«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі туралы Ереже Жалпы ережелер «Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі»Дата02.04.2016
өлшемі76.04 Kb.
Абай ауданы әкімдігінің

2015 жылғы « 10 » сәуірдегі

№ 908 қаулысымен бекітілді

«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының

ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі туралы

Ереже


  1. Жалпы ережелер

1.«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады, Абай ауданы аумағында ішкі саясат саласында басшылықты жүзеге асырады.

2.«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3.«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарда шоттары болады.

4.«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

5.«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

6.«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен бөлім басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

7.«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.

8.Заңды тұлғаның орналасқан жері: 070100, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Абай ауданы, Қарауыл ауылы, Құнанбай көшесі, 14.

9.Мемлекеттік органның толық атауы - «Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

10.Мемлекет Абай ауданының жергілікті атқарушы органы тұлғасында «Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құрылтайшысы болып табылады.

11.Осы Ереже «Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты болып табылады.

12.«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі қызметін қаржыландыру Абай ауданының жергілікті бюджетінен жүзеге асырылады.

13.«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесіне кәсіпкерлік субъектілерімен Бөлімнің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

14.«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің жұмыс тәртібі ішкі еңбек тәртібі қағидаларымен белгіленеді және Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының нормаларына қайшы келмеуі тиіс.2. Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері

15.«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің миссиясы: ауданда қоғамдық-саяси тұрақтылық пен халықтар бірлігін сақтауға, мемлекеттілікті нығайтуға, ауданның ақпараттық кеңістігінің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, сондай-ақ азаматтық қоғам институттарын дамытуға бағытталған мемлекет саясатын жүзеге асыру.

16.«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің міндеттері:

1)ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз етеді;

2)ауданның жергілікті атқарушы органдарының жұмысын үйлестіреді, сондай-ақ Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму Стратегиясының, Президенттің жыл сайынғы Жолдауларының негізгі басымдылықтарын, мемлекеттік ішкі саясаттың басымдылықтарын насихаттау бойынша тұрғындар арасында ақпараттық-түсіндіру кешенін өткізуді ұйымдастырады;

3)саяси партиялармен, қоғамдық-саяси ұйымдарымен және діни конфессиялармен, сондай-ақ басқа да қоғамдық бірлестіктермен, кәсіподақтармен, ұлттық-мәдени орталықтармен конструктивті қарым-қатынасты нығайтады;

4)мемлекеттік ақпараттық саясат және бұқаралық ақпарат құралдарының мониторингі мәселелері бойынша жұмысты ұйымдастырады.

17.«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің функциялары:

1)бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүзеге асырады;

2)аудандағы діни жағдайға зерделеу және талдау жүргізеді;

3)өз құзыретіне жататын мәселелер бойынша жергілікті деңгейде түсіндіру жұмыстарын жүргізеді;

4)мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты жүзеге асыратын үкіметтік емес ұйымдарға ақпараттық, консультациялық, әдістемелік қолдау көрсетеді;

5)Абай ауданы аумағында Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздерінің пайдалануына (тігілуін, орналастыру) бақылау жасайды;

6)жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады;

18.«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құқықтары мен міндеттері:

1)«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі құзыретіне кіретін мәселелер бойынша аудан басшыларына қарауға ұсыныс енгізу;

2)Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген құзыреті шеңберінде «Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі қызметіне қатысты мәселелерді қарау және бірлесіп атқару үшін ауданның өзге жергілікті атқарушы органдары бөлімдерінің қызметкерлерін қатыстыру;

3)«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі құзыретіне кіретін мәселелер бойынша белгіленген тәртіппен кеңес өткізуге бастамашылық ету;

4)өз функцияларын орындау үшін өзге мемлекеттік органдардан, лауазымды тұлғалардан, ұйымдардан және олардың басшыларынан, азаматтардан Қазақстан Республикасының заңнамаларымен белгіленген құзырет шегінде қажетті ақпаратты сұрау;

5)«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі құзыретіне кіретін мәселелер бойынша кеңес беру;

6)жеке және заңды тұлғалардың ресми сұранымы болған жағдайда өз құзыреті шегінде және заңнама шеңберінде қажетті материалдар мен ақпаратты ұсыну;

7)«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі құзыретіне кіретін өзге де міндеттерді орындау.3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру

19.«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесін басқару Бөлімге жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшымен жүзеге асырылады.

20.«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Абай ауданының әкімі қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.

21.«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі бірінші басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын орынбасарлары болады.

22.«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі бірінші басшысының өкілеттігі:

1)заңнамамен белгіленген тәртіпте «Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі қызметкерлерін лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады;

2)заңнамамен белгіленген тәртіпте «Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі қызметкерлерін көтермелеуді және тәртіптік жазаға тартуды жүзеге асырады;

3)өз құзыреті шегінде бұйрық шығарады, нұсқаулар береді, қызметтік құжаттамаға қол қояды;

4)«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді;

5)мемлекеттік органдарда, басқа ұйымдарда «Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі мүддесін білдіреді;

6)Абай ауданы әкімдігінің қаулысымен бекітілген штат санының лимиті мен құрылымы шегінде «Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің штат кестесін бекітеді;

7)сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру бойынша қажетті шаралар қабылдайды және оған дербес жауапты болады;

8)ерлер мен әйелдердің олардың тәжірибелеріне, мүмкіндіктеріне және кәсіби дайындықтарына сәйкес мемлекеттік қызметке тең қолжетімдігін қамтамасыз етеді;

9)Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де өкілеттілікті жүзеге асырады.

«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.

4. Мемлекеттік органның мүлкі

23.«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

24.«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесіне бекітілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.

25.Егер заңнамада және осы Ережеде өзгеше көзделмесе, «Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі, өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату

26.«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.Мемлекеттік орган қарамағындағы ұйымдардың тізбесі

  1. Абай ауданы әкімдігінің «Абай ауданының Жастар орталығы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны.

Каталог: files
files -> Шығыс Қазақстан облысындағы мұрағат ісі дамуының 2013 жылдың негізгі бағыттарын орындау туралы есеп
files -> Анықтама-ұсыныс үлгісі оқу орнының бланкісінде басылады. Шығу n күні 20 ж
files -> «Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беру ұйымдарына және үйлеріне кері тегін тасымалдауды ұсыну үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік қызмет стандарты
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> Регламенті Жалпы ережелер 1 «Мұрағаттық анықтама беру»
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының басшысы А. Шаймарданов
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының бастығы А. Шаймарданов
files -> Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 2012 жылға арналған операциялық жоспары
files -> Тарбағатай ауданының ішкі саясат бөлімі 2011 жылдың 6 айында атқарылған жұмыс қорытындысы туралы І. АҚпараттық насихат жұмыстары


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет