Сұрақ: Протезді дайындаудың қай кезеңінде қателік кетті?



Дата07.05.2020
өлшемі177.2 Kb.
1. Науқас 60 жаста. Бір ай бұрын жасалған протезбен шайнау мүмкін еместігіне, шықшыт буыны мен шайнайтын бұлшықеттерінің ауыратынына шағымданып келді. Пациенттің дикциясы бұзылған.

Сұрақ: Протезді дайындаудың қай кезеңінде қателік кетті?//


A) протездің балауызды конструкциясын клиникалық тексеру кезеңінде//

B) жақтың орталық арақатынасын анықтау кезеңінде//

C) функциональды қалып алу кезеңінде//

D) анатомиялық қалып алу кезеңінде//

E) қосымша қалып алу кезеңінде//
***

2. Пластиналық протездің конструкциясын тексеруді қалай бастайды://


A) протезді ауыз қуысына енгізуден//

B) беттің төменгі бөлігінің биіктігін анықтаудан//

C) беттің жоғарғы бөлігінің биіктігін анықтаудан//

D) ауыз қуысына тістері мен кламмері бар балауызды негізді енгізуден//

E) окклюдатордағы құрылымның гипстік мүсінінің сапасын бағалаудан //
***

3. Металлпластмассалы сауытты дайындаудың қорытынды лабораториялық кезеңіне не жатады:


A) жылтырату//

B)глазурлеу//

C)ақырғы күйдіру//

D) модельге отырғызу//

E) пішінді соңғы түзету//
***

4. Толық құйылып жасалатын тіс сауыттырын дайындауда құралмалы модель не үшін қажет?


A) сауыттың дәл құйылуы үшін //

B) металдың отыруын болдырмас үшін //

C)сауытты гипстік штампта құю үшін //

D) сауытты мүсіндеу мен отырғызу ыңғайлы болу үшін//

E) Отқа төзімді материалдан модельді дублдеу үшін //
***

5. Жоғарғы жақтың жартылай алмалы-салмалы протезінің конструкциясын тексергенде, модельдің таңдай қатпарлары аймағында зақымдалғаны анықталды. Дәрігердің іс-әрекеті


A) алмалы-салмалы протездің балауызды конструкциясын пайдаланып, коррегирлеуші материалмен функциональды қалып алу//

B) алмалы-салмалы протезді осы модельде дайындап, кейіннен түзету //

C) жаңадан қалып алып клиникалық және лабораториялық кезеңдерін қайталау//

D) модельдің зақымдалған жерін сұйық гипстің көмегімен жою //

E) зақымдалған жерге назар аудармау керек
***

6. Жақтан қалып алу кезеңдері: //


A) қасық таңдау, қалып алатын массаны дайындау, қасыққа массаны салу, қасықты ауыз қуысына енгізу, болашақтағы алынатын қалыптың беттерін қалыптастыру //

B) қалып алатын массаны дайындау, қасыққа массаны салу, қасықты ауыз қуысына енгізу, ауыздан қалыпты шығару, қалыпты бағалау//

C) қасыққа массаны салу, қасықты ауыз қуысына енгізу, болашақ қалыптың шекараларын қалыптастыру, ауыздан қалыпты шығару, қалыпты бағалау//

D) массаны ауыз қуысына кіргізу, массаны ауыз қуысынан шығару//

E) колбаны әзірлеу, массаны араластыру, ауыз қуысына кіргізу.
7. Пластмассадан жасалатын көпіртәрізді протездің түсін қай клиникалық кезеңде анықтайды://
A) 1 клиникалық кезеңде//

B) 2 клиникалық кезеңде//

C) 3 клиникалық кезеңде//

D) 4 клиникалық кезеңде//

E) 5 клиникалық кезеңде
***

8. Пластмассадан жасалатын көпіртәрізді протезді цементке бекіту кезеңінің басқа көпіртәрізді протездерден айырмашылығы неде: //


A) кертпе жасау керек//

D) дентинге отырғызу керек //

E) перебазировка жасау керек //

B) фосфат-цементке отырғызу керек//

C) тіс тұқылын қосымша егеу керек //
***

9. Штампталып-дәнекерленіп жасалатын көпіртәрізді протезді дайындаудың екінші клиникалық кезеңінде жүргізіледі://


A) модель құю//

B) сауытты цементке бекіту//

C) пациентті қарап, диагноз қою//

D) орталық окклюзияны анықтау//

E) сауытты шақтап кигізіп көріп, тістемде қалып алу//
***

10. Жасанды сауытпен емдеудің бірінші клиникалық кезеңде жіберілетін қателіктер //


A) тістің қызып кетуі, ұлпа қуысының ашылуы//

B) тіске сауытты салуға мүмкіндіктің болмауы//

C) сауыттың кең жасалуы//

D) тістемнің биіктеуі//

E) қан кету//
***

11. Жасанды сауытпен емдеудің екінші клиникалық кезеңде жіберілетін қателіктер: //


A) тістемнің биіктеуі//

B) сауыттың жылжып кетуі//

C) сауыт цементінің еріп кетуі//

D) тістің қатты тіндерінің сорылуы//

E) пародонттың патологиялық өзгеруі//
***

12. Жасанды сауытпен емдеудің бірінші лабораториялық кезеңінде жіберілетін қателіктер//


A) көршілес тістермен жанасу жоқ//

B) шайнау төмпешіктерінің биік мүсінделуі//

C) сауыттың клиникалық пішінге сай келмеуі//

D) сауыт мойнынының дұрыс сызылмауы, жеткіліксіз штампталған//

E) сауыт мойнынының дұрыс сызылмауы, жеткілікті штампталған//
***

13. Дәнекерленіп штампталып жасалатын көпіртәрізді протезді дайындаудың екінші клиникалық кезеңінде қалып тістемде алынады://


A) толық құйылған метал каркасымен бірге //

B) құйылған пластмасса құрылымымен бірге //

C) металды-керамикалық протез каркасымен бірге//

D) металды-пластмассалы протез каркасымен бірге //

E) көпіртәрізді протездің тірек сауыттарымен бірге//
***

14. Металлкерамикалы көпіртәрізді протездің аралық бөлігі мен жасанды сауыттардың анатомиялық пішіні ненің көмегімен құрылады және қай кезеңде жүргізіледі://


A) протездің аралық бөлігін және жасанды сауыттардың анатомиялық пішінін металды каркасты балауыздан мүсіндеу кезінде керамика қабатына 1,0-1,5мм орын қалдыра отырып қалыптастырады //

B) металлокерамикалы протездің аралық бөлігін және жасанды сауыттардың анатомиялық пішінін ескермей балауыздан мүсіндейді//

C) жасанды сауыттың анатомиялық пішінін қалыптастыруды техник шешеді//

D) жасанды сауыттың анатомиялық пішіні фарфорлы массамен қалыптастырылады//

E) жасанды сауыттың анатомиялық пішіні пластмассадан қалыптастырылады//
***
15. Металлкерамикалы жасанды тіс сауытын шақтап, өлшеп, кигізіп көретін клиникалық кезеңінде металды каркасқа қойылатын талаптар://
A) қасында тұрған және антогонист тістердің бүкіл мойын аймақтарына жанасып тұруы керек //

B) металды каркас тістің анатомиялық пішінін қайталауы керек. Сауыттың вестибулярлы және бүйір қабырғаларының қалыңдығы 0.3мм –ден аспауы керек//

C) протездің металды сауыт каркасы тістің анатомиялық пішінін қайталауы керек және сауыттың шеттері қызыл иекке 0,1 мм кіріп тұруы керек//

D) протездің металды сауыт каркасы тістемді биіктетіп тұруы керек//

E) протездің металды сауыт каркасы тістемді биіктетпеуі керек//
***

16. Пластмассадан жасалған көпіртәрізді протезді цементке бекіту://


A) 1 клиникалық кезеңде жүргізіледі //

B) 2 клиникалық кезеңде жүргізіледі //

C) 3 клиникалық кезеңде жүргізіледі //

D) 4 клиникалық кезеңде жүргізіледі //

E) 5 клиникалық кезеңде жүргізіледі //
***

17. Штампталып-дәнекерленіп жасалатын көпіртәрізді протезді цементке бекіту://


A) 1 клиникалық кезеңде жүргізіледі //

B) 2 клиникалық кезеңде жүргізіледі //

C) 3 клиникалық кезеңде жүргізіледі //

D) 4 клиникалық кезеңде жүргізіледі //

E) 5 клиникалық кезеңде жүргізіледі //
***

18. Штампталып-дәнекерленіп жасалатын көпіртәрізді протездің тірек сауыттарын шақтап кигізіп көру://


A) 1 клиникалық кезеңде жүргізіледі //

B) 2 клиникалық кезеңде жүргізіледі //

C) 3 клиникалық кезеңде жүргізіледі //

D) 4 клиникалық кезеңде жүргізіледі //

E) 5 клиникалық кезеңде жүргізіледі //
***

19. Комбинирленген көпіртәрізді протездің тірек сауыттарын отырғызу алдында тістерді қосымша егеу//


A) 1 клиникалық кезеңде жүргізіледі //

B) 2 клиникалық кезеңде жүргізіледі //

C) 3 клиникалық кезеңде жүргізіледі //

D) 4 клиникалық кезеңде жүргізіледі //

E) 5 клиникалық кезеңде жүргізіледі //
***

20. Штампталып-дәнекерленіп жасалатын көпіртәрізді протезді ағарту, тегістеу, жылтырату//


A) 1 лабораториялық кезеңде жүргізіледі //

B) 2 лабораториялық кезеңде жүргізіледі //

C) 3 лабораториялық кезеңде жүргізіледі //

D) 4 лабораториялық кезеңде жүргізіледі //

E) 5 лабораториялық кезеңде жүргізіледі //
***

21. Клиникалық кезеңнің қайсысында пластмасса сауытқа перебазировка жүргізіледі ://


A) 1 клиникалық кезеңде//

B) 2 клиникалық кезеңде//

C) 3 клиникалық кезеңде//

D) 4 клиникалық кезеңде//

E) 5 клиникалық кезеңде//
***

22. Көпіртәрізді протезді дәнекерлеу кай кезеңде жүргізіледі//


A) 1-ші лабораториялық кезеңде//

B) 2-ші лабораториялық кезеңде//

C) 3-ші лабораториялық кезеңде //

D) 4-ші лабораториялық кезеңде //

E) 5-ші лабораториялық кезеңде //
***

23. Алтын қорытпасынан сауыт дайындаудың екінші клиникалық кезеңіне не жатады:


A) жеке дара қасықты отырғызу//

B) сауытты отырғызып көру//

C) сауытты тапсыру//

D) қалып алу//

E) тісті егеу//
***

24. Металлдан штамптап жасалатын сауытты дайындаудың бірінші лабораториялық кезеңіне не жатады:


A) сауытты құю//

B) сауытты егеу//

C) пластмассаны балауызға ауыстыру//

D) окклюзионды валиктерді дайындау//

E) модель құю, штампты алу, штамптау
***

25. Металдан штамптап жасалатын сауытты дайындаудың екінші клиникалық кезеңіне не жатады: :


A) сауытты кигізіп көру//

B) сауытты қайта жасау//

C) сауытты тапсыру//

D) цементке бекіту//

E) тісті егеу//
***
26. Екінші клиникалық кезеңде Белкин бойынша жасалған сауытты шақтап, өлшеп, кигізіп көргеннен кейін не істеу керек?://
A) тісті қосымша егемей, сауыттың вестибулярлы беткейін бормен егеп тесу, тіске сауытты балауызбен бекіту, қалып алу, пластмассаның түсін анықтау//

B)тісті қосымша егеп, сауыттың вестибулярлы беткейін бормен егеп тесу, тіске сауытты балауызбен бекіту, қалып алу, пластмассаның түсін анықтау//

C)тісті қосымша егеп, сауыттың таңдай жағын бормен егеп тесу, тіске сауытты балауызбен бекіту, қалып алу, пластмассаның түсін анықтау//

D) тісті қосымша егеп, сауыттың медиальды түйісу беткейін бормен егеп тесу, тіске сауытты балауызбен бекіту, қалып алу, пластмассаның түсін анықтау//

E) тісті қосымша егеп, сауыттың дистальды түйісу беткейін бормен егеп тесу, тіске сауытты балауызбен бекіту, қалып алу, пластмассаның түсін анықтау //
***

27. Металлдан штамптап жасалынған сауытты кигізіп көру қандай клиникалық кезеңге жатады?://


A) бірінші//

B) екінші//

C) үшінші//

D) төртінші//

E) бесінші//
***

28. Металлдан штамптап жасалған нитрад-титанды қабаты бар сауытты тапсыру қандай клиникалық кезеңге жатады?://


A) бірінші//

B) екінші//

C) үшінші//

D) төртінші//

E) бесінші//
***

29. Керамикадан жасалатын сауытты дайындаудың клиникалық кезеңіне не жатады://


А) тісті егеу, модель құю, қалып алу, тісті мүсіндеу, штамптау//

B) тексеріп қарау, құжаттарды толтыру, тісті егеу, модель құю, штамптау//

C) модель құю, қалып алу, тексеріп қарау, тісті егеу, цементке отырғызу//

D) орталық окклюзияны анықтау, фосфат-цементпен сауытты бекіту//

E) тісті егеу, қалып алу, глазурленген сауытты кигізіп көру, бекіту
***

30. Ситалдан жасалатын сауытты дайындаудың клиникалық кезеңіне не жатады://


А) тісті егеу, модель құю,қалып алу, тісті мүсіндеу, штамптау//

B) тексеріп қарау, құжаттарды толтыру, тісті егеу, модель құю, штамптау//

C) модель құю, қалып алу, тексеріп қарау, тісті егеу, цементке отырғызу//

D) орталық окклюзияны анықтау, фосфат-цементпен сауытты бекіту//

E) тісті егеу, қалып алу, глазурленген сауытты кигізіп көру, бекіту
***

31. Тірек тіске жасанды сауытты кигізіп отырғызып көрукезеңіне не жатады://


A) қарау, шақтап, өлшеп, кигізіп көру, клиникалық бағалау, тістемде қалып алу, цементке бекіту//

B) антисептикалык өңдеу, техникалык бағалау, клиникалық бағалау, окклюзияда қалып алу//

C) қарау, клиникалық бағалау, техникалық бағалаумен тістемде қалып алу, анатомиялық қалып алу//

D) қарау, құжаттарды толтыру, шақтап, өлшеп, кигізіп көру, қалып алу, орталық окклюзияны анықтау, сауытты шақтау,бекіту//

E) техникалық бағалау, сауытты антисептикалық өңдеу, ауызда орнату, клиникалық бағалау, окклюзияда қалып алу
***

32. Шақтап, өлшеп, кигізіп көру кезінде сауыт тістемді биіктетіп (тіске толығымен киілмей) және қызыл иек жиегіне 1 мм еніп тұр, мұндай жағдайда://


A) абразивті дөңгелектермен сауыт жиегін тегістеп, жылтырату қажет//

B) шақтап, өлшеп, кигізіп көру кезеңінде жиегін қысқартып, тереңірек отырғызу керек//

C) балға мен төс арқылы жиегін түзету қажет//

D) тістің шайнау беткейін егеу керек//

E) сауытты қайтадан штамптау керек
***

33. Доғалы протездің балауызды конструкциясын тексеру кезеңінде клиникаға не әкелінеді://


A) доғасы, кламмері және тістері бар дайын пластмасса базис//

B) гипс үлгіге отырғызылған, кламмері мен тістері бар балауызды базис//

C) гипс үлгіге отырғызылған окклюзиялық білігі бар балауызды базис//

D) гипс үлгіге отырғызылмаған окклюзиялық білігі бар балауызды базис//

E) окклюдаторда гипс үлгіге отырғызылған кламмері мен тістері бар балауызды базис
***

34. Протездің балауызды конструкциясын тексеру кезінде айқасқан тістем анықталды. Жіберілген қателікті анықтаңыз//


A) жоғарғы жақтың базисі қозғалып кеткен//

B) алдыңғы окклюзия бекітілген//

C) орталық окклюзия бекітілген//

D) тіс технигі қателік жіберген//

E) бүйір окклюзия бекітілген//
***

35.Протездің балауызды конструкциясын тексеру кезінде ашық тістем анықталды. Жіберілген қателікті анықтаңыз://


A) жоғарғы жақтың базисі қозғалып кеткен//

B) алдыңғы окклюзия бекітілген//

C) орталық окклюзия бекітілген//

D) тіс технигі қателік жіберген//

E) бүйір окклюзия бекітілген//
***

36. Жоғарғы жаққа толық алмалы салмалы протезді тапсыру кезінде жоғарғы протездің бекітілуі бұзылған. Қарау кезінде анықталды, ауызды ашу кезінде үзбе және ұрт-қызыл иек тартпасы тырысып протезді түсіріп жібереді. Қай кезеңде қателік жіберілді://


A) функционалді қалыппен модель құю кезінде//

B) жасанды тістерді таңдау және қою кезінде//

C) функционалді қалып алу кезінде//

D) тістем биіктігін анықтау кезінде//

E) жеке дара қасықты шақтап, өлшеп, кигізіп көру кезінде вестибулярлы беткейі қысқартылмаған
***

37. Доғалы протездегі жасанды тістер арасындағы фиссурлы­төмпешікті түйісу тығыздығы қай кезде тексеріледі://


A) модельде балауызды конструкцияны тексергенде//

B) протезді тапсырған күні шақтап, өлшеп, кигізіп көру, түзету және қою//

C) протезді тапсырған соң, бір айдан кейін шақтау, өңдеу және салу

D) протезді тапсырған соң, бір аптадан кейін шақтау, өңдеу және салу //

E) жақтардың орталық ара-қатынасын дұрыс тексергенде
***

38. Жартылай алмалы­салмалы протезді тапсыру кезінде ашық тістем анықталды. Жіберілген қателікті тауып, түзету тәсілдері://


A) екінші клиникалық кезеңде алдыңғы окклюзия бекітілген, протезді қайта жасау керек//

B) тіс технигі қате жіберген, жасанды тістерді түйіскенге дейін сәл егеу керек//

C) екінші кезеңде бүйір окклюзия бекітілген, протезді қайта жасау керек //

D) жоғарғы жақтың базисы орталық окклюзияны бекіту кезінде орнынан қозғалған, түзетпеу//

E) орталық окклюзия бекітілген, науқас тістерін дұрыс түйістірмеген, түзетпеу
***

39. Салманы жанама әдіспен дайындаудың клиникалық кезеңдеріне не жатады://


A) сақинамен қалып алу//

B) салманы металдан құю//

C) пластмассаны қалыптау//

D) модельде салманы балауыздан мүсіндеу//

E) кюветаға салманың балауызды репрадукциясын гипстеу
***

40. Сепарация – бұл жасанды сауыт астына тісті егеуде қолданылатын әдістің бір түрі, бұл әдісте тістердің қай беткейі егеледі://


A) окклюзиялық беткейі//

B) контактылық беткейі//

C) кез келген беткейі

D) оральді беткейі//

E) жанасу беткейі//
***

41. Пациенттің 3.7 бұзылған тісіне (В.Ю Миликевич көрсеткіші бойынша тістің шайнау беткейінің бұзылу индексі 60%) штампталған сауыт жасау керектігі шешілді, сол үшін 3.7 тісін егеп, тістеммен қалып алынды. 3.7 тіске штампталған сауытты отырғызу барысында орталық окклюзия биік болды. Егелген тіс цилиндір пішінді, окклюзиялық беткейі мен антогонистер арасында 0,32 мм горизонтальді қуыс бар. Қай кезеңінде қате жіберілген//


A)бірінші лабораториялық кезеңде//

B)екінші лабораториялық кезеңде//

C)үшінші лабораториялық кезеңде//

D) бірінші клиникалық кезеңде//

E) екінші клиникалық кезеңде//
***

42. Пластмассадан жасалатын сауыттарды дайындаудың клиникалық кезеңдері://


A) тісті егеу, қалып алу, тісті мүсіндеу, штамптау, орталық окклюзияны анықтау, сауытты цементке бекіту. //

B) тексеру, құжаттарды толтыру, қалып алу, модель құю, егеу, цементке бекіту //

C) тексеру, құжаттарды толтыру, егеу, штамптау, уақытша бекіту //
D) тексеру, құжаттарды толтыру, егеу, қалып алу, сауытты шақтап, өлшеп, кигізіп көру, бекіту. //

E) тексеру, құжаттарды толтыру, қалып алу, орталық окклюзияны анықтау, сауытты фосфат- цементке бекіту.


***

43. Жасанды сауыттарды дайындаудың клиникалық кезеңдері://


A) тісті егеу, қалып алу, тісті мүсіндеу, штамптау //

B)тексеру, құжаттарды толтыру, егеу//

C)қалып алу, модель құю, тексеру, егеу, цементке бекіту //

D) тексеру, құжаттарды толтыру, егеу, қалып алу, орталық окклюзияны анықтау,сауытты шақтап, өлшеп, кигізіп көру, бекіту.//

E) тексеру, құжаттарды толтыру, қалып алу, орталық окклюзияны анықтау, сауытты фосфат-цементке бекіту.
***

44. Винирлерді дайындауда неше клиникалық кезең болады://


A) бір//

B) екі//


C) үш//

D) төрт//

E) бес//
***

45. Винирлерді дәстүрлі әдіспен дайындаудың бірінші кезеңі немен аяқталады://


A) уақытша конструкцияны отырғызумен//

B) тістің тек кесу қырын егеумен//

C) бірқабатты қалып алумен//

D) тісті депульпациялаумен//

E) кертпе дайындаумен
***

46. Азу тістерге асыл қорытпалардан жасанды сауыттарды дайындаудың клиникалық кезеңдері://


A) тісті егеу, қалып алу, тісті мүсіндеу, штамптау //

B) тексеру, құжаттарды толтыру, егеу, штамптау //

C) қалып алу, модель құю, тексеру, егеу, цементке бекіту //

D) тексеру, құжаттарды толтыру, егеу, қалып алу, шақтап, өлшеп, кигізіп көру, окклюзиялық бөлігін қосымша егеу, бекіту.//

E) тексеру, құжаттарды толтыру, егеу, қалып алу, шақтап, өлшеп, кигізіп көру, орталық окклюзияны анықтау, сауытты фосфат-цементке бекіту.
***

47. In-Ceram жүйесі сауыттарын дайындаудың клиникалық кезеңдері://


A) 1100 градуста 4 сағат бойы күйдіру//

B) алюминиден отқа төзімді штампта құю //

C) шынымен пісіру және инфильтрлеу

D) композитті цементке бекіту//

E) егеу және полимеризациялау
***

48. 30 жастағы ер адам, ортопедиялық стоматология клиникасына 2.6 тісінен пломбаның үнемі түсе беретініне шағымданып келді. Объективті тексеру барысында 2.6 тіс антогонистермен түйіспейтіні және тіс сауыты биіктігінің 1/3 дейін пломбаланғаны анықталды. Металдан штампталып жасалатын сауыт дайындауға шешім қабылданып, 2.6 тіс егеліп, жоғарғы жақтан жартылай анатомиялық қалып алынды. 2.6 тіске штампталған сауытты шақтап, өлшеп кигізіп көрген кезде оның тістемді биіктететіні анықталды. Тістемнің биік болуының себебін анықтаңыз, қай кезеңде қателік жіберілді.://


A) 1-клиникалық кезеңде, тістемде қалып алу қажет еді//

B)1-лабораториялық кезеңде, сауыт дұрыс штампталмаған//

C)1- лабораториялық кезеңде, тіс дұрыс мүсінделмеген//

D) 1- лабораториялық кезеңде, модель дұрыс құйылмаған//

E) 1-клиникалық кезеңде, тіс дұрыс егелмеген
***

49. Құйылып жасалған қалпақшаны шақтап, өлшеп, кигізіп көрудің клиникалық кезеңдерінің дұрыс тәртібін анықтаңыз://

A) құйылған қалпақшаның технологиялық критериі, қалпақшаны және тісті медикаментозды өңдеу, сапаның клиникалық критериі, түсті анықтау //

B) қалпақшаны және тісті медикаментозды өңдеу, қалпақшаны тіске шақтап, өлшеп, кигізіп көру, сапаның клиникалық критериі, бекіту, науқасқа кеңес беру //

C) қалпақшаны және тісті медикаментозды өңдеу, шақтап, өлшеп, кигізіп көру, пациенттің өз бағасын беруі, цементке бекіту, науқасқа кеңес беру //

D) сапаның технологиялық критериі, қалпақшаны және тісті медикаментозды өңдеу, шақтап, өлшеп, кигізіп көру, цементке бекіту //

E) қалпақшаны және тісті медикаментозды өңдеу шақтап, өлшеп, кигізіп көру, пациенттің өз бағасын беруі, цементке бекіту
***

50. Жоғарғы және төменгі жаққа жартылай алмалы-салмалы пластиналы протездер жасаған кезде, төменгі тіс қатарының оң жағында 2 мм вертикальді деформация бар екендігі анықталды. Ем барысында, балауызды конструкцияларды тексеру кезеңінде, орталық окклюзияда тістерді түйістірген кезде жасанды тістер арасында 2 мм көлемінде саңылау бар, оң жағындағы табиғи тістер мен сол жағындағы жасанды тістер тығыз түйіседі. Қашан және қандай қателік жіберілді://


A) бірінші клиникалық кезеңде, орталық окклюзия анықталған//

B)екінші клиникалық кезеңде, дистальді окклюзия анықталған //

C)екінші клиникалық кезеңде, алдыңғы окклюзия анықталған //

D) екінші клиникалық кезеңде, бүйір окклюзия анықталған //

E) бірінші лабораториялық кезеңде, бүйір окклюзия анықталған //

***

Тесттік тапсырмалардың жауаптары


Сұрақ нөмірі

Жауабы Е Е Е D Е A A Е Е A

Сұрақ нөмірі

Жауабы A C Е A B B D B D С

Сұрақ нөмірі

Жауабы B B B Е A B B С Е Е

Сұрақ нөмірі

Жауабы Е B Е Е B Е B A A Е



Сұрақ нөмірі

Жауабы A D D B A B D A A С

Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет