Семинарлық сабақ 15 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 45 сағатбет3/13
Дата22.03.2020
өлшемі2.42 Mb.
түріСеминар
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Әдебиеттер: Левшин А. Описание киргиз - казачьих или киргиз - кайсацких орд и степей. Спб. 1832. Ч. 1-3. - Алматы, 1996.; Уәлиханов Ш. Таңдамалы. Алматы, 1985, 115-бет.

СӨЖ мазмұны: М.С. Бабажанов «Сочинения» атты еңбегіне аннотация жасау.

Әдебиет: Бабаджанов М.С. Сочинения. (Составитель проф. Н.П. Ивлев). – Алматы, «Санат», 1996. – 144 стр.

24 кредит сағат

Семинар сабағы №8

Тақырып:Қазақ ұлттық-демократиялық зиялыларының көрнекті өкілдерінің тарихи көзқарастары (ХІХ ғасырдың ІІ жартысы мен ХХ ғасырдың басы).

Семинар сабағының мазмұны: 1. Ғ.Мұсағалиев, Ә.Бөкейхановтың «Қырғыз өлкесінің тарихи тағдыры» және «Қырғыздар» атты еңбектері. 2. Ш.Құдайбердиевтің тарихи көзқарастары. 3. Қазақ халқының тарихи сапасын оятудағы «Айқап» журналы мен «Қазақ» газетінің ролі.

Әдебиеттер: Бөкейханов Ә. Шығармалар. – Алматы: Қазақстан, 1994. – 384б.; Бөкейханов Ә. Таңдамалы. – А.,1995.; Кудайберды-улы Ш. Родословная тюрков, киргизов, казахов и ханских династий. - А., 1991.; Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін. 5 томдық. 3 том. – Алматы: Атамұра, 2000.

ОЖСӨЖ мазмұны: Қазақ халқының тарихи санасын оятудағы «Қазақстан» газетінің ролі.

Әдебиет: М.Ізімұлының редакциялық басшылығымен Батыс Қазақстан облысының энциклопедиясы.- А., Арыс, 2002.

СӨЖ мазмұны: И.Г. Андреевтің «Описание Средней орды киргиз – кайсаков» атты еңбегіне аннотация жасау.

Әдебиет: Андреев И.Г. Описание Средней орды киргиз – кайсаков. – А.: Ғылым, 1998. – 280с.
9 – апта

25 кредит сағат

Дәріс №17

Тақырып: Қазақстан тарих ғылымы Қазан төнкерісінен кейін және ХХ ғасырдың 20-30 – шы жылдарында.

Дәріс мазмұны: 1. Қазақ ұлттық-демократиялық зиялыларының 1917 жылғы Қазан төнкерісінің мәні мен мазмұны туралы еңбектер. 2. Қазақстандағы азамат соғысының тарихнамасы. 3. А.Байтұрсыновтың «Революция және қырғыздар» мақаласы. 1917 жылғы оқиғалар М.Шоқай еңбектерінде. 4. Қазақ ұлттық демократиялық зиялылары Қазақстан мен Түркістанды автономияландыру туралы.

Әдебиеттер: Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін. 5 томдық. 3 том. – Алматы: Атамұра, 2000.; Шоқай М. Шығармалар. Т. 1-2. - А., 1998.; Амангалиев З.А., Елагин А.С. Оборона Уральска. – А., 1991. - 184 с.; Елагин А.С. Социалистическое строительствов Казахстане в годы гражданской войны (1918-1920 гг.). / Отв. ред. С.Н.Покровский. - Алма-Ата: Наука, 1966. - 308 с.; Елеуов Т. Установление и упрочение Советской власти в Казахстане. - А., 1964.; Елеуов Т. Установление советской власти в Казахстане. – Алма – Ата: изд Академии Наук Казахской ССР, 1957.; Елькеев Б. Партия «Үш - жүз» и ее деятельность в период установления Советской власти в Казахстане. // История Казахстана: белые пятна. - А., 1991. – 49-77 бб.; Ирмуратов Х. Октябрь в ауле. – Волгоград, 1967.; Кенжалиев И. Батыс Қазақстанның қасіретті жылдары /1916-1920/. Тарихи очерк. - Орал, 2000.; Қойгелдиев М.Қ. Тұтас Түркістан идеясы және Мұстафа Шоқайұлы. - А.,1997.; Кутяков И.С. В.И.Чапаев. - М., 1958.; Маликов Ф. Февральская буржуазно - демократическая революция в Казахстане. - А., 1972.; Нурпеисов К. Становление Советов в Казахстане. - А., 1987.; Нурпейісов К. Мұстафа Шоқай Қазақстан мен Түркістанның 1917-1927 жылдардағы қоғамдық - саяси өмірі туралы. // Қазақ тарихы, 1997, №2.; Покровский С.И. Разгром иностранных военных интервентов и внутренних контрреволюционеров в Казахстане. - А., 1957.; Покровский С.И. Гражданская война в 1918 – 1920 гг. – М., 1940.; Раджапов А. Түркістан автономиясы: Тағдыры және күйретілуі. //Ақиқат, 1996, №10.; Табылдиев Х.Б.Азамат соғысы жылдарындағы мәдениеттің дамуы. - Гурьев, 1991.

ОЖСӨЖ мазмұны: С.И. Покровскийдің «Разгром иностранных военных интервентов и внутренних контрреволюционеров в Казахстане», «Гражданская война в 1918 – 1920 гг.» атты еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Покровский С.И. Разгром иностранных военных интервентов и внутренних контрреволюционеров в Казахстане. - А., 1957.; Покровский С.И. Гражданская война в 1918 – 1920 гг. – М., 1940.

СӨЖ мазмұны: А.С. Елагиннің «Социалистическое строительствов Казахстане в годы гражданской войны (1918-1920 гг.)», Т.Елеуовтың «Установление и упрочение Советской власти в Казахстане», «Установление советской власти в Казахстане» атты еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Елагин А.С. Социалистическое строительствов Казахстане в годы гражданской войны (1918-1920 гг.). / Отв. ред. С.Н.Покровский. - Алма-Ата: Наука, 1966. - 308 с.; Елеуов Т. Установление и упрочение Советской власти в Казахстане. - А., 1964.; Елеуов Т. Установление советской власти в Казахстане. – Алма – Ата: изд Академии Наук Казахской ССР, 1957.

26 кредит сағат

Дәріс №18

Тақырып: Қазақстан тарих ғылымы Қазан төнкерісінен кейін және ХХ ғасырдың 20-30 – шы жылдарында.

Дәріс мазмұны: 1. Қазақ ұлттық-демократиялық зиялыларының 1917 жылғы Қазан төнкерісінің мәні мен мазмұны туралы еңбектер. 2. Қазақстандағы азамат соғысының тарихнамасы. 3. А.Байтұрсыновтың «Революция және қырғыздар» мақаласы. 1917 жылғы оқиғалар М.Шоқай еңбектерінде. 4. Қазақ ұлттық демократиялық зиялылары Қазақстан мен Түркістанды автономияландыру туралы.

Әдебиеттер: Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін. 5 томдық. 3 том. – Алматы: Атамұра, 2000.; Шоқай М. Шығармалар. Т. 1-2. - А., 1998.; Амангалиев З.А., Елагин А.С. Оборона Уральска. – А., 1991. - 184 с.; Елагин А.С. Социалистическое строительствов Казахстане в годы гражданской войны (1918-1920 гг.). / Отв. ред. С.Н.Покровский. - Алма-Ата: Наука, 1966. - 308 с.; Елеуов Т. Установление и упрочение Советской власти в Казахстане. - А., 1964.; Елеуов Т. Установление советской власти в Казахстане. – Алма – Ата: изд Академии Наук Казахской ССР, 1957.; Елькеев Б. Партия «Үш - жүз» и ее деятельность в период установления Советской власти в Казахстане. // История Казахстана: белые пятна. - А., 1991. – 49-77 бб.; Ирмуратов Х. Октябрь в ауле. – Волгоград, 1967.; Кенжалиев И. Батыс Қазақстанның қасіретті жылдары /1916-1920/. Тарихи очерк. - Орал, 2000.; Қойгелдиев М.Қ. Тұтас Түркістан идеясы және Мұстафа Шоқайұлы. - А.,1997.; Кутяков И.С. В.И.Чапаев. - М., 1958.; Маликов Ф. Февральская буржуазно - демократическая революция в Казахстане. - А., 1972.; Нурпеисов К. Становление Советов в Казахстане. - А., 1987.; Нурпейісов К. Мұстафа Шоқай Қазақстан мен Түркістанның 1917-1927 жылдардағы қоғамдық - саяси өмірі туралы. // Қазақ тарихы, 1997, №2.; Покровский С.И. Разгром иностранных военных интервентов и внутренних контрреволюционеров в Казахстане. - А., 1957.; Покровский С.И. Гражданская война в 1918 – 1920 гг. – М., 1940.; Раджапов А. Түркістан автономиясы: Тағдыры және күйретілуі. //Ақиқат, 1996, №10.; Табылдиев Х.Б.Азамат соғысы жылдарындағы мәдениеттің дамуы. - Гурьев, 1991.

ОЖСӨЖ мазмұны: С.И. Покровскийдің «Разгром иностранных военных интервентов и внутренних контрреволюционеров в Казахстане», «Гражданская война в 1918 – 1920 гг.» атты еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Покровский С.И. Разгром иностранных военных интервентов и внутренних контрреволюционеров в Казахстане. - А., 1957.; Покровский С.И. Гражданская война в 1918 – 1920 гг. – М., 1940.

СӨЖ мазмұны: А.С. Елагиннің «Социалистическое строительствов Казахстане в годы гражданской войны (1918-1920 гг.)», Т.Елеуовтың «Установление и упрочение Советской власти в Казахстане», «Установление советской власти в Казахстане» атты еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Елагин А.С. Социалистическое строительствов Казахстане в годы гражданской войны (1918-1920 гг.). / Отв. ред. С.Н.Покровский. - Алма-Ата: Наука, 1966. - 308 с.; Елеуов Т. Установление и упрочение Советской власти в Казахстане. - А., 1964.; Елеуов Т. Установление советской власти в Казахстане. – Алма – Ата: изд Академии Наук Казахской ССР, 1957.

27 кредит сағат

Семинар сабағы №9

Тақырып: Қазақстан тарих ғылымы 1920-1930 жылдары.

Семинар сабағының мазмұны: 1. К.Кемеңгерұлының «Қазақ тарихынан» атты зерттеуі. 2. Жер мәселесінің тарихы Т.Шонанұлының еңбектерінде. 3. А.П. Чулошников және оның қазақ-қырғыз халқының тарихы бойынша еңбегіне М.Тынышбаевтың сыни пікірі.

Әдебиеттер: Қазақстан тарихы көне дәуірден бүгінге дейін. 5 томдық. 2 том. – Алматы: Атамұра, 1998.; Тынышпаев М. Отзыв о труде А.П. Чулошникова по истории казак-киргизского народа. – Кітапта. История казахского народа. - Алматы: «Санат», 2005.; Жургенбаева Г. Тынышбаевтың ғылыми-ағартушылық қызметі. // Қазақ тарихы. 2000, №1, 49-54 бб.; Төлбасиева С. М.Тынышбаев – инженер-тарихшы. // Қазақ тарихы. 2002, №1. - 47-54 бб.; Төлбасиева С. М.Тынышпаев – қазақ шежіресін зерттеуші. // Қазақ тарихы. 2004, №1. - 83-87 бб.; Шонанұлы Т. Жер тағдыры – ел тағдыры. 2-басылуы (Көмекші оқу құралы). – Алматы: «Санат», 1995. – 224 бет.

ОЖСӨЖ мазмұны: Т. Шонанұлының «Жер тағдыры – ел тағдыры» атты аннотация жасау.

Әдебиет: Шонанұлы Т. Жер тағдыры – ел тағдыры. 2-басылуы (Көмекші оқу құралы). – Алматы: «Санат», 1995. – 224 бет.

СӨЖ мазмұны:Тауасарұлы Қазыбек бектің «Түп – тұқианнан өзіме шейін» атты еңбегіне аннотация жасау.

Әдебиет: Тауасарұлы Қазыбек бек. Түп – тұқианнан өзіме шейін Басп. дайындаған Б.Қыдырбекұлы – Алматы: Жалын, 1993. – 416 б.
10 – апта

28 кредит сағат

Дәріс №19

Тақырып: Қазақстан тарих ғылымы Қазан төнкерісінен кейін және ХХ ғасырдың 20-30 жж.

Дәріс мазмұны: 1. Х.Досмұхамедұлының қазақ батырлары: Исатай, Махамбет, Жалаңтөс батырлар туралы зерттеулері. 2. М.Тынышбаевтың қазақ халқының тарихы бойынша материалдары мен ғылыми еңбектері және оның өлкетанушылық зерттеулері. 3. Г.Сафаровтың «Колониальная революция» еңбегі. 4. Түркістан тәжірибесі және оның мәні. П.Г. Галузо «Туркестан колония».

Әдебиеттер: Қазақстан тарихы көне дәуірден бүгінге дейін. 5 томдық. 2 том. – Алматы: Атамұра, 1998.; Тынышпаев М. История казахского народа: Учеб.пособие. / Сост., предисл. А.Такенова, Б.Байгалиева. - Алматы: Санат, 1998. - 224 с.; Тынышпаев М. Материалы истории киргиз-казахского народа. - (Переиздание. Ташкент: Вост. Отд. Киргизского Гос. Изд-ва, 1925).- Алма-Ата: 1990. - 64 с.; Тынышпаев М. Великие бедствия: Актабан-шубырынды. - Алма-Ата: Жалын, 1992. - 152 с. Төлбасиева С. М.Тынышбаев – инженер-тарихшы. // Қазақ тарихы. 2002, №1. - 47-54 бб.; Төлбасиева С. М.Тынышпаев – қазақ шежіресін зерттеуші. // Қазақ тарихы. 2004, №1. - 83-87 бб.

ОЖСӨЖ мазмұны: Галузо П.Г. «Аграрные отношения на юге Казахстана», «Аграрные отношения на юге Казахстана в 1867 – 1917 гг.» атты еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Галузо П.Г. Аграрные отношения на юге Казахстана. – Алматы, 1994.; Галузо П.Г Аграрные отношения на юге Казахстана в 1867 – 1917 гг. – Алма – Ата, 1965.

СӨЖ мазмұны: М.Тынышпаевтың «История казахского народа», «Материалы истории киргиз-казахского народа», «Великие бедствия: Актабан-шубырынды» атты еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Тынышпаев М. История казахского народа: Учеб.пособие. / Сост., предисл. А.Такенова, Б.Байгалиева. - Алматы: Санат, 1998. - 224 с.; Тынышпаев М. Материалы истории киргиз-казахского народа. - (Переиздание. Ташкент: Вост. Отд. Киргизского Гос. Изд-ва, 1925).- Алма-Ата: 1990. - 64 с.; Тынышпаев М. Великие бедствия: Актабан-шубырынды. - Алма-Ата: Жалын, 1992. - 152 с.

29 кредит сағат

Дәріс №20

Тақырып: Қазақстан тарих ғылымы Қазан төнкерісінен кейін және ХХ ғасырдың 20-30 жж.

Дәріс мазмұны: 1. Х.Досмұхамедұлының қазақ батырлары: Исатай, Махамбет, Жалаңтөс батырлар туралы зерттеулері. 2. М.Тынышбаевтың қазақ халқының тарихы бойынша материалдары мен ғылыми еңбектері және оның өлкетанушылық зерттеулері. 3. Г.Сафаровтың «Колониальная революция» еңбегі. 4. Түркістан тәжірибесі және оның мәні. П.Г. Галузо «Туркестан колония».

Әдебиеттер: Қазақстан тарихы көне дәуірден бүгінге дейін. 5 томдық. 2 том. – Алматы: Атамұра, 1998.; Тынышпаев М. История казахского народа: Учеб.пособие. / Сост., предисл. А.Такенова, Б.Байгалиева. - Алматы: Санат, 1998. - 224 с.; Тынышпаев М. Материалы истории киргиз-казахского народа. - (Переиздание. Ташкент: Вост. Отд. Киргизского Гос. Изд-ва, 1925).- Алма-Ата: 1990. - 64 с.; Тынышпаев М. Великие бедствия: Актабан-шубырынды. - Алма-Ата: Жалын, 1992. - 152 с. Төлбасиева С. М.Тынышбаев – инженер-тарихшы. // Қазақ тарихы. 2002, №1. - 47-54 бб.; Төлбасиева С. М.Тынышпаев – қазақ шежіресін зерттеуші. // Қазақ тарихы. 2004, №1. - 83-87 бб.

ОЖСӨЖ мазмұны: Галузо П.Г. «Аграрные отношения на юге Казахстана», «Аграрные отношения на юге Казахстана в 1867 – 1917 гг.» атты еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Галузо П.Г. Аграрные отношения на юге Казахстана. – Алматы, 1994.; Галузо П.Г Аграрные отношения на юге Казахстана в 1867 – 1917 гг. – Алма – Ата, 1965.

СӨЖ мазмұны: М.Тынышпаевтың «История казахского народа», «Материалы истории киргиз-казахского народа», «Великие бедствия: Актабан-шубырынды» атты еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Тынышпаев М. История казахского народа: Учеб.пособие. / Сост., предисл. А.Такенова, Б.Байгалиева. - Алматы: Санат, 1998. - 224 с.; Тынышпаев М. Материалы истории киргиз-казахского народа. - (Переиздание. Ташкент: Вост. Отд. Киргизского Гос. Изд-ва, 1925).- Алма-Ата: 1990. - 64 с.; Тынышпаев М. Великие бедствия: Актабан-шубырынды. - Алма-Ата: Жалын, 1992. - 152 с.

30 кредит сағат

Семинар сабағы №10

Тақырып: ХХ ғасырдың 20-30 – шы жылдарындағы тарихнама мәселелері.

Семинар сабағының мазмұны: 1. М.Шоқайдың Түркістанның тарихи тағдыры туралы көзқарастары. 2. С.Ф. Асфендияров пен А.П. Кунттың «Прошлое Казахстана в источниках и материалах» еңбегі. 3. Т.Рысқұловтың, Ә.Бөкейханов пен М.Дулатовтың 1916 жылғы қазақтардың көтерілісі туралы еңбектері.

Әдебиеттер: Асфендияров С.Д., Кунте П.А. Прошлое Казахстана в источниках и материалах. 2-е издание. – Алматы: «Казахстан», 1997.; Қазақстан тарихы көне дәуірден бүгінге дейін. 5 томдық. 2 том. – Алматы: Атамұра, 1998.; Шоқай М. Таңдамалы шығармалар: Үш томдық. 1 – т. – Алматы: «Қайнар» баспасы. – 2007. – 352 бет.; Шоқай М. Таңдамалы шығармалар: Үш томдық. 2 – т. – Алматы: «Қайнар» баспасы. – 2007. – 392 бет.; Шоқай М. Таңдамалы шығармалар: Үш томдық. 2 – т. – Алматы: «Қайнар» баспасы. – 2007. – 384 бет.

ОЖСӨЖ мазмұны: И.Сталиннің қазақ ұлттық-демократиялық интеллигенциясын саяси қарсыластары ретінде қудалауы. «Ақжол» газеті. Ф.Голощекиннің баяндамалары мен сөйлеген сөздері – қазақстандық тарих ғылымында сталиндік бағытты бекітудегі иделогиялық негіз. «Алаш» партиясы мен «Алашорда» үкіметінің рөлі мен қызметін бұрмалаған еңбектердің пайда болуы.

Әдебиет: Қазақстан тарихы көне дәуірден бүгінге дейін. 5 томдық. 2 том. – Алматы: Атамұра, 1998.

СӨЖ мазмұны: Ә. Бөкейхановтың «Шығармалар», «Таңдамалы» еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Бөкейханов Ә. Шығармалар. – Алматы: Қазақстан, 1994. – 384б.; Бөкейханов Ә. Таңдамалы. – А.,1995.
11 – апта

31 кредит сағат

Дәріс №21

Тақырып: Кеңестік дәуірдегі ұжымдастыру мәселесінің зерттелу тарихы.

Дәріс мазмұны: 1. Дәстүрлі шаруашылық бойынша еңбектердің мәні. С.Сәдуақасовтың тарихи көзқарастары П.С. Швецовтың, А.Чаяновтың, А.Челинцевтың, А.Доничтің, М.Сириустың, Е.Полочанскийдің еңбектері. 2. Қазақстан тарих ғылымында көшпелілерді жаппай ұжымдастыру жаппай отырықшыландыру туралы большевиктік концепцияның бекуі. И.Зверяков, Н.Сырғабеков, Б.Семенский және т.б. «Қазақстандағы ауыл шаруашылығы дамуының буржуазиялық теориясын» сынауы. 3. «Қазақстандағы кондратьещинаның» мәні мен мазмұны туралы саяси аңыз және шындық. «БКП (б) тарихының қысқаша курсы» тұжырымдамасының беку ғылымын сталинизм рухында саясаттандыру-объективтілік пен тарихи шындықтан алшақтау.

Әдебиеттер: Акишева З. Конфискация скота и имущества крупных баев-полуфеодалов Казахстана. - Алма-Ата, 1950.; Кондратьевщина В Казахстане. Сборник. - Алма-Ата, 1931.; Тулепбаев Б.А. Торжество ленинских идеи социалистического преобразования сельского хозяйства в Средней Азии и Казахстане. - М., 1971.; Тулепбаев Б.А. Социалистические аграрные преобразования в Средней Азии и Казахстане. - М., 1984.; Турсунбаев А. Б. Роль русского народа в социалистическом преобразовании Казахстана. - Алма-Ата, 1948.; Тогжанов Г. Казахский колониальный аул. - М., 1934.

ОЖСӨЖ мазмұны: З.Ақышеваның «Конфискация скота и имущества крупных баев-полуфеодалов Казахстана», Б.А. Төлепбаевтың «Торжество ленинских идеи социалистического преобразования сельского хозяйства в Средней Азии и Казахстане», «Социалистические аграрные преобразования в Средней Азии и Казахстане» атты еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Акишева З. Конфискация скота и имущества крупных баев-полуфеодалов Казахстана. - Алма-Ата, 1950.; Тулепбаев Б.А. Торжество ленинских идеи социалистического преобразования сельского хозяйства в Средней Азии и Казахстане. - М., 1971.; Тулепбаев Б.А. Социалистические аграрные преобразования в Средней Азии и Казахстане. - М., 1984.

СӨЖ мазмұны: А.Б. Тұрсынбаевтың «Роль русского народа в социалистическом преобразовании Казахстана», Г.Тоғжановтың «Казахский колониальный аул» атты еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Турсунбаев А.Б. Роль русского народа в социалистическом преобразовании Казахстана. - Алма-Ата, 1948.; Тогжанов Г. Казахский колониальный аул. - М., 1934.

32 кредит сағат

Дәріс №22

Тақырып: Кеңестік дәуірдегі ұжымдастыру мәселесінің зерттелу тарихы.

Дәріс мазмұны: 1. Дәстүрлі шаруашылық бойынша еңбектердің мәні. С.Сәдуақасовтың тарихи көзқарастары П.С. Швецовтың, А.Чаяновтың, А.Челинцевтың, А.Доничтің, М.Сириустың, Е.Полочанскийдің еңбектері. 2. Қазақстан тарих ғылымында көшпелілерді жаппай ұжымдастыру жаппай отырықшыландыру туралы большевиктік концепцияның бекуі. И.Зверяков, Н.Сырғабеков, Б.Семенский және т.б. «Қазақстандағы ауыл шаруашылығы дамуының буржуазиялық теориясын» сынауы. 3. «Қазақстандағы кондратьещинаның» мәні мен мазмұны туралы саяси аңыз және шындық. «БКП (б) тарихының қысқаша курсы» тұжырымдамасының беку ғылымын сталинизм рухында саясаттандыру-объективтілік пен тарихи шындықтан алшақтау.

Әдебиеттер: Акишева З. Конфискация скота и имущества крупных баев-полуфеодалов Казахстана. - Алма-Ата, 1950.; Кондратьевщина В Казахстане. Сборник. - Алма-Ата, 1931.; Тулепбаев Б.А. Торжество ленинских идеи социалистического преобразования сельского хозяйства в Средней Азии и Казахстане. - М., 1971.; Тулепбаев Б.А. Социалистические аграрные преобразования в Средней Азии и Казахстане. - М., 1984.; Турсунбаев А. Б. Роль русского народа в социалистическом преобразовании Казахстана. - Алма-Ата, 1948.; Тогжанов Г. Казахский колониальный аул. - М., 1934.

ОЖСӨЖ мазмұны: З.Ақышеваның «Конфискация скота и имущества крупных баев-полуфеодалов Казахстана», Б.А. Төлепбаевтың «Торжество ленинских идеи социалистического преобразования сельского хозяйства в Средней Азии и Казахстане», «Социалистические аграрные преобразования в Средней Азии и Казахстане» атты еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Акишева З. Конфискация скота и имущества крупных баев-полуфеодалов Казахстана. - Алма-Ата, 1950.; Тулепбаев Б.А. Торжество ленинских идеи социалистического преобразования сельского хозяйства в Средней Азии и Казахстане. - М., 1971.; Тулепбаев Б.А. Социалистические аграрные преобразования в Средней Азии и Казахстане. - М., 1984.

СӨЖ мазмұны: А.Б. Тұрсынбаевтың «Роль русского народа в социалистическом преобразовании Казахстана», Г.Тоғжановтың «Казахский колониальный аул» атты еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Турсунбаев А.Б. Роль русского народа в социалистическом преобразовании Казахстана. - Алма-Ата, 1948.; Тогжанов Г. Казахский колониальный аул. - М., 1934.

33 кредит сағат

Семинар сабағы №11

Тақырып: ХХ ғасырдың 20-30 – шы жылдарындағы тарихнама мәселелері.

Семинар сабағының мазмұны: 1. Қазақ интеллигенциясының большевизмнің таптық бағытына көшуі. 2. Ғ.Тоғжановтың «А.Байтұрсынов және байтұрсыновщиналық туралы», «Қазақ ауылы туралы», Т.Рысқұловтың «Қазіргі Қазақстан» мақалалары. 3. С.Асфендияровтың «Ежелгі дәуірден 1916 жылғы көтеріліске дейінгі Қазақстан тарихы» еңбегін әзірлеуі. 4. М.Шоқайдың қазақстандықтардың большевиктік таптық рухта жазған тарихи еңбектеріне сыни бағасы.

Әдебиеттер: Асфендияров С.Д. Восстание 1916г. в Казахстане. - А., 1936.; Асфендияров С.Д. История Казахстана (с древнейших времен): Учеб. - 3-е изд. - Алматы: Санат, 1998.; Асфендияров С. Қазақстан тарихының очерктері: Оқу құралы. – Алматы, «Санат», 1994. – 120б.; Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін. 5 томдық. 3 том. – Алматы: Атамұра, 2000.; Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін. 5 томдық. 3 том. – Алматы: Атамұра, 2000.; Шоқай М. Шығармалар. Т. 1-2. - А., 1998.

ОЖСӨЖ мазмұны: «Қырғыз өлкесін зерттеу бойынша қоғамның» жұмысы. Тарих ғылымы үшін мамандар дайындау. Тарихи мекемелерді ұйымдастыру.

Әдебиет: Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін. 5 томдық. 3 том. – Алматы: Атамұра, 2000.

СӨЖ мазмұны: С.Д. Асфендияровтың «Восстание 1916г. в Казахстане», «История Казахстана (с древнейших времен)», «Қазақстан тарихының очерктері» еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Асфендияров С.Д. Восстание 1916г. в Казахстане. - А., 1936.; Асфендияров С.Д. История Казахстана (с древнейших времен): Учеб. - 3-е изд. - Алматы: Санат, 1998.; Асфендияров С. Қазақстан тарихының очерктері: Оқу құралы. – Алматы, «Санат», 1994. – 120б.
12 – апта

34 кредит сағат

Дәріс №23

Тақырып: Қазақстан тарих ғылымы И.Сталиннің жеке басына табынушылығының жеткен жағдайында (40-шы - 50-ші жылдардың ортасы).

Дәріс мазмұны: 1. Қазақстан тарих ғылымы мүмкіншілігінің республикаға ғылыми-зерттеу орталықтарының, жоғары оқу орындары мен тарихшы-зерттеушліердің көңіл аудару кезеңінде күшеюі. М.П. Вяткиннің Қазақстан тарихы мәселесін зерттеуі. 2. М.Әбдіқалықов, А.Панкратовалардың редакциялауымен «Қазақ ССР тарихын» (Алматы, 1943 ж.) еңбегін дайындау және шығарумен байланысты ғылыми пікірталастар. Қазақстан КП ОК-нің «Қазақ ССР тарихының» 2-ші шығарылымын дайындау туралы 1945 жылғы 14 тамыздағы қаулысы.

Әдебиеттер: Әбжанов Х. “Бекмаханов және ұлт-азаттық қозғалыстарды зерттеу әдіснамасы”. // Қазақ тарихы 2006 № 3.; Нұрпейісов К. «Қайсарлық және қасіретті Е.Бекмаханов» // Егеменді Қазақстан, 2005.15 ақпан.; Нұрпейісов К. “Бекмаханов пен оның басты кітабы қалай жазаланды?” //Қазақ тарихы 2005, №2.; Серікбаев М. “Аты аңызға айналған Бекмаханов”, // Ана тілі 2003, 3-шілде.

ОЖСӨЖ мазмұны: Е. Бекмахановтың «ХІХ ғасырдың 20-40 жылдарындағы Қазақстан», М.П.Вяткиннің «Очерки по истории Казахской ССР» атты еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Бекмаханов Е. ХІХ ғасырдың 20-40 жылдарындағы Қазақстан. Алматы, 1994.; М.П.Вяткин. Очерки по истории Казахской ССР. М.-Л.,1941.

СӨЖ мазмұны: Е.Б. Бекмахановтың «Присоединение Казахстана к России» атты еңбегіне аннотация жасау.

Әдебиет: Бекмаханов Е.Б. Присоединение Казахстана к России. / Отв. ред. А.В.Пясковский. - М.: Изд-во АН СССР, 1957. - 342 с.

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Община: брезник
dmdocuments -> Семинар сабағы 15 c ағат Оқытушының жетекшілігімен Студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 15 сағат
dmdocuments -> 5В070300- «Ақпараттық жүйелер» мамандығына арналған «алгоритмдеу және мәліметтер қҰрылымы және бағдарламалау»
dmdocuments -> Жаратылыстану-математика факультеті деканы
dmdocuments -> Семинар сабақ 15 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 30сағат СӨЖ 30 сағат
dmdocuments -> Сабақ Өткізу уақыты Байланыс сағаты 1 (дәріс, практика)
dmdocuments -> Педагогика факультетінің деканы Т. А. Ботагариев


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет