Сфера застосуваннябет1/7
Дата17.05.2020
өлшемі374 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

прДСТУ____: 2018


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


Метрологія

Методика повірки

Спектрометри енергій енергій альфа-, бета-, гамма-випромінення
Metrology

Verification procedure

Spectrometers of energy of alpha-, beta-, gamma-radiation

Чинний від ____________
  1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на спектрометри енергій альфа-, бета-, гамма-випромінення, в тому числі (СВЛ), що перебувають в експлуатації, та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготовку до проведення та проведення повірки, обробку результатів вимірювань та оформлення результатів повірки.

1.2 Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, а також можуть застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог 2.

1.3 Стандарт призначено для застосування науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, які відповідно до 1 здійснюють повірку спектрометрів енергій альфа-, бета-, гамма-випромінення.

1.4 Під час повірки спектрометрів енергій альфа-, бета-, гамма-випромінення необхідно додатково керуватись експлуатаційними документами на спектрометри енергій альфа-, бета-, гамма-випромінення та засоби повірки, зазначені в розділі 6 цього стандарту.

1.5 Міжповірочний інтервал для спектрометрів енергій альфа-, бета-, гамма-випромінення визначають згідно з 4.

1.6 Повірка спектрометрів енергій альфа-, бета-, гамма-випромінення, які не застосовують у сфері законодавчо регульованої метрології, може здійснюватися згідно цього стандарту на добровільних засадах.

1.7 Вимоги щодо безпеки повірки викладено в розділі 9 цього стандарту.


  1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ OIML D 8:2008 Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація

ДСТУ OIML D 23:2008 Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу стандартизації – каталогом національних нормативних документів і щомісячними інформаційними покажчиками національних стандартів.

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього.
  1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни, наведені в 1, 7, 8].


  1. ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

ЕД – експлуатаційні документи;

ПЗ – програмне забезпечення;

ППП – пік повного поглинання;

НПД – напівпровідниковий детектор;

СВЛ – спектрометр випромінення людини;

ІНЛ – інтегральна нелінійність.


5 ОПЕРАЦІЇ ПОВІРКИ

5.1 Під час проведення повірки спектрометрів енергій альфа-, бета-, гамма-випромінення (далі – повірка) виконують операції, наведені в таблиці 1.Таблиця 1 – Операції повірки

№ з/п

Назва операції повірки

Номер пункту стандарту

Проведення операції під час повірки після ремонту

Проведення операції під час періодичної (позачергової) повірки

1

Зовнішній огляд

11.1

+

+

2

Перевірка працездатності

11.2

+

+

3

Контроль метрологічних характеристик

11.3


Спектрометр енергій альфа-випромінення:


3.1

Контроль діапазону вимірювань енергій альфа-випромінення та границь допустимої основної відносної похибки градуювальної характеристики (ІНЛ)

11.3.1

+

+

3.2

Визначення енергетичної роздільної здатності для ППП
Pu-239, 5157 кеВ

11.3.2

+

+

3.3

Контроль нестабільності градуювальної характеристики за 8 годин роботи

11.3.3

+

+

3.4

Контроль параметрів максимального вхідного статистичного завантаження

11.3.4

+

-

3.5

Контроль границь допустимої основної відносної похибки вимірювання активності радіонуклідів

11.3.5

+

+

3.6

Визначення мінімальної вимірюваної активності радіонуклідів

11.3.6

+

+
Спектрометр енергій бета-випромінення:


3.7

Контроль діапазону вимірювань енергій бета-випромінення та границь допустимої основної відносної похибки градуювальної
характеристики (ІНЛ)

11.3.7

+

-

3.8

Визначення енергетичної роздільної здатності для ППП конверсійних електронів Cs-137, 624 кеВ

11.3.8

+

-

3.9

Контроль нестабільності градуювальної характеристики за 8 годин роботи

11.3.9

+

+

3.10

Контроль параметрів максимального вхідного статистичного завантаження

11.3.10

+

-

3.11

Контроль границь допустимої основної відносної похибки вимірювання активності радіонуклідів

11.3.11

+

+

3.12

Визначення мінімальної вимірюваної активності радіонуклідів

11.3.12

+

+
Спектрометр енергій гамма-випромінення:


3.13

Контроль діапазону вимірювань енергій гамма-випромінення та границь допустимої основної відносної похибки градуювальної характеристики (ІНЛ)

11.3.13

+

+

3.14

Визначення енергетичної роздільної здатності

11.3.14

+

+

3.15

Контроль нестабільності градуювальної характеристики за 8 годин роботи

11.3.15

+

+

3.16

Контроль параметрів максимального вхідного статистичного завантаження

11.3.16

+

-

3.17

Контроль границь допустимої основної відносної похибки вимірювання активності радіонуклідів

11.3.17

+

+

3.18

Визначення мінімальної вимірюваної активності радіонуклідів

11.3.18

+

+

5.2 Результати операцій повірки документують в протоколі повірки, вимоги до змісту якого наведено в додатку А.

5.3 У разі отримання негативних результатів будь-якої з операцій повірку припиняють, а спектрометри енергій альфа-, бета-, гамма-випромінення визнають непридатними до застосування.
6 ЗАСОБИ ПОВІРКИ

6.1 Перелік еталонів, засобів повірки та допоміжного обладнання, а також операції повірки, під час яких їх застосовано, зазначено в таблиці 2 та таблиці 3.

Таблиця 2 – Еталони, які необхідні для проведення повірки

Пункт(и) стандарту

Назва еталона, метрологічні характеристики

11.3.1 11.3.2 11.3.4 11.3.5

Еталонні джерела альфа-випромінення типу ОСАИ з радіонуклідами
Pu-238, Pu-239, U-233 тощо, розширена невизначеність вимірювання U=4 %, k=2, Р=0,95

11.3.7

Точкові або плоскі контрольні радіонуклідні джерела енергій бета-випромінення з радіонуклідами Tl-204 та Cs-137, U=7 %, k=2, Р=0,95

11.3.10

Набір еталонних радіонуклідних джерел бета- випромінення типу С0, розширена невизначеність вимірювання U=4 %, k=2, Р=0,95

11.3.7

11.3.11


Об'ємні еталонні радіонуклідні джерела спеціального призначення з радіонуклідами Sr-90+Y-90, K-40, Cs-137 тощо, розширена невизначеність вимірювання U=7 %, k=2, Р=0,95

11.3.13

11.3.14


Набір точкових еталонних радіонуклідних спектрометричних джерел гамма-випромінення типу ОСГИ, розширена невизначеність вимірювання U=4 %, k=2, Р=0,95

11.3.17

Об'ємні еталонні радіонуклідні джерела спеціального призначення з радіонуклідами Cs-137, K-40, Th-232, Ra-226, Eu-152 тощо, розширена невизначеність вимірювання U=7 %, k=2, Р=0,95

11.3.17

Набір об'ємних еталонних радіонуклідних джерел спеціального призначення «Фантом людини», розширена невизначеність вимірювання U=7 %, k=2, Р=0,95

Таблиця 3 – Засоби повірки, допоміжне обладнання, необхідні для проведення
повірки (далі – засоби повірки)

Пункт(и) стандарту

Засоби повірки, допоміжне обладнання, метрологічні або основні
технічні характеристики

8

Засіб вимірювання температури навколишнього повітря, U=1,0 ºС, k=2 

8

Засіб вимірювання відносної вологості навколишнього повітря, U=7 %, k=2

8

Засіб вимірювання атмосферного тиску, U=0,2 кПа, k=2

Дозволяється застосування інших еталонів та засобів повірки, що забезпечують повірку з необхідною точністю.

Примітка 1. Співвідношення між невизначеністю вимірювань за довірчої ймовірності p = 0,95 (коефіцієнт охоплення k = 2), що забезпечує еталон, та максимально допустимою похибкою спектрометра, що підлягає повірці, повинно становити не менше ніж 1:3.

Примітка 2. Еталони повинні бути калібровані з дотриманням міжкалібрувальних інтервалів. Простежуваність еталонів повинна бути документально підтверджена.

Еталони повинні відповідати вимогам, встановленим ДСТУ OIML D 8, ДСТУ OIML D 23.

Примітка 3. Засоби повірки повинні мати чинні свідоцтва про повірку або сертифікати/свідоцтва про калібрування.

Примітка 4. Метрологічні та технічні характеристики допоміжного обладнання, необхідного для проведення повірки, повинні бути документально засвідчені. Вимоги до допоміжного обладнання встановлено в ДСТУ OIML D 23.
7 ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

7.1 Персонал, відповідальний за виконання робіт з повірки спектрометрів енергій альфа-, бета-, гамма-випромінення, повинен мати професійну підготовку в галузі метрології, досвід роботи не менше ніж один рік.

7.2 Роботи з повірки спектрометрів енергій альфа-, бета-, гамма-випромінення повинен виконувати персонал категорії А, який в установленому порядку пройшов інструктаж з охорони праці, ознайомлений з вимогами щодо безпеки умов праці, наведеними в ЕД на еталони та засоби повірки.

7.3 Персонал, відповідальний за виконання робіт з повірки спектрометрів енергій альфа-, бета-, гамма-випромінення, повинен відповідати вимогам 3.
8 УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ПОВІРКИ

8.1 Під час проведення повірки повинні виконуватися такі умови:

- температура навколишнього повітря – від 15 ºC до 28 ºC;

- відносна вологість – від 20 % до 80 %;

- атмосферний тиск – від 96 кПа до 104 кПа.8.3 Умови проведення повірки повинні бути документовані у протоколі повірки.
9 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

9.1 Під час проведення повірки необхідно дотримуватися вимог безпеки згідно з [6], вимог безпеки, що діють на підприємстві, а також вказівок щодо безпеки умов праці, охорони навколишнього середовища, наведених в ЕД на еталони, засоби повірки та спектрометри енергій альфа-, бета-, гамма-випромінення, що підлягають повірці.

9.2 Персонал категорії А, який проводить повірку, повинен пройти інструктаж з техніки безпеки та протипожежної безпеки, в тому числі і на робочому місці.

9.3 Під час проведення повірки необхідно дотримуватися вимог документів:

- «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» (ОСПУ) 9;

- «Норми радіаційної безпеки України» (НРБУ-97) 10.

9.4 Процес проведення повірки належить до робіт зі шкідливими умовами праці.
10 ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ПОВІРКИ

10.1 Перед проведенням повірки необхідно:

- перевірити наявність документів, що підтверджують результати калібрування еталонів та повірки чи калібрування засобів повірки;

- підготувати еталони та засоби повірки відповідно до їх ЕД;

- підготувати спектрометри енергій альфа-, бета-, гамма-випромінення, що підлягають повірці, відповідно до їх ЕД.
11 ПРОВЕДЕННЯ ПОВІРКИ

11.1 Зовнішній огляд

11.1.1 Зовнішній огляд проводять візуально.

11.1.2 Результати вважаються задовільними, якщо під час зовнішнього огляду встановлено:

- наявність метрологічного маркування для спектрометрів енергій альфа-, бета-, гамма-випромінення, що введені в обіг за результатами оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки згідно з Технічним регламентом [5], або сертифікату калібрування, свідоцтва про попередню повірку та відбитка повірочного тавра тощо;

Примітка. Під час позачергової повірки наявність свідоцтва про попередню повірку та цілісність відбитка повірочного тавра не вимагаються.
- наявність ЕД на спектрометр енергій альфа-, бета-, гамма-випромінення, що подається на повірку;

- відповідність комплектності спектрометра енергій альфа-, бета-, гамма-випромінення, що подається на повірку, ЕД на спектрометр;

- відсутність дефектів, що ускладнюють зчитування маркування спектрометра;

- відповідність маркування ЕД на спектрометр;

- відсутність зовнішніх пошкоджень спектрометра;

- відсутність дефектів, що ускладнюють зчитування показань спектрометра.

- зручність розміщення спектрометра та дотримання вимог безпеки;

- надійність контактів підключення мережі живлення 220 В, 50 Гц і наявність заземлення;

- відсутність пошкоджень з'єднувальних кабелів, відсутність забруднення роз'ємів і надійність їх приєднання.
11.2 Перевірка працездатності

Перевірка функціонування проводиться таким чином.

11.2.1 Підготувати спектрометр до роботи згідно з ЕД, включити його та завантажити для виконання ПЗ спектрометра. Наступні операції проводити після прогрівання, тривалість якого встановлена в ЕД.

11.2.2 Встановити в дистансерний пристрій кожного з вимірювальних каналів відповідні контрольні радіонуклідні джерела та провести градуювання по енергії.

11.2.3 Результати перевірки вважаються позитивними, якщо градуювання по енергії по кожному каналу пройшло в штатному режимі.

11.3 Контроль метрологічних характеристик

11.3.1 Контроль діапазону вимірювань енергій альфа-випромінення та границь допустимої основної відносної похибки градуювальної характеристики (ІНЛ) проводиться наступним чином.

11.3.1.1 У дистансерний пристрій вимірювального блоку встановити таке радіонуклідне джерело, яке забезпечує реєстрацію не менш ніж три ППП у діапазоні енергій, що перевіряється, наприклад джерело U-233+Pu-239+Pu-238. Радіонуклідне джерело встановити на такій відстані, щоб завантаження спектрометричного тракту не перевищувало 1000 с-1.

11.3.1.2 За допомогою ПЗ набрати спектр.

11.3.1.3 Число відліків в кожному обраному піку повного поглинання (ППП) має бути не менше ніж 10000 імпульсів. В іншому випадку слід збільшити тривалість вимірювання та повторити реєстрацію спектра.

11.3.1.4 За допомогою ПЗ для кожного обраного ППП знайти номер каналу, що відповідає максимуму ППП.

11.3.1.5 Градуювальна характеристика спектрометра представляється у вигляді прямої лінії:

Еn= А + В·n, (1)


де: n – номер каналу, відповідного максимуму спостережуваного ППП;

En – відповідна енергія альфа-випромінення, кеВ;

А і В – параметри градуювальної характеристики.

11.3.1.6 Параметри А і В визначають методом найменших квадратів. Для цього використовують експериментальні значення номерів каналів ni, які відповідають максимумам ППП, що зареєстровані, та довідкові дані відповідних енергій альфа-випромінення E0i.

11.3.1.7 Для кожної пари отриманих значень ni і Ei розраховують відхилення від прямої лінії, яка описує градуювальну характеристику, за формулою:
Ei=Ei - Eoi = (А + В·ni) - Eoi , (2)
де ni – експериментальні значення номерів каналів;

Eі – відповідна енергія альфа-випромінення, кеВ;

E0i– довідкові дані енергій альфа-випромінення, кеВ.

З отриманих значень Ei вибирають максимальне значення Emax.11.3.1.8 Відносну інтегральну нелінійність у відсотках розраховують за формулою:

(3)
де: Emax – найбільша з оброблюваних енергій в спектрі альфа- випромінення;

Ep – невизначеність значення енергії (з сертифіката / паспорта на джерело).

11.3.1.9 Спектрометр вважається таким, що пройшов повірку, якщо отримане значення інтегральної нелінійності не перевищує значення, що наведено в ЕД. Занести отримане значення ІНЛ в «Протокол повірки».

11.3.1.10 Встановити маркер на початок і кінець спектрального розподілу та зафіксувати відповідні їм значення каналів nmin і nmax.

11.3.1.11 Визначити мінімальне та максимальне значення енергій за формулами:
Еmin= А + В·nmin, Еmax= А + В·nmax (4)
11.3.1.12 Спектрометр вважається таким, що пройшов повірку, якщо отримане значення діапазону енергій випромінення не менше ніж значення, що наведено в ЕД. Занести отримане значення діапазону енергій випромінення в «Протокол повірки».

11.3.2 Визначення енергетичної роздільної здатності для ППП Pu-239, 5157 кеВ.

11.3.2.1 Підготувати спектрометр до роботи згідно з ЕД.

11.3.2.2 Встановити в дистансерний пристрій радіонуклідне джерело Pu-239 на відстані не менше ніж 1,5 діаметрів чутливої поверхні детектора та провести реєстрацію спектра. Число відліків в ППП має бути не менше ніж 10000 імпульсів.

11.3.2.3 Визначити енергетичну роздільну здатність в ППП 5157 кеВ за допомогою ПЗ.

11.3.2.4 Занести отримане значення енергетичної роздільної здатності в «Протокол повірки».

11.3.3 Контроль нестабільності градуювальної характеристики за 8 годин роботи.

11.3.3.1 Підготувати спектрометр до роботи згідно з ЕД.

11.3.3.2 Встановити в дистансерний пристрій радіонуклідне джерело, що має не менше ніж дві різних енергій альфа-частинок (наприклад, джерело U-233+Pu-239+ Pu-238) і провести реєстрацію спектра. Джерело встановити на такій відстані, щоб завантаження спектрометричного тракту не перевищувало 1000 с-1. Число відліків в кожному ППП має бути не менше ніж 10000 імпульсів.

11.3.3.3 Зазначені вимірювання проводять не менше ніж вісім разів протягом 8 годин роботи. Після кожного i-го виміру за допомогою ПЗ визначити положення (в каналах) максимумів ППП для енергій альфа-частинок з найменшою та найбільшою енергією n1i і n2i.11.3.3.4 Визначити середні значення наборів n1i, n2i за формулами:
(5)

Каталог: fileadmin -> user upload -> data sc -> sc4 -> download -> DSTU ISO
user upload -> Хабарландыру 2009 жылғы 30 қараша
user upload -> Қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды орнату және қауіпсіз пайдалану талаптары Требования к устройству и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением Астана-2010
user upload -> Бағдарламасы туралы түсіндірме жазба
user upload -> «Орал қалалық ішкі саясат бөлімі» мм-не 2009 жылдың мамыр айына бағалық ұсыныс әдісімен тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру
user upload -> Регламенті Жалпы ережелер «Тұрғын үй көмегін тағайындау»
user upload -> Жеңіл автомобиль көлігіне қызмет көрсетуде баға ұсынымын жасау жөнінде алдағы конкурстың өткізілетіні туралы хабарландыру. Астана қаласы, 2009 ж 16. 01
DSTU ISO -> Національний стандарт україни метрологія Методика повірки Радіометри забрудненості альфа- та/або бета-активними речовинами І радіометри спеціального призначення (сигналізатори забрудненості) з аналогічними характеристиками


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет