«шарттың карточкасы нөмірі» Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алужүктеу 237.9 Kb.
Дата03.05.2016
өлшемі237.9 Kb.
: files -> goszak
goszak -> «Қармақшы аудандық ветеринариялық стансасы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорынының кәсіпкерлік қызметтің субьектісі болып табылмайтын жеке тұлғаның жеке меншік
goszak -> Объявления об повторном
goszak -> Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымдарында жоғары білімі бар мамандар даярлауға 2014 2015 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы
goszak -> Тауарларды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт / Договор о государственных закупках товаров Павлодар қ. 2010ж
goszak -> Тауарларды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт / Договор о государственных закупках товаров
goszak -> Конкурс тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алудың қорытындылары туралы хаттама

«шарттың карточкасы нөмірі »
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу

туралы үлгілік шарт

Павлодар облысы

No «Шарт нөмірі »

0000-00-00
Басшысы тұлғасынан әрекет ететін тапсырыс беруші деп аталатын "Павлодар облысының Статистика департаменті" мемлекеттiк мекемесі Ереже негізінде әрекет ететін СУЛТАНОВА ДАНА ШАКЕНОВНА бір тараптан және «должность Поставщика » атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын «Өнім берушінің толық атауы » екінші тараптан «Өнім беруші негізі » негізінде әрекет ететін «Өнім берушінің ТАӘ », бұдан әрі «Тараптар» деп аталатын «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және «қорытынды күні » N Электрондық сатып алу арқылы баға ұсыныстарын сұрату мемлекеттік сатып алудың қорытындыларын бекіту туралы шешімнің негізінде тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы осы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

1. Шарттың мәні

1.1 Өнім беруші Тапсырыс берушіге осы Шартқа-қосымшаларға сәйкес (бұдан әрі – Көрсетілетін қызметтер) қызметтерді көрсетуге, ал Тапсырыс беруші осы Шарттың талаптарымен Көрсетілетін қызметтерді қабылдауға және төлеуге міндеттенеді.

1.2 Төменде келтірілген құжаттар мен онда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын көрсетілетін қызметтер тізбесі (1-қосымша);

3) техникалық ерекшелік (2-қосымша).

2. Шарттың құны және ақы төлеу шарттары

2.1 Шарттың жалпы сомасы ________________ (_____________________) тенге теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығындар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған барлық салықтар мен алымдар, ________________(бұдан әрі – Шарттың сомасы) енеді.

2.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шартты «бағдарлама» 001)Статистикалық қызмет саласында және салааралық үйлестіруде

мемлекеттік статистиканы реттеу жөніндегі қызметтер, бюджеттік бағдарламасы бойынша тіркеуден өткізу керек.

2.3 Соманы Тапсырыс беруші бюджеттік қаражаттың бөлінуіне қарай Мердігер орындаған Жұмыстар іс жүзінде үшін және орындалған Жұмыстар актісіне Тараптар қол қойғаннан кейін төлейді.

Жұмыстарды қабылдап алу-беру актісінің нысанын Мердігер алдын ала

Тапсырыс берушімен келіседі.

2.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шарттың 1 Қосымшасында көрсетілген.

2.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) қазынашылықтың аумақтық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Мердігер тапсырыс берушіге ұсынған төлем шоты.

3. Тараптардың жауапкершілігі

3.1 Мердігер міндетіне алады:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Шартқа (техникалық ерекшелік) 2 Қосымшасында көрсетілген талаптарға көрсетілетін қызметтердің сәйкестігін қамтамасыз

етуге;


3) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың жағдайларын орындау үшін Мердігер тарапынан

жұмысқа тартылған персоналдан басқа оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді.

Көрсетілген ақпарат бұл персоналға міндеттемелерді орындауға қажетті шамада құпия түрде ұсынылуы тиіс;

4) көрсетілген ақпаратты бұл персоналға Шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті шамада құпия түрде ұсынуға;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда көрсетілген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің Шарттың талаптарын тиісті деңгейде орындамауымен

және/немесе басқа да құқықсық іс-әрекеттерімен келтірген шығындарды

Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндетті;

3.2 Тапсырыс беруші міндетіне алады:

1) Қызметтерді көрсету үшін Мердігер мамандарының қол жеткізуін қамтамасыз ету;

2) Шарттың талаптарына сәйкес Мердігердің Шарт бойынша көрсетілген қызметтерді қабылдап алуға және төлеу;

4. Қызметтердің техникалық ерекшелікке сәйкестілігін тексеру

4.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері Көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелікте (Келісім-шарттың 2 қосымшасы) көрсетілген талаптарға сәйкестілік затына бақылау мен тексеруді өткізуге құқылы. Сонда осы тексерістер бойынша барлық шығындарды Өнім беруші өтейді. Тапсырыс

беруші жазбаша түрде және уақытылы Өнім берушіге осы мақсаттарға анықталған өз өкілдері жайлы хабарлауы тиіс.

4.2 Берілген Келісім-шарт шегінде жеткізілетін Қызметтер техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес немесе олардан жоғары болу

қажет.

4.3 Егер тексеріс кезінде Қызметтердің нәтижелері техникалық ерекшеліктің (Келісім-шарттың 2 қосымшасы) талаптарына сәйкес емес деп танылса, Өнім беруші, Тапсырыс беруші жағынан еш қосымша шығынсыз, техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктерді жою бойынша шараларды тексеріс сәтінен 3 күн ішінде қолданады.4.4 Жоғарыда көрсетілген ешбір тармақ Өнім берушіні Келісім-шарт бойынша басқа міндеттерден босатпайды.

5. Қызметтерді көрсету және құжаттама

5.1 Өнім берушінің қызметтерді көрсетуі Шарттың ажырамас бөлігі болып

табылатын Шартқа 1 Қосымшада көрсетілген мерзімдерде жүзеге асырылады.

5.2 Көрсетілген қызметтерді есептеу үшін Өнім беруші келесі құжаттарды ұсынуы керек:

1) құны мен әр қызметтің толық мәліметімен екі данада көрсетілген Қызметтер актілері;

2) көрсетілген Қызметтердің жалпы сомасы, бірлік бағасы, санын көрсете отырып сипаттайтын шот-фактура;

6. Кепілдік

6.1 Өнім беруші Тапсырыс берушіге үздіксіз, сапалы және уақытылы Қызмет көрсетуді кепілдік етеді.

6.2 Өнім беруші техникалық ерекшеліктің (Шартқа 2 Қосымша) Қызметтерінің қателерін, жете өңдеулері мен басқа сәйкессіздіктерін ақысыз түзетуді кепілдендіреді.

6.3 Тапсырыс беруші берілген кепілдікке байланысты барлық шағымдары туралы Өнім берушіге жазбаша түрде жедел хабарлауы міндетті, одан кейін Өнім беруші, осыған байланысты барлық шығындармен бірге, ақаулықтарды жою бойынша шараларды Тапсырыс беруші хабарламасында көрсеткен мерзім ішінде қолдануы қажет.

6.4 Егер Өнім беруші, хабарламаны алып, ақаулықтарды жою бойынша шараларды уақытылы қолданбаған жағдайда, Тапсырыс беруші Келісім-шарт бойынша Өнім берушіге қатысты өзінің басқа құқықтарына нұқсан келтірмей, қажетті ықпалшаралар мен ақаулықтарды жою бойынша шараларды Өнім беруші есебінен қолдануға құқылы.

7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1 Мердігер тарапынан Жұмыстарды орындаудың Шартпен белгіленген мерзімдері бұзылған жағдайда Тапсырыс беруші Шарт бойынша өзінің

міндеттемелерін орындауды тоқтатуға құқылы.

7.2 Форс-мажорлық жағдайларды есептемегенде, Өнім беруші Шартпен қаралған мерзімдерде Қызметті көрсете алмайтын болса, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына залал келтірмей Шарттың шеңберінде мерзімі кешіктірілген әр күн үшін өнім беруші міндеттемені орындамаған жағдайда <шарттың соммасынан> 0,1 (нөл бүтін бір) пайыз мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіреді немесе мерзімі кешіктірілген әр күн үшін тиісті түрде орындалмаған міндеттеменің сомасына 0,1 (нөл бүтін бір) пайыз мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіреді.

7.3 Тұрақсыздықты төлеу Мердігерді Шарт бойынша өзінің міндеттерін орындаудан босатпайды.

7.4 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кесетіс, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

7.5 Мердігер Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін біреуге толықтай немесе ішінара

табыстамауы тиіс.

7.6 Мердігер Тапсырыс берушіге осы Шарт аясында жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін ұсынуы тиіс. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.

8. Шарттың күшінде болу мерзімі және бұзу талаптары

8.1 Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін бастап

күшіне енеді және 2014 жылғы 31 желтоқсанға дейін күшінде болады.

8.2 Тапсырыс беруші кез келген уақытта біржақты ретте егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болып қалған жағдайда, Өнім берушіге

тиісті жазбаша хабарлама жіберіп Шарттың талаптарын орындаудан бас тарта алады. Бұл жағдайда Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту тез арада жүзеге асырылады, және Тапсырыс беруші егер Шарттың талаптарын

орындаудан бас тарту ешқандай залал келтірмесе немесе артынан Тапсырыс берушіге қойылатын санкцияларды қолдану немесе әрекеттерді жасауға қандай-да бір құқықтарға тиіспесе, Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндеттілікті көтермейді.

8.3 Тапсырыс берушi Мердiгерге тиiстi жазбаша хабарлама жiберiп, Шартты одан әрi орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебi көрсетiледi, Шарттың күшi жойылған жұмыстарының көлемi, сондай-ақ Шартты бұзудың күшiне енетiн күнi айтылады.

8.4 Жоғарыда көрсетілген жағдаяттар негiзiнде Шарт жойылған кезде, Мердiгер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгi iс жүзiндегi

шығындар үшiн ғана ақы талап етуге құқылы.

8.5 Қандай да бір санкцияларға зиян келтірместен Тапсырыс беруші Шарт талаптарын бұзғаны үшін, Өнім берушіге міндеттемелерін орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жібере отырып:

1) егер Өнім беруші Тауарды Шарттар көзделген мерзімде немесе Тапсырыс берген Шарттың ұзартылған кезеңі ішінде жеткізе алмаса;

2) егер Өнім беруші өз міндеттемелерін орындай алмаса осы Шартты бұза алады.

8.6 Мемлекеттік сатып алу туралы Шарты Мемлекеттік сатып алу туралы заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы анықталған жағдайда, сондай-ақ Заңмен қарастырылған Өнім берушіге қолдау көрсетудің мемлекеттік сатып алу ұйымдастырушысымен көрсету кез келген кезеңде бұза алады.

8.7 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

9. Форс-мажор

9.1 Тараптар Шарттың талаптарының орындалмауына жауапкершілік көтермейді, егер ол форс-мажорлық жағдайлардың нәтижесі болып табылса.

9.2 Өнім беруші Шарт орындалуының өз қамтамасыз етілуінен айырылмайды және айып төлем өтеу үшін немесе Шарттың талаптарын орындамау себебінен оны бұзу үшін жауапты болмайды, егер Шарт орындау бойынша кідіріс форс- мажорлық жағдайлардың нәтижесі болып табылса.

9.3 Шарт мақсаттары үшін «форс-мажор» Тараптар бақылауымен биленбейтін және күтпеген мінезге ие оқиғаны білдіреді. Ондай оқиғалар мынадайлерді қамти алады, бірақ тек олар ғана емес: соғыс қимылдары, табиғи немесе стихиялық апаттар және басқалар.

9.4 Форс-мажорлық жағдайлардың пайда болуы кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге ондай жағдайлар мен себептері туралы жазбаша хабарламаны жедел жіберуі тиіс. Егер Тапсырыс берушіден басқа жазбаша нұсқаулықтар келіп түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттерін мүмкіндігінше орындауды жалғастырады және форс-мажорлық жағдайларға байланысты емес, Шартты орындаудың баламалы әдістерін іздейді.

10. Даулы мәселелерді шешу

10.1 Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша немесе оған

байланысты барлық даулар мен келіспеушіліктерді тікелей келіссөз жүргізу

барысында шешу үшін барлық күштерін салулары тиіс.

10.2 Егер осындай келіссөз басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша мәселені шеше алмаса, Тараптардың кез келгені осы мәселенің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешілуін талап ете алады.

11. Хабарлама

11.1 Шартқа сәйкес бір жақ екінші жаққа жіберген кез келген хабарлама мынадайде түпнұсқасын ұсынумен, хат, телеграмма, телекс немесе факс

арқылы жіберіледі.

11.2 Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе көрсетілген күшіне ену күнінен (хабарламада көрсетілсе) бастап, осы екі мерзімнің қайсысы кеш келетініне байланысты өз күшіне енеді.

12. Прочие условия

12.1 Салықтар мен бюджетке басқа міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

12.2 Шартқа кез келген өзгерістер мен толықтырулар тек олар жазбаша нұсқада және Тараптардың осыған өкілетті өкілдері қол қойған және олардың мөрлерімен бекітілген жағдайда ғана шынайы деп танылады.

12.3 Мемлекеттік сатып алу туралы жасасқан Шартқа өзгерістерді сапасын өзгертпеу және өнім беруші таңдауының негізгі басқа жағдайларында:

1) жеткізілетін Қызметтер көлемінде қажеттіліктің ұлғаюы немесе азаюымен байланысқан Шарт соммасының ұлғаюы немесе азаюы бөлігінде, Шартта белгіленген Қызметтер бірлігі үшін бағаның өзгермеу шартын орындау бөлігінде;

2) Тараптардың өзара келісуімен Қызметтер үшін бағаның төмендеуі және сәйкесінше Шарт соммасының төмендеу бөлігінде енгізуге рұқсат етіледі.

12.4 Тараптардың біреуімен Шарт бойынша міндеттерін тапсыру тек басқа Жақтың жазбаша рұқсатымен ғана жүзеге асырылады.

12.5 Шарт бірдей заңды күшіне ие қазақ және орыс тілінде екі нұсқада құрастырылған, әр Жақ үшін бір нұсқадан.

12.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сүйенеді.
«номер карточки договора »

Договор о государственных закупках услуг

Павлодарская область

No «номер договора »

0000-00-00

Государственное учреждение "Департамент статистики Павлодарской области",

именуемый (ое)(ая) в дальнейшем Заказчик, от лица которого выступает Руководитель СУЛТАНОВА ДАНА ШАКЕНОВНА, действующий на основании Положения, с одной стороны и «полное наименование Поставщика »,

именуемый(ое)(ая) в дальнейшем Поставщик, от лица которого выступает «должность Поставщика «ФИО Поставщика », действующий на основании «основание Поставщика », с другой стороны, далее совместно именуемые«Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных

закупках» (далее - Закон) и решения об утверждении итогов электронных государственных закупок способом Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок от «дата итогов » года N, заключили настоящий договор о государственных закупках услуг (далее - Договор) и пришли к соглашению о

нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется оказать Заказчику услуги согласно приложениям к настоящему Договору (далее – Услуги), а Заказчик принять и оплатить Услуги на условиях настоящего Договора.

1.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых услуг (Приложение 1);

3) техническая спецификация (Приложение 2);

2. Стоимость Договора и условия оплаты

2.1 Общая сумма Договора составляет ________________ (_____________________)

тенге и включает все расходы, связанные с оказанием Услуг, а также все

налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан,

________________(далее – сумма Договора).

2.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации

по бюджетной программе 001)Услуги по регулированию в области статистической деятельности и межотраслевой координации государственной статистики,

2.3 Сумма оплачивается Заказчиком по мере выделения бюджетных средств

путем перечисления за оказанные Поставщиком Услуги по факту и подписания Сторонами акта оказанных Услуг. Форма акта оказанных Услуг предварительно согласовывается Поставщиком с

Заказчиком.

2.4 Объем оказываемых Услуг в количественном и стоимостном выражении оговорен в Приложении 1 к Договору.

2.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт оказанных Услуг;

3) счет к оплате, предоставленный Поставщиком Заказчику.

3. Обязательства Сторон

3.1 Поставщик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие оказываемых Услуг требованиям, указанным в Приложении 2

к Договору (техническая спецификация), являющемся неотъемлемой частью Договора;

3) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

4) предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения обязательство по Договору;

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

3.2 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Поставщика для оказания Услуг;

2) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать Услуги, оказанные Поставщиком по Договору.

4. Проверка Услуг на соответствие технической спецификации

4.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку оказываемых Услуг на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы

по этим проверкам несет Поставщик. Заказчик должен в письменном виде и своевременно уведомить Поставщика о своих представителях, определенных для этих целей.

4.2 Услуги, оказываемые в рамках данного Договора, должны соответствовать

или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

4.3 Если результаты оказанных Услуг при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2 к Договору), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 3 дней с момента проверки.

4.4 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Поставщика от других обязательств по Договору.

5. Оказание Услуг и документация

5.1 Оказание Услуг Поставщиком осуществляется в сроки, указанные в приложении 1 к Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора.

5.2 Для расчетов за оказанные Услуги Поставщик должен предоставить следующие документы:

1) акты оказанных Услуг в двух экземплярах, с детализацией каждой

услуги и их стоимости;

2) счет-фактура с описанием, указанием количества, цены единицы и общей суммы оказанных Услуг.

6. Гарантия

6.1 Поставщик гарантирует обеспечение бесперебойного, качественного и своевременного оказания Услуг Заказчику.

6.2 Поставщик гарантирует безвозмездное исправление ошибок, недоработок и других несоответствий технической спецификации (Приложение 2 к Договору).

6.3 Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией, после чего Поставщик должен принять меры по устранению недостатков за свой счет, включая все

расходы, связанные с этим, в срок, определенный Заказчиком в уведомлении.

6.4 Если Поставщик, получив уведомление, своевременно не примет соответствующие меры по устранению недостатков, Заказчик может

применить необходимые санкции и меры по устранению недостатков за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

7. Ответственность сторон

7.1 В случае нарушения установленных Договором сроков оказания Услуг со стороны Поставщика, Заказчик вправе прекратить исполнение своих

обязательств по Договору.

7.2 За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может предоставить Услуги в сроки, предусмотренные Договором, за неисполнение

либо ненадлежащее исполнение обязательств по поставке либо устранению недостатков Услуг по Договору со стороны Поставщика, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов от <суммы договора> в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки либо

взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов к сумме ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки.

7.3 Выплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения своих обязательств по Договору.

7.4 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для оказания Услуг по Договору, то сумма Договора или график оказания Услуг, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки должны быть предъявлены

в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

7.5 Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного

письменного согласия Заказчика.

7.6 Поставщик должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Поставщика от материальной или другой ответственности по

Договору.

8. Срок действия и условия расторжения договора

8.1 Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует до 31 декабря 2014 года.

8.2 Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от

исполнения условий Договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора

осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если отказ от

исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких- либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

8.3 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику

соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина отказа от исполнения условий Договора, а также дата

вступления в силу расторжения Договора.

8.4 Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

8.5 Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

1) если Поставщик не может поставить Товары в сроки, предусмотренные Договором, или в течение периода продления настоящего Договора, предоставленного Заказчиком;

2) если Поставщик не может выполнить свои обязательства по Договору.

8.6 Договор о государственных закупках может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона о Государственных закупках, а также оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного

Законом.


8.7 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

9. Форс-мажор

9.1 Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

9.2 Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу неисполнения его условий, если задержка с исполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

9.3 Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия и другие.

9.4 При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных

письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск

альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс- мажорных обстоятельств.

10. Решение спорных вопросов

10.1 Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры,

возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.2 Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомление

11.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

11.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12. Прочие условия

12.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

12.2 Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

12.3 Внесение изменений в заключенный Договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой выбора поставщика допускается:

1) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме оказываемых

Услуг, при условии неизменности цены за единицу Услуг, указанных в Договоре;

2) по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на Услуги и соответственно суммы Договора.

12.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.5 Договор составлен в двух экземплярах на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.


13. Тараптардың деректемелері/ Реквизиты Сторон

Тапсырыс беруші:

"Павлодар облысының Статистика департаменті" мемлекеттiк мекемесі

Казахстан, Павлодар, Улица Генерала Дюсенова, Дом 9

БСН 940740000535

БСК KKMFKZ2A

ЖСК 00000000000000120200

"ҚР Қаржы министрлігінің

Қазынашылық Комитеті" ММ

Тел.: 53-05-41

Руководитель СУЛТАНОВА ДАНА

ШАКЕНОВНА


Заказчик:

Государственное учреждение "Департамент статистики Павлодарской области" Казахстан, Павлодар, Улица

Генерала Дюсенова, Дом 9

БИН 940740000535

БИК KKMFKZ2A

ИИК 00000000000000120200

ГУ "Комитет казначейства

Министерства финансов РК"

Тел.: 53-05-41

Руководитель СУЛТАНОВА ДАНА

ШАКЕНОВНА


Өнім беруші:

«Өнім берушінің толық атауы »

«Өнім берушінің нақты толық

мекенжайы »

БСН/ЖСН

БСК «Өнім берушінің БСК »ЖСК «Өнім берушінің ЖСК »

«Банктің атауы »

Тел.: «Өнім берушінің телефоны »

«должность Поставщика » «Өнім

берушінің ТАӘ »


Поставщик:

«полное наименование Поставщика

»

«юридический адрес Поставщика »БИН/ИИН

БИК «БИК Поставщика »

ИИК «ИИК Поставщика »

«Наименование банка »

Тел.: «телефон Поставщика »

«должность Поставщика » «ФИО

Поставщика

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Перечень закупаемых товаров (работ, услуг)

Электрондық конкурстың №

№ электронного конкурса

Электрондық конкурстың атауы: Баға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен Павлодар қ., Генерала Дюсенов к-сі, 9 «Павлодар облысының Статистика департаменті»

ММ

Наименование электронной закупки: Закупка способом запроса ценовых предложений работ по текущему ремонту 1 этажа (левое крыло) адм. здания ГУ«Департамента статитистики Павлодарской области» г.Павлодар, ул.Генерала Дюсенова,9
№1 қосымша

Приложение №1
№ Лота

Тапсырыс берушінің атауы

Тауар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер атауы*)/ наименование Заказчика

Өлшем бірлігі/ единица измерения

Саны, көлемі/ количество, объем

Жеткізу шарты (Incoterms 2000-ға сәйкес) Условия поставки ( в соответствии сIncoterms 2000)

Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі /срок поставки товара, выполнения работ и оказания услуг

Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны/ место поставки товара, выполнения работ и оказания услуг

Аванстық төлем мөлшер, %/ размер авансового платежа, %

Лот бойынша бөлінген сома, теңге/сымма выделенная по лоту, тенге

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10*Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің толық сипаты мен сипаттамасы техникалық ерекшелікте көрсетіледі

* Полное описание и характеристика товаров, работ, услуг указываются в технической спецификации©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет