Словник англіцизмівжүктеу 1.25 Mb.
бет4/6
Дата03.05.2016
өлшемі1.25 Mb.
1   2   3   4   5   6
: lib
lib -> Пайдаланушыларға «Виртуалды библиографиялық анықтама» қызмет көрсетудің ережелері
lib -> Психологические труды
lib -> I-бап улыўма режелер q-статья. Усы Нызамны4 ма3сети
lib -> Ауыл шаруашылық ғылымдары
lib -> А. Ф. Зейнулина филология ғылымдарының кандидаты, профессор
lib -> Қазақстан халқы Ассамблеясы
lib -> М ж. КӨпеев шығармаларындағы кірме сөздер тарихы оқУ ҚҰралы
lib -> Исследование Тимура Касымовича Бейсембиева «Жизнь Алимкула. Местная центрально-азиатская хроника XIX века» выпущена в свет издательством «Рутледж Курзон»
lib -> Хазрат Инайят Хан Метафизика. Опыт души на разных уровнях существования
lib -> Аарон Бек, А. Раш, Брайан Шо, Гэри Эмери. Когнитивная терапия депрессии
КОМІКС "серія односюжетних малюнків з короткими текстами" – амер. cоmics [1917] < амер. соmic strip "серія гумористичних газетних малюнків", від англ. соmic "смішний" і англ.stгір "смужка" /SОED I,587/. Перші комікси з'явились в газетах США в кінці ХІХ століття /СЭС,615/.
КОМІНГС "огорожа навколо палубних люків" – coamings < англ. coam, неправильна форма від comb "гребінь, гребінець" /WTD,432/.
КОМОДОР " командир з'єднання кораблів, що не має адміраль-ського звання" – commodore < голл. cоmmandeur "командуючий". Прототип переоформлено за італійським зразком /OЕD ІІ,687/.
КОМОНЕР "член англійської палати общин" – соmmoner < англ. the Соmmons "палата общин".
КОМПАУНД1 "динамомашина з обмотками послідовного збудження" – сompound < англ. compound "з'єднання".
КОМПАУНД2 "рідкий електроізоляційний матеріал" – compound < англ. compound "суміш".
КОМП'ЮТЕР – aмep. сomputer < амер. electronic numerical integrator and computer (ENIAC) "електронний цифровий інтегратор і обчислювач", назва першої ЕОМ, побудованої в Пенсільванському університеті (США) в 1946 році / Carter, 43;De Sola,290/.
КОМУНАЛІЗМ "релігійно-общинна ворожнеча" – communa-lism < англ. cоmmunal "общинний".
КОМФОРТ "сукупність побутових вигод" – comfort < англ. cоmfort "втіха, підтримка", від c.фр. confort "тc".
КОМФОРТАБЕЛЬНИЙ "зручний, затишний" – comfortable < с.фр. confortable "втішний". Сучасне фр. comfortable "комфорта-бельний" є запозиченням з англійської мови / OED ІІ,663/.
КОНВЕЙЄР "машина безперервної дії для переміщення вантажів" – conveyer < англ. convey "перевозити".
КОНВЕРТЕР/КОНВЕРТОР " апарат для перетворення рідкого чавуну на сталь" – converter < англ. convert "перетворювати".
КОНГРЕСМЕН "член конгресу (парламенту) США" – амер. congressman [1780] < амер. congress "конrpec" і англ. man "людина" /Craigie I,594/.
KOHДИЦIOHEP /СУМ ХІ,689/ – амер. air-conditioner < амер. аіr-conditioing "кондиціювання повітря". Mетoд регулювання вологості і температури повітря, що застосовується в сучасних апаратах, був запропонований в США в 1906 році. Кондиціонери вперше були застосовані в американських кінотеатрах в 1922 році /БCЭ 13,34/. .
КОНСОЛІ "облігації англійських довгострокових позик" – соn-sols < англ. consolidated annuities "консолідована рента".
КОНСОРТ/ПРИНЦ-КОНСОРТ "чоловік королеви, який не є монархом" – prince consort < англ. ргіnсе "принц" і англ. consort "чоловік".
КОНСТЕБЛЬ "англійський полісмен, чином нижче сержанта" – constable < ст.фр. conestable "головний офіцер" від лат. comes stabuli "начальник конюшень", вищий сановник пізньоримськoї імперії".
КОНТЕЙНЕР – container < англ. contain "вміщати".
КОНТРОЛЕР "пристрій для управління трамвайним двигуном" – controller < англ. controller "регулятор".
КОНФОРМІСТ /CІC2,449/ "прихильник англіканської церкви" – conformist < англ. conform "визнавати авторитет англіканської церкви", від англ. соnform "пристoсовуватись, підкорятись".
КОНЦЕРН "об'єднання промислових, транспортних, торговельних і фінансових підприємств" – соncегn < англ. concern "зацікавленість, інтерес".
КООПЕРАТИВ /СУМ ІV,277/ "крамниця" – co-operative [1803] < англ. co-operative store "кооперативна крамниця". Фіксується як автохтонне слово в OED /II,964/.
КООПЕРАЦІЯ "добровільне об'єднання людей для спільної господарської діяльності" – co-орегаtіоn < англ. co-operation "спільні дії". Як економічний термін вперше слово вжив Р.Оуен в 1817 році /OED II,964/.
КОПІГОЛЬД "форма селянського землеволодіння в феодальній Англії" – сopyhold < англ. сору "копія" і англ. hold "володіння". На право користування земельною ділянкою видавалась виписка з відповідного документа .
КОПІГОЛЬДЕР "феодально-залежний англійський селянин" – copyholder < англ. copyhold "копігольд".
КОПІРАЙТ /СІС2,451/ "знак охорони авторського права"– copyright /Longman,982/ < англ. copy "копія" і англ. right "npaво".
КОРДИТ "вид бездимного пороху" – cordite < англ. cогd "шнур" / COD,266/.
КОРНЕР1 "кутовий удар" – corner < англ. corner "кут".
КОРНЕР2 "об'єднання капіталістів для скуповування товарів чи акцій з метою спекулятивного перепродажу" – амер. corner [1846] < амер. согnеr [1836] "скуповувати товари з спекулятивною метою", від англ. corner "заганяти в кут" /Craigie I,625/.
КОРОНЕР "слідчий у Великобританії, який веде слідство у випадках насильницької смерті" – coroner < лат. custos рlacitorum coronae "охоронець кримінальних справ Суду королівської лави" /ОЕD IІ,1007/.
КОРТ "майданчик для гри в теніс" – court < aнгл. cоurt "двір".
КОТЕДЖ "заміський будинок з ділянкою землі" – cottage < англ. cottage "селянська хата".
КОФЕРДАМ "водонепроникний відсік на кораблі" – coffer-dam < англ. coffer "скриня" і англ. dam "загата".
КРАУЧ "низька стійка в боксі" – crouch < англ. crouch "присідати".
КРЕКЕР "сухе печиво"– cracker < англ. crack "хрустіти, хрумати".
КРЕКІНГ "процес переробки нафти" – амер. cracking < англ. crack "розщеплювати".Словник M.Гофлера пов'язує слово з переробкою нафти в Сполучених Штатах. В французькій мові американізм фіксується з 1892 року/DА,69/.
КРЕНГЕЛЬС "кільце, що вставляється в отвір паруса" – cringle (мн.cringles) < н.н.Kringel, зменшувальне від Kring "кільце".
КРИМПЛЕН /СУМ ХІ,691/ "вид синтетичної тканини" –Сгіmplene /ВЛС,127/ < фірмова назва англійського концерну Imperial Chemical Industries (ICI), від англ. crimple "зморщувати".
КРИКЕТ "спортивна гра з дерев'яним м'ячем" – cricket < c.фр. criquet "дерев'яний стояк при грі в кулі" /Random,343/.
КРИП "повзучість металів" – cгееp < англ. creep "повзти".
КРИПТОН "інертний газ"– krypton < rp.kryptos "прихований, таємний". Газ відкрили в 1898 році англійські вчені В.Рамзай і М.Траверс. Назва вибрана Б.Рамзаєм в зв'язку з труднощами одержання газу /Трифонов,126/.
КРІК "пересихаюча річка чи струмок в Австралії" – австрал. creek [1793] < англ. creek "рукав річки" /DAE,107/.
КРОЛЬ "стиль плавання" – crowl < англ. crowl "повзти".
КРОПЕР "орендатор землі і реманенту на півдні США" – амер. cropper [1800] < англ. crop "збирати врожай" /Craigie II,684/.
КРОСC1 "приміщення телефонної станції, де встановлено щит перемикання" – cross < англ. cross "пересікати".
КРОС2 "біг по пересіченій місцевості" cross(country race) < англ. cross-country "навпростець, без дороги" i race "перегони".
КРОСБРИДИНГ "схрещування тварин різних порід" – cross-breeding < англ. cross "схрещувати" і англ. breed "розводити".
КРОСВОРД – cross-word < англ. cross "хрест" і англ. word "слово".
КРОСИНГ "різке перетинання шляху суперника піcля обгону (заборонений прийом у спорті)" – crossing < англ. crossing "пересікання".
КРОСИНГОВЕР "перехрещування хромосом" – амер. cross(ing) over [l912] < англ. cross over "переходити, пересікати" /SOЕD І,689/.
КРОФТЕР "дрібний фермер в Шотландії" – crofter < англ. croft "присадибна ділянка".
КРУЇЗ "морська подорож" – cruise < англ. cruise "плавати за визначеним маршрутом".
КРУП "запалення гортані" – croup < англ. croup "каркати, квакати".
КСЕНОН "інертний газ" – xenon < гр. хеnоs "чужий" (вперше був виявлений як домішка до криптону). Газ відкрив і назвав англійський хімік В.Рамзай /MW,267/.
КСЕРОГРАФІЯ "спосіб одержання фотокопій на напівпровідниковому матеріалі, який проявляється сухим порошком"–амер. xerography < rp. xēros "сухий" і rp. grapho "пишу". Спосіб винайшов американець Чарльз Карлсон в 1937 році /Carter 200/.
КУ-КЛУКС-КЛАН "таємна расистська організація в США" – амер. Кu-Klux-Klan [1868] спотворене rp. Kyklos "коло" і спотворене англ. clan "клан" /Craigie III,1383/.
КУТЕР /СІС2,474/ "однощоглове судно з двома косими вітрилами" – cutter < англ. cut "різати".
КЮРІЙ "радіоактивний трансурановий елемент" – амер. curium < фр. Curie, прізвище П'єра і Марії Кюрі, засновників науки про радіоактивність. Елемент вперше одержали американські вчені з Каліфорнійського університету в 1944 році /БСЭ 14,77/.
Л

ЛАЗЕР "оптичний квантовий генератор" – амер. laser [1960] < англ. L(ight) A(mplification) by S(timulated) E(mission) of R(adiation) "посилення світла за допомогою стимульованого випромінювання" /SOED II,591/. Першим був рубіновий лазер, створений Т.Мейманом (США) в 1960 році /ФЗС,337/.


ЛАЙНЕР "великий пасажирський швидкохідний корабель з регулярним маршрутом" – Іiner < англ. 1іne < "лінія (сполучення)".
ЛАЙНСМЕН "боковий суддя в спортивних іграх" – 1іnesman < англ. 1іne "лінія" і англ. man "чоловік".
ЛАПІНГУВАННЯ /СІС2,481/ "машинна доводка робочих поверхонь" – lapping < англ. lapping ргосеss "процес лапінгування" , від англ. lap "шліфувати".
ЛАСТИК "бавовняна тканина атласного переплетення" – lasting < англ. lasting cloth "міцна тканина".
ЛАУН-ТЕНІС "назва тенісу в міжнародній спортивній термінології" – lawn-tennis < англ. lawn "лужок, газон" і англ. tennis "теніс".
ЛЕВЕЛЕР "член радикальної партії в період англійської буржуазної революції" – Leveller < англ. 1еvеllег "зрівнювач". Назву дали політичні противники левелерів.
ЛЕГГОРН /СУМ ІV,460/ "порода курей" – амер. Leghorn [1869] < англ. Leghorn "Ліворно" , з iт. Legorno ,тогочасна назва італійського порту, звідки вивозились місцеві кури. Порода виведена в США схрещуванням італійських білих курей з місцевими породами /Craigie III,1412; БСЭ 14,247/.
ЛЕДІ "заміжня жінка в аристократичних колах Англії" – lady < дангл. hlæf-dīge "та, що замішує хліб".
ЛЕЙБОРИСТ "член англійської лейбористської (робітничої) партії" – labourist < англ. labour "праця".
ЛЕЙШМАНІЯ "мікроорганізм, внутрішньоклітинний паразит людини" – Leishmania < англ. Leishman, прізвище англійського лікаря, відкривача мікроорганізму. Назва запропонована англійським паразитологом Р.Россом в 1903 році /БМЭ 12,462/.
ЛЕНД-ЛІЗ "система передачі Сполученими Штатами бойової техніки, стратегічної сировини, продовольства та ін. в позику або аренду країнам антигітлерівської коаліції під час другої світової війни" – aмep. lend-lease [194l] < англ. lend "позичати" і англ. lease "здавати в аренду" /SOED ІІ,639/. Закон про ленд-ліз був прийнятий конгресом США 11 березня 1941 року /БСЭ 14,292/.
ЛЕНДЛОРД "великий землевласник в Англії" – landlord < англ. land "земля" і англ. lord "хазяїн".
ЛЕНЧ "другий сніданок в англомовних країнах" – lunch < англ. luncheon "тс", видозміна англ. nuncheon (сангл. noneschench) "полу-денок" від сангл. none "полудень" і сангл. schench "напій". Англійсь-кий полуденок складався з хліба, сиру і пива /WTD 1346,1551/.
ЛІГА "англійська міра довжини, дорівнює трьом милям" – league < лат. leuga "гальська миля" (біля 2,25 км). Того ж походження фр. lіеuе "льє" /ЛАРС,587/.
ЛІДЕР – leader < англ. lead "вести, керувати".
ЛІЗГОЛЬДЕР "орендар землі в Англії ХІІІ-ХІХ століть – leaseholder < англ. lease "оренда" і англ. holder "власник".
ЛІЗОЛ "дезинфекційний розчин крезолу в милі" – амер. Lysol < американська фірмова назва початку ХХ століття, (див. Mencken), з гр. lysis "розчинення".
ЛІМБЕРС "водостічний канал в днищі дерев'яних кораблів" –Ііmbers < фр. 1umère "отвір" /WTD,1311/.
ЛІЛІПУТ /СУМ ІV,515/ – Lilliputian < англ. Lilliput "назва вигаданої країни в романі Дж.Свіфта "Мандри Гулівера" /COD,690/.
ЛІНОЛЕУМ – linoleum < лат. linum "полотно" і англ. oleum "олія". Автором слова є англієць Дж.Уолтон /КЭС,241/.
ЛІНОТИП "набірно-друкарська машина, що відливає суцільні рядки тексту" – амер. Linotype [1888] < фірмова назва, від англ. lіne "рядок" і англ. type "відбиток". Машину винайшов вашінгтонський годинникар Отмар Мергентелер в 1884 році. Перший лінотип був встановлений в Нью-Йорку /Carter,101; СЭС,800/.
ЛІНЧУВАТИ /СУМ ІV,519/ " вчиняти самосуд" – амер. Lynch [1836] < амер.Lуnch, прізвище. Більшість дослідників вважають, що слово походить від прізвища судді з штату Віргінія Чарльза Лінча. Американський дослідник Альберт Метьюз стверджує, що Чарльз Лінч не проводив непередбачених законом розправ і пов'язує походження слова з прізвищем Лінча Гріка (Lуnch Greek), ватажка банди "регулятори" в Південній Kароліні (1768), який скоїв багато актів насильства /OED VІ,1526/.
ЛІФТ – lift < англ. lіft "підіймати".
ЛОБІ "група, що чинить прямий тиск (аж до підкупу і шантажу) на чиновників законодавчих органів в США з метою прийняття чи відхилення законів в інтересах певних монополій" – амер. lobby [1808] < англ. lobby "кулуари" /Craigie III,1436/.
ЛОБІЗМ "система впливу агентів монополій на членів законодавчих органів США" – амер. lobbism /Random,840/ < амер. lobby "лобі".
ЛОБІСТ "агент, що входить в лобі" – амеp. lobbist [1863] < амер. lоbbу "лобі" /Craigie III,1437/.
ЛОВЕЛАС "спокусник, гульвіса" – Lovelace < англ. Lovelace, ім'я персонажу романа англійського письменника С.Річардсона "Клариса Гарло", від англ. love "кохання" і англ.lacе "мереживо".
ЛОВЕРДЕК "нижня палуба" – lower deck < англ. lower "ниж-ній" і aнгл. deck "палуба".
ЛОКАУТ "закриття підприємств і масове звільнення робітників" – lock-out < англ. lock-out "замикати двері перед кимось".
ЛОКОМОТИВ "самохідна тягова машина, що рухається на рейках" – locomotive < англ. lосоmtіvе engine "самохідний двигун". Подаючи слово як галіцизм, укладачі СIC (a також СИС) порушують принцип хронологічної відповідності: перша фіксація слова у французькій мові датується 1834 роком /Robert 4,283/, а в англійській – 1829 роком /OED V,389/. Англійське етимологічне джерело підтверджують результати енциклопедичного дослідження: перші локомотиви були побудовані на початку XIX століття у Великобританії /БСЭ 14,619/.
ЛОДАРД "учасник антикатолицького руху перед Реформацією" – lоllаrd < с. голл. lollaerd"той, що мимрить псалми".
ЛОРД "спадковий дворянський титул в Англії" – lord < дангл. hlāford "oõоpoнець хліба".
ЛОРД-КАНЦЛЕР "голова палати лордів" – Lord Chancellor < англ. lord"лорд" і англ. chancellor "канцлер".
ЛОРД-МЕР "міський голова в Лондоні і великих англійських містах – Lord Мауог < англ. lогd "лорд" і англ. mayor "мер".
ЛОУРЕНСІЙ "радіоактивний трансурановий елемент" – амер. lawrencіum < англ. Lawrence, прізвище американського фізика, винахідника циклотрона. Елемент синтезувала група американських вчених під керівництвом А.Гіорсо в 1961 році /БСЭ 15,36/.
ЛУДДИТ "учасник стихійного руху робітників проти запровадження машин" – Luddite < англ. Ludd, прізвище підмайстра, який перший зруйнував свій верстат.
ЛУДЛОВ "набірна рядковідливна машина" – амер. Ludlow /АРПгС,222/ < амер. Ludlow "прізвище американського конструктора".
ЛЮЇЗИТ "отруйна органічна сполука миш'яку" – амер. lewisite < амер. Lewis "прізвище винахідника, американського хіміка А.Люіса. Як отруйна речовина люїзит був запропонований в кінці першої світової війни /СЭС,743/.
ЛЯРД "смалець" – lard < ст.фр. lard "сало" /COD,667/.
М

МАГНЕТО "генератор змінного струму в системі запалювання двигунів внутрішнього згорання" – magneto < англ. magneto-electric machine "магніто-електрична машина", термін введений М.Фарадеєм в 1831 році. Іменник magneto як результат семантико-граматичної трансформації першої частини представленого етимона з'явився в англійській мові в 1882 році /ОЕD VI 2,31/. У французькій мові, яку укладачі СІС пропонують як мову-джерело, в кінці XIX століття вживалась повна назва апарата – machine magneto-electric /Robert,356/.


МАЗЕР "генератор радіохвиль надвисокої частоти " – амер. mа-ser [1955] < амер. M(icrowave) A(mplification) by S(timulated) E(mission) of R(adiation) "підсилення мікрохвиль за допомогою стимульованого випромінювання" /SOED II,847/. Творцем першого лазера є американський фізик Чарльз Таунс /БСЭ 25,300/.
МАККАРТИЗМ "антикомуністична течія в політичному житті США початку 50-х років XX століття – aмep. MсCarthyism /Random, 887/ < англ. McCarthy, прізвище американського сенатора, прихиль-ника конфронтації з соціалістичним табором.
МАКІНТОШ "непромокальний плащ" – mackintosh < англ. Mackintosh cloak "плащ Макінтоша", за прізвищем винахідника.
МАКСИМ /СУМ ІV,604/ "станковий кулемет" – амер. Maxim < амер.Maxim gun "кулемет Максима", за прізвищем американського конструктора Хайрема Максима, який створив перший станковий кулемет у 1883 році /СЭС,757/.
МАКСІ "пальто максимальної довжини" – maxi < англ. maxi coat "тс", від англ. maximal "максимальний" і англ. cоаt "пальто".
МАНГРИ "дерева та кущі тропічного узбережжя з надземними дихальними коренями" – mangrove /COT 2,86/ < англ. magrove swamp "мангрове болото". Англ. mangrove "мангрове дерево" виводиться з мови таїно через icп. mangle "тс" і англ. grove "лісок" /Klеіn 443;Webster 1945/.
МАНОР "феодальний маєток в середньовічній Англії – manor < cт.фр. manoir "проживати", з лат. manēre "залишатись".
МАРКЕТИНГ "система управління підприємством, яка враховує ринкові процеси, зокрема, збут" – амер. marketing < англ. market "ринок, збут". Система виникла в США на початку XX століття /БСЭ 15,377/.
МАСКОН /СІС2,520/ "місцева гравітаційна аномалія на Місяці" – mascon < англ. mass concentration "концентрація маcи".
МАТЧ – match < англ. match "рівний за силою суперник, рівня".
МЕГАФОН "рупор" – megaphone < rp. megas "великий" і гр. phōnē "голос". ЕСУМ кваліфікує cлово як інтернаціональний термін /3,426/. Вважаємо, що кожен інтернаціональний термін має конкретне етимологічне джерело. В даному випадку таким джерелом є англійська мова – мегафон винайшов сер Семюель Морленд в 1666 році /Carter,112/.
МЕДИЦИНБОЛ "шкіряний м'яч з м'якою набивкою для лікувальних вправ" – амер. medicine ball [1895] < англ. medicinе "лікувальний" і англ. ball "м'яч" /SOED II,876/.
МЕМІСТОР "опір здатний запам'ятовувати поданий сигнал" – memistor /РАПС,344/ < англ. mem(огу) "пам'ять" і англ. (геs)іstoг "опір".
МЕНЕДЖЕР "найманий професійний керівник підприємства" – manager < англ. manage"управляти".
МЕНЕДЖМЕНТ "сукупність принципів, методів, засобів і форм управління виробництвом" – амер. management [1906] < англ. manager "менеджер". Теорія менеджменту розроблена в США /СИС,303; SOED II,812/.
МЕРСЕРИЗАЦІЯ "обробка бавовни розчином лугу для надання міцностi і блиску" – merсerization < англ. Mercer, прізвище англійськoго винахідника. Метод запатентований Дж.Мерсером в 1850 році, здійснений на практиці в 1895 році / EDME ІІ,919/.
МЕТОДИСТ "член протестантської секти, яка виникла в Англії на початку ХVІІІ століття" – Methodist < англ. methodists "ревні християни", поширене серед оксфордських студентів прізвисько послідовників Джона Веслі, засновника секти /Chambers's,669/.
МИЛЯ "міра довжини", сухопутна миля = 1609 м., морська = 1852 м – mile < лат. mile "римська миля (1478,7 м.)", від mille раssuum "тисяча кроків".
МІКРОКЛІМАТ – microclimate [1925] < англ. micro "мікро-" і англ. climate "клімат". Фіксується в SOED /1,933/.
МІКРОМЕТР – micrometer < англ. micro- "мікро" і англ. meter "лічильник". Прилад винайшов англійський астроном Вільям Гаскон в 1638 році /Сагtеr,112/.
МІКРОФІЛЬМ – microfilm [1936] < англ. micro- "мікро-" і англ. film "фільм". Фіксується в SOED як автохтонний неологізм /І, 933/.
МІКРОФОН – microphone < rp. mikros "малий" і гр. рhōnē "звук". Назву запропонував англійський винахідник Х'юз в 1878 році /ОЕD VІ,2,414/.
МІКСЕР "прилад для приготування коктейлів" – mixer < англ. mix "змішувати".
МІЛ "одна тисячна дюйма (0,0254 мм)" – mil < лат. mille "тисяча".
МІЛЬДЬЮ "хвороба виноградної лози" – mildew < дангл. melēdeaw "медова poсa".
МІМІКРІЯ "захисне уподібнення живих організмів до навколишніх предметів" – mimicry < англ. mimic "удаваний, несправжній".
МІНІ "спідниця мінімальної довжини" – mini < англ. mini skirt "тс". Міні-спідницю запропонувала лондонська модельєрка Мері Руст
МІНІТМЕН "член профашистської організації США" – амер. minute-man < амер. minute-man"ополченець часів боротьби Північної Америки за незалежність", буквально, "людина, за хвилину готова до дії".
МІС "панна", форма звертання до дівчини в англомовних країнах (вживається перед прізвищем або ім'ям) – Miss < англ. mistress "господиня".
МІСІС "пані", форма звертання до заміжньої жінки в англомовних країнах" (ставиться перед прізвищем) – mistress (скор. Mrs.) < англ. mistress "господиня".
МІСТЕР "пан", форма звертання до нетитулованого чоловіка в англомовних країнах (вживається перед прізвищем або назвою поcади) – mister (cкор. Mr.) < англ. master "хазяїн".
МІТИНГ – meeting < англ. meet "зустрічатиcя, сходитися".
МОЛЕСКІН "цупка бавовняна тканина" – moleskin < англ. moleskin "кротяче хутро", від англ. mole"кріт" і англ. skin "шкура".
МОНІТОР "мілкосидячий броньований бойовий корабель" – амер. mоnitor < амер. Monitor [1862] , назва першого корабля цього класу, побудованого в США, від лат. mоnitог "остерігаючий, наглядач".
МОНІТОРИНГ /СІС2,556/ "система безперервного спостереження за станом навколишнього середовища" – monitoring < англ. monitoring "контроль".
МОНОТИП "складальна буквовідливна друкарська машина" – амер. Monotype [1895] < фірмова назва з використанням амер. monotype "вид естампної графіки, від гр. mоnоs "один" і англ. tуре "відбиток". Машину винайшов американець Т.Ланcтон /СЭС,808; Craigie III,1541/.
МОРМОН "член релігійної секти, віровчення якої є сумішшю християнства, ісламу, буддизму і давньогрецької релігії" – амер. mormon [1830] < амер. Моrmon, ім'я вигаданого пророка. Секту заснував в Нью-Йорку Джозеф Сміт /Craigie ІІІ,1545; OED VІ,665/.
МОТЕЛЬ "готель для автотуристів " – амер. motel [l925] < амер. motor "автомобіль" і англ. hоtеl "готель". Перші мотелі були побудовані в США між містами Сан-Дієго і Сієтл /SOEDII,1047/.
МОХЕР "гатунок шерстяних ниток" – moher < ap. mukháyyar "тонка тканина з козячої вовни"/ЕСУМ 3,524-525/.
МУЛЬЧУВАТИ "покривати грунт дрібною соломою, листям, торфом" – mulch < англ. mulch "пріла солома з листям".
МУСТАНГ "здичавілий кінь американських прерій" – амер. mustang [1808] < мекc. mestengo, варіант icn. mestenco "бездомний" /DLE,832/.
МЮЗИКЛ – амер. musical [1938] < амер. musical comedy [1898] "музична комедія" / Craigie III,1571; SOED ІІ,1100/.
МЮЗИК-ХОЛ "вид естрадного театру" – musіс-hаll < англ. music-hall "концертний зал". Перші мюзик-холи виникли в Великобританії в середині XIX століття /СЭС,861/.
МЮЛЬ "машина для виготовлення вовняної пряжі" – mule < англ. mule "мул". Машину винайшов С.Кромптон в 1779 році /Carter 121/.
Н

НАПАЛМ "запалювальна суміш з рідкого пального і порошку-загусника" – амер. napalm [1942] < англ. na(phtenic асіd) "нафтенова кислота" і англ. ра1m(іtіс аcid) "пальмітинова кислота". Напалм появився в США і застосувався під час другої світової війни і пізніше /СЭС,858/.


НЕЙЛОН "різновид синтетичного волокна" – амер. nylon [1938] < англ. (vi)nyl "вініл" і англ. (cоtt)оn "бавовна" /DEF,463/.
НЕЙТРОН – neutron < англ. neutr(а1) "нейтральний" і англ. (е1есtг)оn "електрон" /COD,794/. Нaзва англійського фізика Е.Резер-форда, який передбачив існування цієї частинки в 1921 році /SOED II, 1184/. Нейтрон відкрив англійський фізик Дж.Чедвік в 1932 році /СЭС,1495/.
НЕОН "інертний газ" – neon < гр. neos "новий". Елемент відкрили в 1898 році англійські вчені В.Рамзай і М.Траверc /БСЭ 17,473/. Назву запропонував дванадцятирічний син В.Рамзая /Трифонов,126/.
НЕПТУНІЙ "трансурановий радіоактивний хімічний елемент" – амер. nерtunium < aнгл. Neptune, назва наступної за Ураном планети. Відкритий в 1940 році американцями В.М.Макмілланом і Ф.Х.Ейблсоном /БСЭ 17,501/.
НІКОЛЬ "призма з ісландського шпату" – Nicol < англ. Nicol's prisme "призма Ніколя", за прізвищем винахідника, англійського фізика В.Ніколя /ОЕD VІІ,І93/.
НІПЕЛЬ "порожнистий стержень з гумовою втулкою чи клапаном для утримання повітря в камерах коліс транспортних машин" – nіррlе /WTD,1530/ < англ. nipple "сосок".
НОКАУТ "виведення з ладу суперника в боксі більш ніж на 10 секунд"– knock оut < англ. knock оut "вибивати, виводити з ладу".
НОКДАУН "виведення з ладу суперника в боксі менш ніж на 10 секунд" – knock down < англ. knock down "збити з ніг".
НОНСЕНС "нісенітниця" – nonsence < aнгл. non "без" і англ. sense "сенс".
НОНКОНФОРМІСТ /СIС2,586/ "той, хто не визнає вчення англіканської церкви" – nonconformist < англ. non "не" і англ. conformist "конформіст, той хто визнає англіканську церкву".
НОН-СТОП "безперервно" – non-stop < англ. non- "без" – і англ. stop "зупинка".
НОТИС "письмове оповіщення про готовність судна до вантажних робіт" – notice < англ. notice "повідомлення".
НОУ-ХАУ "форма передачі науково-технічної інформації з посланням фахівців для налагодження виробничого процесу" – aмep. know-how < амер. know-how [1838] "секрет виготовлення", від англ. know "знати" і англ. how "як" /SOED II,538/.
НЬЮФАУНДЛЕНД "порода службових собак з довгою чорною шерстю "– кан. Newfoundland < кан. Newfoundland dog , від назви канадського острова, де була виведена порода /СЭС,916/. Спочатку ньюфаундлендів використовували для витягування рибальських сітей, потім для врятування потопаючих.
О

ОВЕРАРМ "спосіб плавання" – over-аrm < англ. over "зверху" і англ. arm "рука".


ОВЕРШОТ "інструмент для захвату бурильних труб в свердловині" – overshot /АРПС,381/ < англ. ovег "зверху" і англ. shot "кидок".
ОЛЬДЕРМЕН "старший радник муніципалітету" – alderman < дангл. aldor "глава роду" і англ. man "чоловік".
ОП-АРТ "напрям в модернізмі, що використовує оптичні, лінійні і кольoрові ефекти в живописi та в декоративних цілях" – амер. ор art [l964] < амер. optical art "оптичне мистецтво". Вперше назва з'явилась в жовтневому [1964] номері американського тижневика "Тайм" /Nierop,205; SOED III,77/.
ОПЕРАНД /CIC2,601/ "об’єкт операції в вичислювальній техніці" – орerand < лат. оperandum, герундив (дієприкметник пасивного стану) від operari "виконувати, здійснювати".
ОРЛОН "вид тканини з синтетичного волокна" – амер. Оr1on [1948] < американська фірмова назва, утворена на зразок nylon /Carter,127/.
ОСМІЙ "хімічний елемент з групи платинових металів" – osmium < гр. osme "запах" (оксид осмію має різкий специфічний запах). Елемент відкрив і назвав англійський хімік С.Теннант /OED VІІ 1,220; СЭС,1329/.
ОТЕРТРАЛ "рибальська сіть у формі невода, яку буксують за судном на довгому тросі" – otter tгаw1 < англ. otter “рейка-поплавок з великим числом гачків з принадою" і англ. traw1 "трал".
ОФІС "контора, бюро, відомство" – office < лат. officium “послуга, служба, службові обов'язки”.
OФСАЙД "вигідна позиція зайнята гравцем з порушенням правил”. Інша назва – "поза грою" – off side < англ. off side "проти-лежний бік".
ОФСЕТ "різновид плоского друку" – амep. offset [1906] < англ. offset "зміщення" (в офсетному друці фарба з друкарської форми передається на проміжну гумову поверхню, а з неї на папір). Спосіб запропонований в США в 1905 році /SOED III,32; БСЭ 19,29/.
П

ПАБЛІСИТІ "прагнення до популярності, самореклама" – publicity < англ. publicity "гласність".


ПАК "багаторічна дрейфуюча крига” – раck < англ. раck-іcе" паковий лід", від англ. раck “купа".
ПАКЕР /СІС2,613/" пристрій для роз'єднання пластів у свердловині" – амер. packer [1895] < англ. pack "ущільнювати". На американське походження слова вказують укладачі SOED /III,204/.
ПАЛАДІЙ "хімічний елемент з групи платинових металів” – palladium < англ. Рallas, назва астероїда, відкритого німецьким астрономом Г.В.Ольбортом за рік до відкриття даного металу. Елемент відкрив і назвав в 1803 році англійський хімік В.Воллас /ОЕD VІІ,397/.
ПАМФЛЕТ "гострооюжетний сатиричний твір” – pamphlet < сангл. Pamflet “брошура", від назви поширеної в 12 столітті латинської еротичної поеми Рamphilus.
ПАНК /СІС2,619/ "різновид xiппі" – punk < амер. punk "покидьок”. Рух панків виник в 70-х роках ХX століття у Великобританії /Longman,791/.
ПАНОРАМА "картина великих розмірів з об'ємним переднім планом" – panorama < гр. рan "все" і гр. horama "вид, огляд". Неологізм шотландського художника Р.Баркера, автора першої панорами, виставленої в 1789 році в Едінбурзі /Аристова,110/.
ПАНЧ /СІС2,620/ "персонаж англійського лялькового театру” – punch < іт. puncinello "товстун” низького зросту в італійських лялькових виставах".
ПАНЧИНГБOЛ "підвісний грушовидний тренувальний м'яч в боксі" – punching-ball < англ. рunch “бити кулакoм" i англ. ball "м'яч".
ПАРАВАН "підводний пристрій для захисту корабля від якірних контактних мін" – paravane <гр. para "біля" i англ. vane "лопать, крило" (апарат має форму торпеди з відвідним крилом).
ПАРЛАМЕНТ – parliament < ст.фр. parlement “обговорення". Фасмер пропонує італійське джерело даного запозичення, укладачі СІС – англійське і французьке, укладачі СИС – німецьке, англійськє і французьке. Вирішальним для ідентифікації мови-джерела лексеми виявилось застосування енциклопедичного прийому: вперше парламент був утворений в Англії в ХІІІ столітті як орган станового представництва/СЭС,981/. Англійські етимологи вважають слово автохтонним / COD,866; Longman,704/.
ПАРТНЕР – partner < англ. cорагtner "спільник в прибутках”. Твердження укладачів СІС про французьке походження слова суперечить даним французьких лексикографічних джерел, які подають фр. partenaire як запозичення з англійської мови /Littre II,1, 979: DA,180/.
ПАС " передача м'яча партнеру" – рass < англ. pass "передава-ти".
ПАТЕНТУВАННЯ /СІС2,631/ "термічна обробка (гартування) сталі" – patent /WTD,1654/ < можливо, від англ. раtent invention "запатентований винахід".
ПЕДИМЕНТ "передгірна скеляста рівнина" – pediment [1812] < англ. рediment “підніжжя”, від лат. рes (реdіs) "нога". Автор терміну – американець Даттон /SOED ІІІ,339/.
ПЕДИПЛЕН "тип рельєфу, утворений злиттям педиментів" – амер. pediplain. < амер. pedi (ment) “педимент” і англ. plain "рівнина".
ПЕНАЛЬТІ – "одинадцятиметровий удар" – penalty /APC,547/ < англ. penalty kick “штрафний удар".
ПЕНЕПЛЕН "полога хвиляста рівнина" – амер. реneplain [1894] < лат. paene “майже” і англ. plain "рівнина”. Термін запропоно-ваний американським геологом В.М.Девісом /Craigiе III,1708/.
ПЕНІЦІЛІН – penicillin < лат. рenicillium “наукова назва плісенного грибка”. Термін утворив англійський бактеріолог А. Флемінг /Klein,546/.
ПЕННІ/ПЕНС "розмінна монета Великобританії, 1/100 фунта стерлінгів” – рenny (мн. pence) < дангл. pening “срібна монета", з лат. pannus ''кусок сукна" – в старі часи сукно використовувалось як засіб платежу /Duden,505/.
ПЕНТАГОН "військове відомство США" – амер. < the Рentagon [1945] < амер. the Реntagon “п’ятикутна будівля міністерства оборони США", з гр. pentagonon "п'ятикутник" /SOED III,362/.
ПЕР "звання представників вищої аристократії Англії (в Франнії ліквідоване в 1789 році)" – peer < сангл. і ст.фр. реr, з лат. par "рівний" /COD,878/.
ПЕРМАЛОЙ "залізонікелевий сплав" – амер. permalloy [1923] < англ. perm (eability) "проникність" і англ. alloy "сплав". Перші відомості про сплав з'явились в CША після першої світової війни. Сплав почали застосовувати в 20-х роках./ БСЭ 19,423; SOED III,386/.
ПЕРМЕНДЮР /СІС2,642/ “залізокобальтовий сплав" – амер. реrmendure /РАПС,437/ < англ. perm(eability) і англ. endur(able)e "стійкий". Сплав розроблений в США в кінці 20-х років XX століття /БСЭ 19,425/.
ПЕРМІНВАР /СІС2,643/ "залізонікелекобальтовий сплав" – амер. perminvar [1928] < англ. perm(eability) "проникність" i англ. invar(iable) "незмінний". Сплав розроблений i запантенований в США /SOED III,388/.
ПЕСТИЦИД "отрутохімікат" – кан. рesticide [1939] < лат. pestis "зараза" i лат. caedere "вбивати". Вперие слово з’явилось в канадському ентомологічному журналі. В британський варіант англійської мови потрапило в 1943 році /SOED III,402/.
ПЕТРОЛЕУМ "назва нафти в англомовних країнах” – petroleum < гр. petra "камінь" і лат. oleum "олія".
ПІАНОЛА "механічне фортепіано" – амер. pianola [1899] < англ. рiano “фортепiано". Спочатку слово вживалось як фірмова назва /Craigie III,1725/.
ПІЖАМА – pyjamas < перс. рае jemah "широкі панталони з легкої тканини", від рae/рay "нога" і jemah "одежа" /COD,897/.
ПІКАП "невеликий вантажопасажирський автомобіль з відкидними сидіннями вздовж бортів" – амер. pick-up [1932] < амер. ріck-uр truck ”тс”, від англ. ріck-up "підбирати" i амер. truck "грузовик" /SOED III,473/.
ПІКУЛІ "дрібні мариновані овочі" – pickles < англ. pickle "розсіл, маринад".
ПІЛЕРС "стояк під бімсом, що підтримує палубу" – pillar (мн. pillars) < англ. pillar "стовп".
ПІНГВІН – penguin < англ. penguin "безкрила гагарка, великий морський птах, що гніздиться на прибережних скелях", від вал. рen “голова” і вал. gwyne "білий" – гагарка має чорну голову з двома білими плямами /Chambers's,801/.
ПІНГ-ПОНГ "настільний теніс" – ріng-роng < звуконаслі-дувальне утворення. Гра винайдена в Англії Джеймсом Джіббом /OED VII,2,881/.
ПІНТА “англійська міра ємності (0,568 л)" – pint < фр. pinte "одиниця ємності (до введення метричної системи) близько 0,9 л".
ПІОНЕР "першовідкривач, зачинатель" – амер. pioneer [1817] < англ. ріоneer "солдат саперного підрозділу, що готує дорогу для проходу основних сил", з фр. pionniere "піхотинець /Craigie III,1734; COD,94/.
ПІРЕКС /CIC2,649/ "жароcтійке скло" – pyrex < фірмова назва концерну Thomas Tilling /ВЛС,342/, утворена з використанням гр. руr "вогонь".
ПІРС "портова споруда для причалювання суден" – pier (мн.ріers) < англ. ріег “стовп, причал”.
ПЛАНШИР "брус, що проходить по верхньому краю борту" – plank-sheer < англ. plank "товста доcка" і англ. sheer "кривизна борту".
ПЛАСТИК – амер. plastic [1905] < амер. plastic material "пластмаса", букв. – "пластичний матеріал". Вперше термін з'явився в американському науковому журналі /SOED III,556/. Першим пластичним матеріалом є целулоїд, виробництво якого почалось в США в 1872 році /БСЭ 19,641/.
ПЛЕЙБОЙ "багатий молодий гультяй" – playboy < англ. play "гра, забава" і англ. boy "хлопець, юнак".
ПЛІМУТРОК “порода курей” – амер. Plymouth Rock [1849] < амер. Plymouth Rock "скелястий виступ в Плімутській гавані (Маcсачуcетс, США), місце гаданої висадки англійських колоністів в 1630 році" /Webster,1898/.
ПЛУНЖЕР “тип поршня" – plunger < англ. plunge “пірнати”.
ПЛУТОНІЙ "трансурановий радіоактивний елемент" – амер. plutonium < іт. Pluto "Плутон" (планету відкрив американець, але назвали італійські астрономи, бо першу запропоновану назву вже мав один з астероїдів). Елемент відкрила група американських вчених під керівництвом Г.Сіборга /SOED III,592; Трифонов,198/.
ПОЙНТЕР "порода мисливських собак" – pointer < point "вказувати напрям".
ПОКЕР /СУМ VІ,20/ "азартна картярська гра" – амер. poker [1836] < можливо, фр. poque "картярська гра, що має спільні елементи з покером" /WTD,1751; Graigie III,1778/.
ПОЛІСМЕН – policemen < англ. police "поліція" і англ. man "чоловік".
ПОЛЯРОЇД "світлофільтр у вигляді плівки з прозорих криcталів" – амер. Polaroid [1936] < фірмова наза, від англ. polarize "поляризувати" і гр. eidos "вид". Цікаво відзначити, що в британському варіанті англійської мови слово не набуло поширення, для передачі даного поняття з'явились терміни polarizer і роlarizing filter /РАПС,466/.
ПОП-АРТ "неоавангардистський напрям в образотворчому мистецтві" – амер. pop-art < амер. pop(ular) art "популярне мистецтво". Основоположник поп-арту – американець Р.Раутенберг. Напрям набув поширення в США в другій половині 50-х років ХХ століття /БСЭ 20,35; DA,192/.
ПОРТ "виріз в борту парусного судна для гарматного дула" – port < англ. port-hole "тс" від англ. роrt "вікно, прохід" i англ. hole "отвір".
ПОРТЕР "сорт міцного пива" – porter < англ. porter’s beer "тc", буквально "пиво для носильників".
ПОРТЛАНД-ЦЕМЕНТ "найпоширеніший вид цементу" – Рortland cement < англ. Рortland (stone) "портдандcький камінь" і англ. cement "цемент". Колір портланду-цементу нагадує колір портдандсь-кого каменю, будівельного матеріалу з півострова Портланд в англійському графстві Дорсет /COD,929/.
ПОТЕНЦІАЛ "енергетична характеристика силового поля в даній точці" – potential < лат. potentia "сила". Автор терміну – англійcький математик Джордж Грін /БСЭ 7,335/.
ПРАГМАТИЗМ "філософське вчення, що трактує істину як практичну корисність для задоволення інтересів індивіда" – амер. pragmatism [1898] < гр. pragma (pragmatos) "справа, дія". Автором слова є американський філософ Чарльз Сандерс Пірс, основопо-ложник прагматизму /Craigie III,1813/.
ПРАЙМЕРІЗ /СІС2,674/ "попередні вибори в CША" – амер. primaries < амер. primary election [1901] "тс", від англ. рrimary "початковий, первинний" і англ. election "вибори" /Graigie III,1831/.
ПРЕПРИНТ "відбиток, частина тексту, опублікована до виходу всієї книги чи збірника" – амep. pre-print < англ. pre- "до" і амер. ргіnt "випуск, видання". На американське походження cлова вкааують укладачі БАРС /II,205/.
ПРЕРАФАЕЛІТИ "течія в англійському живопису ХІХ століття, представники якої намагались відродити мистецтво дорафаелівського чacy" – prе-Raphaelits < англ. рre- "дo" i англ. Raphael, ім'я італійського художника епохи Відродження /СОD,944/.
ПРЕРІЯ "степова рівнина в Північній Америці" – амер. ргаігіе [1806] < фp. prairie "лука, луг" /Сraigie,831/.
ПРЕСВІТЕРІАНСТВО “одна з течій протестантизму" – presbyteriаnism < англ. presbyter “пресвітер, священник" з гр. presbyteros "старець". Течія заснована в Шотландії Джоном Ноксом. Пресвітеріани відкидають владу церковної ієрархіі і визначать лише владу пресвітера /БСЭ 20,528/.
ПРЕСИНГ “активна опіка суперників в спортивних ігpax" – pressing < англ. press “відтісняти".
ПРEС-РЕЛІЗ "документ для термінової публікаціі і поширення" – рrees release < англ. press "відбиток” і англ. release "дозвіл на публікацію".
ПРОДЮСЕР "режисер-постановник кінофільмів" – produser < англ. produce "ставити (кінокартину)”.
ПРОЖЕКТОР – projector < лат. projector “той, що кидає вперед”.
ПРОМЕТІЙ "радіоактивний хімічний елемент” – амер. prometium < гр. Prometheus "Прометей". Автор назви – Мері Коріелл, дружина американоького хіміка Ч.Коріелла, одного з відкривачів елемента /Трифонов,180/.
ПРОПЕЛЕР – propeller < англ. propel "просувати вперед".
ПРОПІЛ "одновалентний радикал, залишок пропану" – propyl < англ. prop(ionic acid) "пропілова кислота" /Longman,782/.
ПРОПІЛЕН "газ, продукт крекінгу нафти" – propylen < англ. propyl “пропіл” /OED VII,1485/.
ПРОСПЕРИТІ “підйом капіталістичної економіки” – prosperity < амер. prosperity “період господарського підйому в CШA після першої світової війни", від англ. prosperity "процвітання" /СИС,405/.
ПРОТОН "позитивно заряджена елементарна частинка" – proton < гр. protos "перший". Термін ввів на початку 20-х років XX століття англійський фізик Е.Резерфорд /БСЭ 21,138/.
ПРОЦЕСОР "центральна частина цифрової обчислювальної машини " – processor < англ. ргocess "процес, рух, хід".
ПУДИНГ "запіканка з рису, круп чи макаронів з різними приправами, національна англійська страва" – pudding < сангл. poding "кров'яна ковбаса", з с.фр. bouding “тс” /Chambers’s,887/.
ПУЛ "капіталістична монополія, прибуток якої йде у загальний фонд і розподіляється пропорційно до розмірів капіталів учасинків" – амер. pool [1875] < англ. pool "сукупність картярських ставок, з фр. poule “ставка в грі”, лексико-семантичний варіант від poule “курка” /Craigie III,1797; COD,926/.
ПУЛОВЕР "светр без коміра і застібок" – pull-over < англ. pull-over "одягати через голову", з англ. pull "тягти" і англ. over "зверху".
ПУЛЬМАН "чотирьохвісний залізничний вагон" – амер. Рullman [1873] < амер. Рullman car [1870] "вагон Пульмана", за прізвищем американського конструктора і промисловця Дж.Пульмана /Craigie III,1856/.
ПУЛЬСАР "космічний об'єкт, радіовипромінювання якого періодично змінюється" – pulsar < англ. pulsa(ting Source of) R(adioemission) "пульсуюче джерело радіовипромінювання”. Перший пульсар був відкритий в 1967 році англійськими астрономами /БСЭ 21,224/.
ПУНШ "гарячий напій з рому, цитринового соку, цукру, прянощів, чаю, вина і води" – punch < можливо, від гінд. panc “п'ять”. Вважається. що напій названий за кількістю компонентів, хоча їх не завжди п'ять.
ПУРИТАНИ "прихильники кальвінізму в Англії та Шотлаиії" – puritans < англ. purity "чистота".
ПУШБОЛ "спортивна гра з м'ячем діаметром 1,8 м" – амер. push-ball [1896] < англ. push “штовхати” і англ. ball "м'яч". Гра виникла в атлетичному клубі поблизу американського міста Бостон /Craigie III,1864/.
П'ЯРТНЕРС "підтримуюча дерев'яна конструкція навколо палубного отвору для нижнього кінця щогли" – partners < англ. partner “партнер”.
Р

РАДАР "радіолокатор" – radar < англ. ra(dio) d(etection) a(nd) r(anging) "виявлення й визначення віддалі за допомогою радіо". Перші 5 радарів (станції виявлення літаків) були встановлені на південно-східному узбережжі Великобританії в 1936 році /БСЭ 21,367/.


РАДИКАЛ "прихильник крайніх, рішучих заходів" – radical < англ. Radical "член радикального крила вігів в Великобританії", термін лідера англійських радикалів Чарльза Фокса /Гранат 35,330/.
РАДІОМЕТР "прилад для вимірювання електромагнітного випромінювання" – radiometer < англ. radio "радіо-", з лат. radiare "випромінювати" і англ. meter "лічильник", з гр. metron "міра". Прилад винайшов англієць Вільям Крукс в 1873 році /Carter,148/.
РАДІОТЕЛЕСКОП "астрономічний iнструмент для дослідження космічного радіовипромінювання" – амер. radio telescope < англ. radio- "радіо-" і англ. telescope "телескоп". Перший радіотелескоп сконструював американець Карл Янокі в 1931 році /Carter,148/.
РАЙГРАС "кормовий злак" – rye-grass < англ. rye "жито, житній" і англ. grass "трава".
РАЛІ "багатоденні змагання на серійних автомобілях" – rally < англ. rally "зліт".
РАУНД "частина боксерського поєдинку, що триває три хвилини" – round < англ. round "коло, тур".
РАУТ "прийом, урочистий вечір без танців" – rout < англ. rout "галаслива юрба, збіговисько".
РЕВЕРС "механізм для зміни напряму обертання робочих частин машини" – reverse англ. reverse "давати зворотний хід".
РЕВОЛЬВЕР – амер. revolver < англ. revolve "обертатись" – магазин револьвера мав форму барабана, що обертається. Револьвер винайшов в 1828 році американець Сем Кольт /Фасмер III,456/.
РЕГБІ "спортивна гра з овальним м'ячем” – Rugby < англ. Rugby football, від Ragby, назви англійського міста, де зародилась гра.
РЕГЛАН "фасон верхнього одягу, в якому рукав становить єдине ціле з плечем" – reglan < англ. Reglan "прізвище англійського генерала”.
РЕГОЛІТ /CIC2,712/ "пухкий поверхневий шар місячного грунту" – regolith < гр. rhegos "покривало" і гр. lithos "камінь".
РЕГТАЙМ "танцювальна музика американських негрів" – амер. ragtime < англ. ragged "рваний" і англ. time "ритм" /Craigie III,1884/.
РЕЗИСТИВНИЙ "той, що стосується опору" – resistive < англ. resistor "опір”.
РЕЗИСТОР "опір" – амер. resistor [1905] < англ. resist "чинити опір". Вперше термін з'явився в американському науковому журналі /OЕD,ISB,171/.
РЕЙД "проникнення військових підрозділів у ворожий тил" – raid < шотл. raid "дорога", з дангл. rad "їхати верхи".
РЕЙДЕР "військовий корабель, що виконує самостійні бойові дії" – raider < англ. raid "нападати".
РЕЙНДЖЕР "військовослужбовець диверсійно-розвідуваль-ного підрозділу США" – амер. ranger < англ. ranger "бродяга".
РЕКЕТ "шантаж, здирство шляхом залякування чи грубого насильства" – амер. racket [1928] < амер. racket "легкий заробіток". Рекет зародився в американському місті Чікаго /SOED III,1002/.
РЕКОРД "найвище досягнення у спорті" – record < англ. record "запис, протокол".
РЕКОРДЕР "пристрій для грамзапису" – recorder < англ. record "запис".
РЕКОРДСМЕН – recordsman < англ. record "рекорд" і англ. man "чоловік”.
РЕКТО "текст, надрукований лише на правих сторінках книги" – recto < лат. recto "прямо".
РЕЛЕВАНТНИЙ /CIC2,721/ "здатний служити для розрізнення мовних одиниць" – relevant < англ. relevant “що стосується справи".
РЕНД "грошова одиниця ПАР"– пафр. rand /Longman,806/ < пафр. The Rand “назва золотоносного району в Південно-Африкансь-кій республіці" /Longman,806/.
РЕПЕЛЕНТ "хімічна речовина, що відлякує дрібних шкідливих тварин" – repellent < англ. repellent "відштовхуючий". В англійській мові слово з'явилось в 1908 році /SOED III,1192/.
РЕПЛІКАЦІЯ "подвоєння молекул ДНК" – амер. replication < лат. replicatio "відновлення". Гіпотеза, що пояснює механізм самовідтворення ДНК була висунута американським біохіміком Дж. Вотсоном спільно з англійським біофізиком Ф.Кріком в 1953 році /БСЭ,27,76/.
РЕПОРТЕР – reporter < англ. report "повідомляти". Думка укладачів СІС про французьке походження слова не знаходить підтвердження в французьких лексикографічних виданнях, укладачі яких одностайно відносять слово до англіцизмів /Littre II,1,1642; Larousse V,1024,DA,211/.
РЕСИВЕР "резервуар для накопичення газів чи пари" – receiver < англ. receive "вміщувати, містити".
РЕСЛІНГ "професіональна боротьба, в якій поєднуються прийоми класичної і вільної боротьби та дзю-до" – wrestling < англ. wrestle "боротись".
РЕФЕРІ "суддя спортивних змагань"– referee < англ. referee "посередник".
РЕФРИЖЕРАТОР "холодильник" – амер. refrigerator [1841] англ. refrigerate "охолоджувати" Вперше слово зафіксоване в одній з американських цитат /Baugh,346/.
РИНГ "майданчик для боксу" – ring < англ. ring "циркова арена, коло, кільце".
РИНК "майданчик для катання на роликових ковзанах" – rink < англ. rink "ковзанка".
РИФЛІ "гострі борозенки на якій-небудь поверхні" – rifles < англ. rifle "жолобок".
РИФТ "тектонічна структура у вигляді щілини або рову шириною до сотень кілометрів" – rift < англ. rift "тріщина, розрив".
РИФОРМІНГ "спосіб переробки нафти" – амер. reforming [1924] < англ. reform "поліпшувати" /SOED III,1153/. Вперше в про-мисловому масштабі процес був здійснений в США в 1940 році /БСЭ,22,140/.
РОБЕР /СУМ VІІІ,583/ "круг деяких картярських ігор, що складається з трьох партій" – rubber < англ. rubber "при грі в віст, брідж – три виграші підряд /СOD,1073/, від rub one’s hands "потирати руки (від задоволення)".
РОДІЙ "хімічний елемент групи платинових металів" – rhodium < гр. rhodon "троянда". Елемент одержав назву в зв'язку з красивим темно-червоним кольором його першої одержаної солі. Метал відкрив і назвав англійський хімік В.Волластон /Carter,152/.
РОКЕР "крюк у фігурному катанні на ковзанах" – rocker < aнгл. rock "гойдатися".
РОК-Н-РОЛ "стиль популярної джазової музики" – амеp. rock'n’roll < амер. Rock-and-roll [1934] "назва тогочасної популярної пісні", від англ. rock "трястись" і англ. roll "крутитись". /SOED III,1315/.
РОМ – rum < англ. rumbullion "назва горілки з цукру на острові Барбадос" /Фаcмер III,498/. Вперше ром був виготовлений на Ямайці в 1530 році /Carter,157/.
РОМШТЕКС "страва з підсмаженої яловичини" – rump steak < англ. rump "вирізка" i англ. steak "шматок".
РОСТБІФ "підсмажений шматок яловичини з хребтової частини" – roast beef < англ. roast "смажений" і англ. beef "яловичина".
РОТОР "обертова частина електродвигуна чи генератора" – rotor [1903] < англ. rotator "той, що обертає" /OED VІІІ 1,809/. Автохтонність прототипу в англійській мові підтверджують також словники Random /1246/, Klein /1644/ і Longman /847/.
РУБЕРОЙД "покрівельний та ізоляційний матеріал, виготовлений з картону, просоченого бітумом і вкритого мінеральним порошком" – амер. rubberoid [1884] < американська фірмова назва, з англ. rubber "гума, каучук", за аналогією з амер. celluloid "целулоїд" /Рartridge,49/. Руберойд був створений як замінник ебоніту (англ. hard rubbery) і запатентований в CШA в 1884 році /SOED III,1383/.
РУДЕРПІС "вертикальна частина стернової рами судна" – rudder-ріесе /АРМС,461/ < англ. rudder "стерно" і англ, piece "час-тина".
РУДЕРПОСТ "брус, на який навішується стерно" – rudder-post < англ. rudder "стерно" і англ. post "стовп".
РУТЕР "машина для розпушування кам'янистих і твердих грунтів" – новозел. rooter [l950] < англ. гооt "рити землю рилом". Вперше термін зустрічається в новозеландському журналі /SOED III,1346/.
С

САНДВІЧ "дві скибки хліба з вкладеною між ними якою-небудь закускою" – sandwich < англ. Sandwich, прізвище англійського лорда, який ввів цей вид їжі в ужиток.


СВЕТР /СУМ ІХ,70/ – sweater < англ. sweat "потіти, пріти".
СВІНГ "боковий удар із далекої відстані у боксі” – swing < англ. swing "розмах, коливання".
СЕЙНЕР "невелике моторне судно для лову риби" – seiner < англ. seine "невід".
СЕЙФ – safe < англ. safe "безпечний, надійний".
СЕЛЬСИН "електрична машина для дистанційної передачі інформації про кут повороту вала іншої машини" – амер. selsyn [1926] < англ. sel(f) "сам" і англ. syn(chronizer) "синхронізатор". Апарат винайдений і запантентований в США /SOED III,43/.
СЕЛЬФАКТОР "прядильна машина, мюль" – self actor /OED ІІІ 2,414/ < англ. self acting mule "самодіючий мюль" /Ibid/.
СЕНЕГА "багаторічна трав'яниста рослина Північної Америки, корені якої мають лікувальні властивості" – амер. senega [1814] < амер. Seneka Rattlesnake Root, назва засобу від укусу гримучої змії, яким користувались індіанці з групи племен Сенека /Сraigie ІV 2068,2069/.
СЕР "звертання до чоловіка в англомовних країнах" – sir < ст.фр. sire "пан, володар".
СЕРВЕР "гравець, який вводить м'яч в гру" – server < англ. serve "подавати".
СЕРВІС "обслуговування" – service < англ. serve "обслуговува-ти".
СЕРФІНГ "вид водного спорту, ковзання на спеціальній дошщі по гребенях хвиль прибою" – surfing < англ. serf "прибій". Найбільше поширення серфінг має в Австралії /СЭС,1213/.
СЕТ "партія в теніс" – set < англ. set "комплект, серія".
СЕТЕР "група порід мисливських cобах для полювання на пернату дичину" – setter < англ.set "робити стійку".
СЕТЛЬМЕНТ "європейський квартал в колишній колонії" – settlement < англ. settlement "поселення", від англ. settle "селитися".
СИНАПС "ділянка безпосереднього контакту нервових клітин" – synapse < гр. synapsis "зв'явок. з'єднання". Термін ввів в кінці XIX століття англійський фізіолог Чарльз Шеррінгтон /Сергеев,49/.
СИНГЛ "спортивна гра з участю двох суперників" – single /APC,688/ < англ. single game "одиночна гра".
СИНЕРАМА "система панорамного кіно" – амер. cinerama [1952] < англ. cine(mа) "кіно" i англ. (раnо)rama "панорама". Перший синерамний фільм був продемонстрований в Нью-Йорку 1 жовтня 1952 року і викликав захоплення глядачів завдяки створеному "ефекту присутності" /SOED ІII,529/.
СИФ "вид торгової угоди" – cif < англ. cost, insuarance and freight "ціна, страхування, фрахт".
СІТІ "англійська фінансова олігархія" – the City < англ. the City "діловий центр Лондона".
СКАЛЬП "волоccя, зняте з шкірою з голови переможеного ворога" – scalp < лат. scalpere "вирізати".
СКАУТ /див. БОЙСКАУТ, ГЕРЛСКАУТ/ – scout < англ. scout "розвідник".
СКВАЙР "впливовий місцевий землевласник в Англії" – squire < англ. esquire "есквайр".
СКВАТЕР " фермер, що зайняв вільну ділянку землі" – амер. squatter [1809] < амер. squat [1800] "самовільно селитись на чужій землі", від англ. squat ''припадати до землі (про тварин)" /Сraigie ІV, 2209/.
СКВЕР – square < англ. square "квадрат, площа".
СКЕБ "штрейкбрехер" – амер. scab [1806] < англ. scab "короста" /Creigie ІV,2028/.
СКЕНЕР "апарат для радіоізотопної діагностики" – scanner < англ. scan "пильно розглядати".
СКЕТИНГ-РИНК "те cаме, що й РИНК" – skating rink < англ. skating-rink "ковзанка".
СКЕТЧ "коротка вистава-жарт" – sketch < англ. sketch "начерк, ескіз".
СКІП "підйомний цебер, баддя для сипучих вантажів" – skip < англ. skep "кошіль грубої роботи".
СКІФ "вузький довгий човен для академічної греблі" – skiff < фр. esquif "ялик".
СКОТЛЕНД-ЯРД "лондонська кримінальна поліція" – Sсotland Yard < англ .Scotland Yard "шотландський двір, частина Уайтхольсько-го палацу, де зупинялись шотландські королі" /BЛС,373/.
СКРАП "металевий брухт" – scrap < англ. scrap "клапоть, обрізок".
СКРЕБ "зарослі вічнозелених колючих чагарників в Австралії" – австрал. scrub < англ. scrub "чагарник".
СКРЕПЕР "землерийна машиа" – амер. scraper [1823] < англ. scrape "шкребти". Першї скрепери мали вигляд ковша з двома ручками, який тягли коні чи воли /Craigie ІV,2043 /.
СКРУБЕР "апарат для очищення промислових газів" – skrubber < англ. scrub "чистити".
СКУТЕР "легке спортивне судно з підвісним мотором" – scooter < scoot "мчатись".
СЛАЙД "діапозитив" – slide < англ. slide "ковзати".
СЛЕНГ "жаргон" – slang < норв. sleng (ja kieften) "лаятися" /Webster,2359/.
СЛІП "механічний пристрій для підйому i спуску на воду кораблів" – slip < англ. sliр "ковзати".
СЛЯБ "прямокутна стальна заготовка" – slab < англ. slab. "плита"
СЛЯБІНГ "потужний прокатний стан з горизонтальними і вертикальними прокатними валками" – амер. slabbing /РАС,585/ < амер. slabbing mill "слябінговий прокатний стан". Слябінги з'явились в США на початку XX століття як результат розвитку обтискних станів /БСЭ,23,600/.
СМЕШ " удар в тенісі по м'ячу, що летить над головою з метою його приземлення на полі суперника" – smash < англ. smash "нищівний удар".
СМОГ "густий туман з димом i кіптявою в містах i великих промислових центрах" – smog < англ. smo(ke) "дим" і англ. (fо)g "туман".
СНАЙПЕР – sniper < англ. snіре "стріляти з укриття".
СНОБ "особа, що претендує на вишукані манери, витончений смак, особливу інтелектуальність" – snob < лат. s.nob. < (sine nobilitate) "нешляхетного походження". Так відмічались в описках студентів англійських коледжів особи, що не належали до дворянського стану" /Radford,76/. Вагомим аргументом на користь наведеної етимології є наявність в англійській мові слова nob "вельможа" /Hornby II,65/.
СНОБІЗМ "поведінка, властива снобам" – snobism < англ. snob "сноб".
СОВЕРЕН "англійська золота монета в один фунт стерлінгів" –sovereign < англ. sovereign "монарх".
СПАНІЕЛЬ "порода мисливських собак" – spaniel < cт.фр. espaigneul "iспанський".
СПАРДЕК "палуба середньої надбудови корабля" – spar-deck < англ. spar "поперечка" і англ. deck "палуба".
СПАРИНГ "тренувальний бій у боксі" – sparring < англ. spar "бій півнів з захищеними шпорами" /СОD,629/.
СПАРИНГ-ПАРТНЕР "рівний по підготовці суперник в тренуванні" – sparring partner < англ. sparring "спаринг" і англ. partner "партнер".
СПЕКТР "кольорова смуга від розпаду білого світла" – spectrum < лат. spectrum "привид, видіння". Термін введений Ньютоном в 1672 році /OED IX І,557/.
СПИРТ – spirit < лат. spiritus "дихання, душа, життева сила".
СПІДВЕЙ "дорога для руху з великою швидкістю" – амер. speedway [1894] < англ. speed(a horse) "поганяти (коня)" /Craigie ІV,2189/.
СПІДОМЕТР – speedometer < англ. speed "швидкість" і англ. meter "лічильник". Слово входить в реєстр OED як автохтонне утворення /IX І,567/.
СПІКЕР "голова нижньої палати англійського парламенту" – Speaker < англ. speaker "оратор" від англ. speak "говорити".
СПІН "момент кількості руху елементарної чаcтинки" – spin < англ. spin "обертання".
СПІНІНГ "снасть з вудилища, котушки, волосіні і блешні" – sріnning < англ. spin "обертатись".
СПІНТАРИСКОП "прилад для візуального спостереження альфа-частиннок" – spinthariscope < rp. spintharis "іскра" і гр. skopeō "розглядаю". Слово утворив англійський фізик В.Крукс в 1902 році /OED IX,611/. Він же є автором винаходу /СЭС,667/.
СПІЧ "коротка застільна промова" – speech < англ. speak "говорити".
СПЛІН "нудьга, хандра" – spleen < англ. spleen "селезінка". В минулому причиною пригніченого настрою вважали захворювання селезінки.
СПОРТ – sport < англ. disport "розвага, забава", з cт.фр. disport "гра".
СПОРТСМЕН /СУМ IX,577/ – sportsman < англ. sport "спорт" і англ. man "чоловік".
СПРЕДЕР /СІС2,784/ "розширювач бортів автопокришок" – spreader < англ. spread "розтягувати".
СПРИНГЕР /РУС 3,369/ "мисливський собака, що сполохує дичину" – sрringer < англ. spring "полохати дичину", від англ. spring "схопитись, вискочити".
СПРИНКЛЕР "насадка-водорозбризкувач" – sprinkler < англ. sprinkle "бризкати".
СПРИНТ "біг на коротку дистанцію" – sprint < aнгл. sprint "ривок".
СПРИНТЕР "бігун на короткі дистанції" – sprinter < англ. sprint "спринт".
СПУРТ "короткочасне різке прискорення на біговій доріжці" –spurt < англ. spurt "cпалах, кидок".
СТАБІЛІТРОН /СІС2,785/ "напівпровідниковий стабілізатор" – Stabіlitron /РАПС,533/ < фірмова назва від англ. stabili(zer) "стабілізатор" і англ. (elect)ron "електрон".
СТАЄР "бігун на довгі дистанції" – stayer < англ. stayer "витривала людина", від англ. stay "витримувати".
СТАКЕР "стогоклад" – амер. stacker [1864] < англ. stack ''cтіг, скирта".
СТАНДАРТ "норма, зразок" – standard < англ. standard "королівський еталон міри довжини чи ваги" /OED IX,1,815/, від англ. Royal Standard "квадратний прапор з королівським гербом" /COD, 1073/.
СТАРТ – start < англ. start "початок".
СТАРТЕР – starter < aнгл. start "запускати (двигун)".
СТАТОР "нерухома частина електродвигуна чи генератора" – stator < лат stāre "стояти".
СТЕК "гнучкий кийок для верхової їзди" – stick < англ. stick "палиці".
СТЕЛАРАТОР /СІС2,768/ "магнітна пастка для утримання високотемпературної плазми" – амер. stellarator [1951] < англ. stellar "зоряний", з лат. stella "зірка". Стелларатoр винайшов американець Л.Стіцер в зв'язку з проблемою керованого термоядерного синтезу /SOED ІV,505; БСЭ 24,І,478/.
СТЕНД "щит або стояк для розміщення експонатів" – stand < англ. stand "cтояти".
СТЕНСЕЛЬ /СІС2,520/ "форма для нанесення адреси на друковані видання" – stencil < англ, stencil "шаблон, трафарет".
СТЕПС "гніздо в днищі або кільце на палубі для нижнього кінця щогли" – step (мн. steps) < англ. step "дві з'єднані перпендикулярно балки або дошки", з aнгл. step "приступка, сходинка".
СТЕРЛІНГ "назва англійської валюти" – sterling < сангл. sterling "aнглійська срібна монета", буквально "зірочка", з дангл. steorra "зірка" – деякі нормандські монети мали зображення зірочки /SOED II,2123/.
СТИПЛ-ЧЕЗ "кінні перегони з перешкодами" – steeplechase < англ. steeple "дзвінниця" (спочатку як кінцева мета) і англ. chase "гнатися, переслідувати".
СТОН "англійська міра ваги (6.35 кг) – stone < англ. stone "камінь".
СТОП! /СУМ IX,749/ – stop ! < англ. stop "зупинятися".
СТОПІНГ – очисна виїмка, камера в гірських породах, де обвалюють руду" – stoping /АРПС,523/ < англ. stope "добувати руду" /Webster,241/.
СТРАЙК /СУМ IX,749/ – strike < англ. strike "удар".
СТРЕНЕР "фільтр для очищення нафти" – strainer < англ. strain "прoціджувати".
СТРЕС "стан напруження, що виникає під впливом сильних несприятливих факторів" – канад. stress [1936] < aнгл. stress "тиск, напруження". Термін був введений канадським фізіологом Г.Сельє при описуванні адаптаційного синдрому / БСЭ 24,І,568/.
СТРИНГЕР "поздовжня в'язь корпуса судна чи літака у вигляді балки або металевої конструкції" – stringer < англ. string "зв'язувати".
СТРИПЕР "машина для виштовхування сталевих зливків з виливниць" – stripper < англ. strip "знімати, роздягати".
СТРОНЦІАНІТ "мінерал класу карбонатів" – strontianite < шотл. Strontian, назва села в Шотландії, поблизу якого буй знайдений мінерал. Назву мінералу дав англієць Кірван /OED ІХ,1,1162/.
СТРОНЦІЙ "хімічний елемент, сріблясто-білий метал" – strontium < англ. strontianite "стронціаніт". Елемент назвав англійський вчений Г.Деві в 1808 році /OED IX,1,1162/.
СТЮАРД "офіціант на кораблі чи літаку" – steward < англ. steward "дворецький", від дангл. stigweard "охоронець дому".
СТЮАРДЕСА "бортпровідниця" – stewardess <англ. stewardess "покоївка на пасажирському кораблі".
СУБМАРИНА "підводний човен" – submarine < англ. submarine boat "тс", від англ. submarіne "підводний" і англ. boat "човен".
СУІНГ "стиль джазової музики" – амер. swing < амер. Swing "назва пісні Г.Мінджера (Вірджінія)". Суінг з'явився в США на початку 30-х років ХХ століття / SOED ІV,673; МЭ 2,213/.
СУПЕРМАРКЕТ "універсам" – амер. supermarket [1933] < aнгл. super "зверх" і амер. market "продовольчий магазин". Супермаркети вперше виникли в США і набули там поширення після другої світової війни /SOED ІV,640; БСЭ 25,81/.
СУПЕРМЕН "людина, впевнена в своїй перевазі над іншими людьми" – superman < нім. Übermensch "надлюдина". Слово скалько-ване англійським письменником Бернардом Шоу /Baugh,376/.
СУСЕКС /СУМ IX,856/ "порода курей" – Sussex < англ. Sussex, назва англійського графства, де була виведена порода.
СУФРАЖИЗМ "жіночий рух за надання жінкам однакових з чоловіками виборчих прав" – suffragism < англ. suffrage "виборче право". Рух виник в Англії в другій половині ХІХ століття /СІС,646/.
T

ТАЙМ "половина матчу в футболі, частина основного часу спортивної гри" – time < англ. time "час".


ТАЙМ-АУТ "передбачена правилами перерва в спортивній грі на вимогу однієї з команд" – time out < англ. time "час" i англ. out "поза".
ТАЙМ-ЧАРТЕР "договір про оренду морського судна на певний строк" – time charter < англ. time "cтрок" i англ. charter "наймати, фрахтувати".
TAЙM-ШИT "судновий документ, якиіі фіксує час на вантажні роботи в іноземних портах" – time sheet < англ. time "час" і англ. sheet "аркуш паперу".
ТАЙПОТРОН "знакодрукувальна електроннопроменева трубка" – Typotron /РАПС,601/ < фірмова назва, від англ. type "відбиток, зображання" і англ. (eleс)tron "електрон".
ТАЛІЙ "хімічний елемент, блакитно-сірий метал" – thallium < гр. thallos "зелена гілка" (спектральна лінія талію має яскраво-зелений колір). Елемент відкрив і назвав англійський вчений В.Крукс в 1861 році /СЭС,667/.
ТАН /СІС2,610/ "дружинник англійського короля часів середньовіччя" – thane < дангл. thegn "солдат, служник".
ТАНДЕМ "здвоєний велосипед" – tandem < лат. tandem "нарешті". Синонім латинського tandem – англ. at length крім значення "нарешті" має ще значення "врозтяж, на всю довжину". В зв'язку з цим словом tandem почали називати (спочатку в жартівливій формі) запряжених цугом коней /COD,1301/.
ТАНК "бойова гусенична броньована машина" – tank <англ. tank "цистерна". Вперше танки застосували англійці в 1916 році. З метою секретності при транспортуванні бойові машини накривали брезентами з написом Tank "цистерна" /Циганенко,419/.
ТАНКЕР "наливне судно" – tanker < англ. tank "бак, цистерна".
ТАХОМЕТР " прилад для визначення кутової швидкості вала чи іншого обертового тіла" – tachometer < гр. tachos "швидкість" і англ. meter "лічильник". Прилад винайшов і назвав англієць Браєн Денкін в 1840 році /Сarter,175; OED IX 2,16/.
ТВІНДЕК "міжпалубинй простір" – tween-deck < англ. (be)tween "між" і англ. deck "палуба".
ТВІСТ "американський парний танець" – амер. twist [1961] < англ. twist "звиватися, вигинатися" /SOED ІV,1033/.
ТВІСТОР "запам'ятовуючий елемент в автоматичних пристроях" – амер. twistor [1957] < англ. twist "скручуватися, згортатися (набувати попередньої форми)". Вперше термін зафіксований в американському журналі Bell System Technical Journal /SОЕD ІV,1034/.
ТЕЛЕГРАМА – амер. telegram [1852] < гр. tēle "далеко" і гр. gramma "писемний знак". Американський дослідник Дж.Шерд вважає, що в європейські мови слово прийшло з американського варіанту англійської мови. Думку Шерда підтверджують результати співставлення дати першої фіксації слова в британському варіанті англійської мови [1855], в німецькій [1861] i французькій [1867] мовах /Craigie I,2361; OED IX,1,147/.
ТЕЛЕКС "міжнародна абонентська телеграфна мережа" – telex < англ. tele(graph) "телеграф" і англ. ex(change) "обмін".
ТЕЛЕТАЙП "телеграфний апарат з друкуючим механізмом типу друкарської машиики" – амер. Teletype [1925] < фірмова назва, з англ. tele(graph) i англ. type(writer) "друкарська машинка". Апарат запатентований в США в 1925 році /SOED ІV,781/.
ТЕЛЕФОН – амер. telephone [1876] < rp. tēle"äалекo" i rp. phōnē "ćолос". Слово телефон з'явилось в британському варіанті англійської мови в 1828 році для позначення системи сигналізації з допомогою музикальних звуків. В 1961 poці німецькій винахідник П.Райс назвав телефоном свій апарат для передчі звуку з допомогою електричних коливань. Винахідником першого практично придатного телефонного апарата є американець шотланського походження Олександр Греям Бел, який запантентував свій винахід в США в 1876 poці /OED XI, 150; СЭС,124/.
ТЕЛЬФЕР "таль з електроприводом" – telpher <гр. tēle "далеко" i гр. pherō "несу".
ТЕНДЕР "причіпна частина паровоза" – tender < англ. tend "обслуговувати".
ТЕНІС – tennis < фр. tenez "тримай, візьми".
TEP'ЄP "порода собак" – terrier < фр. terrier "нора".
ТЕРИЛЕН "лавсан" – Terylene < фірмова назва англійського хімічного концерну Іmperial Chemical Industries /ВЛС,416/.
ТЕРМОС – амер. Thermos [1922] < фірмова назва, з гр. thermos "гарячий". Цікаво, що cлово не набуло поширення в британському варіанті англійської мови, де для позначення даного поняття вживається бінарне утворення vacuum flask /SOED ІV,829; Mencken,173/.
ТEРМОСКОП "прилад для визначення pізниці температур" – thermoscope < гр. thermē "жар" і гр. scopeō "дивлюся, розглядаю". Термін введений англійським вченим Б.Т.Румфордом /Амосова,199/.
ТЕСТ "коротке стандартне завдання для оцінювання окремих властивостей людини" – амер. test < англ. test "випробування", з англ. test "пробірна чашка", від лат. testu "глинянний горщик".Термін ввів американський психолог Дж . Кеттел в 1890 році /БСЭ 25,541/.
ТЕСТЕР "вимірювальний електроприлад" – tester < англ. test "перевіряти, випробовувати".
ТЕФЛОН "вид синтетичного волокна, політетрафторетилен" – амер. Teflon [1920] < фірмова назва американського хімічного концерну "Дюпон де Немур" /SOED IV,773/.
ТИМБЕРС /СУМ X,113/ "дерев'яний бруc для виготовлення шпангоутів" – timber (мн. timbers) < англ. timber "балка, брус".
ТИТЕСТЕР /РУС 3,453/ "дегустатор чаю" – tea-taster < англ. tea "чай" і англ. taster "дегустатор".
ТИРИСТОР "контактний напівпровідниковий прилад" – thyrіstor < гр. thyra "двері, вхід" і англ.(res)istor "опір".
ТОПКРОС "метод схрещування" – амер. top-cross [1890] < англ. top "покривати самку" і англ. crossa "схрещувати" /Craigie, IV,2334/.
ТОПТИМБЕРС "верхня частина шпангоута" – toptimber (мн. toptimbeps) < англ. top "верх" і англ. timber "балка, брус" /Ran-dom,1495/.
ТОРІ "англійська політична партія, попередниця сучасної партії консерваторів" – Tory < ірл. tōraidhe "розбійник" /COD,1347/.
ТОРПЕДА – амер. torpedo < лат. torpedo "електричний скат", Першу торпеду сконструював американський винахідник Роберт Фултон в 1805 році /ЕВ ХХVІІ,53/. В американському варіанті англійської мови cлово фіксується з 1807 року.
ТОСТ1 "підсмажена скибка хліба" – toast < лат. panis tostus "підсмажений хліб".
ТОСТ2 "коротка застольна промова" – toast < англ. toast "тост". За англійським звичаєм перед тим, хто виголошував тост ставили келих вина і клали скибку підсмаженого хліба /ШСИС,165/.
ТОТЕМІЗМ "стародавня форма релігії, віра в кровну спорідненість роду з певним видом тварин, рослин, чи явищ природи" – totemism < алгонк. totem "тварина або рослина, що була об'єктом культу роду або племені", буквально "його рід". Термін ввів Дж.Лонг в 1971 році /OED XI,178/.
ТРАВЕЛЕРСЧЕК "дорожній чек, який використовують за кордоном для одержання грошей в будь-якому банку" – амер. traveller's check < англ. traveller "мандрівник" і англ. cheque "чек". На американське паходження слова, вказує властива американцям форма слова check, а також факт реєстрації слова в словнику американізмів Сraigie /ІV,2353/.
ТРАЙБАЛІЗМ "племінний сепаратизм" – tribalism [1886] < англ. tribal "племінний". Як автохтонне слово входить в реєстр OED /XI,338/.
ТРАК "ланка гусеничного ланцюга" – track < англ. track "слід".
TPАКТОP – амер. tractor < амер. traction engine "тягач, тяговий двигун" з лат. trahere "тягнути". Першими тракторами були поставлені на колеса парові машини, для кращого зчеплення з грунтом до коліс таких машин прироблялись спеціальні шпори /ЕА 26,744/.
ТРАЛ "велика риболовна сіть у вигляді конусоподібного мішка" – trawl < caнгл. trawellе, з с.голл. trangel "волок", від traghelen "тягнути" /Random,1508/.
ТРАМБЛЕР "переривач в запалювальній системі карбюраторного двигуна" – trembler < англ. tremble "дрижати, вібрувати".
ТРАМП "вантажний корабель, що не має постійної лінії" – tramp < англ. tramp "волоцюга".
ТРАНЕЦЬ "плоский зріз корми" – transom < англ. transom "поперечина".
ТРАНЗИСТОР "триелектродний напівпровідниковий перeтво-рювач електросигналів" – aмер. transistor < англ. trans(fег) "перено-сити" i англ. (re)sistor "oпір". Прилад винайшли в 1948 році амери-канські фізики В.Шоклі, В.Браттейн і Дж.Бардін / СЭС,1357/.
ТРАНСБОРДЕР "пристрій для переміщення засобів рейкового транспорту на паралельну колію" – transborder /АРПС-79,570/ < англ. trans-border "закордонний".
ТРАНСЕПТ "поперечний неф (відділена колонами частина) в хрестоподібних архітектурних спорудах" – transept < лат. trans "за" і лат. sēptum "огорожа".
ТРАНСМІТЕР "апарат для передавання телеграфних знаків з перфострічки" – transmitter < англ. transmit "передавати".
ТРАНСФЕРКАР "електромоторний відкритий вагон для завантаження доменних печей" – transfer сar /РАПС,621/ < англ. transfer "переміщувати" і англ. car "вагонетка".
TPAПЕР /РУС 3,475/ "мисливець на хутрового звіра" – канад. – trapper < англ. trap "пастка". На північноамериканське походження слова вказує СИС /505/. Канадський прототип подаемо, виходячи із значення слова, як найбільш йомовірний.
ТРАУЛЕР "рибопромислове судно" – trawler < англ. trawl "трал".
TРЕДЖЕН "стиль плавання" – trudgen < англ. Trudgen stroke "мах Траджена", від прізвища популяризатора цього стилю в Англії /OED XI,417/.
ТРЕД-ЮНІОНИ "профспілки в Англії та англомовних країнах" – trade-unions < англ. trade "ремесло, професія" і англ. union "спілка".
ТРЕД-ЮНІОНІЗМ "парламентська течія в робітничому русі" –
trаde-unionism < англ. trаde-union "профспілка".
ТРЕД-ЮНІОНІСТ /СУМ Х,242/ "прихильник тред-юніонізму" trade-unionist < англ. trade-unionism " тред-юніонізм".
ТРЕЙЛЕР "багатовісний автопричіп" – trailer < амeр. trailer [1890] "причіпний вагон трамвая", з амер. trail car "тс", від англ. trail "тягти" /Craigie IV,2347/.
ТРEК "кругова траса для вело- чи мотогонок" – track < англ. track "cлід, стежка, шлях".
ТРЕНД "стійка тенденція в екологічному прогнозуванні" – trend < англ. trend "напрям".
ТРЕНЕР – trainer < англ. train "тренувати".
ТРЕНІНГ "тренувальний режим" – training < англ. train "тренувати".
ТРЕНУВАТИ /СУМ 10,246/ – train < англ. train "привчати, готувати", від фр. trainer "тягнути, волокти".
ТРЕСТ "капіталістична монополія, в якій об'єднані підприємст-ва підпорядковуються єдиному управлінню" – амер. trust [1877] < англ. trust "довіра" /SOED IV,1002/.
ТРИГЕР "елемент пам'яті з двох електронних ламп чи транзисторів в обчисловальній техніці і автоматиці" – trigger < англ. trigger "cпусковий гачок".
ТРИМЕР "рухома частина елерона чи літакового керма" – trimmer < англ. trim "вирівнювати, регулювати".
ТРИСЕЛЬ "косе чотирикутне вітрило" – trysail < англ. try "три-мати проти вітру" і англ. sail "вітрило" /COD,1376/.
ТРОЛЕЙ "роликовий струмознімач" – амер. trolley [1890] < англ. trolley "візок" /Craigie IV,2359/.
ТРОЛЕЙБУС – амер. trоlleybus [1921] < амер. trоlley "тролей" і англ. bus "автобус" / SOED ІV,992/. На американське походження слова вказує Манфред Гофлер /DA,288/.
ТРОЛЕЙКАР "вантажний тролейбус" амер. trolley сar [1895] < амер. trolley "тролей" і амер. car "вагон" /Craigie ІV,2359/.
ТРУЇЗМ "загальновідома істина, банальність" – truism < англ. true "правильний, вірній".
ТУМБЛЕР "вимикач з перекидною головкою" – tumbler switch < англ. tumble "перекидатися" і англ. switch "вимикач".
ТУРНЕПС "кормова ріпа" – turnip (мн. turnips) < англ. turned "зміненій" i англ. neep "ріпа".
ТУРИЗМ – tourism < англ. tour "подорож", з фр. tour "прогулянка". Вcупереч твердженням укладачів вітчизняних словни-ків /CIC, СИС, СЭС та ін./ про французьке етимологічне джерело запозичення, слово було утворене в 1811 році в англійській мові /OЕD XI,190/. В французькій мові слово вважається англіцизмом, перша його фіксація відноситься до 1841 року /DA,284/.
ТУРИСТ – tourist < англ. tour "подорож", з фр. tour "прогулянка". Слово з'явилось в 1800 році в англійській мові /OED XI,190/, в французькій мові слово почало вживатись з 1803 року /DA,283/. Англійське походження cлова підтверджують німецькі етимологи /Duden 7,713/.
ТУ-СТЕП ''салонний танець" – амер. two-step < англ. two "два" і англ. step "крок". Танець виник в США на початку XX століття, в Європі став популярним в 20-х рохах /БСЭ 26,391/.
ТЮБИНГ "елемент збірного кріплення шахт і тунелів у вигляді частини кільця" – tubing < англ. tube "труба".
У

УАЙТ-СПІРИТ "лаковий бензин" – white spіrit < англ. white "білий" і англ. (розм.) spіrit "бензин".


УАЙТХОЛ /CIC2,853/ "уряд Великобританії" – Whitehall < англ. Whitehall "вулиця в Лондоні, на якій розміщені урядові установи".
УАН-СТЕП "салонний танець" – амер. оnе-step [1911] < англ. one "один" і англ. step "крок" /SOED III,69/.
УЇКЕНД "час відпочинку від суботи до понеділка" – week-end < англ. week "тиждень" і англ. end "кінець".
УОЛЛ-СТРІТ "американський фінансовий капітал" – амер. Wall Strееt < амер. Wall Street "вулиця в Нью-Йорку, де знаходиться біржа".
УРАН "сьома планета Сонячної системи" – Uranus < rp. Ouranos "бoг неба". Планета відкрита англійським астрономом В.Гершелем в 1781 році /CЭС,300/.
УТОПІЯ "необгрунтований проект взірцевого суспільного уcтрою" – Utopia < лат. Utоpia, назва фантастичного острова з ідеальним суспільним ладом з однойменного твору англійського мислителя Т.Мора, з rp.u "не" і гр. topos "місце". Томаc Мор написав свою "Утопію" латинською мовою в 1516 році. Через тридцять років твір був перекладений на англійську мову /Sheard,247/.
Ф

ФАБІАНЕЦЬ "член фабіанського товариства англійських реформістів". Фабіанці пропагують еволюційно-реформістський шлях суспільного розвитку, в 1900 році увійшли до складу лейбористської партії – Fabiаn < англ. Fabiаn Society "Фабіанське товариство", за їм'ям римського полководця Фабія Максима Кунктатора (Повільного), прихильника очікувальної тактики.


ФАКТОРІАЛ "добуток натуральних чисел від 1 до заданого" –factorial < англ. factor "співмножник".
ФАЛЬСТАРТ "старт до сигналу" – false start < англ. false "хиб-ний" і англ. start "старт".
ФАРТИНГ /СУМ X,566/ "англійська монета в 1/4 пенса", вилу-чена з обігу в 1968 році – farthing < дангл. feorthing "тс", з fеortha "четвертий" /СОD,430/.
ФЕДІНГ "періодичне зменшення інтенсивності радіохвиль" –fading < англ. fade "завмирати, затихати".
ФЕЛОНІЯ "тяжкий злочин" – felony < фр. felonie "віроломство, зрада" /ОED ІV,148/.
ФEН "вентилятор для просушування волосся чи рук струменем нагрітого повітря" – fan < англ. fan "віяло".
ФЕНІЙ "член таємного ірландського товариства, яке вело боротьбу за визволення від англійського панування" – Fenian < дiрл. fen(е) назва давніх мешканців Ірландії і дірл. (f)ian(n) дружинник легендарних ірландських королів" /СОD,437/.
ФЕРМЕР – farmer < англ. farm "ферма".
ФЕРМІЙ "трансурановий радіоактивний елемент" – амер. fermium [1952] < амер. Fermi, прізвище італійського фізика Енріко Фермі, який перший побудував реактор. Елемент вперше одержали американські фізики під керівництвом Г.Сіборга /Cаrter,65/.
ФЕСТИВАЛЬ "огляд кращих мистецьких досягнень"– festival < англ. festival "свято, забава", з ст.фр. festival "тс". У вітчизняних слов-никах слово подається як галіцизм, з чим не можемо погодитись, оскільки прототипом запозичення є лексико-семантичний варіант слова, який з'явився на початку ХVІІІ століття в зв'язку з виникненням у Великобританії музичних фестивалів /БСЭ 27,324/.У французькій мові слово вважається англіцизмом /Larusse III,462/.
ФЕШЕНЕБЕЛЬНИЙ "вишуканий, елегантний" – fasionable < aнгл. fasion "фасон, мода, стиль".
ФІ /СІС2,873/ "спадкове земельне володіння" – fee < cт.фр. fe, fief "грунт, земельний наділ" /COD,434/.
ФІБЕРГЛАС "просочене пластиком скловолокно" – амер. Fiberglass [1937] < амер. патентна назва, від англ. fiber "волокно" і glass "скло" /SOED I,1059/.
ФІДЕР "лінія живлення від електростанції" – feeder < англ. feed "живити".
ФІЛУМЕНІСТ /СУМ Х,595/ "колекціонер сірникових етике-ток" – phillumenist < гр. phileō "люблю" і лат. lumen "світло". Термін створила M.Еванс, голова Британського товариства збирачів етикеток /Богданов,16/.
ФІЛЬМ – film < англ. film "плівка".
ФІЛЬМОТАЙП "фотоскладальна машина" – Filmotyрe /АРПгС, 1481/ < Фірмова назва, від англ. film "плівка" і англ. type "відбиток".
ФІЛЬМПАК "коробка з комплектом негативної фотоплівки" – film pack /РАПС,633/ < англ. film "плівка" і англ. расk "пакет".
ФІНІШ – finish < англ. finіsh "кінець, закінчення".
ФІНІШЕР /СУМ Х,593/ "дорожна машина" – finisher < англ. finish "закінчувати".
ФІТИНГ "фасонна деталь для різьбового з'єднання труб" – fitt-ing < англ. fit "монтувати".
ФЛАНЕЛЬ /СУМ X,604/ "вид тканини з двостороннім пухна-тим начосом" – flannel < cангл. fleunneоl "шерстяна одежа" /Lоngman, 376/.
ФЛАТ "друкарський папір в аркушах" – flats /АРПгС,151/ < англ. flat paper "аркушевий папір".
ФЛАТОВИЙ "аркушевий" – flat < англ. flat "плоский".
ФЛІНТГЛАС "оптичне скло" – flіnt-glass < англ. flint "кремінь" і англ. glass "скло".
ФЛІРТ "залицяння" – flirt < ст.фp. fleureter "пypxaти з квітки на квітку /Фасмер ІV,199/.
ФЛОМАСТЕР "ручка для малювання з фетровим стержнем" – Flo-Master /ВЛС,171/. < фірмова назва англійської компанії "Вінус Ес-тербрук" /Ibid/. Пропонований укладачами СИС прототип flowmaster /СИС, 545/ – вигаданий. Англійським еквівалентом російського "фло-маcтeр" з розширеним значенням є soft-(felt-, tip-) рen /PАПС,655/.
ФЛОР /CIC2,884/ "поперечна балка між бортами судна" – floor < англ. floor "пiдлoгa, настил".
ФЛОРТИМБЕРС "нижня частина шпангоута дерев'яного суд-на" – floor-timber(мн. floor-timbers) < англ. floor "настил" і англ. timber "колода, балка".
ФЛОТАЦІЯ "спосіб збагачення корисних копалин у водному середовищі" – floatation < англ. float "cпливата на поверхню".
ФЛУОРЕСЦЕНЦІЯ / ФЛЮОРЕСЦЕНЦІЯ "вид люмінесценції, що характеризується короткочасністю висвічування" – fluorescence < англ. fluor "плавиковий шпат" і англ. (ора1)еscencе "опалесценція". Термін утворений англійським фізиком Дж.Г.Стоксом в 1852 році /OED ІV,361/.
ФЛЯЄР "кінь, який досяг найвищої швидкості на перегонах" –амер. flier [1856] < англ. flу "летіти" /Craіgіe II,1024/.
ФОБ "вид угоди на морське перевезення товарів" – f.о.b. < англ. free оn board "безплатно на борту" (після доставки товарів на корабель всі витрати покладаються на покупця).
ФОКСТЕР'ЄР "порода собак" – fox-terrier < англ. fox "лис" і англ. terrier "тер'єр".
ФОКСТРОТ – амер. fox-trot [1915] < англ. fox "лисиця" і англ. trot "хода" /Сraіgie II,1056/.
ФОЛ "грубе порушення правил в спортивній грі" – foul < англ. foul play "нечесна гра", від англ. foul "брудний", а не від англ. fall "падіння" як вказують укладачі /CМ-79, с.284/.
ФОЛКЛЬОР "народна творчість" – folk-lore < англ. folk "народ-ний" і англ. lorе "мудрість, знання".
ФОНОГРАФ "апарат, яким вперше записували і відтворювали звук" – амер. phonograph [1878] < гр. phōnē "ćолос, звук" і rp. graphō "пишу". Апарат винайшов і назвав американський фізик Т.А.Едісон /Crаіgіe IIІ,1724/.
ФОРВАРД "нападаючий в спортивних іграх" – англ. forward < англ. forward ''передній".
ФОРД /СУМ X,617/ "марка легкового автомобіля" – амер. Ford [1920] < амeр. Ford Motor's Corporation, назва американського автомобільного концерну /SOЕD І,1134/.
ФОРСИНГ "тактичний боксерський прийом, безперервні атаки" – forcing < англ. forcing "примус, насильство".
ФОРТРАН /СІС2,891/ "мова програмування EОМ" – амер. Fortran, [1956] < амер. Formula Translator "перетворювач формул". Мову розробила група американських вчених під керівництвом Дж.Бакуса /SOED I,1141/.
ФОРХЕНД "удар справа в тенісі" – forehand < англ. forе "вперед" і англ. hand "рука".
ФОСГЕН "безбарвний отруйний газ". Під час першої світової війни фосген застосувала Німеччина – phosgene [1912] < гр. phōs "світло" і гр. genos "рід, походження" (газ одержали внаслідок дії світла на суміш окису вуглецю і хлору). Назву дав англійський фізико-хімік Г.Деві /ОED VІІ,2,790/.
ФОТОН "частинка світла, квант електромагнітного поля" – амер. photon < гр. phōs(phōtos) ńвітло. Термін ввів американський фізико-хімік Гільберт Льюїс в 1926 році /OED ISB,116/.
ФРЕОН "назва органічних сполук, які застосовують в холодильниках" – амер. Freon [1932] < американська фірмова назва, від англ. freeze "заморожувати" /WTD, 909; SOED I,1159/.
ФРИГОЛЬДЕР "довічний або спадковий землевласник в фео-дальній Англії" – frееholder < англ. freehold "право власності на нерухоме майно".
ФРИЗЕР /СІС2,898/ "машина для виробництва морозива" –freeezer < англ. freeze "заморожувати".
ФРИТРЕДЕР /СУМ X,644/ "прихильник вільної торгівлі" – амер. free-trader [l832] < англ. frее trade "вільна торгівля" /Craigіе II, 1063/.
ФУНТ СТЕРЛІНГІВ "грошова одиниця Великобританії" – роund sterling < англ. роund "фунт" і англ. sterling "стерлінг" (див.).
ФУТ "міра довжини" – foot < aнгл. foot "ступня". Спроби трак-туваяня слова як запозичення з голландської мови критикуються /Фасмером ІV,212/. Додатковим аргументом на користь англійського етимологічного джерела може послужити ідентичність англійського і російського фута – в англійській і старій російській системі мір він дорівнює 30,48 см.
ФУТБОЛ – football < англ. fооt "нога" і англ. ball "м'яч".
Х

ХАВБЕК "півзахисник у футболі" – half-back < англ. half "напів" і англ. back "захисник".


ХАЙВЕЙ – "битий шлях, магістраль" – highway < англ. high "гoловний" і англ. wау "шлях, дорога".
ХАКІ "тканина захисного кольору" – khaki < гінд. khaki "зa-порошений", від khak "порох, пил" /COD,651/. Як іменник слово вперше було використане для позначення форми англійських колоні–альних військ в Індії /Serjeantson,229/.
ХАРДТОП /CIC2,904/ "легковий автомобіль з жорстким вер-хом" – hardtop < англ. hard "твердий" і англ. top "верх".
ХАЧБОТ "невелике вітрильне судно з люками і розбірною палубою" – hatch-boat /APMC,73/ < англ. hatch "люк" і англ. boat "човен, судно, корабель".
ХЕДЕР "жатка комбайна" – амер. header [1872] < англ. head "колосок" /Craigie II,1229/.
ХЕПЕНІНГ /CIС2,905/ "авангардистська драматична вистава, часто з залученням глядачів" – амер. happening [1959] < англ. happening "випадок, подія".
ХІППІ /СIC2,906/ "прихильник молодіжної течії, яка пропагує свободу від сім'ї, суспільства і моралі" – амер. hippie [1953] < амер. hipster "прихильник джазу" /WTD,1057; SOED II,103/.
ХОБІ "улюблене заняття на дозвіллі" – hobby < англ. hobby horse "іграшковий коник, паличка з конячою головою".
ХОКЕЙ – hockey < с.фр. hoquet "загнутий на кінці чабанський ціпок" /Longman, 469/.
ХОЛ "зал для відпочинку у громадських приміщеннях" – hаll < дангл. heall "велике приміщення" /OED V,46/.
ХОЛДІНГ "захват суперника в боксі" – holding < англ. hold "затримувати".
ХОЛДІНГ-КОМПАНІ "компанія, яка володіє контрольним пакетом акцій іншої компанії" – канад. holding сompany [1906] < англ. holding "володіючий, утримуючий" і англ. соmрanу "компанія". Вперше слово зафіксоване в періодичному виданні Daily Colonist міста Вікторія, столиці канадської провінції Британська Колумбія /SOED II,118/.
ХОЛІЗМ "напрям в ідеалістичній філософії, що розглядає еволюцію як наслідок активності нематеріального "холістського поля" – поля цілісності" – пафр. holism < rp. holos "цілий". Термін ввів один з засновників холізму, південно-африканський державний діяч Ян Сметс /БСЭ 28,336/.
ХОН "інструмент для обточування попередньо шліфованих циліндричних поверхонь" – hone < англ. hone "дрібнозернистий брусок, точильний камінь".
ХОНІНГУВАННЯ "викінчувальна обробка деталей" – honing < англ. hone "точити".
ХОПЕР "саморозвантажний вагон для сипких вантажів" – амер. hopper [1862] < англ. hopper "ківш, бункер", а не від англ. hop "стрибати" як пропонують укладачі СІС і СИС /Graigie II,1274/.
ХУЛІГАН /СУМ XI,172/ – hooligan < ірл. Hooligan, прізвище Патріка Хулігана, відомого в кінці XIX століття ірландського злочинця в Лондоні /Longman,480/.
Ц

ЦЕНТ "американська розмінна монета (0,01 долара) – амер. cent [1786] < фр. cent "сто" /OED II,220/.


ЦЕНТАЛ "англійська одиниця ваги, дорівнює 100 фунтам (45,3592 кг) – cental < лат. centum "сто".
ЦИКЛОН "великомасштабний атмосферний вихор з низьким тиском у центрі й переважанням хмарної погоди з опадами" – cyclone [1848] < гр. kyklōn "той, що обертається". Автор терміну – англієць Піддінгтон /Carter,48; OED II,1300/.
ЦИКЛОТРОН "магнітний резонансний прискорювач заряджених частинок" – амер. cyclotron [1935] < англ. сусlо- "цикло-", з гр. kyklos "круг" і англ. electron "електрон". Перший циклотрон побудував американський фізик Е.Лоуренс /СЭС,736; SOED I,720/.
Ч

ЧАРЛЬСТОН "бальний танець" – амер. Charleston < амер. Charleston, назва міста в штаті Півднна Кароліна, де в 20-х роках XX століття виник танець /Longman,165; СЭС,1494/.


ЧАРТЕР "угода на аренду судна чи його частини на певний термін чи рейс" – charter < англ. charter-party "тс", з фр. charte partіе "тс", букв. "поділений контракт" – угода ділилась на дві частини, кожна з сторін одержувала по одній /Chambers's,178/.
ЧАРТИЗМ "революційний рух в Англії в 30-х роках XIX століття" – chartism < англ. chartist "чартист".
ЧАРТИСТ "учасник чартистського руху" – chartist < англ. Реорle's Charter "Народна Хартія", назва петиції учасників руху /ОED II,295/.
ЧЕК "письмове розпорядження власника рахунку банку оплатити певну суму чекодержателеві" – cheque < перс. cäk "документ, угода" /Фаcмер ІV,324/.
ЧЕМПІОН – champion < англ. сhampion "борець, воїн", з ст.фр. сhampion "тс". Лексико-семантичний варіант слова з спортивним зна-чениям склався в англійській мові, перша його фіксація відноситься до 1825 року /ОЕD II,262/.
ЧИЗЕЛЬ "важкий культиватор" – сhisel /РАПС,688/ < англ. chisel "різець".
ЧИКСИ "приробки на верхній частині щогли для підтримання такелажу" – сhееks < англ. cheek (мн. cheeks) "щока".
ЧИПСИ "хрусткі скибочки підсмаженої картоплі" – сhips < англ. сhip "стружка, тоненька скибка".
Ш

ШЕВЕР "різальний інструмент у вигляді зубчатого колеса чи рейки" – shaver < англ. shave "cтругати, зрізати тонким шаром".


ШЕВІНГУВАННЯ "обробка шевером" – shaving < англ. shave "cтругати, зрізати тонким шаром".
ШЕВЙОТ "вовняна костюмна тканина" – cheviot < англ. Сheviot "порода овець, від Cheviot Hills, назви гірської місцевості в Шотландії, де була виведена порода /ВЛС,101/.
ШЕЙК "англійський парний танець" – shake < англ. shake "трястись, хитатися".
ШЕЛЬТЕРДЕК "навісна легка палуба" – shelter-deck < англ. shelter "навіс" і англ. deck "палуба".
ШЕЛЬФ "мілководна прибережна частина світового океану" –shelf < англ. shelf "полиця, уступ".
ШЕРИФ "службова особа, що здійснює адміністративні, поліцейські та деякі судові функції" – sheriff < данрл. scirgerēfa "охоронець графства" /COD,1153/.
ШИЛІНГ "англійська монета, вилучена з обігу в 1971 році, дорівнювала 1/20 фунта стерлінгів" – shilling < дангл. scilling "золота монета" /Longnan,895/.
ШИМІ "салонний танець" – амер. shimmy [1917] < амер. shimmy shake and shimmy shiver "тc", від амер. shimmy "жіноча сорочка", англ. shake "трястись" i англ. shiver "тремтіти" /SOED ІV,120/.
ШИНГАРДИ "щитки захисту для ніг в спортивних іграх" – shin-guards <англ. shin "гомілка" i англ. guard "захист".
ШИРСТРЕК "верхній пояс бортової обшивки судна" – sheer-strake /РАПС,696/ < англ. sheer "кривизна борту" і англ. strake "cмуга, пояc".
ШКВАЛ "раптовий порив вітру" – squall < англ. squall "вереск, зойк".
ШOKЕP /РУС 3,692/ "пристрій для збирання і укладання соломи" – shocker < англ. shock "копа, копиця, скирта".
ШОП-СТЮАРД /CIC2,932/ "фабричинй староста у Великобри-танії" – shop-steward < англ. shop "цех" і англ. steward "управитель".
ШОРТГОРН "порода корів" – shorthorn < aнгл. short "короткий" і англ. horn "piг".
ШОРТИ – shorts < англ. short trousers "короткі штанці" /КЭСРЯ, 511/.
ШОУ "пишна естрадна вистава" – амер. shоw < англ. show "показувати, виставляти". Появу cлова дослідники пов'язують з американською естрадою /Крысин,175; DA,237/.
ШРАПНЕЛЬ "артилерійський снаряд картечної дії" – shrapnel < англ. Shrapnel, прізвище винахідника, англійського майора Генрі Шрапнела.
ШРЕДЕР /СУМ XI,529/ "машина для обробки кукурудзи" – амер. shredder [1887] < англ. shred "кришити, подрібнювати" /Сraigie IV,211/.
ШРОПШИР "порода овец" – Shropshire < англ. Shropshire, графство в Англії, де була виведена порода.
ШУНТ "паралельний oпіp" – shunt < англ. shunt "відгалуження".
ШХУНА/ШКУНА "судно з двома щоглами і косими вітрилами" – амер. scooner [1716] < англ. (діал.) scoon "плавно ковзати по поверхні". Першу шхуну збудовано в 1713 pоці в американському місті Глостері, штат Массачусетс" /Chambers's,988; Marckwardt,91/. Поява h в сучасній формі прототипу (schooner) відбулась під впливом голл. schooner, яке теж є амеріканізмом".
Я

ЯРД "англійська міра довжини (91,44 см) – уаrd < дангл. gyrd "палиця" /CОD,1491/.


ЯНКІ /СУМ XI,646/ "прізвисько американців" – амер. Yankee [1784] < голл. Janke, зменшувальна форма імені Jan. Цим прізвиськом голландці Нового Амстердама (Нью-Йорка) називали англійських поселенців в Коннектікуті. Потім прізвисько поширилось на жителів Нової Англії, далі на жителів північних штатів /Швейцер,30/, а в 1784 році зафіксоване вживання слова у відношенні до всіх американців /Craigie IV,2515/.
ЯХТ-КЛУБ – yaсht сlub < англ. yaсht "яхта" і англ. сlub "клуб".
ЯХТСМЕН /СУМ XI,660/ – yaсhtsman < англ. yachts' man "тс", від yacht "яхта" і англ. man "людина" /COD,1490/.
Д о д а т о к1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет