Семинарлық сабақ 15 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 45 сағатбет4/13
Дата22.03.2020
өлшемі1.11 Mb.
түріСеминар
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

35 кредит сағат

Дәріс №24

Тақырып: Қазақстан тарих ғылымы И.Сталиннің жеке басына табынушылығының жеткен жағдайында (40-шы - 50-ші жылдардың ортасы).

Дәріс мазмұны: 1. Қазақстан тарих ғылымы мүмкіншілігінің республикаға ғылыми-зерттеу орталықтарының, жоғары оқу орындары мен тарихшы-зерттеушліердің көңіл аудару кезеңінде күшеюі. М.П. Вяткиннің Қазақстан тарихы мәселесін зерттеуі. 2. М.Әбдіқалықов, А.Панкратовалардың редакциялауымен «Қазақ ССР тарихын» (Алматы, 1943 ж.) еңбегін дайындау және шығарумен байланысты ғылыми пікірталастар. Қазақстан КП ОК-нің «Қазақ ССР тарихының» 2-ші шығарылымын дайындау туралы 1945 жылғы 14 тамыздағы қаулысы.

Әдебиеттер: Әбжанов Х. “Бекмаханов және ұлт-азаттық қозғалыстарды зерттеу әдіснамасы”. // Қазақ тарихы 2006 № 3.; Нұрпейісов К. «Қайсарлық және қасіретті Е.Бекмаханов» // Егеменді Қазақстан, 2005.15 ақпан.; Нұрпейісов К. “Бекмаханов пен оның басты кітабы қалай жазаланды?” //Қазақ тарихы 2005, №2.; Серікбаев М. “Аты аңызға айналған Бекмаханов”, // Ана тілі 2003, 3-шілде.

ОЖСӨЖ мазмұны: Е. Бекмахановтың «ХІХ ғасырдың 20-40 жылдарындағы Қазақстан», М.П.Вяткиннің «Очерки по истории Казахской ССР» атты еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Бекмаханов Е. ХІХ ғасырдың 20-40 жылдарындағы Қазақстан. Алматы, 1994.; М.П.Вяткин. Очерки по истории Казахской ССР. М.-Л.,1941.

СӨЖ мазмұны: Е.Б. Бекмахановтың «Присоединение Казахстана к России» атты еңбегіне аннотация жасау.

Әдебиет: Бекмаханов Е.Б. Присоединение Казахстана к России. / Отв. ред. А.В.Пясковский. - М.: Изд-во АН СССР, 1957. - 342 с.

36 кредит сағат

Семинар сабағы №12

Тақырып: 1940-шы - 50-ші жылдардың ортасындағы тарихнама ілімі.

Семинар сабағының мазмұны: 1. Қазақ ғалымы Ә.Х. Марғұланның ғылыми тұжырымдары мен болжамдарын негізсіз әшкерелеу және оны «буржуазиялық пантюркизмге», тарихты бұрмалаушылыққа, «орыс пен қазақ халықтарының достық тамырын жоюға» жол бергені үшін айыптау. 2. Е.Б. Бекмаханов-ХІХ ғ. Қазақстан тарихы бойынша ірі және мойындалған маман. Оның «Қазақстан ХХ ғасырдың 20-40 жылдарында» атты іргелі еңбегі бойынша пікірталастар. 3. Қазақтың ұлы ағартушы-демократтары Ш.Уәлиханов пен Ы.Алтынсариннің қызметтерін зерттеу. Олардың еңбектерін басып шығаруға дайындау.

Әдебиеттер: Дүйсенова Н. «Қазақ ССР тарихы» төңірегіндегі айтыс-тартыс. // Қазақ тарихы. 2005, №4, 33-36 бб.; История Казахстана: белые пятна. - А., 1991.; Марғұлан Ә.Х. Из истории городов и строительного искусства древнего Казахстана. - Алма-Ата, 1950.; Марғұлан Ә.Х. Оседлые поселения 8 - 13 вв. на северных склонах Каратау (Извлечение из археологического отчета). // Известия АН КазССР, серия археологическая, 1948, вып 1.; Маргулан А.Х., Акишев К.А., Кадырбаев М.К., Оразбаев А.М. Древняя культура Центрального Казахстана. - Алма-Ата, 1966.

ОЖСӨЖ мазмұны: тарихи әдебиеттерді кітапханаларда шектеулі пайдалану. «Қазақ ССР тарихының» (Алма-Ата, 1949 ж.) негізгі қағидалары.

Әдебиеттер: Дүйсенова Н. «Қазақ ССР тарихы» төңірегіндегі айтыс-тартыс. // Қазақ тарихы. 2005, №4, 33-36 бб.; История Казахстана: белые пятна. - А., 1991.

СӨЖ мазмұны: Ә.Х. Марғұланның «Из истории городов и строительного искусства древнего Казахстана», «Оседлые поселения 8 - 13 вв. на северных склонах Каратау», Ә.Х. Марғұлан, К.А. Ақышев, М.К. Қадырбаев, А.М. Оразбаевтың «Древняя культура Центрального Казахстана» атты еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Марғұлан Ә.Х. Из истории городов и строительного искусства древнего Казахстана. - Алма-Ата, 1950.; Марғұлан Ә.Х. Оседлые поселения 8 - 13 вв. на северных склонах Каратау (Извлечение из археологического отчета). // Известия АН КазССР, серия археологическая, 1948, вып 1.; Маргулан А.Х., Акишев К.А., Кадырбаев М.К., Оразбаев А.М. Древняя культура Центрального Казахстана. - Алма-Ата, 1966.
13 – апта

37 кредит сағат

Дәріс №25

Тақырып: ХХ ғ. 50-ші жылдардың екінші жартысы мен 1991 жылдың басындағы Қазақстан тарихнамасы.

Дәріс мазмұны: 1. И.Сталиннің жеке басына табынушылықты сынаудың Қазақстанның тарих ғылымына тигізген әсері. Қазақстанда археологиялық-этнографиялық зерттеулердің дамуы: А.Х. Марғұлан, А.М. Оразбаев, К.А. Ақышев, А.Г. Максимова, А.Г. Медоев, М.Қ. Қадырбаев, Х.А. Алпысбаев, К.М. Байпаков, У.Х. Шалекенов, Ә.Т. Төлеубаев, Ж.Қ. Таймағамбетов, С.Жолдасбайұлы. 2. Көне түріктер тарихы мен мәдениетінің зерттелуі: Ә.Қоңыратбаев, Л.Н. Гумилев, А.С. Аманжолов, М.Аджи және т.б. 3. Қимақтар мен қыпшақтар тарихының зерттелуі: Б.Е. Көмеков, С.М. Ақынжанов. 4. ХYІІІ-ХІХ ғғ. Қазақстанның экономикалық-әлеуметтік қатынастарының зерттелуі: С.Е. Толыбеков, Б.С. Сүлейменов, П.Г. Галузо, А.Б. Тұрсынбаев, Г.Чуланов, П.М. Алампиев, Е.Б. Бекмұхамедов, М.Х. Асылбеков, Ц.Л. Фридман, Н.Е. Бекмаханова. 5. Қазақстанда Ресейге қосылу мәселелері. Оны зерттеудің негізгі кезеңдері. Қазақ-орыс қатынастары бойынша құжаттар мен материалдар шығару. Қазақстандағы патшалықтың территориялық-әкімшілік және саяси актілерінің проблемалары. 6. 1916 жылғы қазақтардың ұлт-азаттық қозғалысы мәселелерін зерттеу. Қазақстандағы маркстік идеологияны зерттеу. Қазақстандық зерттеушілердің еңбектеріндегі Қазан төңкерісі мен азамат соғысының тарихнамасы. 7. ХХ ғасырдағы үш революция тұсындағы Қазақстан большевиктері қызметінің тарихын зерттеу. Республика жұмысшы табы мен өндірісінің тарихы мәселелері тарихшылар еңбектерінде.

Әдебиеттер: Акишев К.А. Курган Иссык. - М., 1978.; Акишев К. А. Саки азиатские и скифы европейские: общее и особенное. // Археологические исследования в Казахстане. – Алма - Ата, 1984.; Акишев К.А., Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б. Отрар в 13 - 15 вв. – Алма - Ата, 1987.; Акишев К.А. «Археологические исследования в Казахстане в 1930 – 1950 - е гг.». // В сборнике «Историческая наука в советском Казахстане (1917-1960 - е гг.)». – Алма - Ата, 1990. - 231-246с.; Акишев К.А., Кушаев Г.А. Древняя культура саков и усуней долины р. Или. - А-А., 1963.; Акишев К.А. К проблеме происхождения номадизма в аридной зоне древнего Казахстана. // Поиски и раскопки в Казахстане. - А., 1972. - 31 - 47 бб.; Ахинжанов С.Н. Кипчаки в истории средневекого Казахстана. - А., 1989.; Байпаков К.М. По следам древних городов Казахстана: (Отрарский оазис). - А.: Наука, 1990 – 208 c.; Байпаков К.М. Средневековая городская культура Южного Казахстана и Семиречья (VI - начало XIII в.). - Алма-Ата: Наука, 1986. - 256 с.; Байпаков К.М. Средневековые города Казахстана на Великом Шелковом пути. – Алматы: «Гылым», 1998.; Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б. Древние города Казахстана. - Алма-Ата: Наука, 1971. - 211 с.; Байпаков К.М. По следам древних городов Казахстана. - Алматы: «Наука», 1998.; Байпаков К.М., Смагулов Е.А., Ахатов Г.А. Средневековое городище Жайык. - Алматы, 2005.; Вишневская Х.А. Культура сакских племен низовьев Сырдарьи в 15-5 вв. до н. э. - М.1973.; Гумилев Л.Н. Древние тюрки. - Москва, 1993.; Гумилев Л.Н. Хунны в Азии и Европе. - Алматы: «Кочевники», 2003.; Кадырбаев М.К., Марьяшов А.Н. Наскальные рисунки хребта Каратау. - А-А., 1992.; Кадырбаев М.К. Очерки истории средневековых уйгуров, джалаиров, найманов, кереитов. - А.1993.; Кумеков Б.Е. Арабские источники по истории кыпчаков, куманов, кимеков YIII-XIII в.в. СПБ., 1994.; Кумеков Б.Е. Государство кимаков 9-11 веков по арабским источникам. - Алматы, 1972.; Марғұлан Ә.Х. Из истории городов и строительного искусства древнего Казахстана. - Алма-Ата, 1950.; Марғұлан Ә.Х. Оседлые поселения 8 - 13 вв. на северных склонах Каратау (Извлечение из археологического отчета). // Известия АН КазССР, серия археологическая, 1948, вып 1.; Маргулан А.Х., Акишев К.А., Кадырбаев М.К., Оразбаев А.М. Древняя культура Центрального Казахстана. - Алма-Ата, 1966.; Марков Г.Е. Кочевники Азии. - М., 1976.; Марков Г.Е. Теоретические проблемы номадизма в советской этнографической литературе. // Историография этнографического изучения народов СССР и зарубежных стран. - М., 1989.; Сулейменов Б.С. Восстание 1916 года в Казахстане. – Алма – Ата, Наука, 1977 – 159 с.; Турсунов Х.Т. Восстание 1916г. в Средней Азии и Казахстане. - Ташкент, 1992.

ОЖСӨЖ мазмұны: К.А. Ақышевтің «Курган Иссык», «Саки азиатские и скифы европейские: общее и особенное», К.А. Ақышев, К.М. Байпаков, Л.Б. Ерзаковичтің «Отрар в 13 - 15 вв.», К.А. Ақышевтің «Археологические исследования в Казахстане в 1930 – 1950 - е гг.», К.А. Ақышев, Г.А. Кушаевтың «Древняя культура саков и усуней долины р. Или.», К.А. Ақышевтің «К проблеме происхождения номадизма в аридной зоне древнего Казахстана», С.Н. Ақынжановтың «Кипчаки в истории средневекого Казахстана», К.М. Байпаковтың «По следам древних городов Казахстана: (Отрарский оазис)», «Средневековая городская культура Южного Казахстана и Семиречья (VI - начало XIII в.)», «Средневековые города Казахстана на Великом Шелковом пути», К.М. Байпаков, Л.Б. Ерзаковичтің «Древние города Казахстана», К.М. Байпаковтың «По следам древних городов Казахстана», К.М. Байпаков, Е.А. Смагулов, Г.А. Ахатовтың «Средневековое городище Жайык», Х.А. Вишневскаядың «Культура сакских племен низовьев Сырдарьи в 15-5 вв. до н. э.», М.К. Кадырбаев, А.Н. Марьяшовтың «Наскальные рисунки хребта Каратау», М.К. Кадырбаевтың «Очерки истории средневековых уйгуров, джалаиров, найманов, кереитов», Б.Е. Көмековтың «Арабские источники по истории кыпчаков, куманов, кимеков YIII-XIII в.в.», Б.Е. Көмековтың «Государство кимаков 9-11 веков по арабским источникам», Г.Е. Марковтың «Кочевники Азии», «Теоретические проблемы номадизма в советской этнографической литературе» атты еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Акишев К.А. Курган Иссык. - М., 1978.; Акишев К. А. Саки азиатские и скифы европейские: общее и особенное. // Археологические исследования в Казахстане. – Алма - Ата, 1984.; Акишев К.А., Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б. Отрар в 13 - 15 вв. – Алма - Ата, 1987.; Акишев К.А. «Археологические исследования в Казахстане в 1930 – 1950 - е гг.». // В сборнике «Историческая наука в советском Казахстане (1917-1960 - е гг.)». – Алма - Ата, 1990. - 231-246с.; Акишев К.А., Кушаев Г.А. Древняя культура саков и усуней долины р. Или. - А-А., 1963.; Акишев К.А. К проблеме происхождения номадизма в аридной зоне древнего Казахстана. // Поиски и раскопки в Казахстане. - А., 1972. - 31 - 47 бб.; Ахинжанов С.Н. Кипчаки в истории средневекого Казахстана. - А., 1989.; Байпаков К.М. По следам древних городов Казахстана: (Отрарский оазис). - А.: Наука, 1990 – 208 c.; Байпаков К.М. Средневековая городская культура Южного Казахстана и Семиречья (VI - начало XIII в.). - Алма-Ата: Наука, 1986. - 256 с.; Байпаков К.М. Средневековые города Казахстана на Великом Шелковом пути. – Алматы: «Гылым», 1998.; Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б. Древние города Казахстана. - Алма-Ата: Наука, 1971. - 211 с.; Байпаков К.М. По следам древних городов Казахстана. - Алматы: «Наука», 1998.; Байпаков К.М., Смагулов Е.А., Ахатов Г.А. Средневековое городище Жайык. - Алматы, 2005.; Вишневская Х.А. Культура сакских племен низовьев Сырдарьи в 15-5 вв. до н. э. - М.1973.;Кадырбаев М.К., Марьяшов А.Н. Наскальные рисунки хребта Каратау. - А-А., 1992.; Кадырбаев М.К. Очерки истории средневековых уйгуров, джалаиров, найманов, кереитов. - А.1993.; Кумеков Б.Е. Арабские источники по истории кыпчаков, куманов, кимеков YIII-XIII в.в. СПБ., 1994.; Кумеков Б.Е. Государство кимаков 9-11 веков по арабским источникам. - Алматы, 1972.; Марғұлан Ә.Х. Из истории городов и строительного искусства древнего Казахстана. - Алма-Ата, 1950.; Марғұлан Ә.Х. Оседлые поселения 8 - 13 вв. на северных склонах Каратау (Извлечение из археологического отчета). // Известия АН КазССР, серия археологическая, 1948, вып 1.; Маргулан А.Х., Акишев К.А., Кадырбаев М.К., Оразбаев А.М. Древняя культура Центрального Казахстана. - Алма-Ата, 1966.; Марков Г.Е. Кочевники Азии. - М., 1976.; Марков Г.Е. Теоретические проблемы номадизма в советской этнографической литературе. // Историография этнографического изучения народов СССР и зарубежных стран. - М., 1989.

СӨЖ мазмұны: Б.С. Сүлейменовтың «Восстание 1916 года в Казахстане», Х.Т. Тұрсыновтың «Восстание 1916г. в Средней Азии и Казахстане» атты еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Сулейменов Б.С. Восстание 1916 года в Казахстане. – Алма – Ата, Наука, 1977 – 159 с.; Турсунов Х.Т. Восстание 1916г. в Средней Азии и Казахстане. - Ташкент, 1992.

38 кредит сағат

Дәріс №26

Тақырып: ХХ ғ. 50-ші жылдардың екінші жартысы мен 1991 жылдың басындағы Қазақстан тарихнамасы.

Дәріс мазмұны: 1. И.Сталиннің жеке басына табынушылықты сынаудың Қазақстанның тарих ғылымына тигізген әсері. Қазақстанда археологиялық-этнографиялық зерттеулердің дамуы: А.Х. Марғұлан, А.М. Оразбаев, К.А. Ақышев, А.Г. Максимова, А.Г. Медоев, М.Қ. Қадырбаев, Х.А. Алпысбаев, К.М. Байпаков, У.Х. Шалекенов, Ә.Т. Төлеубаев, Ж.Қ. Таймағамбетов, С.Жолдасбайұлы. 2. Көне түріктер тарихы мен мәдениетінің зерттелуі: Ә.Қоңыратбаев, Л.Н. Гумилев, А.С. Аманжолов, М.Аджи және т.б. 3. Қимақтар мен қыпшақтар тарихының зерттелуі: Б.Е. Көмеков, С.М. Ақынжанов. 4. ХYІІІ-ХІХ ғғ. Қазақстанның экономикалық-әлеуметтік қатынастарының зерттелуі: С.Е. Толыбеков, Б.С. Сүлейменов, П.Г. Галузо, А.Б. Тұрсынбаев, Г.Чуланов, П.М. Алампиев, Е.Б. Бекмұхамедов, М.Х. Асылбеков, Ц.Л. Фридман, Н.Е. Бекмаханова. 5. Қазақстанда Ресейге қосылу мәселелері. Оны зерттеудің негізгі кезеңдері. Қазақ-орыс қатынастары бойынша құжаттар мен материалдар шығару. Қазақстандағы патшалықтың территориялық-әкімшілік және саяси актілерінің проблемалары. 6. 1916 жылғы қазақтардың ұлт-азаттық қозғалысы мәселелерін зерттеу. Қазақстандағы маркстік идеологияны зерттеу. Қазақстандық зерттеушілердің еңбектеріндегі Қазан төңкерісі мен азамат соғысының тарихнамасы. 7. ХХ ғасырдағы үш революция тұсындағы Қазақстан большевиктері қызметінің тарихын зерттеу. Республика жұмысшы табы мен өндірісінің тарихы мәселелері тарихшылар еңбектерінде.

Әдебиеттер: Акишев К.А. Курган Иссык. - М., 1978.; Акишев К. А. Саки азиатские и скифы европейские: общее и особенное. // Археологические исследования в Казахстане. – Алма - Ата, 1984.; Акишев К.А., Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б. Отрар в 13 - 15 вв. – Алма - Ата, 1987.; Акишев К.А. «Археологические исследования в Казахстане в 1930 – 1950 - е гг.». // В сборнике «Историческая наука в советском Казахстане (1917-1960 - е гг.)». – Алма - Ата, 1990. - 231-246с.; Акишев К.А., Кушаев Г.А. Древняя культура саков и усуней долины р. Или. - А-А., 1963.; Акишев К.А. К проблеме происхождения номадизма в аридной зоне древнего Казахстана. // Поиски и раскопки в Казахстане. - А., 1972. - 31 - 47 бб.; Ахинжанов С.Н. Кипчаки в истории средневекого Казахстана. - А., 1989.; Байпаков К.М. По следам древних городов Казахстана: (Отрарский оазис). - А.: Наука, 1990 – 208 c.; Байпаков К.М. Средневековая городская культура Южного Казахстана и Семиречья (VI - начало XIII в.). - Алма-Ата: Наука, 1986. - 256 с.; Байпаков К.М. Средневековые города Казахстана на Великом Шелковом пути. – Алматы: «Гылым», 1998.; Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б. Древние города Казахстана. - Алма-Ата: Наука, 1971. - 211 с.; Байпаков К.М. По следам древних городов Казахстана. - Алматы: «Наука», 1998.; Байпаков К.М., Смагулов Е.А., Ахатов Г.А. Средневековое городище Жайык. - Алматы, 2005.; Вишневская Х.А. Культура сакских племен низовьев Сырдарьи в 15-5 вв. до н. э. - М.1973.; Гумилев Л.Н. Древние тюрки. - Москва, 1993.; Гумилев Л.Н. Хунны в Азии и Европе. - Алматы: «Кочевники», 2003.; Кадырбаев М.К., Марьяшов А.Н. Наскальные рисунки хребта Каратау. - А-А., 1992.; Кадырбаев М.К. Очерки истории средневековых уйгуров, джалаиров, найманов, кереитов. - А.1993.; Кумеков Б.Е. Арабские источники по истории кыпчаков, куманов, кимеков YIII-XIII в.в. СПБ., 1994.; Кумеков Б.Е. Государство кимаков 9-11 веков по арабским источникам. - Алматы, 1972.; Марғұлан Ә.Х. Из истории городов и строительного искусства древнего Казахстана. - Алма-Ата, 1950.; Марғұлан Ә.Х. Оседлые поселения 8 - 13 вв. на северных склонах Каратау (Извлечение из археологического отчета). // Известия АН КазССР, серия археологическая, 1948, вып 1.; Маргулан А.Х., Акишев К.А., Кадырбаев М.К., Оразбаев А.М. Древняя культура Центрального Казахстана. - Алма-Ата, 1966.; Марков Г.Е. Кочевники Азии. - М., 1976.; Марков Г.Е. Теоретические проблемы номадизма в советской этнографической литературе. // Историография этнографического изучения народов СССР и зарубежных стран. - М., 1989.; Сулейменов Б.С. Восстание 1916 года в Казахстане. – Алма – Ата, Наука, 1977 – 159 с.; Турсунов Х.Т. Восстание 1916г. в Средней Азии и Казахстане. - Ташкент, 1992.

ОЖСӨЖ мазмұны: К.А. Ақышевтің «Курган Иссык», «Саки азиатские и скифы европейские: общее и особенное», К.А. Ақышев, К.М. Байпаков, Л.Б. Ерзаковичтің «Отрар в 13 - 15 вв.», К.А. Ақышевтің «Археологические исследования в Казахстане в 1930 – 1950 - е гг.», К.А. Ақышев, Г.А. Кушаевтың «Древняя культура саков и усуней долины р. Или.», К.А. Ақышевтің «К проблеме происхождения номадизма в аридной зоне древнего Казахстана», С.Н. Ақынжановтың «Кипчаки в истории средневекого Казахстана», К.М. Байпаковтың «По следам древних городов Казахстана: (Отрарский оазис)», «Средневековая городская культура Южного Казахстана и Семиречья (VI - начало XIII в.)», «Средневековые города Казахстана на Великом Шелковом пути», К.М. Байпаков, Л.Б. Ерзаковичтің «Древние города Казахстана», К.М. Байпаковтың «По следам древних городов Казахстана», К.М. Байпаков, Е.А. Смагулов, Г.А. Ахатовтың «Средневековое городище Жайык», Х.А. Вишневскаядың «Культура сакских племен низовьев Сырдарьи в 15-5 вв. до н. э.», М.К. Кадырбаев, А.Н. Марьяшовтың «Наскальные рисунки хребта Каратау», М.К. Кадырбаевтың «Очерки истории средневековых уйгуров, джалаиров, найманов, кереитов», Б.Е. Көмековтың «Арабские источники по истории кыпчаков, куманов, кимеков YIII-XIII в.в.», Б.Е. Көмековтың «Государство кимаков 9-11 веков по арабским источникам», Г.Е. Марковтың «Кочевники Азии», «Теоретические проблемы номадизма в советской этнографической литературе» атты еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Акишев К.А. Курган Иссык. - М., 1978.; Акишев К. А. Саки азиатские и скифы европейские: общее и особенное. // Археологические исследования в Казахстане. – Алма - Ата, 1984.; Акишев К.А., Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б. Отрар в 13 - 15 вв. – Алма - Ата, 1987.; Акишев К.А. «Археологические исследования в Казахстане в 1930 – 1950 - е гг.». // В сборнике «Историческая наука в советском Казахстане (1917-1960 - е гг.)». – Алма - Ата, 1990. - 231-246с.; Акишев К.А., Кушаев Г.А. Древняя культура саков и усуней долины р. Или. - А-А., 1963.; Акишев К.А. К проблеме происхождения номадизма в аридной зоне древнего Казахстана. // Поиски и раскопки в Казахстане. - А., 1972. - 31 - 47 бб.; Ахинжанов С.Н. Кипчаки в истории средневекого Казахстана. - А., 1989.; Байпаков К.М. По следам древних городов Казахстана: (Отрарский оазис). - А.: Наука, 1990 – 208 c.; Байпаков К.М. Средневековая городская культура Южного Казахстана и Семиречья (VI - начало XIII в.). - Алма-Ата: Наука, 1986. - 256 с.; Байпаков К.М. Средневековые города Казахстана на Великом Шелковом пути. – Алматы: «Гылым», 1998.; Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б. Древние города Казахстана. - Алма-Ата: Наука, 1971. - 211 с.; Байпаков К.М. По следам древних городов Казахстана. - Алматы: «Наука», 1998.; Байпаков К.М., Смагулов Е.А., Ахатов Г.А. Средневековое городище Жайык. - Алматы, 2005.; Вишневская Х.А. Культура сакских племен низовьев Сырдарьи в 15-5 вв. до н. э. - М.1973.;Кадырбаев М.К., Марьяшов А.Н. Наскальные рисунки хребта Каратау. - А-А., 1992.; Кадырбаев М.К. Очерки истории средневековых уйгуров, джалаиров, найманов, кереитов. - А.1993.; Кумеков Б.Е. Арабские источники по истории кыпчаков, куманов, кимеков YIII-XIII в.в. СПБ., 1994.; Кумеков Б.Е. Государство кимаков 9-11 веков по арабским источникам. - Алматы, 1972.; Марғұлан Ә.Х. Из истории городов и строительного искусства древнего Казахстана. - Алма-Ата, 1950.; Марғұлан Ә.Х. Оседлые поселения 8 - 13 вв. на северных склонах Каратау (Извлечение из археологического отчета). // Известия АН КазССР, серия археологическая, 1948, вып 1.; Маргулан А.Х., Акишев К.А., Кадырбаев М.К., Оразбаев А.М. Древняя культура Центрального Казахстана. - Алма-Ата, 1966.; Марков Г.Е. Кочевники Азии. - М., 1976.; Марков Г.Е. Теоретические проблемы номадизма в советской этнографической литературе. // Историография этнографического изучения народов СССР и зарубежных стран. - М., 1989.

СӨЖ мазмұны: Б.С. Сүлейменовтың «Восстание 1916 года в Казахстане», Х.Т. Тұрсыновтың «Восстание 1916г. в Средней Азии и Казахстане» атты еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Сулейменов Б.С. Восстание 1916 года в Казахстане. – Алма – Ата, Наука, 1977 – 159 с.; Турсунов Х.Т. Восстание 1916г. в Средней Азии и Казахстане. - Ташкент, 1992.

39 кредит сағат

Семинар сабағы №13

Тақырып: 1940-шы - 50-ші жылдардың ортасындағы тарихнама ілімі.

Семинар сабағының мазмұны: 1. Ұлы Отан соғысы кезеңіндегі Қазақстан тарихын зерттеудің проблемалары. 2. Соғыстан кейінгі Қазақстан тарихын зерттеу. Тың және тыңайған жерлерді игеру тарихнамасы. 3. Колхоз және совхоз құрылысы тарихы бойынша еңбектердің пайда болуы. КОКП-ның республикадағы аграрлық саясатының мәселелерін талдау, олардың тенденциялық сипаты мен қателіктері. 4. Қазақстанның кеңестік кезендегі мәдениеті мен мәдени дамуының тарихнамасы.

Әдебиеттер: Балакаев Т.Е. Колхозное крестьянство Казахстана в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. - Алма-Ата, 1971. - 344 с.; Балакаев Т.Б., Алдажуманов К.С. Казакстан еңбекшілері - майданға. - Алма-Ата, 1985.; Белан П.С. Казахстанцы в битве на Волге. – Алма – Ата, Ғылым, 1990. – 270 с.; Белан П.С. Участие казахстанцев в завершающих сражениях Великой Отечественной войны /январь-май 1945г./. - Алма-Ата, 1979.; Боздақтар. Книга памяти /Батыс Қазақстан облысы/. 1-2 кітап. - Орал, 1995.; Букаткин П.Р. Западноказахстанцы в годы суровых испытаний /1941 - 1945/. - Самара, 1994.; Букаткин П.Р. "От Уральска до Эльбы и Праги". - Уральск, 1994.; Букаткин П.Р. Западно-Казахстанская область - ближний тыл Сталинградского фронта. - Уральск, 1993.; Гречко А.А. Соғыс жылдары 1941 – 1943. – Алматы, «Қазақстан», 1978 – 576 б.; Нурбекова Г. Женщины Казахстана - фронту. - А., 1968.

ОЖСӨЖ мазмұны: П.Р. Букаткиннің "От Уральска до Эльбы и Праги", «Западно-Казахстанская область - ближний тыл Сталинградского фронта» атты еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Букаткин П.Р. "От Уральска до Эльбы и Праги". - Уральск, 1994.; Букаткин П.Р. Западно-Казахстанская область - ближний тыл Сталинградского фронта. - Уральск, 1993.

СӨЖ мазмұны: Т.Е. Балакаевтің «Колхозное крестьянство Казахстана в годы Великой Отечественной войны 1941-1945», А.А. Гречконың «Соғыс жылдары 1941 – 1943», Г.Нурбекова «Женщины Казахстана – фронту» еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Балакаев Т.Е. Колхозное крестьянство Казахстана в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. - Алма-Ата, 1971. - 344 с.; Гречко А.А. Соғыс жылдары 1941 – 1943. – Алматы, «Қазақстан», 1978 – 576 б.; Нурбекова Г. Женщины Казахстана - фронту. - А., 1968.
14 – апта

40 кредит сағат

Дәріс №27

Тақырып: Тәуелсіз Қазақстан тарихнамасы.

Дәріс мазмұны: 1. Қазақ мемлекеттілігінің тарихын жаңа бағыт тұрғысынан зерттеу. С.Г Кляшторный мен Т.И. Сұлтановтың «Казахстан: летопись трех тысячелетий», Қазақ хандығының тарихы бойынша Ә.Хасенов, М.Х. Әбусейітова, К.Ш. Хафизова, Ж.Қасымбаев еңбектері. 2. Н.Мартыненконың редакциясымен шыққан «Алашорда» құжаттар жинағын қайта басып шығару. «Алаш» қозғалысы бойынша М.Қ. Қойгелдиев, К.Нүрпейісов, Д.А. Аманжоловалардың монографиялық еңбектері. 3. Алғашқы газеттер мен «Айқап» журналы материалдарының библиографиялық көрсеткіштері мен жинақтарын басып шығару (құрастырушылар Ү.Субханбердина және басқалар). Алғашқы қазақ мерзімді басылымдарының тарихын зерттеу (Қ.М. Атабаев, Ө.Әбдиманов).

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Община: брезник
dmdocuments -> Семинар сабағы 15 c ағат Оқытушының жетекшілігімен Студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 15 сағат
dmdocuments -> 5В070300- «Ақпараттық жүйелер» мамандығына арналған «алгоритмдеу және мәліметтер қҰрылымы және бағдарламалау»
dmdocuments -> Жаратылыстану-математика факультеті деканы
dmdocuments -> Семинар сабақ 15 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 30сағат СӨЖ 30 сағат
dmdocuments -> Сабақ Өткізу уақыты Байланыс сағаты 1 (дәріс, практика)
dmdocuments -> Педагогика факультетінің деканы Т. А. Ботагариев
dmdocuments -> Абулкасова Д. Б. (қолы) (аты-жөні)


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет