Словник англіцизмівжүктеу 1.25 Mb.
бет3/6
Дата03.05.2016
өлшемі1.25 Mb.
1   2   3   4   5   6
: lib
lib -> Пайдаланушыларға «Виртуалды библиографиялық анықтама» қызмет көрсетудің ережелері
lib -> Психологические труды
lib -> I-бап улыўма режелер q-статья. Усы Нызамны4 ма3сети
lib -> Ауыл шаруашылық ғылымдары
lib -> А. Ф. Зейнулина филология ғылымдарының кандидаты, профессор
lib -> Қазақстан халқы Ассамблеясы
lib -> М ж. КӨпеев шығармаларындағы кірме сөздер тарихы оқУ ҚҰралы
lib -> Исследование Тимура Касымовича Бейсембиева «Жизнь Алимкула. Местная центрально-азиатская хроника XIX века» выпущена в свет издательством «Рутледж Курзон»
lib -> Хазрат Инайят Хан Метафизика. Опыт души на разных уровнях существования
lib -> Аарон Бек, А. Раш, Брайан Шо, Гэри Эмери. Когнитивная терапия депрессии
ДИЗАЙН "художнє конструювання промислових виробів" – design < англ. design "задум, проект, малюнок".
ДИЗАЙНЕР "художник-конструктор" – designer < англ. design "дизайн".
ДИКСИКРАТ /СІС2,254/ "демократ з американського Півдня" – амер. Dixiecrat < амер. Dixie, розмовна назва південних штатів США і англ. (demo)crat "демократ".
ДИКСИЛЕНД "вид джазової музики" – амер. Dixie land < амер. Dixie Land "країна Діксі", розмовна назва південних штатів США.
ДИЛЕНИ /СІС2,275/ "обрізки дощок" – deal-ends < англ. deal "дошка" і англ. end "кінець"
ДИЛЬСИ "експортні дошки певних розмірів" – deals < англ. deal "деревина м'яких порід".
ДИНАМО /СУМ ІІ,280/ "генератор постійного струму" – dynamo [l892] < англ. dynamo-electric machine, з нім. dynamo-eleсtriche machine (термін Вернера Сіменса). Згортання словосполучення відбулось саме в англійській мові /OED VІІІ,737/. Німецькі лексикографи вважають слово англіцизмом /Duden 7,125/. Невірно, як запозичення з німецької мови, трактується в ЭСРЯ /І,5,122/.
ДИНГІ "маленька шлюпка" – dinghy < гінд. dingi "індійський весельний човен".
ДИНОЗАВР "велетенські плазуни мезозойської ери" – dinosaur < rp. dinos "жахливий" і rp. saurоs "ящірка". Автор слова – англійський палеонтолог Річард Оуен /OED ІІІ,337/.
ДИПТАНК "цистерна для водяного баласту" – deep-tank /РАПС,164/ < англ. deep "глибокий" і англ. tank "цистерна".
ДИРЕКТ "прямий удар в боксі" – direct < англ. direct "прямий".
ДИСЕНТЕР "сектант, розкольник" – dissenter < англ. dissent "розходитись в поглядах, висловлювати незгоду".
ДИСКОНТ "купівля векселя до закінчення строку" – discount < англ. discount "знижка".
ДИСПАЧ "винагорода за дострокове навантаження судна" – dispatch /АРМС,204/ < англ. dispatch "швидкість".
ДИСПЕТЧЕР – dispatcher < англ. dispatch "відправляти".
ДИСПЛЕЙ "пристрій для виведення інформації з обчислю-вальної системи на екран" – display < англ. display "показувати".
ДИСТРИБУЦІЯ "сума оточень мовної одиниці в тексті" – амер. distribution < англ. distribution "розподіл". Прототип запозичення відноситься до термінології американської структурної лінгвістики /БСЭ 8,317/.
ДИСТРИКТ "округ в США" – амер. district [1793] < фр. district "район, дільниця".
ДІЕЛЕКТРИК "речовина, що не проводить електрику" – dielectric < гp. dia "через" і англ. electric "електричний".
ДІОРАМА "вид живопису на просвічувальному матеріалі" – diorama [1824] < гp. dia "через" і гр. horama "вид". Винахідник і автор терміну – лондонець Джон Ероу Сміт /Carter,51/.
ДОК – dock < голл. docke "природна берегова заглибина, невелика бухта".
ДОКЕР – docker < англ. dock "док".
ДОЛАР – амер. dollar < амер. dollar, американська назва іспан-ської монети tа1еrо, що була в обігу в Північній Америці в ХVIІ столітті /Craigie II,793; EUS,2874/.
ДОМІНІОН – dominion < лат. dominius "володіння".
ДОПІНГ – doping < англ. dоре "одурманювати, давати наркотики".
ДРАГА "плавуча землечерпалка" – drag < англ. drag "волочити".
ДРАГЛАЙН "екскаватор з підвішеним на канатах ковшем" – dragline < aнгл. drag "драга" і англ. line "тяга".
ДРАЙВ "тенісний удар, що надає м'ячу обертання в напрямі польоту" – drive < англ. drive "заганяти, забивати (в щось)".
ДРЕДНОУТ "великий броненосець" – dreadnought < англ. Dreadnought "Безстрашний", назва першого корабля такого типу, побудованого в Портсмуті в 1906 році.
ДРЕНА "підземний водостік" – drain < англ. drain "осушувати".
ДРЕНАЖ – drainage < англ. drain "осушувати". Перший дренаж сучасного типу був споруджений в Великобританії.
ДРЕНЧЕР "розбризкувач на протипожежній трубі" – drencher < англ. drench "змочувати".
ДРИБЛІНГ "ведення м'яча" – dribbling < англ. dribble "обводити м'ячем".
ДРИФТЕР "рибальське судно, що дрейфує під час лову" – drifter < англ. drift "дрейфувати".
ДРУМЛІН "витягнуті горби, утворені моренними відкладами" – drumlin < ірл. drum "кряж".
ДУМПЕР "самоскидна машина для перевезення сипких матеріалів" – амер. dumper [1881] < амер. dump "вивалювати" /Craigie ІІ,344/.
ДУМПКАР "вагон-самоскид" – амер. dump-car < амер. dump "вивалювати" і амер. car "вагон".
Е

ЕБОНІТ "електротехнічний матеріал з гумової суміші" – ebonite < англ. ebony "чорне дерево".


EВОЛЮЦІОНІЗМ "вчення, за яким все існуюче перебуває в процесі постійного розвитку" – evolutionism < англ. evolution "роз-виток". Термін ввів англійський біолог Т.Г.Гекслі в 1869 році /OED III,355/.
ЕВФУЇЗМ "пишномовність" – euphuism < aнгл. Euphues, ім'я героя роману англійського письменника. Дж.Лілі, з гр. euphyes "витончений."
ЕЙНШТЕЙНІЙ "радіоактивний хімічний елемент" – амер. einsteinium < нім. Einstein, прізвище відомого фізика. Eлемент відкритий групою американських вчених в результаті аналізу грунту на місці термоядерного вибуху /Трифонов,202-203/.
ЕKOНОMAЙЗEP "пристрій для підігрівання води в котельних установках – есоnоmіzеr < англ. есоnоmіzе "заощаджувати".
ЕКСГАУСТЕР "відсмоктуючий вентилятор" – exhauster < aнгл. exhaust "висмоктувати".
ЕКСКАВАТОР – амер. excavator [1843] < англ. excavate "вико-пувати". Перші патенти на машину були видані в США в 1848 році /Craigie II,995/.
ЕКСПАНДЕР "розширювач" – expander < англ. ехраnd "розширювати".
EКСПОРТ – export < англ. export "вивозити", з лат. exportare "тс".
ЕКСПРЕС – express < англ. express train "швидкий поїзд".
ЕКСЦЕНТРИК "диск, вісь обертання якого не збігається з його центром" – eccentric < лат. еxcentricus "віддалений від середини". Винахід запатентований у Великобританії Вільямом Мердоком в 1810 році /Carter,55/.
ЕКШН ПЕЙНТІНГ /СІС2,296/ "школа абстрактного живопису" – амер. action painting [1968] < англ. action "дія" і англ. painting "живопис". Техніка школи передбачає розбризкування, наляпування та інші подібні прийоми. Вперше слово зафіксоване в американському журналі (DNE, 31).
ЕЛЕВАТОР – амер. elevator < амер. elevator [1787] "машина для підйому зерна на верхній поверх" /Craigie II,875/. Перший елеватор був побудований в місті Дулут (США) в 1845 році /БСЭ 30,30/.
ЕЛЕВОН "рухома поверхня задньої частини крила літака" – elevоn /Longman,311/ < англ. еlеv(аtоr) "руль висоти" і англ. (airler)on "елерон".
ЕЛEТРОКАР – electrocar < англ. electro- "електро"- і англ. car "візок".
ЕЛЕКТРОМОТОР – амер. electric motor < англ. electric "електричний" і англ. motor "двигун". Перший електромотор побудував Джозеф Генрі (СШA) в 1829 році /Carter,120/.
ЕЛЕКТРОН – electron < rp. electron "бурштин". Назву запропонував англійський фізик Дж.Стоні в 1891 році /БСЭ 30,73/.
ЕЛЬ "сорт міцного пива" – ale < дангл. alu "тс".
ЕЛЬФ " дух природи в давньогерманській міфології" – Еlf < дангл. ælf "тс". У вітчизняній лексикографії слово вважається запозиченням з німецької мови. У німецьку ж мову слово прийшло з англійської в результаті перекладів творів Мільтона і Шекспіра /Фасмер ІV,513/.
ЕМЕРДЖЕНТНА ЕВОЛЮЦІЯ "сучасна ідеалістична концепція розвитку" – emergent evolution < англ. emergent "раптово виникаючий" і англ. evolution "еволюція".
ЕМІТТЕР "випромінювач" – emitter < англ. еmіt "випроміню-вати"
ЕНДСИ "обрізки дощок" – ends < англ. еnd "кінець".
ЕРДЕЛЬТЕР'ЄР "порода собак" – Airedale terrier < англ. Airedale, назва долини річки Ер в Йоркширі, де була виведена порода /БСЭ 30/ i англ. terrier "тер'єр".
ЕРЕКТОР "пристрій для встановлення тюбінгів" – erector /Webster,867/ < англ. еrесt "монтувати".
ЕРЛ "граф" – earl < дангл. earl "воїн".
ЕРЛІФТ "пристрій для підйому рідини стисненим повітрям" – air lift < англ. air "повітря" і англ. lift "піднімати".
ЕСКАЛАТОР "рухомі сходи" – амер. escalator [1904] < фp. escalader "підніматися". На американське походження слова вказує OED /ISB,342/.
ЕСКАЛАЦІЯ "розширення театру воєнних дій" – амер. еsсаlаtіоn [l959] < амер. escalate "загострювати (конфлікт)". Термін потрапив в європейські мови безпосередньо з американської преси під час американо-в'єтнамської війни /SOED I,972/.
ЕСКАПІЗМ /СІС2,318/ "прагнення втекти від реальної дійсності" – escapism < англ. escape "уникати".
ЕСКВАЙР "нижчий дворянський титул" – esquire < ст.фр. esquier "щитоносець".
Є

ЄВГЕНІКА "наука про вдосконалення людини як біологічного виду" – eugenics < гр. eugenēs "хорошого роду". Новотвір англійського антрополога Ф.Гальтона /БСЭ 8,584/.


І

ІЗОЛЯЦІОНІЗМ "ідея невтручання США у збройні конфлікти поза американським континентом" – амер. isolationism < англ. isolation "відокремлення" .


ІЗОТОП "атоми хімічного елемента з однаковими зарядами і різними масами" – isotope < rp. isos "однаковий" і гр. topos "місце". Неологізм англійського радіотехніка Ф.Содді /БСЭ 10,109/.
ІМАЖИЗМ "модерністська течія в англомовній поезії" – imagism < англ. іmage "образ".
ІМПЕДАНС "повний опір електричного кола" – impedance < англ. impede "порешкоджати".
ІМПЕРІАЛІЗМ – imperialism < англ. imperial "імперський". Укладачі СІС наводять три етимологічні джерела слова – англійське, німецьке і французьке. Додаткові дослідження показали, що нім. imperialismus є запозиченням з англійської мови /Дмитровская,216/. На користь англійського джерела говорить і співставления дат першої фіксації слова – 1853 рік в англійській мові /OED V,861/ i 1880 рік у французькій / Robert III,645/.
ІМПІЧМЕНТ "притягнення до суду вищих посадових осіб" – impeachment < англ. impeachment "недовіра".
ІМПОРТ – import < англ. import "ввозити", з лат. іmportare "тс".
ІНБРИДИНГ "схрещування споріднених організмів" –inbreeding < англ. іn "всередині" і англ. breeding "розведення".
ІНВАЙРОНМЕНТАЛІЗМ "теорія, яка вважає географічне середовище вирішальним фактором суспільного розвитку" – амер. environmentalism [1923] < англ. environment "оточення". Теорія виникла в США /БСЭ 10,173; SOЕD I, 957/.
ІНВЕСТОР "вкладник" – investor < англ. invest "вкладати капітал".
ІНДЕНТЕР "прилад для вимірювання твердості матеріалів" – indenter /РАПС, 221/ < aнгл. indent "залишати відбиток".
ІНДЕПЕНДЕНТ "прихильник релігійної течії протестантського характеру" – independent < aнгл. independent "незалежний".
ІНСАЙД "напівсередній нападаючий" – inside < англ. inside "всередині".
ІНСТРУМЕНТАЛІЗМ "філософське вчення, що розглядає свідомість як знаряддя пристосування організму до середовища" – амер. іnstrumentalism < англ. instrument "знаряддя". Автор вчення – американський філософ Джон Дьюі /СЭС.424/.
ІНСУЛІН "гормон, що використовується для лікування цукрового діабету" – кан. insulin [1921] < лат. insula "острів" (клітини, що виділяють гормон називають острівками Лангерганса). Інсулін відкрив канадець Фредерік Грант Бентінг. Перші пацієнти пройшли курс лікування інсуліном в Торонто /Carter,89 /.
IHTEPB'Ю – амер. interview [1869] < англ. interview "зустріч". В британському варіанті англійської мови слово існує з ХVІ століття, фіксується в формі intervew(e) iз значенням "зустріч віч на віч" як запозичення з середньофранцузької мови /OED V,425/. Лексико-семантичний варіант із значенням "жанр публіцистики" склався в американському варіанті англійської мови /Craigie ІІІ,1322/.
ІНТЕРТИП "вид набірної машини" – амер. Intеrtyре [1913] < фірмова назва, від Inter(national) Type(setting Machine Company), назва американської фірми, що запатентувала машину /SOED II,345/.
ІНТЕРФЕЙС /СІС2,360/ "засоби для з'єднування окремих блоків обчислювальної системи" – амер. interface [1964] < англ. іnter "між" і англ. face "лицева сторона". Термін вперше з'явився в нью-йоркському науковому щорічнику /SOED II,332/.
ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ "взаємодія світлових хвиль" – interference <
англ. interference "втручання". Термін введений англійським вченим Томасом Юнгом /OED V,396/.
ІНФАЙТИНГ "близький бій у боксі" – infighting < англ. іn "всередину" і англ. fighting "бій".
ІОН "електричнo заряджена частинка речовини" – іоn < гр. іōn "той, що йде". Термін ввів у 1834 році англійський фізик M.Фарадей /БСЭ 10,381/.
ІРАЗЕР /СІС2,363/ "інфрачервоний лазер" – iraser /РАПС,230/ < англ. i(nfra) r(ed l)аser "тс".
ІРИДІЙ "хімічний елемент з платинових металів" – iridium < rp. iris(iridos) "веселка" (солі іридію мають різноманітне забарв–лення). Елемент відкритий і названий в 1804 році англійським хіміком С.Тенантом /БСЭ 10,431/.
ІСТЕБЛІШМЕНТ "правляча верхівка, в англомовних країнах"– еstablishment < англ. establish "встановлення, заснування".
Й

ЙОМЕН "дрібний землевласник в середньовічній Англії" –уеоmаn < cангл. уоmаn "тc", можливо з сангл. yong man "молодий чоловік".


ЙОМEНРІ "гвардія англійського короля" – yeomanry < англ. yeoman "йомен".
ЙОРКШИР "порода свиней" – Yorkshire < англ. Yorkshire, назва графства, де була виведена порода /СЭС,507/.
К

КАБІНА – саbin < англ. саbin "хатина". Слово "кабіна" виникло в англійській мові як лексико-семантичний варіант запозиченого французького cabane "хатина". Французи, в свою чергу, запозичили англійське cabin "кабіна" і вважають його англіцизмом /Larousse І,931/. Факт семантичної модифікації французького cabane не врахований в багатьох вітчизняних і зарубіжних словниках /SJP, ESJČ, СІС, СИС/, де слово подається як галліцизм.


КАБЛОГРАМА "телеграма, передана по кабелю" – амер. cablegram [1868] < англ. cable "кабель" і англ. (tele)gram "телеграма". На американське походження слова вказують укладачі /OED II,7/. Невірно, як галліцизм, подається в словниках СІС і СИС. У фран–цузьку мову слово було запозичене в 1892 році /DA,35/.
КАЛЕЙДОСКОП "прилад-іграшка у вигляді трубки, при обертанні якої утворюються різні узори" – kaleidoscope < гр. kalos "кpaсивий" і гр. еіdоs "вид". Прилад винайшов і назвав англійський фізик Д.Брюстер в 1817 році /OED V,650/.
КАЛІФОРНІЙ "трансурановий елемент" – амер. californium [1950] < амер. Саlіfоrnіа, назва штату, де елемент був відкритий групою американських вчених /БСЭ II,214/.
КАЛОРИМЕТР "прилад для вимірювання кількості тепла" – амер. calorimeter < фр. calorie "калорія" і фр. metre "лічильник" (спочатку слово мало форму calorimetre) /WTD.320/. За даними Е.Ф.Картера винахідником калориметра був американець Бенджамін Томсон /Carter,30/.
КАЛЬЦІЙ – calcium < лат. calx(calcis) "вапняк". Елемент від-крив і назвав англійський фізик Г.Деві у 1808 році /Н.Х.,153/
КАНОЕ "легкий спортивний човен" – canoe [1799] < ісп. саnоа "човник". Лексико-семантичний варіант із спортивним значенням склався в англійській мові /OED ІІ,73/.
КАНЦЕЛІНГ "крайній строк прибуття зафрахтованого судна для завантаження" – canceling /APMC,101/ < англ. саnсеl "касувати, анулювати".
КАРАВАНІНГ "вид автотуризму" – caravaning < англ. caravan "дім-фургон". Наведене в СІС значення англіцизму "караванінг" "пересувний будиночок для автотуристів" викликає сумнів, оскільки англійське caravaning означає "подорож чи проживання в домі-фургоні" /SOED I,435/.
КАРАГЕН "вид червоних морських водоростей" – carrag(h)een < англ. Сarragheen moss "карагенський мох", від назви ірландського міста Carragheen /COD,179/.
КАРБОРУНД "сполука кремнію з вуглецем" – амер. carbo-rundum [1893] < англ. carbon "вуглець" і англ. corundum "корунд". Термін створив американець Ачесон /SOED I,157/.
КАТІОН "позитивно заряджений іон" – cation [1834] < гр. kata "вниз" і гр. iōn "той, що йде". Термін запропонував англійський фізик М.Фарадей /БСЭ II,531/.
КАТОД "негативний полюс джерела струму" – cathode [1834] < гр. kata "вниз" і гр. hōdos "шлях". Термін ввів англійський фізик М.Фарадей /БСЭ II,531/.
КАРТ "спортивний мікроавтомобіль" – саrt /РАПС,247/ < англ. cart "візок".
КАРТИНГ "перегони на картах" – carting < англ. саrt "карт".
КАТ "снасть для підтягування якоря" – саt < англ. cat head "катбалка", букв. "котяча голова" (якір підтягують до кат-балки).
КАТЕР – cutter < англ. cut "різати (хвилі)".
КАФ "вид торгової угоди" – саf < англ. c(ost) a(nd) f(right) "вартість і фрахт".
КАФЕТЕРІЙ – амер. cafeteria [1894] < ісп. саfеtеrіа "крамниця з кавою". Іспанське саfеtеrіа набуло в американському варіанті англійської мови значення "ресторан із самообслуговуванням" /Craigie I,383/ і в цьому значенні поширилось в інші мови, в тому числі в іспанську.
КАШЕМІР "тонка вовняна тканина" – саshmеrе < англ. Cashmere shawl "кашемірова шаль", від назви князівства Кашмір в басейні верхнього Інду. ЕСУМ подає слово як галліцизм, з чим не можемо погодитись, оскільки в французьку мову слово прийшло з англійської мови /DA,42/, де є автохтонним утворенням /COD,182/. Отже французьку мову в даному випадку можна розглядати лише як мову-посередницю.
КВАЗАР "космічне джерело інтенсивного радіовипроміню-вання" – амер. quasar [l964] < амер. quasistellar radiosource [1960] "квазізоряне радіоджерело" /SОЕD III,964; Niеrор I,226/.
КВАКЕРИ "християнська протестантська секта" – Quaquers < aнгл. quake "трястись, тремтіти (перед словом господнім)".
КВАРК "гіпотетична елементарна частинка з дробовим електричним зарядом" – амер. quark [1961] < англ. quark "щось невизначене, містичне". Назва запозичена американським фізиком М.Гелл-Маном з роману Дж.Джойса "Поминки по Фінегану", де є неологізмом автора /DNE,389/.
КВАРТЕРДЕК "підвищення в кормовій частині верхньої палуби"– quarter-deck < англ. quarter "чверть" (квартердек займав четверту частину палуби) і англ. deck "палуба".
КВІКСТЕП /СІС2,423/ "різновид фокстроту" – quickstep < англ. quick "швидкий" і англ. stер "кpок".
КВОРУМ "кількість присутніх, достатня для визнання зібрання правомочним" – quorum < лат. quorum praesentia sufficit "присутність яких є достатньою", слово з традиційної формули, яку виголошує головуючий на відкритті засідання англійського парламенту /Бруннер І,170/.
КЕБ "однокінний екіпаж" – cab < англ. cabriolet "кабріолет".
КЕКС /СУМ ІV,139/ – cake (мн. cakes) < aнгл. cake "коржик, пляцок".
КЕКУОК /СІС2,404/ "бальний танець" – aмep. cake-walk [1902] < aмep. cake-walk "негритянський танок-процесія, переможець в якому нагороджувався тортом", від aнгл. cake "торт" і англ. walk "хода" /Craigie І,385/.
КЕМПІНГ "табір для автотуристів" – camping < англ. саmр "влаштовувати стоянку"
КЕРОСИН /СУМ ІV,143/ – кан. kеrоsеnе [1854] < rp. keros "віск". Термін канадського геолога А.Гезнера /Craigie III,1366/.
КЕТГУТ "хірургічні нитки" – catgut < англ. саttlе gut "тс", від англ. саttlе "рогата худоба" і англ. gut "кишкова струна".
КЕТЧ "професійна боротьба, в якій дозволені будь-які прийоми" – амер. catch < амер. саtch-аs-саtсh-саn "аматорська боротьба, що склалась на основі прийомів англійської боротьби і боротьби індіанського племені майя в кінці ХVІІ століття. Кетч виник в США в кінці ХІХ століття /БСЭ 12,76/.
КЕЧ "двощогловий вітрильник" – ketch < cангл. cасhе "переслі-дувати", за аналогією з голл. jаgеsсhір від jаgеn "переслідувати" /OED, II,175/.
КІБЕРНЕТИКА "наука про управління і передачу інформації" – амер. cybernetics [1947] < гp. kybernētikē "мистецтво керування". Термін запровадив американський вчений Норберт Вінер /ЕСУМ 2,442/.
КІДНЕПІНГ "викрадення дітей з метою одержання викупу" – kіdnapping < англ. kid "дитина" і англ. nар(= nab) "красти". Спочатку слово вживалось у значенні "вивозити дітей для слугування в британських колоніях" / Webster,1361/.
КІКСТАРТЕР "ножний стартер" – kiсkstarter < англ. kick "кóпати, ударяти ногою" і англ. stаrtеr "стартер".
КІЛЬБЛОК "підпора для судна під час будування чи ремонту" – keel-block < англ. keel "кіль" і англ. block "колода".
КІЛЬСОН "днищева пов'язь на кораблі у вигляді бруса, розміщеного паралельно до кіля" – keelson < англ. keel "кіль" і англ. swin "свиня". Другий елемент слова "Кільсон" в багатьох мовах має значення "свиня" – голл. Kolzwijn, н.н. kielschwein, нім. kielschwein, дат. klsvin, шв. kolsvin). В англійській мові назви тварин часто використовувались для утворення морських термінів /ОЕD V,669/.
КЛАКСОН /СУМ ІV,173/ "механічний автомобільний гудок" –амер. klaxon [1910] < американська фірмова назва, утворена з використанням гр. klazō "зойк" / SOED II,522/.
КЛЕРК "конторський службовець" – clerk < англ. сlerk "освідчена людина", від дангл. сlегіc "паламар".
КЛІНКЕР "довгий вузький спортивний човен" – clinker < англ. clinker-built boat "човен, виготовлений клінкерним способом", від англ. clink (=clinch) "загинати" /СOD,221/.
КЛІНЧ "взаємний захват у боксі" – амер. clinch [1863] < амер. clinch [1829] "захвачувати суперника під час поєдинку з боротьби чи боксу" /Craigie I,528/.
КЛІПЕР "швидкохідний трищогловий вітрильник" – амер. clipper [1823] < англ. clip "підрізати, стригти (хвилі)". Перший кліпер побудовано в американському місті Балтімор /Craigie I,529/.
КЛІПСИ – сlірs < англ. clip "затиск".
КЛІРЕНС "відстань між нижньою точкою автомобіля і дорогою" – clearance < англ. clearance "просвіт".
КЛІРИНГ "система безготівкових розрахунків" – clearing < англ. clеаг "оплачувати".
КЛІФ "круча,утворена прибоєм" – cliff < англ. cliff "стрімка скеля".
КЛОБМЕН "учасник селянського руху в період англійської буржуазної революції" – clubman < англ. сlub "ломака" і англ. man "людина".
КЛОЗЕТ /СУМ ІV,187/ – closet < aнгл. water closet "ватерклозет" (див. ВАТЕРКЛОЗЕТ).
КЛОУН – clown < aнгл. clown "блазень", від лат. соlоnus "селянин".
КЛУБ – club < англ. club "збиратись разом", від club "палиця". За англійським звичаєм палиця,обношувана по домах бажаних гостей, була знаком їх запрошення /ЕСУМ 2,466/.
КНИЦЯ /СIС2,417/ "елемент конструкції корпуса судна" – knee < англ. knee "коліно".
КОВБОЙ – амер. cowboy [1877] < англ. cow "корова" і англ. boy "хлопець" /Craigie II,658/.
КОВЕРКОТ "вид вовняної тканини" – covert coating < англ. covert coat "коротке легке пальто" /OED II,1107/.
КОГЕРЕР "прилад, що застосовувався в перших радіоприй-мачах як детектор" – coherer < англ. cohere "перебувати в зв'язку".
КОКА-КОЛА – амер. Coca-Cola [1887] < ісп. cоса "кокаїновий кущ", з кеч. kuka "тс" і англ. соlа "вічнозелене дерево, горіхи якого містять кофеїн" з афр. (темнé) k'о1а "горіх дерева кола" /SOED I,561; WTD,442/.
КОКНІ /СІС2,420/ "уродженець Лондона" – cockney < англ. cockney "міщанин", від caнгл. coken-ey "півняче яйце (маленьке або неправильної форми)" /COD,227/.
КОКПІТ "відкрите приміщення для стернового та пасажирів на катерах і яхтах" – cockpit < англ. cockpit "яма чи арена для півнячих боїв".
КОКС "тверде пористе паливо, результат сухої дистиляції кам'яного вугілля" – coke < англ. coke "серцевина". Німецьке Koks, яке в деяких словниках пропонується як прототип, є запозиченням з англійської мови /Duden 7,344/.
КОКТЕЙЛЬ – амер. cocktail [1806] < англ. cock tail "півнячий хвіст" /Craigie І,545/. В американській літературі зустрічаються 56 тлумачень походження назви. Жителі Нового Орлеану, наприклад, вважають, що напій вигадав власник одного з барів в їхньому місті. Келех, в якому подавався напій, називали coquetier (з фр. coque-tier "підставка для яєць"), звідки й пішла назва напою /Fink І,61/. Ми ж пропонуємо 57-му версію – різнобарвність компонентів напою нагадувала півнячий хвіст.
КОЛЕДЖ "вищий або середній навчальний заклад в англомовних країнах"– college < фр. collège "середня школа", з лат. collegium "товариство".
КОЛІ "порода службових собак" – соlliе < шотл. colley "порода
гірських овець" /Sheard,61/.
КОЛЬДКРЕМ /СУМ ІV,228/ "косметичний засіб" – cold сгеаm < англ. cold "холодний" і англ. сгеam "крем".
КОЛЬТ – амер.Colt [1852] < амер. Colt's revolver "револьвер Кольта", за прізвищем Самуеля Кольта, американського винахідника /OED ISB,217/.
КОМАНДОС /СІС2,427/ "десантно-диверсійний загін в армії Великобританії"– cоmmando (мн. соmmаndо(e)s) < англ. cоmmando "загін бурів під час англо-бурської війни".
КОМБАЙН – амер. соmbine [1926] < амер. combine harvester [1900], від амер. соmbine "поєднання механізмів" і англ. harvester "жатка-снопов'язалка" /SOED І,563/. Перші зразки зернозбиральних комбайнів були виготовлені в США в кінці XIX століття. Побудовані майже повністю з дерева, вони були громіздкими, для їх перевезення використовували 20-30 коней. В першій чверті ХХ століття комбайни зазнали конструктивних змін: дерево замінювалось металом, для приводу робочих органів застосовувались двигуни внутрішнього згорання, кінна тяга замінювалась локомобілем, а згодом трактором /БСЭ 9,525/.


1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет