2.;Томас Костейн Аттила властелин мира-А:2004.-269с.

СӨЖ мазмұны: Шаһмұрат Төкішұлы Қуанғановтың «Ғұн немесе арғұн тарихы туралы», Қ.Салғаринның “Алтын тамыр” атты еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Шаһмұрат Төкішұлы Қуанғанов Ғұн немесе арғұн тарихы туралы-А: Білім, 1997.-48 бет.; Салғарин Қ. Алтын тамыр - А., 1986.

11 кредит сағат

Дәріс №8

Тақырып: Дала көшпенділерінің рим-византия шығармаларында зерттелу тарихы.

Дәрістің мазмұны: 1. Аммиан Марцелианның ғұндарға берген сипаттамасы. 2. Иорданның зерттеуіндегі Еділдің жеке тұлғасы. 3. Менандр Протектор (ҮІғ.) еңбегіндегі көшпелілер тарихы. 4. Константин Богрянородный (Хғ.) «О управление империи», «О населении Великой степи первой половины Х столетия». 5. Орыс жылнамалары С.М. Соловьев ХІІ ғасырдағы дала көшпелілері туралы.

Әдебиеттер: Аманжолов К.Р. Түркі халықтарының тарихы. 1-кітап. (Көне дәуірден біздің заманымыздың ХІҮ ғасырына дейінгі кезең). - Алматы: «Білім», 2002.; Асфендияров Прошлое Казахстана в источниках и материалах. - А.: Казахстан, 1997.; Ежелгі дүниедегі және византиялық дереккөздеріндегі Ұлы Дала тарихы: 4 томдық / Құраст. А.Н. Гаркавец. – Астана: Фолиант, 2007. Т.1: Ертедегі грек авторлары Ұлы Дала туралы / Қазақ тіліне ауд. М.Ілес, Ә.Шашаев. – 2007. – 464 б.; Ежелгі дүниедегі және византиялық дереккөздеріндегі Ұлы Дала тарихы: 4 томдық / Құраст. А.Н. Гаркавец. – Астана: Фолиант, 2007. Т.2: Ертедегі грек авторлары Ұлы Дала туралы / Қазақ тіліне ауд. А.Нысаналин. – 2007. – 352 б.; Қазақстан тарихы көне заманнан күні бүгінге дейін. 1 том. – А., 1996.; Тарих – адамзат ақыл – ойының қазынасы: Он томдық – Астана: «Фолиант», 2005. – 416 бет. Т.2: Антикалық Грекия және Рим тарихи ойы. – 2005. – 416 бет.; Соловьев С.М. Сочинения. В 18 кн. Кн. 1. Т. 1-2 \ Отв. ред. И.Д. Ковальченко, С.С. Дмитриев; Вступ. ст. И.Д. Ковальченко, С.С. Дмитриева. – М: Мысль, 1988. – 797 с.

ОЖСӨЖ мазмұны: Самат Өтениязовтың «Аттила», Тұрсын Жұртбаевтың «Дулыға», Томас Костейннің «Аттила властелин мира» атты еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Самат Өтениязов Аттила –А:Арыс, 2000.; Тұрсын Жұртбаев Дулыға А:Жалын, 1994. том-2.;Томас Костейн Аттила властелин мира-А:2004.-269с.

СӨЖ мазмұны: Шаһмұрат Төкішұлы Қуанғановтың «Ғұн немесе арғұн тарихы туралы», Қ.Салғаринның “Алтын тамыр” атты еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Шаһмұрат Төкішұлы Қуанғанов Ғұн немесе арғұн тарихы туралы-А: Білім, 1997.-48 бет.; Салғарин Қ. Алтын тамыр - А., 1986.

12 кредит сағат

Семинар сабағы №4

Тақырып: ІХ-ХІІ ғасырлардағы Қазақстан тарихы бойынша араб және парсы зерттеулері.

Семинар сабағының мазмұны: 1. Мұсылман Ренессансы және оның тарихи-география ғылымдағы ролі. 2. Араб авторларының тарихи көзқарастары.

Әдебиеттер: «История Казахстана в персидских источниках V-XVII веков» в 5-ти томах. - А., 2006.; «История Казахстана в арабских источниках IX-XVI веков» в 3-х томах. - А., 2006.; Қазақстан тарихы көне заманнан күні бүгінге дейін. 5 томдық. 1. том. – Алматы: Атамұра, 1996.; Қазақстан тарихы көне дәуірден бүгінге дейін. 5 томдық. 2 том. – Алматы: Атамұра, 1998.

ОЖСӨЖ мазмұны: Әбілғазының «Турик шежиреси», М.Х. Абусеитова, Ю.Г. Баранованың «Писменные источники по истории и культуре Казахстана и Центральной Азии в 13 – 18 веке» атты еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Абилгазы Турик шежиреси / Ауд. Б.Абилкасымулы. – Алматы: Ана тили, 2006.; Абусеитова М.Х., Баранова Ю.Г. Писменные источники по истории и культуре Казахстана и Центральной Азии в 13 – 18 веке. – А.: Дайк – Пресс, 2001. – 426с.

СӨЖ мазмұны: Өтеміс қажыны. «Шыңғыс наме» еңбегіне аннотация жасау.

Әдебиет: Өтеміс қажы. Шыңғыс наме / Факсимиле, транскрипциясы, мәтіннамалық ескертулер, зерттеу мақалалар В.П. Юдиндікі. Алғы сөзін жазған, түсіндірмелері мен көрсеткіштерін жасаған М.Қ. Әбусеитова. - Алматы: Дайк - Пресс, 2005. – 400 б.
5 – апта

13 кредит сағат

Дәріс №9

Тақырып: Қазақстан тарихының тарихнамалық дәстүрлері (ХІІІ-ХҮІІ ғғ.).

Дәрістің мазмұны: 1. Ортағасырлық авторлардың тарихи көзқарастарының ерекшеліктері мен сипаты. 2. Ибн әл-Асирдің моңғол шапқыншылығына дейінгі кезең бойынша Орта Азия мен Қазақстан тарихы және ХІІІ ғасырдың алғашқы 20-шы жылдарындағы моңғол әскерлерінің шапқыншылығы туралы мәліметтер. 3. «Бейбарыс жылнамасы», әл-Омари, ибн Батут (ХІғ.) еңбектері. 4. Ибн Халдунның тарихи-философиялық ойлары, Алтын Ордадағы қырқыстар туралы туралы хабарлар. 5. Ибн Арабшахтың (ХҮғ.) қыпшақтарға берген сипаттамасының моңғолдық билеуші топтың ресми тарихнамасына айналуы. 6. Рашид ад-Диннің түркі және моңғол халықтары туралы энциклопедиясы.

Әдебиеттер: «История Казахстана в персидских источниках V-XVII веков» в 5-ти томах. - А., 2006.; «История Казахстана в арабских источниках IX-XVI веков» в 3-х томах. - А., 2006.; Қазақстан тарихы көне заманнан күні бүгінге дейін. 5 томдық. 1. том. – Алматы: Атамұра, 1996.; Қазақстан тарихы көне дәуірден бүгінге дейін. 5 томдық. 2 том. – Алматы: Атамұра, 1998.

ОЖСӨЖ мазмұны: 1. Лубсан Данзак, Шар Пуджидің «Алтын шежіресі» (ХҮІІғ.), «Құпия шежіре» - ішкі моңғол қатынастарының тарихы, моңғолдардың Қазақстан мен Орта Азияны жаулап алу тарихы. 2. Қазақтар туралы мәліметтер (ХҮ ғ. басы). 3. Раззак Самаркандидің зерттеулері.

Әдебиеттер: «История Казахстана в персидских источниках V-XVII веков» в 5-ти томах. - А., 2006.; «История Казахстана в арабских источниках IX-XVI веков» в 3-х томах. - А., 2006.; Қазақстан тарихы көне заманнан күні бүгінге дейін. 5 томдық. 1. том. – Алматы: Атамұра, 1996.; Қазақстан тарихы көне дәуірден бүгінге дейін. 5 томдық. 2 том. – Алматы: Атамұра, 1998.

СӨЖ мазмұны: Б.Д. Греков, А.Ю. Якубовскийдің «Золотая Орда и ее падение», Б.Я. Владимирцевтің «Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодалізм», Е.Кычановтың «Жизнь Темучжина, думавшего покорить мир», С.С. Уолкердің «Чингис хан» атты еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Владимирцев Б.Я. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. – Л., 1939.; Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее падение. – М. – Л., 1950.; Кычанов Е. Жизнь Темучжина, думавшего покорить мир. – А., 1992.; Уолкер С.С. Чингис хан. - Ростов-на-дону:Феникс, 1998.

14 кредит сағат

Дәріс №10

Тақырып: Қазақстан тарихының тарихнамалық дәстүрлері (ХІІІ-ХҮІІ ғғ.).

Дәрістің мазмұны: 1. Ортағасырлық авторлардың тарихи көзқарастарының ерекшеліктері мен сипаты. 2. Ибн әл-Асирдің моңғол шапқыншылығына дейінгі кезең бойынша Орта Азия мен Қазақстан тарихы және ХІІІ ғасырдың алғашқы 20-шы жылдарындағы моңғол әскерлерінің шапқыншылығы туралы мәліметтер. 3. «Бейбарыс жылнамасы», әл-Омари, ибн Батут (ХІғ.) еңбектері. 4. Ибн Халдунның тарихи-философиялық ойлары, Алтын Ордадағы қырқыстар туралы туралы хабарлар. 5. Ибн Арабшахтың (ХҮғ.) қыпшақтарға берген сипаттамасының моңғолдық билеуші топтың ресми тарихнамасына айналуы. 6. Рашид ад-Диннің түркі және моңғол халықтары туралы энциклопедиясы.

Әдебиеттер: «История Казахстана в персидских источниках V-XVII веков» в 5-ти томах. - А., 2006.; «История Казахстана в арабских источниках IX-XVI веков» в 3-х томах. - А., 2006.; Қазақстан тарихы көне заманнан күні бүгінге дейін. 5 томдық. 1. том. – Алматы: Атамұра, 1996.; Қазақстан тарихы көне дәуірден бүгінге дейін. 5 томдық. 2 том. – Алматы: Атамұра, 1998.

ОЖСӨЖ мазмұны: 1. Лубсан Данзак, Шар Пуджидің «Алтын шежіресі» (ХҮІІғ.), «Құпия шежіре» - ішкі моңғол қатынастарының тарихы, моңғолдардың Қазақстан мен Орта Азияны жаулап алу тарихы. 2. Қазақтар туралы мәліметтер (ХҮ ғ. басы). 3. Раззак Самаркандидің зерттеулері.

Әдебиеттер: «История Казахстана в персидских источниках V-XVII веков» в 5-ти томах. - А., 2006.; «История Казахстана в арабских источниках IX-XVI веков» в 3-х томах. - А., 2006.; Қазақстан тарихы көне заманнан күні бүгінге дейін. 5 томдық. 1. том. – Алматы: Атамұра, 1996.; Қазақстан тарихы көне дәуірден бүгінге дейін. 5 томдық. 2 том. – Алматы: Атамұра, 1998.

СӨЖ мазмұны: Б.Д. Греков, А.Ю. Якубовскийдің «Золотая Орда и ее падение», Б.Я. Владимирцевтің «Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодалізм», Е.Кычановтың «Жизнь Темучжина, думавшего покорить мир», С.С. Уолкердің «Чингис хан» атты еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Владимирцев Б.Я. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. – Л., 1939.; Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее падение. – М. – Л., 1950.; Кычанов Е. Жизнь Темучжина, думавшего покорить мир. – А., 1992.; Уолкер С.С. Чингис хан. - Ростов-на-дону:Феникс, 1998.

15 кредит сағат

Семинар сабағы №5

Тақырып: ІХ-Х ғасырлардағы Отандық тарихи ой.

Семинар сабағының мазмұны: 1. Әбу Райхан Мұхаммед Ибн Ахмед әл-Бирунидің парсы – араб тілдік әдебиеттік, тарихи – географиялық дәстүрлерді пайдалануы. 2. Тюркология мәселелерін шешудегі Махмуд Қашғаридың ғылыми үлесі. 3. Жүсіп Баласағұнидың «Құтты білік» еңбегіндегі адамзаттық пргорессивті даму идеясы. Ж.Баласағұн теорияларының, көзқарастарыны философиялық, шаманды және исламдық түпнегіздері. 3. Әл – Фараби еңбектері. 4. Эпикалық ескерткіштер – «Қорқыт кітабы», Оғызнаме», Фирдоусидің «Шахнамесі», «Қобыланды», «Алпамыс», «Манас» және т.б. тарихнама тұрғысында.

Әдебиеттер: Аманжолов К.Р. Түркі халықтарының тарихы. 1-кітап. (Көне дәуірден біздің заманымыздың ХІҮ ғасырына дейінгі кезең). - Алматы: «Білім», 2002.; Асфендияров Прошлое Казахстана в источниках и материалах. - А.: Казахстан, 1997.; Бүркіт О. Түркітану: лекциялар желісі. Оқу құралы. 2-ші басылым. – Алматы: «Арыс» баспасы, 2003.; Көркемсуретті Қазақстан тарихы. Ежелгі дәуірден біздің уақытымызға дейін. 4 томдық. 1 том. – Алматы, 2006.; Қазақстан тарихы көне заманнан күні бүгінге дейін. 1 том. – А., 1996.

ОЖСӨЖ мазмұны: Ғылыми еңбектерін араб және парсы тілінде жазған түркі ғұламаларының еңбектері (Х-ХІІ ғ.ғ.)

     1. Әлам әд-Дин әл-Жауһари

     2. Әбу Абд Алла әл-Баласағұни

     3. Махмуд бин Әли Тарази

     4. Иақұт әл-Хамауи ар-Руми

     5. Имад әд-Дин Әбу-ул-Қасым әл-Фараби

     6. Байлақ әл-Қыпшақи

Әдебиет: Аманжолов К.Р. Түркі халықтарының тарихы. 1-кітап. (Көне дәуірден біздің заманымыздың ХІҮ ғасырына дейінгі кезең).-Алматы: «Білім», 2002-217-224 беттер

СӨЖ мазмұны: Әл-Фарабидің тарихи-философиялық трактаттары және оның рухани мұралары.

Әдебиеттер: Аль-Фараби. Историко - философские трактаты. - Алма-Ата, 1985.; Аль-Фараби и духовное наследие. - Алматы, 1994.
6 – апта

16 кредит сағат

Дәріс №11

Тақырып: ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы тарихнама.

Дәріс мазмұны: 1. Орыс саясатының идеологиялық қалыптары – еуроцентризм, шовинизм, қазақ халқын тарихи зерттеудегі бұрмалаушылық, Қазақстанды зерттеудің отаршылдық мақсаты. 2. Қазақстандық тақырыптың тарих ғылымының ерекше саласына айналуы, орыс шығыстануының қалыптасуы. 3. Географиялық ортаның қоғам дамуына әсері. 4. П.И. Рычковтың қызметі және «Топография Оренбурской губернии» еңбегі. 5. ІІ Академиялық экспедицияның ғылыми зерттеу еңбектері. Қазақ халқы туралы тарихи-географиялық мәліметтер. 6. П.С. Паллас «Описание всех в Российском государстве обитающих народов, а также их житейских обрядов, обыкновенны жилищ, одежды и прочих достопамятностей».

Әдебиеттер: Асфендияров Прошлое Казахстана в источниках и материалах. - А.: Казахстан, 1997.; Джон Кэстль 1736 жылы Кіші жүз ханы Әбілқайырға барып қайтқан сапар туралы. – Алматы: Атамұра, 1996. – 96 бет.; Большая Советская энциклопедия. III, XIII, XХ том, М., 1967.; М.Ізімұлының редакциялық басшылығымен Батыс Қазақстан облысының энциклопедиясы.- А., Арыс, 2002.; Рычков П.И., Рычков Н.П. Капитан жазбалары \Ауд. Шәймерденов Р.\ - Алматы: Ана тілі, 1995. 104 б.; Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін. 5 томдық. 3 том. – Алматы: Атамұра, 2000.

ОЖСӨЖ мазмұны: П.И. Рычковтың, Н.П. Рычковтың «Капитан жазбалары», Джон Кэстльдің «1736 жылы Кіші жүз ханы Әбілқайырға барып қайтқан сапар туралы» атты еңбектерге аннотация жасау.

Әдебиеттер: Джон Кэстль 1736 жылы Кіші жүз ханы Әбілқайырға барып қайтқан сапар туралы. – Алматы: Атамұра, 1996. – 96 бет.; Рычков П.И., Рычков Н.П. Капитан жазбалары \ Ауд. Шәймерденов Р.\ - Алматы: Ана тілі, 1995. 104 б.

СӨЖ мазмұны: Георги, Фальк, Н.П. Рычков еңбектері.

Әдебиет: Асфендияров Прошлое Казахстана в источниках и материалах. - А.: Казахстан, 1997.

17 кредит сағат

Дәріс №12

Тақырып: ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы тарихнама.

Дәріс мазмұны: 1. Орыс саясатының идеологиялық қалыптары – еуроцентризм, шовинизм, қазақ халқын тарихи зерттеудегі бұрмалаушылық, Қазақстанды зерттеудің отаршылдық мақсаты. 2. Қазақстандық тақырыптың тарих ғылымының ерекше саласына айналуы, орыс шығыстануының қалыптасуы. 3. Географиялық ортаның қоғам дамуына әсері. 4. П.И. Рычковтың қызметі және «Топография Оренбурской губернии» еңбегі. 5. ІІ Академиялық экспедицияның ғылыми зерттеу еңбектері. Қазақ халқы туралы тарихи-географиялық мәліметтер. 6. П.С. Паллас «Описание всех в Российском государстве обитающих народов, а также их житейских обрядов, обыкновенны жилищ, одежды и прочих достопамятностей».

Әдебиеттер: Асфендияров Прошлое Казахстана в источниках и материалах. - А.: Казахстан, 1997.; Джон Кэстль 1736 жылы Кіші жүз ханы Әбілқайырға барып қайтқан сапар туралы. – Алматы: Атамұра, 1996. – 96 бет.; Большая Советская энциклопедия. III, XIII, XХ том, М., 1967.; М.Ізімұлының редакциялық басшылығымен Батыс Қазақстан облысының энциклопедиясы.- А., Арыс, 2002.; Рычков П.И., Рычков Н.П. Капитан жазбалары \Ауд. Шәймерденов Р.\ - Алматы: Ана тілі, 1995. 104 б.; Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін. 5 томдық. 3 том. – Алматы: Атамұра, 2000.

ОЖСӨЖ мазмұны: П.И. Рычковтың, Н.П. Рычковтың «Капитан жазбалары», Джон Кэстльдің «1736 жылы Кіші жүз ханы Әбілқайырға барып қайтқан сапар туралы» атты еңбектерге аннотация жасау.

Әдебиеттер: Джон Кэстль 1736 жылы Кіші жүз ханы Әбілқайырға барып қайтқан сапар туралы. – Алматы: Атамұра, 1996. – 96 бет.; Рычков П.И., Рычков Н.П. Капитан жазбалары \ Ауд. Шәймерденов Р.\ - Алматы: Ана тілі, 1995. 104 б.

СӨЖ мазмұны: Георги, Фальк, Н.П. Рычков еңбектері.

Әдебиет: Асфендияров Прошлое Казахстана в источниках и материалах. - А.: Казахстан, 1997.

18 кредит сағат.

Семинар сабағы №6

Тақырып: Қазақстан тарихының тарихнамалық дәстүрлері (ХІІІ-ХҮІІ ғғ.).

Семинар сабағының мазмұны: 1. Ибн Рузбехани еңбегі. 2. Өтеміс Қажының «Чингис-намесі» және тарихи тұлғалары. 3. Алтын тарихы жөнінде Еуропа зерттеушілері – Марко Поло, Плано Карпини, Гильмо де Рубрук шығармаларының салыстырмалы сипаттамасы. 4. Мухаммед Хайдар Дулати және оның «Тарих-и Рашидиі». 5. «Тарих-и Рашиди» - қазақ мемлекеттігінің «қайнар көздері» еңбегі.

Әдебиеттер: «История Казахстана в персидских источниках V-XVII веков» в 5-ти томах. - А., 2006.; «История Казахстана в арабских источниках IX-XVI веков» в 3-х томах. - А., 2006.; Қазақстан тарихы көне дәуірден бүгінге дейін. 5 томдық. 2 том. – Алматы: Атамұра, 1998.; Өтеміс қажы. Шыңғыс наме / Факсимиле, транскрипциясы, мәтіннамалық ескертулер, зерттеу мақалалар В.П. Юдиндікі. Алғы сөзін жазған, түсіндірмелері мен көрсеткіштерін жасаған М.Қ. Әбусеитова. - Алматы: Дайк - Пресс, 2005. – 400 б.

ОЖСӨЖ мазмұны: Алтын тарихы жөнінде Еуропа зерттеушілері – Марко Поло, Плано Карпини, Гильмо де Рубрук шығармаларының салыстырмалы сипаттамасы.

Әдебиеттер: Қазақстан тарихы көне дәуірден бүгінге дейін. 5 томдық. 2 том. – Алматы: Атамұра, 1998.; Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Гильома де Рубрука. Серия: Путешествия. Открытия. Приключения. – Алматы: Гылым, 1993. – 248 с.

СӨЖ мазмұны: М.Х. Дулатидың «Тарих-и Рашиди» еңбегіне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Дулати М.Х. Тарих-и Рашиди. – Ташкент, 1996.
7 – апта

19 кредит сағат

Дәріс №13

Тақырып: ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы тарихнама.

Дәріс мазмұны: 1. Сібір халықтарының тарихы бойынша материалдарды жинау бойынша нұсқау. Г.Ф. Миллердің «История Сибири» еңбегі. 2. Н.К. Кириллов «Цветущее состояние всероссиского государства» еңбегі. 3. В.Н. Татищев және қазақ халқының этногенез мәселесі.

Әдебиеттер: Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін. 5 томдық. 3 том. – Алматы: Атамұра, 2000.

ОЖСӨЖ мазмұны: С.М. Соловьевтің «Сочинения» атты еңбегіне аннотация жасау.

Әдебиет: Соловьев С.М. Сочинения. В 18 кн. Кн. 1. Т. 1-2 \ Отв. ред. И.Д. Ковальченко, С.С. Дмитриев; Вступ. ст. И.Д. Ковальченко, С.С. Дмитриева. – М: Мысль, 1988. – 797 с.

СӨЖ мазмұны: И. Ерофеева «Хан Абулхаир: полководец, правитель и политик» атты еңбекке аннотация жасау.

Әдебиет: Ерофеева И. Хан Абулхаир: полководец, правитель и политик. Научное издание. – Алматы, «Санат», 1999. – 336 стр.

20 кредит сағат

Дәріс №14

Тақырып: ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы тарихнама.

Дәріс мазмұны: 1. Сібір халықтарының тарихы бойынша материалдарды жинау бойынша нұсқау. Г.Ф. Миллердің «История Сибири» еңбегі. 2. Н.К. Кириллов «Цветущее состояние всероссиского государства» еңбегі. 3. В.Н. Татищев және қазақ халқының этногенез мәселесі.

Әдебиеттер: Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін. 5 томдық. 3 том. – Алматы: Атамұра, 2000.

ОЖСӨЖ мазмұны: С.М. Соловьевтің «Сочинения» атты еңбегіне аннотация жасау.

Әдебиет: Соловьев С.М. Сочинения. В 18 кн. Кн. 1. Т. 1-2 \ Отв. ред. И.Д. Ковальченко, С.С. Дмитриев; Вступ. ст. И.Д. Ковальченко, С.С. Дмитриева. – М: Мысль, 1988. – 797 с.

СӨЖ мазмұны: И. Ерофеева «Хан Абулхаир: полководец, правитель и политик» атты еңбекке аннотация жасау.

Әдебиет: Ерофеева И. Хан Абулхаир: полководец, правитель и политик. Научное издание. – Алматы, «Санат», 1999. – 336 стр.

21 кредит сағат

Семинар сабағы №7

Тақырып: Қазақстан тарих ғылымының ХІХ ғасырдың ІІ-ші жартысы мен ХХ ғасырдың басында дамуы.

Семинар сабағының мазмұны: 1. Қазақстан тарихының мәселелері Батыс Еуропалық тарихнамада. 2. В.В. Бартольд, В.В. Радловтың еңбектерінің сипаттамасы. 3. А.Н. Харузин, Ә.Диваевтың, А.Е. Алекторовтың этнографиялық зерттеуі Қазақстан тарихындағы библиографиялық бағыт.

Әдебиеттер: Қазақстан тарихы көне дәуірден бүгінге дейін. 5 томдық. 2 том. – Алматы: Атамұра, 1998.; Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін. 5 томдық. 3 том. – Алматы: Атамұра, 2000.

ОЖСӨЖ мазмұны: В.В. Вельяминов, И.В. Мушкетов, П.П. Семенов-Тянь-Шаньский және т.б. еңбектері.

Әдебиеттер: Қазақстан тарихы көне дәуірден бүгінге дейін. 5 томдық. 2 том. – Алматы: Атамұра, 1998.; Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін. 5 томдық. 3 том. – Алматы: Атамұра, 2000.

СӨЖ мазмұны: В.В. Радловтың «Тюркские степные кочевники» еңбегіне аннотация жасау.

Әдебиет: Радлов В.В. Тюркские степные кочевники. 2-е изд. доп. - Астана: «Алтын кітап», 2007. - (Библиотека казахской этнографии), Т. 3. - 389 с.
8 – апта

22 кредит сағат

Дәріс №15

Тақырып: ХІХ ғасырдың І-ші жартысындағы тарихи ойдың дамуы.

Дәріс мазмұны: 1. Қазақстан туралы орыс тарихи ойдың дамуы. В.В. Григорьев, В. Вельяминов-Зернов, М.И. Ильминский, В.Г. Тизенгаузен, Я.Н. Ханыков. 2. Жер аударылған декабристердің Қазақстанды зерттеулері. И.Вольховский, И.Е. Величко, М.И. Муравьев-Апостол, С.М. Семенов, А.Янушкевич, С.Сераковский, А.Д. Боровков, А.О. Корнид, Г.С. Батеньков және т.б.

Әдебиеттер: Қазақстан тарихы көне дәуірден бүгінге дейін. 5 томдық. 2 том. – Алматы: Атамұра, 1998.; Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін. 5 томдық. 3 том. – Алматы: Атамұра, 2000.

ОЖСӨЖ мазмұны: А.И. Левшиннің қазақтардың тарихы бойынша еңбегі - «Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких Орд и степей». 2. Ш.Ш. Уәлихановтың тарихи-этнографиялық еңбектері.

Әдебиеттер: Левшин А. Описание киргиз - казачьих или киргиз - кайсацких орд и степей. Спб. 1832. Ч. 1-3. - Алматы, 1996.; Уәлиханов Ш. Таңдамалы. Алматы, 1985, 115-бет.

СӨЖ мазмұны: М.С. Бабажанов «Сочинения» атты еңбегіне аннотация жасау.

Әдебиет: Бабаджанов М.С. Сочинения. (Составитель проф. Н.П. Ивлев). – Алматы, «Санат», 1996. – 144 стр.

23 кредит сағат

Дәріс №16

Тақырып: ХІХ ғасырдың І-ші жартысындағы тарихи ойдың дамуы.

Дәріс мазмұны: 1. Қазақстан туралы орыс тарихи ойдың дамуы. В.В. Григорьев, В. Вельяминов-Зернов, М.И. Ильминский, В.Г. Тизенгаузен, Я.Н. Ханыков. 2. Жер аударылған декабристердің Қазақстанды зерттеулері. И.Вольховский, И.Е. Величко, М.И. Муравьев-Апостол, С.М. Семенов, А.Янушкевич, С.Сераковский, А.Д. Боровков, А.О. Корнид, Г.С. Батеньков және т.б.

Әдебиеттер: Қазақстан тарихы көне дәуірден бүгінге дейін. 5 томдық. 2 том. – Алматы: Атамұра, 1998.; Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін. 5 томдық. 3 том. – Алматы: Атамұра, 2000.

ОЖСӨЖ мазмұны: А.И. Левшиннің қазақтардың тарихы бойынша еңбегі - «Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких Орд и степей». 2. Ш.Ш. Уәлихановтың тарихи-этнографиялық еңбектері.

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Община: брезник
dmdocuments -> Семинар сабағы 15 c ағат Оқытушының жетекшілігімен Студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 15 сағат
dmdocuments -> 5В070300- «Ақпараттық жүйелер» мамандығына арналған «алгоритмдеу және мәліметтер қҰрылымы және бағдарламалау»
dmdocuments -> Жаратылыстану-математика факультеті деканы
dmdocuments -> Семинар сабақ 15 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 30сағат СӨЖ 30 сағат
dmdocuments -> Сабақ Өткізу уақыты Байланыс сағаты 1 (дәріс, практика)
dmdocuments -> Педагогика факультетінің деканы Т. А. Ботагариев


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет