Семинарлық сабақ 15 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 45 сағатбет5/13
Дата22.03.2020
өлшемі2.42 Mb.
түріСеминар
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Әдебиеттер: Аманжолова Д.А. Казахский автономизм и Россия. История движения Алаш. - М., 1994.; Аманжолова Д.А. На изломе. Алаш в этнополитический истории Казахстана. – Алматы: изд. Дом «Таймас», 2009. – 412 с.; Атабаев Қ. Деректану: Оқу құралы – А., 2007.; Атабаев Қ. Қазақ тарихының деректанулық негіздері. – Алматы, 2002. Әбділдабекова А. Қазақстанның Ресейге қосылуы хақында. // Қазақ тарихы, 1999, №3, 42-47 бб.; Әбділдабекова А. Қазақстанның Ресейге қосылуы хақында. // Қазақ тарихы, 2004, №6, 31-36 бб.; Бочагов А.К. Алаш-Орда. // Ақиқат, 1997. № 1, 2, 3, 4.; Бөкейханов Ә. Шығармалар. – Алматы: Қазақстан, 1994. – 384б.; Бөкейханов Ә. Таңдамалы. – А.,1995.; Брайнин С., Шафиро Ш. Очерки по истории Алаш-Орды. - Алма-Ата, 1935.; Ерофеева И.В. Присоединение Казахстана к России как историографическая проблема / Историческая наука Советского Казахстана (1917-1960 гг.). - А., 1990.; Касымбаев Ж. Государственные деятели казахских ханств. (18 в.). - А-А.: «Билим», 1999.; Қасымбаев Ж.Қ. Қазақстанның Ресейге қосылуы: кіруі, жаулап алуы, отарлауы./ Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін (Очерк). - А., 1994. - 184-194 бб.; Қойгелдиев М.К. Алаш қозғалысы. - А., 1995. - 3-54 бб.; Нұрпейісов К.Н. Алаш һәм Алашорда. - Алматы, 1995.; Нурмагамбетова Р.К. Движение Алаш и Алаш Орда. Историогарфия проблемы. 1920 – 1990 – е годы ХХ века. – Алматы, 2003. – 153 с.; Нурпеисов К. Алаш: роль и место партии в общественно-политической жизни Казахстана // Столичное обозрение, 1998, № 45, 46.

ОЖСӨЖ мазмұны: Д.А. Аманжолованың «Казахский автономизм и Россия. История движения Алаш», «На изломе. Алаш в этнополитический истории Казахстана», Ә.Бөкейхановтың «Таңдамалы», С.Брайнин, Ш.Шафироның «Очерки по истории Алаш-Орды», М.К. Қойгелдиев «Алаш қозғалысы», К.Н. Нұрпейісовтың «Алаш һәм Алашорда» еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Аманжолова Д.А. Казахский автономизм и Россия. История движения Алаш. - М., 1994.; Аманжолова Д.А. На изломе. Алаш в этнополитический истории Казахстана. – Алматы: изд. Дом «Таймас», 2009. – 412 с.; Бөкейханов Ә. Таңдамалы. – А.,1995.; Брайнин С., Шафиро Ш. Очерки по истории Алаш-Орды. - Алма-Ата, 1935.; Қойгелдиев М.К. Алаш қозғалысы. - А., 1995. - 3-54 бб.; Нұрпейісов К.Н. Алаш һәм Алашорда. - Алматы, 1995.

СӨЖ мазмұны: Ж.Касымбаевтың «Государственные деятели казахских ханств. (18 в.)», «Қазақстанның Ресейге қосылуы: кіруі, жаулап алуы, отарлауы./ Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін (Очерк)» атты еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Касымбаев Ж. Государственные деятели казахских ханств. (18 в.). - А-А.: «Билим», 1999.; Қасымбаев Ж.Қ. Қазақстанның Ресейге қосылуы: кіруі, жаулап алуы, отарлауы./ Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін (Очерк). - А., 1994. - 184-194 бб.

41 кредит сағат

Дәріс №28

Тақырып: Тәуелсіз Қазақстан тарихнамасы.

Дәріс мазмұны: 1. Қазақ мемлекеттілігінің тарихын жаңа бағыт тұрғысынан зерттеу. С.Г Кляшторный мен Т.И. Сұлтановтың «Казахстан: летопись трех тысячелетий», Қазақ хандығының тарихы бойынша Ә.Хасенов, М.Х. Әбусейітова, К.Ш. Хафизова, Ж.Қасымбаев еңбектері. 2. Н.Мартыненконың редакциясымен шыққан «Алашорда» құжаттар жинағын қайта басып шығару. «Алаш» қозғалысы бойынша М.Қ. Қойгелдиев, К.Нүрпейісов, Д.А. Аманжоловалардың монографиялық еңбектері. 3. Алғашқы газеттер мен «Айқап» журналы материалдарының библиографиялық көрсеткіштері мен жинақтарын басып шығару (құрастырушылар Ү.Субханбердина және басқалар). Алғашқы қазақ мерзімді басылымдарының тарихын зерттеу (Қ.М. Атабаев, Ө.Әбдиманов).

Әдебиеттер: Аманжолова Д.А. Казахский автономизм и Россия. История движения Алаш. - М., 1994.; Аманжолова Д.А. На изломе. Алаш в этнополитический истории Казахстана. – Алматы: изд. Дом «Таймас», 2009. – 412 с.; Атабаев Қ. Деректану: Оқу құралы – А., 2007.; Атабаев Қ. Қазақ тарихының деректанулық негіздері. – Алматы, 2002. Әбділдабекова А. Қазақстанның Ресейге қосылуы хақында. // Қазақ тарихы, 1999, №3, 42-47 бб.; Әбділдабекова А. Қазақстанның Ресейге қосылуы хақында. // Қазақ тарихы, 2004, №6, 31-36 бб.; Бочагов А.К. Алаш-Орда. // Ақиқат, 1997. № 1, 2, 3, 4.; Бөкейханов Ә. Шығармалар. – Алматы: Қазақстан, 1994. – 384б.; Бөкейханов Ә. Таңдамалы. – А.,1995.; Брайнин С., Шафиро Ш. Очерки по истории Алаш-Орды. - Алма-Ата, 1935.; Ерофеева И.В. Присоединение Казахстана к России как историографическая проблема / Историческая наука Советского Казахстана (1917-1960 гг.). - А., 1990.; Касымбаев Ж. Государственные деятели казахских ханств. (18 в.). - А-А.: «Билим», 1999.; Қасымбаев Ж.Қ. Қазақстанның Ресейге қосылуы: кіруі, жаулап алуы, отарлауы./ Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін (Очерк). - А., 1994. - 184-194 бб.; Қойгелдиев М.К. Алаш қозғалысы. - А., 1995. - 3-54 бб.; Нұрпейісов К.Н. Алаш һәм Алашорда. - Алматы, 1995.; Нурмагамбетова Р.К. Движение Алаш и Алаш Орда. Историогарфия проблемы. 1920 – 1990 – е годы ХХ века. – Алматы, 2003. – 153 с.; Нурпеисов К. Алаш: роль и место партии в общественно-политической жизни Казахстана // Столичное обозрение, 1998, № 45, 46.

ОЖСӨЖ мазмұны: Д.А. Аманжолованың «Казахский автономизм и Россия. История движения Алаш», «На изломе. Алаш в этнополитический истории Казахстана», Ә.Бөкейхановтың «Таңдамалы», С.Брайнин, Ш.Шафироның «Очерки по истории Алаш-Орды», М.К. Қойгелдиев «Алаш қозғалысы», К.Н. Нұрпейісовтың «Алаш һәм Алашорда» еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Аманжолова Д.А. Казахский автономизм и Россия. История движения Алаш. - М., 1994.; Аманжолова Д.А. На изломе. Алаш в этнополитический истории Казахстана. – Алматы: изд. Дом «Таймас», 2009. – 412 с.; Бөкейханов Ә. Таңдамалы. – А.,1995.; Брайнин С., Шафиро Ш. Очерки по истории Алаш-Орды. - Алма-Ата, 1935.; Қойгелдиев М.К. Алаш қозғалысы. - А., 1995. - 3-54 бб.; Нұрпейісов К.Н. Алаш һәм Алашорда. - Алматы, 1995.

СӨЖ мазмұны: Ж.Касымбаевтың «Государственные деятели казахских ханств. (18 в.)», «Қазақстанның Ресейге қосылуы: кіруі, жаулап алуы, отарлауы./ Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін (Очерк)» атты еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Касымбаев Ж. Государственные деятели казахских ханств. (18 в.). - А-А.: «Билим», 1999.; Қасымбаев Ж.Қ. Қазақстанның Ресейге қосылуы: кіруі, жаулап алуы, отарлауы./ Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін (Очерк). - А., 1994. - 184-194 бб.

42 кредит сағат

Семинар сабағы №14

Тақырып: Тәуелсіз Қазақстан тарихнамасы.

Семинар сабағының мазмұны: 1. Ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейінгі 5 томдық Қазақ ССР тарихын дайындау және шығару. 2. Тарихи білімдегі өзгеше ойлауды басып жаншу. О Сүлейменовтың «АЗиЯ» кітабы бойынша және О. Исмағұловтың «Этническая география» Қазақстан ғылыми зерттеуі бойынша пікірталастар. 3. Қазақ демократиялық интеллегиясының көрнекті өкілдері Ш.Құдайбердиев, Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов, М.Дулатов және т.б. есімдері мен еңбектерінің халыққа қайтарыла бастауы.

Әдебиеттер: Исмагулов О. Этническая антропология Казахстана. - А-А.1982.; Исмагулов О. Население Казахстана от эпохи бронзы до современности. - А-А., Наука.1970.; Кудайберды-улы Ш. Родословная тюрков, киргизов, казахов и ханских династий. - А., 1991.

ОЖСӨЖ мазмұны: Ш.Құдайбердыұлының «Родословная тюрков, киргизов, казахов и ханских династий» атты еңбегіне аннотация жасау.

Әдебиет: Кудайберды-улы Ш. Родословная тюрков, киргизов, казахов и ханских династий. - А., 1991.

СӨЖ мазмұны: О.Исмагуловтың «Этническая антропология Казахстана», «Население Казахстана от эпохи бронзы до современности» еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Исмагулов О. Этническая антропология Казахстана. - А-А.1982.; Исмагулов О. Население Казахстана от эпохи бронзы до современности. - А-А., Наука.1970.
15 – апта

43 кредит сағат

Дәріс №29

Тақырып: 1991 жылдан күні бүгінге дейінгі тарихи зерттеулер.

Дәріс мазмұны: 1. Саяси репрессиядан зардап шеккен қазақ ұлттық-демократиялық интеллегенциясы мен мемлекет қайраткерлерінің еңбектері. Мұстафа Шоқай еңбектерінің екі томдық жинағы мен ол туралы естеліктерді басып шығару. 2. Қазақстан Республикасының «Жаппай саяси репрессиялау құрбандарын ақтау туралы» (1993 ж., 14 сәуір) заңы және оның тарихи мәні. 3. Сталиндік саяси репрессиялар мен халықтарды Қазақстанға депортациялау тарихын зерттеудегі жетістіктер. (Г.В. Кан, Г.Н. Ким және т.б. еңбектері). 4. Күштеп тәркілеу, ұжымдастыру және көшпелі қазақтарды күштеп отырықшыландыру тарихын қайта қарастыру. 20-шы жылдардың аяғы мен 30-шы жылдардың басындағы шаруа көтерілістерінің тарихын зерттеудің басталуы. М.К. Қозыбаев, Қ.С. Алдажұманов, Т.Омарбеков еңбектері. Аталған мәселелер бойынша құжаттар жинағын шығару. 5. Қазақстан тарихы бойынша жаңа оқулықтар мен оқу құралдарын шығару. Олардың ерекшеліктері мен жетістіктері. 6. Қазақ диаспорасының тарихын зерттеу (Н.Мұхамедханұлы, Г.М. Мендіқұлов және т.б.). Х.Оралтайдың зерттеулері мен естеліктері.

Әдебиеттер: Абылхожин Ж.Б. Традиционная структура Казахстана: социально-экономические проблемы функционирования и трансформации (1920-1930 годы). - А., 1999.; Дахшлейгер Г.Ф. Социально - экономические преобразования в ауле и деревне Казахстана /1921-1929 гг./. - А., 1965.; М.К. Қозыбаев, К.С. Алдажуманов, Ж.Б. Әбілхожин. Қазақстандағы күшпен коллективтеңдіру: қорлық пен зорлық. - А., 1992.; Козыбаев М.К. История и современность. - А.-А., 1991.; Қойгелдиев М.Қ. Тұтас Түркістан идеясы және Мұстафа Шоқайұлы. - А.,1997.; Омарбеков Т.О. 20-30 жылдардары Қазақстан қасіреті. - Алматы, 1997.

ОЖСӨЖ мазмұны: Ж.Б. Абылхожиннің «Традиционная структура Казахстана: социально-экономические проблемы функционирования и трансформации (1920-1930 годы)», Г.Ф. Дахшлейгердің «Социально - экономические преобразования в ауле и деревне Казахстана /1921-1929 гг./», М.К. Қозыбаев, К.С. Алдажуманов, Ж.Б. Әбілхожиннің «Қазақстандағы күшпен коллективтеңдіру: қорлық пен зорлық», Т.О. Омарбековтың «20-30 жылдардары Қазақстан қасіреті» атты еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Абылхожин Ж.Б. Традиционная структура Казахстана: социально-экономические проблемы функционирования и трансформации (1920-1930 годы). - А., 1999.; Дахшлейгер Г.Ф. Социально - экономические преобразования в ауле и деревне Казахстана /1921-1929 гг./. - А., 1965.; М.К. Қозыбаев, К.С. Алдажуманов, Ж.Б. Әбілхожин. Қазақстандағы күшпен коллективтеңдіру: қорлық пен зорлық. - А., 1992.; Омарбеков Т.О. 20-30 жылдардары Қазақстан қасіреті. - Алматы, 1997.

СӨЖ мазмұны: М.Қ. Қойгелдиевтің «Тұтас Түркістан идеясы және Мұстафа Шоқайұлы» атты еңбегіне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Қойгелдиев М.Қ. Тұтас Түркістан идеясы және Мұстафа Шоқайұлы. - А.,1997.

44 кредит сағат

Дәріс №30

Тақырып: 1991 жылдан күні бүгінге дейінгі тарихи зерттеулер.

Дәріс мазмұны: 1. Саяси репрессиядан зардап шеккен қазақ ұлттық-демократиялық интеллегенциясы мен мемлекет қайраткерлерінің еңбектері. Мұстафа Шоқай еңбектерінің екі томдық жинағы мен ол туралы естеліктерді басып шығару. 2. Қазақстан Республикасының «Жаппай саяси репрессиялау құрбандарын ақтау туралы» (1993 ж., 14 сәуір) заңы және оның тарихи мәні. 3. Сталиндік саяси репрессиялар мен халықтарды Қазақстанға депортациялау тарихын зерттеудегі жетістіктер. (Г.В. Кан, Г.Н. Ким және т.б. еңбектері). 4. Күштеп тәркілеу, ұжымдастыру және көшпелі қазақтарды күштеп отырықшыландыру тарихын қайта қарастыру. 20-шы жылдардың аяғы мен 30-шы жылдардың басындағы шаруа көтерілістерінің тарихын зерттеудің басталуы. М.К. Қозыбаев, Қ.С. Алдажұманов, Т.Омарбеков еңбектері. Аталған мәселелер бойынша құжаттар жинағын шығару. 5. Қазақстан тарихы бойынша жаңа оқулықтар мен оқу құралдарын шығару. Олардың ерекшеліктері мен жетістіктері. 6. Қазақ диаспорасының тарихын зерттеу (Н.Мұхамедханұлы, Г.М. Мендіқұлов және т.б.). Х.Оралтайдың зерттеулері мен естеліктері.

Әдебиеттер: Абылхожин Ж.Б. Традиционная структура Казахстана: социально-экономические проблемы функционирования и трансформации (1920-1930 годы). - А., 1999.; Дахшлейгер Г.Ф. Социально - экономические преобразования в ауле и деревне Казахстана /1921-1929 гг./. - А., 1965.; М.К. Қозыбаев, К.С. Алдажуманов, Ж.Б. Әбілхожин. Қазақстандағы күшпен коллективтеңдіру: қорлық пен зорлық. - А., 1992.; Козыбаев М.К. История и современность. - А.-А., 1991.; Қойгелдиев М.Қ. Тұтас Түркістан идеясы және Мұстафа Шоқайұлы. - А.,1997.; Омарбеков Т.О. 20-30 жылдардары Қазақстан қасіреті. - Алматы, 1997.

ОЖСӨЖ мазмұны: Ж.Б. Абылхожиннің «Традиционная структура Казахстана: социально-экономические проблемы функционирования и трансформации (1920-1930 годы)», Г.Ф. Дахшлейгердің «Социально - экономические преобразования в ауле и деревне Казахстана /1921-1929 гг./», М.К. Қозыбаев, К.С. Алдажуманов, Ж.Б. Әбілхожиннің «Қазақстандағы күшпен коллективтеңдіру: қорлық пен зорлық», Т.О. Омарбековтың «20-30 жылдардары Қазақстан қасіреті» атты еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Абылхожин Ж.Б. Традиционная структура Казахстана: социально-экономические проблемы функционирования и трансформации (1920-1930 годы). - А., 1999.; Дахшлейгер Г.Ф. Социально - экономические преобразования в ауле и деревне Казахстана /1921-1929 гг./. - А., 1965.; М.К. Қозыбаев, К.С. Алдажуманов, Ж.Б. Әбілхожин. Қазақстандағы күшпен коллективтеңдіру: қорлық пен зорлық. - А., 1992.; Омарбеков Т.О. 20-30 жылдардары Қазақстан қасіреті. - Алматы, 1997.

СӨЖ мазмұны: М.Қ. Қойгелдиевтің «Тұтас Түркістан идеясы және Мұстафа Шоқайұлы» атты еңбегіне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Қойгелдиев М.Қ. Тұтас Түркістан идеясы және Мұстафа Шоқайұлы. - А.,1997.

45 кредит сағат

Семинар сабағы №15

Тақырып: 1991 жылдан күні бүгінге дейінгі тарихи зерттеулер.

Семинар сабағының мазмұны: 1. Қазақстанның шет елдік тарихнамасы. Р.Конквест, М.Олкотт, Б.Хайт және қазақстандағы басқа да ғалымдардың еңбектерін зерттеу (қазақстандық зерттеушілер К.Л. Есмағанбетов, К.Несіпбаева және т.б. еңбектері). 2. Қазақстандық ғалымдардың тарихи-демографиялық зерттеулері (М.Тәтімов, А.Ғали, М.Асылбеков). 3. Ежелгі және орта ғасырлық Қазақстан тарихының мәселелері және М.Х. Дулати мен Қ.Жалайридің тарихи мұралары (Ә.Дербісәлиев, С.Жолдасбаев, Н.Нұртазина, С.М. Сыздықов және т.б. зерттеулері). Ежелгі дәуірден бүгінгі дейінгі бес томдық Қазақстан тарихының жаңа басылымының шығарыла бастауы. 4. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Тарих толқынында» кітабын талқылау және Қазақстан тарихнамасының алда тұрған міндеттері. 5. Тәуелсіз Қазақстанның ғылымы мен мәдениетін қалыптастыру. Қазақстанның қазіргі кезеңінің тарихнамасы бойынша монографиялар шығару (М.Қозыбаев, О.Х. Мұқатова, Д.И. Дулатова және т.б.).

Әдебиеттер: Асылбеков М.Х., Галиев А.Б. Социально - демографические процессы в Казахстане (1917-1980 гг.). - Алма-Ата: Ғылым, 1991. – 192 с.; Дулати М.Х. Тарих – и Рашиди: (хақ жолындағылар тарихы) / Жалпы ред. бас/н Ә.Дербісәлі – А.: Тұран, 2003. – 616 б.; Қозыбаев М. Жауды шаптым ту байлап. - А., 1995.; Қозыбаев М.К. Өркениет және ұлт. - А., 2001.; Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дейін. 5 томдық Т.3. - Алматы. 2000.; Назарбаев Н.А. Без правых и левах. - А.,1991.; Назарбаев Н.А. Стратегия становлення и развития Казахстана как суверенного государства. - А.,1992.; Назарбаев Н.Ә. Ғасырлар тоғысында. - А.,1996.; Назарбаев Н.А. Евразийский Союз: идеи, практика, перспектива. - М., 1997.; Назарбаев Н.А. Казахстан-2030. Послание Президента страны народу Казахстана. // Казахстанская правда. 11 октября, 1997 г.

ОЖСӨЖ мазмұны: Академик Манаш Қозыбаевтың «Жауды шаптым ту байлап» (А., 1995.), «Өркениет және ұлт» (А., 2001.) атты еңбектеріне, Елбасы Н.Ә. Назарбеавтың «Без правых и левах» (А.,1991.), «Стратегия становлення и развития Казахстана как суверенного государства» (А.,1992.), «Ғасырлар тоғысында» (А.,1996.), «Евразийский Союз: идеи, практика, перспектива» (М., 1997.), «Казахстан-2030. Послание Президента страны народу Казахстана» (Казахстанская правда. 11 октября, 1997 г.) еңбектеріне аннотация жасау.

Әдебиеттер: Қозыбаев М. Жауды шаптым ту байлап. - А., 1995.; Қозыбаев М.К. Өркениет және ұлт. - А., 2001.; Назарбаев Н.А. Без правых и левах. - А.,1991.; Назарбаев Н.А. Стратегия становлення и развития Казахстана как суверенного государства. - А.,1992.; Назарбаев Н.Ә. Ғасырлар тоғысында. - А.,1996.; Назарбаев Н.А. Евразийский Союз: идеи, практика, перспектива. - М., 1997.; Назарбаев Н.А. Казахстан-2030. Послание Президента страны народу Казахстана. // Казахстанская правда. 11 октября, 1997 г.

СӨЖ мазмұны: Н.Ә Назарбаевтың «Без правых и левах», «Стратегия становлення и развития Казахстана как суверенного государства», «Ғасырлар тоғысында», «Евразийский Союз: идеи, практика, перспектива» атты еңбектеріне аннотация жасау

Әдебиеттер: Назарбаев Н.А. Без правых и левах. - А.,1991.; Назарбаев Н.А. Стратегия становлення и развития Казахстана как суверенного государства. - А.,1992.; Назарбаев Н.Ә. Ғасырлар тоғысында. - А.,1996.; Назарбаев Н.А. Евразийский Союз: идеи, практика, перспектива. - М., 1997.; Назарбаев Н.А. Казахстан-2030. Послание Президента страны народу Казахстана. // Казахстанская правда. 11 октября, 1997 г.
3. ПӘН БОЙЫНША ТАПСЫРМАЛАРДЫ ОРЫНДАУ ЖӘНЕ ТАПСЫРУ КЕСТЕСІ.Жұмыс түрі

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны


Ұсынылатын әдебиеттер

Орындау мерзімі және тапсыру уақыты (аптасы)

Балл

Бақылау түрі

1

Реферат

Тақырып бойынша негізгі баяндама

Дәріс, семинар тақырыбына байланысты

7 апта

Тапсырмалар саны бойынша әрбір жұмыс 2-4% дейін (үй тапсырмасы түрінде беріледі)

Реферат және баяндама

3

Жеке тапсырма

(ауызша жауап)

Барлығы 9 тапсырма


Талдау және танымдық қабілеттерін арттыру

ОЖСӨЖ

тақырыбына байланыстыОЖСӨЖ кестесі бойынша берілген уақыт шеңберінде


Тақырып бойынша

05 - 1%-ға дейін (аралық бақылау түрі ретінде)Тапсырмалардың орындалуын, сұрақтарға жауап беру қабілетін тексеру

4

Жеке тапсырма

(жазбаша жауап)

Барлығы 13 тапсырма


Талдау және танымдық қабілеттерін арттыру

ОЖСӨЖ

тақырыбына байланыстыОЖСӨЖ кестесі бойынша берілген уақыт шеңберінде


Тақырып бойынша

05 - 1%-ға дейін (аралық бақылау түрі ретінде)Тапсырмалардың орындалуын, сұрақтарға жауап беру қабілетін тексеру

5

Семинар сабағытағы белсенділігі

(барлығы – 15 жұмыс)Талдау және танымдық қабілеттерін арттыру

Семинар тақырыбына байланысты

Семинар кестесі бойынша берілген уақыт шеңберінде


Тақырып бойынша

1 - 2%-ға дейін (аралық бақылау түрі ретінде)Тапсырмалардың орындалуын, сұрақтарға жауап беру қабілетін тексеру

5

Жазба жұмыс түрінде аралық бақылау

Ойлау қабылетін тексеру

Бірінші жұмыс 1 – 10 тақырыптарға байланысты


№11 семинар


Тапсырмалар саны бойынша әрбір жұмыс 2 - 4% дейін бағаланады

Жазба жұмысын тексеру

6

Емтихан

Білімді кешенді тексеруТест

4. Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы.

4.1. Негізгі әдебиет тізімі.

Әдебиет атауы


Барлығы


Ескерту


Кітапханада


кафедрада


Студенттердің қамтылу пайызы (%)

Электронды түрі


1

2

3

4

5

6

7

1

Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. Материалы советско-французского симпозиума. - А., 1989.

70%
БҚМУ-нің №3 кітапхана


2

Вопросы историографии Казахстана [Текст]: Сборник. - Алма-Ата, 1983. - 256 с.

Ж.Молдагалиев ат. кітапхана

3.

Вопросы историографии и источниковедения Казахстана: (дореволюционный период). Сб. Статей. - А.-А., 1988.

БҚМУ-нің №3 кітапхана

4.

Дахшлейгер Г.Ф. Историография Советского Казахстана (очерк). - А., 1969.

БҚМУ-нің №3 кітапхана

5.

Дулатова Д.И. Историография дореволюционного Казахстана. - А., 1984.

БҚМУ-нің №3 кітапхана


6

История Казахстана: белые пятна. /сост. Абылхожин Ж. сб. статей/ - А.-А., 1991.

БҚМУ-нің №3 кітапхана


7

Историческая наука в советском Казахстане (1917-1960-е гг.). - Алма-Ата, 1990.

Ж.Молдагалиев ат. кітапхана

8

Қазақстан тарихы. (көне заманнан бүгінге дейін) І, 2, 3-том - А., 1996.

БҚМУ-нің №3 кітапхана

9

Козыбаев М.К. История и современность. - А.-А., 1991.

БҚМУ-нің №3 кітапхана

10

Козыбаев М.К. Проблемы методологии, историографии и источниковедения истории Казахстана /Избранные труды/. - Алматы: 2006. – 272 с.

БҚМУ-нің №3 кітапхана

11

Қазақстанның тарих ғылымы. - А., 2005.

БҚМУ-нің №3 кітапхана

12

Қозыбаев М.К. Өркениет және ұлт. - А., 2001.


БҚМУ-нің №6 кітапхана /зал аспирантов и магистрантов/

13

Масанов Э.А. Очерки истории этнографического изучения казахского народа в СССР. - А.-А.,

БҚМУ-нің

книгохранилище14

Омарбеков Т., Омарбеков Ш. Қазақстан тарихына және тарихнамасына ұлттық көзқарас. – А., 2004.

БҚМУ-нің №3 кітапхана


4.2 Қосымша әдебиет тізімі.

 1. Абдоллаев Н.А. Дәстүрлі қазақ қоғамының батырлар институты. // әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы, 2002, №1.

 2. Абдоллаев Н.А.“Екінші әлемдік соғысты” ғылыми кезеңдеу проблемалары. Кеңестік номенклатура: пайда болуы, қалыптасуы, жетілуі және тағдыры. // ҚР ҰҒА Тарих және этнология институты. Отан тарихы, 2004.

 3. Абдирова А.С. История казачества Казахстана. – Алматы, 1994.

 4. Абжанов Х. Академик Рамазан Сулейменов. – Алматы: Дайк Пресс, 2009. – 252 б.

 5. Абилгазы Турик шежиреси / Ауд. Б.Абилкасымулы. – Алматы: Ана тили, 2006.

 6. Абишев Г. Под знаменем Родины. - Алма-Ата, 1967.

 7. Абишев Г. Казахстан в Великой Отечественной войне. - Алма - Ата, 1958.

 8. Абсеметов М.О. Сакен Сейфуллин – Председатель Совета народных комиссаров Казахстана (г. Оренбург, 1922 - 1924). Астана: Рукпресс, 2006. – 416с.

 9. Абусеитова М.Х. Казахское ханство во второй половине XVI века. – Алма - Ата: Наука, 1985. - 104 с.

 10. Абусеитова М.Х., Баранова Ю.Г. Писменные источники по истории и культуре Казахстана и Центральной Азии в 13 – 18 веке. – А.: Дайк – Пресс, 2001. – 426с.

 11. Абылай хан. Кенесары: (Проблемы национально – освободительного движения). / Отв. ред.: М.К. Козыбаев. - Алматы: Ғылым, 1993. – 115с.

 12. Аджи М. Кипчаки Древняя история тюрков и Великой Степи: кн. для школьников и их родителей. – М: ОАО «Типография Новости», 1999 – 176с.

 13. Адырбекұлы К. ХХ ғасыр: соңғы репрессия - Алматы: Алаш, 2006. – 285б.

 14. Акишев К.А. Курган Иссык. - М., 1978.

 15. Акишев К. А. Саки азиатские и скифы европейские: общее и особенное. // Археологические исследования в Казахстане. – Алма - Ата, 1984.

 16. Акишев К.А., Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б. Отрар в 13 - 15 вв. – Алма - Ата, 1987.

 17. Акишев К.А. «Археологические исследования в Казахстане в 1930 – 1950 - е гг.». // В сборнике «Историческая наука в советском Казахстане (1917-1960 - е гг.)». – Алма - Ата, 1990. - 231-246с.

 18. Акишев К. Казахское государство в 15-16 века: этническая территория, памятники культуры. // Евразийское сообщество: общество, политика, культура. – 1998, №1/28/ - 132с.

 19. Акишев К.А., Кушаев Г.А. Древняя культура саков и усуней долины р. Или. - А-А., 1963.

 20. Акишев К.А. К проблеме происхождения номадизма в аридной зоне древнего Казахстана. // Поиски и раскопки в Казахстане. - А., 1972. - 31 - 47 бб.

 21. Ақатаев С. Тышқан жылғы қырғын. - Алматы: Ана тілі, 1994 – 80б.

 22. Андреев И.Г. Описание Средней орды киргиз – кайсаков. – А.: Ғылым, 1998. – 280с.

 23. Андрианов Б.В. Историческое взаимодействие кочевых культур и древних земледельческих цивилизаций в свете концепции о хозяйственно - культурных типах. // Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. - А., 1989. – 8 - 20 бб.

 24. Алдажуманов К.С. Депортация народов – преступление тоталитарного режима. - А., «Фонд ХХ века». 1997. – 16 с.

 25. Алдажуманов Е. К. Депортация народов в Казахстан. // Наука Казахстана, 1996. – 1 - 15 февраля.

 26. Алдажуманов К.С. Национально - освободительное движение 1916 года и крестьянские восстания 1929-1932 гг.: проблемы преемственности. // Национально - освободительное движение в Казахстане и Средней Азии в 1916 году: характер, движущие силы, уроки. /Материалы Международной научно - теоретической конференции (Алматы, 1996, 18 октября). - Алматы: Фонд "XXI век", 1997. – 95с. (88 - 94бб.).

 27. Алдажуманов К.С. Крестьянское движение сопротивления в Казахстане в 1929-1932 гг. // Адилет. Материалы "круглых столов" и семинаров. - Алматы: Фонд "XXI век", - 1996. – 158с. (114 - 120 бб.).

 28. Алдажуманов К.С. Крестьянское движение сопротивления // Депортированные в Казахстан народы: время и судьбы. - Алматы: "Арыс - Казакстан", 1998. – 428с. (66 - 93 бб.).

 29. Алимбаев Н.А. Проблемы непосредственной подготовки сплошной коллективизации сельского хозяйства Казахстана в современной историографии (вторая половина 50-х — 80-е гг.). // Вопросы историографии Казахстана [Текст]: Сборник / Академия наук Казахской ССР Институт Истории, Археологии и Этнографии им. Ч.Ч. Валиханова. – Алма - Ата, 1983. - 256 с. (56-71 бб.).

 30. Алма-Ата 1986, Декабрь. Книга-хроника. т.1-3. Алматы, 1992.

 31. Аль-Фараби. Историко - философские трактаты. - Алма-Ата, 1985.

 32. Аль-Фараби и духовное наследие. - Алматы, 1994.

 33. Абенов Е.М., Арынов Е.М., Тасмагамбетов И.Н. Казахстан: эволюция государства и общества. - Алматы: ИРК, 1996.

 34. Амангалиев З.А., Елагин А.С. Оборона Уральска. – А., 1991. - 184 с.

 35. Аманжолова Д.А. Казахский автономизм и Россия. История движения Алаш. - М., 1994.

 36. Аманжолова Д.А. На изломе. Алаш в этнополитический истории Казахстана. – Алматы: изд. Дом «Таймас», 2009. – 412 с.

 37. Аргынбаев Х., Акишев К., Алимбаев Н. Археологическое и этнографическое изучение Казахстана. // Историческая наука Советского Казахстана (1917-1960 гг.). Очерки становления и развития. - Алма-Ата, 1990, 104-114 с.

 38. Артыкбаев Ж.О. Кочевники Евразии (в калейдоскопе веков и тысячелетий): Монография. – СПБ Мажор, 2005. – 320с.

 39. Аспандияров Б. Образование Букеевской Орды и ее ликвидация. Алма-Ата, 1947.

 40. Аспандияров Б. Бөкей Ордасы қалай құрылды? // Парасат, 2003, №6.

 41. Асылбеков М.Х. Железнодорожники Казахстана в первой русской революции. - А., 1965.

 42. Асылбеков М.Х. Формирование и развитие кадров железнодорожников Казахстана. - Алма-Ата, 1977.

 43. Асылбеков М.Х., Галиев А.Б. Социально - демографические процессы в Казахстане (1917-1980 гг.). - Алма-Ата: Ғылым, 1991. – 192 с.

 44. Асылбеков М.Х., Сеитов Э.Т. Алихан Букейхан – общественно – политический деятель и ученый. – А.: Өркениет, 2003. – 148с.

 45. Асылбеков М.Х., Ескалиев С.А. Бекежан Сүлейменов тарихшы ғалым. А.: Өркениет, 2001. – 182б.

 46. Асфендияров С.Д. Восстание 1916г. в Казахстане. - А., 1936.

 47. Асфендияров С.Д., Кунте П.А. Прошлое Казахстана в источниках и материалах. 2-е издание. – Алматы: «Казахстан», 1997.

 48. Асфендияров С.Д. История Казахстана (с древнейших времен): Учеб. - 3-е изд. - Алматы: Санат, 1998.

 49. Асфендияров С. Қазақстан тарихының очерктері: Оқу құралы. – Алматы, «Санат», 1994. – 120б.

 50. Атабаев Қ. Деректану: Оқу құралы – А., 2007.

 51. Атабаев Қ. Қазақ тарихының деректанулық негіздері. – Алматы, 2002.

 52. Ахинжанов С.Н. Кипчаки в истории средневекого Казахстана. - А., 1989.

 53. Аяганов Б. Государство Казахстан: эволюция общественных систем. - Алматы, 1993.

 54. Әбділдабекова А. Қазақстанның Ресейге қосылуы хақында. // Қазақ тарихы, 1999, №3, 42-47 бб.

 55. Әбділдабекова А. Қазақстанның Ресейге қосылуы хақында. // Қазақ тарихы, 2004, №6, 31-36 бб.

 56. Әбжанов Х. Е. Бекмаханов және ұлт - азаттық қозғалыстарды зерттеу әдіснамасы. // Қазақ тарихы. 2006, №3, 3-9 бб.

 57. Әбжанов Х. Е., Исабек Б. Академик Рамазан Сүлейменов. – Алматы: «Дайк - Пресс», 2007.

 58. Бабаджанов Х.М. Сочинения. - А., 1996.

 59. Байпаков К.М. По следам древних городов Казахстана: (Отрарский оазис). - А.: Наука, 1990 – 208 c.

 60. Байпаков К.М. Средневековая городская культура Южного Казахстана и Семиречья (VI - начало XIII в.). - Алма-Ата: Наука, 1986. - 256 с.

 61. Байпаков К.М. Средневековые города Казахстана на Великом Шелковом пути. – Алматы: «Гылым», 1998.

 62. Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б. Древние города Казахстана. - Алма-Ата: Наука, 1971. - 211 с.

 63. Байпаков К.М. По следам древних городов Казахстана. - Алматы: «Наука», 1998.

 64. Байпаков К.М., Смагулов Е.А., Ахатов Г.А. Средневековое городище Жайык. - Алматы, 2005.

 65. Баишев С. Победа социализма в Казахстане: (очерки по теории и истории вопроса). - Алма-Ата: Наука, 1961. - 326с.

 66. Балакаев Т.Е. Колхозное крестьянство Казахстана в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. - Алма-Ата, 1971. - 344 с.

 67. Балакаев Т.Б., Алдажуманов К.С. Казакстан еңбекшілері - майданға. - Алма-Ата, 1985.

 68. Бартольд В.В. Двенадцать лекций по истории турецских народов Средней Азии. Шығ. 5-том. - М., 1998 - 192 с.

 69. Бахти А. Шумерлер, скифтер, қазақтар. - А.: Көшпенділер, 2003. – 216б.

 70. Бегалин К. Алтын Орда хандары. – Алматы: Адамдар, 2007. – 272б.

 71. Бейсембиев К.Б. Из истории общественной мысли Казахстана второй половины XIX века: (Ч.Валиханов, И.Алтынсарин). - Алма-Ата: Изд-во АН Каз.ССР, 1957. - 212 с.

 72. Бейсембиев К.Б. Очерки истории общественно-политической и философской мысли Казахстана: Дореволюционный период. - Алматы: Казахстан, 1976. - 428 с.

 73. Бекмаханов Е. Қазақстан ХІХ ғасырдың 20 - 40 жылдарында: Оқу құралы. - А.: Санат, 1994. – 416б.

 74. Бекмаханов Е.Б. Мен қазақтардың мемлекеттілігі, елдігі болғандығын айттым. // Қазақ тарихы. 2005, №2, 11-16 бб.; №4, 44б.

 75. Бекмаханов Е.Б. Казахстан в 20-40 годы XIXв. - Алматы, 1992.

 76. Бекмаханов Е.Б. Присоединение Казахстана к России. / Отв. ред. А.В.Пясковский. - М.: Изд-во АН СССР, 1957. - 342 с.

 77. Бекішева Ж. Е.Бекмаханов орта ғасырдағы қазақ қоғамы хақында. // Қазақ тарихы. 2006, №5, 42-44 бб.

 78. Белан П.С. Казахстанцы в битве на Волге. – Алма – Ата, Ғылым, 1990. – 270 с.

 79. Белан П.С. Участие казахстанцев в завершающих сражениях Великой Отечественной войны /январь-май 1945г./. - Алма-Ата, 1979.

 80. Берденова К., Коробков Б., Ташенов Б. Экономическая история Казахстана - А., 1998.

 81. Бернштам A.Н. Проблемы древней истории и этногенеза Южного Казахстана. // "Изв. АН КазССР, сер. археол.", вып. 2, 1950.

 82. Бернштам А.Н. Древнейшие тюркские элементы в этногенезе Средней Азии, Сб. "Советская этнография", VI-VII, М-Л., 1947.

 83. Берлібаев Б. Қазақ тарихы және кеңестік саясат. // Қазақ тарихы. 2003, №3.

 84. Бичурин Н. Орта Азияны мекендеген халықтардың көне заманғы тарихы / Ауд. А.Тарази. – Астана: Аударма, 2008. – 552б.

 85. Бичурин Н.Я. Собрание о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. - Алматы: «Жалын», 1998.

 86. Боздақтар. Книга памяти /Батыс Қазақстан облысы/. 1-2 кітап. - Орал, 1995.

 87. Большая Советская энциклопедия. III, XIII, XХ том, М., 1967.

 88. Бочагов А.К. Алаш-Орда. // Ақиқат, 1997. № 1, 2, 3, 4.

 89. Бөкейханов Ә. Шығармалар. – Алматы: Қазақстан, 1994. – 384б.

 90. Бөкейханов Ә. Таңдамалы. – А.,1995.

 91. Брайнин С., Шафиро Ш. Очерки по истории Алаш-Орды. - Алма-Ата, 1935.

 92. Бримжаров Б.К. Социально - экономическое развитие аулов и сел Казахстана в 60-е 80-е годы /по материалам западных областей/. - А., 1996.

 93. Букаткин П.Р. Западноказахстанцы в годы суровых испытаний /1941 - 1945/. - Самара, 1994.

 94. Букаткин П.Р. "От Уральска до Эльбы и Праги". - Уральск, 1994.

 95. Букаткин П.Р. Западно-Казахстанская область - ближний тыл Сталинградского фронта. - Уральск, 1993.

 96. Бірімжаров Б.Қ. Кіші жүз жөнінде бірер сөз. // Қазақ тарихы. 2000, №5. – 53 б.

 97. Бұланов Е. Қазақ туралы қанша айтылды? // Қазақ тарихы. 2005, №4 – 28-33 бб.

 98. Валиди 3. Казақтар мен башкұрттардың кеңес өкіметі жағына шығуы. // Қазақ тарихы. 1997, №3.

 99. Великий Октябрь и социально - экономический прогресс Казахстана [Текст]. Историография: опыт и проблемы. / Академия наук Казахской ССР. - Алма-Ата: Издательство "Наука" Казахский ССР, 1987. - 335с. - на сайте: http://www.nlrk.kz/data/result/ebook_192/index.html/.

 100. Вишневская Х.А. Культура сакских племен низовьев Сырдарьи в 15-5 вв. до н. э. - М.1973.

 101. Владимирцев Б.Я. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. – Л., 1939.

 102. Вяткин М. Батыр Сырым: Учеб. Пособие. А.: Санат, 1998 – 344 с.

 103. М.П.Вяткин. Очерки по истории Казахской ССР. М.-Л.,1941.

 104. Галузо П.Г. Аграрные отношения на юге Казахстана. – Алматы, 1994.

 105. Галузо П.Г Аграрные отношения на юге Казахстана в 1867 – 1917 гг. – Алма – Ата, 1965.

 106. Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и всего мира. - М. 1988.

 107. Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее падение. М. – Л., 1950.

 108. Гречко А.А. Соғыс жылдары 1941 – 1943. – Алматы, «Қазақстан», 1978 – 576 б.

 109. Гумилев Л.Н. Древние тюрки. - Москва, 1993.

 110. Гумилев Л.Н. Хунны в Азии и Европе. - Алматы: «Кочевники», 2003.

 111. Даркенов Қ. Қазақ зиялылары және Е. Бекмаханов. // Қазақ тарихы. 2006, №6, 54-58 бб.

 112. Дахшлейгер Г.Ф. Социально - экономические преобразования в ауле и деревне Казахстана /1921-1929 гг./. - А., 1965.

 113. Дахшлейгер Г. Ф. Некоторые проблемы историографии кочевниковедения и оседания кочевников и полукочевников в СССР. // Вопросы историографии Казахстана [Текст]: Сборник / Академия наук Казахской ССР Институт Истории, Археологии и Этнографии им. Ч.Ч. Валиханова. - Алма-Ата, 1983. - 256 с. (48-56 бб.).

 114. Демократизация общества - магистральный путь развития Казахстана. - Алматы: КИСИ, 1995.

 115. Дигар Ж. Отношения между кочевниками и оседлыми племенами на Среднем Востоке. // Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. - А., 1989. - 33-55 бб.

 116. Джон Кэстль 1736 жылы Кіші жүз ханы Әбілқайырға барып қайтқан сапар туралы. – Алматы: Атамұра, 1996. – 96 бет.

 117. Джунусова Ж.Х. Республика Казахстан: Президент. Институты демократии. - Алматы,1996.

 118. Древние города Казахстана. Энциклопедия. 2005

 119. Дулатова Д.И. Историография дореволюционного Казахстана (1861 – 1917 гг.). – Алма – Ата, 1981 – 272 с.

 120. Дулати М.Х. Тарих-и Рашиди. – Ташкент, 1996.

 121. Дүйсенова Н. «Қазақ ССР тарихы» төңірегіндегі айтыс-тартыс. // Қазақ тарихы. 2005, №4, 33-36 бб.

 122. Дулати М.Х. Тарих – и Рашиди: (хақ жолындағылар тарихы) / Жалпы ред. бас/н Ә.Дербісәлі – А.: Тұран, 2003. – 616 б.

 123. Европа, тюрки, Великая Степь / М.Аджи. – М.: Издательство АСТ, 2004. – 473с.

 124. Егоров В.М. Золотая Орда. Мифы и реальность. - М.1990.

 125. Ежелгі дүниедегі және византиялық дереккөздеріндегі Ұлы Дала тарихы: 4 томдық / Құраст. А.Н. Гаркавец. – Астана: Фолиант, 2007. Т.1: Ертедегі грек авторлары Ұлы Дала туралы / Қазақ тіліне ауд. М.Ілес, Ә.Шашаев. – 2007. – 464 б.

 126. Ежелгі дүниедегі және византиялық дереккөздеріндегі Ұлы Дала тарихы: 4 томдық / Құраст. А.Н. Гаркавец. – Астана: Фолиант, 2007. Т.2: Ертедегі грек авторлары Ұлы Дала туралы / Қазақ тіліне ауд. А.Нысаналин. – 2007. – 352 б.

 127. Елагин А.С. Казачество и казачьи войска в Казахстане. / Ред. Т.П. Казанникова. - Алматы: Казахстан, 1993. - 80 с.

 128. Елагин А.С. Социалистическое строительствов Казахстане в годы гражданской войны (1918-1920 гг.). / Отв. ред. С.Н.Покровский. - Алма-Ата: Наука, 1966. - 308 с.

 129. Елеуов Т. Установление и упрочение Советской власти в Казахстане. - А., 1964.

 130. Елеуов Т. Установление советской власти в Казахстане. – Алма – Ата: изд Академии Наук Казахской ССР, 1957.

 131. Елькеев Б. Партия «Үш - жүз» и ее деятельность в период установления Советской власти в Казахстане. // История Казахстана: белые пятна. - А., 1991. – 49-77 бб.

 132. Ермұқанов Б.Б. Қазақстан: тарихи - публицистикалық көзқарас. - А., 2000.

 133. Ерофеева И.В. Присоединение Казахстана к России как историографическая проблема / Историческая наука Советского Казахстана (1917-1960 гг.). - А., 1990

 134. Есмагамбетов К. Қазақстан шетел әдебиетінде. - А., 1994. - 240 б.

 135. Жайсаң Ақбай. Ерен Ер Сырым. The Fate of Syrum – the Fate of the Nation. – Орал, Полиграфсервис, 2002. – 201 с.

 136. Железчиков Б.Ф. Археологические памятники Уральской области. - Уральск, 1998.

 137. Жургенбаева Г. Тынышбаевтың ғылыми-ағартушылық қызметі. // Қазақ тарихы. 2000, №1, 49-54 бб.

 138. Зиманов С. Политический строй Казахстана конца 17 вв. и первой половине 19 вв. - А. 1960.

 139. Зиманов С.З. Политический строй Казахстана конца XVIII и первой половины XIX веков. - Алма-Ата: Изд-во АН Каз.ССР, 1960. - 296 с.

 140. Зиманов С.З. Россия и Букеевское ханства. - А-А.1982.

 141. Зиманов С.И. В.И. Ленин и советское национальное государство в Казахстане. - А., 1970

 142. Златкин И.Я. История Джунгарского ханства (1635-1758). Издание 2-е. - М., 1983.

 143. Зуев В.П. Центральная Азия в ХІҮ-ХҮІІІ веках глазами востоковеда. - Алматы, 2001.

 144. Зуев Ю.И. Очерки истории и идеологии. Ранние тюрки. - А., 2002.

 145. Игибаев С.К. Промышленные рабочие дореволюционного Казахстана (1861-1917). - А., 1991.

 146. Из истории социального строительства в Казахстане. - А.,1960.

 147. Икдамов К. Все возможно для счастья. Повесть об А. Иманове. - М. 1979.

 148. Инкарбаев Б., Асанбаев М., Белъгибаев С., Кикимов Т., Тастенов А. Обзор общественно - политической ситуации в Республике Казахстан за 1991-2001 г.г. // Саясат. 2002. № 1.

 149. Ирмуханов Б.Б. Этническая история древнего Казахстана. Очерк. - А.1998.

 150. Ирмуратов Х. Октябрь в ауле. – Волгоград,1967.

 151. Исмагулов О. Этническая антропология Казахстана. - А-А.1982.

 152. Исмагулов О. Население Казахстана от эпохи бронзы до современности. - А-А., Наука.1970.

 153. История Букеевского ханства 1801 - 1852 гг. / Сборник документов и материалов. – Алматы: «Даик - Пресс», 2002.

 154. История Казахстана: белые пятна. - А., 1991.

 155. «История Казахстана в персидских источниках V-XVII веков» в 5-ти томах. - А., 2006.

 156. «История Казахстана в арабских источниках IX-XVI веков» в 3-х томах. - А., 2006.

 157. «История Казахстана в тюркоязычных источниках XV-XX веков» в 5-ти томах. - А., 2006.

 158. История Казахстана в русских источниках ХҮІ-ХХ вв. Ү-том. Первые историко - этнографические описания казахских земель. ХІХ в. І половина. – Алматы: Дайк-Пресс, 2007.

 159. Кадысова Р. Проблема Октябрьской революции в советской историографии. // Қазақ тарихы, 2005, №1.

 160. Кадырбаев М.К., Марьяшов А.Н. Наскальные рисунки хребта Каратау. - А-А., 1992.

 161. Кадырбаев М.К. Очерки истории средневековых уйгуров, джалаиров, найманов, кереитов. - А.1993.

 162. Қадырбаев А. Қазақстан Шынғысхан мен оның мұрагерлері тұсында. - А., 1992.

 163. Кадырбаев М.К. Хозяйство казахов на рубеже 19-20 вв. - А.: Наука,1980.

 164. Казахи: историко-этнографический очерк. - А.1995.

 165. Казахстан, Средняя Центральная Азия в 16-18 вв. - А-А., 1983.

 166. Қазақстан тарихы көне заманнан күні бүгінге дейін. 5 томдық. 1. том. – Алматы: Атамұра, 1996.

 167. Қазақстан тарихы көне дәуірден бүгінге дейін. 5 томдық. 2 том. – Алматы: Атамұра, 1998.

 168. Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін. 5 томдық. 3 том. – Алматы: Атамұра, 2000.

 169. Қазақстанның тарих ғылымы. - Алматы, 2005.

 170. Қазақ хандығы туралы не білеміз? // Қазақ тарихы. 2007, №1 – 18-26 бб.

 171. Қазақ хандығы туралы не білеміз? (дөнгелек үстел) // Қазақ тарихы. 2006, №6 – 17-23 бб

 172. Қазақстан тарихы туралы түркі деректемелері. 5 том. ХҮ-ХІХ ғасырлар шығармаларынан үзінділер. – А., 2005.

 173. Қазақстан Республикасында тарихи сана қалыптасуының тұжырымдамасы. Концепция становления исторического сознания в Республике Казахстан. - Алматы: Казахстан, 1995. – 32 стр.

 174. Казахстан в начале XX в: методология, историография, источниковедение. Сб. Ст, Вып-1,2. - А- 1993.

 175. Кан Г.В. Корейцы Казахстана. – Алматы: Казахстан, 1994. - 240 с.

 176. Касымбаев Ж.К А.Н. Куропаткин и восстания 1916 года в Казахстане. "Призван отрядь в Туркестане". // Казахстан жоғары оқу мектебі, 1995, №4.

 177. Касымбаев Ж.К. Вопросы истории восстания 1916 года в Казахстане в представлениях депутатов IV -и Госдумы России. // Қазақстан жоғары мектебі, 1996, №6.

 178. Касымбаев Ж. Государственные деятели казахских ханств. (18 в.). - А-А.: «Билим», 1999.

 179. Касымбаев Ж.К. Под надежную защиту России. - А-А., 1986.

 180. Касымбаев Ж.К. Города Восточного Казахстана в 1861-1917 гг. - А-А., 1990.

 181. Касымбаев Ж.К. Переход джатаков (отходников) к оседлости как фактор расширения аграрного рынка в Казахстане. Втор.пол.19 в. - М.,1991.

 182. Қасымбаев Ш. Кенесары хан. - А., 1995.

 183. Қасымбаев Ж.Қ. Қазақстанның Ресейге қосылуы: кіруі, жаулап алуы, отарлауы./ Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін (Очерк). - А., 1994. - 184-194 бб.

 184. Қасымбаев Ж.Қ. 1837-1847 жж. Кенесары ханның басшылығымен болған көтеріліс. / Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін (Очерк). - А., 1994. (225-232 бб.).

 185. Кенжалиев И. Бөкей Ордасы. – Орал, 2001.

 186. Кенжалиев И. Исатай-Махамбет. - А., 1991.

 187. Кенжалиев И. Тайманұлы Исатай. - А., 1975.

 188. Кенжалиев И. Батыс Қазақстанның қасіретті жылдары /1916-1920/. Тарихи очерк. - Орал, 2000.

 189. Ким Г. Советские корейцы. 1937-1940 гг. // История Казахстана /белые пятна/. - А., 1991. – 275-295 бб.

 190. Қинаятұлы З. Көшпенділер мемлекетінің пайда болу ерекшелектрі мен типі. // Қазақ тарихы. 2006. №2. – 21-26 бб.

 191. Кляшторный С.Г., Султанов Т.М. Казахстан. Летопись трех тысячелетий. - Алма-Ата,1992.

 192. Кляшторный С.Г. Древнетюркские рунические памятники. - М., 1964.

 193. Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Государства и народы Евразийских степей. Древность и средневековье. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2004: 2-е изд., исправл. И доп. – 368 с.

 194. Книга памяти Казахстана. - Алма-Ата, 1995.

 195. Козыбаев М.К. История и современность. - А.-А., 1991.

 196. Козыбаев М.К. Проблемы методологии, историографии и источниковедения истории Казахстана /Избранные труды/. Алматы: Ғылым, 2006. - 272 с.

 197. Козыбаев М.К. Казахстан - арсенал фронта. - Алма-Ата, 1970.

 198. Козыбаев М. История России есть история страны, которая колонизируется. // Столичное обозрение. 1998, 8 мая

 199. М.К. Қозыбаев, К.С. Алдажуманов, Ж.Б. Әбілхожин. Қазақстандағы күшпен коллективтеңдіру: қорлық пен зорлық. - А., 1992.

 200. Қозыбаев М. Жауды шаптым ту байлап. - А., 1995.

 201. Қозыбаев М.К. Өркениет және ұлт. - А., 2001.

 202. Қойгелдиев М.К. Алаш қозғалысы. - А., 1995. - 3-54 бб.

 203. Қойгелдиев М., Кәрібаев Б. Қазақ мемлекеті қашан пайда болды. // Қазақ тарихы. 2006. №4. – 4-7 бб.

 204. Қойгелдиев М., Омарбеков Т. Тарих тағылымы не дейді. - Алматы, 1993. - 208 б.

 205. Қойгелдиев М.Қ. Тұтас Түркістан идеясы және Мұстафа Шоқайұлы. - А.,1997.

 206. Қоныратбаев О. Тұрар Рыскұлов. Қоғамдық - саяси және мемлекеттік қызметі. - А., 1994. - 448 б.

 207. Кудайбергенова А. Соғыстан кейінгі кезең. Ауыл мен қазақты титықтатқан науқаншылдық пен жоспаршылық /1946 -1960 жылдар./ // Қазақ тарихы, 1994, №4.

 208. Кудайберды-улы Ш. Родословная тюрков, киргизов, казахов и ханских династий. - А., 1991.

 209. Кузембайулы А. История Казахстана (с древнейших времен до 20-х годов ХХ века). - А., 1992.

 210. Кумеков Б.Е. Арабские источники по истории кыпчаков, куманов, кимеков YIII-XIII в.в. СПБ., 1994.

 211. Кумеков Б.Е. Государство кимаков 9-11 веков по арабским источникам. - Алматы, 1972.

 212. Кунаев Д.А. О моем времени. - Алматы, 1992.

 213. Кутяков И.С. В.И.Чапаев. - М., 1958

 214. Кушаев Г.А. Этюды древней истории стерного Приуралья. - Уральск: «Диалог», 1993.

 215. Құрманалин С.Б. Кіші жүздегі ұлт – азаттық қозғалыстардың зерттелу тарихы. - Орал, 2002.

 216. Кшибеков Д. Кочевое общество: генезис, развитие, упадок. - А., 1984, - 11 б.

 217. Кыдыралин У.С. Маңғыстау қазақтарының мәдениеті мен тұрмысы (тарихи-этнографиялық шолу). - Актау, 1995.

 218. Кыдыралин У.С. Маңғыстау қазақтарының мәдениеті мен тұрмысындағы ерекшеліктер (ғылыми-методикалық құрал). - Атырау, 1999.

 219. Кыдыралин У.С. Маңғыстау қазақтарының көші - қон көлігі. // Қазақ тарихы, 1996, №6.

 220. Кыдыралин У.С. Маңғыстау суаттар хақында. // Қазақ тарихы, 1998, №6.

 221. Кычанов Е. Жизнь Темучжина, думавшего покорить мир. – А., 1992.

 222. Левшин А. Описание киргиз - казачьих или киргиз - кайсацких орд и степей. Спб. 1832. Ч. 1-3. - Алматы, 1996.

 223. Маданов Х., Мусабаева А. Мұхамбетсалық Бабажанов. - А., 1995.

 224. Марғұлан Ә.Х. Из истории городов и строительного искусства древнего Казахстана. - Алма-Ата, 1950.

 225. Марғұлан Ә.Х. Оседлые поселения 8 - 13 вв. на северных склонах Каратау (Извлечение из археологического отчета). // Известия АН КазССР, серия археологическая, 1948, вып 1.

 226. Маргулан А.Х., Акишев К.А., Кадырбаев М.К., Оразбаев А.М. Древняя культура Центрального Казахстана. - Алма-Ата, 1966.

 227. Маликов Ф. Февральская буржуазно - демократическая революция в Казахстане. - А., 1972.

 228. Марков Г.Е. Кочевники Азии. - М., 1976.

 229. Марков Г.Е. Теоретические проблемы номадизма в советской этнографической литературе. // Историография этнографического изучения народов СССР и зарубежных стран. - М., 1989.

 230. Махат Д. Қазақ зиялыларының қасіреті. – Алматы: “Сөздік-Словарь”, 2001. – 304 б.

 231. Д. Махат Е.Бекмаханов партиялық баспасөзде қалай сыналды? // Қазақ тарихы. 2005, №4. - 36-41 бб.

 232. Митропольская Т.Б. Из истории Семиреченского казачество. Учебное пособие. – Алматы: Высшая школа права «Әділет», Изд-во «Әділет-Пресс», 1997. – с.90.

 233. Михайлов В. Хроники великого джута. - Алма-Ата, 1989.

 234. Мұхтар Ә. Вяткиннің Сырым батыр монографиясы. // Қазақ тарихы. 2001, №3.

 235. М.Ізімұлының редакциялық басшылығымен Батыс Қазақстан облысының энциклопедиясы.- А., Арыс, 2002.

 236. М.Ш.Өмірбекова Сақ(скиф) тарихы мен мәдениеті. – А., 2004.

 237. Назарбаев Н.А. Без правых и левах. - А.,1991.

 238. Назарбаев Н.А. Стратегия становлення и развития Казахстана как суверенного государства. - А.,1992.

 239. Назарбаев Н.Ә. Ғасырлар тоғысында. - А.,1996.

 240. Назарбаев Н.А. Евразийский Союз: идеи, практика, перспектива. - М., 1997.

 241. Назарбаев Н.А. Казахстан-2030. Послание Президента страны народу Казахстана. // Казахстанская правда. 11 октября, 1997 г.

 242. Нұрпейісов К.Н. Алаш һәм Алашорда. - Алматы, 1995.

 243. Нурбекова Г. Женщины Казахстана - фронту. - А., 1968.

 244. Нурмагамбетова Р.К. Движение Алаш и Алаш Орда. Историогарфия проблемы. 1920 – 1990 – е годы ХХ века. – Алматы, 2003. – 153 с.

 245. Нурпеисов К. Становление Советов в Казахстане. - А., 1987.

 246. Нурпеисов К. Алаш: роль и место партии в общественно-политической жизни Казахстана // Столичное обозрение, 1998, № 45, 46.

 247. Нурпейісов К. Мұстафа Шоқай Қазақстан мен Туркістанның 1917-1927 жылдардағы қоғамдық - саяси өмірі туралы. // Қазақ тарихы, 1997, №2.

 248. Нурпейіс К. Каныш Сәтбаев өмірі шын мәнінде еш қиындыксыз өтті ме? // Столичное обозрение, 1999, 26.03.

 249. К.Нүрпейіс.Е. Бекмаханов пен оның басты кітабі қалай жазаланды? // Қазақ тарихы. 2005, №2. - 5-11 бб.

 250. Нусупбеков А. Объединение казахских земель в Казахской Советской Социалистической Республике. - Алма-Ата: Изд-во АН Каз. ССР, 1953. - 98 с.

 251. Нусупбеков А., Бисенов Х. Фальсификация истории и историческая правда. - Алма-Ата: Казахстан, 1964. - 216 с.

 252. Ө.Озғанбаев. Ресей Мемлекеттік Думасы және Казақстан. - А., 1997.

 253. Өтеміс қажы. Шыңғыс наме / Факсимиле, транскрипциясы, мәтіннамалық ескертулер, зерттеу мақалалар В.П. Юдиндікі. Алғы сөзін жазған, түсіндірмелері мен көрсеткіштерін жасаған М.Қ. Әбусеитова. - Алматы: Дайк - Пресс, 2005. – 400 б.

 254. Омарбеков Т.О. 20-30 жылдардары Қазақстан қасіреті. - Алматы, 1997.

 255. Омарбеков Т., Омарбеков Ш. Қазақстан тарихына және тарихнамасына ұлттық көзқарас. - А., 2004. - 309-334 бб.

 256. Омарбеков Талас. Зобалаң [Мәтін]: Күштеп ұжымдастыруға қарсылық. 1929-31 жылдары болған халық наразылығы. - Алматы: Санат, 1994. - 272 б..

 257. Омарбеков Т. Қазақстанға қанша халық көшіп келген? // Ақиқат, 1994. № 1. - 44 б.

 258. Омарбеков Т. Депортация: корейлер қасіреті. // Ақиқат, 1997, №6. - 35-38 бб.

 259. Омарбеков Т. Депортация: Қырым, Кавказ және Еділ бойы халықтарын қуғындау. // Ақиқат, 1997, № 4. - 19-23 бб.

 260. Омарбеков Т. Депортация: корейлер қасіреті // Ақиқат, 1997, №6. - 35-38 бб.

 261. Орамақұлы Ж. Қазақ геродотының қағажу көрген еңбегі. // Қазақ тарихы. 1998, №2.

 262. Осипов В.П. Всматриваясь в 20-30-е годы. - Алма-Ата, 1991.

 263. Правда о Гросстуркестане и Туркестанском легионе. // История Казахстана. «Белые пятна». - А-А., 1991, - 295-315 бб.

 264. Пищулина К.А. Қазақстан жеріндегі этникалық процестер; Қазақ халқының қалыптасып бірігуі. / Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін (Очерк). - А., 1994. - 135-149 бб.

 265. Покровский С.И. Разгром иностранных военных интервентов и внутренних контрреволюционеров в Казахстане. - А., 1957.

 266. Покровский С.И. Гражданская война в 1918 – 1920 гг. – М., 1940.

 267. Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Гильома де Рубрука. Серия: Путешествия. Открытия. Приключения. – Алматы: Гылым, 1993. – 248 с.

 268. Пірімбетова Е.Ө. Қазақстандағы ұлт - азаттық қозғалысы (ХҮІІІ-ХХ ғғ. басы). Оқу құралы. - А., 2001.

 269. Раджапов А. Түркістан автономиясы: Тағдыры және күйретілуі. //Ақиқат, 1996, №10.

 270. Радлов В.В. Тюркские степные кочевники. 2-е изд. доп. - Астана: «Алтын кітап», 2007. - (Библиотека казахской этнографии), Т. 3. - 389 с.

 271. Рысбеков. Т.З., Бірімжаров Б.К., Құрманалин С.Б., Жақсығалиев Ж.Ж. Батыс Қазақстан тарихы. - Орал, 2001.

 272. Рысбеков Т.З. Өскен өлке тарихы. - Орал, 1997.

 273. Рысбеков Т.З., Рысбекова С.Т. Батыс Алашорда қайраткерлері // Ақиқат, 1998, №6.

 274. Рысбеков Т. Менің Қазақстаным. - Орал, 2007.

 275. Рысбеков Т.З. История родного края (на каз.языке). - Уральск, 1997.

 276. Рыскулов Т. Восстание киргизов и казахов в 1916 году. - Бишкек, 1999.

 277. Рычков П.И., Рычков Н.П. Капитан жазбалары \ Ауд. Шәймерденов Р.\ - Алматы: Ана тілі, 1995. 104 б.

 278. Рязанов А.Ф. Кенесары: Исторический очерк. - Алматы: Айкап, 1993. - 32 с.

 279. Сабырханов А. Казахско - русские отношения в ХҮІІІ в. /на материалах Младшего жуза/. - Алма-Ата, 1970.

 280. Сабырханов А. Взаимоотношения Казахстана с Россией в ХҮІІІ в. – Алма-Ата: Наука, 1970.

 281. Самат Өтениязов Аттила –А:Арыс, 2000ж.

 282. Салғарин Қ. Алтын тамыр - А., 1986.

 283. Сарбас Ақтаев Қазақ ханымдары. – Алматы: Ана тілі, 2001. – 104 бет.

 284. Сафаров Г. Колониальная революция (опыт Туркестана). - Алматы,1996.

 285. Сдыков М.Н. Население Западного Казахстана. - Алматы 1995.

 286. Сдыков М.Н Формирование населения Западного Казахстана в XVIII-XIX вв. – Алматы, 1996.

 287. Сенигова Т.Н. Средневековый Тараз. - Алма-Ата, 1972.

 288. Сенигова Т.Н., Бурнашева Р.З. Изобразительный мотив льва в прикладном искусстве древнего Казахстана. // Археологические исследования древнего и средневекового Казахстана. - Алма-Ата: Наука, 1980. - 65-81 с.

 289. Смирнов К.Ф. Савроматы. - Москва: «Наука», 1972.

 290. Соловьев С.М. Сочинения. В 18 кн. Кн. 1. Т. 1-2 \ Отв. ред. И.Д. Ковальченко, С.С. Дмитриев; Вступ. ст. И.Д. Ковальченко, С.С. Дмитриева. – М: Мысль, 1988. – 797 с.

 291. Степи Евразии в древности и средневековье. - Кн. 1.- СПб. - 2002.

 292. Сулейменов Б.С. Восстание 1916 года в Казахстане. – Алма – Ата, Наука, 1977 – 159 с.

 293. Сулейменов Б.С. Революционные движение в Казахстане в 1905 – 1907 годах. Алматы: Наука, 1977. – 159 с.

 294. Сулейменов Б.С. Казахстан в составе России в ХУІІІ – начале ХІХ века. – Алматы: Наука КазССР, 1981. – 247 с.

 295. Сулейменов Р.Б. Этапы изучения культурной революции в Казахстане Вопросы историографии Казахстана [Текст]: Сборник. - Алма-Ата, 1983. - 256 с. (71-99 бб.).

 296. Сулейменов Р.Б. С.Д.Асфендиаров и становление советской исторической науки в Казахстане. / Великий Октябрь и социально - экономический прогресс Казахстана [Текст]. Историография: опыт и проблемы / Академия наук Казахской ССР. - Алма-Ата: Издательство "Наука" Казахский ССР, 1987. - 335 с. (155-183 бб.).

 297. Сүлейменов Б.С., Басин В.Я. Казахстан в составе России в ХҮІІІ - начале ХХ века. - А., 1981.

 298. Султангалиева Г.С. Актюбинская нефть: история и современность. - Актобе, 2000.

 299. Султангалиева Г.С. Западный Казахстан в системе этнокультурных контактов (ХУШ-начало ХХ вв.). - Уфа, 2001.

 300. Қ.Сутеева. Ресей әскери тарихшылары Қазақстан туралы. // Қазақ тарихы. 2003, №5. - 31-35 бб.

 301. Табылдиев Х.Б. Жайық қазақтары тарихынан // Поиск – Ізденіс, 1998, №2.

 302. Табылдиев Х.Б.Азамат соғысы жылдарындағы мәдениеттің дамуы. - Гурьев, 1991.

 303. Табылдиев Х.Б. Өлке тарихының өзекті мәселелері. - Атырау, 2003.

 304. Тарих – адамзат ақыл – ойының қазынасы: Он томдық – Астана: «Фолиант», 2005. – 416 бет. Т.2: Антикалық Грекия және Рим тарихи ойы. – 2005. – 416 бет.

 305. Тәкенов Д.А. Елуінші жылдардың басында қазақ тарихы қалай қыспаққа алынды. // Қазақ тарихы, 1994, №1, 3.

 306. Тәтімов М. Қазақ әлемі - А., 1992.

 307. Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. - М: Издательство АН СССР, 1948. см. на сайте: http://www.opentextnn.ru/history/archaeology/expedetion/Tolstov/?id=1778.

 308. Томас Костейн Аттила властелин мира-А:2004.-269с.

 309. Төлбасиева С. М.Тынышбаев – инженер-тарихшы. // Қазақ тарихы. 2002, №1. - 47-54 бб.

 310. Төлбасиева С. М.Тынышпаев – қазақ шежіресін зерттеуші. // Қазақ тарихы. 2004, №1. - 83-87 бб.

 311. Толыбеков С.Е. Кочевое общество казахов в ХVII - начале ХХ века. - Алма-Ата: Наука, 1971. - 622 с.

 312. Тулепбаев Б. А., Козыбаев М. К., Дахшлейгер Г. Ф. Некоторые итоги и актуальные проблемы изучения истории Казахстана. // Вопросы историографии Казахстана [Текст]: Сборник. - Алма-Ата, 1983. - 256 с. (5-29 бб.).

 313. Тулепбаев Б.А., Янулов В.К. Организация исторической науки и основные направления исследований. // Историческая наука Советского Казахстана (1917-1960 гг.). Очерки становления иразвития. - Алма-Ата, 1990. (104-114 бб.).

 314. Турсунов Х.Т. Восстание 1916г. в Средней Азии и Казахстане. - Ташкент, 1992.

 315. Тұрсын Жұртбаев Дулыға А:Жалын, 1994. том-2.

 316. Тынышпаев М. Отзыв о труде А.П. Чулошникова по истории казак-киргизского народа. – Кітапта. История казахского народа. - Алматы: «Санат», 2005.

 317. Тынышпаев М. История казахского народа: Учеб.пособие. / Сост., предисл. А.Такенова, Б.Байгалиева. - Алматы: Санат, 1998. - 224 с.

 318. Тынышпаев М. Материалы истории киргиз-казахского народа. - (Переиздание. Ташкент: Вост. Отд. Киргизского Гос. Изд-ва, 1925).- Алма-Ата: 1990. - 64 с.

 319. Тынышпаев М. Великие бедствия: Актабан-шубырынды. - Алма-Ата: Жалын, 1992. - 152 с.

 320. Уәлиханов Ш. Таңдамалы. Алматы, 1985, 115-бет.

 321. Уолкер С.С. Чингис хан. - Ростов-на-дону:Феникс, 1998.

 322. Устинов В.М. Турар Рыскулов: (Очерки политической биографии). - Алматы: Казахстан, 1996. – 464с.

 323. Чесноков Н.Г. Уральску 350 лет. - А., 1963.

 324. Чокай М. Туркестан под властью Советов (к характеристике диктатуры пролетариата). // Простор. 1992. № 9-10. – 104с.

 325. Якунин А.Ф. Революция 1905-1907 гг в национальных районах России. - М,1955.

 326. Халықтар депортациясы және адам құқығы мәселесі /орыс тілінде/. Конференция материалдары. - А., 1998.

 327. Хазанов А.М. Кочевники и внешний мир. - А., 2000.

 328. Хрущев Н.С. О культе личности. Доклад на XX съезде КПСС. // Известия ЦК КПСС 1989, № 3.

 329. Шахматов В.Ф. Внутрення Орда и восстание Исатая Тайманова. - Алма-Ата, 1946.

 330. Шахматов В.Ф. Казахская пастбищно – кочевая община. – Алма – Ата: изд. Академии Наук Казахской ССР, 1964.

 331. Шаһмұрат Төкішұлы Қуанғанов Ғұн немесе арғұн тарихы туралы-А: Білім, 1997.-48 бет.

 332. Шеретов С.Г. История Казахстана. - Алматы, 2002.

 333. Шла война народная: партизаны Великой Отечественной войны Казахстанцы. - А., 1985.

 334. Шоинбаев Т. Ж. Добровольное вхождение казахских земель в состав России. - Алматы, 1982.

 335. Шоинбаев Т.Ж. Восстание Сыр-Дарьинских казахов под руководством батыра Джанхожи Нурмухамедова в 1856-1857 гг. – Алма-Ата, 1948.

 336. Шоқай М. Шығармалар. Т. 1-2. - А., 1998.

 337. Шонанұлы Т. Жер тағдыры – ел тағдыры. 2-басылуы (Көмекші оқу құралы). – Алматы: «Санат», 1995. – 224 бет.

4.3 Қосымша зерттеулер

 1. Кокеев А.Д. Военно-политическая экспансия России на юге и востоке Казахстана в конце XVIII - середине XIX вв. в освещении дореволюционной и советской историографии. - Алматы, 2000. - 147 с.

 2. Кулматов К. Национально - государственное строительство в Средней Азии и Казахстане 1917-1927гг. (проблемы истории и историографии ). - Москва, 1992. - 193 с.

 3. Мұхаммед М.А. Қазақстанның XVIII ғ. мен XIX ғ. басындағы саяси - әлеуметтік тарихының проблемалары (Ресей энциклопедиясының материалдары бойынша). - Алматы, 1995. - 217 б.

 4. Кульшанова А.А. Документы центрального государственного и архива президента РК по политике коренизации в Казахстане (1920-1936 гг.) как исторический источник. - Алматы, 1999. - 144 с.

 5. Кусаинова Ж.Д. Историография национально-освободительного движения под предводительством Кенесары Касымова (1837-1847 гг.). - Алматы, 2000. - 130 с.

 6. Мулдахметова Ж.И. Динамика межэтнических процессов 20 - 30-х годов XX века в Казахстане. История и историографические проблемы. - Алматы, 2001. - 129 с.

 7. Мухтарова Г.Д. Национально - освободительная борьба казахского народа в последней четверти XVIII - 70-е годы XIX вв. (Актуальные проблемы историографии). - Алматы, 1997. - 198 с.

 8. Наджам А. Освещение общественно - политической жизни Казахстана на страницах русскоязычной прессы (1992-1997 гг.). - Душанбе, 1998.

 9. Нурмагамбетова Р.К.Проблема Алаш и Алаш - Орды в казахстанской историографии в 20-90 гг. - Алматы, 1999. - 139 с.

 10. Осколков В.С. Формирование концепции взаимодействия общества и природы у С.М. Соловьева и ее влияние на последующих историков. - Алматы, 1997. - 194 с.

 11. Перевезенцев А.Л. Историография основных проблем партийной жизни Компартии Казахстана в 1925-1937 гг. - Алма-Ата, 1993.

 12. Рахимбекова Б.К. Проблемы истории Казахстана второй половины XIX - начала XX вв. в современной историографии (1985-2000 гг.). - Алматы, 2001. - 141с.

 13. Рахимжанова Г.Ж. Проблемы истории и историографии науки и научной интеллигенции Казахстана (1946-1991 гг.). - Алматы, 2002. - 159 с.

 14. Сексенбаева Г.А. Документы фонда Народного Комиссариата земледелия КазАССР по аграрной реформе в Казахстане в 20-е годы (источниковедческий анализ). - Алматы, 1994. - 240 с.

 15. Шайхутдинов М.Е. Формирование национальных кадров рабочего класса Казахстана (1917-1941 гг.). Актуальные вопросы историографии. - Алматы, 1995. - 167 с.

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Община: брезник
dmdocuments -> Семинар сабағы 15 c ағат Оқытушының жетекшілігімен Студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 15 сағат
dmdocuments -> 5В070300- «Ақпараттық жүйелер» мамандығына арналған «алгоритмдеу және мәліметтер қҰрылымы және бағдарламалау»
dmdocuments -> Жаратылыстану-математика факультеті деканы
dmdocuments -> Семинар сабақ 15 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 30сағат СӨЖ 30 сағат
dmdocuments -> Сабақ Өткізу уақыты Байланыс сағаты 1 (дәріс, практика)
dmdocuments -> Педагогика факультетінің деканы Т. А. Ботагариев


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет